Diari del 14 de juny de 2013

211 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
211
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diari del 14 de juny de 2013

 1. 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorraDIVENDRESDE JUNYDEL 201314NÚM. 1919Mòbil: 322 553innova@andorra.adRESPONSABILITATCIVILCOMPLEMENTSALARICOMPLEMENTCASSCONTRUCCIÓCOMUNITATSAUTOMÒBILACCIDENTSLLARVIDAEXÈQUIESCarrer Callaueta, 8AD500 Andorra la VellaTel. 800 530Mig menú7,50 €(tot inclòs)Torna la Primavera de sempre!Torna la Primavera de sempre!Mig menúMenú diari9 €(tot inclòs)*NOVAGERÈNCIA* primer i segon plat,aigua, vi, postre i caféElbancd’alimentsaténgairebémigmilerdepersonesel2012Elbancd’alimentsatén495personesel2012,un29%mésquel’anyanterior,iCàritassignaunconveniamblaFundacióCrèditAndorrà,queaportaràalbancunaquantitatanualenfunciódelesnecessitats.//Pàg.7 //AGÈNCIESLlum verda a la Llei del comerçAmb el vot favorable dels tres grups parlamentaris, el Consell General aprova laLlei del comerç i dóna resposta a la llarga reivindicació del sector.CONSELL GENERAL// Pàg. 6El casino tributarà en funció dels visitants que atreguiL’avantprojecte de la llei del joc preveu un casino de titularitat privada i que tri-buti en funció del nombre de visitants que atregui.LLEI DEL JOC// Pàg. 3Andorra Telecom abaixa el preu delMB en itinerància a Espanya, Portugali França i crea un forfet per navegar perinternetperausuarisdeMobilandClic.Rebaixa del preu delMB en itinerànciaTELECOMUNICACIONS// Pàg. 6//T. M.
 2. 2. 2 Divendres, 14 de juny del 2013LA VEU DEL POBLE, SAPRESIDENT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-PlandolitGERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc SegalésMÉSCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ QuimescuerCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓCarme Garcia, Virginia Yáñez.DISTRIBUCIÓ Premsa DistribucióDISSENY ORIGINAL Marc RoviraCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta.Andorra la Vella.Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.adEdita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005SORTEJOSFARMÀCIES DE GUÀRDIAAndorra la Vella Pas de la CasaFarmàcia Gozález-ÁdrioAv. Meritxell, 30Tel.: 864 946Farmàcia de les PistesAv. d’Encamp, 9Tel.: 856 580 - 347 958I NFOSorteig de dimarts 11 de junySorteig de dijous 13 de junySorteig de diumenge 9 de junySorteig de dimecres 12 de junySorteig de dijous 13 de junySorteig de dijous 13 de junyEUROMILIONSLA PRIMITIVABONOLOTOLOTERIA NACIONALONCELA GROSSA DE LA PRIMITIVA5 15 7 9 25 413 0 9 4 7Fracció Sèrie2 57 5 4 8 016 25 37 38 43Núm. clau 7Com. Rei.1 111 16 27 4541 49Com. 1 Rei. 95 7 17 3122 39EL TEMPSSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoMàx. 28ºMín. 14ºMàx. 29ºMín. 12ºMàx. 29ºMín. 13ºAVUIVariableDISSABTE DIUMENGESant Julià de LòriaMENÚ DEL DIAMENÚ SIDRERIAMENÚS PER A GRUPSMENÚS CONCERTATS“Alubias” de Tolosa,arrossos al forn,clatell de lluç,llobarro, etc.BARRA DE “PINTXOS”,RACIONS, ENTREPANSGELATS – TERRASSACUINA BASCAROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPESCarretera d’ArinsalEdifici Amadeus B · local 3AD400 ARINSALTel.: 838 566Obert de 12.30 h a 15.30 hi de 19.30 h a 2.00 hPrepara’t per a quelcom superiorAv. Prat de la Creu, al costat de l’UrbanGym d’Andorra la Vella. Informa-te’n al 81 18 18La solució definitivaper a qui no vulgui assistirperiòdicament al gimnàso a una classe dirigida.• Perdre greixos i pes.• Reeducar la postura.• Prevenir els dolors d’esquena.• Millorar la condició física.• Tonificar la musculatura.amb el coaching que només poden oferirels monitors titulats d’UrbanGym.És un producteNo cal ser socide l’UrbanGymni de cap gimnàsper accedir-hi.Training Centerwww.urban.adSala de Pilates - Kinesis - Powerplate - Running indoor - Coachingtraining center pagina.indd 1 28/09/12 18:21PATATES DEPORTUGALTENIM FULLESDE NAPS(GRELOS)NOVA FRUITERIAA ANDORRA LA VELLAVERD FRUIT - Carrer de l’Aigüeta, 19Andorra la Vella - Tel. 816 420
 3. 3. 3Divendres, 14 de juny del 2013NOTÍCIESECONOMIALleuger augment dels preusi la inflació se situa al 0,3%La variació mensual dels preusal mes de maig és del 0,1% (maig2012, 0,3%), cosa que fa que lavariació anyal de l’IPC se situïal 0,3% (abril 2013, 0,5%). Així,segons el departament d’Esta-dística, l’IPC subjacent anuals’ha situat en el 0,7%.Les dades mostren que elsgrups que mantenen un compor-tament a l’alça són salut i mobles,vestit i calçat, i alimentació. Per laseva banda, els grups que mante-nen un efecte moderador sobrel’IPC són transport, esbarjo i ho-teleria i restauració, habitatge, ibénsiserveisdiversos.Finalment,el grup esbarjo manté la mateixavariació que l’any anterior.D’altra banda, al mes de maigla diferència entre l’IPC i la in-flació subjacent és de -0,4 punts.En aquest sentit, Estadística as-senyala que pugen les variacionsanuals dels preus dels productesfrescos (2,1% en variació anual;1,2% en variació mensual) i bai-xen les dels productes petroliers(-2,5% en variació anual; -1,7%en variació mensual).Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraMERCAT LABORALEl nombre d’assalariatsdavalla un 2% al marçEl nombre d’assalariats es va si-tuar al mes de març en 37.198persones, xifra que suposa un2% menys respecte al mateix mesdel 2012, segons les dades fetespúbliques ahir pel departamentd’Estadística.Un mes més el sector de laconstrucció va continuar liderantladavalladad’assalariats,ambunacaiguda del 15,9%, tot i que tam-bé van registrar variacions nega-tives els sectors indústries ma-nufactureres, amb un 8%; vendai reparació de vehicles de motor,amb una caiguda del 6,2%, i co-merçal’engròsiintermediarisdelcomerç, amb una variació negati-va del 5,6%.D’altra banda, la massa salarialtotaldelmesdemarçvaserde76milions d’euros, que es tradueixen una variació positiva de l’1,2%respecte al mateix mes de l’anyanterior.Lesdadestambérevelenque el salari mitjà total es va situ-ar en 2.043,60 euros per a aquestmes, amb una variació lleugera-ment positiva del 3,2% respecteal mateix mes de l’any anterior.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraTURISMEUn 8,7% mésde vehiclesFins a 347.889 vehicles vanentrar al país el mes passat, un8,7% més respecte al mateixmes de l’any passat. Els turis-mes provinents d’Espanya hantingut una variació percentualpositiva de l’11,7%, així comels provinents de França, quel’han tingut del 3,3%. De totamanera, l’acumulat d’aquestany és d’1.544.301, xifra quesuposa una disminució del-3,4% respecte a l’acumulat devehicles entrats durant el ma-teix període de l’any passat.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraAVANTPROJECTE DEL FUTUR TEXT LEGALEl casino tributarà en funciódels visitants que atregui//La llei del joc pretén que sigui un element complementari de l’oferta d’ociEl ministre de Presidència, Anto-ni Riberaygua, va presentar ahira la comissió legislativa d’Econo-mia i posteriorment als mitjansde comunicació l’avantprojectede la llei del joc, que regula unampli catàleg de tipologies dejoc (sorteig, presortejat, apostesi jocs de taula), i que té entre elsseus principis inspiradors les po-lítiques preventives i pal·liativesdel joc excessiu, l’atenció a col-lectius de població que han de te-nir l’accés al joc i l’especial aten-ció a la seguretat i l’ordre públic.La llei estableix que qualsevoljoc que no estigui especificitatqueda prohibit, i després cadauna de les modalitats quedaràregulada en un reglament propique en determinarà les taxes, elsimpostos, etcètera. Pel que fa alcasino, es preveu que n’hi puguihaver un, de titularitat privada, ique estigui sotmès a una tribu-tació progressiva en funció delvolum de visitants que atregui i,així, variarà a la baixa com mésvisitants i més pernoctacionsatregui l’operador del casino. Amés, s’apostarà per un model queno sigui “captivador del client”, ésa dir, que ofereixi el casino com aopció d’oci però per combinar-latambé amb tota l’oferta turística,comercial i de restauració delpaís, i per això serà importanttambé que tingui una ubicaciócèntrica o molt accessible.El ministre va informar que hiha hagut diversos operadors ques’han interessat en aquesta via denegoci.Pel que fa a les màquines