Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 13 de març de 2013

319 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 13 de març de 2013

 1. 1. CONSELL GENERALDIMECRES Fins a 60 esmenes13 a la llei del comerç Demòcrates per Andorra presenta DE MARÇ 60 esmenes a la proposició de llei del DEL 2013 comerç del PS i en suprimeix la regula-NÚM. 1857 ció de les rebaixes. // Pàg. 6 Opció B // T. M. Millora l’ús i el coneixement del català en joves de 12 a 16 anys www.twitter.com/mes_andorra // Pàg. 3 NO T’HI CAP TOT? VINE A GUARDATOT! Servei privat de lloguer de traster a Andorra a partir d’1m2 fins a 15m2 per a empreses i particulars. Trasllada i emmagatzema totes les www.facebook.com/mesandorra teves pertinènces de manera còmoda, fàcil, segura i accessible tot l’any les 24 hores del dia. Guardatot, molt més que un traster convencional! Aparc. Farré Negre, planta -4 El president del grup parlamentari socialdemòcrata entra a tràmit la proposició de llei per despenalitzar AD400 - La Massana - Principat d’Andorra Tel. 81 74 81 l’avortament en tres supòsits i confia que vuit anys després del ‘no’ liberal hi hagi hagut una evolució. //Pàg. 6 // T. M. www.guardatot.com segueix-nos a ORGANITZA : Indigo Productions i Studio Eventia Amb el suport de : ESPECTACLE musical Prat del Roure Dissabte 6.04.2013 Comú d’Escaldes-Engordany (Escaldes-Engordany) Dues sessions a les 18h30 i 21h30 VENDA D’ENTRADES A: Oficina de turisme d’Escaldes-Engordany Comú d’Escaldes-Engordany Pyrénées Andorra 3ª planta atenció al client Plaça Santa Anna - AD700 Escaldes-Engordany Parc de la Mola, 6 - AD700 Escaldes-Engordany Avda. Meritxell, 11 - AD500 Andorra la Vella Tel. 00 376 890 881 Tel. 00 376 890 890 Tel. 00 376 880 000 www.morabanc.ad facebook.com/soydecubashow 100% NOva COREOGRAFIA www.indigoprod.net Tel. Informació: 00 376 864 040 AMBAIXADA DE FRANÇA PARTITS La temporada Sis dimissions a la comissió gestora del PS cultural s’amplia El president de la comissió gestora del PS, Alain Mateu, i cinc membres més di- miteixen en considerar que s’ha promogut la fracció interna. // Pàg. 3 L’ambaixada de França presenta la tem- mes@mes.ad // www.mes.ad // 809 810 porada cultural 2013, que inclou per HABITATGE primera vegada una obra de teatre a la La rehabilitació pot garantir 460 llocs de treball Temporada de teatre de la capital. El Col·legi d’Enginyers demana a l’executiu que s’apressi amb el reglament d’ajuts a //T. M. // Pàg. 6 la rehabilitació, ja que es pot garantir el lloc de treball a 460 persones. // Pàg. 7
 2. 2. 2 Dimecres, 13 de març del 2013 I NFO SORTEJOS EL TEMPS Variable amb neu ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Canillo MENÚ DEL DIA Ordino MENÚ SIDRERIA La Massana Encamp Pas de la Casa Escaldes-Engordany MENÚS PER A GRUPS Andorra la Vella MENÚS CONCERTATS “Alubias” de Tolosa, Sant Julià de Lòria arrossos al forn, clatell de lluç, llobarro, etc. AVUI DIJOUS DIVENDRES BARRA DE “PINTXOS”, Màx. 3º Màx. -1º Màx. 7 º RACIONS, ENTREPANS Mín. -2º Mín. -7º Mín. -2º GELATS – TERRASSA CUINA BASCA Obert de 12.30 h a 15.30 h i de 19.30 h a 2.00 hFARMÀCIES DE GUÀRDIA Carretera d’ArinsalAndorra la Vella Pas de la Casa Edifici Amadeus B · local 3Farmàcia Meritxell Farmàcia del Pas AD400 ARINSALC/ Dr. Nequi, 7 C/ Major, 1 Tel.: 838 566Tel.: 826 060 Tel.: 755 860 - 352 711 EUROMILIONS Una proposta superior en gym. Sorteig de dimarts 12 de març 3 20 23 28 42 Sala de Pilates - Kinesis - Powerplate - Running indoor - Coaching soci al ser ym No c anG 8 11 rb Una nova i còmoda modalitat d’entrenament: de l’U p gimnàs LA PRIMITIVA ca ni de cedir-hi. Sorteig de dissabte 9 de març Perdre greixos i pes. per ac 5 8 22 24 28 44 Reeducar la postura. Com. 40 Rei. 3 Millorar la condició física. Tonificar la musculatura. LA GROSSA DE LA PRIMITIVA Sorteig de diumenge 10 de març amb el coaching dels monitors titulats d’UrbanGym. Training Center 3 9 26 45 49 Av. Prat de la Creu, al costat de l’UrbanGym d’Andorra la Vella. Informa’t al 81 18 18 www.urban.ad Núm. clau 8 BONOLOTO NOVA FRUITERIA TENIM FULLES DE NAPS Sorteig de dilluns 11 de març 14 20 26 27 31 44LA VEU DEL POBLE, SAPRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit A ANDORRA LA VELLA (GRELOS) Com. 13 Rei. 8SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-PlandolitGERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc Segalés LOTERIA NACIONAL Sorteig de dissabte 9 de marçMÉSCORRECCIÓ M. Àngels Sala 6 2 3 1 5MAQUETACIÓ QuimescuerCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓ PATATES DE Fracció 10 Sèrie 2Carme Garcia, Virginia Yáñez.DISTRIBUCIÓ Premsa Distribució PORTUGALDISSENY ORIGINAL Marc Rovira ONCECarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta. Sorteig de dilluns 11 de marçAndorra la Vella.Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.ad VERD FRUIT - Carrer de l’Aigüeta, 19 1 6 6 2 8Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 Andorra la Vella - Tel. 816 420
 3. 3. Dimecres, 13 de març del 2013 3NOTÍCIESESTUDI SOCIOLINGÜÍSTIC DE L’AJUDA LÍDIA ARMENGOLMillora l’ús i el coneixement delcatalà en joves de 12 a 16 anys// Un 95% dels enquestats entenen bé el català i un 91% diuen que el parlen béL’estudi L’escenari sociolingüístic més, en anglès es dóna un conei- garit, això és el reflex de l’escassade la població escolar d’Andorra xement baix, una qüestió que, tal varietat lingüística i la poca pre-del curs 2011-2012, que s’ha dut com va exposar el titular de Cul- sència del català en aquest àmbit.a terme entre alumnes dels tres tura, Albert Esteve, s’analitzarà A més a més, el 97% dels alum-sistemes educatius d’entre 12 i 16 amb Educació. nes saben quina és la llengua ofi-anys, evidencia una millora del Pel que fa a la llengua que més cial del país. Un 57% manifestenconeixement i l’ús del català res- utilitzen els alumnes, és el català que el català és imprescindiblepecte altres d’anteriors. D’aquesta amb un percentatge del 58%. Tot per viure al Principat i també unmanera, tal com va exposar la in- i això, s’ha de matisar que es regis- 67% creu que seria necessari quevestigadora Estel Margarit (que tra un plurilingüisme elevat i que es parlés més.ha fet l’estudi en col·laboració el bon coneixement de la llengua Pel que fa a la valoració de lesamb el CRES), el català i el caste- oficial que han declarat els alum- llengües parlades a Andorra, unllà són les llengües que s’entenen nes no equival a un ús sistemàtic. 