Diari del 12 de novembre de 2012

389 views

Published on

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un bon dia !! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 12 de novembre de 2012

 1. 1. FIRA OH!FERTES DILLUNS Satisfacció amb el12 canvi d’ubicació Els comerciants lauredians es mostrenDE NOVEMBRE satisfets amb el canvi d’ubicació de la DEL 2012 fira Oh!fertes, que passa del Prat GranNÚM. 1774 al barri de Rocacorba. // Pàg. 3 // T. M. Els duaners traslladen als turistes l’enuig per “la mala gestió política” www.twitter.com/mes_andorra www.facebook.com/mesandorra El Sindicat de Funcionaris de Duana i l’USdA reparteixen fulletons als turistes que entren i surten del país en què es denuncia “la mala gestió política, causant de l’actual situació laboral, social i econòmica”. //Pàg. 6 // T. M. segueix-nos a Vostro 360 All in One, i3-2120, 4 GB, 500 GB, Pantalla 23"; gravadora Dvd-RW, Teclat, Ratolí, Windows 7 64 bits, 5 ayns garantia Preu: 699 € impostos inclosos* *El preu no inclou traspàs de dades ni configuracions específiques. serveis informàtics per a particulars i empreses telèfon: 73 77 73 - esfera@esferatecnologies.com LLIGA NACIONAL ATENCIÓ DOMICILIÀRIA L’FC Lusitans, líder El SAD registra una mitjana de 26 persones ateses al mes en solitari de la Lliga El Servei d’Atenció Domiciliària ha atès de mitjana fins a l’octubre 26 persones al mes, una menys que la mitjana d’atencions de l’any passat. // Pàg. 3 L’FC Lusitans derrota l’FC Encamp i mes@mes.ad // www.mes.ad // 809 810 s’aprofita de l’empat entre el Pidasa FC SUCCESSOS Santa Coloma i la UE Sant Julià per si- Troben sense vida la dona desapareguda a Anyós tuar-se líder en solitari de la Lliga. Els equips de rescat localitzen diumenge a la matinada, en una zona boscosa prop //T. M. // Pàg. 8 de la Borda Fiter, el cos sense vida de la dona desapareguda a Anyós. // Pàg. 6
 2. 2. 2 Dilluns, 12 de novembre del 2012 I NFO SORTEJOS EL TEMPS Sol Comencem els nous cursos de Ordino Canillo MASSATGE Tot el peix que distribuïm MANUAL La Massana Encamp Pas de la Casa procedeix de l’Atlàntic Escaldes-Engordany QUIROMASSATGE Nord-Oest (País Basc), Andorra la Vella Amplia els teus horitzons el portem amb la traçabilitat personals i aprèn una i data de la captura. Sant Julià de Lòria professió amb futur Preu del curs: 700 € (Matrícula, diploma i material didàctic, tot inclòs) AVUI DIMARTS DIMECRES TRACTAMENTS PER A LA MILLORA DEL DOLOR Màx. 15º Màx. 16º Màx. 15º D’ESQUENA I LUMBAR, CAMES CANSADES, Mín. 4 º Mín. 4º Mín. 5 º ANTIESTRÈS (hores convingudes) Frederic Davi · Tel. 00376 355115 · profind.and@gmail.comFARMÀCIES DE GUÀRDIA Consulta les condicions iEscaldes-Engordany Pas de la Casa demana informació d’altres cursets a: C.T.M.: c/ Prat de laFarmàcia Margalef Farmàcia de les Pistes Creu, 96, 1r 2a - ANDORRAAv. del Pessebre, 24 Av. d’Encamp, 9 LA VELLA - Tel. 829 970Tel.: 821 512 Tel.: 856 580 - 347 958 EUROMILIONS Sorteig de divendres 9 de novembre Convocatòria d’iniciació a la pràctica de Informació al 347 722 HOQUEI SOBRE PATINS 14 21 22 28 47 FEDERACIÓ ANDORRANA o al 340 086 5 4 DE PATINATGE PATINATGE ARTÍSTIC LA PRIMITIVA Gaudeix d’aquests esports i practica’ls amb nosaltres, Sorteig de dissabte 10 de novembre cada dissabte a partir de les 15.00 hores 3 10 12 15 21 46 al PAVELLÓ COBERT de l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella. Com. 29 Rei. 1 Porta els teus patins. Si no tens material per començar LA GROSSA DE LA PRIMITIVA no et preocupis, Sorteig de diumenge 11 de novembre te’l deixarem nosaltres... 10 28 39 44 49 Activitat gratuïta per a nens i nenes a partir de 6 anys!! Núm. clau 3 BONOLOTO Obertura de nova botiga a Andorra la Vella! Sorteig de divendres 9 de novembreLA VEU DEL POBLE, SA 6 9 16 26 28 43PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit Com. 32 Rei. 1GERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc SegalésMÉS LOTERIA NACIONALREDACCIÓ Emilio Nárvaez, Alba Llacuna Sorteig de dissabte 10 de novembreCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ Quimescuer 5 9 2 1 7DIRECCIÓ COMERCIAL Sílvia VillacampaCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Carme Garcia,Virginia Yáñez, Meritxell Villanueva Fracció 6 Sèrie 3DISTRIBUCIÓ Premsa DistribucióDISSENY ORIGINAL Marc Rovira El teu  perfum preferit fins a un 70% més barat ONCECarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta. Sorteig de diumenge 11 de novembreAndorra la Vella.Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.adEdita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 Carrer Joan Maragall, 18 – ANDORRA LA VELLA – Tel. 818 896 6 7 4 8 2
