Diari 13 de juny de 2012

547 views

Published on

Aqui podeu consultar el diari d'avui en format PDF.
Que tingueu un bon dia¡¡¡ :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari 13 de juny de 2012

 1. 1. DIMECRES13 DE JUNY DEL 2012NÚM. 1668 La meitat dels ciutadans situen SALUT l’atur com la primera preocupació www.twitter.com/mes_andorra // Pàg. 3 // T. M. El programa de donació de sang de cordó umbilical arrencarà el primer de setembre // Pàg.6 CONFERÈNCIES Alonso assenyala les www.facebook.com/mesandorra concessions administratives com a via per potenciar la construcció // Pàg. 7 KARATE Tània Ribeiro representarà l’UdA al El titular de Medi Ambient, Francesc Camp, anuncia la introducció de nous criteris per pemetre la caça de l’isard, Mundial universitari com l’índex de creixement de la cabana, en la visita a l’abocador d’Encodina. //Pàg. 7 // SFGA de Bratislava // Pàg. 9 segueix-nos a ASSOCIACIONS BENESTAR El Rotary Club, amb Escaldes proposa un carnet de família nombrosa els discapacitats El Comú d’Escaldes-Engordany plantejarà en la reunió de cònsols la creació d’un carnet de família nombrosa i ja ha contactat amb el Govern. // Pàg. 8 El Rotary Club crea una entitat, Hi Ar- mes@mes.ad // www.mes.ad // 809 810 ribarem, adreçada a facilitar que per- FUTBOL sones amb discapacitat puguin portar La sub-21 cau a Armèmia i tanca la fase sense puntuar a terme diferents activitats. La selecció sub-21 cau davant d’Armènia per 4 a 1 i tanca la fase de classificació //T. M. // Pàg. 6 per a l’Europeu sense assolir cap punt. // Pàg. 9
 2. 2. 2 Dimecres, 13 de juny del 2012 I NFO SORTEJOS EL TEMPS LLAR Variable amb pluja D’INFANTS ROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPES Canillo MENÚ DEL DIA Ordino MENÚ SIDRERIA La Massana Encamp Pas de la Casa Escaldes-Engordany MENÚS PER A GRUPS Andorra la Vella MENÚS CONCERTATS Obert de dilluns a diumenge de “Alubias” de Tolosa, 7.30 a 20.30 h Sant Julià de Lòria arrossos al forn, Activitats extraescolars i dies esporàdics clatell de lluç, CASAL D’ESTIU de dilluns a dissabte a llobarro, etc. AVUI DIJOUS DIVENDRES partir del JULIOL i FINS AL SETEMBRE BARRA DE “PINTXOS”, Informa-te’n al 838 979 Màx. 20º Màx. 25º Màx. 27º RACIONS, ENTREPANS Ens pots trobar a la ctra. de la Massana, Mín. 6º Mín. 6º Mín. 13º GELATS – TERRASSA encreuament de Sispony, ed. Brecal, baixos, CUINA BASCA la Massana Obert de 12.30 h a 15.30 h i de 19.30 h a 2.00 hFARMÀCIES DE GUÀRDIA Carretera d’ArinsalAndorra la Vella Pas de la Casa Edifici Amadeus B · local 3Farmàcia Sant Ermengol Farmàcia de les Pistes AD400 ARINSALC/ Bra. Armengol, 7 Av. d’Encamp, 9 Tel.: 838 566Tel.: 818 323 Tel.: 856 580 - 347 958 EUROMILIONS Sorteig de dimarts 12 de juny RESTAURANT Menú del dia ........................ .9 € 8 15 26 30 48 CUINA PERMANENT Menú carta .................... 12 TIC-TAPA ,50 € 9 10 Menú de tapes 2 pers. ......... 36 € LA PRIMITIVA Menú de mariscada 2 pers. . Sorteig de dissabte 9 de juny Al primer gol d’aquests equips: 56 € 6 9 22 31 42 44 Com. 17 Rei. 2 GRAN SELECCIÓ DE TAPES - MENÚ DIARI - ARROSSOS PERNIL DE JABUGO - CARNS - PEIX - MARISC LA GROSSA DE LA PRIMITIVA t’oferim una caña + broqueta!!! Aniversaris, comunions, comiats de solters/es, Sorteig de diumenge 10 de juny sopars d’empresa, etc. (saló privat), menjar per emportar-se. Demana informació o visita’ns al Tic Tapa Rest. 1 2 8 12 28 Passeig Font Caminal, local LA4-5 · AD700 Escaldes-Engordany restauranttictapa@gmail.com · Tel.: 813 969 Cuina oberta de les 12.00 a les 2.30 hores. Núm. clau 9 BONOLOTO Sorteig de dimarts 12 de junyLA VEU DEL POBLE, SA 5 24 37 39 42 48PRESIDENT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-Plandolit