Diari del 11 d'abril de 2013

204 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 11 d'abril de 2013

 1. 1. CRITERI DEL GOVERN DIJOUS No a despenalitzar11 l’avortament L’executiu apel·la a “possibles conflic- D’ABRIL tes institucionals” per justificar el seu DEL 2013 criteri desfavorable a la proposta perNÚM. 1875 despenalitzar l’avortament del PS. // Pàg. 6 //T. M. El TC desestima les peticions del SIPA contra la llei de retallades www.twitter.com/mes_andorra // Pàg. 3 RESPONSABILITAT CIVIL COMPLEMENT SALARI COMPLEMENT CASS CONTRUCCIÓ COMUNITATS AUTOMÒBIL www.facebook.com/mesandorra ACCIDENTS LLAR VIDA La Federació Andorrana d’Esquí fa balanç d’una temporada agredolça, ja que mentre que els més joves de l’equip Mòbil: 322 553 d’alpí han mostrat una bona evolució, els sèniors no han assolit els objectius esperats. //Pàg. 9 // T. M. innova@andorra.ad segueix-nos a DESCOBREIX EL NOSTRE NOU MENÚ APTE PER A TOTES LES BUTXAQUES Plaça de les Fontetes - La Massana Tel.: 840 030 fontetes@bondiacafe.com SOLIDARITAT ANDORRA LA VELLA Banc de perruques El Comú tanca el 2012 amb un superàvit de dos milions a la Massana El Comú d’Andorra la Vella tanca l’exercici 2012 amb un superàvit de més de dos milions d’euros i pot reduir l’endeutament. // Pàg. 7 Un grup de dones que pateixen càncer mes@mes.ad // www.mes.ad // 809 810 impulsen un banc de perruques per- CANÒLICH MUSIC ANDORRA què persones que en tenen les puguin Sant Julià acollirà un festival de música cristiana cedir a d’altres afectats. Sant Julià acollirà el primer dissabte de juny el Canòlich Music Andorra, un festi- //AGÈNCIES // Pàg. 6 val de música cristiana que vol aplegar joves de Catalunya i França. // Pàg. 8
 2. 2. 2 Dijous, 11 d’abril del 2013 I NFO SORTEJOS EL TEMPS Variable ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Canillo MENÚ DEL DIA Ordino MENÚ SIDRERIA La Massana Encamp Pas de la Casa Escaldes-Engordany MENÚS PER A GRUPS Andorra la Vella MENÚS CONCERTATS “Alubias” de Tolosa, Sant Julià de Lòria arrossos al forn, clatell de lluç, llobarro, etc. AVUI DIVENDRES DISSABTE BARRA DE “PINTXOS”, Màx. 18º Màx. 20º Màx. 22 º RACIONS, ENTREPANS Mín. 7º Mín. 8º Mín. 9º GELATS – TERRASSA CUINA BASCA Obert de 12.30 h a 15.30 h i de 19.30 h a 2.00 hFARMÀCIES DE GUÀRDIA Carretera d’ArinsalAndorra la Vella Pas de la Casa Edifici Amadeus B · local 3Farmàcia Pasteur Farmàcia de les Pistes AD400 ARINSALAv. Meritxell, 84 Avinguda d’Encamp, 9 Tel.: 838 566Tel.: 800 970 Tel.: 856 580 - 347 958 EUROMILIONS Sorteig de dimarts 9 d’abril 15 35 38 44 48 10 5 LA PRIMITIVA Sorteig de dissabte 6 d’abril 1 16 20 30 38 43 Com. 28 Rei. 9 LA GROSSA DE LA PRIMITIVA Sorteig de diumenge 7 d’abril 5 14 26 29 30 Núm. clau 3 BONOLOTO NOVA FRUITERIA TENIM FULLES DE NAPS Sorteig de dimecres 10 d’abril 11 18 31 32 33 42LA VEU DEL POBLE, SAPRESIDENT Carles Naudi d’Areny-Plandolit A ANDORRA LA VELLA (GRELOS) Com. 23 Rei. 8SECRETARI Ferran Naudi d’Areny-PlandolitGERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc Segalés LOTERIA NACIONAL Sorteig de dissabte 6 d’abrilMÉSCORRECCIÓ M. Àngels Sala 9 7 9 9 2MAQUETACIÓ QuimescuerCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓ PATATES DE Fracció 10 Sèrie 7Carme Garcia, Virginia Yáñez.DISTRIBUCIÓ Premsa Distribució PORTUGALDISSENY ORIGINAL Marc Rovira ONCECarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta. Sorteig de dimecres 10 d’abrilAndorra la Vella.Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.ad VERD FRUIT - Carrer de l’Aigüeta, 19 4 4 0 8 9Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005 Andorra la Vella - Tel. 816 420
 3. 3. Dijous, 11 d’abril del 2013 3NOTÍCIES COS DE POLICIAEl TC desestima les peticions delSIPA contra la llei de retallades// L’alt tribunal només admet que s’ha vulnerat el dret a la llibertat sindicalEl Tribunal Constitucional manda dels recurrents desborda La conclusió a la qual ar-(TC) ha atorgat parcialment l’àmbit del recurs d’empara, per- riba el tribunal pel que fa a lal’empara al Sindicat de Policia què té com a objectiu la decla- vulneració del dret a la lliber-d’Andorra (SIPA) en el recurs ració de la inconstitucional o la tat sindical és diferent. Així,presentat contra la Llei de con- inaplicació d’un precepte legal. el Constitucional entén quetenció de la despesa en matèria El TC considera, però, en els l’emissió d’informes per partde personal. Igual que ja va fer fonaments jurídics que quan els de la comissió consultiva de laen el cas del recurs interposat jutges i magistrats dubtin de la Funció Pública és un dels pocsper set sindicats de l’administra- constitucionalitat estan obligats mecanismes de participació, deció contra el mateix text, l’alt tri- a interposar una qüestió inci- representació institucional i debunal estima “que s’ha vulnerat dental d’inconstitucionalitat. negociació col·lectiva que hi hael dret dels recurrents de creació “L’aprovació d’una llei no cons- al país, i per tant té “una nota-i funcionament d’organitzacions Un grup de policies davant del despatx central, situat a titueix una mena de salconduit ble transcendència pràctica” persindicals, reconegut a l’article 18 Escaldes-Engordany. // T. M. dotat de la capacitat de reparar defensar i promoure els dretsde la Constitució”. Per aquesta de manera automàtica totes les dels treballadors de les adminis-raó, s’ordena