Diari del 16 d'abril de 2013

280 views

Published on

Aqui podeu tribar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!! :)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
280
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diari del 16 d'abril de 2013

 1. 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorraDIMARTSD’ABRILDEL 201316NÚM. 1878RESPONSABILITATCIVILCOMPLEMENT SALARICOMPLEMENT CASSCONTRUCCIÓCOMUNITATSAUTOMÒBILACCIDENTSLLARVIDAMòbil: 322 553innova@andorra.adEl Govern tanca els comptes del2012 amb un dèficit de 87 milionsEl cap de Govern posa FEDA com a exemple de model de solvència i innovació en l’acte institucional per commemorarel 25è aniversari de la parapública.//Pàg.6 // T. M.Peñarroya només pensa a tornar de Burgos amb l’ascensEl tècnic del BC River Andorra prepara amb normalitat el transcendental partitde divendres i només pensa a tornar de Burgos amb l’ascens a l’ACB.BÀSQUET// Pàg. 9Mor un jove en un accident en una pista forestal d’AristotUn jove andorrà de 27 anys perd la vida en caure amb el seu tot terreny per unterraplè en una pista forestal d’Aristot.SUCCESSOS// Pàg. 8// Pàg. 3La ministra d’Educació i Joventut, Ro-ser Suñé, defensa el rol dels joves perdifondre la pau en l’obertura del semi-nari del Consell d’Europa.El paper dels jovesper difondre la pauCONSELL D’EUROPA// Pàg. 3//T. M.El tram de l’avinguda Meritxell com-près entre la Rotonda i el carrer BisbePríncep Iglesias és des d’ahir de sentitúnic de pujada.Meritxell estrena untram de sentit únicANDORRA LA VELLA// Pàg. 6 //T. M
 2. 2. 2 Dimarts, 16 d’abril del 2013LA VEU DEL POBLE, SAPRESIDENT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-PlandolitGERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc SegalésMÉSCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ QuimescuerCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓCarme Garcia, Virginia Yáñez.DISTRIBUCIÓ Premsa DistribucióDISSENY ORIGINAL Marc RoviraCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta.Andorra la Vella.Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.adEdita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005SORTEJOSFARMÀCIES DE GUÀRDIAAndorra la Vella Pas de la CasaFarmàcia Guerrero 2Av. Meritxell, 39Tel.: 801 856Farmàcia de les PistesAvinguda d’Encamp, 9Tel.: 856 580 - 347 958I NFOSorteig de divendres 12 d’abrilSorteig de dissabte 13 d’abrilSorteig de diumenge 14 d’abrilSorteig de dilluns 15 d’abrilSorteig de dissabte 13 d’abrilSorteig de dilluns 15 d’abrilEUROMILIONSLA PRIMITIVABONOLOTOLOTERIA NACIONALONCELA GROSSA DE LA PRIMITIVA3 95 10 15 28 457 6 6 7 9Fracció Sèrie4 72 9 8 2 44 16 20 22 26Núm. clau 3Com. Rei.32 09 12 14 3816 46Com. 27 Rei. 05 7 20 3729 39EL TEMPSSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoMàx. 24Mín. 8ºMàx. 26ºMín. 9ºMàx. 28 ºMín. 10ºAVUISolDIMECRES DIJOUSSant Julià de LòriaMENÚ DEL DIAMENÚ SIDRERIAMENÚS PER A GRUPSMENÚS CONCERTATS“Alubias” de Tolosa,arrossos al forn,clatell de lluç,llobarro, etc.BARRA DE “PINTXOS”,RACIONS, ENTREPANSGELATS – TERRASSACUINA BASCAROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPESCarretera d’ArinsalEdifici Amadeus B · local 3AD400 ARINSALTel.: 838 566Obert de 12.30 h a 15.30 hi de 19.30 h a 2.00 hPATATES DEPORTUGALTENIM FULLESDE NAPS(GRELOS)NOVA FRUITERIAA ANDORRA LA VELLAVERD FRUIT - Carrer de l’Aigüeta, 19Andorra la Vella - Tel. 816 420
 3. 3. 3Dimarts, 16 d’abril del 2013NOTÍCIESSEMINARI DEL CONSELL D’EUROPASuñé posa en relleu el paperdels joves per difondre la pauLa ministra d’Educació i Joven-tut, Roser Suñé, va exposar ahir,en el marc de la inauguració delseminari dels joves ambaixadorsper la pau (un acte coordinat pelConsell d’Europa i emmarcat enla presidència andorrana), queels joves tenen un paper moltimportant en la difusió de la cul-tura de la pau.Aquest seminari, i unes jorna-des prèvies, es desenvoluparà alllarg d’aquesta setmana a la capi-tal i té la participació d’una tren-tena de joves d’una desena depaïsos com ara Rússia, Sèrbia,Bòsnia i Hercegovina i Andorra.Al llarg d’aquestes jornades elsjoves podran “intercanviar ex-periències”, segons va constatarSuñé, sobre la resolució de con-flictes i la mediació.La ministra va recordar alsparticipants el seu rol en la cons-trucció del futur d’Europa i vaafegir que els drets humans hande ser la base del desenvolupa-ment d’aquest futur.La ministra va destacar com afet important d’aquest seminarino només que els joves apren-guin què són els drets humansi com resoldre conflictes, sinótambé que se’ls demani fer unseguiment i treballar “conjun-tament amb associacions o or-ganitzacions al seu país gràciesa les quals poden sensibilitzar itransmetre el que han après”.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraUn moment de la inauguraciódel seminari, ahir. // T. M.MERCAT LABORALLa construcció liderael descens d’assalariatsEl nombre d’assalariats es vasituar en 37.587 persones algener, amb una disminució del-2,3% respecte al mateix mesde l’any anterior. A part de laconstrucció, amb un decre-ment del -15,4%, Estadísticadestaca una variació anual ne-gativa dels sectors indústriesmanufactureres, amb el -7,6%,comerç a l’engròs i intermedi-aris del comerç, amb el -4,8%,i venda i reparació de vehiclesde motor, amb el -4,5%.D’altra banda, la massa sa-larial del gener va ser de 72,2milions d’euros, xifra que su-posa una disminució de l’1,8%respecte al mateix mes del2012. Estadística assenyala queaquest mes destaca el sector dela construcció com el que harebut més impacte per la vari-ació anual negativa de la massasalarial, amb el -15,6%, seguitde transports i comunicacions,amb el -7,9%, i indústries ma-nufactureres, amb el -7,2%.Pel que fa al salari mitjà, sesituava en 1.920,35 euros, ambuna variació lleugerament posi-tiva del 0,5% respecte al mateixmes de l’any anterior, segons lesdades d’Estadística.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTEl Govern tanca l’any 2012 ambun dèficit de 87 milions d’euros//Cinca anuncia“rigor”i“ajust”per assolir l’equilibri pressupostari a la legislaturaEl Govern està satisfet amb laliquidació del pressupost del2012. I és que fins i tot s’avançamés ràpidament del previst capa l’equilibri pressupostari, ob-jectiu que s’ha marcat l’executiuper al final de la legislatura. Així,l’any passat es va tancar amb undèficit de gairebé 87 milionsd’euros, tot i que només seria de4,3 milions si no fos perquè esvan haver de pagar les obres dela desviació de Sant Julià i les deltúnel de les Dos Valires.Aquestes obres, segons vamanifestar ahir el ministre deFinances i Funció Pública, Jor-di Cinca, durant la presentacióde la liquidació de comptes del2012, “desvirtuen l’esforç degestió pressupostària que s’hafet”, que ha permès obtenir unmillor resultat del que s’espera-va. Tot i així, hi ha tota una sèriede “riscos” a tenir en compte,com l’increment de la despesade personal, que es preveu quecreixi entre 12 i 15 milions ambel nou model de jubilació delsfuncionaris.Es va complint així l’objectiuprevist, però “no hi ha d’haveruna relaxació”, segons va indicarCinca, que va anunciar que con-tinuaran el “rigor” i l’“ajust” per-què el país es trobi en les millorscondicions quan es comenci arecuperar l’economia. En aquestsentit, el ministre va dir que, enprimer lloc, és fonamental queen els pròxims anys no creixil’endeutament –i també anant-lo reduint, si és possible– i con-solidar el nou marc fiscal, cosaque permetrà a l’Estat obtenirels ingressos necessaris per alseu funcionament. “La millorsalvaguarda de la sobirania d’unpetit país com Andorra és tenirun endeutament assumible ino dependre de l’exterior”, vaafegir Cinca.Malgrat qualificar el dèficitd’enguany de “bona dada”, Cin-ca va explicar que hi ha tota unasèrie de “riscos” als quals cal es-tar atent perquè l’equilibri pres-supostari pugui ser una realitat.Un és l’excessiva dependènciadels ingressos procedents deltabac, que representen un 28%del total, i també del sector fi-nancer, ja que qualsevol davalla-da en aquests àmbits tindria “unimpacte significatiu”. “Hi ha unexcés de concentració dels in-gressos en aquests dos sectors”,va recalcar el ministre.La previsió general és que elsingressos registrin una tendèn-cia a l’alça en els propers exerci-cis, “però la celeritat amb què hofacin no ha d’ajustar-se necessà-riament a les projeccions”. I ésque hi ha “un marge d’error” deles entrades que es puguin pro-duir amb el nou model fiscal.Un altre dels riscos que caltenir en compte és l’incrementque poden experimentar lesdespeses de personal, que l’anypassat es van situar al nivell del2010 per l’esforç de contencióque es va fer. El cert, però, ésque aquest capítol té cada copmés pes a causa de l’augment delnombre de jubilacions.Això fa necessari, segons vaindicar Cinca, que es posi enmarxa un nou model, basat “enel respecte pel que s’ha meritat”i “sense que hi hagi un trenca-ment” amb el que hi ha hagutfins ara. Tot i així, la previsió ésque el Govern hagi de destinarcada any entre 12 i 15 milionsd’euros més a aquest concepteen el pressupost.També caldrà estar especial-ment atents en els pròxims anysa l’evolució dels tipus d’interès,ja que “no és normal” que l’eurí-bor es mantingui tan baix. D’al-tra banda, caldrà també fer unreplantejament de la llei perquèles transferències als comuns nocontinuïn creixent en el futur.Els ingressos van pujar l’anypassat un 19,4%, fins als 368 mi-lions d’euros, i les despeses vanser de 455 milions, un 22,6%més. El nou director de Pressu-post i Patrimoni, Salustià Chato,va explicar que l’augment d’in-gressos registrat es deu a la re-captació per imposició directa,que ha passat de 5 a gairebé 30milions d’euros, mentre que lesentrades pels impostos indirec-tes van créixer també un 13%,sobretot per la modificació deles taxes sobre el tabac, que hanpermès recaptar 34 milions més.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl ministre Jordi Cinca i el director de Pressupost, Salustià Chato,van explicar la liquidació de comptes. // SFGA