Com. 25 Rei. 1GERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc SegalésMÉS LOTERIA NACIONALREDACCIÓ Emilio Nárvaez, Alba Llacuna Sorteig de dissabte 9 de junyCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ Quimescuer 7 4 2 8 1DIRECCIÓ COMERCIAL Sílvia VillacampaCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓ Carme Garcia,Virginia Yáñez, Meritxell Villanueva Fracció 10 Sèrie 10DISTRIBUCIÓ Premsa DistribucióTRANSPORT DistriNor ONCEDISSENY ORIGINAL Marc Rovira Sorteig de dimarts 12 de junyCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta.Andorra la Vella. Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.ad 6 4 1 8 8Edita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005
 3. 3. Dimecres, 13 de juny del 2012 3NOTÍCIESOBSERVATORI DEL CRESMés de la meitat dels ciutadanses preocupa per la situació d’atur// El 50,4 per cent de la població pensa que la feina és una prioritat que cal millorarEl Centre de Recerca Sociolò-gica (CRES) va presentar ahir Es visita més Espanyaels resultats de l’Observatori delprimer semestre del 2012, que ha que Françaevidenciat un augment impor-tant de la preocupació per l’atur. L’enquesta del CRES també va analitzarLes enquestes es van fer telefòni- les relacions transfrontereres amb Fran-cament entre el 15 i el 30 de març ça i va deixar palès que es viatja més capa una mostra de 754 persones a l’Estat espanyol que no pas al francès.majors de 18 anys amb un nivell Un 48,7% de la població no ha anat maide confiança del 95,5% i un mar- a França en l’últim any, mentre quege d’error del 3,62%. aquesta dada només arriba al 4,1% en El nombre d’aturats creix cada el cas d’Espanya.dia sense que es pugui trobar la Només un 6,4% han visitat Françafórmula de revertir la situació, i deu o més vegades aquest any, mentreel ciutadà ho percep. La prova és que a Espanya aquest resultat s’incre-que més de la meitat de la pobla- menta fins a arribar al 61,2%. El 32,3%ció, un 50,4%, creu que la manca dels motius per travessar la frontera perde feina i l’atur són les situacions França han estat les raons mèdiques,més greus per les quals passa el mentre que un 24,6% ho han fet perpaís, i superen en 14 punts els motius de feina, un 15,3% per oci.resultats obtinguts en l’última Pel que fa a l’accés per carretera aenquesta del CRES, en què l’atur França i Espanya les dades mostren unatambé ocupava el primer lloc major igualtat ja que un 33% valora po-però amb un 36%. Joan Micó, director del CRES, va analitzar les dades de l’últim Observatori semestral. sitivament l’accés per carretera a França, Aquesta percepció es va co- //E. N. mentre que a Espanya aquesta xifra pujamençar a disparar al comença- fins al 56%. En el cas contrari, un 19%ment de la crisi econòmica, el bé ha arribat a un nou màxim en valoren molt negativament l’accés asegon semestre del 2007, quan vapassar de ser una preocupació de situar-se en el 22,9%, mentre que en el passat estudi va arribar al A favor de la videovigilància França i un 16,5%, el d’Espanya.l’1% de la població al 5%, i des de 19%. Els que més preocupats es- El Centre de Recerca Sociològica també va del 73% a favor i el 10% en contra. Elsllavors va anar creixent fins a si- tan en aquest cas són les persones presentar els resultats de les enquestes bancs, amb un 95,4%, són els llocs on méstuar-se al 41% el segon semestre que tenen més estudis, els propi- sobre el consum d’internet, la seva segu- ben vistes estan les càmeres de videovi- siderava el principal problema eldel 2009, que fins ahir era el mà- etaris i els treballadors menys retat i la Llei de videovigilància a petició gilància, seguits dels comerços, amb un 2005, ha anat baixant de maneraxim històric. Els col·lectius que qualificats. de l’Agència de Protecció de Dades. 