que el Govern con- de guàrdia i posteriorment a la va també el recurs. possibles vulneracions dels drets tracions públiques “i cal consi-voqui la comissió consultiva de sala administrativa del Tribunal Aleshores, els membres del fonamentals que s’hagin pogut derar-la com a formant part della Funció Pública amb la finalitat Superior de Justícia en entendre SIPA van interposar un recurs produir durant la tramitació del dret a la llibertat sindical de l’ar-que emeti el preceptiu informe que l’aplicació de les retallades d’empara davant el TC contra projecte de llei”, es pot llegir a ticle 18 de la Constitució”.sobre aquesta llei. El TC deses- no respectava el principi d’igual- totes dues resolucions judicials, la sentència. Segons el TC, tant El portaveu del SIPA, Joantima, però, la resta de peticions tat reconegut a l’article 6 de la al·legant que s’havia vulnerat el la Batllia com la sala adminis- Comella, va indicar que fins avuiformulades en el recurs, entre les Constitució ni l’article 18 relatiu seu dret a l’accés en condicions trativa del Tribunal Superior de no hi haurà un pronunciamentquals l’anul·lació de l’aplicació a la llibertat sindical. Pel que fa a d’igualtat a les funcions públi- Justícia “tenien el deure de plan- del sindicat sobre la sentència.de la retallada salarial i, per tant, la primera instància, va entendre ques i també el dret a la lliber- tejar l’acció d’inconstitucionali- Tot i així, va avançar que estanel restabliment de la integritat que el procediment urgent i pre- tat sindical de l’article 18 de la tat” si dubtaven de la constitu- “decebuts” pel fet que l’alt tribu-dels sous percebuts. ferent utilitzat no era el procedi- Constitució en el vessant del cionalitat de l’article 2 de la llei nal no hagi entrat en el fons de Una quarantena de policies ment adequat, raó per la qual no dret a la negociació col·lectiva. “i havien de fer-lo malgrat que la qüestió i no s’hagi pronunciatmembres del SIPA amb rendes va entrar a valorar la suposada A la sentència emesa pel TC el 8 estiguessin coneixent la causa a sobre si la llei és constitucional.superiors als 3.000 euros bruts vulneració dels esmentats drets, d’abril, es desestima la pretensió través del procediment urgent i Redacció / Andorra la Vella /mensuals es van adreçar al batlle mentre que la segona desestima- d’empara en entendre que la de- preferent”. @mes_andorraTREBALL OBRES CONSELL GENERAL RAÇA BRUNASegona fase del programa Millores al Preguntes Concurs ded’ocupació per a aturats pont de París sobre la RN-20 mascles El Govern va aprovar ahir la Els consellers generals de De- El departament d’Agricul-El Govern va donar ahir llum grama un milió d’euros i els be- licitació de les obres de mi- mòcrates per Andorra Xavier tura, amb la col·laboracióverda a la segona fase del pro- neficiaris cobraran, durant els sis llora al pont de París, que Montané, Carles Enseñat i de l’Associació de Pagesos igrama de treball en benefici de la mesos de feina, 962 euros men- han de permetre eixamplar i Aleix Varela van entrar a trà- Ramaders, organitza aquestcol·lectivitat perquè els comuns i suals. A més a més, l’executiu es ampliar la vorera per donar-li mit parlamentari dilluns tres matí el segon Concurs nacio-les parapúbliques també puguin fa càrrec de la part empresarial continuïtat al voltant de tot el preguntes amb resposta es- nal de mascles de la raça bru-contractar, durant sis mesos, per- de cotització a la CASS. perímetre del pont a més del crita del Govern relatives als na d’Andorra, que tindrà llocsones que es troben a l’atur. Es Segons posen en relleu des del desplaçament dels passos de tancaments de la RN-20 en a l’envelat del parc Centraltractaria de 75 contractacions, Govern, l’objectiu d’aquests pro- vianants. L’import previst és el tram d’accés a la frontera. d’Andorra la Vella a partir deque se sumarien a les 75 més que grames és reforçar les mesures d’uns 75.000 euros. L’execu- Així, demanen si té constàn- dos quarts d’onze. A la firafaran el Govern i la justícia. de polítiques actives d’ocupació tiu ha aprovat també la licita- cia de tots els tancaments hi participaran nou animals El ministre portaveu, Jordi per al sector privat. La contracta- ció de la quarta fase, i darre- aquest hivern, en quines da- dividits en tres seccions: ve-Cinca, va recordar que es poden ció temporal pretén la inserció ra, del centre de tecnificació tes s’han produït i quines dells, anolls i braus. La firabeneficiar d’aquest programa els sociolaboral dels treballadors d’Ordino, que consistirà en gestions s’han dut a terme. es realitzarà conjuntamentandorrans o residents que esti- dotant-los dels recursos econò- la construcció de grades al A més, també s’ha preguntat amb la subhasta de vedellsguin inscrits al Servei d’Ocupa- mics necessaris per mantenir la camp de futbol i de sales po- quines accions s’han previst que provenen del Centre deció un mínim de 45 dies (encara cobertura sanitària i atendre les livalents, que estaran per sota per evitar o resoldre el pro- Selecció Genètica de Ville-que no siguin consecutius) du- seves necessitats bàsiques a can- d’aquestes grades. A més, la blema. Els consellers han neuve de Paréage, i que tin-rant els darrers dotze mesos i que vi d’un treball en benefici de la setmana que ve es pavimen- mantingut contactes amb els drà lloc a partir de les dotzeno hagin rebutjat cap oferta de col·lectivitat. tarà el túnel de la Tàpia. veïns i comerciants. del migdia.treball en els darrers tres mesos. Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /L’executiu destina a aquest pro- @mes_andorra @mes_andorra @mes_andorra @mes_andorra
