Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DimECRES, 16 de maig del 2012 / Núm. 2.060 / Any 9                                    ...
2    d’interès                                                     ...
Dimecres, 16 De maig Del 2012                                               ...
4        opinió                                                  ...
DIMECRES, 16 DE MAIG DEL 2012                                               ...
6     andorra                                                     ...
Dimecres, 16 De maig Del 2012                                               ...
8     andorra                                                     ...
Dimecres, 16 De maig Del 2012                                               ...
10    andorra                                                     ...
Dimecres, 16 De maig Del 2012                                               ...
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Diari del 16 de maig de 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Diari del 16 de maig de 2012

354 views

Published on

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un bon dia ¡¡ :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 16 de maig de 2012

 1. 1. DimECRES, 16 de maig del 2012 / Núm. 2.060 / Any 9 andorra Pàgina 6 La remodelació de la plaça Laurèdia estarà avui és notícia Pàgina 3 acabada el 20 de juliol El Moneyval encara troba Les obres a la plaça Laurèdia arrenquen avui mateix i és llacunes en la lluita contra previst que estiguin acabades el 20 de juliol. També es plan- teja el peatge per disponibilitat per a les fases 1 i 2 del vial. el blanqueig de capitals Tati Masià andorra Pàgina 7 P. W. / REUTERS L’AAME renuncia a fer els Campionats del Món per la marxa enrere de Saetde andorra Pàgina 9 La Fira Andoflora proposa als visitants passar un cap de setmana silvestre cultura Pàgina 12 L’És Grata canvia la Rússia dels tsars pel Sant Julià del segle XIX a l’obra ‘L’inspector’ esports Pàgina 14 L’objectiu de Ramírez a l’Europeu de natació és millorar el rànquing per ser als Jocs esports Pàgines 16 i 17 andorra Pàgina 5 Cyril Despres: “No em veig fent el Dakar assegut durant dues François Hollande pren pos- sessió com a president de França i, per tant, també com a Hollande ja és setmanes en un cotxe” copríncep, i es mostra disposat a obrir una nova via a Europa. el nou copríncepwww.bondia.ad / tel. 808 888 / fax 828 888
 2. 2. 2 d’interès dimecres, 16 de maig del 2012 Traduccions i correccions Traductors jurats inscrits al Registre Tot tipus de EL TEMPS meteo@bondia.ad documents Matí fresc Tarda suau 06.30 h 21.10 h 4/17 Avui, tot i que les temperatures de primera hora han estat baixes, a poc a poc remuntaran, i de fet 6/18 5/17 a partir d’ara anirem a una clara pujada, tant de 6/19 7/19 les màximes com de les mínimes. Demà la pu- Quart minvant 0/12 jada serà destacada i tornarem a valors propers 7/21 7/22 als 30 graus a les zones més càlides. De moment avui ens quedarem en màximes entre els 10 i 11 graus a l’alta muntanya i de 20 a 23 graus a les 6/22 valls. El sol serà present fins a la tarda, en què 5/17 7/23 començaran a créixer algunes nuvolades, que se- ran més gruixudes cap a la Cerdanya i l’Urgellet. No esperem precipitacions. El vent bufarà de divendres l’oest moderat amb cops forts als cims, mentre dijous caTalà, que a la resta serà puntualment moderat. Que casTellà, tinguin un BONDIA. francès, anglès, iTalià, porTuguès (entre altres) Av. Meritxell, 9, 4t-6a (Galeries Meritxell) Tel. 814 840a/e context-traduccions@hotmail.com A Esfera Tecnologies podem evitar que arribis a aquest extrem Si vius o treballes a la Massana o Ordino, ens tens molt a prop. Truca’ns Serveis per a particulars i empreses Si desitja més informació, ens podrà trobar a l’av. St. Antoni, 91-93, baixos, edifici Cabanota, o al telèfon 73 77 73, o bé a esfera@esferatecnologies.com.
 3. 3. Dimecres, 16 De maig Del 2012 3 resultats de l’informe de la quarta avaluacióEl Moneyval encara troba llacunes enla lluita contra el blanqueig de capitalsEntre les remarques, dotar de més mitjans la UIF i l’adequació als requisits internacionals sfga Redacció anDorra la Vella destinades a detectar el trans- institucions financeres ni les em- port fronterer de diners en efec- preses no financeres designadesL’informe corresponent a la tiu relacionats amb el blanqueig han estat objecte entre el 2009 i elquarta visita d’avaluació del de capitals o el finançament 2010 de cap control per assegu-comitè d’experts del Moneyval del terrorisme. En aquest sentit rar la bona aplicació de les me-al país el març de l’any passat s’assenyala que la implicació de sures de vigilància i també s’em-posa en relleu que, tot i que hi les autoritats duaneres en matè- fasitza que n’hi ha algunes queha aspectes en la lluita contra el ria de lluita contra el blanqueig no respectaven les seves obliga-blanqueig de capitals i el finan- és limitada. cions d’identificació i verificacióçament del terrorisme en què el Pel que fa a les mesures pre- de la identitat dels seus clients.país ha avançat, encara hi ha tot ventives, es posa en relleu que Una altra de les remarques ésun seguit de llacunes sobre les els riscos de blanqueig a través que els mecanismes de coopera-quals cal actuar. Entre altres as- de les noves tecnologies no estan ció entre els organismes del paíspectes cal destacar que el país ha prou previstos. També s’eviden- per a la lluita contra el blanqueigde fer una anàlisi global i apro- cia que calen mesures suplemen- no estan prou explotats i que lesfundida dels riscos en matèria tàries per vetllar perquè totes les mesures per aplicar les resoluci-de blanqueig de capitals i de fi- entitats subjectes tinguin clara, ons del Consell de seguretat denançament del terrorisme. i per tant la puguin complir de les Nacions Unides relatives a També es posa en relleu que, manera efectiva, l’obligació de la prevenció i la repressió del fi-malgrat l’augment del nombre declarar operacions sospitoses. nançament del terrorisme “dei-de condemnes per blanqueig, un moment de la visita que els experts van fer l’any passat al país. Una altra constatació és que xen a desitjar”.hi ha problemes d’eficàcia sub- el Principat ha de preveure “la Finalment, constata la faltajacents. A més, se subratlla que D’aquesta manera, l’infor- una “llacuna potencial pel que utilitat” d’un sistema a través de personal i de mitjans, que nono s’ha instaurat cap dispositiu me analitza un seguit d’apar- fa a l’exhaustivitat i l’eficàcia” de del qual les entitats financeres permet a l’organisme responsa-jurídic complet de congelació tats, com són el sistema jurídic