90,2%, i les llars d’infants o escoles amb exponencial any rere any fins amés pateixen aquesta recessió En aquest paràmetre, l’estudi Respecte de l’aplicació de la Llei de un 77,5%. On més mal vista està la instal- arribar al seu mínim històric eneconòmica –els treballadors de la posa en relleu que un 75,3% dels videovigilància, el Centre de Recerca va lació d’aquest tipus de càmeres és al lloc situar-se al 5%. Un fet semblantindústria i de la construcció, els enquestats perceben que la situa- constatar que el 79,1% de la població de treball, amb un 34,4% de persones ha passat amb l’evolució del preuaturats i els professionals menys ció econòmica ha empitjorat res- està a favor de la instal·lació de càmeres, que ho veuen malament, però el 45,7% hi de l’habitatge, que l’any 2006 vaqualificats– són els que han posat pecte a l’any passat –la xifra era enfront del 6,7%. A Espanya les xifres són estarien a favor. arribar al màxim amb el 51%,aquesta qüestió en el primer lloc del 67,5% el 2011–. Un 20,5% però, tot i la crisi econòmica, hade les seves preocupacions. de la població valora que la situa- anat baixant en les prioritats en Altres aspectes que la societat ció econòmica està igual, mentre les preocupacions de la poblacióconsidera que s’han de millo- que només un 2,5% pensa que ha nar als enquestats com preveuen un 51,9% que la valoren de molt fins a situar-se en un altre mínimrar són les polítiques socials, les millorat. que estarà l’economia d’aquí a dolenta. històric del 10%.prestacions i les pensions, que En economia, el 51% que han un any i un 38% creu que estarà Només el turisme sembla do-també han arribat a un màxim afirmat que la situació és pitjor pitjor, davant d’un 15% que pen- nar un respir a aquesta situació ESTUDI DE LA POBRESAhistòric, tot i que no ha estat un que l’any passat formen part del sa que millorarà. Tot el contrari negativa, ja que ha baixat més El CRES està preparant per pri-augment tan important com el de sector de l’hostaleria i el comerç. que a l’anterior enquesta, quan d’un punt entre els aspectes que mer cop una enquesta qualitatival’atur i la falta de feina. En aquest El director del CRES, Joan Micó, un 27% pensaven que la situació caldria millorar respecte a l’en- sobre la pobresa, que es presenta-cas, el 24,5% de la població prio- va assegurar que “s’han de veure econòmica milloraria enfront questa anterior, passant del 15% rà a finals d’any gràcies al suportritza aquestes ajudes, mentre que les condicions en què treballen d’un 25% que creia que no. al 13,7%, però torna la preocu- de la fundació Jacqueline Pradè-en el passat estudi la xifra arriba- per poder entendre la seva res- El CRES va manifestar l’evo- pació per la política després de re. Així, es vol veure quines sónva al 20%, i són els propietaris, els posta”. Micó també va comparar lució de la percepció econòmica passar del 9% el 2011 a l’11% en les estratègies que fan servir lesdirectius i els comandaments in- aquestes dades amb Espanya, on del país en els últims deu anys, aquesta última enquesta. persones que estan al llindar de latermedis els que han mostrat una el 89% de la població veu que la en què s’ha passat de valorar-la pobresa, si marxar del país, rebrepreocupació més gran. situació econòmica ha empitjo- el 2002 de molt bona, amb un TRÀNSIT I HABITATGE el suport de familiars o demanar Un aspecte que sempre es tro- rat i només un 1% pensa que ha 62,8%, i molt dolenta amb un El trànsit, que fins fa cinc anys ajuts públics.ba en les primeres posicions és millorat. 4,4%, a només un 6,8% el 2012 era el que més preocupava i fins Emilio Narváez / Sant Julià de Lòria /l’interès per l’economia, que tam- L’Observatori també va dema- que pensen que és molt bona i i tot el 78% de la població el con- @emilio_narvaez