68% dels joves creuen que noi es parlen més bé. Un 95% dels Així, el 64% dels alumnes decla- totes les llengües es valoren de laestudiants ha contestat que entén ren que no sempre parlen en cata- mateixa manera. Així, el català ésbé el català i un 91%, que el parla là. De fet, un 96% dels estudiants la llengua més valorada.bé. El català millora respecte de valoren positivament el domini L’estudi aborda qüestions so-l’estudi que es va fer a les esco- de diferents llengües. Esteve i Margarit van presentar ahir els resultats. bre la identitat. Un 34% es decan-les l’any 2002 i aquesta millora, En l’apartat dedicat a l’àmbit // T. M. ta per escollir més d’una opció, lasegons es reflecteix, es dóna en familiar, un 49% dels joves parlen qual cosa significa que el senti-totes les nacionalitats però especi- català amb els pares però el fet professors en un 84%. També en En aquest cas, respecte de l’any ment identitari andorrà depèn dealment entre els alumnes d’origen destacat d’aquestes dades, segons aquest entorn es dóna el bilingüis- 2002, es registra una disminució multitud de factors que s’interre-portuguès. van emfasitzar tant Esteve com me i un plurilingüisme destacats. del monolingüisme i un augment lacionen. El que cal destacar en aquest Margarit, és que el 64% parlen la Pel que fa als contextos quoti- tant del bilingüisme com del plu- A l’últim, quant al futur de laapartat és que el castellà és la llengua oficial amb els germans. dians, en el cercle d’amistats fora rilingüisme. llengua, assenyalen un augmentllengua que presenta un percen- Quant a l’entorn escolar, els de l’escola, en un 71% dels casos Tocant a l’oci, les llengües do- del plurilingüisme, en què el cata-tatge més elevat d’alumnes que alumnes manifesten en un 76% els joves manifesten que parlen minants són el castellà i l’anglès, là tindrà un paper destacat.han contestat que la comprenen dels casos que parlen català amb castellà, enfront del 69% que aquesta última especialment pel Redacció / Andorra la Vella /bé (96%) i la parlen bé (94%). A els companys de classe, i amb els contesten que fan servir el català. que fa a la música. Segons Mar- @mes_andorraPARTITS PARTIT SOCIALDEMÒCRATA POLICIADimissions a la López creu que el partit Formació sobre accidentsgestora del PS ha fallat en les actituds per a tretze agentsEl president de la comissió ges-tora del Partit Socialdemòcrata El socialdemòcrata Pere López Agents de la policia han dut a(PS), Alain Mateu, i diversos va insistir ahir en el fet que el terme una formació en matèriadels seus membres, Àngel Dal- PS ha fallat en les actituds dels d’accidents de circulació, ambmau, Alfons Miralles, Josep últims anys, que han portat la col·laboració de l’Institut deRoig, Josep Anton Castell i a una “poca obertura cap a la Seguretat Pública de CatalunyaDavid Borràs, han presentat la societat” i a “perdre visibili- (ISPC). El curs s’ha centrat endimissió irrevocable. Tots ells tat en la societat”, i per això la investigació i reconstruc-consideren que des de la co- aposta per potenciar el diàleg Pere López als estudis d’RNA. ció d’accidents de trànsit i ha Un moment de la formació.missió hi ha hagut actuacions i la proximitat des de Fem PS. // RNA comptat amb la participació de // POLICIAper “promoure una fracció in- López va fer aquestes declara- tretze agents del grup d’investi-terna” i, d’aquesta manera, “s’ha cions al programa Ara i Aquí ment amb les actituds que l’han gació d’accidents de circulació, 17 d’octubre i un segon entremalmès la neutralitat de dita d’RNA, en què va explicar que conduït a aïllar-se de la societat adscrit a l’àrea tècnica del cos. el 4 i el 20 de març) té com acomissió impossibilitant l’en- ja aquest estiu va transmetre a i que els militants perdessin vi- Segons informa la policia, objectiu aportar als agents unstesa necessària per realitzar els Jaume Bartumeu que les coses sibilitat. En aquest sentit, no va des de l’any 2004 l’Institut de coneixements aprofundits entreballs encarregats pel comitè s’havien de fer “d’una altra ma- voler assenyalar cap persona en Seguretat Pública de Catalunya matèria d’investigació i recons-directiu”. Els dimissionaris con- nera” i que s’havia d’anar cap a concret sinó el conjunt dels qui col·labora en la realització de trucció dels accidents. Així, elssideren que s’ha incomplert el un partit més “participatiu”. han exercit càrrecs públics. Per diferents formacions al perso- agents estudien les tècniquesmandat que la comissió gestora El qui segons totes les traves- això, López va indicar que ara és nal del cos de policia en matèria més innovadores i la metodo-va rebre del comitè directiu el ses podria encapçalar la candi- el moment que el partit s’obri a d’accidents de trànsit. Aquest logia aplicada per a la confecciópassat 27 de febrer. datura de Fem PS a la primera la societat. curs (que s’ha desenvolupat en dels atestats.Redacció / Andorra la Vella / secretaria del PS va reconèixer Redacció / Andorra la Vella / dos períodes, un primer que Redacció / Andorra la Vella /@mes_andorra que el partit ha fallat última- @mes_andorra es va realitzar entre els dies 1 i @mes_andorra
 4. 4. 4 Dimecres, 13 de març del 2013OPINIÓ TENS OPINIÓ?EDITORIAL VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR? E l grup parlamentari demò- crata ha presentat fins a 60 esmenes al centenar d’articles hauria estat millor rebutjar-ne l’acceptació a tràmit i presentar el text propi. I és que les esmenes de Envia les teves cartes al director que configuren la proposició de DA al text suprimeixen l’obligació o les teves opinions llei del comerç que va entrar a de l’executiu de fixar els períodes a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. tràmit el Partit Socialdemòcrata de les rebaixes, una de les deman- Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així i que, malgrat que n’estava treba- des llargament exigides del sector. com la parròquia de residència. llant una, DA va acabar prenent És cert que es tracta d’una qüestió L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. en consideració. És normal, i de que no genera unanimitat ni en fet així s’esperava en aquest cas, el mateix sector