 3. 3. Dilluns, 12 de novembre del 2012 3NOTÍCIESATENCIÓ DOMICILIÀRIAEl SAD registra una mitjanade 26 persones ateses al mes// Escaldes-Engordany és la parròquia que més demandes rep durant el mesEl Servei d’Atenció Domiciliària aquell any va atendre una mitja-(SAD) ha tingut una mitjana de na de 91 persones al mes.26 persones ateses al mes durant Escaldes-Engordany dispo-tot l’any fins al mes d’octubre. sa de set persones fixes i duesAixò suposa una lleugera dis- d’eventuals que fan aquesta tascaminució respecte a l’any passat, mensual i el preu per hora poten què la mitjana va ser de 27 anar dels nou euros fins a la gra-persones que van demanar en tuïtat, en funció de la renda dealgun moment aquest servei en cada usuari.algun dels comuns del Principat, Una de les explicacions de latot i que en algunes parròquies disminució de la demanda delaquesta davallada de la deman- SAD és que els mateixos familiarsda ha estat més acusada que en s’ocupen de cuidar la gent gran id’altres i només en una, Andorra per això no sol·liciten aquest ser-la Vella, s’ha constatat un incre- vei, però també passa que moltesment important del servei. famílies no s’ho poden permetre El SAD és una eina que té per encara que els comuns donin lesobjectiu el manteniment de les màximes facilitats.persones grans en el seu entorn Hi ha el cas contrari, en què Un vehicle del Servei d’Atenció Domiciliària.per assegurar la seva autono- les demandes gairebé s’han du- // T. M.mia i qualitat de vida, a més de plicat. Es tracta d’Andorra la Ve-donar suport a les persones o a lla. A la capital l’any 2011 es vales famílies amb dificultats de atendre una mitjana de 25 perso- jana mensual de persones ateses CANILLO, ORDINO I SANT JULIÀ sa d’aquesta corporació en eldesenvolupament de l’autono- nes, però, tal com indica la cap de va ser de 34, mentre que aquest Les parròquies on hi ha menys servei l’any passat va ser demia personal o amb problemes l’àrea de Social, Montserrat Alti- any i fins al mes d’octubre s’ha necessitat del servei d’atenció a 38.598 euros, mentre que des defamiliars que els impedeixen fer mir, aquesta xifra ha augmentat constatat una lleugera davallada domicili són les de Canillo, Or- principis d’any la despesa és deles tasques habituals de la vida fins a les 43 persones mensuals de les demandes i les persones dino i Sant Julià de Lòria. En el 31.220 euros.quotidiana. durant aquest any. Aquest in- ateses mensualment s’han situat cas de Canillo, segons informa Finalment, la parròquia de La parròquia en què més per- crement també s’ha notat des en 31,4. la cap de l’àrea de Social, Mar- Sant Julià de Lòria atén una mit-sones demanen l’ajuda del SAD de la posada en funcionament La Massana manté el nombre ta Panadero, es tenen poques jana de nou persones mensual-és la d’Escaldes-Engordany, que del menjador social. Actualment d’usuaris atesos per mes respec- demandes perquè “la gent gran ment, mentre que l’any passatdurant aquest any ha tingut una treballen al SAD de la capital set te de l’any passat i cada mes són és normalment atesa per fami- aquesta mitjana va ser de cincmitjana de 63 persones ateses professionals, dos dels quals són aproximadament 25 persones liars” i durant aquest any s’ha persones. Totes han estat donesmensualment. Aquesta xifra és homes, així que és l’única parrò- les que demanen els serveis del registrat una mitjana de tres per- entre 53 i 97 anys. I la tarifa delinferior a la que es va registrar quia que compta amb homes per SAD. La mitjana de serveis rea- sones per mes. SAD per hora és entre vuit i dosl’any passat, que va tenir una a aquest servei. litzats per aquesta parròquia ha Pel que fa a Ordino, aquest euros, encara que hi ha una per-mitjana de 89 persones ateses al Pel que fa a Encamp, és la ter- estat de 198 mensuals, un petit any han tingut sis persones de sona que té l’exoneració total delmes, però va ser l’any 2009 quan cera parròquia en què més gent increment respecte del 2011, caràcter permanent al mes en servei.més persones van recórrer al Ser- sol·licita aquest servei. Concre- que va registrar 170 serveis aquest servei, mentre que l’any Emilio Narváez / Andorra la Vella /vei d’Atenció Domiciliària, que tament, durant l’any 2011 la mit- mensuals. passat van ser vuit. La despe- @emilio_narvaezOH!FERTESEls comerciants acaben satisfets tem al servei dels comerciants i que sàpiguen que sempre esta- rem al seu costat per reactivar elamb la nova ubicació de la fira que faci falta perquè això funci- oni”. Igual que durant la Fira del Roser, es va proposar als visitantsLa fira Oh!fertes de Sant Julià de redià, que va indicar que “després rien descomptes que arribaven un tiquet de cinc euros que do-Lòria, antigament situada a la vela de l’èxit de la Fira del Roser hem al 70%, l’espai de jocs infantil La pluja va fer acte de presència nava dret una tapa i una bossa dedel Prat Gran, enguany s’ha ubicat repetit lloc”. Tot i això, van puntu- del Prat Gran, que es va anul·lar a la fira. // T. M. trumfes, entre altres productes.al barri de Rocacorba. El canvi ha alitzar que la propera fira serà a la per la pluja, i la fira dels vehicles Des del Comú, a més, es va or-estat “perfecte”, segons va indicar plaça de la Germandat, per la vo- d’ocasió, organitzada per un con- ciants i Empresaris Lauredians ganitzar un concurs de carabassesahir Alfons Chao, gerent de la bo- luntat de “repartir” i reactivar les cessionari i que es va desenvolu- (ACEL) entre els clients dels co- per premiar amb una panera elstiga de moda Oxanla. Una opinió diferents zones de la parròquia. par durant tot el cap de setmana merços de la parròquia. hortolans que portessin la carbas-recolzada pels altres comerciants, La fira ha estat dividida en tres a la parròquia. Entre els vehicles En l’acte inaugural, el cònsol sa més grossa i la més original.tot i estar més exposats a la pluja. zones: els 48 estands d’ofertes exposats va destacar l’exemplar menor de la parròquia, Manel Agències / Sant Julià de Lòria /Del mateix parer és el Comú lau- en roba i complements, que ofe- que rifa l’Associació de Comer- Torrentallé, va recordar que “es- @mes_andorra