 4. 4. 4 Dimecres, 13 de juny del 2012OPINIÓ TENS OPINIÓ?EDITORIAL VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR? L ’Observatori del Centre de Re- cerca Sociològica del primer semestre del 2012 permet cons- confirmar que cal, sense demora i amb urgència, començar a buscar, o més ben dit a aplicar, mesures per Envia les teves cartes al director tatar que la situació d’atur i les corregir la situació. Les xifres mos- o les teves opinions dificultats per trobar feina són la tren que no n’hi ha prou amb el pe- a l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad. principal preocupació per a la mei- daç del pla d’ocupació temporal, Recorda que ens has de facilitar les teves dades, així tat dels ciutadans (50,4%), el nivell encara que continuï l’any vinent, i com la parròquia de residència. més elevat des de l’inici dels estudis que són necessàries mesures més L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules. del CRES. I és que el nou increment contundents. És positiu voler refor- d’aturats registrats al maig i els au- mar la llei per flexibilitzar el mercat guris pessimistes del cap de Govern laboral, però calen també iniciati- en el debat d’orientació política, en ves a més curt termini per el sentit que la destrucció de llocs pal·liar aquesta situació, de treballs continuarà de forma que ja és un problema per dramàtica, no fan res més que a molts ciutadans. EN XARXA FederacióAndFutbol Unicef_Andorra Comú de la Massana Govern d’Andorra @Fedandfut @Unicef_AndorraLa deixalleria d’Ordino i la Massana té a La Fundació Ramon Llull crea tres premis La selecció benjamí de futbol guanya el torneig Sabies que la pneumonia i la diarrea sónpartir d’ara una vessant més solidaria i més a la traducció i a la difusió exterior de la quadrangular de Rialp (EF ARRELS, EF RIALP, les principals causes de morts en infantsecològica, gràcies al conveni amb Carisma cultura catalana FCE BARCELONA) i millor porter; Albert Cinca. de menys de 5 anys? David Baró Riba SPL Andorra Punt Jove de Canillo Bombers d’Andorra @davidbaroriba @SPLandorraLes inscripcions s’han de portar al Punt iniciem les sessions de presentació Els avis de la Casa Pairal de #lamassana Seguidor/a: Vols 2 entrades per veure‘Els cadellsJove de Canillo de 16 h a 20 h fins el 29 dels plans d’autoprotecció dels edificis ens han ofert una festa de fí de curs. i el codi de Marco Polo’? Envia’ns un refrany delde juny. Activitats estiu 2012 administratius. Tenim grans artistes molt polivalents. mes de juny. Tenim 6 entrades dobles. David Rios Turisme Alt Urgell Albert Batalla Taula de Turisme @DavidRiosRius @alturgellturLlei de murphy. 1r dia d’asfaltatge de la L’Escola d’Art organitza un curs de plats Quina m....a! El Servei d’Ocupació tanca Bon dia amics! si us agrada caminar i es-N145 i s’espatlla una màquina. Provoca d’estiu preparats amb el robot Thermo- el maig amb 1.033 persones en recerca teu en forma, diumenge 17 apunteu-voscues d’una quants quilòmetres... mix de feina Ruta #Querforadat #Cadí #CanalBaridana MITJANS Fòrum Andorra RTVA Periòdic d’Andorra Diari Bondia @forum_ad @rtvandorraLa Universitat Oberta de La Salle s’inau- GM Consultors i la Cambra editen un El Catalanitzador de Softcatalà preveu Serveis informatius: El CFPA i el SIPA sóngurarà a finals d’aquest mes calendari fiscal www.bondia.ad arribar als 250.000 usuaris en quatre anys a l`espera de saber com seran les contra-www.elperiodicdandorra.ad forum.ad/?p=24055 ctacions al Cos de Policia dlvr.it/1j5qNM RTVA Diari d’Andorra