 4. 4. 4 Dijous, 11 d’abril del 2013OPINIÓ TENS OPINIÓ?EDITORIAL VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR? C om era previsible, malgrat algun posicionament favo- rable a títol individual, el Govern sobta una mica l’argumentació utilitzada per justificar aquest no ja que, més que per convicció, que Envia les teves cartes al director ha emès un criteri desfavorable seria del tot raonable, s’apel·la a un o les teves opinions a la proposició de llei de modifi- possible conflicte institucional, al a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. cació del Codi Penal presentada fet de poder posar en perill l’estabi- Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així pel Partit Socialdemòcrata per tal litat de l’Estat, i als dubtes sobre la com la parròquia de residència. de despenalitzar l’avortament en constitucionalitat de la proposta. L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. tres supòsits de caràcter terapèu- Sobre aquest darrer aspecte és el tic molt concrets i acceptats en la TC qui s’hi hauria de pronunciar gran majoria de països del nostre arribat el cas, i respecte al primer entorn. Ara bé, i tot i que també era seria bo recordar que hi ha previsible ja que en d’altres debats d’altres lleis vigents signa- ja s’ha recorregut a fórmules tipus des només per un dels co- “avui no toca” o “no és el moment”, prínceps i no ha passat res. Nou iMac Core i5 a 2,9 GHz 8 GB de memòria Si desitgeu més informació, 27" - 2,9GHz Disc dur d’1 TB1 ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a Preu: 1.740 € * En estoc serveis informàtics per a particulars i empreses esfera@esferatecnologies.com * IGI inclòs EN XARXA Escaldes-Engordany Comú Sant Julià Govern d’Andorra Comú d’Encamp @comuee @comusantjuliadijous 11 d’abril el segon Concurs Nacio- Un total de 14 joves participen al IV Con- Aquest Sant Jordi, Històries de la nostra @comusantjulia L’Escola d’Art organitzanal de Mascles de la Raça Bruna d’Andor- curs d’Ous de Pasqua del Pas de la Casa. història 2 d’Alfred Llahí a les llibreries. un taller per a infants de 6 a 12 anysra a l’envelat del Parc Central Gràcies a tots i felicitats pels premis!!!! centrat en el cultiu dels horts Bàsquet Club Andorra AgendaAD Bombers d’Andorra ORDINO ES VIU @riverandorra @AgendaADEls Bombers d’Andorra col.laborem en Felicitats a la Cathy i a tot el seu equip Bon dia, ens apropem al divendres. Tothom Tornen les Jornades de cuina catalana.la campanya solidària per la recollida i el per l’atorgament del Piolet d’Or. al Poliesportiu per sumar una nova victòria. Encara ets a temps de reservar taula!reciclatge dels taps de plà... Partit davant @flleida que podria ser decisiu Fae Federacio Andorrana Joan Sans Urgell Turisme Alt Urgell Esqui Centre Andorra Sostenible @joansansurgell @alturgellturAquest cap de setmana hi ha jornada de Ja es troba disponible un nou número de El Govern considera que la despenalització de #cineclub #laSeu, dijous 11 d’abril a lesportes obertes per joves de 8 a 18 anys de la revista “rastres” editada pel Departament l’avortament posa en greu perill l’estructura 22h als cinemes guiu El Molino y la Cruzfreestyle que vulguin ser a @Grandvalira_AD de Patrimoni Natural del Govern d’Andorra. institucional del Principat. #algunacosamés? #alturgell MITJANS Fòrum Andorra Bondia Fòrum Ad Diari Bondia @forum_ad @bondiaEls cònsols veuen difícil poder complir el Mor José Luis Sampedro, president de la Els set comuns habilitaran punts de recollida El Punt 400, espai de trobada i dinamit-Conveni sobre aigües parasitàries d’aquí Universitat d’Estiu durant deu anys www. de signatures a favor de la despenalització zació per als joves http://www.bondia.al 2020 FÒRUM.ad bondia.ad de l’avortament http://forum.ad/?p=46004 ad/index. Periòdic d’Andorra RTVA RTVA notícies Diari Obert @PeriodicAND @rtvandorraUna recollida de taps permet comprar El Govern obre la porta a la incorporació Els comuns detecten una escletxa fiscal Serveis informatius: La despenalització deun biesquí per a la Federació d`Esports de policies www.diariandorra.ad en la compra-venda de pisos http://dlvr. l`avortament no provoca una opinió con-Adaptats www.rtva.ad it/3CQZq2 #andorra junta entre els cònsols http://dlvr.it/3CNNHR Diari d’Andorra Fòrum Andorra Diari Bondia El Periòdic d’Andorra @diariandorra @forum_adHoracio Fumero: “Un concert és bo si el La legislació actual avala la titularitat L’executiu veu inconstitucional la despe- Convocats els Jocs Florals Infantils i Juve-públic no té temps de pensar, només de comunal de l’avinguda Carlemany nalització de l’avortament http://www. nils d’Andorra http://forum.ad/?p=46032gaudir” www.bondia.ad www.elperiodicdandorra.ad diariandorra.ad/index. Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut.
 5. 5. Dijous, 11 d’abril del 2013 5 EXPEDICIÓ CRÈDIT ANDORRÀ EVEREST 2013 Domènec Trastoy Andorra al cim del món Segueix l’aventura COMENÇA L’AVENTURA www.everestcreditand.com “ L’alpinista Domènec Trastoy ho intentarà “ sense oxigen i amb estil alpí.