comercial, però que des del grup de la majoria es cal filar prim i tenir en compte els vulgui capgirar el text per fer-se’l diferents tipus de comerç a mida. Ara bé, quan els canvis per no perjudicar-ne cap, afecten el moll de l’os de la pro- a la vegada que se n’afa- posició de llei del comerç potser voreix un altre. Nou iMac Core i5 a 2,9 GHz 8 GB de memòria Si desitgeu més informació, 27" - 2,9GHz Disc dur d’1 TB1 ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a Preu: 1.740 € * En estoc serveis informàtics per a particulars i empreses esfera@esferatecnologies.com * IGI inclòs EN XARXA David Rios Comú Sant Julià Govern d’Andorra Rossend Areny @DavidRiosRius @comusantjuliaampli programa d’activitats per comme- Quan ets tu qui trenca alguna cosa... assumei- Representants institucionals que no les El taller d’autocontrol emocional del dime-morar el Dia Internacional de la Franco- xes i au. Però quan ho trenquen els demés fa fan valdre - Bonell i Ferrer coincideixen cres 13 de març busca equilibrar l’esforç ambfonia, que se celebra el 20 de març. especialment ràbia... Quina decepció, PS. que raó d’Estat és la que preval la relaxació. Informa’t al 744-044 #tallers AgendaAD Comú de la Massana Cultura Andorra La Vella Comú d’Encamp @AgendaAD @comudelamassanaEl proper espectacle de la Temporada de Encamp redueix la freqüència de pas Less Is More, Velvet Blues Band i Punkers Presentació de les activitats de PasquaTeatre a Andorra la Vella serà l’obra “Oba- dels busos interparroquials per ajustar la Love actuen al Prat del Roure amb motiu per joves: campionat de wii, gimcanes...ga” de “Torb teatre” els dies 11 i 12 d’abril despesa comunal! del Dia de la Constitució diversió a les #vallsdelnord pijencamp Universitat Andorra MoraBanc Punt Jove de Canillo @PijEncamp @UdAndorraL’Expedició MoraBanc al Nanga Parbat ha Aquest dimecres a la tarda: FES LA TEVA ALCA FILMS necessiten figurants, sobre- Visita’ns al Saló de l’Ensenyament! http://estat nominada als premis Piolet d’Or, els XAPA!! Taller per fer la teva pròpia xapa al tot famílies i nens/JOVES, a poder ser dlvr.it/34Ccvm #AndorraOscars de l’alpinisme. Punt Jove de Canillo!! amb molta disponibilitat.... MITJANS Fòrum Andorra Bondia El Periòdic d’Andorra Diari Bondia @forum_ad @bondiaLa crisi del PS provoca els primers aban- L’Institut de Drets Humans conclou que L’ONCA celebra 20 anys i se suma al 20è Adjudicat el concurs per a la millora delsdonaments en el si del partit la qualitat democràtica és baixa www. aniversari de la Constitució amb un con- eixos comercials http://bit.ly/ZwwvSWwww.elperiodicdandorra.ad bondia.ad cert gratuït http://forum.ad/?p=43953 Periòdic d’Andorra RTVA RTVA notícies Diari Obert @PeriodicAND @rtvandorraNoves queixes dels comerciants del Pas Controvertida adjudicació de la remode- López creu que el partit ha fallat en les Serveis informatius: Vila explica elsde la Casa pels tancaments d`accessos a lació de Meritxell www.diariandorra.ad actituds i aposta pel diàleg i la proximitat motius de l`adéu a la Federació de TennisFrança www.rtva.ad http://dlvr.it/34DSFy #andorra http://dlvr.it/345Bp5 Diari d’Andorra Bondia Diari Bondia RTVA notícies @diariandorra @bondiaGarcía Paramés diu que “ja es veu la llum El trencament del PS ja sembla inevitable Foment situa l’obertura del nou túnel del La Creu Roja pretén duplicar les donaci-al final del túnel” www.bondia.ad www.rtva.ad Bordar en el segon trimestre http://www. ons de sang actuals http://bit.ly/YgRyLw diariandorra.ad/index. Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut.
 5. 5. Dimecres, 13 de març del 2013 5 RECICLAR COMPENSA 3€ 2€ 1€ Oferta sotmesa a condicions Av. Carlemany, 44, PB, local, porta 16 Botigues Molines, Escaldes-Engordany Tel.: 829 999
 6. 6. 6 Dimecres, 13 de març del 2013 N¿Sabies que... La dada Efemèrideel 35% de les persones que recorren als anuncis personals per El 59% dels habitants de les Malvines es consideren illencs, al 13 de març de 1711trobar parella ja estan casades? davant del 29% que afirmen sentir-se britànics. Mor el poeta francès Nicolas Boileau.LLEI DEL COMERÇ AVORTAMENTDA elimina l’obligació de fixar Bartumeu afirma que el text “no és revolucionari”els períodes de les rebaixes “Vull creure que vuit anysEl grup parlamentari demòcra- després que la majoria liberalta va donar a conèixer ahir les rebutgés la despenalització deesmenes que han presentat a la la interrupció voluntària de laproposició de llei del comerç, gestació en determinats supò-presentada pels socialdemòcra- sits, i dins de les dotze primerestes i que ara seran analitzades setmanes, hauran evolucionat.”en comissió. Les modificacions Així es va pronunciar ahir el Bartumeu entrant la proposició–han estat 60 esmenes en un text president del grup parlamen- de llei. // T. M.d’un centenar d’articles– han tin- tari socialdemòcrata, Jaumegut com a principals objectius la Bartumeu, després d’entrar a mació del fetus que li impedeixisimplificació dels tràmits admi- tràmit la proposició de llei per fruir d’unes condicions físico-nistratius, donar més flexibilitat a despenalitzar l’avortament en psíquiques mínimes per gaudirl’empresari, afavorir la lluita con- tres supòsits, iniciativa que ja de l’existència. En els dos últimstra l’intrusisme i fer que el text van tenir els socialdemòcrates casos la despenalització seriatingui més coherència en relació Les conselleres Sílvia Calvó i Olga Gelabert ahir en la roda de el 2005 i que va ser rebutjada sempre dins les dotze primeresamb la legislació actual. “Hem premsa al Consell General. // T. M. pels liberals. setmanes de gestació. Bartu-volgut fer una llei menys inter- De fet, tal com va recordar meu va advocar per “anar enda-vencionista”, va explicar la con- que l’executiu tenia l’obligació de Els canvis fets pels demòcra- Bartumeu, durant els últims vant en el reconeixement delssellera general Sílvia Calvó, que marcar aquests períodes de rebai- tes en la proposició de llei inicial dies “s’estan veient persones drets de la dona andorrana”,amb la seva companya de grup xes. En el mateix sentit, els demò- persegueixen també un control de l’òrbita liberal que van tenir però va deixar clar també queOlga Gelabert van ser les encar- crates també eliminen la fixació més gran de l’intrusisme, en vis- responsabilitats de govern