Successfully reported this slideshow.

Diari del 13 d'agost 2012

365 views

Published on

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un bon dia !! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 13 d'agost 2012

 1. 1. DILLUNS13 D’AGOST DEL 2012NÚM. 1711 Ciutadans Solidaris denuncia frau amb els ajuts d’Afers Socials www.twitter.com/mes_andorra // Pàg. 3 www.facebook.com/mesandorra Toni Bernadó conclou en la 74a posició en la marató de Londres, però fa història en convertir-se en el primer atleta que completa cinc maratons olímpiques. //Pàg. 9 // AGÈNCIES segueix-nos a ORDINO ECONOMIA Deu artesans al Denegat el 60% dels crèdits de finançament preferent mercat d’Ordino L’executiu ha denegat el 60% dels crèdits de finançament preferent per a empre- nedors, majoritàriament pels dubtes de la rendibilitat dels projectes. // Pàg. 3 El jardí de la Casa Pairal d’Ordino acull mes@mes.ad // www.mes.ad // 809 810 fins dimecres el mercat artesanal, amb ENTITATS SOCIALS la participació de deu comerciants que El TAD de la Creu Roja atén 240 usuaris ofereixen productes ben diversos. El servei de Teleatenció Domiciliària de la Creu Roja ja té 240 usuaris, 16 més //T. M. // Pàg. 6 que l’any passat. // Pàg. 6
 2. 2. 2 Dilluns, 13 d’agost del 2012 I NFO SORTEJOS EL TEMPS LLAR Mig ennuvolat D‛INFANTS ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Canillo MENÚ DEL DIA Ordino MENÚ SIDRERIA La Massana Encamp Pas de la Casa Escaldes-Engordany MENÚS PER A GRUPS Andorra la Vella MENÚS CONCERTATS Obert de dilluns a diumenge de “Alubias” de Tolosa, 7.30 a 20.30 h Sant Julià de Lòria arrossos al forn, Activitats extraescolars i dies esporàdics clatell de lluç, CASAL D‛ESTIU de dilluns a dissabte a llobarro, etc. AVUI DIMARTS DIMECRES partir del JULIOL i FINS AL SETEMBRE BARRA DE “PINTXOS”, Informa-te‛n al 838 979 Màx. 32º Màx. 33º Màx. 34º RACIONS, ENTREPANS Ens pots trobar a la ctra. de la Massana, Mín. 16º Mín. 16º Mín. 16º GELATS – TERRASSA encreuament de Sispony, ed. Brecal, baixos, CUINA BASCA la Massana Obert de 12.30 h a 15.30 h i de 19.30 h a 2.00 hFARMÀCIES DE GUÀRDIA Carretera d’ArinsalAndorra la Vella Pas de la Casa Edifici Amadeus B · local 3Farmàcia Pasteur Farmàcia del Pas AD400 ARINSALAv. Meritxell, 84 C/ Major, 1 Tel.: 838 566Tel.: 800 970 Tel.: 755 860 - 352 711 EUROMILIONS A Esfera Tecnologies Sorteig de divendres 10 d’agost 11 17 21 48 50 podem evitar que arribis a aquest extrem 9 10 LA PRIMITIVA Sorteig de dissabte 11 d’agost Si vius o treballes 1 4 17 20 31 44 a la Massana Com. 10 Rei. 5 o Ordino, ens tens molt a prop. LA GROSSA DE LA PRIMITIVA Truca’ns Serveis per a particulars i empreses Sorteig de diumenge 12 d’agost 8 40 41 44 52 Si desitja més informació, ens podrà trobar a l’av. St. Antoni, 91-93, baixos, edifici Cabanota, o al telèfon 73 77 73, o bé a esfera@esferatecnologies.com. Núm. clau 9 BONOLOTO Sorteig de divendres 10 d’agostLA VEU DEL POBLE, SA 7 8 11 23 35 38PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit Com. 10 Rei. 6GERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc SegalésMÉS LOTERIA NACIONALREDACCIÓ Emilio Nárvaez, Alba Llacuna Sorteig de dissabte 11 d’agostCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ Quimescuer 9 0 3 7 8DIRECCIÓ COMERCIAL Sílvia VillacampaCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Carme Garcia,Virginia Yáñez, Meritxell Villanueva Fracció 2 Sèrie 5DISTRIBUCIÓ Premsa DistribucióTRANSPORT DistriNor ONCEDISSENY ORIGINAL Marc Rovira Sorteig de diumente 12 d’agostCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta.Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.ad 2 8 0 2 4Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005
 3. 3. Dilluns, 13 d’agost del 2012 3NOTÍCIESBENESTARCiutadans Solidaris denunciacasos de frau a Afers Socials// L’associació insta el Govern a revisar cas per cas i ajustar els ajuts a les necessitatsEl departament d’Afers Socials no els poden obtenir perquè ja hi que s’estan aprofitant de les aju-està en el punt de mira de l’as- ha gent que se n’està beneficiant”, des econòmiques que reben delsociació Ciutadans Solidaris per lamenta Jori, que no només veu departament d’Afers Socials.la seva manera de gestionar els que als més necessitats no se’ls Concretament, hi ha una per-recursos econòmics. Des de l’as- ajuda, sinó que a més “són a ells sona que fa quatre anys que repsociació han detectat, almenys, els qui es pressiona”. aquest ajut i que no té la inten-sis casos d’estafa a aquest depar- Ciutadans Solidaris s’ha po- ció de buscar feina, mentre quetament de persones que reben gut posar en contacte amb aques- dues més fa dos anys que fan elajudes econòmiques i que no fan