la repressió del finançament del declarin totes les transaccions en ble dur a terme la seva feina dedels béns relacionats amb el ter- i les mesures institucionals, les terrorisme. efectiu superiors a un import de- manera òptima.rorisme en aplicació de les reso- mesures preventives: institu- També s’evidencia que el terminat. De fet, l’informe cons-lucions del Consell de Seguretat cions financeres, les mesures Principat no ha instaurat un sis- tata “amb gran inquietud” l’evo- reacció del governde les Nacions Unides. preventives de les empreses no tema específic i els procediments lució dels aspectes relacionats L’executiu va posar en relleu Una altra de les constataci- financeres i les persones morals que permetin congelar els fons o amb la vigilància i el control de que, malgrat les recomanacionsons que fan els experts és que i d’altres estructures jurídiques i altres béns dels terroristes, dels l’aplicació efectiva del dispositiu fetes pel Moneyval, es tenen enla cèl·lula d’informació finance- organismes amb finalitat no lu- que financen el terrorisme i de de blanqueig de capitals i finan- compte els avenços fets i en fa,ra andorrana compta amb uns crativa, la cooperació nacional i les organitzacions terroristes. çament del terrorisme. També es per tant, una lectura positiva. Amitjans tècnics i humans que internacional i els mitjans i les Així, es constata que no hi ha recomana una revisió del ventall més, ha expressat el seu “màximsón del tot insuficients, cosa que estadístiques. cap reglamentació d’immobilit- de sancions aplicables en matè- compromís polític a continuar“afecta seriosament l’exercici de Pel que fa al primer apartat zació immediata i automàtica ria de blanqueig. reforçant els mecanismes de llui-les seves funcions”. També es es posa en relleu que, tot i que dels fons sospitosos per iniciati- Respecte a les mesures pre- ta contra el blanqueig de capitalconstaten llacunes pel que fa a la Andorra ha modificat la incri- va dels que detenen la persona ventives lligades a altres empre- i finançament del terrorisme,posada en pràctica dels aspectes minació per blanqueig de capi- ni els procediments administra- ses diferents de les financeres, tant adaptant la legislació alsvinculats al control de l’aplicació tals, l’article 409 del Codi Penal tius preventius apropiats. cal destacar que es manifesta estàndards internacionals mésefectiva del dispositiu de lluita s’adiu només parcialment amb Un altre dels aspectes des- que no hi ha cap estudi o con- exigents com dotant de més mit-contra el blanqueig i del finança- els criteris establerts per les con- tacats és que el Principat no ha sideració per avaluar el risc de jans les instàncies judicials i lament del terrorisme per les insti- vencions internacionals. També posat en pràctica, tot i les reco- blanqueig lligat a les professi- Unitat d’Intel·ligència Financeratucions financeres i les empreses es posa de manifest que la im- manacions del cicle d’avaluació ons sensibles en aquesta lluita. (UIF)”. El nou informe s’hauràno financeres designades. punitat de l’autoblanqueig és anterior del Moneyval, mesures A més, es constata que ni les de presentar l’any que ve. Buffet lliure 9,90 € de diumenge a dijous tancat a la nit
 4. 4. 4 opinió Dimecres, 16 de maig del 2012 EDITORIAL tribunaAtendre les recomanacions De la més absolutaL’informe corresponent a la quarta visita queels experts del Moneyval van fer a Andorra serà dotar de més mitjans tècnics i humans la Unitat d’Intel·ligència Financera, ja que és opulència a la decadènciael mes de març de l’any passat es va fer pú-blic ahir. L’organisme constata que, malgrat l’organisme clau en aquesta lluita, i també és necessari que el personal que hi treballa tingui de la pobresaels avenços fets pel país en matèria de lluita l’estabilitat necessària per poder dur a terme la Gabriel ubach, Secretari General d´Unió Sindical d´Andorracontra el blanqueig de capitals i contra el fi- seva tasca amb eficiència. Altres paràmetres,nançament del terrorisme, encara hi ha molt de com el compliment de les normes internacio- Qui l’ha vist i qui la veu, Andorra, la gallina dels ous d’or delcamí per recórrer, ja que s’han fet tot un seguit nals, especialment de les Nacions Unides, són Pirineu. Abans s’acabarà l’aigua del riu Valira que els dinersde recomanacions que ara el Govern haurà essencials i cal que l’executiu es posi sense més de les Valls d’Andorra, deien orgullosos els habitants del pe-d’atendre per mirar de trobar les vies que por- dilació a la feina, ja que si no és així això pot tit però fructuós país dels Pirineus.tin el país a complir amb les exigències dels or- malmetre la imatge exterior. En definitiva, Qui ho anava a dir per aquells temps, que la plaga deganismes internacionals. N’hi ha algunes que cal prendre bona nota d’aquestes re- l’atur ens mostraria el seu rostre més cruel i malèfic davantseran de més fàcil solució, però d’altres neces- comanacions i començar a treballar unes polítiques incapaces de plantar cara en un país més pe-sitaran molt més temps. Un dels aspectes clau de valent. tit que Sabadell, amb polítiques de regressió econòmica amb un únic objectiu: retornar el màxim de capital als mercats financers sense tenir en compte ni les empreses ni les famí- t’ho dic en confiança lies andorranes. Quan fumar repeteixen, però jo encara no l’havia vist. En- tre gravats dels segles XVIII i XIX i cartells pu- blicitaris del començament del XX relacionats Un país arruïnat, amb la seva petita i mitjana empresa ar- ruïnada, i els seus treballadors sotmesos a la precarietat la- boral i llurs famílies passant-les de tots colors emparats per era un plaer amb la indústria del tabac, no gaire lluny del vídeo sobre la producció dels Rössli a la Fàbri- un Govern autodefinit com a centre i que aplica polítiques més pròpies de l’extrema dreta més rància sense saber tro- alexandra grebennikova ca Reig al començament del segle XXI, hi havia bar el nord. Això sí, però amb una majoria absoluta que els un objecte que m’ha mesmeritzat: una cadira fa mereixedors també d’una veritat també absoluta, que ensA l’antiguitat remota, quan fumar es conside- especial per a fumadors, la fumeuse, un autèn- està portant on ens està portant.rava interessant i gairebé romàntic (deixeu de tic vici de quatre potes. Per començar, t’hi hasriure; conec personalment com a mínim a una d’asseure al revés. El pas següent és el de tro- Tranquils, que quan les coses s’arreglin al nostre entornpersona que, per aquella època, portava un ad- bar el calaix secret al respatller, i –sorpresa!