es-curabutxaques, només estaranpermeses al casino i no es podrantenir en bars o altres ubicacionsja que, tot i ser un element recap-tatori, també són addictives i laseva accessibilitat pot tenir con-seqüències no desitjades.A més del casino, però, la lleicontempla altres modalitats dejoc. Parteix de la base que tots elsjocs que no estiguin especificatsen el text estan prohibits, i regu-la el casino, el bingo, les loteriesi apostes, els jocs on-line, els jocsno habituals com concursos o ri-fes, i altres jocs com els quintoso les rifes benèfiques, que queda-ran exempts d’impostos i taxes.A més, també es contempla lasituació dels distribuïdors i delsproveïdors de serveis del joc.En paral·lel al marc legal,l’Oficina del Joc treballa en l’es-tabliment de convenis amb elsorganismes de gestió del jocdels països veïns per regular lavenda de loteries estrangeresa Andorra. Riberaygua, que vacomparèixer davant dels mitjansen finalitzar la presentació da-vant de la comissió, va destacarl’excel·lent col·laboració i nivellde diàleg amb Espanya i Françasobre aquesta qüestió: “Afrontarla regulació sense tenir la col-laboració dels estats veïns eraimpensable.”El ministre, acompanyat deldirector del ministeri, XavierBardina; el coordinador de l’Ofi-cina del Joc, Enric García, i l’as-sessor jurídic de l’oficina, JoanMonegal, va voler contextualit-zar la regulació del joc: “Es tractad’obrir una activitat nova peròamb serenor i prudència, sabe-dors que pot donar creixement iobrir un sector que pot ser atrac-tiu per la gent que ens vingui avisitar”, va apuntar.I és precisament la capacitatd’aquesta nova activitat com aal·licient turístic el que ha dut aapostar per un determinat modelde casino.Es crearà una entitat regula-dora i de control: l’anomenatConsell Regulador Andorrà delJoc, una entitat amb funcions desupervisió, inspecció i control,de lluita contra el frau i d’expedi-ció de les llicències. Riberayguava explicar també que la lluitacontra el blanqueig ha esdevin-gut una prioritat i va detallar totun seguit de mesures, com són laidentificació i comprovació de laidentitat dels jugadors, la creaciód’un registre de jugadors, la pro-hibició de crèdit, la identificacióde guanyadors de sumes superi-ors als 15.000 euros i les mesuresde control al personal i sistemesde seguretat interna.Redacció / Agències //Andorra la Vella@mes_andorraLa llei regularàmodalitats deljoc com loterieso apostesRiberaygua va exposar ahir les línies de l’avantprojecte de lleiacompanyat de Monegal, Bardina i García. // SFGA
 4. 4. 4 Divendres, 14 de juny del 2013OPINIÓEDITORIALAvís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es faresponsable del seu contingut.Agricultura regula l’ús dels productesfitosanitarisExposició pública del projecte Carlemanyper a Vianants al vestíbul del Prat delRoure. La podreu visitar fins el 2 de juliol.Govern d’AndorraCarlemany per a vianantsPij EncampEN XARXAJa hem penjat els videos del guanyadori la finalista del Carles Sabater a la nostrawebjoventutee@joventuteeMolt bona notícia, en Dani Garcia podràcompetir en nom d’Andorra a Mersin.Orgull andorrà.. com diu ell GO GO GO.Jacint Risco@cinto_andJa podeu visitar la mostra“Aigües delmón. Un món d’aigües”al #CIAM.Escaldes-Engordany@comueede l’1 al 6 de juliol es farà un curs inten-siu de socorrisme aquàtic. Per a mésinformació: cnf@creuroja.adCreu Roja Andorra@creurojaAndorra i la República Txeca tanquen unacord de cooperació turísticaDemòcrates_and@Democrates_andA punt d’enviar la revista a impremta!Aviat la podreu tenir a les mans!!!Forum Joventut AND@FNJAndorraEl proper dia 22 de juny es limita l’accésa vehicles rodats a la carretera de la valld’Incles des de les 9.00 a les 18.00 hores.Ja podeu adquirir els tiquets per al So-par de Gala del proper divendres 21 dejuny, amenitzat per‘Tunos’.Continua obert el període d’inscripciódel casal d’estiu i les colònies d’estiu.Informeu-vos al 878 150 o al 323 821.Turisme CanilloComú d’EncampORDINO ES VIUL’IPC se situa en el 0,3% al mes de maigFÒRUM.adFòrum AdEl nombre d’assalariats baixa un 2% almarç en relació al mateix mes de l’anypassat http://forum.ad/?p=51564Fòrum Andorra@forum_adNou detinguts més implicats en l’’opera-ció Dalton’http://dlvr.it/3W5x2X #an-dorraPeriòdic d’Andorra@PeriodicANDSet familiars lauredians van a la presó pernarcotràfic http://www.diariandorra.ad/index.Diari d’Andorra@DiariandorraL’avinguda Carlemany en un vestíbulhttp://www.bondia.ad/index.Bondia@bondiaServeis informatius: Adjudicada la tercerafase dels treballs a Ràdio Andorra http://dlvr.it/3W3d0ZRTVA@rtvandorraReconeixement dels actes cívics i soli-daris dels joves http://www.bondia.ad/index.Bondia@bondiaEl cos de banders imposa una multa de1.500 euros a un caçador www.rtva.adRTVA notíciesEconomia treballa per tenir a punt la lleide marques i patents en sis mesos www.bondia.adDiari BondiaLa llei de la CASS no resoldrà els“dèficitsestructurals”www.bondia.adDiari BondiaUna de cada tres societats inscrites alregistre no té cap activitat www.diarian-dorra.adDiari ObertLa segona vida dels decomissos www.elperiodicdandorra.adEl Periòdic d’AndorraMITJANSAquest divendres 14 de juny últim diaper poder gaudir de l’exposició“LLEGEN-DES A LLAPIS”de la Iris BrunningTENS OPINIÓ?VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR?Envia les teves cartes al directoro les teves opinionsa l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad.Recorda que ens has de facilitar les teves dades, aixícom la parròquia de residència.L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules.El Consell General, amb el votfavorable dels tres grups parla-mentaris, va donar llum verda ahira la tan esperada Llei del comerç,que substitueix el decret de comerçaprovat fa 30 anys i que ve a donarresposta, si més no en part, a unahistòrica reivindicació del sector. Idiem en part perquè malgrat quela nova llei sí que estableix uns cri-teris i condicions per portar a termeles vendes promocionals i fixa san-cions per evitar males pràctiques,com la venda de saldos en períodede rebaixes, deixa a lliure criteri del’executiu que hi hagi en cada mo-ment el fet d’establir o no un ca-lendari de rebaixes. És a dir es perduna gran oportunitat per homolo-gar-nos,tambéenaquestaqüestió,ambelspaïsosveïnsifixaruncalen-dariclarderebaixes,fàcilmentiden-tificablepelsconsumidors,iquefinsi tot es podria aprofitar a l’hora depromocionar a l’exterior l’ofertacomercial del país. Sigui com sigui,el text suposa un pas en-davant a l’hora d’establirunes regles de joc igualsperatothom.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.serveis informàtics per aparticulars i empresesSi desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.iPad a l’escola!iPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígrafiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígrafFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígrafFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígrafFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígrafFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígraf399€impostos inclosos
 5. 5. 5Divendres, 14 de juny del 2013