tes persones i moltes d’elles es mateix. A més a més, hi ha trescap esforç per trobar un lloc de passen el dia al bar, a casa, però casos que han denunciat a l’asso-treball, però també altres que, a sense cap ànim de trobar feina. ciació les assistentes socials de lamés de tenir feina, també estan “Sabem que hi ha més de sis per- plaça Guillemó.rebent prestacions. sones que fan això, però nosal- “Fa cinc anys que es va des- tres tenim controlades aquestes BOTIFARRADA A ARINSALtinar una partida important de sis amb noms i cognoms”, asse- D’altra banda, la setmana passadadiners a Afers Socials quan la gura l’administrador de Ciuta- Ciutadans Solidaris va organit-crisi econòmica encara no havia dans Solidaris. zar una botifarrada solidària percomençat. Eren èpoques de va- Des de l’associació es vol pres- aconseguir diners per ajudar elsques grasses i potser no hi calia sionar el Govern per aconseguir Integrants de Ciutadans Solidaris amb els braçalets que ha fet més necessitats de l’associació.destinar tants recursos”, expli- que el departament d’Afers Soci- l’associació. // CIUTADANS SOLIDARIS Van poder aconseguir 800 euros,ca l’administrador del perfil de als revisi cas per cas i puguin de- que era més o menys el que havi-Ciutadans Solidaris a Facebook, cidir “els casos que realment ne- informar l’administració perquè en invertit en la botifarrada, peròCarles Jori, que assegura que des cessiten aquesta ajuda, perquè fa aquesta ajuda que rep la puguin a més la carn que va sobrar la vand’aleshores “no s’ha fet cap tipus temps que no fan aquesta feina i L’entitat identifica passar a una altra persona més poder repartir entre els membresde revisió dels casos que rebien hem detectat gent que cobra per sis persones necessitada”. de Ciutadans Solidaris que tenenajudes”. Per aquest motiu volen dues bandes, per l’administració Aquesta situació enutja l’asso- un risc més alt d’exclusió social.que es coneguin aquests casos i per la feina que ha trobat”. que s’estarien ciació solidària, que veu com els “Ens va faltar aconseguir unaper obligar l’administració a “fer Per aquestes persones, Ciu- aprofitant de l’ajut arriben casos de gent molt ne- mica de publicitat de l’acte perla seva feina”. tadans Solidaris demana que re- cessitada mentre que hi ha altres tenir més presència de persones”, “Sabem que hi ha gent que ha tornin els diners que han rebut persones que s’estan aprofitant va assegurar Carles Jori, i durantestat i està rebent ajuts durant d’Afers Socials des del moment de les ajudes socials, i volen tallar l’acte van repartir braçalets deaquest temps i ningú els pressio- que van trobar feina, ja que “és aquesta aixeta. l’associació.na per trobar feina, i altres que sí la responsabilitat de la persona Ciutadans Solidaris ha pogut Emilio Narváez / Andorra la Vella /que necessiten aquests recursos que ha trobat un lloc de treball constatar sis casos de persones @emilio_narvaezECONOMIADenegat el 60% dels crèditsde finançament preferentEl Govern va engegar un progra- pament i Inversió (ADI), Carles Tot i així, la selecció no és fà-ma de finançament preferent per Aleix, que ha precisat que el mo- cil, i Aleix assegura que en mo-a empreses el març del 2010, i tiu pel qual es deneguen la majo- ments de crisi costa molt saberdes d’aleshores s’han anat conce- ria de sol·licituds és que es dubta quines empreses funcionaran odint crèdits avalats per l’executiu de la rendibilitat del projecte. no. De fet, dels 90 sol·licitantsals emprenedors que han volgut Aleix recorda que el suport que han demanat aquests crèditsmuntar el seu negoci. El progra- d’aquest organisme als empre- des del maig del 2010, se n’hanma compta amb una dotació de nedors és un gran aval a l’hora atorgat a 38 persones. El princi- El director d’Andorra Desenvolupament i Inversió, Carles Aleix.12,5 milions d’euros, i des que es de demanar els crèdits de finan- pal motiu pel qual es deneguen // T. M.va aprovar ja s’han atorgat més de çament preferent del Govern. són els dubtes sobre la rendibili-3,5 milions a 38 empresaris. De fet, dels 38 beneficiaris, una tat del projecte. En aquest sentit tot, Aleix reconeix que en certs “haurien de funcionar però no Aquesta xifra, però, respon al quinzena són emprenedors ava- el pla d’empresa és fonamental, ja casos hi pot haver una idea molt se’n surten”, i és aquest context de42% dels empresaris que ho han lats per l’ADI que han participat que no es concedeix cap ponèn- bona sense un pla d’empresa al crisi el que fa dubtar a l’hora desol·licitat, ja que a l’altre 58% se’ls en el premi Innovadors i que l’en- cia ni entrevista als sol·licitants, i darrere i que funcioni bé. El més valorar el futur dels negocis.ha denegat, segons ha explicat el titat ha considerat que tenen pro- és amb el programa que es valora preocupant, però, és que diver- Agències / Andorra la Vella /director d’Andorra Desenvolu- jectes rendibles i amb futur. si el negoci pot ser fructífer. Amb sos cops troben plans bons que @mes_andorra