– també s’arreglaran a casa nostra. Quins grans visionaris, nihesiu al cotxe que deia “gràcies per fumar”), s’hi troben guardats els accessoris de fumador. el profeta Mahoma ho hauria fet millor, quins cracs cata-vaig estar lleugerament enamorada d’un se- cracs.nyor que fumava en pipa. Dic “un senyor”, i L’exposició va ser una sorpresa inesperada.l’expressió se’m fa estranya, perquè ell, alesho- La meva idea inicial del viatge cap a Sant Ju- I mentrestant, ni rastre de les polítiques de reactivació tanres, devia tenir uns vint-i-nou o trenta anys, i lià, i el Museu del Tabac en particular, era la necessàries perquè la nostra economia torni a rutllar. ¿Enper a mi, que en tenia quinze, pertanyia al reg- de comprar-hi el llibre d’Alejandro Arís Fumar què beneficia els comerços i restaurants del nostre país lane impenetrable dels adults. Feia de professor en l’art. Té reproduccions precioses de cèle- retallada del 5% del salari dels funcionaris? Només con-d’història, i era –és– un bon poeta i un excel· bres pintures. Us en volia parlar, però m’estic tribueix que una part important de la nostra economia eslent traductor del francès (encara m’envia els estenent massa. Ho faré en una altra ocasió. contragui, i que el nostre mercat interior, tocat de mort perseus llibres, de tant en tant, amb inscripcions Només diré que té un autoretrat de Salvador la serrada de l’aixeta de les entitats financeres, es continguiboniques), i com a un bon rus de l’edat men- Dalí que jo no coneixia, de l’any 1921, fumant encara més. Amb això s’aconsegueix l’efecte contrari d’unacionada estava casat i tenia una filla preado- en pipa, i unes quantes obres d’autors russos, reactivació econòmica.lescent, per la qual raó (una de les raons) el dels bons, cosa que sempre s’agraeix. L’autormeu enamorament, com la grandíssima majo- hi esmenta també un llibre de l’escriptora uru- El país no necessita missatges negatius i ambigus, amb es-ria dels meus enamoraments, no va arribar a guaiana Cristina Peri Rossi, Quan fumar era un purnes de la por de rerefons, sinó tot al contrari, necessitemres tangible. Ni intangible. No va arribar a res. plaer, que parla, doncs, precisament d’aquella missatges de confiança, d’optimisme, de seguretat.Parlàvem de llibres. Em va deixar una novel·la estranya i vella època quan els metges de cap-xinesa amb moltes guerres per dins, que vaig çalera t’atenien amb un cigarret a la mà (mireu Les polítiques del Govern han d’efectuar un gir de 180llegir gairebé sencera. Feia olor de tabac... Des el retrat del cirurgià Serguéi Yudin, de Mijail graus, els mercats financers han de col·laborar sí o sí en la re-d’aleshores tinc una certa debilitat pels fuma- Nesterov, a la pàgina 56 –amb bata blanca i activació econòmica, aquella que els ha beneficiat en tempsdors, els pobres esclaus del vici, i els exfuma- evidentment, al seu despatx–), quan un cigar- anteriors, o correm cap al desastre més rotund. Amb l’esforçdors com jo mateixa: tot i que a casa no fuma ret a la mà era el mateix signe de la indepen- de tots ens en podem sortir. Si tots nosaltres junts no em-ningú, i el meu home no ha volgut fumar mai. dència que el fet d’exercir una professió libe- plenem ni el camp del Barça, cal que el Govern es fiqui les ral, quan els fumadors de pipa es recreaven en piles d’una vegada per totes, i li fiqui les piles a les entitats Ep! Que quedi clar que sóc decididament un ritual: quan aquells que fumàvem encara financeres del país.antifum. I en el moment històric que vivim el no ens consideràvem uns pobres esclaus delMuseu del Tabac probablement vendria més vici. Pensàvem que érem, com a màxim, uns Si esperem que vinguin de fora a treure’ns les castanyessi es canviés el nom per Museu Antitabac. És esclaus del plaer. Ara, a Europa, ja gaudim (i a del foc anem arreglats. Amb inversió estrangera o sense, calbroma. No cal que ho faci. Hi ha tanta tendèn- Andorra, aviat en gaudirem) d’espais públics primer haver fet els deures a casa nostra, i no fugir d’estudi.cia, a tot arreu, a reescriure la història, que no- sense fum. Ens queden les belles imatges demés faltaria això. I no correspondria a l’esperit fumadors a la història –just al costat de totade la memòria en positiu ni al contingut de les mena de imatges força lletges– i una curiositat Cartes al directorseves exposicions. Ara mateix, n’hi tenen una per la indústria ja en declivi. ¿Sabeu què? Di- Envia les teves cartes al director o les teves opinionsque m’ha agradat (de moment, totes les que lluns que ve, a la secció “L’herbari forà” d’El a l’adreça electrònica director@bondia.ad.tenen, m’agraden): de fons del Museu. La hi Periòdic d’Andorra, dedicaré la contraportada a Recorda que ens has de facilitar les teves dades,tindran fins al 31 de maig. No és pas nova, la la planta del tabac. així com la parròquia de residència.El diari no es responsabilitza de les opinions expressades pels col.laboradors de la secció de Tribuna. L’opinió del BonDia es reflecteix en el seu editorial.Perquè les vostres cartes al director o les vostres opinions puguin ser publicades, cal que ens faciliteu les vostres dades: nom i cognoms, passaport, telèfon i parròquia de residència. Dipòsit Legal AND. 114-2004directori La Veu del Poble S. a. PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GERENT Thomas Kampfraat BONDIA DIRECTOR Marc Segalés CAP DE REDACCIÓ Marta Fernández REDACCIÓ Joan Josep Blasco, Mireia Suero, Esther Jover, Julià Rodríguez CORRECCIÓ M. Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati FOTOGRAFIA Tatiana Masià, Iñaki Rubio, COMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Ricard Vallès, Isabel Diaz, Joan Nogueira, Meritxell Villanueva, Virginia Yáñez DISTRIBUCIÓ Premsa distribució TRANSPORT Trans Integral Seu SL. Carrer Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella .Telèfon: 808 888 Fax: 828 888 Adreça electrònica: bondia@bondia.ad Web:www.bondia.ad