 4. 4. 4 Dilluns, 12 de novembre del 2012OPINIÓ TENS OPINIÓ?EDITORIAL VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR? E l mes d’octubre s’ha tancat amb 149 aturats més inscrits al Servei d’Ocupació, fet que eleva l’inici de la temporada d’hivern, sobta que es dispari el nombre de nous aturats. Està bé que des del Envia les teves cartes al director la xifra de persones en recerca de ministeri es vulguin ampliar les o les teves opinions feina a 1.162 i estableix un nou dependències del Servei d’Ocu- a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. rècord en el nombre d’inscrits. No pació, sempre que això sigui el Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així hi ha dubte que es tracta d’una primer pas de la gran reforma com la parròquia de residència. molt mala notícia que constata que necessita, però cal fer alguna L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. les dificultats existents encara per cosa més. És cert que s’han anun- a moltes de les empreses del país. ciat nous programes per a aturats I és que després de la fi de la tem- inclosos al pressupost 2013, però porada d’estiu, i per tant també de cal una acció ràpida i la finalització de molts contractes efectiva per evitar que la laborals, que ja es va notar en el xifra d’inscrits a Ocupació mes anterior, ara, a les portes de creixi mes rere mes. Bufet lliure 10,90 € Caps de setmana i fest ius 14 € / PERSONA TOT INCLÒS 11,90 € de diumenge a dijous tancat a la nit EN XARXA FestivalUllNu Oriol Vilella Govern d’Andorra Bombers d’Andorra @FestivalUllNu @Oriol_VilellaAndorra, convidada d’honor a la 66a edi- Finalitza la recerca de la persona desapare- Gràcies als que heu confiat en el @FestivalU- El nou disc del Lluís Cartes, acabat deció del Saló Filatèlic de Tardor de París guda a Anyòs, han participat Grups especi- llNu ! Sou tots grans cineastes, espectadors i sortir del forn, encara crema!!! Carenant als de Bombers + Policia + Creu Roja + Veïns encara més millors persones! #finsaviat l’Absurd david astrié ADN Andorra Miquel Calsina Gordi River Andorra @dastrie @ADN_AndorraFer un Reglament per dir el mateix que diu El passat divemdres, 1600 persones al Poli- Algú em pot dir d’on surten les bande- Sortida pel proper diumenge 18 dela Llei, serveix d’algo ? I si a més no aclareix esportiu, rècord de la temporada, la pròxima roles de “no a l’heliport del Patapou” col. novembre. Us hi esperem! Sortida GEO aconceptes imprescindibles... Vegis “IGI”. jornada a casa, J8, ho tornarem a superar. locades al vial de l’hospital? la Vall d’Enclar Comú de Sant Julià de MoraBanc FederacióAndFutbol Cultura Andorra La Vella Lòria @MoraBanc @FedandfutAmb el forfait de Gravat i Joieria bàsica El Centre esportiu ofereix la possibilitat Felicitats @riverandorra! Sisena victòria,líders Final de partit a Alàs; UE Santa Coloma vsde l’Escola d’Art podràs gravar el que vul- de practicar el Kung-fu en solitari.River Andorra suma un espectacu- Inter Club Escaldes (2-0)guis en aquells objectes que vols regalar lar triomf davant el Leyma Natura Corunya MITJANS Fòrum Andorra Bondia Periòdic d’Andorra RTVA notícies @forum_ad @bondiaSki Andorra no creu que el forfet català Els bombers troben sense vida el cos de la Troben sense vida la dona desapareguda Només un 16% dels residents catalanstregui usuaris al Principat dona desapareguda a Anyós http://forum.ad/?p=34963 han demanat el vot http://bit.ly/Zc3SMRwww.elperiodicdandorra.ad www.rtva.ad RTVA Diari d’Andorra RTVA notícies Diari Obert @rtvandorra @diariandorraProblemes amb la xarxa d`Andorra Tele- Els fàrmacs caducats no es recullen per Serveis informatius: Els set comuns El PS va destituir Palmitjavila a Mobilitatcom 8www.rtva.ad falta de finançament www.diariandorra. elaboren una proposta conjunta d`ús de per “motius polítics” http://www.diarian- ad mitjans de treball http://dlvr.it/2Sdsv5 dorra.ad/index. Fòrum Andorra Periòdic d’Andorra Fòrum Ad Periòdic d’Andorra @forum_ad @PeriodicANDS’obren les inscripcions per a la Cavalca- El Raonador del Ciutadà gastarà 23.000 Més de 100 nens de 16 equips partici- La dona desapareguda a Anyós ha estatda dels Reis Mags d’Orient d’Escaldes i euros en viatges pen al Festival FutbolNet http://forum. trobada morta http://dlvr.it/2SnGyrAndorra la Vella Fòrum.AD www.elperiodicdandorra.ad ad/?p=34984 #andorra Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut.