 4. 4. 4 Dimarts, 16 d’abril del 2013OPINIÓElGovernhatancatelscomptesde l’exercici 2012 amb un dèfi-cit de gairebé 87 milions d’euros iambunendeutamentquejas’ele-va fins als 852 milions, xifra que sibé és important no és encara deltot preocupant si des de l’executiues continua apostant per diver-sificar les fonts de finançament imantenir una certa contenció dela despesa. I és que precisamentbona part del dèficit de l’exerciciés degut a certes alegries d’anysanteriors, marcats pels grans pro-jectes i sistemes de finançamenten diferit que, com s’ha vist, hanhipotecat la gestió d’executiusposteriors. És important tocar depeus a terra i calcular adequada-ment cada inversió i el seu retorn.No es pot gastar el que no es té ienlluernar-se amb projectes im-pactants però d’èxit efímer. A lavegada cal no vacil·lar a l’horade completar el nou marc fiscali no endarrerir l’entrada en vigorde determinats impostospensant més en clau dereelecció que no pas d’in-terès de país.EDITORIALAvís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es faresponsable del seu contingut.ElComúd’Encampacolliràeldijous25d’abrilales8delvespreunrecitaldepoesiaquecoincidiràamblasetmanadeSantJordi.la mostra fotogràfica de Jesús Carreto ala sala d’exposicions del Comú d’Encampes podrà veure fins el proper 31 de maig.Govern d’AndorraComú d’EncampAjuntament La Seu d’UrgellEN XARXA#SíDrets“Si volem ser homologables hohem de ser també pel que fa a l’avorta-ment”Bernat Escoda@Bernat_EPeñarroya:“estic convençut que gua-nyarem. Nosaltres les enquestes les hemsuperat totes”Bàsquet Club Andorra@riverandorra#GrandvaliraBestOfSeason L’Iglú Hotelde Grandvalira bat rècords d’afluènciaamb 350 hostesGrandvalira_AD@Grandvalira_ADInici de les sessions de formació obligatòriaper a tots els efectius del Cos, 1er. mòdul:“Intervenció en túnels”Bona Formació !Bombers d’Andorra@BombersAndorraFelicitatsperlacampanyad’alertapeldesgelengegadadesdeProteccióCivild’#Andorrahihamoltíssimaneuales#muntanyesJosep Tomàs i Bosch@peptomastens l’oportunitat de participar en unmaridatge de vi i literatura. Viniteca, a les20 h, Biblioteca d’EncampAgendaAD@AgendaADGràcies al BCA i als seus magnífics segui-dors, anem sumant accions!!!Mou-te amb els gegants!!!. Si tens entre7 i 14 anys vine a la nova colla jove i par-ticipa en l’arribada dels nous gegantonsl’Institut de Música endega un nou pro-jecte de divulgació culturalUnicef AndorraLaurèdia JoveCultura Andorra La VellaVictor Naudi i destacats militants del PSes donen de baixa del partitFÒRUM.adFòrum AdUn motorista ferit en un accident a SantJulià de Lòria http://forum.ad/?p=46474Fòrum Andorra@forum_adLa recaptació per impostos directes creixmés d’un 430% http://dlvr.it/3DgGs9#andorraPeriòdic d’Andorra@PeriodicANDLa policia deté per donar positiu el con-ductor del 4x4 accidentat http://www.diariandorra.ad/index.Diari d’Andorra@diariandorraPalou afirma que cal replantejar-se si calmantenir la campanya del maig http://www.bondia.ad/index.Bondia@bondiaServeisinformatius:ElVPCderrotaelLavela-net(12-6)idisputaràlessemifinalsd`ascenscontral`AvironCastraishttp://dlvr.it/3DdNbyRTVA@rtvandorraNaturlàndia tanca la temporada amb60.000 visitants i 128 dies d’oberturahttp://www.bondia.ad/index.Bondia@bondiaCanvis en el sentit de circulació d’untram de l’avinguda Meritxell www.rtva.adRTVA notícies902 inscrits al Cursos i Tallers de GentGran a Andorra la VellaFÒRUM.adFòrum AdLa cuina centralitzada estarà en unaescola d’Escaldes www.bondia.adDiari BondiaCampanya del Govern i els comuns perevitar ensurts amb el desgel www.diari-andorra.adDiari ObertTres empreses volen renovar l’aparca-ment dels Pouets www.elperiodicdan-dorra.adEl Periòdic d’AndorraMITJANSSabies que... escombrar el que llencem alterra de la plaça ens costa a tots 3000€ cadaany? Utilitza les papereres #cuidalaseu.TENS OPINIÓ?VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR?Envia les teves cartes al directoro les teves opinionsa l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad.Recorda que ens has de facilitar les teves dades, aixícom la parròquia de residència.L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules.Si desitgeu més informació,ens podreu trobar altelèfon 73 77 73 o bé aesfera@esferatecnologies.comNou iMac27" - 2,9GHzCore i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1serveis informàtics per aparticulars i empresesCore i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Core i5 a 2,9 GHz8 GB de memòriaDisc dur d’1 TB1Preu: 1.740 € *En estoc* IGI inclòs
 5. 5. 5Dimarts, 16 d’abril del 2013ORECICLARCOMPENSAOfertasotmesaacondicionsAv. Carlemany, 44, PB, local, porta 16Botigues Molines, Escaldes-EngordanyTel.: 829 9993€2€1€La medicina entén per avortament totaexpulsió del fetus, natural o provocada, enel període no viable de la seva vida intrau-terina, és a dir, quan no té cap possibilitatde sobreviure. Si aquesta expulsió del fetuses realitza en període viable però abansdel terme de l’embaràs, es denomina partprematur, tant si el fetus sobreviu com si esmor. En el llenguatge corrent, l’avortamentés la mort del fetus per la seva expulsió, na-tural o provocada, en qualsevol moment dela seva intrauterina.L’avortament pot ser espontani o provocat.L’espontani es produeix o bé perquè sor-geix la mort intrauterina o bé perquè cau-ses diverses motiven l’expulsió del nou ser al’exterior, a on morirà donada la seva mancade capacitat per viure fora del ventre de laseva mare. Si l’avortament és provocat, esrealitza o bé donant mort al fill al si matern(en aquests casos s’acostuma a destrossar,fent sortir totes les parts per aspiració) o béforçant-ne artificialment l’expulsió perquèmori a l’exterior.Des que es produeix la fecundació, mitjan-çant la unió de l’espermatozoide amb l’òvul,sorgeix un nou ésser humà distint de totsels que han existit, existeixen i existiran. Enaquest moment s’inicia un procés vital es-sencialment nou i diferent dels de l’esper-matozoide i de l’òvul, que ja té esperançade vida en plenitud. Des d’aquest primerinstant de la concepció, la vida del nou sermereix respecte i protecció, perquè el des-envolupament és un continu en què no hiha salts qualitatius, sinó la progressiva re-alització del seu destí personal. Tot intentde distingir entre el no nascut i el nascut,en relació amb la seva condició humana,té una total manca de fonament. Des quees forma el nou patrimoni genètic amb lafecundació, existeix un nou ésser humà, alqual sols li manca desenvolupar-se i créixerper convertir-se en adult.Els microscopis i telescopis moderns ensofereixen aspectes de la realitat que maihauríem pogut captar. De manera similar,la ciència demostra rotundament que l’és-ser humà acabat de concebre és el mateix,i no un altre, que el que després es conver-tirà en bebè, en infant, en jove, en adult, enancià. L’aspecte que presenta varia segonsla seva fase de desenvolupament. Per això,no té sentit dir que un nen prové d’un fetus,sinó que ell mateix fou abans un fetus; dela mateixa manera que un adult no provéd’un infant, sinó que ell mateix fou abansun infant, i sempre és el mateix ésser humàdes del principi. Tant absurd és defensarque el fill acabat de concebre no és un ésserhumà, perquè no té aspecte d’infant, comsuposar que l’infant no és un ésser humàperquè no té aspecte d’adult.La vida de l’ésser humà és un llarg procésque s’inicia quan de dues gàmetes (unamasculina i l’altra femenina) sorgeix el nouésser humà, fruit de la fecundació. En lesdistintes etapes de desenvolupament, varebent nous noms: zigot, mòrula, blasto-cist, embrió, fetus, nounat (acabat de néi-xer), infant, adolescent, jove, adult i ancià.Tots aquests són els noms que distingeixenles etapes de la vida d’un sol ésser humà,que sorgí amb la fecundació, i que serà elmateix fins a la mort.Així doncs, en qualsevol moment que s’in-terrompi aquesta vida s’està donant mort aun ésser humà indefens, un crim horrorós...tant si no ho diu la majoria com si ho diuun de sol, que coneix la ciència de la veritat.Si una mare pogués veure la criatura abansde matar-la... (penseu que al cap de qua-ranta dies ja està quasi formada), i el calva-ri que l’espera a la pobre mare tota la vidaper haver