 4. 4. 4 Dilluns, 13 d’agost del 2012OPINIÓ TENS OPINIÓ?EDITORIAL VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR? C iutadans Solidaris ha de- nunciat l’existència de casos de frau en les prestacions que els barems per accedir a ajudes socials, no es controli amb prou rigor ni es faci un seguiment acu- Envia les teves cartes al director dóna el departament d’Afers So- rat d’aquelles persones que han o les teves opinions cials i ha instat l’executiu a revi- rebut o que reben algun tipus de a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. sar cas per cas les ajudes que es prestació. Cal incidir en aquesta Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així donen. I és que en un moment línia i assegurar-se que les aju- com la parròquia de residència. de dificultats econòmiques com des arribin realment a aquelles L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. l’actual creixen les demandes persones més necessitades i que d’ajut, però també ho fa la pica- ho estan passant malament, resca d’alguns ciutadans. Cal ser i evitar, amb tots els mitjans molt curós en aquest aspecte. que calgui, que els ajuts I és que no pot ser que mentre es converteixin en com- des del ministeri s’està plantejant plements salarials per a una retallada i s’estan endurint alguns. Buffet lliure 9,90 € de diumenge a dijous tancat a la nit EN XARXA Comú de Sant Julià de Bombers d’Andorra Jaume Bartumeu Centre Andorra Sostenible Lòria @Bombersandorra @JaumeBartumeuel proper dimarts 21 d’agost a les 17,30h al El Museu del Tabac registra una bona Recordeu que està prohibit fer foc !!! No Ens ha deixat Toni Capdevila.Una abraçada a laColl de la Botella (La Massana) organitzem entrada al concert de música russa dins tireu burilles al bosc ni enlloc #prevenció seva família.Compartíem la voluntat d’aconse-un “Taller passejada de foto a la natura”. del cicle Vespres d’Estiu guir una Andorra socialment justa.El recordarem. Escaldes-Engordany joel kashila Esteve López Pij Encamp @Rcomuee @joelkashilaÉs increïble que els bisbes (algun bisbe) dema- Ja teniu la programació de la FESTA MA- El proper 14 d’agost descobreix la rique- Estem a punt d’arribar a Andorra, si algúnin el perdó pels capellans (curiosament només JOR d’ENCAMP www.encamp.ad sa del patrimoni arquitectònic i la seva vol quelcom de contraband i tal que avisipels capellans) pederastes. Quina vergonya !! relació amb l’aigua termal. #emprenedors oriol vidal AnyósPark / UrbanGym Albert Batalla Cultura Andorra La Vella @oriolvidal23 @AndorraGymEl #foccerdanya ja està estabilitzat. Bona Es reprenen les visites guiades de Don L’andorrà Toni Bernadó fa història ara mateix. Encara no t’has fet fan d’aquesta pàgina, quefeina a tothom! Francisco de Zamora pel Barri antic. No Primer home que corre cinc maratons olímpi- donarà 1€ per cada nou“m’agrada”a UNICEF An- t’ho pots perdre! ques. Una animalada... I és veterinari. #JJOO dorra? https://www.facebook.com/9mkAndorra MITJANS Fòrum Andorra Bondia Periòdic d’Andorra Diari Bondia @forum_ad @bondiaEls grups especials de Bombers es rees- La recaptació per la venda d’immobles El Govern denega gairebé el 60% dels crè- L’ADA demana més agilitat per atendretructuren i renoven material cau un 14% durant el primer semestre dits de finançament preferent sol·licitats per els casos de necessitats més urgentswww.elperiodicdandorra.ad www.bondia.ad emprenedors http://forum.ad/?p=28525 http://bit.ly/MFZpKy RTVA Diari d’Andorra RTVA notícies Diari Obert @rtvandorra @diariandorraL`onada de calor va de baixa El comú i la gestora dels pisos del Pas ar- Serveis informatius: Un pelegrí camina GPS en els contenidors per seguir lawww.rtva.ad riben a un acord sense via judicial www. per canviar el món http://dlvr.it/1zsQqq recollida de les deixalles http://www. diariandorra.ad diariandorra.ad/index. Fòrum Andorra Periòdic d’Andorra Diari Bondia Periòdic d’Andorra @forum_ad @PeriodicANDL’Arxiu Nacional penja les fotografies Canillo vol que els joves organitzin les Els Bombers treballen amb aigua, eines Els radars a Valira Nova acaparen un 26%d’‘Ordino reviu’ a les mostres virtuals festes parroquials manuals i maquinària pesant per controlar de les multes de velocitat http://dlvr.www.bondia.ad www.elperiodicdandorra.ad l’incendi de Ger http://forum.ad/?p=28528 it/1zvYgK #andorra Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut.