 5. 5. Dilluns, 12 de novembre del 2012 5 ARRIBEN ELS SOPARS D’EMPRESA MENÚ Nº1. 18,00 €/pax Amanida de patates amb tonyina i vinagreta de fruits vermells o Crema de bolets amb encenalls de pernil ibèric. Saltimboca de vedella a la Toscana i salsa de xampinyons o Llom de bacallà a la samfaina lleugera amb crema d’all gratinat. Mousse de xocolata amb ametlles cruixents. MENÚ Nº2. 24,90 €/pax Lasagna de marisc a la rossini gratinats amb parmesà i em- mental o Carpaccio de llagostí i salmó amb formatge i crema lleugera de ciboullette. Vedella rostida al vi negre i canyella amb graten de patates o Lluç a l’estil asiàtic amb verdures saltejades en sèsam i soia. Pastis tatín de poma amb salsa de toffee i gelat de vainilla. MENU Nº3. 28,00 €/pax Crema de marisc o Fetuccini di nero a l’all tendre i oli de tòfona amb pedrers d’ànec. Filet de vedella amb escalopins de foie sobre llit de ruca a l’aranja o Suquet de rap i llagostins amb patates. Petit pastís de formatge amb fruita de la passió en infusió de farigola i llimona. 365 dies d’esforç bé es mereixen una nit de goig! Envia’ns un e-mail a restaurants@anyospark.com o truca’ns al 73 85 73 i el nostre maitre, Ernest Sabaté, us assessorarà i escoltarà els vostres suggeriments. Carretera d’Anyós s/n. Telèfon 73 85 73. www.anyospark.com Podem organitzar-vos també divertidíssimes activitats presopar a l’AquaSpa o al Club Esportiu. Consulta’ns! sopars empresa.indd 1 30/10/12 15:59
 6. 6. 6 Dilluns, 12 de novembre del 2012 NADMINISTRACIÓ SUCCESSOSEls duaners exposen “la mala Troben sense vida la dona desapareguda a Anyósgestió política” als turistes La dona de 64 anys que haviaEl president del Sindicat de dava també en l’escrit que els desaparegut dissabte va ser tro-Funcionaris de Duana, Joan governs deuen en compromisos bada finalment sense vida enSeguí, i el secretari general de de jubilació 285 milions d’euros una zona boscosa d’Anyós, con-l’USdA, Gabriel Ubach, van ser als funcionaris. cretament a prop de la Bordaels encarregats ahir de materia- Fiter, pels volts de les 4.30 ahirlitzar l’acció reivindicativa a la SUPORT DE LA POLICIA a la matinada. D’aquesta tràgicafrontera del riu Runer tot repar- Els sindicats policials van donar manera es donava per conclosa Els bombers van participar entint fulletons a tots els vehicles Un moment de l’acció suport als duaners a la rotonda la recerca en què havien pres la recerca. // AGÈNCIESque entraven o sortien en què reivindicativa a la frontera. // T. M. d’entrada a Sant Julià de Lòria. part, des de dissabte al migdia,denunciaven “la mala gestió po- Allí, set policies duien pancartes efectius dels bombers, de la po- decidir si s’havia de començarlítica, causant de l’actual situa- que ha motivat l’acció reivindi- en què es podia llegir “Pels drets licia i de la Creu Roja i fins i tot o no una investigació, però totció laboral, social i econòmica”. cativa. laborals dels treballadors” i “Ara veïns de la zona. semblava indicar que no seria Ubach es va preguntar de for- L’SFD considera que “la greu som nosaltres, demà seràs tu”. La dona, mare de l’exministre necessària.ma retòrica si el cap de Govern, situació laboral, social i política El vicepresident del SIPA, Joan de Finances Pere López, havia D’altra banda, ahir no es vaAntoni Martí, “seria capaç de en la qual està Andorra” ha estat Comella, va dir que no entenen sortit al matí de casa seva i cap reprendre la recerca de l’homegarantir el tema del Cirque du causada per les polítiques neoli- que no hagin rebut cap senyal de al migdia la família en va denun- de 38 anys i nacionalitat alema-Soleil amb els seus diners”. I és berals dels últims anys, que han l’executiu, tenint en compte que ciar la desaparició. Llavors es va nya que es va perdre a Sortenyque el secretari general de l’US- anat “buidant les arques del Go- “vam proposar nosaltres la inici- muntar un dispositiu per inici- el 27 d’octubre. Els efectius delsdA creu que els diners públics vern dels diners del poble”, jun- ativa de les simulacions” sobre ar la recerca i es va instal·lar un bombers que es troben avui des’han de gestionar “com si fossin tament amb “un sobredimensio- les pensions, “però sembla que punt de comandament al costat guàrdia, però, es tornaran a cen-els d’un mateix, i així ens evita- nament premeditat del cost de som els últims de la cua”. del centre esportiu d’Anyós, ja trar en aquesta recerca. La zonaríem que tots els treballadors i l’obra pública”. Així, s’ha arribat El vicepresident del SIPA que va ser l’últim lloc on la dona on es buscarà l’home, com ja hacomerciants haguéssim de pa- “a un endeutament públic insos- va declarar que el Govern “no va ser vista. estat habitual els últims dies,gar amb retallades i impostos tenible i inusual en aquest Estat estableix escenaris de diàleg re- La policia va confirmar ahir es decidirà aquest matí desprésaquests treballs faraònics com el de dret democràtic i modern als” i va dir que “és curiós que que el cos no presentava signes d’una reunió entre els efectiusdel Cirque du Soleil”. com és Andorra”, es pot llegir en els sindicats que més protestem de violència i que li havia de ser que hi han de participar, segons El secretari general de l’US- el tríptic repartit entre els visi- som els que encara no hem estat practicada l’autòpsia per con- va informar ahir el cap de guàr-dA ho va posar com exemple per tants que arribaven o marxaven atesos”. firmar la causa de la mort. Una dia dels bombers.criticar “la mala gestió política” del país. Redacció /Agències / Andorra la Vella / vegada es tinguessin aquests Redacció / Andorra la Vella /de la qual “és víctima el país” i El sindicat de duaners recor- @mes_andorra resultats els agents havien de @mes_andorra FESTIVAL