 6. 6. 6 Divendres, 14 de juny del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...una de les utilitats de respirar pel nas és que, com que aquesta ésla via més llarga per arribar als pulmons, l’aire passa més tempsdins del cos i, per tant, arriba més calent i s’eviten així refredats?113.120 són els euros que la guàrdia civil va intervenirdimecres a un veí de Pozuelo de Alarcón de 59 anys.14 de juny de 1811Neix l’escriptora nord-americana HarrietBeecher Stowe.TELECOMUNICACIONSAndorra Telecom abaixa elpreu del MB en itinerànciaAndorra Telecom va presentarahir tres novetats relacionadesamb el servei de dades al mòbil.D’aquesta manera, a partir d’aracostarà 0,95 euros baixar-se unmegabyte (MB) quan s’estiguien itinerància a Espanya, Por-tugal o França, mentre que finsara la tarifa era de tres euros permega. El responsable de màr-queting i relació amb el client,Carles Casadevall, va indicarque aquesta novetat afectarà44.100 clients que tenen forfetsMobiland o Mobiland contrac-te. Aquesta nova tarifa està vi-gent des del passat 1 de juny.La segona novetat fa refe-rència als avisos que rebran elsclients sobre els MB consumitsen itinerància i, d’aquesta ma-nera, se’ls enviarà un SMS quanpassin dels 20 euros acumulats itambé hi ha programats avisosa mesura que es vagin superantels 50 euros, els 100, els 200 i els400, i fins a 5.000 euros. Casade-vall va exposar, però, que aquestservei és personalitzable i, pertant, la persona que vulgui rebreavisos a partir d’una altra quan-titat diferent haurà de trucar al115 per demanar-ho.La tercera novetat afectaels usuaris de Mobiland Clic ipermetrà que puguin navegarper internet amb el seu mòbil.D’aquesta manera, hi haurà dis-ponibles dues modalitats, unaa partir d’un euro per 50 MB iuna altra a tres euros per 250MB. Aquests forfets tindran unadurada de 24 hores un cop s’ac-tivin i per sol·licitar-los s’hauràd’enviar un SMS al 101 per als50 MB o al 102 per als 250 MB.Segons Casadevall, aquest serveiestà especialment pensat per alsjoves o per a turistes que tenenMobiland Clic. Des d’ahir ma-teix ja es pot fer servir.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraCarles Casadevall.// T. M.HI ARRIBAREMPortar els discapacitats ala muntanya al setembreL’associació Hi Arribarem tre-balla per fer una sortida a lamuntanya amb persones disca-pacitades el mes de setembre.Exposen que per dur a termeaquesta sortida necessiten vo-luntaris i per això fan una cridaa tots els que es vulguin impli-car en aquest projecte. I perrecaptar diners, i de la mà delRotary Club, la setmana que ves’ha organitzat un dinar en quèse subhastaran lots de vins.Els responsables d’Hi Arri-barem expliquen que l’entitatté com a objectiu donar l’opor-tunitat als discapacitats de po-der gaudir d’una experiènciaa la muntanya. En l’esperit del’associació també hi ha fo-mentar el civisme i impulsar elvoluntariat, especialment entreels més joves.Per poder recaptar fons pera Hi Arribarem, dimarts de lasetmana que ve s’ha organit-zat un tast de vins i un dinar,del qual es fa càrrec el RotaryClub. En el transcurs del dinares durà a terme una subhastade vins i per fer les reservess’ha de trucar al 877 500.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraRepresentants del Rotary id’Hi Arribarem, ahir. // T. M.CONSELL GENERALMajoria i oposició titllen d’“històrica”l’aprovació de la Llei del comerçMajoria i oposició no van dubtarde qualificar el dia d’“històric”. Iés que per fi hi ha una llei del co-merç, una cosa que s’intentavades de fa anys. Així, els tres grupsparlamentaris van donar suporta un text que va ser entrat a trà-mit pels socialdemòcrates, peròque ha patit importants canvisen comissió. Només un aspecteva impedir que hi hagués unani-mitat per al conjunt de la llei: elsdos grups de l’oposició van in-sistir en la necessitat de mante-nir l’obligatorietat que el Governreguli el calendari de rebaixes,mentre que els demòcrates tansols deixen oberta aquesta pos-sibilitat en concertació amb elsector si així ho demana.El ministre d’Economia, Jor-di Alcobé, va insistir ahir que laliberalització és la tendència ques’imposa avui dia a tot arreu i vavoler deixar clar que “ningú mi-llor que el sector per dir quans’han de fer les rebaixes” . A més,va assenyalar que “sí que quedaregulada la venda en rebaixes”per tal que quedin protegits elsconsumidors. Així, va recordarque al text es contemplen aspec-tes importants, com el fet que noes puguin oferir productes dete-riorats, adquirits amb la finalitatde ser venuts a un cost inferior,o que no hagin estat inclosos enl’oferta habitual del comerç du-rant un mínim d’un mes. Alcobétambé va ressaltar que les sanci-ons que estipula la llei estan entreels 1.200 i els 6.000 euros.El vot particular i la reservad’esmena del conseller DavidRios (PS) va mantenir encès eldebat sobre aquest punt fins alfinal. Pels socialdemòcrates ésun “enorme error” que el Governno determini cada any el períodede rebaixes, ja que això afectaràla imatge del país, desorientaràels clients i perjudicarà els petitscomerciants. “És una llei que no-més afavoreix les grans superfíci-es, que poden fer rebaixes al llargde tot l’any.”En aquesta mateixa línia es vapronunciar la consellera del grupmixt Sílvia Bonet, que va argu-mentar que si no s’estableix uncalendari de rebaixes difícilmentel país comptarà amb aquestimportant reclam turístic. Per laseva banda, la consellera demò-crata Sílvia Calvó va recordar queel Govern sí que podrà intervenir“quan consideri que hi ha distor-sions al mercat” i va indicar que“en les grans rebaixes que es fanal món tampoc hi ha regulacióadministrativa”.També es va aprovar ahir elprojecte de llei de la competènciaefectiva i protecció del consumi-dor, molt lligat al de comerç, raóper la qual s’ha volgut tramitar deforma paral·lela. Rios va explicarles objeccions del PS a l’article5 sobre els llindars de quota demercat que estableixen quan unapràctica és il·legal del país. Del’altra, l’article 19 sobre els actesde competència deslleial, ha de-manat suprimir del punt i) “a unpreu molt baix” perquè segonsRios indueix a limitar per llei elspreus i que costa definir “què voldir preu molt baix”. Alcobé va dirque els llindars són els que tambépreveu la Unió Europea (UE) i,sobre l’article 19, Alcobé ha ditque la llei el que fa és defensarel petit comerç i evitar els preuspredatoris dels grans comerços.D’altra banda, els comptes delMoviment Massanenc (MM)van generar ahir més debat delque s’esperava. I és que els dosgrups de l’oposició no van dub-tar a carregar fortament contrala majoria per l’aprovació delscomptes electorals d’aquestacandidatura a les passades elecci-ons comunals. Rosa Gili i JaumeBartumeu van insistir que s’havi-en presentat els comptes fora detemps al Tribunal de Comptes ique, per tant, la candidatura vaperdre el dret a rebre la subven-ció. El Consell va aprovar tam-bé per assentiment l’adhesió alConveni per a la salvaguarda delpatrimoni cultural immateriali va aprovar la candidatura deJoan Crespo i Anna Cadena per al’Agència de Protecció de Dades.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorra//El Govern destaca que finalment es posa fi a una regulació dispersa en el sectorAlcobé es mostrava satisfet ambla Llei del comerç. // T. M.EDUCACIÓConstrucció decotxes elèctricsL’Escola Andorrana d’An-dorra la Vella va acollir ahiruna cursa de 25 cotxes elèc-trics, fets per un centenard’alumnes del centre, en unprojecte que ha comptat ambla col·laboració de FEDA. Eltreball per aconseguir posaren marxa aquests 25 cotxes,que funcionen amb plaquessolars o amb piles, va comen-çar a principi de curs, tractanta classe les energies i el seufuncionament, i fa un mesels grups de treball, formatsper quatre o cinc alumnes,van començar la construcciódels vehicles. FEDA ha ceditles plaques solars i els motorsnecessaris per propulsar-los.Aquesta activitat ha permèsals alumnes tenir un coneixe-ment pràctic de com funcio-na un vehicle, ja que nomésdisposaven dels motors, lesplaques solars, piles i unesmides màximes i mínimes al’hora de construir el giny.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLa cursa es va celebrar ahir.// SFGA