 5. 5. DIMECRES, 16 DE MAIG DEL 2012 5 RELLEU A L’ELISI I AL COPRINCIPATFrançois Hollande pren possessió coma nou president de França i copríncepEl cap d’Estat socialista es mostra disposat a obrir una nova via a França però també a Europa P. W. / REUTERS REDACCIÓ / AGÈNCIES ANDORRA LA VELLA / PARÍS del Consell Constitucional, Jean- Louis Debré.François Hollande va prendre “A partir d’avui vostè encar-possessió ahir com a president na França, vostè simbolitza lade França, i per tant també com República i vostè representa ela copríncep d’Andorra, en una conjunt dels francesos”, va dircerimònia oficial de traspàs de Debré al nou president, abanspoders que el converteix en el que aquest pronunciés el seuprimer cap d’Estat socialista des primer discurs, en què va llan-de François Mitterrand. çar als francesos un missatge de L’acte, en què a diferència confiança assegurant que “somde fa cinc anys no van assistir un país que sempre ha sabut su-ni familiars d’Hollande ni de la perar els desafiaments”.seva parella, Valérie Trierwei- Així mateix, Hollande, queler, en un gest volgut d’austeri- va afirmar que exercirà unatat, va arrencar poc abans de les presidència “sòbria” i “dignifi-deu del matí amb l’arribada del cada” i que “assegurarà” el plepresident electe a l’Elisi pel pati funcionament del Parlament, esd’honor, on va passar revista a la va refermar en la seva intenció El president sortint, Nicolas Sarkozy, va rebre el nou president, François Hollande, a l’entrada del palau de l’Elisi.guàrdia republicana abans que d’obrir “una nova via” a Europa. P. W. / REUTERSNicolas Sarkozy el sortís a rebre “Ens esperen i ens miren”, va as- europeus “un nou pacte” quea l’escalinata. segurar el president francès, que “unifiqui la necessària reduc- Ja a l’interior del palau, el pre- va recordar que “per superar la ció de la despesa pública ambsident sortint va mantenir una crisi, Europa necessita creixe- la indispensable estimulació debreu reunió amb Hollande per ment i solidaritat”. l’economia”.transferir-li els codis nuclears i En aquest sentit, Hollande, D’altra banda, Hollande, quealtres documents secrets, abans que ahir mateix a la tarda es va va protagonitzar el primer di-d’una curta cerimònia d’inves- desplaçar a Berlín per reunir-se nar com a president francès ambtidura en què van participar 400 amb la cancellera Angela Mer- els exprimers ministres Pierreconvidats. Acabada la reunió, kel i demanar-li que ajusti el Mauroy, Laurent Fabius, MichelSarkozy va abandonar l’Elisi pacte fiscal acordat pels líders Rocard, Edith Crésson i Lionelacompanyat de la seva dona, europeus el març de l’any pas- Jospin, viatjarà demà als EstatsCarla Bruni, mentre Hollande sat per incloure-hi un compro- Units per les cimeres de l’OTANera investit oficialment davant mís per al creixement, va insistir i del G-8 després de fer la seval’atenta mirada del president que proposarà a la resta de socis primera reunió de gabinet. Carla Bruni i Valérie Trierweiler ahir, al palau de l’Elisi.
 6. 6. 6 andorra Dimecres, 16 De maig Del 2012 SANT JULIÀ DE LÒRIA Peatge perEls treballs de remodelació de la plaça disponibilitat per a les fasesLaurèdia estaran acabats el 20 de juliol 1 i 2 del vial Les fases pendents del nouTotes dues administracions es mostren satisfetes per la solució que s’ha acordat vial lauredià, l’1 i la 2, es podrien construir mitjan- tati masià çant un sistema de peatge J. R. sant julià De lòria per disponibilitat en no Un tram de l’avinguda disposar el Govern delsEl Govern i el Comú de Sant Ju- Francesc Cairat tindrà 40 milions d’euros que eslià de Lòria van presentar ahir necessiten per fer aquestael projecte de remodelació de tres carrils fins que obra. Aquest sistema im-la plaça Laurèdia, així com una s’acabi el nou vial plica que el Govern paga-“solució integral” per al trajecte ria un import fix cada anydes del pont de Fontaneda fins a canvi del mantenimental pont d’Aixovall quan s’acabin d’aparcament en aquest tram, de la infraestructura. Deles fases 3 i 4 del nou vial. Les tot i que això es veurà compen- fet, l’executiu ja està enobres a la plaça Laurèdia, que sat, tal com va assenyalar Co- contacte amb diversestindrà un vial central amb una mes, per l’habilitació de fins a empreses per realitzar larotonda i dues zones per a via- 117 noves places d’aparcament concessió a llarg termininants als costats, suposaran un al tram que va des de la plaça d’aquestes dues fases queembelliment de la zona. Es pre- Laurèdia fins a Aixovall. quedaran quan s’acabin alveu que els treballs comencin La cònsol major de Sant Julià setembre la 3 i 4. D’aquestaavui mateix i que s’acabin el 20 va dir que “tot i que en principi manera, les obres comen-de juliol, abans de la festa major el fet de perdre places d’apar- çarien l’any 2013 i en dosde la parròquia. cament pot molestar els ciuta- o tres anys el nou vial es- Així ho va explicar ahir el dans, és cert que també donem taria enllestit del tot. Unaministre d’Economia i Territori, El director d’Ordenament Territorial, Esteve Comes, va explicar la remodelació. una cobertura molt important a de les novetats anunciadesJordi Alcobé, que va estar acom- la part alta, i a més, és una so- ahir pel ministre Alcobé éspanyat de la cònsol major lau- bassa i Certers, que hauran de funcionament el túnel de la Tà- lució transitòria fins que esti- que, contràriament al querediana, Montserrat Gil. “S’ha girar cap a l’avinguda Verge de pia, el setembre d’aquest any, el guin les fases 1 i 2 del nou vial es preveia en un principi,arribat a una bona solució per Canòlich, tal com va explicar el trajecte de l’avinguda Francesc acabades”. no es cobrirà el trajecteal poble i per al país”, va mani- director d’Ordenament Territo- Cairat que va des de la plaça Un cop estigui acabat tot el de l’antic càmping Hu-festar Alcobé. Per la seva banda, rial, Esteve Comes. Els vehicles Laurèdia fins a la rotonda del nou vial, la carretera que circu- guet, cosa que significaràGil va destacar que hi ha hagut que surtin del nou vial en direc- riu d’Auvinyà tindrà “de ma- larà pel nucli de la parròquia un estalvi d’uns 6 milions“un consens total” entre totes ció a Espanya tindran un carril nera transitòria” tres carrils de quedarà embellida i acollirà d’euros. Les fases 3 i 4, desdues administracions i que els directe per evitar entrar a la ro- circulació, fins que es puguin zones d’aparcament al llarg de de la plaça Laurèdia finsciutadans podran gaudir d’un tonda. Pel que fa al finançament, acabar les fases 1 i 2 del nou vial. tot el seu tram urbà. Pel que fa al pont d’Aixovall, es vanespai dotat de zones verdes, “di- Alcobé va recordar que les obres Així, l’ampliació d’un tram a a la rotonda que es farà a la pla- contractar pel mètode ale-àfan i molt obert”. estan dins de la previsió d’exe- l’avinguda a l’alçada del pont de ça Laurèdia, es podria ampliar many, consistent a rebre Les obres que comencen avui cució de la fase 3 del vial de Sant Fontaneda es licitarà per 350.000 quan el nou vial estigui total- una certificació única alsuposaran un canvi de circula- Julià de Lòria, de manera que no euros. Per fer aquests tres carrils ment acabat depenent de les final de les obres, momentció temporal per als vehicles que suposaran cap sobrecost. serà necessària l’eliminació de necessitats del trànsit, segons va en què es fa el pagament.baixin de les carreteres de la Ra- D’altra banda, quan entri en manera temporal de 57 places indicar el ministre.