donat mort a una vida de la sevavida..., a més dels riscos que corre.Existeixen associacions que us ajudaranen tots els aspectes. Val la pena formar-se,i informar-se, abans de cometre quelcomirreparable, i de què, d’alguna manera, totssom responsables. www.sosfamilia.esL’avortament i l’origen de la vidaJosep Lluís Marqués Andorra la VellaAra es torna a parlar, sobretot en elPSOE, que per acontentar Catalunya,sense trencar res, ens cal una reformaconstitucional. Això és una gran men-tida. Una monumental impostura po-lítica, ja que la reforma constitucionalés un veritable laberint, que encaraprovocaria fer més esclaus els catalans.La reforma constitucional és un granparany, una autèntica ratera política. Percomençar el procés és tan llarg i compli-cat que tot quedaria en un foc d’ence-nalls. Si l’Estatut ja va quedar escapçati ribotat pels quatre costats, la reformaconstitucional només podria implicarmés regressió i salvatgisme contra Cata-lunya. En aquests moments, la reformaconstitucional és música celestial perdistreure’s, per calmar les ànsies legíti-mes de llibertat, sobirania i justícia so-cial que reclama el poble de Catalunya.A l’altra banda, a l’altiplà, no existeix capmena de voluntat política per canviarres, al contrari, encara voldrien suprimirl’autonomia i anihilar-nos per sempre.Els catalans només tenim una solució:reaccionar amb fermesa i despertar delnostre somni daurat, altrament se’ns haacabat la vida.El paranyconstitucionalJosep M. Loste i Romero
 6. 6. 6 Dimarts, 16 d’abril del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...les illes Canàries deuen el seu nom no a una població decanaris, com podria semblar, sinó de cans?64 dels 947 ajuntaments de Catalunya són els que ofereixen ala seva web dades clau per a un bon control democràtic.16 d’abril de 1889Neix a Londres l’actor còmic Charles Chaplin.25è ANIVERSARIEl Govern destaca FEDA perla seva solvència i innovacióEl cap de Govern, Antoni Martí,i el ministre de Finances i presi-dent del consell d’administracióde FEDA, Jordi Cinca, van recor-dar ahir els beneficis de la creacióde Forces Elèctriques d’Andorrafa 25 anys, i van posar l’empresacom a model de solvència, rigor iinnovació. Cinca va destacar queel temps ha demostrat l’encerten la decisió de comprar Fhasaper 3.500 milions de les antiguespessetes malgrat el debat que vagenerar, i va posar de manifestque FEDA ha aconseguit oferirun servei de primeríssim nivell,amb un nivell d’interrupcions desubministrament “comparableamb les grans ciutats i a anys llumdel d’altres zones d’alta munta-nya”. L’acte de commemoraciódels 25 anys de la parapúblicaes va celebrar al Consell, que ésqui va aprovar la decisió el 1988,i va comptar amb la presència debona part dels presidents dels di-ferents consells d’administracióde FEDA i una nombrosa repre-sentació de treballadors. El Go-vern va destacar el nivell de sol-vència, rigor i innovació que haaconseguit FEDA durant els seus25 anys d’existència, així com elpaper cabdal que ha tingut en eldesenvolupament econòmic delpaís. Martí va assegurar que lacreació de FEDA és un dels tresesdeveniments més importantsdels anys 80.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraL’acte de commemoració ahir alConsell General. // T. M.MEDI AMBIENTLa temporada de pesca jaés efectiva a rius i vedatsEl passat 14 de març es va ini-ciar la temporada de pesca ambl’obertura de la pesca al riu GranValira, als vedats intensius del’estany d’Engolasters i del riud’Ós, i al vedat sense mort delriu Gran Valira; i aquest dissab-te s’ha obert a la pesca la restade rius i altres vedats de pesca,segons va informar ahir el Go-vern a través d’un comunicat.L’executiurecordaquequedaprohibida la pesca als vedats se-güents:eldelriud’Óseneltrama partir de la confluència amb elriu Gran Valira fins al pont dela ITV a Aixovall (Sant Juliàde Lòria); al del riu d’Auvinyà,a partir de la confluència ambel riu Gran Valira fins a l’alçadade la presa del reg (Sant Julià deLòria); i al de pesca d’Erts, enquè queda vedat el riu de Pal (laMassana) a partir de la conflu-ència amb el riu d’Arinsal (Erts)fins al barranc del Mamó.Des de l’executiu es recordaque les persones interessadesen l’obtenció d’alguna llicèn-cia poden lliurar la sol·licitud aTràmits del Govern o als serveisde tràmits dels comuns, els dieslaborables, amb el pagamentprevi de l’import corresponent.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraPROJECTE PER EMBELLIR I DINAMITZAR L’AVINGUDAMeritxell estrena sentit únicentre la Rotonda i Bisbe IglesiasDes d’ahir al matí el tram de l’avin-guda Meritxell comprès entre laRotonda i el carrer Bisbe PríncepIglesias és de sentit únic de puja-da. Paral·lelament s’eixamplaranles voreres a banda i banda perquèfacin quatre metres d’amplada.Aquests canvis es porten a terme,segons va destacar el cònsol me-nor, Jordi Minguillón, per dina-mitzar la parròquia i fer més atrac-tiu el comerç.D’aquesta manera, Minguillónva posar en relleu que els canvisen la circulació que es van iniciarahirsónprovisionals,jaquecaldràveure com funcionen i quins sónels aspectes en els quals caldrà in-cidir (de moment ja s’ha vist quehi ha un gir a Bisbe Iglesias ques’haurà de rectificar). Tot i així,va afegir que el procés no s’atura ique per tant de manera immedia-ta es començaran a moure els pi-quetsdelesvoreresperfer-lesmésamples.Desd’ahiralesnoudelmatí,pertant, els conductors només podentransitar per l’avinguda Meritxellentre la Rotonda i Bisbe Iglesiasensentitpujadaielsqueprocedei-xin de Santa Coloma i circulin ensentit baixada són desviats a l’altu-radelsgransmagatzemsPyrénées,ja que no els és permès passarper l’avinguda en sentit Escaldescom fins ara. D’aquesta manera,es dibuixa una mena de rotondaen aquesta zona entre els carrersDoctor Molines, Bisbe Iglesiasi Meritxell, per dirigir els vehi-cles que ara no puguin passar perl’avinguda en direcció a Escaldes iperfacilitarl’accésalsaparcamentsdel Trillà i el de Pyrénées.Minguillón va posar en relleuque espera que aquests canvis nosuposin gaires problemes en lamobilitat i en aquest sentit va re-cordarque,tretdeleshorespunta,aquest no és un tram que tinguiuna gran densitat de trànsit.Les parades dels autobusosinterurbans que es dirigien cap aEscaldes-Engordany i que hi ha-via en aquesta zona han estat tras-lladades al carrer Prat de la Creu.Aquest canvi, però, no afectarà eltransport escolar, ja que, tal comva explicar Minguillón, es deixa-ran passar els autobusos escolarsper aquest tram.Un cop aquests canvis estiguinconsolidatsescomençaranamou-relespilonesdelesvoreresperfer-les més amples. Segons va posaren relleu Minguillón, és previstque abans de l’estiu aquests canvisja puguin estar acabats.El cònsol menor va recordarque aquest projecte s’emmarca enel pla d’embelliment i dinamitza-ció de les zones comercials.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl canvi de sentit es va iniciar a les nou del matí.// T. M.CONSELL GENERALQuatre xerrades entorndels 20 anys de ConstitucióEn el marc dels actes del 20èaniversari de la Constitució, elConsell General ha programatun seguit de conferències queabordaran el passat, el presenti el futur de la Carta Magna. Estracta de quatre xerrades quearrencaran la setmana vinent ique abraçaran un període d’unscinquanta anys, en què dife-rents ponents exposaran dife-rents aspectes sobre la Consti-tució, tal com va posar en relleula subsíndica, Mònica Bonell.El tret de sortida serà dilluns,a dos quarts de vuit del vespre,al vestíbul del Consell Generali la xerrada la protagonitzaranl’excap de Govern Òscar Ribasi l’advocat Antoni Morell.Morell abordarà el perío-de comprès entre els anys 60i els 80, quan, segons va expo-sar la responsable de protocoldel Consell General, ElisendaVives, es gesta la societat quetenim avui en dia. Tot seguitRibas tractarà sobre les motiva-cions per al procés constituent ise centrarà especialment en elsanys 1992 i 1993.La següent xerrada serà el29 d’abril i, sota el títol El pactedel coprincipat abans i després dela Constitució, anirà a càrrec del’exsecretari general dels serveisdel copríncep episcopal JoanMassa i el director del gabinetdel copríncep francès, PascalEscande.El 6 de maig serà la següentcita i en aquest cas es tractaràd’una xerrada “molt coral”, comva destacar Vives, i serà un ba-lanç dels primers vint anys deConstitució des de la perspec-tiva del Tribunal Constituci-onal. Els conferenciants seranla magistrada Laurence Bur-gorgue-Larsen, Carles Viveri Pi-Sunyer i Juan José LópezBurniol, és a dir, magistrats quevan viure els primers anys de laConstitució i els que coneixenl’actualitat.La darrera cita serà el 13 demaig, un debat a l’entorn de laConstitució protagonitzat pelspresidents dels grups parla-mentaris demòcrata i socialde-mòcrata, Ladislau Baró i JaumeBartumeu, respectivament.Totes les conferències serana les 19.30 al vestíbul del nouedifici del Consell General. Laintenció del Consell és, posteri-orment, poder fer un recull ambtotes les intervencions.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLes xerrades es van presentarahir. // T. M.