 7. 7. 7Divendres, 14 de juny del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...el nàhuatl va ser la‘lingua franca’de l’àrea coneguda com aMesoamèrica des del segle VII fins a l’arribada dels castellans alsegle XVI?1.408 milions d’euros són els que la banca espanyola haprestat en el marc de les línies ICO en el primer trimestre del’any.14 de juny de 1905Sublevació de la tripulació del Potemkin.SANT JULIÀ DE LÒRIAEls infants lauredians volensenyals acústics als semàforsEls membres del Consell d’In-fants de Sant Julià van exposarahir la seva proposta davant delsmembres de la corporació laure-diana. A més d’altres iniciativesque ja han pogut realitzar du-rant el curs, els alumnes dels tressistemes educatius han instat ainstal·lar senyals acústics als se-màfors per als discapacitats visu-als. La cònsol major, MontserratGil, va valorar positivament laproposta, ja que “és cert que faanys que està damunt la taula delGovern i no s’ha dut a terme”.Per aquest motiu, a través delComú, els infants han adreçatuna carta al ministeri d’Econo-mia i Territori i, com va assenya-lar la cònsol, “si la fan els infantspotser té més ressò mediàtic i anivell del Govern són més re-solutius que nosaltres”. El quesí que va lamentar Gil és queno hi hagi una interacció mésgran amb els infants, i per aixòva demanar que l’any vinent hihagi “una relació més estreta”entre els cònsols i consellers iels alumnes i que els primerssiguin presents a les reunionsde treball.Agències //Sant Julià de Lòria@mes_andorraEls joves del Consell d’Infants.// AGÈNCIESASSOCIACIONS EMPRESESLA MASSANATrobada deparlamentarisFesta pel nouMini FluorDescoberta delComapedrosaAndorra acull des d’ahir la reu-nió del Bureau de l’AssociacióEuropea d’Antics Parlamen-taris dels països membres delConsell d’Europa (FP-AP).Ahir, després de la tradicionalfoto de famílies, els partici-pants en la trobada van visitarCasa de la Vall i l’hemicicledel Consell General. Avui, abanda de la reunió que man-tindran al matí, hi ha progra-mada una taula rodona sobreAndorra i els seus reptes.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraL’Aqualounge d’AnyósPark vaser l’escenari ahir de la pre-sentació del Mini Fluor, de lamà de Pyrénées Motors. Lafesta va ser amenitzada pelcantant Patxi Leiva, que ambles seves cançons va omplirde música l’acte. Els assistentsvan poder conèixer de prime-ra mà les característiques delMini Fluor, que es caracte-ritza pels detalls en aquestatonalitat, ja sigui verd, rosa otaronja, entre altres colors.Redacció //Anyós@mes_andorraDivuit padrins i joves de laMassana han compartit l’ex-periència de conèixer el parcnatural del Comapedrosa, enel marc de les accions con-juntes entre el departamentde Joventut i l’àrea Social. Eltècnic del parc, el biòleg Jor-di Nicolau, els va explicar lescaracterístiques de la flora ila fauna. Els participants vanfer fotografies i ara hi hauràun concurs.Redacció //La Massana@mes_andorraEls antics parlamentarispresents a la trobada. //T. M.Un moment de la festa d’ahira AnyósPark. // T. M.Els participants en la sortida.// COMÚ DE LA MASSANACÀRITASEls usuaris del banc d’alimentsvan créixer un 29% l’any 2012El banc d’aliments de Càritas varegistrar l’any passat 495 usuaris(corresponents a 196 famílies),gairebé un 29% més que el 2011.D’aquests,mésdel50%erencasosatesos per primer cop per l’orga-nització. La tendència registradael 2012 es manté aquest 2013 isembla que a finals d’any es pot as-solir un nivell similar de personesateses o fins i tot superar-lo.Enrelacióambel2012,elperfilde les persones que es van adreçaral banc d’aliments per rebre pro-ductes de primera necessitat nova variar respecte als anys anteri-ors. La majoria són persones soles(43% dels beneficiaris), seguidesde les famílies monoparentals(29%). Per nacionalitats, un 37%delsatesoserenespanyols,un27%portuguesos, i un 10% andorrans.D’aquestes 495 persones ateses,un 7% van rebre l’ajuda de Càri-tas al llarg de tot el 2012. Per altrabanda, un 34% van poder resoldrela seva situació de forma favorabledurant l’any i un 31% van ser deri-vades a altres serveis més adients.El 19% van rebre ajuda de formapuntual, mentre que un 6% es vandonar de baixa per incomplimentdel pla de treball establert.Elbancd’alimentsestraslladaràaquest any a un nou local. L’entitathallogatunespaimésgraniacces-siblealcarrerl’Alzinaretd’AndorralaVella.Endisposardeméssuper-fície, Càritas també hi obrirà unabotiga amb roba usada. Això esfarà sense tancar la del Fener.Peraltrabanda,CàritasilaFun-dació Crèdit Andorrà van signarahir un conveni de col·laboracióamb el qual es formalitza la coo-peració amb el banc d’alimentsque s’ofereix des del 2011. L’ajudaconsisteix en vals de compra deproductes frescos i de subminis-trament de productes alimentaris,d’higiene i de la llar de primeranecessitat. L’any 2012, la contri-bució de Crèdit Andorrà a travésde vals de compra va representarel26%delsingressosanuals,amésdel 9% dels productes de primeranecessitat subministrats.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLa directora de la Fundació Crèdit Andorrà, Francesca Ros, i AgustíFont. // T. M.TEMPORADA D’ESTIUVallnord congela les tarifesi millora la restauracióDemà arrenca la temporadad’estiu a Vallnord amb activitatsnoves i una millora del servei.Seguint amb l’aposta d’aquesthivern, es renovarà la gastrono-mia. El conseller de Turisme delComú de la Massana, Sergi Ba-lielles, va afirmar que la voluntatés impulsar activitats familiarslligades a la gastronomia, compot ser l’organització de barba-coes combinades amb animaci-ons a l’exterior o aniversaris.Una altra novetat d’aquestatemporada serà el circuit inter-pretatiu del circ glacial de Tris-taina. El conseller de Turismedel Comú d’Ordino, BartumeuGabriel, va explicar que aquestnou producte permet conèi-xer la geologia i la flora i faunad’aquesta zona. L’oferta d’Arca-lís es completa amb el telecadi-ra de Creussans, les excursionsguiades a la vall de Sorteny i elparc de Segudet.A Pal s’han ampliat i renovatles activitats d’aventura, adqui-rint material nou per al tir ambarc, el descens amb karts i elskarts elèctrics. El que sí que s’haeliminat és el kàrting, ja queera incompatible amb la Copadel Món de mountain bike perqüestions d’espai. També hihaurà rutes guiades a peu i sorti-desacavalldesd’Arinsalielparcnatural del Comapedrosa.Balielles va remarcar, però,que aquest estiu a Pal tot gira-rà entorn de la bicicleta. A partdels esdeveniments esportius,el sector comptarà amb un noucircuit de descens del planell dela Caubella al poble de la Mas-sana. El traçat implica la cons-trucció d’un pont permanent altram d’encreuament del circuitMaxiavalanche i la carreterad’accésaPal.Amés,s’haninstal-lat altres passarel·les i ponts.Quant a les tarifes, el direc-tor de Vallnord, Martí Rafel, vaindicar que “són preus adaptatsa la crisi” i per aquest motiu nos’han apujat. Rafel va remarcarque “és un repte” millorar laqualitat sense tocar els preus. Latemporada d’estiu durarà tresmesos, fins al 15 de setembre.Redacció //Pal@mes_andorraEl telecadira de Creussans.// VALLNORD
 8. 8. 8 Divendres, 14 de juny del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...s’ha comprovat que si una persona cridés durant 8 anys, 7mesos i 6 dies produiria prou energia sonora per escalfar unatassa de cafè?500 milions d’euros són els que el Govern de la Generalitat deCatalunya deu a ajuntaments i consells comarcals.14 de juny de 1986Mor l’escriptor argentí Jorge Luis Borges.ORDINOCruz cedeix la‘Vaca bruna’L’escultorToniCruzielcònsolmajord’Ordino, Ventura Espot, van signarahir el conveni mitjançant el qualCruz cedeix gratuïtament i indefini-dament l’escultura Vaca bruna, situ-ada a la rotonda d’entrada del pobled’Ordino. L’obra, una vaca metàl·lica,s’hi va instal·lar el desembre passat.Per Nadal Cruz també va cedir unavaca feta de cable elèctric com a de-coració temporal.// COMÚ D’ORDINOESCALDES-ENGORDANYEl procés d’autonomia,en una exposició virtualAmb motiu del 35è aniversarid’Escaldes-Engordany, que escommemora avui, el Comú hacreat l’exposició virtual La Parrò-quia, que mostra l’origen i el des-envolupament del procés d’au-tonomia d’Escaldes-Engordanya través dels documents més re-llevants. Els interessats a consul-tar-los ho poden fer a través dela pàgina web www.e-e.ad/parro-quia. La cronologia sobre la quals’ha elaborat el discurs expositius’ha extret de la narració que faAlfredLlahíalllibreLaparròquiad’Escaldes-Engordany. Aproxima-ció al procés de reivindicació auto-nòmica, editat pel Comú.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEXPOSICIÓUna selecció de les aigües debotella del món arriba al CIAMUna acció quotidiana com elconsum d’aigua embotellada haesdevingut una activitat sibaritai sofisticada. Cada vegada és méshabitual que s’organitzin tastosd’aigua i que els restaurants ofe-reixin cartes d’aigua. El Museude l’Aigua de Lleida exposa unmiler de botelles de tot el móni ara, una petita selecció de lesampolles s’exposa al Centred’Interpretació de l’Aigua i delMadriu (CIAM), en la mostraAigües del món, un món d’aigües.L’exposició presenta ampollesde diversos països. Per exemple,d’Alemanya hi ha la marca Apo-llinaire, que conté aigua volcàni-ca; l’argentina Eco de los Andeses capta a més de 5.000 metresd’altitud, i la Berg, del Canadà, ésconsiderada una de les més puresperquè prové d’un iceberg.La mostra inclou una ampollad’Aigua d’Arinsal del 2003.Redacció //Escaldes-Engordany@mes_andorraAmpolles que s’exposen al CIAM.