 7. 7. Dimecres, 16 De maig Del 2012 andorra 7 cita inteRnacional de monitoRs d’esquíL’AAME renuncia a fer els Campionatsdel Món per la marxa enrere de SaetdeLa demanda de poder exercir la professió amb llibertat “enfosqueix” les relacions entre les parts TaTi masià Redacció anDorra la Vella per la situació financera viscuda en les dues últimes temporades i Aquesta renúncia deixaL’Associació Andorrana de Mo- per la falta de personal”. sense efectes la tascanitors d’Esquí (AAME) presentademà a Cracòvia (Polònia), en el Relacions deteRioRades de l’entitat, que a llargcongrés de l’ISIA, l’Associació Les relacions entre l’associació i termini volia un InterskiInternacional de Monitors d’Es- la direcció de l’estació d’esquí, se-quí, la seva renúncia a organit- gons Iriarte, van resultar “enfos-zar els Campionats del Món de quides” després de les reunions Saetde dóna motiusmonitors d’esquí del 2013, que que va mantenir l’entitat amb els econòmics i de personals’havien de fer del 17 al 20 de candidats a les passades elecci-gener. Una situació a què s’han ons generals per demanar “po- per desdir-se d’organitzarvist forçats després que l’escola der desenvolupar la professió l’esdevenimentd’esquí de Saetde es va desdir amb llibertat”. En aquest sentit,d’organitzar-los, escola amb la va recordar que amb la llei actualqual ho havien començat tot, i en els monitors d’esquí estan obli- “farà difícil que se’ns doni l’or-no trobar una alternativa pel poc gats a treballar a les escoles de ganització d’un esdeveniment entemps que queda. les estacions i no se’ls permet ser una bona temporada”, i també Segons va indicar ahir el vi- autònoms o crear nous centres. el president de l’entitat, Xavier saludes, informarà demà l’isia de la decisió. llença per la borda el pla de tre-cepresident de l’entitat, Carles Sobre aquest punt, el vicepre- ball de l’entitat. En aquest sentit,Iriarte, encara no han rebut la sident va indicar que des de l’en- ocasió peRduda 500 monitors”, que, després de va indicar que la intenció de l’as-renúncia oficial de l’escola d’es- titat mai han barrejat els Campi- El que més lamenta l’associació tenir una bona experiència a An- sociació era organitzar un actequí de Saetde i ha estat a través onats del Món amb la demanda és l’oportunitat perduda de pro- dorra, l’haurien explicat a “uns petit per, a llarg termini, “inten-de Ski Andorra i el cònsol del de poder exercir la professió amb mocionar Andorra. Segons Iriar- 100.000 esquiadors”. tar acollir un Interski”. Des deComú d’Encamp que han sabut llibertat. Un aspecte que l’escola te, aquest esdeveniment hauria Aquesta renúncia, per Iriarte, Saetde no han volgut fer declara-que “renunciava a l’organització d’esquí veu incompatible. portat al Principat “entre 300 i “malmet la imatge d’Andorra” i cions sobre l’assumpte.
 8. 8. 8 andorra Dimecres, 16 De maig Del 2012 xerrada sobre joves i ticRoyo alerta sobre el llindar raonablede l’ús d’internet entre adolescentsL’expert exposa que si se sobrepassen les quatre hores diàries hi pot haver una addicció tati masià m. f. anDorra la Vella jats sexualment algun cop i un 10% han acudit tot sols a una citaUna dada clau: si el seu fill pas­ a cegues concertada a través desa quatre hores o més al dia (28 la xarxa.hores a la setmana) fent ús d’in­ Royo va remarcar que pares iternet per raons d’oci és un mo­ fills no tenen la mateixa visió so­tiu d’alerta ja que la seva con­ bre les noves tecnologies, ja queducta pot derivar en un trastorn mentre que per als progenitorsaddictiu. Aquest és un dels ele­ són “noves” per als fills són ele­ments que va exposar ahir l’ex­ ments inherents al seu món. Apert en psicologia i director clínic més, un 70% de les famílies tenend’Amalgama-7 (centre terapèutic un perfil baix i mitjà de coneixe­i educatiu per a joves) Jordi Royo ment de les TIC.en el marc de la conferència Ado- Un altre consell de l’expert:lescents i noves tecnologies: de l’ús a “Retardar al màxim l’habita­l’addicció, organitzada per la Fun­ ció on-line”, ja que provoca quedació Crèdit Andorrà. “cada vegada estiguin més a Així, l’expert va donar pautes prop d’allò llunyà i més lluny delper aconseguir una prevenció que és més a prop”. Per tant, unper evitar un ús abusiu de les dels elements importants segonsnoves tecnologies per part dels l’expert és que l’ordinador noadolescents, però també va faci­ estigui instal·lat a l’habitació delitar eines per detectar-lo si ja no un moment de la conferència que jordi royo va oferir ahir a crèdit andorrà. l’adolescent, sinó en un lloc d’úss’és a temps de prevenir-lo i cal comú de la casa.“demanar ajuda”. Així, a banda sells, com ara “endarrerir al mà­ Algunes dades de l’institut es­ tres dies o més amb videojocs Finalment, s’ha de destacardel volum d’hores que el jove xim” l’edat en què els joves tenen panyol d’estadística posen en re­ o que un 87% dels adolescents que alguns dels factors que po­passa davant l’ordinador, un al­ un mòbil, limitar els dies i els ho­ lleu l’alt accés dels joves a les TIC entre 10 i 15 anys es connecten a den generar un ús patològic detre element d’alerta és que “s’esti­ raris que juguen amb videojocs o i així, entre altres dades esmenta­ internet. Però encara hi ha dades les noves tecnologies són unami més estar a casa connectat que que l’accés a internet sigui limitat des per Royo, hi ha que un 90% més preocupants: un 30% dels personalitat del jove massa im­sortir amb els amics”. i per tant s’eviti que els joves pu­ dels joves entre 15 i 16 anys tenen que tenen entre 10 i 16 anys do­ pulsiva, egocèntrica o amb baixa Per prevenir aquestes conduc­ guin accedir a pàgines sobre vio­ telèfon mòbil; un terç dels que nen dades confidencials, un 44% autoestima o una família sobre­tes Royo va donar uns petits con­ lència, pornografia i racistes. tenen entre 10 i 16 anys juguen manifesten haver­se