 6. 6. 6 Dijous, 11 d’abril del 2013 N¿Sabies que... La dada Efemèridela beguda més consumida a tot el món és el te, seguit de la 738.200 euros són els que la guàrdia civil va intervenir 11 d’abril de 1987cervesa, el cafè i l’aigua envasada? dimarts a una parella de jubilats en un autobús de línia entre Mor l’escriptor italià Primo Levi. la Seu d’Urgell i Barcelona.CRITERI A LA PROPOSTA DEL PS SOLIDARITATL’avortament posa en perill el Banc de perruques per a dones amb càncercoprincipat, segons el Govern A partir d’ara les dones que ne- de Dones d’Andorra (ADA) seEl ministre portaveu, Jordi Cinca, cessitin una perruca després de suma a la proposta i recordenva anunciar ahir que el Govern rebre un tractament de quimi- que tenen un grup de suport aemetrà un criteri desfavorable a la oteràpia podran beneficiar-se dones amb càncer de mama.proposició de llei de modificació del banc de perruques que s’ha Aquestes perruques es troba-del Codi Penal per despenalitzar posat en marxa al Comú de la ran en un rober que té l’àrea del’avortament en tres supòsits pre- Massana. La iniciativa va sorgir Social de la corporació, tal comsentada pel Partit Socialdemò- a proposta de Joanna González i va explicar la consellera, Pilarcrata, ja que podria posar en pe- Mayte Giménez, dues dones que Gabriel. Els impulsors fan unarill l’estabilitat institucional. Des tenen càncer i que van pensar crida perquè tothom aporti elde l’executiu consideren que no que aquesta podia ser una bona seu gra de sorra a aquesta inici-es pot debatre l’avortament sense proposta, tant per a aquelles do- ativa solidària. Per tant, dema-que hi hagi un altre debat sobre nes a qui els fa “vergonya” anar a nen a aquells que tinguin per-la taula referent a l’estructura de una botiga a comprar una perru- ruques que les cedeixin i tambél’Estat. El criteri desfavorable es ca com per a aquelles que tenen han sol·licitat la col·laboració debasa en l’anàlisi de les actes de més dificultats econòmiques. La les perruqueries de la Massana,la comissió tripartida, de què es proposta es complementa, tam- tot i que la petició es fa extensi-desprèn que aquesta qüestió su- bé, amb la col·laboració de Line va a tot el país.posaria un motiu de “conflicte Cinca va exposar ahir quin és el criteri del Govern. Jeuland, que oferirà un taller de Redacció / La Massana /insuperable” al copríncep epis- // T. M. maquillatge. També l’Associació @mes_andorracopal entre aquesta condició i lade bisbe i que podria causar una ser conscients que plantejant el supòsits, en canvi, faria que no hiinestabilitat institucional, “que debat de l’avortament es va “al hagués “cap garantia de la pervi- CONSELL GENERALara per ara és difícil saber com es moll de l’os” sobre les instituci- vència” de l’actual estructura ins-resoldria”, tal com va posar en re-lleu Cinca. ons. Tot i aquesta referència a un debat més aprofundit, Cinca va titucional. Per tant, per evitar “la trenca- El PS presenta divuit Així, Cinca va argumentar quel’estabilitat de l’Estat “sempre destacar que el Govern el que fa únicament és emetre el seu criteri dissa” que es podria derivar d’un criteri favorable, el Govern opta esmenes al text de l’INAFés important” però ho és encara sobre la proposta del PS i que en per un de desfavorable, tot i elmés en els moments de crisi que tot cas “no obrirà el debat” sobre “respecte i comprensió” per una El grup parlamentari socialde- mantenir cap relació financera,vivim. I el Govern creu que es les institucions, tot i que hi parti- part de la ciutadania que defensa mòcrata va presentar ahir divuit comercial o laboral amb les enti-podria posar en perill no només ciparia si es plantegés. aquesta despenalització. esmenes al projecte de llei de tats del sistema financer andorrà.la continuïtat de la figura del co- Des del punt de vista personal, Sobre la possible inconsti- l’Institut Nacional Andorrà de Així mateix, el PS, que remarcapríncep episcopal, sinó també la el ministre portaveu va admetre tucionalitat de la proposta del Finances (INAF) amb la intenció en dues esmenes que l’INAF hadel coprincipat. que si no es posés en perill l’es- PS, Cinca va comentar que en de garantir-ne la independència i de vetllar per la reputació del sis- Per això, el ministre portaveu tructura institucional no veuria el criteri es fa “un toc d’atenció”, reforçar-lo com a “autoritat finan- tema financer, proposa reduir deva reconèixer que aquesta qües- “cap problema” perquè es despe- tot i que en tot cas hauria de ser cera pública”, segons va informar tres a dos els períodes de sis anystió ha de ser objecte d’un debat nalitzessin aquests tres supòsits el Constitucional qui dirimís la el PS en un comunicat. durant els quals una persona potmés aprofundit i assossegat, al que s’han plantejat des del PS, qüestió. El Govern ja ha comu- Així, algunes de les esmenes ser nomenada membre del con-qual “no tanquen la porta”, tot i tot i que va afegir que les dones nicat al copríncep la seva posició. van encaminades a reforçar la sell d’administració de l’INAF.que va afegir que no es pot “gi- tenen ara “mecanismes” per avor- Redacció / Andorra la Vella / prohibició als membres del con- Redacció / Andorra la Vella /rar l’esquena a la realitat” i cal tar i que acceptar aquests tres @mes_andorra sell d’administració de l’INAF de @mes_andorraINICIATIVA ACTUA FUNDACIÓ CRÈDIT ANDORRÀUn institut de benestar i un Nous cursos d’informàtica per a la gent gran a L’Espaibanc de teixit, nous projectes La Fundació Crèdit Andorrà ha els divendres de les 10 a les 12.La iniciativa Actua va celebrar ahir una medicina regenerativa per po- de realitzar un diagnòstic precoç i posat en marxa aquest abril una El de maquetació de publicaci-una nova sessió, la setena ja, del sicionar-se com el primer banc de complet (prevenció). nova edició dels cursos d’infor- ons tindrà lloc del 12 d’abril algrup de treball de salut i benestar, teixits privat del sud d’Europa. La segona presentació del dia va màtica, de vídeo digital i d’edi- 14 de juny, els divendres de lesque va comptar amb la presentació El punt de partida del projec- anar a càrrec del doctor Miquel Ál- ció de publicacions a L’Espai. 