 5. 5. Dilluns, 13 d’agost del 2012 5
 6. 6. 6 Dilluns, 13 d’agost del 2012 N¿Sabies que... La dada Efemèridehi ha més de 50 tipus de pasta alimentària italiana, i cada una 12 són els canals de televisió que es poden veure a Baiasca 13 d’agost del 2004amb el seu nom particular? (Pallars Sobirà), nucli on no arriba el senyal de mòbil ni Arrenquen els Jocs Olímpics d’Atenes. internet.ENTITATS SOCIALSEl TAD de la Creu Roja ja atén240 usuaris, 16 més que el 2011// Gent gran que passa molt temps sola, el principal perfil de persones que l’utilitzenEl servei de Teleatenció Domi- de l’àrea de social de l’entitat es persona porta un aparell que estàciliària (TAD) de la Creu Roja va mostrar molt satisfeta “per la connectat amb un centre de con-continua creixent. En els pri- bona coordinació” que hi ha en- trol d’alarmes. En rebre l’avís, desmers sis mesos de l’any els usu- tre les institucions. de la central primer intenten con-aris del servei han augmentat en La majoria dels usuaris són tactar amb l’usuari per saber elsetze, passant dels 224 el 2011 persones grans que “passen mol- que passa i, posteriorment, s’avi-als 240 actuals. “Això no vol dir tes hores soles”, ja sigui perquè sa els familiars o els coneguts queque sempre siguin els mateixos. els familiars amb qui viuen treba- l’usuari ha facilitat en el momentHi ha altes i baixes, però sempre llen o perquè estan soles. A més, de demanar la informació sobreva creixent el nombre d’usuaris”, també n’hi ha d’altres que, per aquest. En cas contrari, és a dir,indica la responsable de social de diferents motius de salut, veuen que no contesti, des del serveil’entitat, Anna Àrias. limitada, temporalment o de for- de control avisen directament els Entre els motius d’aquest in- ma indefinida, la seva indepen- serveis d’emergències.crement, segons Àrias, hi ha el dència i utilitzen el servei com a Josep Duró, president de la Creu Roja Andorrana, en la presentació Un servei que, tal com va in-fet que és “un servei conegut per suport. de la campanya de Teleatenció Domiciliària. // M. B. dicar Àrias, dóna tranquil·litatla gent”. A més, des dels departa- El protocol per donar-se d’alta tant als familiars com als matei-ments de Social dels comuns fan al servei és senzill. Si la persona es vei i quines prestacions pot rebre. bretot les mèdiques. Si finalment xos usuaris, ja que des de la Creudifusió del servei i, en cas que ho pot desplaçar fins a la Creu Roja Una primera presa de contacte en l’usuari es dóna d’alta, un tècnic Roja se’n fa un seguiment.creguin oportú, el recomanen. es fa una reunió a la seu en què què, a més, se li fa omplir una fit- fa la instal·lació al domicili. A. LL. / Andorra la Vella /En aquest sentit, la responsable se li explica com funciona el ser- xa on consten les seves dades, so- Una vegada donada d’alta, la @A_LlacunaORDINO SUCCESSOS Deu comerciants Un ciclista es fractura la al mercat artesanal La Casa Pairal d’Ordino acull, fins tíbia en un xoc a la Massana al pròxim 15 d’agost, el mercat arte- sanal de la parròquia. Una iniciativa Un ciclista va patir ahir al mig- trícula espanyola que circulava a què s’han inscrit deu comerciants, dia una fractura de tíbia en te- en sentit ascendent. que ofereixen des de roba i objectes de fusta per a la llar fins a comple- nir un accident contra un tu- D’altra banda, quatre perso- ments, entre altres productes. Amb risme a la carretera dels Plans nes, dues d’elles menors, que aquesta activitat des del Comú vo- de la Massana. L’home, un es- viatjaven en un turisme matrí- len dinamitzar el poble i atraure panyol de 39 anys no resident cula d’Andorra van resultar fe- gent, i no descarten que si té èxit al Principat, circulava en sentit rides en un accident a l’autovia tingui continuïtat. descendent per la carretera i va de Castella. topat lateralment amb un turis- Redacció / Andorra la Vella / // T. M. me Volkswagen Golf amb ma- @mes_andorra ANDORRA LA VELLA MÚSIQUES DEL MÓN Tall al carrer Els boleros de Pompeu Fabra BBB, a Escaldes El Comú d’Andorra la Vella La formació creada per Jor- va informar ahir que demà, de di Barceló i Jordi Botey, BBB les deu a la una del migdia, el (Barceló Botey Bolero), serà carrer Pompeu Fabra estarà la protagonista avui d’una El PS s’afegeix a les mostres de condol per la pèrdua del nostre tancat a la circulació. El servei nova sessió del cicle de Músi- d’Higiene Pública ha de fer ques del món d’Escaldes-En- company Antoni Ricard Capdevila Alfaro treballs de manteniment, revi- gordany. L’actuació de BBB, sió i millora del clavegueram, que ja han actuat a les Nits i per això durant tot el matí hi obertes d’Ordino, tindrà lloc haurà un camió emplaçat a la a les set del vespre a la plaça via i no s’hi podrà circular. Coprínceps. Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Escaldes-Engordany / @mes_andorra @mes_andorra