 7. 7. 7Dimarts, 16 d’abril del 2013NECONOMIAEls establiments inscrits al Registrede Comerç davallen un 1,4% el 2012El2012esvatancaramb7.178es-tablimentsactiusinscritsalRegis-tre de Comerç i Indústria, és a dir102 establiments menys (-1,4%)que els inscrits a la mateixa datadel 2011, segons les dades fetespúbliques ahir pel departamentd’Estadística, que va precisar queles dades s’expliquen pel balançnegatiu en la creació neta d’esta-bliments, en comptabilitzar-se550 altes per 652 baixes.Les dades mostren que el grupcomerç és, amb un 36%, el quemés establiments té registrats,2.556, tot i que respecte al 2011s’hanreduïtenun-2,7%(-71esta-bliments). En segon lloc, se situala secció d’activitats immobiliàri-es i de lloguer, serveis empresa-rials, amb 1.253 establiments, un17% del total i que durant el 2012ha registrat un augment del 0,9%(11 establiments).En tercer lloc, la secció d’ho-teleria compta amb 950 esta-bliments registrats, el 13% deltotal, i presenta una disminucióinteranual del -1,3% (-13 establi-ments). En quart lloc, el grup dela construcció registra un total de791, l’11%, i una disminució del-3,2% (-26 establiments) respec-te del 2011.Quant a les altes registrades,la secció de comerç és, amb un38,2%, on s’ha donat d’alta unnombre més elevat d’establi-ments, 210, un 7,7% (15) mésque el nombre d’altes d’establi-ments del 2011. En segon lloc sesituen les activitats immobilià-ries i de lloguer, que han comp-tat amb 110, un 20% del total.La secció registra un 22,2% mésd’altes en relació amb el 2011 (20establiments).Amb un 12,9% del total d’alteses troba la secció d’hoteleria, xifraque representa 71 nous establi-ments durant el 2012, un 25,3%menys que les altes registradesl’any anterior (-24 establiments).La secció d’educació és la quepresenta el major percentatgeinteranual en increment d’altes,amb un 33,3 (8 establiments). Al’altre extrem es troben la seccióde producció i distribució d’ener-gia elèctrica, gas i aigua i la secciód’indústries extractives, que dava-llen un -100% en altes respecte al’any precedent (totes dues en -1establiments).D’altra banda, durant l’any2012 es van donar de baixa untotal de 652 establiments, 50 mésque durant el 2011, un 8,3%. Lasecció on més baixes s’han pro-duït ha estat la de comerç, ambun 43,1% del total, que represen-ta 281 establiments. Respecte al2011, són 31 comerços més do-nats de baixa, un 12,4%.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorra// L’any passat es van registrar 550 altes i 652 locals es van donar de baixaEl grup del comerç és el que té més establiments registrats.// T. M.FORMACIÓNou seminaride l’UdAEn el marc del Cicle de perfec-cionament professional 2013,la Universitat d’Andorra oferiràun seminari titulat Introduccióal community managing i al màr-queting en línia. ¿Com puc fer quela meva empresa o comerç venguia internet?, segons va informarl’UdA. El seminari, que comptaamb la col·laboració de la Fun-dació Crèdit Andorrà, s’adreçaa propietaris, responsables co-mercials,demàrquetingideco-municació de pimes, estudiantsdel bàtxelor en administraciód’empreses, i persones interes-sadesenelcommunitymanagingienlestècniquesdemàrquetingen línia. S’impartirà a la mateixauniversitat els pròxims dies 14,15, 21 i 22 de maig. La preins-cripció està oberta fins al 5 demaig.Elpreués de120euros.L’objectiu del curs és quel’alumne entengui els nous con-textos de les xarxes socials i elsmitjans digitals, el seu impacteen les comunicacions i el màr-queting, i també com utilitzaraquestes eines.Redacció //Sant Julià de Lòria@mes_andorra
 8. 8. 8 Dimarts, 16 d’abril del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...en l’escena de l’aeroport de la pel·lícula‘Indiana Jones i eltemple maleït’el director Steven Spielberg fa de turista?2.000 milions de persones són les que estan infectades pelbacil de Koch a tot el món.16 d’abril de 1973Mor el cantant espanyol Nino Bravo.SUCCESSOSLa policia deté 20 persones en1 setmana per diversos delictesLa policia ha detingut vint perso-nes durant la setmana del 8 al 14d’abril, segons va informar ahir elcos d’ordre, que va precisar queles detencions s’han dut a termeper presumptes delictes contra lasalut pública (5), contra la segu-retat col·lectiva (8) i altres delictes(7). Un dels detinguts és el joveandorrà de 18 anys que conduïael vehicle accidentat a la Rabassai que va provocar ferides greus aun dels ocupants. El noi presenta-va una taxa d’alcohol d’1,12 g/l, amés de conduir sota els efectes delcànnabis.Pel que fa als delictes contra lasalut pública, dilluns passat la po-licia va detenir al Pas de la Casaun polonès no resident de 24 anysamb una petita quantitat d’amfeta-mina MDMA, i com a presumpteautord’untrencamentd’unaordregovernativa d’expulsió i d’un furtde mercaderia. L’endemà, dimarts,els agents van detenir un andorràde 52 anys com a presumpte autorde consum de cocaïna en el marcde l’operació antidroga Dalton.Amb aquesta ja són 38 les perso-nes detingudes per aquest cas.D’altra banda, divendres passatla policia va detenir a la fronteradel riu Runer un resident portu-guès de 21 anys quan es disposavaa entrar al país amb quatre ampo-lles d’hormones anabolitzants. Elmateix dia també va ser detingut ala frontera un andorrà de 22 anysamb 160 grams de marihuana.I finalment, dissabte, també a lafrontera del riu Runer, es va dete-nir un espanyol no resident de 32anys quan entrava al país amb unapetita quantitat d’MDMA.La policia també va informarde la detenció de vuit personesper presumptes delictes contra laseguretat col·lectiva, és a dir, perhaver donat positiu en els controlsd’alcoholèmia. Per últim, aquestdiumenge es van produir les altrescinc detencions per alcoholèmia.Respecte a altres delictes, la po-licia ha detingut durant la setmanapassada dues persones com a pre-sumptes autors de maltractamentsen l’àmbit domèstic. La primerava tenir lloc el 8 d’abril a la capitali es va detenir un jove andorrà de28 anys, que va ingressar al CentrePenitenciari. La segona detenció,també a la capital, va ser divendresi es va detenir un resident portu-guès de 37 anys.Els agents també van detenirun resident portuguès de 44 anysa Escaldes com a presumpte au-tor d’una agressió física dins unlocal públic. I també com a pre-sumpte autor d’una agressió físicaamb lesions a l’exterior d’un localnocturn, es va detenir diumenge aAndorra la Vella un resident por-tuguèsde21anys,quevaingressaral Centre Penitenciari.Finalment, la policia va detenirtrespersonesméscomapresump-tes autores de resistència, deso-bediència i injúries als agents enl’exercici de les seves funcions.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraL’edifici de la policia.