// T. M.MOSTRA D’ARTEl Museu del Tabac presenta elmoviment pictòric hiperrealistaEls artistes hiperrealistes bus-quen la precisió, captar la reali-tat absoluta i, per això, les sevesobres semblen fotografies. No-més de ben a prop es capta queel que observem és una pinturao un dibuix. El Museu del Tabac-Antiga Fàbrica Reig va propo-sar a l’experta en hiperrealismeMaggie Bollaert que comissariésuna exposició dedicada a l’estilartístic. Bollaert va recórrer a lescol·leccions privades per reuniruna cinquantena d’obres de 31artistes nord-americans i euro-peus per a la mostra Hiperrealis-me avui.Una de les característiquesdels hiperrealistes és la seva ob-sessió per la monumentalitat,per amplificar els elements queretraten –tot i que també hi ha al-guns exemples d’obres de petitesdimensions–. Bollaert subratllaque una llauna de Coca-Cola,reproduïda a escala real, no cap-taria l’atenció. “El gran format ésmolt més impactant”.Els hiperrealistes són tan per-feccionistes que volen plasmarfins a l’últim detall. “En tots elsquadres prescindeixen de la tex-tura, ni tan sols es veu la marcad’un pinzell”, aclareix l’experta enel moviment, “perquè creuen quela pintura i les pinzellades cobrei-xen les imperfeccions”.Els hiperrealistes utilitzen lafotografia per “congelar un mo-ment en el temps”, és una einamés per aconseguir la perfecciói la precisió total. Ells mateixosacostumen a prendre les fotogra-fiesambquètreballaran.Defet,elmoviment, tal com el coneixemara, va començar als anys 60 alsEstats Units, on es coneixia coma fotorealisme. A Europa va evo-lucionar i es va anomenar hiper-realisme. Però el corrent pictòricno va sorgir del no-res; Bollaertaclareix que ha existit sempre, ésuna “continuïtat”, “l’evolució delclassicisme, del neoclassicisme,de Hopper (1882-1967) i delpop art”. De fet, “Rembrandt oDalí ho podrien ser”, suggereix lacomissària.Els temes dels hiperrealistessón, bàsicament, tres: figura hu-mana i retrat; natura morta, ente-sa com el nostre entorn quotidià,i paisatges campestres i urbans.La comissària de l’exposició ad-met que l’hiperrealisme convençde seguida l’espectador “perquèno hi ha interpretació possible,no se sent inhibit”.L’hiperrealisme és, sobretot,una demostració d’una tècnicamolt acurada, una precisió abso-luta i un perfeccionisme extrem.Redacció //Sant Julià de Lòria@mes_andorraQuadres hiperrealistes.// T. M.PREMI INTERNACIONALEl lingüista Max Wheelerguanya el 23è Ramon LlullEl catedràtic emèrit en lingüís-tica a la Universitat de SussexMax Wheeler ha estat recone-gut amb el 23è Premi Interna-cional Ramon Llull. El premi,dotat amb 8.000 euros, el con-voquen anualment la FundacióRamon Llull (FRL), que es vavincular al guardó l’any passat,i la Fundació Congrés de Cul-tura Catalana. El lliurament delguardó tindrà lloc a Andorra elpròxim novembre durant la ce-rimònia d’entrega dels premisRamon Llull.El jurat del premi defineixWheeler (Middlesex, Angla-terra, 1946) com a “filòleg en elsentit més tradicional del termei lingüista teòric en el sentit mésmodern de l’expressió” i afegeixque “té l’estranya habilitat i lavirtut de conjuminar el conei-xement detallat de les dades ide la història de la llengua cata-lana, propi dels nostres millorsfilòlegs, i el coneixement pro-fund dels models teòrics mésinnovadors i més adequats pera la descripció lingüística, propidels lingüistes teòrics”.El filòleg es va formar com aromanista a la Universitat d’Ox-ford, on va llegir el 1975 la sevatesi doctoral, centrada en la fo-nologia generativa del català.Posteriorment va ser professorde lingüística a la Universitat deLiverpool fins al 1989 i desprésa Sussex, on va treballar fins a laseva jubilació. Va ser presidentde la Societat Anglocatalanade 1993 a 1996 i és membre dela secció filològica de l’Insti-tut d’Estudis Catalans des del’any 1997.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl premiat, Max Wheeler.// ARXIU
 9. 9. 9Divendres, 14 de juny del 2013ESPORTSCALENDARIVallnord compta amb un calen-dari farcit de competicions enla temporada d’estiu. La BTTsobresurt amb diferents cites,entre les quals destaca, per so-bre de totes, el retorn a Pal de laCopa del Món.És el plat fort de la temporada.Es disputarà del 24 al 28 de juliolenlesmodalitatsdedescens,crosscountry i cross country eliminator.Hi prendran part més de 700 pi-lots d’una cinquantena de països.Serà la quarta prova del calen-dari de la Copa del Món. Coma prèvia d’aquesta competició, amode de test per als recorregutsmundialistes, es realitzarà el 6 i 7de juliol la Guak Copa Catalana.La novetat d’enguany és que nonomés es disputarà en l’habitualdisciplina de descens, sinó tambéen cross country.La BTT no s’aturarà perquèabans, el 29 i 30 d’aquest mes,serà el torn de la MaxiavalancheEuro Cup, la primera de les qua-tre proves del campionat i queportarà més de 600 riders entreprofessionals i amateurs. Es trac-ta d’un descens entre el pic delCubil i el poble de la Massana.Enguany hi ha la novetat de laMega2RX Enduro, dels matei-xos organitzadors de la Maxia-valanche, i que arriba a Andorrael 14 de setembre després de larenúncia de l’estació sueca d’Are.Dues cites destacades passa-ran pel domini: l’Andorra UltraTrail Vallnord, amb més de dosmil corredors dividits en les di-ferents curses. Es desenvoluparàdel 20 al 23 d’aquest mes. Lescurses que s’hi disputen (Rondadels cims, Ultra Mític, Celestrail,Trail i Solidaritrail) transcorreranen part per terreny del domini.També ho farà L’Etape Barcelo-na-Andorra, una marxa ciclotu-rística que es disputa per segonany rememorant l’etapa que esva disputar en el Tour de Françadel 2009. Serà el 14 de setem-bre i consta d’un recorregut de232 quilòmetres amb arribada aArcalís.En motociclisme es portaràa terme el 3 i 4 d’agost el Trial2 Dies d’Arinsal. La BTT a Palmarca en bona part l’interès de latemporada de Vallnord. Aquestdiumenge tindrà la primera cita,amb el Trofeu Desman, raidd’empreses de les dues bandesdels Pirineus i que tancarà tresdies de competició per França iCatalunya al Vallnord Bike Park.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraJUDOGarcía seràa MersinDesprés d’haver-s’ho com-binat amb la feina, el judokaDani García podrà participaren els Jocs del Mediterranide Mersin, i es mantenen aixíels 14 components de l’equip,després que l’atleta EstefaníaSebastián no hi pogués pren-dre part en no tenir encara elpassaport del Principat. El Co-mitè Olímpic Andorrà teniaunareserva,quepodiautilitzarGarcía, com ha passat. El judo-ka competirà en la categoria de-73quilosiseràlasevaprimeraparticipació en uns Jocs.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraVallnord té la Copa del Món comla cita més important de l’estiuESQUÍEls Mundials i la Copa del Mónmasculina, els pròxims reptesEls pròxims anys les estacionsd’esquí andorranes seguiran orga-nitzant competicions de primernivell mundial. La FIS així l’hi hafet saber recentment i, mentre estreballa per organitzar-les de lamillora manera, ja es valora ar-ribar a cotes més altes algun dia,com uns Campionats del Món iuna Copa del Món masculina.Aquest plantejament se sus-tenta en dues bases sòlides i és unprojecte que es planteja des de faun temps a la Federació Andorra-na d’Esquí (FAE). La primera ésla confirmació de dues proves dela Copa del Món femenina, quatreanys després del debut en aquestcampionat a Soldeu; i la segona,l’atorgament la pròxima tempora-da de les finals de la Copa d’Eu-ropa. “En una setmana es fan to-tes les modalitats tant masculinescom femenines”, indica el presi-dent de la FAE, Albert Coma. Pertant, “si passem aquesta prova defoc, ¿per què no ho podem fer?”,referint-se als Mundials, amb elsdel 2021 al pensament. I respectealaCopadelMónmasculina,des-prés de dos cops fent la femenina,també es veu amb l’ambició d’or-ganitzar-la.De moment la femenina esdisputarà el 2016 amb un super-gegant el 27 de febrer i una super-combinada l’endemà. Totes duescurses a la pista Àliga de Grand-valira-el