 7. 7. Dilluns, 13 d’agost del 2012 7 NFESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE AGRUPACIÓ SARDANISTA ANDORRANARibas estrena la participacióde joves músics en el certamenSota el títol Llum i esplendor del’orgue: el gran repertori, el jovemúsic Aaron Ribas, organistatitular de l’església de Sant PereMàrtir d’Escaldes-Engordany,ofereix avui, a les 21.30 a l’esglé-sia de Sant Esteve d’Andorra laVella, el tercer concert del Festi-val internacional d’orgue, orga-nitzat conjuntament per l’arxi-prestat d’Andorra i la Fundació Les sardanes tornen a Andorra la Vella en els pròxims dies.Crèdit Andorrà. Amb aquest // T. M.recital el certamen enceta la pro-posta de promocionar cada anyun jove artista i facilitar-li així el Tres ballades de sardanescamí com a concertista i donar-lil’oportunitat de tocar davant del a la capital al mes d’agostgran públic. El festival comença la promoció de joves músics amb la participació En el concert Ribas tocarà pe- d’Aaron Ribas. // I. R. L’Agrupació Sardanista Andor- de la Cobla Vents de Riella.ces d’artistes alemanys i france- rana organitza tres ballades de L’última d’aquestes balladessos. Entre les escollides hi ha Pre- comunicat, són peces de “gran dis musicals a Andorra ara estu- sardanes a la capital aquest mes. tindrà lloc el pròxim dia 21 a lesludi i fuga en si menor, BWV 544, dificultat i virtuosisme”. dia a l’Escola Superior de Música La primera tindrà lloc demà a deu de la nit, a la plaça del Po-de Bach; La nativité du Seigneur: Des de l’entitat van recordar de Catalunya, va ser guardonat la plaça Guillemó, a les deu de ble, i tornarà a ser la Cobla Prin-Dieu parmi nous, d’Olivier Mes- que, com la resta de concerts, el amb el segon premi i amb el pre- la nit, i comptarà amb la Cobla cipal de Berga l’encarregada desiaen, i Sonata núm. 4 en si bemoll recital està obert a tothom i l’en- mi del públic al Concurs inter- Principal de Berga. posar-hi la música. Uns actesmajor, op. 65, de Felix Mendels- trada és gratuïta. Tot i això, les nacional d’orgue Joseph-Gabler, Amb motiu de la festa major que compten amb el patrocini isohn, entre d’altres. Unes obres donacions voluntàries que es pu- celebrat la setmana passada a de Santa Coloma, l’agrupació la col·laboració de la corporacióque, tal com van indicar ahir des guin rebre aniran en benefici de Ochsenhausen (Alemanya). mostrarà els seus balls a la plaça d’Andorra la Vella.de l’Associació Amics dels Or- Càritas Andorrana. Redacció / Andorra la Vella / Major el diumenge 19 d’agost a Redacció / Andorra la Vella /gues de les Valls d’Andorra en un Ribas, que tot i iniciar els estu- @mes_andorra les 12.30, amb la col·laboració @mes_andorra
 8. 8. 8 afitness.pdf 1 9/08/12 11:11 Dilluns, 13 d’agost del 2012 C M YCMMYCYCMY K   dels Del 14 al 16 Paco Gonzalez / Yeli Rodriguez www.andorrafitness.com de setembre del 2012 Ivan Monleón / Rita Florit informació: +376 738 573 Noel Ruiz / Olga Sanchez Cano club@anyospark.com Formació cyclo: Pere Marquina COL.LABORA PATROCINA I ORGANITZA www.anyospark.com
 9. 9. Dilluns, 13 d’agost del 2012 9E SPORTSJOCS OLÍMPICSBernadó fa història en ser elprimer atleta amb cinc maratons// A Londres va acabar en la 74a posició amb un temps de 2 hores i 28 minutsL’última jornada dels Jocs Olím- 101è al quilòmetre 5, 92è a lapics de Londres va tenir un nom meitat de la prova i 74à al final.propi: Toni Bernadó. A la capital Malgrat no poder completaranglesa l’atleta andorrà va entrar el recorregut en el temps que ellen la història de l’esport en ser desitjava, 2.20 si anava bé o 2.25el primer esportista a completar si se li complicaven les coses,cinc maratons olímpiques. Una les dues hores i 28 minuts li vanfita, però, que li va deixar un re- permetre millorar la 33a posiciógust amarg, ja que no va poder entre els atletes europeus, que vadisputar la cursa que hauria vol- obtenir en els Campionats d’Eu-gut per la calor, el ritme imposat ropa del 2010. A Londres va serpel grup capdavanter i pel fet de el 27è. Un fet que Bernadó va va-córrer gran part de la prova en lorar de forma positiva pel nivellsolitari. Finalment, va travessar dels atletes que hi competien.la meta en la 74a posició amb untemps de 2.28.34 hores. KIPROTICH OBTÉ L’OR Des del començament de la L’ugandès Stephen Kiprotich vacursa les coses es van començar sorprendre els atletes kenyans i esa tòrcer per a l’atleta andorrà. Les va endur l’or. Des del principi deprevisions meteorològiques que la prova, ja fos amb el grup perse-anunciaven que podia caure al- Toni Bernadó en un moment de la marató de Londres, on es va convertir en el primer atleta a completar guidor o amb els líders, va deixargun petit xàfec no es van complir cinc maratons olímpiques. // N. M. que els kenyans marquessin eli la prova més llarga del programa ritme. Tot i l’atac dels rivals en elolímpic es va disputar a 27 graus el fort ritme imposat pels atletes vocar que s’anés despenjant del llunyania, podia veure altres cor- quilòmetre 35, on va perdre me-i un 45% d’humitat. “La calor africans des de la sortida. Berna- grup, es quedés sol i hagués de fer redors i marcar-se petits objec- tres, es va recuperar i els va supe-m’afecta molt i és el dia que més dó va intentar mantenir el ritme, gran part del recorregut en solita- tius a aconseguir en el transcurs