sentit asset­ protectora. solidaritat divulgacióL’Adsaps preveu que aquest tati masiàestiu es puguin acollir infants c. sant julià De lòria Redacció anDorra la Vella La data d’arribada també es coneixerà només una setmana oTot i els problemes que ha hagut deu dies abans. En tot cas, els in­d’afrontar últimament l’Asso­ fants seran a Andorra a finals deciació d’Amics Solidaris amb el juny o a principis de juliol i s’hiPoble Sahrauí (Adsaps), la nova estaran dos mesos. Així, podrienjunta de l’entitat aposta perquè tornar cap a casa a finals d’agostel projecte Vacances en pau es o principis de setembre.mantingui aquest estiu. Segons La presidenta de l’Adsapsva explicar la nova presidenta, va remarcar que “és un projec­Lluïsa Hurtado, “intentarem tor­nar-ho a organitzar” i va afegir te molt maco i és una pena que per una mala gestió no es pugui Emissions de CO2 arran delque “crec que ens en sortirem”. Al Principat hi ha 20 famílies fer”. Precisament divendres que ve els membres de l’associació creixement econòmicque esperen acollir infants dels aniran a veure l’obra L’inspector, Les emissions de CO2 en el creixement econòmic d’Andorra (1990-camps de refugiats del Sàhara lluïsa Hurtado. de la Companyia És Grata, ja 2010) és el títol de la conferència que van oferir ahir Marcdurant els mesos d’estiu. Així que una part de la recaptació es Galabert, llicenciat en administració d’empreses, doctorandmateix, l’associació ja ha rebut que acabin venint, ja que no es destinarà al projecte d’acollida d’història econòmica i professor de matemàtiques a l’Escolauna llista des del lloc d’origen pot establir una xifra exacta fins d’infants sahrauís. Andorrana, i Marc Pons, enginyer de telecomunicacions, post­que preveu que viatgin fins a que no arriben a l’aeroport de L’Adsaps ha passat per un graduat i doctorand en impactes del canvi climàtic, investiga­Andorra entre 18 i 20 infants. Barcelona. En aquest sentit, va moment de dificultat després dor de l’Observatori de Sostenibilitat d’Andorra i de la UPC.Tot i així, Hurtado va destacar indicar que l’aparició d’algunes que l’anterior presidenta, Carme Aquesta xerrada, organitzada per la Societat Andorrana de Ci­que això no vol dir que aquest incidències sol fer que els núme­ Bardina, va ser detinguda per ències, s’emmarca en l’any de l’energia sostenible per a tothom.sigui el nombre final de nens ros ballin. apropiació indeguda.
 9. 9. Dimecres, 16 De maig Del 2012 andorra 9 la massana canilloLa fira Andoflora proposa als visitants El Comú espera tenir un terrenypassar un cap de setmana silvestre per a les escoles al junyDes de divendres fins diumenge, 22 expositors es reuniran a la plaça de les Fontetes Redacció anDorra la Vella tati masià m. s. c. la massana El Comú de Canillo va avan- La trobada tindrà la çant en l’estudi de les dife-Andoflora torna aquest any amb participació d’Iris rents ubicacions que té sobrela voluntat d’oferir als visitants la taula per a les escoles queun cap de setmana silvestre. Tal Leroyer, una reconeguda s’han de construir a la parrò-com va explicar la consellera de artista floral quia. El cònsol major, JosepCultura, Medi Ambient, Agri- Mandicó, va explicar que encultura i Sostenibilitat de la Mas- aquests moments s’estan aca-sana, Jael Pozo, es tracta d’una Hi ha un patrocinador bant de realitzar els estudisproposta per sortir de la rutina i però el Comú assumirà en un dels indrets plantejatsentrar en contacte amb la natura. en el passat. La intenció ésLa fira de la planta i la flor tin- la part principal del tenir l’emplaçament per a ladrà lloc el 18, 19 i 20 de maig a la certamen amb 80.000 € infraestructura abans de fi-plaça de les Fontetes, on es reu- nals de juny.niran 22 expositors que oferiran Mandicó va afirmar queproductes de jardineria. Al llarg Pozo va remarcar que s’ha es tracta de treballs tècnicsdels tres dies, però, també hi mantingut el pressupost respec- que han de confirmar sihaurà tallers i espectacles ja que, te a l’any passat amb la incorpo- és “factible” construir a lasegons va indicar Pozo, “Ando- ració del patrocini de BancSaba- zona. Aquesta tasca es des-flora no tan sols és un punt de dell, que aportarà 2.000 euros a envolupa de forma conjun-venda de flors, sinó un espai de Jael Pozo amb meritxell Duró, coordinadora de la fira, ahir. la fira. El Comú, de la seva ban- ta amb el Govern. Un coplleure, diversió i aprenentatge”. da, hi destinarà uns 80.000 eu- decidit el terreny, l’executiu Una novetat d’aquest any serà de l’Escola d’Art Floral de Ca- (ja sigui a la terrassa, al balcó o ros. Així, la corporació vol apos- haurà de desenvolupar elsla demostració de decoracions talunya, i demostracions d’arte- fins i tot a la cuina) i es podrà re- tar per un esdeveniment que és projectes definitius de la in-silvestres per fer més agradable i sania floral dels floristes Daniel bre consells sobre compostatge “un dels exemples més clars del fraestructura.elegant la realització d’un pícnic. Santamaría i Francesc Porres, domèstic. pla de reactivació” impulsat pel El pressupost de l’EstatLa fira també tindrà la participa- professors d’aquest centre. Per als infants hi haurà un Comú. per a aquest any preveu unació de l’artista floral canadenca Quant als actes divulgatius, taller d’elaboració de flors amb La consellera va destacar que partida de 500.000 euros perIris Leroyer, que oferirà una de- un integrant de l’associació la materials reciclats i per confecci- activitats com aquestes per- a la realització del projectemostració de joieria floral. Les Dolça Revolució estarà a dispo- onar accessoris amb flors. També meten “fer poble” i, al mateix constructiu del centre. Aixíseves creacions es poden veure sició dels visitants per oferir-los s’han programat dos espectacles temps, són un pol d’atracció mateix, la previsió és licitaren grans esdeveniments del món consells de com