RTVA notícies Diari Obert @rtvandorra @DiariandorraL`embelliment de l`avinguda Meritxell estarà El Servei d’Ocupació tanca el maig amb Serveis informatius: Els socialdemòcrates El SAAS pagarà 1,5 milions al personal depressupostat el 2013 després de treure-ho a 1.033 persones en recerca de feina www. no tenen clar el seu vot respecte del Pro- prima d’objectius http://www.diariandor-concurs d`idees obert a tota la ciutadania diariandorra jecte de llei d`inversions... dlvr.it/1j5qPW ra.ad/index. Bondia Periòdic d’Andorra Diari Bondia Periòdic d’Andorra @bondia @PeriodicANDLa Massana i Ordino organitzen la Festa Call defensa el seu projecte: «Jo he tret la La plantilla lloa el joc de l’equip i es cons- Víctor Filloy: «La construcció ja ha pagatde la música amb 22 actuacions www. idea però ningú treballa sol» ciencia per poder rematar la feina bit.ly/ tot el que havia de pagar en acomiada-bondia.ad www.elperiodicdandorra.ad LhkOeq ments» http://dlvr.it/1hvGmD #andorra Avís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es fa responsable del seu contingut.
 5. 5. Dimecres, 13 de juny del 2012 5 París, dia 11 de juny de 2012 Paris, le 11 juin 2012, COMUNICAT: Communiqué de presse : La societat francesa SAUR, SAS, domiciliada a França, Guyancourt, Av. Eugène La Société française SAUR, SAS, domiciliée en France, Guyancourt, avenue Freyssinet núm. 1, en la seva qualitat de membre de la UNIÓ TEMPORAL Eugène Freyssinet, 1, membre de l’union temporaire d’entreprises, la UTE D’EMPRESES, L’UTE SAUR VALLNET i, en relació amb el contenciós de SAUR-VALLNET, porte à la connaissance publique les derniers évènements de l’EDAR (depuradora d’aigües) de la Massana que l’oposa al Govern, vol, l’affaire de L’EDAR (la station d’épuration) de la Massana qui l’oppose à l’État mitjançant el present, portar a coneixement general els següents fets: andorran : 1.- Per sentència de data 29 de maig 2012, el Tribunal Europeu dels Drets Humans 1. Par arrêt en date du 29 mai 2012, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a ha decidit que la sentència dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior déclaré que la décision de la Salle Administrative du Tribunal Supérieur de Justice, de Justícia, de data 14 de setembre 2009, atempta i és rodonament contrària du 14 septembre 2009, porte atteinte et est contraire aux droits fondamentaux als drets fonamentals reconeguts en la Convenció Europea dels Drets Humans reconnus par la Convention Européenne des Droits de l’Homme (paragraphe 58 (paràgraf 58 de la sentència). El Tribunal Europeu conclou inequívocament que hi de l’arrêt). La Cour Européenne conclue sans équivoque qu’il y a eu violation de ha hagut violació de l’article 6&1 del Conveni en el decurs del procediment i en la l’article 6 paragraphe 1 de la Convention tout au long de la procédure et dans sentència que hi posa fi, quant a l’exigència d’un tribunal imparcial. l’arrêt qui y a mis fin, quant à l’exigence d’un tribunal impartial.” 2.- En aquest sentit, el Tribunal Europeu dels Drets Humans constata que l’Estat 2. De ce fait, la Cour Européenne des Droits de l’Homme constate que l’État andorrà (paràgraf 71 de la sentència) és responsable d’una violació de la Convenció andorran (paragraphe 71) est responsable d’une violation de la Convention et, i, no solament ha de pagar als interessats les quantitats atorgades en concepte non seulement, il doit payer aux intéressés les sommes allouées au titre de la de la satisfacció equitable prevista en l’article 41, sinó que ha d’escollir, sota el satisfaction équitable prévue à l’article 41, mais aussi il doit choisir, sous le control del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, les mesures generals i/o contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, les mesures générales eventualment, individuals en el seu ordenament jurídic intern amb la finalitat de et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin posar fi a la violació constatada pel Tribunal i, alhora, esborrar-ne, en la mesura de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que que sigui possible, les conseqüències. possible les conséquences (...)”