rar al tram final. Els kenyans Abeln’ha fet des que som a Londres”, es però, tal com va indicar ell ma- ri i sense tenir referències visuals de la prova. Un aspecte que va Kirui i Wilson Kiprotich van serva lamentar Bernadó després de teix, “a la cinquena milla vaig veu- que li permetessin motivar-se. saber aprofitar a la perfecció, ja plata i bronze respectivament.la prova. re que no seria possible i he anat En aquest sentit, les rectes que amb el pas dels quilòmetres Redacció / Andorra la Vella / A aquest fet s’hi ha de sumar al meu ritme”. Un fet que va pro- eren l’únic indret on l’atleta, a la va anar millorant la seva posició: @mes_andorraFUTBOL UEFA FUTSAL CUP GOLFLudo i Toscano entren a la Derrota intranscendent de Unicef recaptallista contra Liechtenstein l’Encamp en l’últim partit 4.000 euros El Comitè d’Andorra deEl migcampista de l’FC An- dú José Antonio, Ferran Pol, L’FC Encamp es va acomiadar faltes cada equip va fer que els l’Unicef va recaptar 4.092dorra Ludovic Clemente és la Ildefons Lima, Sonejee, Emili, de la UEFA Futsal Cup amb últims minuts de la primera euros amb el Torneig benèficprincipal novetat en la llista de Maneiro, Adri Rodrigues, Àlex una derrota intranscendent per meitat es veiessin tres gols més, de golf, que organitza des deconvocat que ha donat el selec- Martínez, Marc García, Ayala, 7 a 4 contra el Maccabi Naha- Moisés i Johnny per als andor- fa divuit anys amb Fontanalscionador absolut de futbol per Marcio Vieira, Marc Vales, Ser- lat israelià. La victòria per 1 a 4 rans i Chicko per als israelians, Golf i que es va disputar eldisputar, el pròxim 14 d’agost, gio Moreno, Edu Peppe i Fer- del Vegakameratene noruec feia que posava el 3 a 2 al descans. 10 d’agost. L’ONG destinaràel darrer partit amistós, contra nando Silva. que els andorrans ja no tingues- A la represa, les expulsions aquesta quantitat al progra-Liechtenstein al seu camp, abans Per contra, l’absència més sin opcions de ser primers de en els dos equips van ser les ma que té al Congo, amb quède començar la fase de classifica- destacada per a aquest partit és grup i, per tant, de passar ronda protagonistes. Primer va ser treballen per millorar la qua-ció per al Mundial del 2014. la del davanter Cristian Martí- en la competició europea. Mateu, després el porter israelià litat de vida de les poblacions Aquesta no és l’única sorpresa nez, que la setmana passada va El fet de no haver-hi res en i, finalment, Raventós els que autòctones.de Koldo en la llista de convo- ser operat d’una fractura en un joc va fer que els dos equips no van acabar el partit. En el En aquesta edició hi hancats. També destaquen el retorn metatarsià del peu esquerre. La oferissin un joc ofensiu. De fet, 27 Cohen va fer el 4-2. Changal participat 68 jugadors. Ende Toscano i Marc Pujol en una baixa del davanter no només només van caldre 35 segons per feia el 4 a 3 en el 34, però, en el l’scratch, la victòria va ser perconvocatòria de l’absoluta, ja serà per a aquest amistós, sinó veure el primer gol del partit, a mateix minut, Neira va reduir a Josep Gironés, mentre queque últimament no havien gau- que, a més, es prolongarà durant càrrec de Chicko per al conjunt diferències amb el 5 a 3. Els gols Agustí Ribas i Eduard Lardi-dit de la confiança del seleccio- uns mesos i, amb tota probabili- israelià. En el 13, i amb un En- de Thears, Cohen i Johny en els es van ser el millor sènior i elnador i, per tant, s’havien perdut tat, es perdrà els primers partits camp força permissiu amb els últims minuts van establir el 7 a primer jove classificat, res-els darrers enfrontaments de la classificatoris. atacs del rival, el Maccabi va 4 definitiu. pectivament.tricolor. Redacció / Andorra la Vella / ampliar la diferència en el mar- Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / Koldo Álvarez, a més, s’en- @mes_andorra cador amb el 2 a 0. Amb cinc @mes_andorra @mes_andorra
 10. 10. 10 Dilluns, 13 d’agost del 2012
 11. 11. Dilluns, 13 d’agost del 2012 11CLASSIFICATS Serveis Immobiliaris OPORTUNITAT! de particular a particular Telèfon: +376 80 03 00 Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57 FEM VISITES ALS MIGDIES LLOGUERS En venda pis a zona residencial d’Anyós, ANDORRA 2 suites, menjador amb llar de foc, cuina ober- Ed. Alzina, pisos d’1 dorm. a partir de (pq. opcional) 325 € LA MASSANA ta, terrassa, amb mobles i electrodomèstics Ed. Través, 1 dormitori, moblat + pq. ARINSAL 325 € d’última generació, traster i plaça de pàrquing. Ed. Areny, 1 dorm., 1 bany, moblat. 