en la proposta del seu grup no ésregades d’explicar les esmenes. de la durada d’un mes per a les ta que “aquest és un dels temes aquella època i que han dit que radical ni revolucionària, com Un dels punts que criden més promocions. que causen gran preocupació al no es volen tornar a equivocar”. alguns han volgut fer entendre,l’atenció del conjunt de les es- La consellera Sílvia Calvó va sector”. Així, una vegada en vigor Bartumeu confia que el Govern segons va afirmar.menes és que la llei no obligarà a explicar que en el tema de les re- la llei, es considerarà intrusisme emeti un informe favorable a Per la seva banda, la conse-fixar un calendari de rebaixes, un baixes s’ha optat per la flexibilit- no només el fet que hi hagi una la proposició de llei i pugui ser llera demòcrata Sílvia Calvó vaaspecte que s’esperava finalment zació perquè és la tendència cap empresa que fa una activitat sen- presa en consideració i final- manifestar ahir que la presenta-que fes un text d’aquestes carac- a la qual tendeixen actualment se autorització de l’administració, ment aprovada. ció d’aquesta proposició de lleiterístiques, esperat durant molts els països veïns. A més, segons sinó que també ho serà la contra- El text pretén despenalitzar per part del grup parlamentarianys. La posició dels demòcrates, va indicar, en aquest àmbit hi ha ctació d’aquesta empresa. Així l’avortament en tres supòsits: socialdemòcrata pot ser “unaperò, ha estat que serà el Govern “divergència d’opinions” al ma- mateix, es crea un nou procedi- quan hi hagi perill per a la vida estratègia política per diluirel que, a través d’un decret, podrà teix sector comercial i, per tant, ment, el de comunicació, per a o la salut de la gestant; quan la qüestions que suposen proble-estipular, només si així ho esti- consideren que no ha de ser el les modificacions no substancials gestació hagi estat fruit d’un de- mes”, referint-se a la situacióma convenient, uns períodes de Govern qui fixi els períodes de d’un negoci. licte a la genètica o reproducció interna del PS.rebaixes en cada sector. El text rebaixes “si hi pot haver un acord Redacció / Andorra la Vella / humanes o contra la llibertat se- Redacció / Andorra la Vella /inicial dels socialdemòcrates deia entre els mateixos comerciants”. @mes_andorra xual, i quan hi hagi una malfor- @mes_andorraPROGRAMACIÓ CULTURAL CINEMATeatre, cinema i música en latemporada cultural francesa Una imatge de l’expedició.La temporada cultural francesa pital inclourà un espectacle en // ARXIU2013, organitzada per l’ambai- francès. L’obra que s’ha previstxada francesa amb el suport de és la comèdia Plus vrai que natu- Expedició alla representació del copríncep, re. Finalment, el tercer cicle Jazz-l’Aliança Andorrano-francesa, la hivern presentarà un concert en Cercle Polardelegació de l’ensenyament fran- homenatge al músic i composi-cès i altres patrocinadors institu- tor de jazz Sidney Bechet (1897- Pep Basiana va fer una expe-cionals, inclou una programació 1959). El grup de jazz del seu dició al Cercle Polar Àrtic,molt diversa amb activitats mu- únic fill, Daniel Sidney Bechet combinant esquí de munta-sicals, de teatre, cinema i confe- (París, 1954), interpretarà els nya i navegació, acompanyatrències que s’organitzaran al llarg grans èxits del seu pare. El representant del copríncep francès, Pascal Escande, i l’ambaixador de set muntanyencs més.de tot l’any. La temporada cultural france- francès, Zaïr Kedadouche, ahir. // T. M. Basiana explicarà avui l’expe- Com a novetat, alguns dels sa començarà el 24 d’abril amb riència després de projectaractes s’incorporen a la progra- un concert del veterà cantant i onal de França; el recital amb el La majoria de les activitats l’audiovisual Noruega 2011.mació d’esdeveniments ja conso- actor Guy Marchand (1937) i quartet de saxòfons Diaphase i la programades seran gratuïtes Esquí de muntanya pels Alps delidats. A l’estiu, coincidint amb el s’allargarà fins a finals d’any. Du- pianista Isabelle Poulain per ce- però també n’hi haurà de paga- Lyngen, a les nou del vespre adilluns de festa major d’Andorra rant tots els mesos hi haurà pro- lebrar el centenari del naixement ment (els horaris, les dates defi- la Biblioteca Comunal de lala Vella, el cantautor-poeta Gipsy postes musicals, de cinema i de del compositor Claude Debussy nitives i els preus es detallaran a Massana, dins del Cicle de ci-Dandy actuarà durant els actes teatre, com el concert amb l’or- (1862-1918), i les quatre projec- la web www.agenda.ad). nema de muntanya i viatges.de la parròquia. Ja al setembre, questra Gil Saint Laurent per ce- cions de cinema mut dels anys Redacció / Andorra la Vella / Redacció / La Massana /la Temporada de teatre de la ca- lebrar el 14 de juliol, la festa naci- 20, amb música en directe. @mes_andorra @mes_andorra
 7. 7. Dimecres, 13 de març del 2013 7 N¿Sabies que... La dada Efemèrideels aliments considerats afrodisíacs (marisc, maduixes...) no 57 milions d’euros són els que van cobrar l’any passat 13 de març de 1781tenen cap efecte químic afrodisíac? consellers i alts directius de vuit bancs espanyols que havien L’astrònom alemany William Herschel rebut ajuda pública. descobreix un planeta que anomena Urà.DEMANDA DELS ENGINYERS REMODELACIÓ DELS EIXOS COMERCIALSLa rehabilitació pot garantir el Minguillón treu ferro a les abstencions en la votaciólloc de treball a 460 persones El cònsol menor d’Andorra laEl Col·legi Oficial d’Enginyers preferent de l’euríbor +0,5% (un Vella, Jordi Minguillón, va res-demana al Govern que s’aprovi 1% anual, a retornar en set anys). tar ahir importància a les cincel reglament d’ajuts a la rehabili- Aquest préstec permet en molts abstencions que hi va haver di-tació d’habitatges com més aviat casos retornar la totalitat de les lluns en la votació del projectemillor. Els enginyers recorden, a obres de millora energètica no- de remodelació dels eixos co-través d’un comunicat, tots els més amb l’estalvi aconseguit. mercials de la capital, en què elavantatges que es podrien deri- Els enginyers també posen guanyador va ser escollit ambvar de l’aplicació d’aquest regla- Jordi Llovera, membre de la en relleu que suposaria una mi- sis vots favorables.ment, entre els quals garantir el junta del col·legi. // ARXIU llora del confort i l’habitabilitat