. 3.- D’altra part i per sentència de data 4 de juny de 2012 recaiguda en el marc 3. D’autre part et par arrêt en date du 4 juin 2012, dans le cadre du recours del recurs d’empara amb registre 6-2012, el Tribunal Constitucional andorrà d’empara numéro de registre 6-2012, le Tribunal Constitutionnel a décidé que la ha constatat que la sentència de data 14 de setembre 2009 dictada per la Sala décision du 14 septembre 2009 de la Salle Administrative du Tribunal Supérieur Administrativa del Tribunal Superior de Justícia –que el Govern diu voler de Justice –que le Gouvernement prétend exécuter-, «(...) a été dictée en violation executar– “...es va dictar en vulneració del dret fonamental de l’article 10.1 de la du droit fondamental de l’article 10.1 de la Constitution à être jugé par un Constitució a un procés substanciat per un Tribunal imparcial (...), afegint que “... Tribunal impartial (...)». Et il ajoute «(...) c’est une constatation -corroborée par aquesta és una constatació –corroborada per la sentència del Tribunal dels Drets la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme citée en référence- Humans Europeus esmentada– que no pot deixar de tenir present el Tribunal que le Tribunal Constitutionnel ne peut ignorer, en tant que garant juridictionnel Constitucional, com a garant jurisdiccional superior dels drets fonamentals dels supérieur des droits fondamentaux des andorrans (...). En définitive, nous devons andorrans (...).. En definitiva hem de reconèixer que també es va vulnerar el reconnaître qu’a également été violé le droit de l’UTE récurrente à un Tribunal dret de l’UTE recurrent a un Tribunal imparcial en la fase declarativa..(...). La impartial dans la phase déclarative. (...) La décision ferme et non révisable qu’il sentència ferma i irrevisable que ara cal executar es va dictar sense respectar el faut maintenant exécuter, a été dictée sans respecter le droit à un juge impartial. dret al jutge imparcial. (...) Com s’ha dit anteriorment, el Tribunal Constitucional (...) Comme il a été dit antérieurement, le Tribunal Constitutionnel ne peut pas no pot crear per via jurisdiccional instruments processals que la jurisdicció créer via juridictionnelle les instruments de procédure que la juridiction ordinaire ordinària de manera raonable declara que no existeixen en el nostre ordenament. dit de façon raisonnable qu’ils n’existent pas dans notre ordre juridique. C’est Aquesta és una tasca que, si s’escau, correspon a altres poders públics que han une tâche qui, le cas échéant, correspond à d’autres pouvoirs publics qui devront d’extreure les conseqüències oportunes de la nostra resolució. (...). Finalment tirer les conséquences opportunes de notre résolution. (...) » Et il décide « (...) decideix: “...desestimar l’anul·lació de les resolucions objecte de recurs, així com rejeter l’annulation des décisions objets de recours, ainsi que la suspension de son la suspensió de la seva execució, sense perjudici de reconèixer als efectes que exécution, sans préjudice de la reconnaissance des effets opportuns à la violation siguin oportuns, la vulneració del dret a un jutge imparcial”. du droit à un juge impartial. » 4.