16 a les 18. Finalment, els cursosde dos projectes. D’una banda, el te del grup Van Bruc se situa en la varez Marfany juntament amb Ra- En concret, es durà a terme un d’informàtica, en tres nivells,grup Van Bruc, juntament amb el intersecció entre el turisme, entès mon Pau Pla, antic director gerent curs d’iniciació a la informà- tindran lloc del 15 d’abril al 29seu partner a Andorra (Roc Blanc), com a període de vacances, i el del banc de teixits de Catalunya. tica, un d’ampliació i un altre de maig, els dilluns i dimecresva presentar un projecte que pretén món de la salut. Van Bruc pretén Cimera Biomed és una empresa d’ampliació avançat. També hi de les 10 a les 12 (iniciació); delcrear un institut del benestar a An- establir un centre de prevenció de base biotecnològica orientada tindran lloc un taller d’edició de 16 d’abril al 23 de maig, els di-dorra aprofitant un equip tècnic de mèdic on es faci una gestió integral a la biomedicina amb l’objectiu de vídeos digitals amb el progra- marts i dijous, de les 10 a les 12metges altament qualificats d’arreu dels seus clients en àmbits tan vari- desenvolupar una medicina rege- ma PowerDirector i un segon (ampliació), i del 15 d’abril al 29del món. I de l’altra, es va presentar ats com són la gestió de les emoci- nerativa adaptada als estàndards de de maquetació de publicacions de maig, els dilluns i dimecres,una empresa de base biotecnolò- ons, la medicina alternativa i la nu- qualitat més alts. amb el Publisher. de les 17 a les 19 (avançat).gica orientada a la biomedicina trició. La voluntat és integrar totes Redacció / Andorra la Vella / El taller de vídeo digital es Redacció / Andorra la Vella /amb l’objectiu de desenvolupar aquestes disciplines amb la finalitat @mes_andorra farà del 12 d’abril al 14 de juny, @mes_andorra
 7. 7. Dijous, 11 d’abril del 2013 7 NANDORRA LA VELLA AL SERVEI DE LA SOCIETATEl Comú assoleix un superàvit de La salut al dia2 milions i redueix endeutamentEl Comú d’Andorra la Vella va CELIAQUIA 360ºaprovar ahir la liquidació del pres-supost del 2012 amb un superàvitde 2 milions. Les despeses van pu- Jornada sobre la malaltia des d’unjar als 30,2 milions i els ingressos punt de vista clínic i de la sevaals 35,9 milions, tot i que si no es té incidència en el rendiment esportiuen compte el préstec de 3,5 milionsper les dependències comunals iels 184.650 euros de la venda d’unaparcel·la a FEDA, els ingressos re-als són de 32,2 milions. Quant al’endeutament, ascendeix als 55,1milions (3,2 milions d’euros menysque el 2011). Això fa que el Comúestigui en el 160% del sostre legal. Des de la majoria es va destacarla prudència en la previsió d’ingres-sos i l’elevat nivell d’execució, aixícom l’estabilització de la despesa El Comú va aprovar ahir la liquidació de comptes del 2012.de personal i el fet que s’han donat // T. M.els mateixos serveis amb menys re-cursos. També es va posar en relleu La minoria demòcrata, per la port comunal d’Andorra la Vellala disminució dels ingressos (han seva banda, va destacar la pru- des de Pasqua. La corporació haentrat 1,7 milions menys). Quant dència i el rigor en l’execució dels pres aquesta decisió per la satura-a les inversions, s’hi van destinar comptes, un fet que ha permès ció que patia aquest servei en hores986.000 euros, sense incloure-hi el reduir una part del “gran deute” punta i ara valorarà fer una targetanou edifici. heretat. Els consellers de DA con- específica per als residents. A més Tot i que la liquidació del pres- sideren que la inversió impulsada es va aprovar l’adjudicació del con-supost va tenir el suport de tots els és l’adequada després d’anys en què curs per a la redacció del projecteconsellers, el PS va lamentar el baix “no va ser la correcta o va ser exces- de remodelació dels eixos comer-nivell d’inversió. A més va alertar siva”. Així, van recolzar les obres de cials a Gerard Adserà. El Partit So-que la llei obliga a destinar part de les noves dependències, que per- cialdemòcrata va lamentar que noles transferències a inversió i que el metran estalviar en lloguers. s’hagi obtingut un “consens massiuComú ja té 6 milions que havien En la sessió també es va donar de tots els agents implicats”.d’utilitzar-se en aquest sentit però a conèixer que els usuaris del bus Redacció / Andorra la Vella /que no s’han invertit. lliure no poden utilitzar el trans- @mes_andorraLLIBRES ACTIVITATSSegona part d’‘Històries dela nostra història’ de Llahí , 13 d’abril de 2013 · de 9.30 a 12.30 h Una sessió de ‘Vespres a Edifici Crèdit Centre · 3a plantaEl periodista Alfred Llahí ha pagès’. // C. E.publicat la segona entrega d’His- Av. Meritxell, 80 · Andorra la Vellatòries de la nostra història. Un 130 persones Informació: 88 88 80passeig per la història menys co-neguda i anecdòtica del Principat a Casa Cristo Entrada lliured’Andorra (2+1 Editors). El pri-mer volum, publicat l’any passat, Unes 130 persones han assis- Dues conferències a càrrec de Maria Esteve, doctorava suposar tot un èxit que va sor- Llahí, a l’esquerra, va presentar tit, entre els mesos de desem- especialista de l’aparell digestiu a l’Hospital Universitariprendre l’autor. Llahí ha avançat el llibre ahir al CAEE. // T. M. bre i març, a l’activitat Vespres Mútua Terrassa, i d’Alba Reguant, dietista i nutricionista.que ja treballa en la tercera part. a pagès, que s’organitza al “Les anècdotes amb rigor his- l’any 1966. El seu periple va con- Museu Etnogràfic de Casatòric i amb un pessic d’opinió” sistir a recórrer els magatzems Cristo. La majoria dels visi-que ha escollit Llahí per al segon Pyrénées i els Prisunic i la joieria