Minguillón va explicar quelloc de treball a 460 persones de de gairebé 2.000 apartaments; algunes de les abstencionsla construcció, un 15% dels tre- energètiques als edificis d’habi- l’estalvi energètic d’un milió de poden ser perquè “tant els era Jordi Minguillón.balladors d’aquest sector. tatge, aprovada dins del pressu- litres de gasoil anuals (-1,5% del una opció o una altra”, i en el // T. M. Els enginyers recorden que post 2013, i els 22 milions de consum actual) i la reducció de cas de la cap d’àrea de Promo-des del mes de desembre, quan finançament a baix cost, encara 2.600 tones d’emissions de CO2. ció Econòmica de la capital, ha volgut recordar que “no eses va tancar la convocatòria no estan disponibles per la falta Per aquest motiu animen el Eva Roma, va precisar que tracta de la gran obra”, sinód’ajuts en acabar-se la partida d’aprovació del nou reglament. Govern a continuar impulsant “pensava que no havia de vo- que és un projecte “limitat enpressupostària de 200.000 eu- El col·lectiu destaca que la política d’estalvi i eficiència tar”, i que per aquest motiu es el pressupost”, i que es tractaros, no s’han pogut presentar aquests ajuts podrien generar energètica, que aprovi aquest va abstenir. Pel que fa a les abs- de l’embelliment amb mobi-més sol·licituds, tot i haver-hi més de 5,5 milions d’euros de reglament i que en faci la publi- tencions dels col·legis d’arqui- liari urbà, ampliant les vora-una demanda creixent. I afe- feina. A més, gràcies al finança- citat “que les xifres macroeconò- tectes i d’enginyers, el cònsol vies i deixant un sol sentit degeixen que la nova partida de ment del 100% d’aquestes obres miques es mereixen”. menor d’Andorra la Vella va circulació.400.000 euros per a subvenci- es pot generar fins a un total de Redacció / Andorra la Vella / preferir no opinar. Redacció / Andorra la Vella /ons a fons perdut per a millores 22 milions d’euros, a un interès @mes_andorra En tot cas, el cònsol menor @mes_andorraFORMACIÓ ENTITATS BANCÀRIESLa guia In-forma’t incorpora MoraBanc pren part en una jornada de BBVA a Madridles dues noves universitats Ferran Vila, responsable dels pus de producte de les entitatsLa nova edició de la guia d’en- obligatòries dels tres sistemes portància de la guia, que és una productes estructurats de Mo- més destacades d’Espanya vansenyaments In-forma’t 2013- educatius, els estudis d’ensenya- eina d’utilitat per als educadors, raBanc, ha pres part en la terce- ser els encarregats d’oferir di-2014 inclou com a novetat els ment superior, les beques i els i va posar en relleu el fet que ra Jornada de distribuïdors de verses ponències sobre el sec-dos nous centres (la Universitat ajuts del Govern, el reconeixe- l’oferta educativa no hagi min- productes estructurats Espa- tor. Vila va exposar el concepteOberta La Salle i la Universitat ment de titulacions, la llista de vat en un moment com l’actual. nya, que organitza anualment de model de producte i negocide les Valls) i tres noves forma- centres educatius del país i les Suñé també va recordar que la BBVA a la seu central, a Ma- que defensa MoraBanc.cions de la Universitat d’Andorra adreces de contacte per estudiar decisió d’ajornar la implantació drid, segons va informar ahir També van participar en(UdA), com són el màster en a l’estranger. Així mateix, la mi- del Pla estratègic de renovació l’entitat bancària. l’esdeveniment representantsenginyeria informàtica, el màs- nistra d’Educació, Roser Suñé, i millora del sistema educatiu a L’acte va acollir més de 100 de Banco de Sabadell, BBVA,ter en dret i el màster en gestió va destacar que a més de les for- primera ensenyança és per ga- professionals procedents de CaixaBank, Bankinter, Bancacultural. macions reglades la publicació rantir-ne una bona consolidació. bancs que operen a Espanya en March i Zurich. La guia ofereix informa- recull altres cursos. Redacció / Andorra la Vella / el negoci de producte estructu- Redacció / Andorra la Vella /ció sobre les formacions post- La ministra va remarcar la im- @mes_andorra rat. Responsables d’aquest ti- @mes_andorraVALLS DEL NORD ENCAMP GENT GRANGimcanes durant Setmana El Comú redueix l’horari Taller sobreSanta a Ordino i la Massana del transport comunal alimentació La Fundació Crèdit AndorràOrdino i la Massana acolliran di- esportiu d’Ordino, la segona un Divendres entraran en funciona- virà per reduir el cost del servei ofereix aquesta tarda un tallerverses gimcanes per als joves en el joc de pistes a la foscor a Ordino ment els nous horaris de trans- en un 25%, rebaixant la despesa adreçat a la gent gran en quèmarc de les activitats de Setmana i la tercera una cursa d’orientació port comunal d’Encamp, segons en 58.000 euros. Així, les franges s’analitzarà com l’alimentacióSanta, segons van explicar ahir la per la Massana. També comptant va informar ahir el Comú. Amb horàries dels busos seran al Pas pot influir en la manifestacióconsellera de Joventut d’Ordino, amb la complicitat dels joves i la modificació dels horaris s’ha de la Casa de les 8 a les 10, de les d’alguns símptomes com elEva Font, i la de Joventut i Esports els seus interessos s’han tornat a reduït el servei un 50%, respec- 11.30 a les 12.45 i de les 15.30 a dolor, segons va informar l’en-de la Massana, Natàlia Cusnir, que programar les “activitats estrella”, tant, però, les franges horàries les 19.45. I a Encamp de les 8 a titat, que va precisar que l’ac-van coincidir que es tracta d’una com els campionats de Wii Sings- més concorregudes perquè els les 9.50, de les 10.30 a les 13.20 i tivitat tindrà lloc a L’Espai deproposta diferent, que fomenta el tar i Wii Dance. ciutadans que usen normalment de les 16 a les 18.50. les quatre a les sis de la tarda.treball en equip. La primera serà Agències / Ordino / el transport públic ho puguin Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /una gimcana aquàtica al centre @mes_andorra continuar fent. La mesura ser- @mes_andorra @mes_andorra