AUDIOVISUAL Férriz triomfa a Ull-Nu amb el premi de ficció i del públic El curtmetratge Alba, de l’an- dorrà Isak Férriz, va ser el gran triomfador d’Ull-Nu, el primer FEDA Festival audiovisual de joves Forces Elèctriques d’Andorra creadors dels Pirineus, en en- dur-se el premi de ficció i el del S’afegeix a les mostres de condol per la mort de M. Jesús Agràs públic, atorgat pels espectadors Un moment del festival. Figa, mare del Sr. Pere López Agràs, antic president del Consell del certamen. Un últim premi // AGÈNCIES que ha fet especialment il·lusió d’Administració de FEDA. a l’actor i cineasta, ja que, com va assegurar ahir, “fem cinema cosa que ja van avançar els orga- per al públic”. nitzadors en la presentació del De fet, tres dels set premis programa. El mateix dilema es que repartia el festival s’han va trobar el públic assistent, ja quedat al Principat. L’altre an- que les seves votacions també dorrà guardonat ha estat Albert van estar molt disputades. Benaiges, director d’Alca Films, L’organització, a més, es va amb el clip Art Camp 2012, que mostrar molt satisfeta per l’aco- resumeix la trobada artística in- llida del certamen. Segons va ternacional d’aquest estiu i amb indicar Ruano, calculen que el qual competia en la categoria unes 425 persones hauran pas- de videoclip i publicitat. Els sat pel Centre de Congressos d’- quatre premis restants van anar Andorra la Vella en els dos dies El PS s’afegeix a les mostres de condol per qui fou a parar a creadors de Guipús- de projeccions. Un públic que, coa, Navarra i Girona. com va destacar, no només ha Maria Jesús Agràs Figa Decidir els guanyadors, però, estat del Principat ja que també com va assegurar un membre de “han vingut alguns dels partici- mare del nostre company Pere López Agràs. l’organització, Stefanie Ruano, pants de fora”. Ara alguns dels no ha estat fàcil i els diferents curtmetratges es podran veure jurats “van deliberar molta es- per Andorra Televisió. tona”, fet que demostra l’alta Redacció / Andorra la Vella / qualitat dels treballs presentats, @mes_andorra
 7. 7. Dilluns, 12 de novembre del 2012 7 N¿Sabies que... La dada Efemèridetot i ser evolutivament llunyanes, les serps ‘Micrurus frontalis’, 3.559 vehicles són els que circulen cada dia pel túnel de les 12 de novembre de 1035‘Simophis rhinostoma’ i ‘Oxyrhopus trigeminus’ tenen uns Dos Valires. Neix Canut el Gran, rei víking de Dinamarca,dibuixos corporals roigs, negres i grocs gravats? Noruega i Anglaterra.DIPLOMÀCIA PORTUGUESA ‘CRÒNICA ECONÒMICA D’ANDORRA’ ACCIDENTSPisco troba “inadmissible” Nova publicació sobre Ferit en toparque no hi hagi consolat economia i empresa amb un talús Un home de 46 anys va patirLa decisió del Govern portuguès La Veu del Poble SA, editora del un traumatisme toràcic ende tancar l’ambaixada i el consolat diari Més i del rotatiu BONDIA, perdre el control del vehiclea Andorra i deixar-hi un consolat treu al mercat una nova publi- dissabte a la nit a la carrete-honorari ha centrat la visita del cació, Crònica Econòmica d’An- ra general 2 i topar contra undiputat socialista Paulo Pisco al dorra, per apropar als lectors talús. D’altra banda, un moto-Principat. Pisco va criticar ahir el tota la informació d’actualitat rista va resultar ferit ahir a laretard en l’obertura d’aquesta es- en l’àmbit econòmic i empresa- carretera dels Cortals.tructura i va qualificar d’“enorme El diputat Paulo Pisco. rial del país però sense deixar de Un moment de la presentació. Redacció / Andorra la Vella /error” la reducció de representa- // AGÈNCIES banda l’actualitat econòmica ge- // ANYÓSPARK @mes_andorració consolar. D’una banda, con- neral, que tant interessa el mónsidera que el consolat honorari les comunitats portugueses des- empresarial. Així ho va explicar i que neix de “la voluntat” delsno és suficient per atendre les ne- prés que José Manuel da Silva va el president de La Veu del Po- treballadors de La Veu del Po- TERMINIScessitats, mentre que de l’altra va ser nomenat cònsol honorari i va ble SA, Carles Naudi d’Areny- ble SA i de “la seva predisposi-manifestar que és “inadmissible” deixar vacant la plaça de conse- Plandolit, en la presentació de ció per tirar-ho endavant”. Així Inscripcions aque un any després del tancament ller de les comunitats. Per poder la nova publicació, que va tenir mateix, Naudi va destacar quede l’ambaixada encara no estigui escollir un nou càrrec per elecci- lloc a la sala de conferències Crònica Econòmica ve a cobrir la cavalcadaen funcionament el consolat ho- ons caldria esperar un any més, d’AnyósPark davant més de 120 un “buit evident” que hi ha ennorari. per la qual cosa insta les organit- persones del sector econòmic, aquests moments pel que fa a Els infants de més de 6 anys i L’únic que falta, va exposar el zacions de la comunitat lusitana financer i empresarial del país. les notícies econòmiques. els adults que facin una alçadadiputat socialista, és la formació a escollir un coordinador que les Naudi, que va admetre el risc Després de la presentació va aproximada d’1,70 metres japer poder realitzar actes de regis- pugui representar. de tirar endavant un nou pro- tenir lloc la xerrada Where is the es poden inscriure per pren-tre civil, com l’emissió de carnets Un altre aspecte que va valorar ducte informatiu en l’actual si- limit?, a càrrec del conegut atle- dre part en la cavalcada con-d’identitat. Per això va demanar Pisco va ser la necessitat d’avan- tuació de crisi econòmica, es va ta i trader espanyol Josef Ajram, junta entre Andorra la Vella ial Govern lusità “que surti de la çar la negociació per evitar la do- mostrar convençut de l’èxit de organitzada per Crònica Econò- Escaldes-Engordany. El termi-letargia” per dur-la a terme. ble