Tarter. El traçat presentauna longitud de 2,9 quilòmetres,50 metres d’amplada i un desni-vell de 751 metres. Seguint lesrecomanacions de la FIS, es recu-pera el tram final de l’antic traçatperquè les dues carreres tinguinl’arribadaalamateixaubicació.Enel nou recorregut es realitzarà elsupergegant i en el vell, l’eslàlom.A l’estiu s’instal·laran 47 canonsd’innivació i les xarxes de protec-cióperserhomologadaaprincipisde la tardor.L’estrena de la instal·lacióserà l’any vinent, del 10 al 16 demarç, amb les finals de la Copad’Europa, juntament amb l’Avetde Soldeu, que acolliran totes lesdisciplines en categoria masculinai femenina, cosa que farà que esdisputin curses a les dues pistessimultàniament.El sector Arcalís de Vallnord esprepara per a importants cites ensurf de neu. El 2014 organitzaràuna prova de la Copa del Món deboarder cross, que en ser una deles últimes que permetran la clas-sificació per als Jocs Olímpics deSochi es presenta com una provabàsica per als que encara no s’ha-gin guanyat el lloc per ser-hi, fetque en multiplica la repercussió.Es treballa en tres dates per aco-llir-la, totes el mes de gener: 10 i11, 15 i 16, i 17 i 18. Per a les duestemporades següents s’ha de con-firmar que la competició torni al’estació ordinenca.En poc temps Andorra s’haconvertit en una referència en ladisciplina en què s’agafen les ve-locitats més ràpides, el quilòme-tre llançat. L’any vinent tornarà laCopa del Món, que es disputaràa la pista Riberal de Grandvalira-Grau Roig. Serà l’1 i 2 de març.El 28 de febrer s’hi disputarà unacursa FIS i la Copa d’Andorra iqueda per confirmar la Quicksil-ver francesa. Serà l’oportunitatperquè els esquiadors mundialis-tes puguin lliscar en competiciópel nou traçat.A l’estiu s’acabarà de condici-onar la Riberal, perquè es puguihomologar a finals de setembre.Mentrestant,jaestàconfirmatquela Riberal albergarà, l’1 i 2 de marçdel 2015, els Campionats delMón de l’especialitat. S’aprofitaràl’esdeveniment i la presència delsmillors esquiadors de velocitatper realitzar també una prova dela Copa del Món, cita que està perconfirmar que es torni a disputarper quart any consecutiu el 2016.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEls quatre esquiadors que entrena l’equip de la FAE. // T. M.TRIALLa normativa del‘non stop’iguala el GP d’AndorraAquesta temporada ha tornatel reglament del non stop al tri-al, que no permet als pilots pa-rar-se en cursa. Hi ha pilots a fa-vor i altres en contra, però el queés segur és que no deixa a ningúindiferent. La nova manera decompetir es podrà comprovaraquest cap de setmana a Sant Ju-lià de Lòria, en el GP d’Andorradel Campionat del Món.La cita mundialista del Prin-cipat és la primera que es dis-puta a Europa de la temporada,després de passar pel Japó i elsEstats Units. En aquesta ocasióAdam Raga arriba com a líder,amb 70 punts, seguit de l’actualcampió del món, Toni Bou, no-més amb un de menys. Enguanyla classificació es presenta mésajustada que mai pel canvi enla normativa, amb el non stop,quenopermetlesaturadesipre-senta zones amb menys dificul-tat que les que es podien veurefins ara.En aquest sentit hi ha dispa-ritat d’opinions. Bou hi està encontra, ja que “no es pot aplicarcorrectament”. A les zones nosap si ha rebut una penalització.No veu les coses clares i mentre“a un el deixen parar una mica,a un altre no”. Considera que“el reglament s’hauria d’aplicard’una altra manera” i lamentaque s’hagi perdut dificultat enles curses: “Això és un Cam-pionat del Món i les zones nopoden ser fàcils.” D’una maneraben diferent ho veu TakahisaFujinami, company seu d’equipa Repsol Montesa. “Ara hi hamés igualtat”, admet el japonès,que espera marxar de Sant Julià“havent fet podi els dos dies”. Laprova tindrà divuit zones, ambun total de 18 quilòmetres derecorregut.En aquesta ocasió el pàdoces troba a dins del poble de SantJulià, cosa que apropa els pilotsi els equips als aficionats. A mésde ser puntuable per al Campi-onat del Món masculí, tambého serà per a la categoria feme-nina. En aquesta ocasió la múl-tiple campiona Laia Sanz no hiserà, però hi haurà participacióandorrana, amb Sandra Bonet,que només espera “gaudir deltrial i aprendre molt dels gransprofessionals”. Fa un mes que esprepara per participar-hi i “l’ob-jectiu és gaudir i acabar els dosdies de Mundial”. Recorda que“no sóc professional i no m’hidedico”, i sobre el terreny “leszones les veig molt dures”.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraAhir es va presentar el triallauredià. // T. M.
 10. 10. 10 Divendres, 14 de juny del 2013Únic servei directe / Servei porta a porta / Door to door service / Únic servei directe / Servei porta a porta /05h0008h0010h0012h3015h0017h0008h0011h0013h0015h3018h0020h0008h1511h1513h1515h4518h1520h1510h3013h0015h0017h0020h0022h0010h4513h1515h1517h1520h1522h1513h4516h1518h1520h1523h1501h15De l´1 de desembre al 31 de març: divendres, dissabtes i diumenges* * *** * *05h0010h0015h0008h0013h0018h0008h1513h1518h1510h3015h0019h3011h0015h3020h0014h0018h3023h00De l´1 de desembre al 31 de març:divendres, dissabtes i diumengesRuta aeroport i estació de Tolosa* * ** * **informació i reservesAv. Tarragona, 42 • Tel.: (+376) 803 789Tel.: (+34) 973 984 016 • Fax: (+376) 867 884novatel@andorrabybus.comwww.andorrabybus.comDe l´1 de maig al 30 de novembre, només circulara divendres i diumenges,festius consultar05h0015h0007h3017h3008h1518h1508h3018h3009h4519h4510h0020h0010h4520h4513h1523h15Ruta aeroport i estació de Girona amb parada a VicO bé a la seva agència de viatges habitualTruca´ns o entraa la nostra web01/09/12ARADisseny®
 11. 11. 11Divendres, 14 de juny del 2013CLASSIFICATSES LLOGA, DIRECTE DEPROPIETARI, PISOS A ESCALDES3 habitacions, bany i lavabo.Tot exterior, amb pàrquing inclòs.Preu: 600 € - Tel.: 82 03 31ANDORRA LA VELLA PIS, 2 HABI-TACIONS, SENSE MOBLES, CUINA-MENJADOR, AL CENTRE D’AN-DORRA LA VELLA. PREU: 400 EUROSORDINO PIS, 2 HABITACIONS,SENSE MOBLES, CUINA-MENJADOR,SOLEJAT, AMB VISTES, AL CENTRED’ORDINO. PREU: 375 EUROSARINSAL PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT,AMB PQ., ZONA HOTEL ST.GOTHARD. PREU: 300 EUROSTEL.: 321 248Particular lloga pis de 2 habitacionssense mobles a ENCAMPCuina equipada, bona vista i sol.1 mes de dipòsit.Facilitats al pagament del dipòsit.PREU: 460 € - Tel. 321 349Es ven pis a Encamp120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + trasterTerrassa gran, llar de focVistes i sol tot el dia350.000 €Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes)Serveis ImmobiliarisTelèfon: +376 80 03 00Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57FEM VISITESALS MIGDIESLLOGUERSANDORRAEd. Alzina, pisos d’1 dormitori, pàrq. opcional 300 €Ed. Alzina, pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 €ARINSALEd. Areny, 1 dormitori, 1 bany, moblat. 350 €ESCALDES-ENGORDANYMolleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pàrquing 350 €Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 €Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat de pq. 650 €ENCAMPBellesguard, 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 450 €ES COMPRA PIS a Andorra la Vellao Escaldes-EngordanyMàxim: 120.000 €Tel. 73 73 73 oa/e: comercial@cisa.adESCALDES - Hospital (70 m2) - REF. 252 habitacions, 1 bany, terrassa, parquet,saló menjador, molt lluminós,totalment exterior.500 €ENCAMP - VILA (50 m2) - REF. 1351 habitació, 1 bany complet, cuina equipada,safareig, parquet, terrassa de 6 m2, vistesagradables, molt assolellat.450 €IMMOBLESOPORTUNITAT!! Casa d’obra vista, an-tiguitat: 7 anys, a 10 min de Platja d’Aro,10 min del Golf PGA, 30 min de Girona i50 min de Barcelona amb, 1.200 m2de jar-dí, reg automàtic amb piscina d’aigua saladai garatge per a dos cotxes. Preu: 390.000 €.Telèfon: 00 34 639 33 40 28Àtic a Encamp de 130 m2, 3 hab., 2 banys, 2 ter-rasses, cuina equipada i tancada, sala d’estar imenjador separats, llar de foc, vistes i 1 WC, boxper a 3 cotxes. Preu: 400.000 euros. Tel.: 330 110Es lloga a Encamp apartament cèntric, 1 dormi-tori, totalment equipat, moblat de disseny, TV...,2 balcons. Solament 1 mes de dipòsit. Preu: 450€/mes. Tel.: 331 340DIVERSOSES VEN MAQUINÀRIA DE BUGADERIA.BON PREU. TEL. 724 744FEINAS’ofereix mestre pastisser-forner amb més de 30anys d’experiència laboral. Interessat en fer mit-ja jornada en horari de tarda. Tel.: 323 483ANUNCIS BREUS PER PARAULESANDORRA (90 m2) - REF. 1483 habitacions, 1 bany + 1 bany auxiliar,cèntric, assolellat, cuina equipada, armarisencastats, gres, terrassa, pàrquing i traster.650 €Busquempisos delloguer atotes lesparròquiesTenimclientsesperantper llogar elvostre pis!Classificats,breusper paraulesA partir de 4 €/diaMàxim 25 paraulesPublicació mínima d’una setmanaES LLOGAPIS A SANTJULIÀ DELÒRIA3 habitacions,1 bany,cuina equipa-da, menjador.Calefaccióde gasoil.Totalmentexterior.Preu: 450 �Tel. 324 112Per ampliació del nostre departamentde Consultoria es necessita unTÈCNIC SUPERIOREN PREVENCIÓ DERISCOS LABORALS.Incorporació immediata.Imprescindible nacionalitat andorranao permís de residència i treball.Interessats/ades, truqueu al 80 33 80o envieu CV a l’adreça electrònicavipsa@vipsa.adInteressats/ades, envieu CV, indicant la referència, al departament deRRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com o bé al fax 73 73 79.ANYÓSPARK - HOTEL APARTHOTEL Necessita incorporarRequisits:- Permís de residència i treball.