- D’una lectura combinada de les dues sentències esmentades, la societat 4. A la lecture respective des deux décisions antérieures, la société SAUR ne peut SAUR només pot entendre que incumbeix als poders públics trobar la o les que comprendre qu’il incombe aux pouvoirs publics de trouver la ou les mesures mesures necessàries per a aturar immediatament els efectes nocius i devastadors nécessaires pour stopper immédiatement les effets nocifs et dévastateurs de la de la sentència viciada i, en cap cas, no pot ser procedent executar-la talment décision de justice viciée et, qu’en aucun cas, elle ne doit être exécutée comme l’a ho va anunciar a corre-cuita el ministre portaveu del Govern el dia 30 de maig annoncé, de façon précipitée, le Ministre porte parole du Gouvernement andorran d’enguany; en detriment de la seguretat jurídica que el Principat d’Andorra ha de le 30 mai dernier ; au détriment de la sécurité juridique que la Principauté d’Andorre garantir als seus ciutadans, així com a les societats nacionals i estrangeres. doit garantir à ses habitants ainsi qu’aux sociétés nationales et internationales. 5.- Igualment, la SAUR informarà els serveis del President de la República 5. Egalement, la SAUR informera les services du Président de la République Francesa, alhora Copríncep d’Andorra, de l’estadi del procediment, de les française, à la fois Coprince d’Andorre, de l’état de la procédure, des décisions decisions jurisdiccionals, nacional i europea intervingudes, i així mateix de les juridictionnelles, nationale et européenne ainsi que de l’obstination des intentions obstinades intencions executòries ja anunciades pel Govern d’Andorra. d’exécution déjà annoncées par le Gouvernement d’Andorre. 6.- La SAUR demana a les autoritats públiques andorranes que cessin 6. La SAUR demande aux autorités publiques andorranes qu’elles cessent immediatament de procedir, ara ja de forma abusiva i il·legítima, en contra de la immédiatement de procéder, maintenant et encore de façon abusive et illégitime, nostra sòcia en l’UTE, la mercantil andorrana VALLNET, SL, sobretot en quant contre notre associé VALLNET SL, étant donné que ces actions resteront sans dites accions no portaran, en cap cas, al pagament del deute, sinó que responen effet quant au paiement de la sanction sinon qu’elles répondent uniquement à únicament a motius d’ordre polític i a la finalitat inconfessable de conduir la des motifs d’ordre politique et à une finalité inavouable de conduire la société societat andorrana a una fallida tècnica. En aquest sentit i en tot cas, exhortem andorrane à la faillite technique. En ce sens, et aux effets opportuns, nous exhortons el Govern d’Andorra a satisfer la seva obstinació promovent l’execució de le Gouvernement andorran à satisfaire son obstination en présentant exécution de la sentència de 2009, via exequàtur, en contra de la SAUR i davant dels furs la décision de 2009, via exequatur, contre la SAUR, devant les tribunaux français francesos competents. compétents. 7.- Finalment, no tingui el més mínim dubte el Govern que la SAUR seguirà 7. Finalement, le Gouvernement andorran ne doit avoir aucun doute sur le fait que defensant els interessos de l’UTE allà on sigui i fins al final, seguirà evidentment la SAUR continuera à défendre les intérêts de la UTE, là où il sera nécessaire et oposant-se radicalment al pagament de la injusta sanció continguda en una jusqu’à la fin, elle continuera évidemment à s’opposer radicalement au paiement sentència andorrana totalment viciada per manca d’imparcialitat del tribunal que de l’injuste sanction prévue dans la décision de justice andorrane totalement la va dictar. viciée par le manque d’impartialité du Tribunal qui l’a dictée.