tants han estat famílies delvolum abracen un llarg període Sant Jordi d’Escaldes, al darrere país que volien experimentarde la història andorrana. L’autor de Casa Lacruz, especialitzada en la seva pell com vivia unarevela una visita llampec de Dalí. en perles. família humil de principisDe fet, el pintor va arribar ambGala en el seu famós Cadillac,però tot just després d’haver cre- En el llibre també hi ha lloc per a l’opinió: Llahí argumenta que el català que es parla al Prin- del segle XX, sense electri- citat, ni aigua corrent ni cap mena de comoditat. El tècnic al servei de les personesuat la frontera van tornar enrere. cipat es denomina “andorrà” i de museus de la corporació El volum també recull un epi- que el Pas de la Casa pugui ser d’Encamp, Robert Lizarte, hasodi que recordaran molts: quan “la vuitena parròquia”. L’autor recordat que l’aforament estàCarmen Polo, doña Collares, es- convida al debat. limitat a dotze persones.posa del general Franco, va rea- Redacció / Escaldes-Engordany / Redacció / Encamp /litzar una visita oficial a Andorra @mes_andorra @mes_andorra
 8. 8. 8 Dijous, 11 d’abril del 2013 N¿Sabies que... La dada Efemèrideels primers llibres de mapes cartogràfics tenien a la coberta el 17 són els integrants de la banda detinguda a Girona després 11 d’abril de 1899gravat d’un heroi mitològic carregant la terra que es deia Atlas d’haver comès una setantena de robatoris a la Costa Brava. Espanya cedeix Puerto Rico als Estats Unitsi per això ara d’aquests llibres en diem atles? després de perdre la guerra.canòlich music andorra música clàssicaSant Julià acollirà al juny unfestival de música cristianaEl dissabte posterior a l’Aplec deCanòlich, Sant Julià de Lòria aco·llirà el primer festival de músicacristiana, organitzat pel bisbatd’Urgell amb la col·laboració delComú i d’Andorra Turisme. L’ob·jectiu és reunir un bon nombre La pianista xinesa Fang Yuan.de joves cristians, principalment // oncade Catalunya, i també de França,aprofitant el contacte fet amb elsparticipants del Dia mundial de Primer concert de l’ONCAla joventut. Per aquest motiu,s’han convidat les escoles con· per la diada de Sant Jordifessionals de tot Catalunya, querepresenten un 40%, a més d’es· Un moment de la presentació del primer festival de música cristiana. La Fundació ONCA, empa· l’acompanyament orquestralplais, moviments i ONG. // aGències rada pel Govern i la Fundació de l’ONCA. Tot seguit, la pia· El delegat episcopal d’Ense· Crèdit Andorrà, ha organitzat nista interpretarà Andante spia-nyament i rector de Sant Julià de El programa comença el dis· del festival és haver aconseguit la un concert de l’Orquestra Na· nato i gran polonesa de Chopin,Lòria, Pepe Chisvert, va explicar sabte 1 de juny al matí amb el presència de Migueli, el cantant cional Clàssica d’Andorra amb obra formada per dues pecesque la intenció és que la música concert de 70xset, i a la tarda més conegut en aquest àmbit i motiu de la diada de Sant Jordi que es van escriure per separat.vehiculi la comunicació entre els tindrà lloc el concurs Dóna’t a que destaca per la gran reivindi· i aprofitant la visita al Princi· Fang Yuan és una prestigio·joves, i demostrar que aquest col· conèixer, en què els joves podran cació social de les seves lletres. pat de la pianista xinesa Fang sa pianista xinesa que va actuarlectiu té valors i il·lusions. El de· presentar les seves cançons, que Els assistents podran arribar Yuan. El concert tindrà lloc el per primera vegada als 6 anys.legat de Joventut, Lluís Plana, va prèviament hauran creat al vol· el divendres i allargar l’estada fins dimarts 23 d’abril, a dos quarts Va cursar els estudis al Conser·afegir que l’esdeveniment servirà tant del lema Aventura’t a viure. el diumenge, aprofitant els preus de vuit del vespre, al Centre de vatori Central de Música de laper trencar tòpics i per demos· Al vespre se celebrarà una missa especials que s’oferiran per visitar Congressos d’Andorra la Vella, Xina i, posteriorment, a Ale·trar que hi ha “música moderna i gospel amb el grup Twocats pel Naturlàndia. Els joves poden dor· amb entrada lliure. manya, on es va graduar comamb missatges per a la gent jove”. Gospel, i a la nit tindrà lloc el mir gratuïtament al centre espor· Es tracta de la primera ve· a pianista i músic de cambra.Per la seva banda, el conseller de plat fort amb el concert de Kai· tiu o bé als diferents allotjaments gada que l’ONCA oferirà una Yuan ha ofert concerts com aSocial del Comú de Sant Julià, roi, Álvaro Fraile i Migueli, tots de la parròquia que oferiran preus actuació per la diada de Sant solista i com a músic de cam·Carles Álvarez·Marfany, va cele· tres grups de referència en l’àm· especials. Igualment, també tin· Jordi. El programa, que gira en· bra tant a la Xina com als Estatsbrar la iniciativa i es va mostrar bit de la música amb arrels cris· dran descomptes per fer els àpats torn del piano, s’iniciarà amb Units, Suïssa, Grècia, Espanya iconvençut que contribuirà a fer tianes, molt coneguts a Espanya en restaurants de la parròquia. el Concert per a piano núm. 12 Alemanya, entre altres països.de la parròquia un referent per al i Sud·amèrica. De fet, Plana va Agències / Sant Julià de Lòria / en la major, KV414 de Mozart, Redacció / Andorra la Vella /jovent i el lleure. assegurar que un dels grans èxits @mes_andorra interpretat per Fang Yuan amb @mes_andorra