- Experiència com a cap de cuina de mínim 2 anys.- Preferiblement amb formació en el sector dela restauració.- Capacitat de treball en equip.- Capacitat de lideratge.- Vehicle propi.Oferim:- Incorporació immediata.- Contracte indefinit.- Sou en funció de la vàlua de la candidatura.- Avantatges socials.CAP DE CUINA (Ref. Cap cuina)Requisits:- Imprescindible tenir permís de residènciai treball.- Experiència demostrable.- Capacitat de treball en equip.Oferim:- Incorporació immediata.- Sou en funció de la vàlua de la candidatura.- Avantatges socials.CUINER O AJUDANT DE CUINAAVANÇAT per la temporadad’estiu (Ref. Ajudant cuina)A L’ATENCIÓ DE TOTHOM!!BUSCO LA PERSONA, O PERSONAL DE NETEJA DEL COMÚ,QUE HAGI VIST O RECOLLIT UNA GATAMORTA el dia 15 de maig, abans de les 15 hores.Zona c/ Dr. Molines, Pyrénées, c/ Callissa i Ciutat Valira.Totalment negra, amb pocs pèls blancs al pit, i pèl curt.Prego tota la informació possible al Tel. 674 104Requisits:- Formació com a monitor de sala i d’activitatsdirigides.- Experiència mínima de 2 anys.- Català i castellà parlats correctament,es valoraran altres idiomes.- Capacitat de treball en equip.- Persona dinàmica i comunicativa.- Flexibilitat horària.Oferim:- Lloc de treball estable.- Formar part d’un grup d’empreses sòlidesal país.- Salari en funció de la candidatura.- Avantatges de Cisa Grup.- Bon ambient de treball.INSTRUCTORS ESPORTIUS/MONITORS DE FITNESS (Ref. Monitors)ANYÓSPARK –URBAN GYM Cerca
 12. 12. 12 Divendres, 14 de juny del 2013Cwww.cisa.ad ·73 73 73VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis...Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.adwww.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.AndorraCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupANDORRA - REF. 1436Apartament de 2 dormitorisdobles completament refor-mat a Santa Coloma, al costatdel Col·legi Janer. Pàrquingi traster.200.000 €SISPONYREF. 1387Estudi a ple centre de 50 m². Menjador ambllar de foc,zona dormitori que es podria tan-car, sol tot el dia.Terrassa amb bones vistes.Cuina independent. 2 trasters. Ideal per a va-cances i/o inversió.OFERTA!!! 49.500 €LA MASSANAREF. 1450Apartament en bon estat a ple centre.100 m², 3 dormitoris dobles, cuina amb safa-reig. Bones vistes i sol tot el dia. Directe perentrar a viure-hi. Pàrquing i traster.OFERTA!!! 211.500 €ARINSALREF. PR001Estudi en construcció al costat del telecadira.Cuina americana equipada. Bany amb dutxa.Bones vistes i sol.Ideal per a inversió i vacan-ces. Possibilitat de pàrquing i traster.OFERTA!!!! 73.450 €LA MASSANA - REF. 1564Apartament al centre de laMassana. 1 dormitori doble.Saló menjador ampli amb llarde foc.Terrassa amb bones vis-tes.Aparcament i traster.135.000 €PAL - REF. 1287Àtic d’estil rústic completa-ment reformat, bones vistes,sol tot el dia. Dos dormitorisdobles. Cuina independent ambaccés a terrassa. Garatge per a2 cotxes i traster.220.000 €ENCAMP - REF. 1541Apartament al costat de les es-coles. 1 dormitori doble, salómenjador amb cuina oberta.Terrassa amb vistes excel·lents.Aparcament i traster.105.514 €ESCÀS - REF. 1558Dúplex de 90 m², 2 dormito-ris, 1 bany + WC.Terrassa ambbones vistes sobre la Massanai sol tot el dia.Ampli saló men-jador i cuina americana ambsostres alts i bigues de fusta.226.792 €ORDINO - REF. 1567Apartament nou de 200 m².3 dormitoris, 2 banys.Terrassade 85 m² amb vistes immillo-rables i sol tot el dia. Menja-dor amb llar de foc.Acabats deluxe. 2 pàrquings i 2 trasters.585.000 €LA MASSANA - REF. 1527Estudi al costat del telecabinade la Massana. Bones vistes isol. Reformat. Possibilitat decomprar o llogar plaça d’apar-cament. Ideal per a inversió ovacances.99.000 €ANYÓS - REF. R1080Apartament amb un gran jardí.En perfecte estat, per entrar-hia viure directament. 2 dormi-toris, gran saló menjador ambsortida al jardí. Disposa de ga-ratge i traster.443.155 €SISPONY - REF. 1560Apartament amb jardí, 90 m².Ampli saló menjador, 2 dor-mitoris dobles, 2 banys, cuinaindependent, bones vistes. Pàr-quing i traster.160.000 €LA CABANOTAÀtic al centre de la Massanade 3 dormitoris. Terrassa ambexcel·lents vistes. Pàrquing itraster.550 € / mesLORIENApartament d’1 dormito-ri a l’entrada de la Massana.Pàrquing i traster. Bones vistes isol. Impecable.450 € / mesEL TARTER - REF. 1518Apartament estil rústic a cincminuts de les pistes. 2 dormi-toris, 2 banys.Totalment moblati equipat. Pàrquing, traster i llarde foc.Terrassa gran.450 € / mesDUQUESAApartament d’1 dormitori ambterrassa a l’entrada d’Arinsal,construcció recent, estat impe-cable. Pàrquing i traster. Moblati equipat.450 € / mesEL VEDATApartament de 2 dormitoris, 2banys, a Escàs, completamentreformat, estil modern.Terrassaamb bones vistes i sol.Pàrquing,moblat i equipat.550 € / mesANYÓS - REF. CIV11Apartament de 2 dormitorisi 2 banys al costat del centrede bellesa Carita. Bones vistes,terrassa i llar de foc al menja-dor. Pàrquing i traster.575 € / mesLLOGUERS
 13. 13. 13Divendres, 14 de juny del 2013ENTRETENIMENTTroba les diferènciesTroba les 7 diferències que hi haentre les fotos. La foto originalés la de l’esquerra.Solució del joc anterior7SUDOKUESPECIALISTAEN REPARACIÓD’ALTERNADORSOFERTES D’ESTIU• DIAGNOSIS DE SISTEMES DE MOTOR: 25 €• DESCOMPTES EN CÀRREGA DE GASCàrrega: 40 € - Recàrrega: 25 €Gas R134 + ecològic 100%• DESCOMPTES EN SERVEIS DE MANTENIMENT• VENDA DE BATERIES I ENGANXALLS DE REMOLCS15%de descompteen enganxalls de remolcsDescobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémermesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres.La paraula amagada anterior és: MANEFLAE _ _ _ _ _ _ _3 6 7 2 4 8 2 77 39 8 53 2 44 7 51 2 42 9 86 8 18 67 27 4 5 95 3 2 44 5 75 4 82 6 78 1 97 2 51 6 75 7 9 6245819763987356124136724589869473251713285496452961378624538917378192645591647832871643259653982471249157386927564813315829647468371592784216935196435728532798164Residents d’Escàs, si us plau, si la trobeula podeu agafar (no és agressiva).Raça persa barrejada amb montanyès.Truqueu-me i la recolliré. Sembla quel’han vist pel mirador del Casamaya…GATETAPERDUDAA ESCÀS OVOLTANTSTel. 615 608Maria