 8. 8. 8 Dimecres, 13 de març del 2013 NMÚSICA CLÀSSICA CELEBRACIONS SANT JORDIConcert gratuït de l’ONCA Diferents activitats pel Concurs depels 20 anys de la Constitució Dia de la francofonia narrativa curta Les biblioteques convoquenAmb motiu del Dia de la Cons- El Govern ha organitzat un criptora de novel·les per a joves els joves escriptors al vintètitució, el Govern i la Fundació ampli programa d’activitats Florence Hinckel farà xerrades Concurs infantil i juvenil deCrèdit Andorrà, patrons de la amb motiu del Dia internaci- per les escoles de segona ense- narrativa curta de Sant Jordi.Fundació ONCA, i el Consell onal de la francofonia, que se nyança i batxillerat dels tres sis- Els participants han de pre-General organitzen un concert celebra el 20 de març, segons temes educatius. sentar un conte curt de temade l’Orquestra Nacional Clàssica va informar l’executiu, que ha A més a més, les ambaixades lliure, en català, d’una extensiód’Andorra al Centre de Congres- comptat amb la col·laboració d’Andorra a l’estranger també mínima de dos fulls i màximasos d’Andorra la Vella. de l’ambaixada de França a An- s’han sumat a la celebració de de deu. Els originals es poden D’aquesta manera, la Fun- Un concert anterior de dorra, el Consell General, l’Ali- la francofonia. Del 19 al 30 de entregar a qualsevol bibliotecadació ONCA s’afegeix a la cele- l’ONCA. // T. M. ança Andorrano-francesa, la març, l’ambaixada d’Andorra del país o es poden enviar perbració dels vint anys de la Carta Comissió Nacional Andorrana a Portugal exhibirà a l’Institut correu electrònic. El terminiMagna, efemèride que també compon de la sardana Dansaires per a la Unesco, l’A ssociation Francès de Portugal l’exposició de presentació s’acaba el diacoincideix amb la celebració dels andorrans, del músic lauredià des Membres des Palmes Aca- del Consell General, La dona 19 d’abril.vint anys de la formació orques- Daniel Areny; de la sardana L’An- démiques (Amopa), els cine- i la política a Andorra. Un llarg En el concurs hi poden par-tral, que es va estrenar amb mo- dorrana, del mestre Joan Roure mes Illa Carlemany i el Centre camí cap a la paritat. L’exposició ticipar tots els joves residents altiu de la signatura de la Constitu- –totes dues arranjades per Bar- Andorra Sostenible. és un homenatge a les dones i Principat, distribuïts en quatreció. El concert, dirigit per Gerard dagí–, i del Valset dels menairons, Així, i al marge de les xer- a la seva participació en la vida categories: Rosa, de 6 a 8 anys;Claret, és gratuït i tindrà lloc a la del mateix Bardagí, obra estre- rades que va fer l’atleta Jamel política d’Andorra. Espasa, de 9 a 11 anys; Cava-una del migdia. nada a Escaldes-Engordany l’any Balhi als centres de segona en- L’ambaixada d’Andorra a Es- ller, de 12 a 14 anys, i Drac, de El programa començarà 2011 amb motiu de la capitalitat senyança i batxillerat el gener panya va projectar, el passat 6 15 a 18 anys. Només s’admetràamb el Divertimento en re major, de la cultura catalana. passat, a partir de dilluns que ve de març, la pel·lícula Andorra un relat per participant ex-KV136 de W. A. Mozart i la Sere- Tot seguit l’ONCA oferirà començarà un projecte de pro- ou les hommes d’Airain (1942), cepte en la categoria Rosa, ennata per a cordes en mi menor, op. dues obres d’arrel catalana: Tres grames radiofònics que s’eme- la primera producció cinemato- què també es poden presentar20 d’Edward Elgar. Tot seguit, postals il·luminades, de Xavier tran durant el mes de març a gràfica rodada a Andorra, men- contes escrits col·lectivament.l’ONCA oferirà una selecció de Montsalvatge, i la sardana Sant Ràdio Nacional d’Andorra i a tre que l’ambaixada d’Andorra Per cada categoria s’entregaranles Miniatures del compositor ca- Martí del Canigó, obra que Pau Radio Montaillou Pyrénées. al Regne de Bèlgica col·labora dos premis, que consistiran entalà Joan Manén. Casals va compondre el 1943 du- El dimarts 19 els cinemes Illa en el concurs Les 10 mots de la vals de compra en llibreries. El El concert continuarà amb rant l’exili inspirant-se en el poe- Carlemany projectaran la pel- francophonie 2013. Dis-moi dix jurat pot considerar algun delsla Suite andorrana, escrita i ar- ma Canigó, de Jacint Verdaguer. lícula La soif du monde, de Yann mots semés au loin. premis desert.ranjada pel músic de l’ONCA Redacció / Andorra la Vella / Arthus-Bertrand, mentre que Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /Pere Bardagí. Aquesta obra es @mes_andorra des del 8 fins al 12 d’abril l’es- @mes_andorra @mes_andorra
 9. 9. any s ti tu c ióco n s 1993-2013
 10. 10. 2 MARÇ 2013 20è aniversari de la Constitució Commemoració El 14 de març de 1993 el poble andorrà donava un ampli suport al text de la Constitució i, amb un 74,2% de vots afirmatius, avalava el procés polític iniciat per dotar Andorra d’un nou marc que, respectant les institucions tradicionals, situava el país com a Estat de dret modern i homologat a la resta de països de la comunitat internacional. La transcendència de l’acte, per tant, és més que evident i hem volgut des d’aquestes pàgines oferir-ne una visió pràctica, del que suposa acceptar unes noves regles del joc en l’àmbit intern i davant el món. També hem recollit la voluntat del Consell General de donar con- tinuïtat al programa commemoratiu, amb un seguit d’actes que s’aniran desenvolupant al llarg del 2013; alguns ja iniciats, com l’exposició ‘Les 40 ans de la femme dans le monde politique d’Andorre’. La Constitució reconeix la igualtat d’homes i dones, també en la participació en la vida pública, i el mateix any en què era aprovada es complia el vintè aniver- sari de l’acceptació del dret de sufragi per a les dones andorranes. Una radiografia de l’any 1993 i un recull de les obres publicades sobre la Carta Magna completen aquestes pàgines dedicades a commemorar els vint anys d’un text que els especialistes en dret constitucional de- fineixen com una síntesi de tradició i modernitat. Sumari Salutacions del copríncep episcopal, del cap de Govern i del síndic general pàgina 3 La seu d’on emana la sobirania del poble pàgina 4 Una lectura crítica de la Constitució. El reconeixement internacional pàgina 6 20 anys de Constitució, 40 anys de sufragi femení pàgines 9 i 10 1993, un any per recordar pàgina 12 La Constitució a la biblioteca pàgina 14 Programa d’actes pàgina 15 GERENT Thomas Kampfraat DIRECCIÓ Marc Segalés REDACCIÓ Diari Més CORRECCIÓ M. Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, Cecilia Cogliati, Quimescuer DIRECCIÓ COMERCIAL Sílvia Villacampa EDITA La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 Carrer Na Maria Pla, 28, 1a planta. Andorra la Vella. Tel.: 809 810 Fax: 829 810. mes@mes.ad www.mes.ad