tributació. la nova publicació, que serà gra- mica amb el suport d’Andbank. ni s’acaba el dia 22. Així, es va mostrar preocupat Redacció / Agències / Andorra la Vella / tuïta i es repartirà directament Redacció / Anyós / Redacció / Andorra la Vella /per la manca de representació de @mes_andorra entre empresaris i professionals, @mes_andorra @mes_andorraCELEBRACIONS CIRCULACIÓ Castanyada de Doble sentit a l’antic camí Sant Martinho L’envelat del parc Central va aco- ral d’Andorra la Vella llir ahir a la tarda la Castanyada de Sant Martinho, una festivitat popu- El tram de l’antic camí ral com- estarà tancat provisionalment a lar i tradicional que se celebra cada près entre la intersecció amb la circulació de vehicles, demà i any l’11 de novembre a Portugal. A més de les castanyes, els assistents la via que condueix al pont del dimecres, a partir de les deu de van poder gaudir també de caldo Liceu i la cruïlla amb l’avinguda la nit i fins a les sis del matí. A verde, una sopa típica del nord de Santa Coloma és des d’avui de més, es farà un control especial Portugal. També hi va tenir lloc una doble sentit per facilitar l’accés del trànsit a l’avinguda d’Enclar, demostració de balls populars por- a l’aparcament que es troba a entre dimecres i dissabte, per les tuguesos. aquesta zona. obres d’una rasa. D’altra banda, des del Comú Redacció / Andorra la Vella / // T. M. recorden que el carrer del Valira @mes_andorra Arribant on ningú no ha arribat abans: la primera ascensió al Nanga Parbat per la via Mazeno Ridge. CONFERÈNCIA DE LA CATHY O’DOWD L’alpinista sud-africana, resident a Andorra, compartirà amb nosaltres la seva apassionant experiència escalant el Nanga Parbat. Avui 12 de novembre a les 19 h ns Sala d’actes de MoraBanc dillu Av. Meritxell, 96. Andorra la Vella. Conferència en anglès
 8. 8. 8 Dilluns, 12 de novembre del 2012E SPORTSFUTBOL RUGBIEl Lusitans s’aprofita de l’empatentre el Pidasa i la UE Sant JuliàL’FC Lusitans va aconseguir situ-ar-se líder en solitari després queels seus principals rivals, PidasaSanta Coloma i UE Engordany,empatessin a un gol en la sisenajornada de la Lliga Nacional. El derbi de la jornada va acabaramb empat a un. Els dos conjuntseren molt conscients del que esjugaven en aquest matx i tant elshomes de Luis Blanco com els de El VPC va anar a remolc del Villeneuve tot el partit.Joan Marsà es van voler arriscar. // T. M.El primer temps va tenir ocasi-ons per a totes dues parts, peròcap equip va obrir el marcador i Una dolenta primera partel públic que va aguantar el fredd’Aixovall va haver d’esperar fins condemna el VPC (15-22)a la segona part. El derbi va acabar amb empat a un. El jugador lauredià Fabio Ser- // T. M. El VPC Andorra i el Villeneuve çar bé per als andorrans, que esra va ser el que va fer el primer gol van passar amb nota l’examen van trobar com al minut 48 eldel partit, al minut 58. A partir JORNADA 6 Dos Reis va fer el definitiu 3 a del fang, i és que cap jugador va Villeneuve tallava un atac i feiad’aquest moment els colomencs Engordany 1 Principat 1 0, que deixa l’FC Lusitans líder poder anar als vestidors amb la un contracop que significava elvan buscar l’empat, però cap de UE Santa Coloma 2 Inter Escaldes 0 amb 15 punts. samarreta neta, excepte els de la 3 a 19, però a més van acabar deles seves oportunitats es mate- FC Lusitans 3 FC Encamp 0 D’altra banda, la UE Engor- banqueta. Els francesos van sa- trencar el matx amb el cop derialitzava i no va ser fins quan Pidasa 1 UE Sant Julià 1 dany va empatar a un gol amb ber adaptar-se molt millor a les càstig aconseguit al minut 60quedaven dos minuts per a la el CE Principat. Es va avançar el circumstàncies del camp i a la (3-22).finalització que Albert Mercadé Principat amb un gol d’Alejandro primera part van deixar el duel A partir d’aquest momentva aconseguir el definitiu 1 a 1. seguir els tres punts i va sortir a Izquierdo al minut 48, però l’En- vist per a sentència. va arribar la reacció andorra-Aquest resultat deixa tant Sant totes, però es van trobar amb una gordany va empatar al 66 per mit- Els visitants es van avançar al na. Jamrulidze va aconseguirJulià com Pidasa Santa Coloma bona defensa dels encampadans i jà de José Ricardo Guerra. minut 15 amb un assaig després retallar distàncies amb un as-amb 13 punts i en la segona i ter- durant tot el primer temps no va Pel que fa a la UE Santa Co- d’intentar-ho diverses vegades saig al minut 67 (10-22) i ja encera posició de la categoria, res- poder marcar. loma, el conjunt de Lluís Miquel (0-5). El VPC va respondre temps de descompte el VPC vapectivament. A la segona part i cap al minut Aloy va derrotar el Burger King ràpid amb un cop de càstig de aconseguir materialitzar un as- L’FC Lusitans va treure petroli 71 el Lusitans va obrir el marca- Inter Club Escaldes per 2 a 0. Barkalaia al minut 26 (3-5), saig col·lectiu amb la posteriord’aquest resultat, ja que en el seu dor per mitjà de Pedro Miguel Víctor Bernat va marcar al minut però en el temps de descompte transformació d’Abelló que vapartit va fer els deures guanyant Reis (1-0), i només tres minuts 8 i Alejandro Jiménez va fer el 2 els francesos van posar distànci- deixar el marcador en el defini-l’FC Encamp per 3 a 0. L’equip de després van fer el 2 a 0 gràcies a a 0 en pròpia porta al minut 67. es amb un assaig col·lectiu amb tiu 15 a 22.Salvador Estruch sabia que per Leonel Macial. Quan restaven sis Emilio Narváez / Andorra la Vella / transformació (3-12). Emilio Narváez / Andorra la Vella /tornar a ser líder havia d’acon- minuts per al final, Luis Miguel @emilio_narvaez La segona part no va comen- @emilio_narvaezMOTOR FUTBOLLlovera es queda molt a prop L’FC Andorra cau al camp de l’Amposta per 3 a 2d’acabar