// T. M.ORDINOEl SAD inicia una campanyaper arribar a més usuarisEl Servei d’Atenció Domicilià-ria (SAD) d’Ordino editarà denou els díptics informatius i faràimants magnètics per donar-se aconèixer i arribar a un públic mésampli. Com va remarcar la con-sellera de Social de la parròquia,Lucía Muñoz, el servei no nomésestà adreçat a la gent gran, sinóque el seu objectiu és promou-re l’autonomia de les persones ievitar que hagin de deixar la sevaresidència. “Hi ha gent que nosapqueexisteixisíqueenpotserusuari”,vaindicar.Els serveis quemés s’ofereixensón el suport a la higiene perso-nal, la supervisió en la presa demedicaments, l’acompanyamentper realitzar gestions administra-tives, visites al metge o per anara comprar o altres demandes per“promoure l’autonomia i perme-tre que els usuaris estiguin a casael màximdetemps”.D’altra banda, i sota el lemaInforma’t i cura’t en salut, el SADd’Ordino ha engegat una novaedició de xerrades sobre temesd’interèsperalsseususuarisiambels quals es poden identificar. Se-gons va explicar la coordinadoradelservei,BegoñaVillaño,estrac-ta d’“educar sobre com conservarla salut”. Enguany tractaran sobrel’Alzheimer, la pèrdua d’audició,com fer la farmaciola de casa i lasofrologia i la relaxació. El serveicompta actualment amb sis usu-aris permanents, tot i que podriacréixer més, com va reconèixer laconselleradeSocial.Muñoz va informar que lasetmana vinent el SAD es tras-lladarà al nou edifici que ampliales instal·lacions del CAP i quees preveu que obri properament,“abans de l’estiu” va admetre.D’aquesta manera, s’unificaranels serveis i es comptarà amb unatreballadora social del Govern iels treballadors delSAD.Agències //Ordino@mes_andorraLa presentació del nou ciclede xerrades. // T. M.SUCCESSOSMor un jove enun accidentUn jove de 27 anys nascut iresident a Andorra va moriraquest dilluns després de tenirun accident quan conduïa untot terreny per una pista forestald’Aristot, segons van informarels mossos d’esquadra.La policia catalana va re-bre l’avís a les dues del migdia,quan la família en va denunciarla desaparició i va informar dela seva ruta habitual. Segonsva informar el Servei Català deTrànsit, el conductor i únic ocu-pant del tot terreny va perdreel control del vehicle, va sortirde la via forestal i va caure perun terraplè al terme municipalde Pont de Bar (Alt Urgell).Quatre dotacions dels mossosd’esquadra i una ambulància delServei d’Emergències Mèdiques(SEM) es van dirigir fins al llocdels fets i van trobar el cos de lavíctima sense vida.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraPOLÍTICA MÚSICA CLÀSSICANaudi veu“imminent”laruptura al grup del PSL’ONCA tanca dijous latemporada 2013 al PalauDesprés d’anunciar que abando-na la formació, l’expresident delPartit Socialdemòcrata VíctorNaudivaavançarahirqueeltren-cament del grup parlamentari so-cialdemòcrata és imminent, i quepodriatenirllocdesprésdelases-sió de Consell General d’aquestdijous, en què precisament esdebat la presa en consideració dela proposta socialdemòcrata perdespenalitzar l’avortament. Aixího va deixar entreveure durantuna entrevista a Ràdio Nacionald’Andorra, i posteriorment va ex-plicar que el trencament es pro-duirà de manera imminent, peròqueelsseuscompanysintentaranque la decisió interfereixi el mí-nimambelcalendari legislatiu.Precisament un altre càrrecelecte del PS, en aquest cas elconseller de la minoria al Comúd’Andorra la Vella Josep Vila, vaavançar que també podria aban-donar el partit aquesta mateixasetmana, just abans del congrésdedissabte.D’altra banda, Naudi va expli-carqueelscompanysquefinsaraformaven part del corrent Social-democràcia i Progrés es consti-tuiran com un agrupament, perposteriorment crear una plata-formanacionalobertaquetambéaglutini persones independentsque creguin en el progressisme,per tornar a ser una alternativade govern de cara a les propereseleccions.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLa Fundació ONCA, emparadapel Govern i la Fundació CrèditAndorrà, clourà el cicle de con-certs anual de l’ONCA al Palaude la Música Catalana el dijous18 d’abril, a les vuit del vespre,amb el concert De Catalunya aAmèrica. El concert presentaràobres de dos compositors delsegle XX d’estètiques molt di-ferents: el català Joan Manén il’americàGeorgeGershwin.Lesentrades per al Cicle ONCA alPalau estan a la venda a les ta-quilles del Palau i a www.palau-musica.cat, a un preu de tretzeeuros per concert.El programa començarà ambMiniatures, de Joan Manén. Estracta d’una obra estructuradaen set episodis que poden serinterpretats de forma aleatòriapel seu caràcter independent,la major part dels quals fan re-ferència al segle XVIII des delpunt de vista musical.Seguidament, s’interpreta-rà Porgy and Bess, de GeorgeGershwin, i se n’escoltarà unaversió arranjada per FranckVillard, anomenada Suite deconcert per a clarinet i orques-tra de cordes, que comptaràamb la participació del solistainternacional Michel Lethiec.L’obra és una òpera en tres ac-tes amb llibret d’Ira Gershwini d’Edwin DuBose Heywardsobre un argument del mateixDuBose.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraVíctor Naudi.// T. M.El solista Michel Lethiec.// ONCA
 9. 9. 9Dimarts, 16 d’abril del 2013ESPORTSBTTMés motivats que mai per laduresa de la Titan DesertRamon Aranda i Toni Ramíreztornen un any més a la Titan De-sert amb l’equip MoraBanc. Toti no haver pogut realitzar la pre-paració més adient, es presentenamb objectius ambiciosos.L’aventura africana es disputadel 28 d’abril al 3 de maig. Constade sis etapes i gairebé 600 quilò-metres, amb més de 6.500 metresde desnivell. Les tres primeresseran les més muntanyoses, perpassar a continuació a les dunesi concloure a l’última amb pistespedregoses. Hi ha 360 inscrits.Els andorrans tenen enguany unrepte clar a assolir. “L’objectiu detots dos és acabar entre els 100primers”, assegura Aranda.El dur hivern no només a An-dorra, sinó a tots els Pirineus i elsseus voltants, ha provocat que lapreparació no hagi estat com ha-vien previst. La neu no permetiaanar per camins, així que van ha-ver d’aparcar la bicicleta més delque esperaven per centrar-se enla feina de gimnàs. Però aquest fetno els fa fer marxa enrere ni pre-ocupar-se per en quin estat físicarribaran. Tot al contrari. Ramírezadmet que “anem curtets d’entre-nament a causa del temps”, peròAranda assenyala que tots dos“anem molt més motivats quealtres anys”. El motiu no és altreque “el fet de no haver pogut en-trenar-nos com volíem ens fa anaramb més ganes”.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraAranda, Maestre i Ramírez, enla presentació. //T. M.RUGBI VÒLEILes semis, a St.Jean du FalgaNou triomf del’Urban GymEl VPC i l’Aviron Castrais ju-garan diumenge la semifinaldel Campionat de Migdia-Pi-rineus a Saint Jean du Falga, alcostat de Pamiers. Així ho vafer saber ahir als clubs el Co-mitè de Migdia-Pirineus. Comen els quarts de final, el VPCtorna a posar un autobús perals aficionats que vulguin anara donar suport a l’equip, ambun preu de 10 euros, que in-clou el desplaçament, el dinari una samarreta. Les inscrip-cions es fan a través del Face-book de l’entitat o trucant alCasal de l’Esport (890 350).Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLa pròxima jornada el CVUrban Gym pot aconseguirl’ascens a Tercera Divisió. Hoaconseguirà si guanya al cuer.En el darrer matx es va impo-sar al CV Roquetes per 3-1.Les catalanes van guanyar elprimer set 21-25, però vansaber reaccionar a partir delsegon per capgirar el marca-dor i adjudicar-se els següentsper 25-19 i 25-16. En el quart,amb màxima igualtat, es vanassegurar la victòria (25-23).Diumenge visitaran el cuer dela classificació, el CEV L’Hos-pitalet Negre.