 11. 11. 20è aniversari de la Constitució març 2013 3 Joan-Enric Vives i Sicília Antoni Martí Petit Vicenç Mateu Zamora Arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra Cap de Govern Síndic general Salutació del copríncep Salutació del cap El poble andorrà episcopal de Govern ha deciditBenvolguts andorrans, Benvolguts conciutadans, Amb aquesta frase eloqüent s’inicia el preàmbul de Aquest dia 14 de març ha de ser festa gran i joiosa per a La celebració del Dia de la Constitució la Constitució. Quan el 1978 el Consell General vatots els andorrans. S’acompleixen els 20 anys de l’aprovació té aquest any un caràcter especialment sig- aprovar un text en què es projectava la reforma deen referèndum de la Constitució del Principat d’Andorra, nificatiu, per ser el 20è aniversari de l’apro- les institucions, no era tan evident que 35 anys mésmanifestació de l’exercici ple de la nostra sobirania que ens vació de la nostra Carta Magna i per tro- tard se celebrés el 20è aniversari d’un text que fixavadotà d’una norma de màxim rang, que il·lumina i orienta el bar-se Andorra en una situació de canvi de com havia de ser la nova Andorra, un text que vaviure del nostre país. cicle i d’homologació internacional similar saber donar continuïtat a la tradició i a la història, La Constitució andorrana és el signe extern visible d’un a la del 1993. essencials en la vida del país, amb les responsabilitatspacte intern invisible que tot un poble, el poble mil·lenari Fa dues dècades, Andorra va assolir la i els deures d’un Estat de dret.andorrà, va ser capaç de realitzar i de donar-se a si mateix ara plena sobirania popular i va veure com la Si en el passat, amb recursos econòmics i jurídicsfa 20 anys. Un pacte intern invisible, fruit d’una gran genero- seva independència quasi mil·lenària era d’un abast concret i limitat, es va sostenir l’existènciasitat per part de les altes institucions andorranes i de les di- reconeguda formalment per la comunitat d’Andorra al llarg de segles, el pas vers la Constitu-verses sensibilitats i ideologies que sempre conviuen en tota internacional. Avui veiem com s’homologa ció va esdevenir la resposta a les inquietuds pròpiessocietat democràtica per tal de superar els legítims interessos el nostre model econòmic, fet que ens per- d’un poble que sempre ha volgut preservar la sevaparticulars i anteposar el bé comú d’Andorra, arribant així a met seguir avançant pel camí de l’obertura, existència independent, un desig que ha inspiratun text que reflecteix el màxim consens possible. Un pacte de la transparència i de la competitivitat l’obra de les generacions que ens han precedit, en lesintern invisible que resta viu avui i que ha de servir de brúi- amb confiança renovada en el nostre país quals va ocupar un lloc central el respecte al passatxola orientadora als nostres dies. i en la seva gent. per projectar el futur. La decisió del poble andorrà És per això que la Constitució (del llatí cum –‘amb’, ‘en En aquests 20 anys transcorreguts des del de dotar-se dels poders que atorga la Constitucióconjunt’– i statuere –‘establir’–) és la nostra Carta Magna, 14 de març de 1993, Andorra ha fet un salt conduïa el país a obrir-se al món, a formar part d’en-text fonamental en el qual es plasmen els principis bàsics so- qualitatiu innegable: el nostre país és avui titats supranacionals, i a explicar la seva, la nostra,bre els quals descansa l’organització de l’Estat, els límits i els una societat més pròspera, més equitativa i voluntat de permanència.poders de l’Estat, així com els deures i drets de les persones més plural. Entre tots hem sabut preservar D’aleshores ençà, des d’aquell diumenge de 1993,i les institucions. És el text específic que conté les normes les virtuts que ens va llegar el passat i obrir- Andorra ha esdevingut un país amb un dinamismebàsiques de pau i convivència, i que ha de ser respectat per nos amb determinació a un món en cons- propi en què no han faltat ni els reptes ni les con-qualsevol altra norma de rang inferior. tant evolució. Ens hem de sentir orgullosos tradiccions. És l’escenari d’una societat diversa, amb Us invito a agrair el treball realitzat i a sentir-nos orgullo- de ser ciutadans d’aquesta terra que ha sabut unes generacions que per la seva preparació i trajec-sos per tots els qui feren possible el procés constituent. Aquell preservar la seva sobirania i el seu caràcter tòria compten amb l’energia i els recursos per fer queprocés que culminà el 14 de març de 1993, i pel qual el poble distintiu al llarg dels segles, sense guerres ni les valls d’Andorra mantinguin el seu projecte com aandorrà, amb plena llibertat i independència, i en exercici de la dominacions; i que ha sabut també trobar el Estat, viable, seriós, responsable i democràtic. És laseva pròpia sobirania, a través de les seves institucions (coprín- seu lloc en una realitat global. nostra fita avui, una esperança per al nostre país.ceps, Consell General, Govern, comuns, partits polítics...) i El llarg camí de l’assoliment de la plena Cap canvi, cap transformació veritablement pro-sobretot a través dels ciutadans que van ratificar la Constitució sobirania popular i del reconeixement de la funda no té lloc si no hi ha una conjunció de forces.en referèndum, fou capaç d’autodonar-se aquesta norma fona- personalitat jurídica internacional del Prin- La vida quotidiana, el nostre passar de cada dia, lesmental de convivència. Fou així com, essent fidels a la pròpia cipat d’Andorra va tenir moments difícils, persones que constituïm aquest poble generem lahistòria i conservant al màxim les tradicions més importants plens de dubtes i de contradiccions; però força del país per avançar en la consecució dels seusdel Principat d’Andorra, significà una fecunda evolució cap el balanç és positiu des de tots els punts de objectius. El 1993, fou la Constitució. Vint anys mésallò que un país modern, ja ancorat en el concert de les naci- vista. De la mateixa manera, immersos en tard, en un context que repetidament qualifiquemons, necessitava. Podem estar joiosos i contents els andorrans un procés de grans reformes, també ara po- com a complicat, volem comptar amb una Andorraperquè allò que des de fora molts ens