 9. 9. Dijous, 11 d’abril del 2013 9E SPORTSESQUÍ FUTBOL SALALa falta de regularitat fa que Hicham: “Seguim depenent de nosaltres mateixos”els resultats no siguin millors S’acosta el tram més importantLa Federació Andorrana d’Esquí de la temporada, en què cada(FAE) fa un balanç de temporada punt i cada victòria són de lacrític, ja que mentre que els més màxima importància per acon-joves de l’equip d’esquí alpí han seguir els objectius. Quedenrealitzat una evolució important, només tres jornades per con-la dels sèniors ha estat inferior a cloure la fase regular de la Se-la que s’esperava i el que marca- gona Divisió i l’FC Andorra es Hicham va marcar dos gols alven els objectius. troba en plena lluita per entrar Carnicer. // J. J. B. El director tècnic de la FAE, en els play-off d’ascens. De mo-Carles Visa, admet que “estem ment ocupa una de les places tres partits molt difícils”, peròmés que satisfets amb els joves que hi ha en joc, i que ha de sa- provaran de sumar el màximi menys amb la resta”. El motiu ber mantenir en els partits que de punts per assegurar-se elsno és altre que la base ha aconse- queden. Els triomfs davant el play-off.guit quatre Top 50 i sis Top 100 Playas de Castellón i el Carnicer L’FC Andorra està demos-de les seves edats, i en canvi en Torrejón van ser vitals. trant que la feina que s’ha anatels sèniors hi ha hagut “una mi- La plantilla afronta el tram realitzant des de la pretempo-llora de punts i rànquings, però final de la Lliga regular amb les rada funciona, ja que “moltsno han estat prou constants per màximes expectatives. “Cada deien que l’Andorra tenia unser al Top 30”, que era l’objectiu cop som més a prop dels play-off equip per provar de salvar laen Copa del Món i Europa. Tot i Els corredors sèniors van explicar les sensacions de la temporada. i estem més motivats”, assegura categoria. Ara aquests mateixosaixí, destaca que “feia molts anys // T. M. un dels seus jugadors, Hicham, veuen que estaven equivocats”.que no teníem tants corredors que remarca que “seguim de- El poder físic per afrontar cadaamb aquest rànquing”. La va iniciar correctament, però federació amb la 14a posició en penent de nosaltres mateixos” i matx s’està notant. “Estem molt El principal problema és que uns problemes a l’esquena a finals la supercombinada dels Campi- això permet que l’autoconfiança forts i això es nota a la pista, on“ha faltat regularitat”, per dife- d’any van afectar el seu rendi- onats del Món de Schladming. estigui en el valor més alt: “No ho donem absolutament tot.”rents motius. Per una banda els ment, cosa que també la va afec- Aquesta serà la disciplina en estem gens pressionats. Tenim L’equip pot no estar del tot fi enfísics, amb “lesions en moments tar mentalment. En tres ocasions què indicarà el pròxim curs. “He moltes ganes d’entrar als play- joc i tàcticament en alguns mo-crucials de la temporada”, i per a la Copa del Món es va quedar d’aprofitar sortir en supercom- off i la motivació pot amb tot. ments, però “córrer sempre hol’altra, a part de l’esquí del mateix a les portes de passar a la segona binada entre els trenta primers. Fa dues setmanes no ho vèiem fem. D’això l’entrenador no se’ncorredor, el material: “Els més mànega, un fet que hauria acon- És una carta a jugar molt impor- tan a prop com ara.” pot queixar”.bons tenen el millor.” I Andorra seguit “amb un dorsal més baix”. tant”, assegura el corredor, que Amb els últims triomfs “hem Personalment, suma vuitno es troba en aquesta primera Està “decebuda perquè tenia també vol “fer més eslàlom, que fet un pas endavant molt gran”, dianes des de principi de curs.línia per les marques, així que moltes ganes i confiança de po- em permetrà entrenar-me més en dos partits de la màxima “En el còmput de la temporadasempre té aquest handicap. Visa der assolir els objectius”, ja que tècnicament”. exigència, i dissabte els espera he fet pocs gols, però els últimsés conscient que no s’ha arribat “he vist que puc fer-ho”, així que Per la seva part, Marc Oliveras un altre de les mateixes carac- que he marcat m’han donat méson s’esperava perquè “són objec- no desistirà: “Em poso reptes indica que ha fet “una temporada terístiques, en la visita a ElPozo confiança.” I és que els dos quetius ambiciosos” i que “en algun alts. No els he assolit però hi he correcta. Cada cop em vaig no- Ciudad de Murcia, que “fa dos va marcar davant del Carnicermoment de la temporada sí que estat a prop.” tant millor, però en algunes car- anys que no perd a la seva pis- van ser decisius per aconseguirhem estat en els objectius”. Kevin Esteve va obtenir el reres he comès errades”. ta. Esperem tallar aquesta ratxa una nova victòria. Mireia Gutiérrez fa de la seva resultat més destacat de la tem- Redacció / Andorra la Vella / que porten”. Fins a concloure la Redacció / Andorra la Vella /temporada un “balanç agredolç”. porada entre els membres de la @mes_andorra fase regular “sabem que tenim @mes_andorraFUTBOL BÀSQUET BÀSQUETFestival de gols en la derrota El Força Lleida confirma ‘Wild card’ perde l’Enfaf amb l’OAR Vic que ve a jugar a Andorra als campions Els guanyadors de l’AndorraL’Enfaf sènior va perdre en un Els jugadors del Força Lleida Tour 3x3 disputaran, gràciespartit ple de gols davant l’OAR van desconvocar la vaga en arri- a una wild card de la FIBA, unVic per 5-4, en un enfrontament bar a un acord amb la directiva, challenge europeu. Els cam-molt disputat. així que divendres seran al po- pions del rànquing nacional Les locals s’avançaven i Tere liesportiu d’Andorra per jugar competiran en un challengeMorató aconseguia l’empat al mi- contra el BC River Andorra. europeu classificatori del FIBAnut 25 amb un xut ajustat al pal. Ahir van fer saber que World Tour a Amsterdam, SantEn el primer minut de la represa Les andorranes van perdre a Vic. l’amenaça de la plantilla de no Roda de premsa del club per Petersburg, Kíev o Bucarest.Morató tornava a marcar, però un // FAF desplaçar-se al Principat s’ha explicar els fets. // F. LLEIDA Aquest fet suposarà el debut in-penal contra l’Enfaf significava avortat, després de renegoci- ternacional d’un equip de 3x3l’empat al minut 61. En poc més l’empat. De penal es reduïen dis- ar els contractes i signar-los de club no podia assumir i aquesta de la Federació Andorrana ded’un quart d’hora les vigatanes tàncies. Marcaven Marina (84) i nou. El problema era que amb documentació es va enviar a la Bàsquet en categoria absoluta.feien tres gols, que deixaven el Ana Caterina (89). L’infantil va l’anterior director tècnic, Edu federació espanyola amb unes L’Andorra Tour arrenca aquestmatx molt costa amunt per a les perdre amb el Santpedor per 6-2. Torres, que va ser acomiadat al xifres molt inferiors a les reals. diumenge al pavelló Joan Alay.andorranes, que no van abaixar el Redacció / Andorra la Vella / novembre, es van firmar con- Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella /braços i es van quedar a prop de @mes_andorra tractes que segons la directiva el @mes_andorra @mes_andorra