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraBÀSQUETJoan Peñarroya només pensa atornar de Burgos amb l’ascens//Considera que per assolir la victòria“hi haurà un component anímic important”Sense cap altre pensament queel de guanyar és amb el que ani-rà el BC River Andorra a Burgos.L’ascens a l’ACB està en joc. És elmoment decisiu de la temporadai amb el bagatge que té l’equip espresentarà a la capital castellana adefensar el seu lideratge i confir-mar el retorn a la màxima catego-ria del bàsquet espanyol.Aquesta mena de partits sónels que agraden a jugadors, tèc-nics i aficionats. Es pateix, sí, peròaquest és també un dels factorsque incideixen en l’esport, quetambé s’ha de treballar. “És unpartit amb tots els al·licients quepuguem pensar”, assegura el tèc-nic del River, Joan Peñarroya, quedestaca que “un partit com el dedivendres és dels que m’agradavencom a jugador”, quan t’ho juguestot a cara o creu, però sense la sortde l’atzar. Aquesta mena de cites“marquenlacarreracomajugadori queden en el record”, així que volque la plantilla ho gaudeixi.La preparació de la setmanano serà gaire diferent d’una denormal que s’hagi desenvolupatal llarg del curs, això sí, és consci-ent que hi ha “un partit amb méstranscendència”. Peñarroya estàsegur del que s’ha de fer: “Anirema Burgos a guanyar.” El convencenl’actitud dels seus jugadors i totel que ha aconseguit el grup finsa arribar aquí. El matx serà comuna final. I aquestes s’han de saberjugar. Pressió, nervis, decisions ar-bitrals i altres aspectes s’han de sa-ber controlar, i per tant “hi hauràuncomponentanímicimportant”.El River torna a enfrontar-seamb un Burgos que ja l’ha superatenlesduesocasionsques’hantro-bat aquesta campanya. La primerava ser al poliesportiu d’Andorraen lliga, en què “els dos primersquarts vam estar igualats, peròarran d’una tècnica van marxardel partit”. El segon en la Copa,on “no vam començar bé i vamdeixar que juguessin massa cò-modes”. Tot i així, en els últimsinstants es van tenir ocasions peraixecar el títol.De favorits no en vol sentir aparlar, ni per una part ni per l’altra.Només s’aferra a recordar la regu-laritat del River, que “en lliga re-gular hem perdut només un partitfora”, i davant els balanços que espresenten, amb les dues derrotesen els duels directes, recorda que“les estadístiques les hem superattotes. A principi de temporadahavíem de ser els últims a la Lliga”.Aquesta campanya el River iel Burgos han demostrat ser moltsuperiors a la resta de conjunts dela LEB Or. Només mirant la clas-sificació es pot comprovar. Diven-dres es trobaran “els dos equips,han estat els millors de la catego-ria amb diferència”. El River per-segueix el somni de l’ascens en eldebut al retorn a LEB Or, mentreque el castellà és “un equip que faanys que lluita per aquest ascens”.Sinohihapròrroga,en40minuts,en quatre quarts, es decidirà tot.Aquest enfrontament ho té tot:“Elpartitésespectacular.Main’hejugat cap en l’última jornada ambun premi tan gran.”Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraPeñarroya està convençut que els seus jugadors ho aconseguiran.// TONI ALONSO / BCASuport d’un centenard’aficionatsUn centenar d’aficionats del River se-ran al pavelló d’El Platío per seguir endirecte el decisiu matx. El club andorràposa un autobús per a tots els que esvulguin desplaçar a la ciutat castella-na. El preu del viatge més l’entrada ésde 30 euros, mentre que per als qui elfacin per compte propi amb el seu ve-hicle és de 25, que és el preu del bitllet.Les entrades disponibles per a l’aficióandorrana s’han exhaurit en cinc dies,així que el club crea una llista d’espe-ra amb les demandes rebudes davantpossibles baixes, ja que no es preveupoder aconseguir més entrades. L’au-tobús sortirà des del poliesportiu d’An-dorra divendres al matí.L’entitatcastellanahainiciataques-tasetmanalacampanyaVullACB.¿T’hoperdràs? per omplir el pavelló. Això sí,passantpercaixa.Perquèhadeclaratelpartit dia d’ajuda al club, així que ab-solutament tothom s’haurà de rascarla butxaca. Per als no abonats, el preuúnic és de 25 euros. Per als socis adultsés de 12, per als joves i jubilats de 8, iper als infants de 5.
 10. 10. 10 Dimarts, 16 d’abril del 2013
 11. 11. 11Dimarts, 16 d’abril del 2013CLASSIFICATSClassificats,breus per paraules A partir de 4 €/diaMàxim 25 paraulesPublicació mínima d’una setmanaES LLOGA, DIRECTE DEPROPIETARI, PISOS A ESCALDES3 habitacions, bany i lavabo.Tot exterior, amb pàrquing inclòs.Preu: 600 € - Tel.: 82 03 31SANT JULIÀ PIS DE 3 HABITACIONS,SENSE MOBLES, CTRA. DE LA RA-BASSA. PREU: 300 EUROSORDINO PISOS DE 2 HABITACIONS,SENSE MOBLES, CUINA-MENJA-DOR, SOLEJATS, AMB VISTES,AL CENTRE D’ORDINO.PREU: 450 EUROSENCAMP PIS D’1 HABITACIÓ MO-BLAT, AMB PQ. I TRASTER, ALS COR-TALS D’ENCAMP. PREU: 300 EUROSTEL.: 321 248Particular lloga pis de 2 habitacionssense mobles a ENCAMPCuina equipada, bona vista i sol.1 mes de dipòsit.Facilitats al pagament del dipòsit.PREU: 460 € - Tel. 321 349Es ven pis a Encamp120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + trasterTerrassa gran, llar de focVistes i sol tot el dia350.000 €Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes)Serveis ImmobiliarisTelèfon: +376 80 03 00Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57FEM VISITESALS MIGDIESLLOGUERSANDORRAEd. Alzina, pisos d’1 dormitori, pàrq. opcional 300 €Ed. Alzina, pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 €ARINSALEd. Areny, 1 dormitori, 1 bany, moblat. 350 €ESCALDES-ENGORDANYMolleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pàrquing 350 €Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 €Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat de pq. 650 €ENCAMPBellesguard, 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 450 €ES COMPRA PIS a Andorra la Vellao Escaldes-EngordanyMàxim: 120.000 €Tel. 73 73 73 oa/e: comercial@cisa.adSANT JULIÀ DE LÒRIA (64 m2) - REF. 128Pis de 3 habitacions (1 doble), 1 bany,cèntric, cuina equipada, terrassa, safareig,llar de foc, parquet, vistes agradables.400 €ESCALDES 107 m2- REF. 1313 habitacions, 1 bany, cèntric, parquet,vistes agradables, armaris encastats, rebost,safareig, terrassa de 14 m2.700 €IMMOBLESOPORTUNITAT!!Casad’obravista,antiguitat:7anys,a10minde Platja d’Aro, 10 min del GolfPGA, 30 min de Girona i 50mindeBarcelonaamb,1.200m2de jardí, reg automàtic amb pis-cina d’aigua salada i garatge pera dos cotxes. Preu: 390.000 €.Telèfon: 00 34 639 33 40 28Particular lloga pis a Escaldes(Parc de la Mola), 650 €, i pisa Andorra la Vella (av. SantaColoma) d’1 habitació, 400 €.Tel.: 352 505Es lloga a Encamp apartamentcèntric, 1 dormitori, totalmentequipat, moblat de disseny,TV..., 2 balcons. Solament 1mes de dipòsit. Preu: 450 €/mes. Tel.: 331 340Àtic a Encamp de 130 m2, 3hab., 2 banys, 2 terrasses, cuinaequipada i tancada, sala d’estari menjador separats, llar de foc,vistes i 1 WC, box per a 3 cot-xes. Preu: 400.000 euros. Tel.:330 110ANUNCIS BREUS PER PARAULESES VENAUDI A43.2 S-LINEQUATTRO52.000 kmMatr. K01...Molt bon estatPreu: 24.500 €Tel.: 391 630Es ven HondaPantheon 150Color negre.17.000 kmPreu: 1.200 €Tel.: 32 53 85ANDORRA (80 m2) - REF. 1212 habitacions dobles, 1 bany, cèntric,assolellat, cuina equipada, armaris encastats,parquet, terrassa, pàrquing i traster.700 €· Experiència en comunicació i publicitat.· Experiència en gestió de comptes.· Es valorarà domini de programesde disseny.· Titulació específica en Disseny Gràfic.· Domini dels programes Illustrator,Photoshop, Indesing.· Es valorarà els coneixements delsprogrames d’edició de vídeo, Web, 3D.