380 € Ed. El Cedre, Erts, àtic, 1 dorm., 1 bany, pq + tr. 290 € Vistes immillorables. ESCALDES-ENGORDANY Molleres Res., 1 dormitori, 1 bany, pq. 425 € ENCAMP Pis a la Massana, a prop del telecabina, Bellesguard, 2 dorm., 1 bany, terrassa XALET A CERTERS (ALT ESTÀNDING), 3 DORMITORIS, 2 BANYS, 450 € 2 habitacions, menjador, cuina, bany complet, JARDÍ PRECIÓS, PQ. PER A 2 COTXES, CUINA EQUIPADA MOLT GRAN, LLAR DE FOC, VISTES I SOL. 1.500 € + DESPESES bany auxiliar, terrassa, plaça de pàrquing, pis totalment reformat. Particular lloga pis d’1 habitació amb mobles a ENCAMP Interessats, truqueu al tel.678 586 Balcó, bona vista, possibilitat de pàrquing. o bé al 0034 607 117 144 1 mes de dipòsit més 1 mes corrent. (Facilitats al pagament del dipòsit.) Absteniu-vos immobiliàries PREU: 395 € - Tel. 321 349 Es compra pis a Andorra la ANDORRA PIS, 2 HABITACIONS DOBLES, PARTICULAR LLOGA A SANT JULIÀ Es ven pis a Encamp SENSE MOBLES, AMB CUINA INDEPEN- 120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + traster Vella o Escaldes, cèntric. LOFT: 360 € DENT REFORMADA, AL C/ BONAVISTA. Terrassa gran, llar de foc Màxim 200.000 € PREU: 450 EUROS PIS DE 3 DORMITORIS: 490 € Vistes i sol tot el dia Tel. 73 73 73 o ÀTIC DÚPLEX, 5 DORM., 3 BANYS 350.000 € ANDORRA PIS, 2 HABITACIONS, TOTAL- a/e: comercial@cisa.ad MENT MOBLAT, A CIUTAT DE VALLS, AL 322 110 – 844 266 (hores d’oficina) Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes) COSTAT DE LES ESCOLES. EXTERIOR I Es lloga directe de propietari AMB BONES VISTES. PREU: 500 EUROS Es ven Honda ES TRASPASSA ES VEN menjador complet (6 cadires, pisos a Escaldes Pantheon 150 RENTADOR taula plegable i moble de 3,20 m). Armari dor- ARINSAL PIS DE 2 HABITACIONS MOBLAT, per marxar del país, 3 habitacions, bany i lavabo. Color negre. mitori de 4 portes. Rebedor amb mirall. Taula AMB PÀRQUING, AL CENTRE D’ARINSAL. amb clientela fixa. Tot exterior amb pàrquing inclòs 17.000 km Preu negociable. de cuina amb 4 cadires. Taula de centre en PREU: 350 EUROS Preu: 600 € Preu: 1.400 € Truqueu en horari bronze. Matalàs de matrimoni d’1,35 m. TEL.: 321 248 Tel.: 32 53 85 2 televisors grans de tub. Tel.: 67 05 50 Tel.: 82 03 31 d’oficina al 864 456 + de 600 propietats a IMMOBILIÀRIA REIG col·legiat núm. 88 CO NSU LT I NG I GES TIÓ IMMO BILIÀRIA www.laimmo.com Av. Meritxell, 106 73 73 73 80 83 80 www.immoreig.com LLOGUER EL TARTER - REF. LL0214 ESCÀS - REF. LL0201 àmplia. Moblat, pàrquing Apartament de 3 dor- Apartament de 2 dormi- Xalet de 400 m2 en urba- i traster. PREU: 525 € mitoris en residencial toris al poble del Tarter. nització molt tranquil- ERTS - REF. SALZE recent. Acabats d’alta Molt bones vistes, mo- la. Acabats d’alta Apartament de 2 dormi- qualitat. 3 dormitoris blat i equipat. Pàrquing i qualitat. Grans espais. toris, moblat. Pàrquing i dobles, 1 en suite. Terras- traster. PREU: 500 € Garatge per a 5 cotxes. traster. PREU: 500 € sa amb vistes excel·lents. ESCALDES - REF. LL0213 Jardí i terrasses. Excel- ANYÓS - REF. 1329 Pàrquing i traster. PREU: ANDORRA LA VELLA. Ref. 2311 121 m2. Àmplia sala LA MASSANA. Ref. 2277 80 m2. Rebedor, sala d’estar- Apartament d’alt es- lents vistes i sol tot el dia. Gran àtic de luxe als Ori- 900 € d’estar-menjador, cuina office equipada, safareig, 3 menjador, cuina office, 2 dorm. dobles, 1 bany com- Demani’ns informació! dormitoris, 2 banys complets. Armaris encastats. Molt plet, 1 lavabo. Armaris encastats. Moblat i equipat. Sol tànding. 120 m², 2 dor- ossos. 160 m², 4 dormito- ERTS - CO0003 cèntric. 1 pàrquing. PREU: 389.000 € i vistes. Molt cèntric. 1 pq. i 1 traster. PREU: 185.000 € mitoris, 1 en suite. Gran ARINSAL - REF. 1415 ris, 3 banys. Sostres alts, Casa adossada per es- saló menjador amb vistes Apartament d’1 dor- estat impecable. Cuina trenar davant del Pitch espectaculars i sol tot mitori, reformat. Ter- molt àmplia. 2 places & Putt. 220 m², ga- el dia. 2 places d’apar- rassa amb vistes excel- d’aparcament i traster. ratge per a 2 cotxes. cament i traster. PREU: lents. Moblat i equipat. Terrassa. PREU: 1.500 € PREU: 1.000 € 950 € Pàrquing i traster. ARINSAL - REF. 1304 ESCALDES - LL0210 LA MASSANA - REF. LL0202 PREU: 350 € Gran apartament de Apartament, 85 m², de Apartament molt cèntric ANYÓS - REF. FONT A. 4 dormitoris a l’en- 2 dormitoris. Pàrquing en edifici de nova cons- Apartament al costat del trada del poble. Estat i traster. Bones vistes trucció. 3 dormitoris (1 centre esportiu d’Anyós- impecable. Pàrquing. i sol. Zona tranquil·la. en suite). Assolellat. Pàr- Park. 1 dormitori doble, PREU: 800 € PREU: 550 € ANDORRA LA VELLA. Ref. 2241 60 m2. Sala d’estar- LA MASSANA. Ref. 2243 70 m2. Sala d’estar-menja- quing. PREU: 750 € cuina equipada. Terrassa L’ALDOSA - 1268 menjador, cuina separada, 1 dorm. amb armaris encas- dor, cuina separada, 3 dormitoris, 1 bany complet. Ter- tats, 1 bany complet. Terrassa tancada. Cèntric. Molt rassa. Sol i vistes. Parcialment reformat. Molt cèntric. lluminós. PREU: 150.000 € Traster ampli. PREU: 129.000 € VENDA ENCAMP - Ref. 2310 EL TARTER - 1437 L’ALDOSA - 1477 EL SERRAT - 1487 ARINSAL - 0957 45 m2 aprox., sala d’estar-men- Àtic per reformar de 3 Xalet de 200 m² sobre OFERTA! Xalet a preu Apartament de 2 dor- OPORTUNITAT: jador, cuina oberta equipada, 1 dormitoris al centre. 2 banys. Terrassa amb vistes immillorables. Al- terreny de 700 m². Vis- tes impressionants de la vall de la Massana. d’un apartament. En molt bon estat. 3 dormitoris, jar- mitoris en zona molt tranquil·la. 80 m². Ter- rassa amb bones vistes, 63.000 € dormitori doble amb armaris en- castats, 1 bany complet. Cèntric. Lluminós. 