 10. 10. 10 Dijous, 11 d’abril del 2013
 11. 11. Dijous, 11 d’abril del 2013 11CLASSIFICATS ES VEN AUDI A4 3.2 S-LINE QUATTRO 52.000 km Matr. K01... Molt bon estat Preu: 24.500 € Tel.: 391 630 Es ven Honda Pantheon 150 Color negre. ANDORRA (80 m2) - REF. 121 ESCALDES 107 m2 - REF. 131 SANT JULIÀ DE LÒRIA (64 m2) - REF. 128 2 habitacions dobles, 1 bany, cèntric, 3 habitacions, 1 bany, cèntric, parquet, Pis de 3 habitacions (1 doble), 1 bany, 17.000 km assolellat, cuina equipada, armaris encastats, parquet, terrassa, pàrquing i traster. vistes agradables, armaris encastats, rebost, safareig, terrassa de 14 m2. cèntric, cuina equipada, terrassa, safareig, llar de foc, parquet, vistes agradables. Preu: 1.200 € 700 € 700 € 400 € Tel.: 32 53 85 SANT JULIÀ PIS DE 3 HABITACIONS, Particular lloga pis de 2 habitacions Es ven pis a Encamp SENSE MOBLES, CTRA. DE LA RA- sense mobles a ENCAMP 120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + traster BASSA. PREU: 300 EUROS Serveis Immobiliaris Cuina equipada, bona vista i sol. Terrassa gran, llar de foc Telèfon: +376 80 03 00 FEM VISITES ORDINO PISOS DE 2 HABITACIONS, Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57 ALS MIGDIES 1 mes de dipòsit. Vistes i sol tot el dia SENSE MOBLES, CUINA-MENJA- LLOGUERS Facilitats al pagament del dipòsit. 350.000 € ANDORRA DOR, SOLEJATS, AMB VISTES, Ed. Alzina, pisos d’1 dormitori, pàrq. opcional 300 € PREU: 460 € - Tel. 321 349 Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes) AL CENTRE D’ORDINO. Ed. Alzina, pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 € PREU: 450 EUROS ARINSAL ES COMPRA PIS a Andorra la Vella ES LLOGA, DIRECTE DE Ed. Areny, 1 dormitori, 1 bany, moblat. 350 € ESCALDES-ENGORDANY o Escaldes-Engordany PROPIETARI, PISOS A ESCALDES ENCAMP PIS D’1 HABITACIÓ MO- Molleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pàrquing 350 € BLAT, AMB PQ. I TRASTER, ALS COR- Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 € Màxim: 120.000 € 3 habitacions, bany i lavabo. TALS D’ENCAMP. PREU: 300 EUROS Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat de pq. 650 € Tel. 73 73 73 o Tot exterior, amb pàrquing inclòs. ENCAMP TEL.: 321 248 Bellesguard, 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 450 € a/e: comercial@cisa.ad Preu: 600 € - Tel.: 82 03 31 ANYÓSPARK - HOTEL APARTHOTEL PISOS NOUS DE LLOGUER A ENCAMP CERCA GOVERNANTA Edifici nou a 200 m. (Ref. Governanta) del Funicamp. Acabats Requisits: Oferim: d’alta qualitat, calefac- Nacionalitat andorrana o Incorporació immediata. ció elèctrica. Aparta- permís de residència i treball. Contracte indefinit. ments de 2 dormitoris i Formació en el sector. Formar part d’un grup d’empreses 1 bany, amb 1 plaça de Experiència en hotels de 5*, sòlides al país. pàrquing opcional per preferiblement. Salari en funció de la candidatura. apartament. Adaptats Català i castellà parlats Avantatges del Club Anyós. correctament. per a minusvàlids. Usuària del paquet Office. Preu: 550 € /mes Capacitat de lideratge. Interessats/ades, envieu CV, indicant la referència, Per a visites, truqueu al 73 73 73 o envieu al departament de RRHH, a l’adreça electrònica un missatge electrònic a comercial@cisa.ad rrhh@cisagroup.com o bé al fax 73 73 79. AGÈNCIA DE PUBLICITAT CERCA ANUNCIS BREUS PER PARAULES EXECUTIU/IVA DE COMPTES DISSENYADOR/A GRÀFIC/A IMMOBLES Particular lloga pis a Escaldes mes de dipòsit. Preu: 450 €/ · Experiència en comunicació i publicitat. · Titulació específica en Disseny Gràfic. OPORTUNITAT!! Casa d’obra (Parc de la Mola), 650 €, i pis mes. Tel.: 331 340 · Experiència en gestió de comptes. · Domini dels programes Illustrator, vista, antiguitat: 7 anys, a 10 min a Andorra la Vella (av. Santa · Es valorarà domini de programes Photoshop, Indesing. de Platja d’Aro, 10 min del Golf Coloma) d’1 habitació, 400 €. Àtic a Encamp de 130 m2, 3 de disseny. · Es valorarà els coneixements dels PGA, 30 min de Girona i 50 Tel.: 352 505 hab., 2 banys, 2 terrasses, cuina programes d’edició de vídeo, Web, 3D. equipada i tancada, sala d’estar min de Barcelona amb, 1.200 m2 · Es valorarà experiència en gestió de comptes. de jardí, reg automàtic amb pis- Es lloga a Encamp apartament i menjador separats, llar de foc, cina d’aigua salada i garatge per cèntric, 1 dormitori, totalment vistes i 1 WC, box per a 3 cot- Requerim per a les dues vacants: Oferim: a dos cotxes. Preu: 390.000 €. equipat, moblat de disseny, xes. Preu: 400.000 euros. Tel.: Nacionalitat andorrana o permís de residència i Contracte temporal de 6 mesos, amb possibilitat treball. de renovació per temps indefinit. Telèfon: 00 34 639 33 40 28 TV..., 2 balcons. Solament 1 330 110 Imprescindible català parlat i escrit correcta- Formar part d’un grup d’empreses sòlides i en ment. Permís de conduir. expansió. Incorporació immediata. Classificats, Capacitat de planificació i organització. Avantatges socials del Grup Cisa. breus per paraules A partir de 4 €/dia Persona seriosa, responsable i amb do de gents. Sou en funció de la vàlua de la candidatura. Màxim 25 paraules Interessats/ades, envieu CV, indicant Ref. Comptes, al departament de RRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.com o bé al fax 73 73 79. Publicació mínima d’una setmana

×