· Es valorarà experiència en gestióde comptes.Interessats/ades, envieu CV, indicant Ref. Comptes, al departament deRRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com o bé al fax 73 73 79.AGÈNCIA DE PUBLICITAT CERCAEXECUTIU/IVA DE COMPTES DISSENYADOR/A GRÀFIC/ARequerim per a les dues vacants:Nacionalitat andorrana o permís de residència itreball.Imprescindible català parlat i escrit correcta-ment.Permís de conduir.Capacitat de planificació i organització.Persona seriosa, responsable i amb do de gents.Oferim:Contracte temporal de 6 mesos, amb possibilitatde renovació per temps indefinit.Formar part d’un grup d’empreses sòlides i enexpansió.Incorporació immediata.Avantatges socials del Grup Cisa.Sou en funció de la vàlua de la candidatura.Requisits:Nacionalitat andorrana opermís de residència i treball.Formació en el sector.Experiència en hotels de 5*,preferiblement.Català i castellà parlatscorrectament.Usuària del paquet Office.Capacitat de lideratge.Oferim:Incorporació immediata.Contracte indefinit.Formar part d’un grup d’empresessòlides al país.Salari en funció de la candidatura.Avantatges del Club Anyós.Interessats/ades, envieu CV, indicant la referència,al departament de RRHH, a l’adreça electrònicarrhh@cisagroup.com o bé al fax 73 73 79.ANYÓSPARK - HOTEL APARTHOTELCERCAGOVERNANTA(Ref. Governanta)Edifici nou a 200 m.del Funicamp. Acabatsd’alta qualitat, calefac-ció elèctrica. Aparta-ments de 2 dormitoris i1 bany, amb 1 plaça depàrquing opcional perapartament. Adaptatsper a minusvàlids.Preu: 550 € /mesPer a visites, truqueu al 73 73 73 o envieuun missatge electrònic a comercial@cisa.adPISOS NOUS DE LLOGUER A ENCAMP
 12. 12. 12 Dimarts, 16 d’abril del 2013Cwww.cisa.ad ·73 73 73VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis...Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.adwww.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.AndorraCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupSISPONY - REF. 1343Apartament ampli en residenci-al típic de muntanya a Sispony,Zona molt tranquil·la i ambvistes excel·lents. 2 dormitorisen suite, gran saló menjador.Pàrquing i traster.175.000 €ENCAMPREF. 0787Àtic situat a zona tranquil·la d’Encamp.130 m², 3 dormitoris, 3 banys, sala d’estaramb llar de foc que separa del menjador, cui-na tancada, box per a 3 cotxes. Molt bonesvistes i sol tot el dia.OFERTA!!! 280.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0561Apartament en perfecte estat. 100 m², 3 dor-mitoris amb climatització individual. Acabatsd’alta qualitat. Gran terrassa amb jardineres ijacuzzi. Cuina totalment moblada i equipada.Directe per entrar a viure-hi. Pàrquing.OFERTA!!! 265.000 €ESCALDES-ENGORDANYREF. 0796Apartament de 100 m² d’alt estànding refor-mat com un loft.Terrassa gran amb zona dejacuzzi. Pàrquing i traster. Molt assolellat.295.000 €INCLES - REF. 1110Molt acollidor.Ampli saló men-jador amb llar de foc, 2 terras-ses.Totalment moblat i equipat.2 dormitoris dobles i bany ambbanyera.Aparcament i traster..180.000 €EL TARTER - REF. 1370Estudi de 35 m² enfront de lespistes d’esquí del Tarter. Cons-truït el 2009, terrassa amb vis-tes i sol tot el dia. Pàrquing itraster. Ideal com a inversió oper vacances.95.000 €ESCALDES - REF. 1164Apartament amb vistes impres-sionants de la vall, zona resi-dencial molt tranquil·la a no-més 5 minuts del centre. Granterrassa, 2 dormitoris, 1 bany.Aparcament i traster gran.170.000 €ENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori a50 metres del Funicamp, idealper a inversió o vacances. Enperfecte estat. Equipat i moblat.Pàrquing.110.000 €ARINSAL - REF. 1528Apartament completamentrenovat. 3 dormitoris, 2 banys.Terrassa amb vistes immillora-bles i sol tot el dia,encarat al sur.Menjador amb llar de foc. Pàr-quing i traster. Moblat i equipat.224.500 €LA MASSANA - REF. 1527Estudi al costat del telecabinade la Massana. Bones vistes isol. Reformat. Possibilitat decomprar o llogar plaça d’apar-cament. Ideal per a inversió oper a vacances.99.000 €ANYÓS - REF. R1078Estat impecable, construït el2006. 3 dormitoris dobles,1 en suite + 1 bany amb banye-ra. Terrassa. 2 places d’aparca-ment i 2 trasters. Completa-ment moblat i equipat.460.000 €SISPONY - REF. 1521Apartament per reformar,95 m². Ampli saló menjador,2 dormitoris dobles, cuina in-dependent, 1 bany complet iWC.Terrassa amb bones vistes.Pàrquing i traster.169.000 €ANYÓS - REF. 1457Apartament de 2 dormitorisdobles i en suite al centre delpoble.Terrassa amb excel·lentsvistes. Completament moblat iequipat. Pàrquing i traster.700 €/mesENCAMP - REF. 1529Apartament d’1 dormitori alcostat del Funicamp. Moblat.Pàrquing. Bones vistes i sol. Im-pecable.400 €/mesEL TARTER - REF. 1518Apartament d’estil rústic a cincminuts de les pistes. 2 dormito-ris, 2 banys.Totalment moblat iequipat. Pàrquing, traster i llarde foc.Terrassa gran.450 €/mesLA MASSANA - 1514Apartament d’1 dormitori gran,construcció recent. Bones vis-tes. Pàrquing i traster. Cuinaequipada.500 €/mesENCAMP - REF. LL220Apartament de 2 dormitoris,2 banys,per estrenar,a les Bons.Terrassa amb bones vistes i sol.A prop del Funicamp. Pàrquing.550 €/mesANYÓS - REF. CIV11Apartament de 2 dormitorisi 2 banys al costat del centrede bellesa Carita. Bones vistes,terrassa i llar de foc almenjador. Pàrquing i traster.575 €/mesLLOGUERS
 13. 13. 13Dimarts, 16 d’abril del 2013ENTRETENIMENTTroba les diferènciesTroba les 7 diferències que hi haentre les fotos. La foto originalés la de l’esquerra.Solució del joc anterior7SUDOKUESPECIALISTAEN REPARACIÓD’ALTERNADORSOFERTES D’ESTIU• DIAGNOSIS DE SISTEMES DE MOTOR: 25 €• DESCOMPTES EN CÀRREGA DE GASCàrrega: 40 € - Recàrrega: 25 €Gas R134 + ecològic 100%• DESCOMPTES EN SERVEIS DE MANTENIMENT• VENDA DE BATERIES I ENGANXALLS DE REMOLCSTROBA LA PARAULA AMAGADADescobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémermesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres.La paraula amagada anterior és: CLERGUEP _ _ _ _ _ _7 3 7 7 6 6 27 9 25 69 3 42 32 8 38 6 24 3 29 8 41 77 4 39 2 7 46 9 85 6 29 2 74 2 5 71 6 7 45 1 87 9 1763948125845126739291735486182369547654287391379451862437592618918673254526814973768945312392187465154632798576218943831469527429573186913856274645721839287394651VENDA iLLOGUERd’apartaments,xalets, estudis,edificis...www.cisa.ad73 73 73
 14. 14. 14 Dimarts, 16 d’abril del 2013OCIEL VÍDEO AMAGATPer descobrir el vídeo amagat noméshas de tenir instal·lada una aplicacióde lectura de codi QR al teu smartpho-ne. Utilitza-la per poder visualitzar aixíun vídeo diferent cada dia.Llegint codi QR...Lector codi QRAv. Carlemany 44, Escaldes-Engordany.Atenció al client: 829 999www.facebook.com/IntimissimiAndorraNero CollectionVine i troba-la a labotiga d’IntimissimiEFECTOS SECUNDARIOSEl món d’una parella s’en-fonsa quan ella intentasuïcidar-se. Incapaç desuperar la depressió, ac-cepta prendre un fàrmacamb efectes inesperats.19.00, 21.30OBLIVIONAny 2073, Jack Harper és un dels últimsmecànics d’avions no tripulats desti-nats a laTerra. Durant una missió resca-ta una desconeguda d’una nau ender-rocada. A partir d’aquí la seva vida fa ungir sorprenent.19.15, 21.45POSESIÓN INFERNALVersió del film de terrorde 1981. Una noia que in-tenta deixar les droguesse’n va a una solitària ca-bana amb quatre amics.Allí troben un llibre quedesperta una força fosca.19.15TESIS SOBRE UN HOMICIDIOUn especialista en dretpenalveualteradalasevavida quan es convençque un dels seus millorsalumnes ha estat l’autord’un brutal assassinat.22.00NO (V.O.S.E.)Davant la pressió internaci-onal, el dictador xilè Augus-to Pinochet organitza unreferèndum de suport a laseva presidència. L’oposicióconvenç un atrevit executiupublicitariperquès’encarre-gui de la campanya pel NO.19.30LOS CROODSComèdia prehistòricad’aventures que segueixla que va ser la primerafamília del món mentres’embarquen en el viatgede la seva vida.19.30LOS ÚLTIMOS DÍASUn thriller apocalíptic.Any 2013, una misteri-osa forma d’agorafòbias’estén pel planeta atra-pant la població en elsedificis.22.15G. I. JOE: LA VENGANZAEls G. I. Joe hauran de llui-tar contra el seu enemicmortal, l’organització cri-minal Cobra, i a més hau-ran d’afrontar traïcions enel seu propi govern.22.00CARTELLERA