 14. 14. 14 Divendres, 14 de juny del 2013OCIEL VÍDEO AMAGATPer descobrir el vídeo amagat noméshas de tenir instal·lada una aplicacióde lectura de codi QR al teu smartpho-ne. Utilitza-la per poder visualitzar aixíun vídeo diferent cada dia.Llegint codi QR...Lector codi QRCARTELLERAHIJO DE CAÍNNico és un adolescentd’intel·ligència excepcio-nal. A través de la teràpiai de l’afició comuna alsescacs, un psicòleg s’aniràendinsant en el seu món.Dv., ds. i dg.: 20.15, 22.15Ds. i dg.: 18.30STOKERQuan Índia Stoker perd el seu estimatpare i el seu millor amic en un trà-gic accident de trànsit el dia del seu18è aniversari, la seva tranquil·la vidafamiliar es veu sacsejada. El germàdel seu pare es farà càrrec d’ella i dela seva mare.Dv., ds. i dg.: 19.45, 22.20EL MENSAJEROJohn Matthews és el pare d’un fill ado-lescent acusat per error de tràfic dedrogues i que s’enfronta a una penamínima de deu anys de presó. Deses-perat i disposat a salvar el seu fill costiel que costi, John arriba a un acord.Dv., ds. i dg.: 18.00, 20.30, 22.45Ds. i dg.: 15.50R3SACÓNTercera entrega de lasaga d’humor, que tornaa reunir tot l’equip perportar-nos amb ells a unnou viatge ple de situa-cions surrealistes.Dv., ds. i dg.: 18.10, 20.20, 22.30Ds. i dg.: 16.00GARFIELDLa vida no pot ser mésdolça per a Garfield.Acomodat en un sofàdavant de la televisió,menjant i llançant pu-lles al seu amo, se sentl’amo.Ds. i dg.: 16.15GIGANTES, LA LEYENDA DE TOMBATOSSAISTombatossais és un ge-gant valent i bondadós.Al costat dels seus pe-culiars amics, i seguintl’encàrrec del rei Barbut,ajuda a reconquistar i re-construir el regne.Dv.: 18.15. Ds. i dg.: 16.20, 18.00FAST & FURIOUS 6Des que el grup va des-truir l’imperi d’un mafiós,s’han dispersat i fugen dela justícia. Ara s’hauran detornara reunirperatraparuns letals conductors.Dv., ds. i dg.: 19.15, 22.15Ds. i dg.: 16.15
 15. 15. 15Divendres, 14 de juny del 2013OTel.335009HORÒSCOP LA RECEPTACentre d’Assessorament Dietètic Marta Pons JansanaC/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.adPreparació:Posem el bròquil en una olla de vapor i el deixem coure uns 15 minuts. Un cop cuit, escalfem enuna paella una cullerada sopera d’oli d’oliva. Un cop estigui calent hi afegim el porro i el saltemlleugerament, i llavors hi incorporem el bròquil i els cigrons. Un cop estiguin daurats, apaguemel foc i assaonem amb tamari i sèsam triturat. Ho removem tot i ho servim.Una recepta rica en calci!BRÒQUIL AMB CIGRONS I SÈSAM TRITURAT· 150 g de cigrons cuits· 200 g de bròquil· 1 cullerada sopera de sèsam natural triturat· 1 cullerada sopera d’oli d’oliva· 1 cullerada de postres de tamari (salsa de soja)· 1/4 de porro (a la juliana)INGREDIENTS (PER PERSONA):TVAVUI US RECOMANEM...21.00 Le plus grand cabaretdu mondeMalabaristes, contorsionistes imés en una nit màgica.23.10 Téléfilm: L’irréparableUn home que ha atacat un con-ductor ha de fer unes feines dereinserció molt dures.00.31 Catmúsica: Bernard HaitinkAmb més de 80 anys, l’holandès és unade les principals figures actuals de la di-recció de les millors orquestres del món.22.00 Liga ACB. Play-off. Final:tercer partit. En directe des delPalau Blaugrana.FC Barcelona Regal-Reial Madrid.22.25 Cine: Assassí implacableUn gàngster investiga les raons del’assassinat del seu germà amb laintenció de venjar-se.21.30 Me cambio de familia: Javier vsMargaLa dona d’un campió mundial deboxaescanvialacasaambunaliberal.23.15 Con una sonrisaPrograma en què sis joves ambdiscapacitat intel·lectual treba-llen en un hotel de cinc estrelles.00.25 Pel·lícula: Aurora borealLa germana d’un famós predicador tro-ba el seu cos mutilat. En ser sospitosa,demana ajuda a una amiga advocada.14.55 Film: Si près du dangerUna estudiant està enamoradad’un noi manipulador. La mareintentarà trencar la relació.ÀRIES21 MARÇ - 20 ABRILTAURE21 ABRIL - 21 MAIGBESSONS22 MAIG - 21 JUNYCRANC22 JUNY - 23 JULIOLLLEÓ24 JULIOL - 23 AGOSTVERGE24 AGOST - 23 SETEMBREBALANÇA24 SETEMBRE - 23 OCTUBREESCORPÍ24 OCTUBRE - 22 NOVEMBRESAGITARI23 NOVEMBRE - 21 DESEMBRECAPRICORN22 DESEMBRE - 20 GENERAQUARI21 GENER - 19 FEBRERPEIXOS20 FEBRER - 20 MARÇEvita els errors de co-municació i tenir males actitudsamb les persones properes.Estaràs més sensible iexpressiu en l’amor. Tens la intu-ïció a flor de pell i saps què dir.El desig d’entrega seràmés fort que la por. Passaràs dela diversitat a l’estabilitat.Els records del passatno et permeten avançar. Deixa’lsenrere. Genera nous vincles.Els teus superiors faranque tinguis un dia més que com-plicat. No et mostris rebel.Pensa en la possibilitatd’integrar-te a associacions o ini-ciar una nova afició.Tendiràs a manipular icontrolar la parella. Aquesta ac-titud pot crear un abisme.No t’involucris massaamb persones molt ansioses,perquè et poden influir.Records de relacionspassades et pertorben. Potserdiscutiràs sense raó aparent.Envia els senyals ade-quats per iniciar una aventura,com una conversa interessant.És un dia ideal per po-sar en pràctica els teus projectes.El que iniciïs arribarà a bon port.Passaràs un dia excel-lent, encara que a estones etsentiràs atabalat per la feina.
 16. 16. ¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciaralgunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifeslafoto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Silafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesdecon-tingut,etrecompensarem!fotoreporter@mes.adJordi MasMaxWheelerLa Comissió de Festes del Pas de la Casaha posat de manifest la indignació i ladecepció amb el Comú per la retalladadel pressupost per a la festa major.El britànic ha estat guardonat amb el23è Premi Internacional Ramon Llull,convocat per la Fundació Ramon Llull ilaFundacióCongrésdeCulturaCatalana.ENVIAUNSMSAL747AMBLAPARAULACLAU “CANVIO”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cass’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànonDivendresNa Maria Pla, 28Andorra la VellaT. 809 810 | F. 829 810mes@mes.ad | ww.mes.ad14 de junydel 2013El diaris’imprimeix enpaper reciclatALIMENTACIÓ EXÒTICAProductes d’arreu del món: asiàtics i llatinsAmb nosaltres trobareu els elements perpoder cuinar plats diferents!Es fan encàrrecs - Servei a domiciliAv. Doctor Mitjavila, 32, Andorra la VellaTel. 81 81 31 - 36 28 73 - tresorsdelmon@gmail.com324669Canvio 4 llantes Mercedes ML 270 serie164 8 polsades i 4 pneumàtics d’hivern235 65 R17 només han fet 5.000 kmcontacte Angel321771Canvio bici carretera carboni al·luminiamb Shimano 600 talla M a punt perrodar en bon estat340962Canvio Polaris 800 Sporman any 2006per Polaris 500 Siga mateix any Spor-man oitre marca siga Atv343100Canvio Thermomix T1 amb accessorisi llibre de receptes. Excel·lent estat deconservació pràcticament nova374671Canvio MALETA GIVI 39l. valid perqualsevol moto + suport per gs500327588Busco fiat panda cross 4x4 ultims nu-meros lletra J-o -primers lletra K. Per sialg es vol canviar el panda per el noumodel343100Canvio robot aspirador romba 620 noua estrenar encara en caixa precintada.Preu 235.340962Canvio polaris sporman 800 por unquad de menor potencia intersadosllamar 340962640663Canvio soledad per compaia, relacioestable, soc home 49 anys hetero327441Canvio;;;; Kit i maleta per Una TMax2011, per bon preu Estat nou384998Canvio Beta rev-3 2001 trial.334857Canvio Es regala gos de 9 anys. Hauriade ser per un hort o terreny, ja que acasa no te bon comportament. Ambtotes les vacunes al dia i microxip.346677Canvio Audi TT 3.2 250 CV coup colorargent plata any 2005336589Canvio permuta pis a la provincia deBarcelona x un Andorra .4 habitaciones.salo menjador .salober 1bany 1 aseo.terraza .traster .centre poble tots elsserveis al costar337257Canvio quadro willerd izoard carreterabon preu 337257”324669Busco BMW X3 3.0 EN BON ESTAT PER.Angel 324669393315Canvio MOTO SCOOTER APRILIA 200RODA GRAN. En molt bon estat,ambmaleta,revisions al dia + ITV O.K fins11/2013. Escolto Ofertes. Tel: 393 315- 679 679.338424Canvio Renault Twingo 1.5 DCI blancany 2008 en perfecte estat. Super in-teressant340962Canvio quad yamaha blaster 2t an2002343100Canvio ****xollo MOTO**** Kimko pe-ople 125cc color negre, mampara gran,18000 km, manta dhivern, perfecte es-tat. Neus 343100.341955Canvio maquina de gimnas, equipadaamb tots exercicis del cos. Cames, es-palla, braos, tronc, maquina com nova.capacitat fins a 50 kg de pes.341955Canvio golf 18T per moto de velocitats125cc329660Canvio ..regalo hamsters332659Canvio sofa de pell marron chocolate..abatible..un any d’uso..en perfecte es-tat..611830Canvio Suzuki sv 650604941Canvio remolc de gossos-equipatgeper montain bikeCtra. de la Margineda, 18SANTA COLOMAAD500 Andorra la VellaTel.: 677 442gestorialusita@hotmail.comGestoriaComptabilitatGestió i administraciód’empresesAssessorament fiscal,laboral, comptable imercantilCasament?Bateig?Comunió?RecordaAv. Fiter i Rossell,n. 6, 2n 2a,Escaldes-Engordany.Tel.: 861 887Desconeixem el que va servir d’exemple a l’altre, però en tot cas els dos vehicles noestan estacionats correctament.// R. V.EL FOTOREPORTER

×