1 pàrquing. Ideal per a tell al saló. Jardí gran, garatge. dí, terrassa, garatge. pàrquing i traster. inversors, fàcil de llogar. PREU: 158.230 € PREU: 792.000 € PREU: 490.000 € PREU: 137.100 € LLOGUERS ESCALDES-ENGORDANY ENCAMP CANILLO Ref. LL-168 105 m2. Àtic dúplex. Ref. LL-146 57 m2. Rebedor, sala Ref. LL-116 65 m2. Sala d’estar- Sala d’estar-menjador amb llar de d’estar-menjador amb llar de foc, menjador, cuina semioberta, 2 dor- foc, cuina separada, 3 dormitoris, 2 cuina oberta parcialment equipada, mitoris amb armaris encastats, 1 banys. Terrassa. Tot exterior. Sol i 1 dormitori doble, 1 bany complet bany complet, 1 lavabo. Nou, a es- vistes. 1 pàrquing. amb dutxa d’hidromassatge. Sol i trenar. Sol i vistes. 1 plaça d’apar- PREU: 670 €/mensuals vistes. Seminou. 1 plaça d’aparca- cament i 1 traster. Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel: 73 73 73 ment i 1 guardaesquís. PREU: 450 €/mensuals comercial@cisa.ad www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.Andorra PREU: 450 €/mensuals
 12. 12. 12 Dilluns, 13 d’agost del 2012 C OFERTES DE TREBALL Govern dAndorra Tel. ( +376) 872 090 Departament de Treball Servei dOcupació Internet www.treball.ad : OFERTA núm. 5957 cions informàtiques Treball ofert: Programador daplica OFERTA núm. 5937 Nivell professional: Tècnics fumeria i drogueria Activitats relacionades amb Treball ofert: Dependent de per Sector dactivitat de lempresa: 1a bases de dades Nivell professional: Oficials de cials de 3a Lloc de treball: ESCALDES-ENG ORDANY / ESCALDES- Nivell professional alternatiu: Ofi Grans magatzems ENGORDANY Sector dactivitat de lempresa: gramador en ASP.NET LA / ANDORRA LA VELLA Descripció del lloc de treball: Pro Lloc de treball: ANDORRA LA VEL Idiomes: [idioma-nivell] Formació requerida: Mitjà aris Castellà · Nivell acadèmic: Estudis secund Mitjà Català Descripció del lloc de treball: eria amb domini de lidioma rus. Venedor/a de la secció de perfum es del producte, reposició i Atenció al client sobre les demand OFERTA núm. 5929 epta menors. neteja, etiquetatge i inventari. Acc Treball ofert: Mecànic ajustador de lautomòbil, en general Idiomes: [idioma-nivell] (turismes i furgonetes) Mitjà Castellà Nivell professional: Oficials de Mitjà 1a Català Sector dactivitat de lempresa: Superior Manteniment i reparació de Rus vehicles de motor Lloc de treball: SANT JULIÀ DE LÒRIA / SANT JULIÀ DE LÒRIA Descripció del lloc de treball: Mec ànic de vehicles. Oficial de 1a Idiomes: [idioma-nivell] Castellà Mitjà N. B.: Per consultar la integritat de les ofertes de treball, Català Mitjà podeu anar a la nostra pàgina web, www.treball.ad (Servei d’Ocupació, ofertes de treball). ORDINO - 1487 Casa individual a 5 minuts de les pistes d’esquí d’Arcalís. Zona residencial, garatge, sala de caldera i dipòsit de gasoil. Hi ha un altre garatge obert, però es podria tancar. Saló ampliat recentment amb sostres alts i moltes finestres. Llar de foc i sortida a una terrassa de 25 m2, menjador i sortida a una altra terrassa de 30 m2 i al jardí. 3 dormitoris dobles. Instal·lació per a TV satèl·lit i fibra òptica feta. Teulada i calefacció reno- LLOGUER A LA BARTRA DE 60 m2 2 habitacions (amb armaris), 1 bany APARTAMENT AL MASNOU de 40 m2 ÀTIC a ESCALDES, HOSPITAL, 80 m2 vada i doble vidre. 1 dormitori gran, 1 bany complet, 2 habitacions, 1 bany, complet, sense mobles, plaça OFERTA!!! 490.000 € d’aparcament, cuina independent, cuina independent totalment equipada, cuina independent, saló menjador, safareig molt ampli. Ref. 806 saló menjador. terrassa, pàrquing opcional (75 €) Preu: 500 € (despeses no incloses) Ref. 910 - PREU: 165.000 € PREU: 700 € ANUNCIS BREUS PER PARAULES VEHICLES Es traspassa bar restaurant al mes. Tel.: 331 340 Es ven SAAB 9.3 Sport Hatch, centre de la Massana. Interes- 1.9 TID Linear. 113.000 km. sats, truqueu al 73 73 73. Àtic a Encamp de 130 m2, 3 Preu: 9.000 €. Tel.: 352 666 hab., 2 banys, 2 terrasses, cuina Es lloga a Encamp apartament equipada i tancada, sala d’estar IMMOBLES cèntric, 1 dormitori, totalment i menjador separats, llar de Es lloga plaça de pàrquing a equipat, moblat de disseny, foc, vistes i 1 WC, box per a 3 ORDINO LA MASSANA Encamp. Cèntric. Preu: 55 €. TV..., 2 balcons. Solament 1 cotxes. Preu: 400.000 euros. REF. 1471 REF. 1477 Tel.: 331 340 mes de dipòsit. Preu: 450 €/ Tel.: 330 110 Casa adossada a Arans (Ordino) d’estil rústic. Xalet a l’Aldosa sobre terreny de 700 m² 250 m², 5 dormitoris, 4 banys. Saló menjador per reformar. Excel·lent jardí amb vistes im- amb cuina americana. Terrassa davantera i jardí al darrere. Garatge per a dos cotxes. millorables i sol tot el dia. Casa de 2 plantes més golfes. Garatge per a dos cotxes. Classificats, OFERTA!!! 369.198 € OFERTA!!! 790.000 € breus per paraules A partir de 4 €/dia Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup Màxim 25 paraules Av. Sant Antoni, 32 · AD400 LA MASSANA · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.ad · www.cisa.ad www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.Andorra Publicació mínima d’una setmana

×