 15. 15. 15Dimarts, 16 d’abril del 2013OTel.335009HORÒSCOPTVAVUI US RECOMANEM...22.00 Cine: Todas las cancio-nes hablan de míUna història d’amor i desa-mor a través dels records.22.30 El taquillazo: Noche en el museo 2Un vigilant de museu lluitarà per recuperar la tau-la d’Ahkmenrah, que ha estat extraviada, abansqueenviïnelsseusamicshistòricsal’Smithsonian.20.45 Film: Je vous présente ma femmeLa vida d’una treballadora d’una empre-sa de cosmètics canvia de sobte quanl’envien a una missió a Cuba.23.30 Clásicos de La 1: Lanza rotaRemake en clau de western delfilm Odi entre germans, basat enel shakesperià El Rei Lear.22.15 Gran cinema: Els venjadorsDos agents secrets que lluiten con-tra el crim s’enfrontaran a un anticmembre del ministeri de l’Interior.20.50 Film: Prisonniers du tempsUn arqueòleg descobreix un portal en eltemps a Nou Mèxic, que el portarà a elli el seu equip directament al segle XIV.20.50 Film: Course à la mortEnunaAmèricafuturistaunexconvic-te acusat d’un crim no comès és obli-gat a participar en una cursa a mort.22.58 Pel·lícula: Per sobre de la lleiUn emigrant italià que va aprendre arts mar-cials acaba com a agent de policia a Chicagofins que és expulsat per infringir les normes.20.47 Film: GoldenEyeAnys després d’una perillosa missió al’URSS, Bond viatja a Rússia per desman-tellar una organització secreta.ÀRIES21 MARÇ - 20 ABRILTAURE21 ABRIL - 21 MAIGBESSONS22 MAIG - 21 JUNYCRANC22 JUNY - 23 JULIOLLLEÓ24 JULIOL - 23 AGOSTVERGE24 AGOST - 23 SETEMBREBALANÇA24 SETEMBRE - 23 OCTUBREESCORPÍ24 OCTUBRE - 22 NOVEMBRESAGITARI23 NOVEMBRE - 21 DESEMBRECAPRICORN22 DESEMBRE - 20 GENERAQUARI21 GENER - 19 FEBRERPEIXOS20 FEBRER - 20 MARÇDesitjaràs donar-tesense tantes resistències, ja quecap i cor treballen junts.Topades amb gentd’autoritat. Marca clarament elterritori i no juguis amb foc.Necessitat de sentiremocions fortes, d’enamorar-se.Enrere queda la solitud.Sabràs exactamentcom expressar el que sents, vols ipenses. Presa de decisions.Presa de decisions queasseguren l’expansió professio-nal. Has d’evitar abraçar massa.Avalua les intencionsde qui entra en el teu radi decontacte i evita els enganys.Lucidesa i gran atractiupersonal, molt útil per als nego-cis. Bones notícies que triguen.Tot indica que hi pot ha-ver algun frec fort per no saber in-terpretar les propostes de l’altre.Estaràs poc comunica-tiu, menys afectuós o inquiet. Elteu silenci generarà distància.Tingues cura de la inti-mitat sigui com sigui. Dies d’aï-llament i introspecció.T’animaràs a mostrarobertament el teu desig. L’ideal iel real es toquen en un punt.Sumes noves idees.Bona oportunitat per fer un viat-ge o contactar amb l’exterior.LA RECEPTACentre d’Assessorament Dietètic Marta Pons JansanaC/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.adPreparació:Rentem els tomàquets i els tallem a daus. Pelem la pastanaga i en fem tires. Preparem la vina-greta amb el suc de lima, l’oli d’oliva i un pessic de sal. En un bol posem totes les verdures i elsllegums cuits, hi aboquem l’amaniment i ho remenem tot.La lima enriqueix el plat en antioxidants i vitamina C, a més d’ajudar en la conservació d’aques-ta amanida.AMANIDA DE LLENTIES AMB LIMA· 300 g d’amanida variada· 200 g de llenties cuites· 3 tomàquets· 1 pastanaga· brots de soja· suc de lima· oli· salINGREDIENTS (4 PERS.):
 16. 16. EL FOTOREPORTER¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciaralgunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifeslafoto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Silafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesdecon-tingut,etrecompensarem!fotoreporter@mes.adPartit SocialdemòcrataJusto RuizContinua el degoteig de baixes de laformació i s’anuncia el trencament delgrup parlamentari per a finals d’aques-ta mateixa setmana.Amb la darrera victòria davant l’Am-posta, l’FC Andorra ja suma sis partitsconsecutius puntuant i s’allunya de lazona perillosa de la classificació.ENVIAUNSMSAL747AMBLAPARAULACLAU “CANVIO”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cass’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànonDimartsNa Maria Pla, 28Andorra la VellaT. 809 810 | F. 829 810mes@mes.ad | ww.mes.ad16 d’abrildel 2013El diaris’imprimeix enpaper reciclat322075Canvio Zodiac amb motor 25cv, re-molc i volant, per moto scooter 125 omoto d’enduro qualsevol cilindrada671486Canvio Playstation 2 amb 1 comanda-ment 2 memory cards i 15 jocs336589Canvio pis a la provincia de Barcelonaper un a Andorra601754Canvio Golf 3 GTi 16v per turisme 4x4322416Canvio Mitsubishi montero llarg mat.J... 80.000 km un sol propietari garatgerodes noves328860Regalo bressol convertible en llit petitde 70 x 1,40322075Canvio Zodiac amb motor 25cv, re-molc i volant, per moto scooter 125 omoto enduro qualsevol cilindrada327441Canvio T Max 500, blanca K59... impe-cable 3.000 km336394Canvio descapotable dos places371921Canvio Peugeot 308 J9... 29.000 km611830Canvio Suzuki SV 650351759Regalo gatet siamés de 2 anys ambchip i accessoris per no poder cuidar-loi salut376270Canvio Mini One diesel 41.000 km613484Canvio robot nou per forn petit elèctric329974Canvio llantes de Mercedes SLK perbicicleta de muntanya btt en bon estat649628Canvio raqueta squash Wilson novaamb funda332534Canvio pis a Encamp tres hab. dosbanys per un de més petit344366Canvio màquina de tallar gespa336394Canvio moto 6540 kaw j0324669Busco llantes per Mercedes Ml 270 CDien bon estat655670Canvio Samsung S8300 Ultratouchutilitzat només 4 cops per monedesd’euro del 2002, commemoratives de 2euros o jocs de bola de drac de supernintendo o gameboy652798BuscoYamaha WR 250 o 450 no impor-ta any368010Canvio trarter per Andorra338544Busco porta bicis674350Canvio Fiat Ducato G12... bon estat364190Busco bidons de 1.000 litres o més636810Canvio moto Kimco Grand Dink 150del 2004 amb 15.000 km328965Busco porta esquís per BMW X3 de se-gona ma338544Canvio moble menjador + taula i cadi-res per cinta de còrrer327487Canvio jaqueta pantaló, camisa, sabtesimpecable ideal per comunió per nende 10 anys346643Canvio TMAX 500 abs matrícula espa-nyola per similar matrícula and 30.000km326907Canvio aspirador industrial per pols iliquidAv. Fiter i Rossell, n. 6, 2n 2a, Escaldes-Engordany. Tel.: 861 887Casament?Bateig?Comunió?Recordaun equip preparat excel·lent!!Informa-te’n al 861 887Manicura, pedicura, tractaments corporals i facials,maquillatges, perruqueria unisex,lipocavitació,ungles acríliques, estilismeper a núvies,cursos d’automaquillatge...FINS A FINAL DE TEMPORADAFINS A FINAL DE TEMPORADAESQUÍS DE SEGONA MÀ (GAMMA OR)BOTES D’ESQUÍ I DE SURF DE NEUESQUÍS DE PISTA I FORAPISTAESQUÍS DE MUNTANYAACCESSORIS I ROBA D’ESQUÍ*(SKI TEST ZAG 2013/2014)Tot al 50% 60% i 70%PER REFORMESESPORTS LES PLANESCtra. General Ordino-Arcalís, pont de Sornàs,Sornàs, AD300 Ordino. Principat d’Andorra.Tel.: +376 / 850 334 - Fax: +376 / 849 334esportslesplanes@gmail.com - www.esportslesplanes.comAmb els canvis de circulació portats a terme a l’avinguda Meritxell ja no esrepetiran imatges com aquesta.// B. J.

×