el ral·li de Catalunya L’equip dirigit per Justo Ruiz no cilitat, però el requisit final, queAlbert Llovera es va quedar a les líquids. És a dir, res greu i per tant està passant per una bona rat- és marcar, no el van complir.portes de poder acabar l’edició la competició continuava”. xa de resultats. L’FC Andorra Tot al contrari que l’Amposta,2012 del Ral·li RACC Catalu- El pilot va reprendre la com- fa set partits que no coneix la que va fer el primer gol al minutnya-Costa Daurada, ja que va ha- petició i va poder recuperar po- victòria i l’equip, tot i que ofe- 18 per obra de Soriano i amb l’1ver d’abandonar per problemes sicions en la classificació abso- reix un bon futbol, no té la ca- a 0 es va arribar al descans.mecànics. En aquesta ocasió, un luta i es trobava en la 34a plaça pacitat golejadora suficient per A la represa, els locals van ferproblema de motor de l’Abarth abans d’abandonar. “El motor guanyar els partits. La prova va per mitjà d’Anell el 2 a 0 i RegolfGrande Punto S2000 va deixar Llovera mirant el seu vehicle. de l’Abarth ha dit prou, ens hem ser en el duel contra l’Amposta va establir poc després el 3 a 0.el pilot andorrà fora de la carrera, // FOTOESPORT quedat molt prop del final de la d’ahir. Els de Ruiz van dispo- L’equip no li va perdre la caraen la part final de la penúltima es- penúltima etapa. Una pena, tots sar de moltes oportunitats per al partit i Oriol, al minut 78,pecial del ral·li, a menys de 8 qui- ja que “durant tota la setmana he havíem lluitat molt per arribar emportar-se els tres punts, però va fer el 3 a 1 i Dario, en l’últimlòmetres cronometrats d’acabar patit un procés gripal amb molta al final, però no ha pogut ser per finalment van acabar caient per minut, va fer el 3 a 2. Aquest re-la prova del Mundial. febre, suava molt, i això al final molt poc”, va assegurar el pilot un ajustat 3 a 2. sultat deixa l’FC Andorra en la A més, Llovera, una vegada ens va preocupar. Me’n vaig anar d’Abarth una vegada acabada la L’FC Andorra va dominar el 13a posició de la taula amb 11acabada la segona etapa, va ser a urgències d’un hospital de Tar- prova. partit des del principi, però les punts.traslladat a un hospital de Tarra- ragona i em van comentar que Redacció / Andorra la Vella / seves triangulacions eren bones Redacció / Andorra la Vella /gona per fer-li diferents proves, tot era a causa d’una retenció de @mes_andorra i van arribar a porteria amb fa- @mes_andorra
 9. 9. Dilluns, 12 de novembre del 2012 9 EFUTBOL FUTBOL SALA BÀSQUET HOQUEI VÒLEIAmistós contra Empat davant El River és El Cevalls venç Nova derrotaIslàndia del Levante l’únic invicte els Monjos del CV AndorraLa selecció andorrana disputarà El conjunt de Carlos Sánchez No hi ha cap altre equip a L’Andorra HC Cevalls va El CV Andorra no va poderun partit amistós contra Islàndia es va quedar molt a prop l’Adecco LEB Or que tingui aconseguir una còmoda vic- superar un altre dels favoritsaquest dimecres a l’estadi Co- d’aconseguir la segona victò- els mateixos números que tòria a l’estadi Comunal da- per aconseguir la Superlliga,munal a partir de les set del ves- ria consecutiva i de continuar el BC River Andorra. Bé, vant del CP Monjos per un l’Unicaja Almería. El conjuntpre. Aquest enfrontament ser- sumant de tres en tres aques- n’hi havia un, el Leyma Na- contundent 6 a 1. Edu Rocha, andalús va derrotar dissabteveix per tornar el favor pel matx ta temporada, però a la pista tura Básquet Coruña, però Àlex Martín per partida do- els andorrans per 0 a 3 ambque es va disputar ara fa més de del Levante Dominicos es els gallecs han estat la sisena ble, David Giraut, Guillem parcials de 21-25, 14-25 i 16-dos anys a Reykjavík i en què els va haver de conformar amb víctima dels homes de Joan Cuadrado i Llorenç Miquel 25. Aquest resultat deixa elsislandesos van vèncer per 4 a 0. l’empat, tot i que va disposar Peñarroya aquesta temporada van ser els golejadors del andorrans en l’última posició El seleccionador, Koldo Álva- de bones oportunitats per en caure per 73 a 61. Així, el Cevalls. de la taula.rez, ja ha passat la llista dels 23 guanyar. River és el líder en solitari i Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /preseleccionats i demà aquesta Els locals es van avançar l’únic equip que no ha perdut @mes_andorra @mes_andorrallista es veurà reduïda als divuit gràcies a un gol de Ximo al cap duel aquesta campanya.jugadors definitius. La llista està minut 16, però l’FC Andor- Els gallecs es van imposarformada per Ferran Pol, Ivan ra no va llançar la tovallola, i al primer quart per 10 a 12, ESQUÍ CURSES DE MUNTANYAPeriánez, Josep Rivas, Òscar So- això és un fet que ha caracte- però al segon quart les cosesnejee, Josep Manel Ayala, Emi- ritzat els de Sánchez aquesta van canviar i va ser el River Gutiérrez és Bons resultatsli García, Jordi Rubio, Adrian temporada. Els andorrans no el que va manar al marcadorRodrigues, Moisés San Nicolás, van poder empatar en els qua- i gràcies a un parcial de 25 a 35a a Levi a ValènciaManolo Jiménez, Marc Pujol, tre minuts restants i van haver 11 va poder marxar al descansMarcio Vieira, Xavi Andorrà, d’esperar al segon temps. guanyant per 35 a 23. L’esquiadora de la FAE Mire- Els germans Teixidó, Ferran iMarc García, Edu Peppe, Samir Al segon temps, Antoñito Els de Peñarroya no es van ia Gutiérrez va començar la Xavi, i Òscar Casal van acon-Bousenine, Cristopher Pousa, va aconseguir al minut 25 fer relaxar després del descans i seva temporada amb la prova seguir acabar entre els deuXavier Vieira, Sergi Moreno, l’empat a un gol, i tres minuts van mantenir l’encert encis- de Copa del Món de Levi, en millors de la Copa del MónSebas Gómez, Gabi Riera, Ivan més tard Ique va fer l’1 a 2, tellador, així