treballar un hort infantils i un conte. A més, actu- turística. També va indicar que l’obra de cara a principis delde la moda, la televisió i el cine- de forma ecològica i natural, arà l’esbart dansaire de les Valls el volum d’expositors és el ma- 2013. El cost total dels tre-ma. Així mateix, hi haurà una indicant les especificitats d’An- del Nord, els infants i joves crea- teix de l’any passat ja que és un balls puja a uns 14 milionsdemostració sobre la creació de dorra. També es recuperarà el ran parterres florals i els comer- nombre òptim per obtenir una d’euros i la intenció és querams silvestres i de decoració de taller per a infants i adults per ciants celebraran la cinquena àmplia oferta i per qüestions de el centre estigui enllestit decistelles, a càrrec dels alumnes aprendre a muntar un hort urbà edició del concurs d’aparadors. distribució a la plaça. cara al 2015. CURSET DE CUINA DEPURATIVA DE PRIMAVERA Ara que ja deixem l’hivern i s’apropa el bon temps, és el millor moment per depurar-nos. En aquest curset aprendrem a fer receptes LLEUGERES i equilibradres AMB ingredients de temporada, tot gaudint de la bona taula! DATES: 17, 24 i 31 de maig del 2012 HORARI: De 19 h a 20.30 h PREU: 80 € PLACES LIMITADES
 10. 10. 10 andorra Dimecres, 16 De maig Del 2012 NORMATIVA COMUNAL INfANTSEl Comú de Sant Julià presenta el que L’escola bressol El Petit Príncepconsideren el seu ‘Manual Digest’ farà jornada de portes obertesLa Normativa Comunal es podrà consultar a través del portal web de la corporació Redacció la massana agències Redacció sant julià De lòria sura que es vagin aprovant més La llar d’infants El Petit Prín- normatives, ja que no s’hi han cep de la Massana farà dis-“La història es repeteix, ja que el pogut incloure per aquesta edi- sabte una jornada de portes1748 es va crear el Manual Digest ció les ordinacions del pressu- obertes (de 10 a 13 hores) perdels usos i costums per facilitar post del 2012. donar a conèixer les seves ac-el bon govern, i d’alguna ma- La cònsol major laurediana, tivitats i instal·lacions.nera aquest recull té la mateixa Montserrat Gil, va voler agrair la La decisió de fer una novafinalitat”, va manifestar el degà tasca dels dos anteriors cònsols, jornada de portes obertes hadel Col·legi d’Advocats, Fran- Josep Pintat i Enric Sangrà, per estat deguda a la bona aco-cesc Badia, durant la presentació ajudar a l’elaboració d’aquest llida que va tenir la primera,de la Normativa Comunal, que recull i va assegurar que “és un al setembre. Així, les famíliesabraça la normativa aprovada repte aconseguit i el volem se- que volen inscriure els seusdes del 2004 fins al 2011. Badia, a S’han fet 500 còpies del llibre. guir potenciant i treballant per- fills al centre el podran conèi-més, va anar més lluny en asse- què no es perdi”. xer i els que ja els hi tenen ins-gurar que “aquest llibre ha nas- ma més ràpida el que necessiten. clusives seves però també altres El degà del Col·legi d’Advo- crits ho faran en profunditat.cut per ser la bíblia laurediana”. Francesc Badia va avançar que compartides amb el Govern. cats va afirmar que “aquest llibre L’escola bressol posa a dis- S’han fet 500 còpies en format des de la web del Col·legi d’Ad- Tarrés va raonar que la nor- és molt útil perquè els advocats posició la seva pàgina webllibre de la Normativa Comunal vocats (www.cada.ad) hi hauria mativa comunal es va fer més necessitem eines per fer la nostra (www.lipetitprincep.com), enlaurediana, que es repartiran de un enllaç a aquest recull. feixuga amb l’aprovació de la llei feina i el que han fet és donar-nos què es pot trobar informacióforma gratuïta pels organismes Aquesta feina ha estat dirigi- del sòl el 2000, però que “amb una bona eina”. Badia, a més de sobre tarifes, horaris, planifi-públics, les escoles i els profes- da per l’assessora jurídica, Maria aquest recull es vol eliminar veure la utilitat d’aquesta Nor- cació, objectius de cada grupsionals del dret. A més, també Àngels Tarrés, que afirma que traves” i dues lleis han ajudat mativa Comunal per al seu col- d’edat, etcètera. A l’hivern eles podrà consultar a través de “el Comú és l’òrgan més proper en això, la Llei de mesures de lectiu, també valora que serà una centre registra la màxima ocu-la pàgina web del Comú de Sant al ciutadà i té unes característi- reactivació econòmica del 2008 bona eina per a l’administració i pació, prop d’un centenar deJulià (www.santjulia.ad), ja que ques especials que fan que tingui i la Llei de promoció econòmica per als ciutadans, ja que “han de nens, i la resta de l’any la xifraestà penjada amb un índex que una sèrie de traves legislatives”, i social del 2010. Aquest llibre tenir accés fàcil a les normes que oscil·la entre la seixantena i lapermet als usuaris buscar de for- ja que hi ha competències ex- continuarà evolucionant a me- regulen la seva vida”. vuitantena d’infants. Avui  Conferència a càrrec de la psicòloga i formadora MARINA PEÑA Coaching per a pares  amb fills amb TDAH AMB HIPNOSI Amb una sola sessió de hipnosi Tècniques dacompanyament per educar des seràs un exfumador per a sempre, de casa. Conèixer com actuar, abans dactuar. sense “mono”, sense ansietat, Dissabte 19 de maig a les 11.00 h irritabilitat o engreixar-te. Sessió: Dimecres a l’Hotel Plaza Hora: 20:15 h Coaching per a professors  C/ Maria Pla, 19-21 AD 500 Centre Mosaic: Av. Meritxell 99 2º 2ª Sala de Congressos al Complex Esportiu i Sociocultural dEncamp i monitors dinfants amb TDAH Andorra la Vella AD 500 Un nou model densenyament www.centremosaic.com • info@centremosaic.com ENTRADA GRATUÏTA Aforament limitat Divendres 18 de maig a les 20.30 h Amb el suport de Amb la col·laboració de Acte organitzat per info.albatros@andorra.ad Places limitades • Inscripcions www.associacioalbatros.com Tel: 82 90 60 Primavera Estiu 2012 Av. de Salou, 40 AD500 Andorra la Vella T. +376 729 800 · F. +376 729 801 ENTRA A s Principat d’Andorra www.cifec.e