criticaven, que seria una dríem deixar-nos endur pel desànim, per la oberta a noves idees, corrents, sabers i justícia, queutopia impossible passar de l’edat mitjana a l’edat contempo- desorientació o per la temptació de recupe- contribueixi al benestar en el món, que no es repleguirània, ha estat possible amb l’ajuda de Déu i a través de l’esforç rar un passat que ja mai més no tornarà. I en la seva dimensió. I, com es va fer en la Constitució,generós i intel·ligent de tots. és precisament en aquests moments en què una Andorra que avui, en el nostre present, trobi en Avui fem festa i celebrem els vint anys d’aquesta fita, i amb cal mantenir ferm el timó i perseverar en un les institucions la seva referència més sòlida.la mirada fixa en el futur. Celebrar significa autoestima, joia, rumb que, més enllà de dificultats circums- El nostre 93 va marcar història. Va fer sentir larespecte pels discrepants però sobretot unió entre tots. Hem tancials, és el bon rumb. nostra llengua a les Nacions Unides. Va comprome-de ser un poble unit, tal com ens recorda i ens reclama el nostre Si d’aquí 20 anys l’evolució de la nova tre Andorra amb el món. Avui ens enfrontem a pro-lema nacional: Virtus, Unita, Fortior, amb el qual diem ben alt Andorra que estem forjant entre tots és tan blemàtiques inèdites, però hem de respondre a lesa tothom que la força i la virtut, amb la unió de tots, esdevenen positiva com la que el nostre país ha tin- dificultats i als canvis de manera franca, amb la par-més fortes encara. gut des de 1993, ja en podrem fer un bon ticipació de tothom. Plegats hem fet vint anys amb la Enhorabona a tots. Visca la Constitució i visca Andorra! balanç. Constitució. Celebrem-ho tots junts.
 12. 12. 4 MARÇ 2013 20è aniversari de la Constitució La seu d’on emana la sobirania del poble El Consell General representa la voluntat del poble expressada a través de les urnesLa Constitució atribueix la sobirania nització de les Valls. parlamentària fins al 2011, quan es va cumscripció). L’òrgan rector del Consellal poble andorrà, que és representat pel La constitució oficial, però, no arriba inaugurar oficialment el nou edifici del és la Sindicatura, encapçalada pel síndicConsell General, on queda expressada la fins al 1419, quan el bisbe d’Urgell Fran- Consell General. general i el subsíndic.representació mixta i paritària de la po- cesc de Tovià i el comte de Foix Joan I, en La nova seu destaca per la majestu-blació nacional i de les set parròquies. El qualitat de coprínceps, aproven la creació ositat de l’edifici, amb un ampli accés a La Casa de la VallConsell, segons preveu la Carta Magna, del Consell de la Terra, del qual formen través de la plaça situada just al costat deexerceix la potestat legislativa, aprova el part representants de les sis parròquies l’antiga seu històrica, i acull el conjunt ha estat la seupressupost de l’Estat i impulsa i controla andorranes sota la presidència de dos sín- de l’activitat parlamentària del país. Així, del parlament mésl’acció política del Govern. És, per tant, lainstitució de la qual emana el poder del dics elegits anualment. hi conviuen les dependències dels grups parlamentaris, una àmplia sala de plena- de 300 anys, del 1702poble, en concordança amb la resta de rè- ris i els despatxos de Sindicatura, a més de al 2011gims parlamentaris de l’entorn europeu. El Consell General és donar cabuda a d’altres institucions, com Simbòlicament, també representa el un dels parlaments ara l’Agència de Protecció de Dades o el Les reunions del Consell General po-traspàs de la sobirania que es va produir més antics d’Europa, Tribunal de Comptes. den ser sessions tradicionals, ordinàriesamb l’aprovació del text constitucional. i extraordinàries, totes públiques, llevatAixí, si fins aleshores eren els coprín- amb l’origen el 1419 Composició i funcionament que una majoria absoluta dels membresceps els que detenien la sobirania, amb la El Consell General, segons preveu la acordi el contrari. El Consell nomena unaConstitució es trasllada al poble, repre- Inicialment, no hi havia cap seu ofici- Constitució, es compon d’un mínim de comissió permanent, presidida pel síndicsentat pel Consell, tal com ja va avançar el al que acollís les reunions d’aquell Con- vint-i-vuit i d’un màxim de quaranta- general, per vetllar pels poders legislatiuscopríncep François Mitterrand en rebre sell de la Terra i sovint tenien lloc al ce- dos consellers generals, que són elegits quan aquest estigui dissolt o en període nodels andorrans la darrera quèstia, el 1991: mentiri, al porxo de l’església o a la plaça per sufragi universal, lliure, igual, directe actiu entre sessions. Finalment, per pren-“Tots els poders us seran retornats.” d’Andorra la Vella; la documentació es i secret per a un termini de quatre anys. dre vàlidament acords, el Consell General Tanmateix, el Consell General és guardava en una arca de fusta a l’església Actualment, la cambra està integrada per ha de trobar-se reunit, amb l’assistènciauna de les institucions més antigues del de Sant Esteve. Segles més tard, es va ad- vint-i-vuit parlamentaris, la meitat dels mínima de la meitat dels consellers. Elspaís, amb uns orígens que es remunten quirir un edifici com a seu permanent i el quals són escollits en representació de les acords són vàlids quan han estat aprovatsa mitjan segle XIV, en les reunions que 1702 finalment el Consell de la Terra va parròquies (dos per circumscripció) i l’al- per la majoria simple dels consellers pre-se celebraven als porxos de les esglésies comprar tota la propietat de la Casa de tra meitat per representació proporcional sents, sense perjudici de les majories espe-andorranes per tractar el govern i l’orga- la Vall, que ha estat la seu de la cambra plurinominal (l’Estat com a única cir- cials determinades per la Constitució.
 13. 13. 20è aniversari de la Constitució març 2013 5 Iaio, per què demà no hi ha escola? Perquè demà és el dia de la Constitució. I és molt important per a tots, ja que celebrem el dia que vam decidir fer un pas endavant i fer del nostre país un lloc millor. En el 20è aniversari de la Constitució, volem celebrar amb tothom aquest dia tan assenyalat i seguir compartint esforços per construir el present i el futur d’Andorra. Feliç dia de la Constitució! www.creditandorra.ad

×