que van arribar què va acabar en la 35a posi- de quilòmetre vertical gràciesLorenzo i Ludovic Clemente. però al minut 32 el Levante a l’últim quart amb una gran ció. Ara l’esquiadora andorra- al darrer resultat de la prova Les novetats són que José va establir el definitiu 2 a 2 diferència a favor. El Leyma na marxarà amb l’equip fran- d’ahir al puig Campana. CasalAntonio no ha estat convocat gràcies a Kiko. Aquest resul- Natura, tot i millorar en el cès fins a Aspe per preparar la va ser 6è, mentre que Ferranaquesta vegada i la inclusió del tat deixa l’FC Andorra en la darrer període, va ser incapaç següent prova de la Copa del Teixidó va ser 8è i Xavier vajove de 20 anys Xavi Vieira. sisena posició amb 13 punts. de capgirar el marcador. Món, el 25 de novembre. quedar en 9a posició.Emilio Narváez / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /@emilio_narvaez @mes_andorra @mes_andorra @mes_andorra @mes_andorra OFERTES TARDOR Exclusives a AnyósPark ESPECIAL TARDOR · MASSATGES/ESTÈTICA Massatge craneo-podal a 4 mans: 30 minuts - 50.00 € Gaudeix d’aquesta única experiència. Relaxa i estimula simultàniament la zona cranial amb un relaxant massatge podal, una de les zones mes agraïdes per rebre un massatge. Massatge a la carta: 40 minuts - 45.00 € Allibera tensions i relaxa les zones on mes et convingui. Facial Caprici exprés: 30 minuts - 25.00 € Escull el que més s’adapti a la teva pell: reafirmant, lífting, purificant, anti-bosses... Efecte flash en 30 minuts. SERVEI DE PERRUQUERIA Tall home: 13.00 € Rentat + tractament + brushing: 20.00 € Tractament de queratina + tall + rentat + pentinat 99.00 € OFERTA EXCLUSIVA A Demana hora i més informació al 73 76 73 ofertes decleor tardor 2012.indd 1 19/10/12 18:20
 10. 10. 10 Dilluns, 12 de novembre del 2012
 11. 11. Dilluns, 12 de novembre del 2012 11CLASSIFICATS ESCALDES PIS, 2 H., AMB MOBLES, AMB PÀRQUING, CÈNTRIC, A L’AV. Serveis Immobiliaris CARLEMANY. PREU: 450 EUROS Telèfon: +376 80 03 00 FEM VISITES Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57 ALS MIGDIES ARINSAL PIS, 2 HABITACIONS LLOGUERS SENSE MOBLES, SOLEJAT, AMB ANDORRA Edf. Alzina pisos d’1 dormitori a partir de, pq. opcional 300 € VISTES. PREU: 400 EUROS Edf. Alzina pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 € ARINSAL ENCAMP PIS, 2 HABITACIONS, Ed. Areny, 1 dorm., 1 bany, moblat. 350 € SENSE MOBLES, AMB PÀRQUING ESCALDES-ENGORDANY Molleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pq. 350 € I TRASTER, PER LA ZONA DEL PE- Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 € DRAL. PREU: 400 EUROS Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat pq. 650 € ENCAMP TEL.: 321 248 Bellesguard, 2 dorm., 1 bany, terrassa 450 € LA PLETA DE SOLDEU 60 m2 XALET PER TEMPORADA DE 250 m2 RESIDENCIAL REFUGIS D’INCLES 60 m2 1 dormitori, 1 bany, 1 plaça d’aparca- 2 dormitoris grans, 1 bany complet, 1 plaça 3 dormitoris, 3 banys, garatge per a 2 cotxes, d’aparcament i 1 traster grans, cuina oberta ment i 1 traster grans, cuina oberta, apartament independent, gran cuina office, saló menjador, balcó amb vistes, per terrasses, llar de foc. totalment equipada, saló menjador amb llar de foc, balcons, per temporada o per tot l’any, Busquem pisos estrenar, moblat i equipat. PREU: 136.500 € Preu: 1.500 € (CONSUMS A PART) a peu de pistes, totalment equipat i moblat. PREU: 600 € de lloguer a totes les Particular lloga pis d’1 habitació Interessats/ades, envieu CV indicant la referència parròquies amb mobles a ENCAMP al departament de RRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com o al fax 73 73 79 Tenim clientsBalcó, bona vista, possibilitat de pàrquing. esperant 1 mes de dipòsit més 1 mes corrent. ANYÓSPARK HOTEL APARTHOTEL per llogar el (Facilitats al pagament del dipòsit.) CERCA vostre pis! PREU: 395 € - Tel. 321 349 Es ven pis a Encamp SUBGOVERNANTA Es ven Honda 120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + traster (REF. SG) Pantheon 150 Terrassa gran, llar de foc Imprescindible experiència i permís Color negre. Vistes i sol tot el dia de residència i treball o nacionalitat 17.000 km 350.000 € andorrana Preu: 1.400 € Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes) Tel.: 32 53 85 www.cisa.ad ·73 73 73 VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis... ESCALDES - REF. 1507 EL TARTER - REF. 1476 LA MASSANA - REF. 1509 Xalet construït el 2009, de 240 m², Apartament d’un dormitori. Bany Apartament al centre de a Engolasters. Construït en 3 plan- amb banyera hidromassatge. Saló 3 dormitoris dobles. Cons- tes. Garatge per a 2/3 cotxes amb menjador amb llar de foc. Aparca- trucció recent. 2 banys. Am- possibilitat d’ampliar al doble. Vis- ment i traster. Estat impecable. pli saló menjador. Pàrquing i tes immillorables. 110.000 € traster. 850.000 € 316.456 € ENCAMP -d.u.- REF. 1504 LA MASSANA - REF. 1496 CANILLO - REF. 1493 Estudi-àtic al centre al costat de Apartament al centre d’Arin- Apartament davant les pistes d’es- LA MASSANA les escoles. Sostres alts, possibili- sal a prop del telecabina. quí del Tarter. Saló menjador espai- REF. 1036 Apartament de 3 dormitoris a l’entrada. En tat de fer un altell ampli. Pàrquing 1 dormitori doble, saló menjador ós amb llar de foc. Cuina oberta. 2 molt bon estat. 1 dormitori en suite amb comunitari. Moblat i equipat, per amb llar de foc i molt bones vistes. dormitoris dobles. 2 banys. Aparca- dutxa d’hidromassatge. 1 bany més amb banyera. Terrassa de 44 m². entrar-hi directament. Aparcament i traster. Moblat. ment i traster. Pàrquing i traster. 59.995 € OFERTA!!! 225.000 € 120.000 € 170.000 € Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.ad www.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.Andorra

×