 11. 11. Dimecres, 16 De maig Del 2012 11 joventut i infància PaRtits confeRènciesLa guia d’estiu 2012 de la Seu ICV, satisfet per l’aprovació de El bandolerisme, eix de la sessióofereix 29 activitats de lleure la moció contra la guixera del Parlem d’històriaEntre les novetats destaquen un casal de natura i un Cyberestiu Redacció Redacció ajuntament De la seu D’urgell la seu D’urgell la seu D’urgell Redacció la seu D’urgell Iniciativa per Catalunya L’Espai Ermengol-Museu deLa regidora de Joventut i Infàn- Verds (ICV) de l’Alt Pirineu la Ciutat de la Seu d’Urgellcia de l’Ajuntament de la Seu, va mostrar ahir la seva sa- acollirà aquest vespre, a lesMeritxell Planes, i el conseller tisfacció per l’aprovació per vuit, la tercera de les xerra-comarcal de Joventut del Con- unanimitat de la moció que des del cicle Parlem d’histò-sell Comarcal de l’Alt Urgell, va presentar, conjuntament ria, segons va recordar ahirRicard Pérez, van presentar ahir amb Esquerra Republicana l’Ajuntament de la capitalla Guia d’Estiu Infantil 2012 de de Catalunya (ERC), a l’úl- alturgellenca.la Seu d’Urgell i comarca, que tim ple de l’Ajuntament de la En aquesta ocasió, l’his-ofereix un total de 29 activitats Seu d’Urgell en contra de la toriador i arxiver urgellencde lleure i esportives per a nens nova guixera que l’empresa Lluís Obiols parlarà sobrede 3 a 12 anys. alemanya Knauf vol tirar en- el fenomen del bandoleris- L’objectiu de l’edició d’aques- davant a la vall de Tost. me al segle XVI al territo-ta guia és “apropar totes les ac- En un comunicat, la for- ri, centrant el tema en elstivitats de lleure organitzades Ricard Pérez i Meritxell Planes van presentar ahir la guia. mació ecosocialista, que mos- dos setges que va patir eltant pels ajuntaments com per tra la seva solidaritat amb les castell d’Arsèguel –que elsles associacions, clubs i empre- ves. Així, els infants urgellencs Club Hoquei Cadí, i l’escola de associacions Lo Riu Roig i contemporanis havien arri-ses de la comarca”, tal com va podran fer tallers, practicar bàsquet d’estiu organitzada per Salvem Tost, es mostra confi- bat a anomenar “lo niu delsexplicar Pérez. El conjunt de piragüisme, anar d’acampada i l’AE Sedis. ada que l’aprovació d’aques- bandolers de Catalunya”– elsles 29 propostes ofereix més de jugar a bàsquet, futbol o hoquei, Com cada estiu, també s’han ta moció serveixi perquè tant anys 1588 i 1592.2.000 places per als infants i els entre moltes altres opcions. organitzat els casals en dife- “la Generalitat de Catalunya El cicle Parlem d’història,joves alturgellencs. Les novetats que es presen- rents poblacions (Alàs, Coll de com el Govern de Madrid, que consisteix en un conjunt Planes va remarcar que a la ten en la guia són un casal de Nargó, Montferrer i Castellbò, no donin els permisos” per a de conferències obertes a tot-capital alturgellenca els infants natura a càrrec d’Aubèrria; un Oliana, Organyà i Arfa). A més, la construcció de la guixera, hom que se celebren tots elspodran triar entre vuit activitats Cyberestiu a càrrec de l’acadè- el casal municipal de la Seu ofe- que representa “un atemptat dimecres de maig, és orga-de lleure i onze d’esportives, mia Languedor; un intensiu de reix com a novetat l’ampliació ecològic i cultural al territo- nitzat per l’Espai Ermengolmentre que a la resta de la co- patinatge artístic, tecnificació d’una hora matinal d’acollida ri, amb el plus que no aporta amb la col·laboració de l’Ins-marca podran optar a set pro- d’hoquei patins i una escola dels infants, que passarà a ser cap benefici econòmic per a titut d’Estudis Comarcals depostes de lleure i tres d’esporti- d’estiu de patinatge, a càrrec del de les vuit del matí a les nou. la gent del país”. l’Alt Urgell. tuRisMeEl Pallars crea un producte agèncieslligat a la sèrie ‘Gran Nord’ agències sort Entre els indrets de la sèrie que Pastors de Llessui, així com la es descobreixen durant la visita formatgeria artesanal d’Altron.Coincidint amb l’emissió dels hi ha Fogony (Sort) o Nord (Sor- En alguns casos, el programaprimers capítols de la nova sèrie re). Aquest producte vol pro- es completarà amb una visita alde TV3, un grup d’empresaris mocionar el territori aprofitant monestir romànic de Santa Ma-del Pallars, liderats per l’agèn- la sèrie Gran Nord. Per recórrer ria de Gerri de la Sal i el retaulecia de viatges receptiva Pirineu amb el propi vehicle els llocs natural de roca, molsa i aigua deEmoció, de la Pobla de Segur, més espectaculars on es desen- l’Argenteria, al congost de Co-han llançat al mercat un pro- volupen les aventures de la sèrie llegats. També es pot pujar finsgrama turístic denominat Esce- s’ha editat una guia-mapa. al Pallars amb el Tren dels Llacs el poble pallarès de sorre, nord a la nova sèrie de televisió de catalunya.naris del Gran Nord. Paisatges de La ruta es completarà amb (línia Lleida-la Pobla de Segur) ipel·lícula. allotjament en un establiment fer la ruta amb un transport amb especialment a grups que amb setmana i persona. Hi ha la pos- Aquest paquet turístic des- típic del Pallars, un dinar amb conductor i guiatge. autocar vulguin descobrir els sibilitat d’allargar més dies decobreix els paisatges, els pobles productes locals i vistes als mu- D’altra banda, es promocio- extraordinaris paratges munta- viatge i nits d’estada, a conveni-i les localitzacions on es van ro- seus de la zona. Entre els mu- narà, a través d’agències i asso- nyencs del Gran Nord. ència dels clients, incorporant ladar els exteriors d’aquesta pro- seus que es visitaran hi ha el de ciacions d’arreu de Catalunya, El preu dels programes par- visita a altres punts d’interès deducció dirigida per Carles Gené. les Papallones de Pujalt i el dels un paquet de tot inclòs, adreçat teix dels 80 euros per cap de la comarca.

×