 6. 6. 6 Dimecres, 13 de juny del 2012 N¿Sabies que... La dada Efemèrideel gas que més actua en l’escalfament global de la terra és el 2.658 milions d’euros per a obres són els que l’Estat deu a 13 de juny de 325 aCvapor d’aigua? Catalunya segons l’estimació de la Cambra de Comerç de Mor Alexandre Magne, rei de Macedònia i Barcelona. conqueridor.IMPLANTACIÓ DEL PROJECTEEl programa per donar cordonsumbilicals arrencarà al setembre// Les mostres s’agafaran a l’hospital i s’enviaran al banc de teixits de CatalunyaHan fet falta anys de negociació vei Andorrà d’Atenció Sanitària. cals. Dels 500.000 cordons queper aconseguir-ho, però finalment La ministra de Salut i Benestar, es troben en diferents bancs arreués una realitat: el programa d’ob- Cristina Rodríguez, va posar en del món, el 10% estan dipositatstenció de cordó umbilical s’acti- relleu que ara s’està formant els a Espanya.varà a l’Hospital Nostra Senyora professionals que hauran de fer El director gerent del Banc dede Meritxell a partir de l’1 de se- les proves abans d’enviar aquests Sang i Teixits de Catalunya, Ra-tembre. Així, Andorra s’integra al cordons a Catalunya i també es mon Pau Pla, va destacar que elprograma Concòrdia, un projecte treballarà en el desenvolupament programa Concòrdia ha submi-de cooperació interterritorial pel del protocol de donació, de trans- nistrat 1.100 cordons umbilicalsqual el Banc de Cordó del Banc port i d’acceptació un cop el teixit per a trasplantaments i els últimsde Sang i Teixits de Catalunya rep arriba a Barcelona. Rodríguez va dos anys ha estat el primer bancdonacions de diverses comunitats incidir, però, que la informació europeu en subministraments.autònomes d’Espanya. serà essencial. “Una part impor- De la seva banda, el conseller Ahir va tenir lloc la primera re- tant del programa serà la infor- delegat de Crèdit Andorrà i pre-unió de la comissió de seguiment mació a les mares”. Sobre quantes sident de la comissió delegadadel programa, que va servir per donacions es podrien arribar a del patronat de la Fundació Crè-assentar les bases que han de fer fer, va remarcar que el que impor- dit Andorrà, Josep Peralba, es vapossible que a partir del setembre ta és la “qualitat, no la quantitat”. mostrar confiat que les donacionsles mares gestants es puguin ins-criure al programa: es van nome- En aquest mateix sentit es va manifestar el director de l’Orga- Conferències informatives “comptaran amb la participació solidària de la població”.nar els membres coordinadors, es nització Nacional de Trasplanta- Dues conferències que van tenir lloc ahir als malalts hematològics i oncològics de La recollida de sang del cordóva aprovar la creació de la unitat ments d’Espanya, Rafael Mate- al Centre de Congressos de la capital tot el món. no suposa cap risc. I els diferentsde coordinació i es va donar el sanz, que va destacar que s’han van servir per inaugurar el programa A continuació, la responsable del Banc actors insisteixen en la necessi-vistiplau al calendari d’aquest any. de deixar clars certs missatges en d’obtenció d’unitats de cordó umbilical. de Sang i de Teixits de Catalunya, Marta tat d’informar correctament per El programa és fruit dels el sentit que “és necessari donar El director de l’Organització Nacional de Torrabadella, va parlar dels vuit anys d’ex- a l’èxit del programa. Les donesacords entre els governs andorrà però no tothom està en condici- Trasplantaments (ONT), Rafael Matesanz, periència del programa Concòrdia i l’èxit que vulguin donar ho hauran dei espanyol amb la col·laboració de ons de fer-ho”. Així, va remarcar va oferir una xerrada que va tractar sobre del centre, que ha fet possibles més de comunicar al seu ginecòleg, quel’Organització Nacional de Tras- que cal que la mare estigui sana i la donació i el trasplantament de sang 1.000 trasplantaments. les derivarà a la unitat de coordi-plantaments, el Banc de Sang i que el cordó ha de tenir determi- de cordó, en el transcurs de la qual va Les conferències van ser patrocinades nació del SAAS. Les mostres esTeixits de Catalunya, la Fundació nades característiques. També va explicar la importància de les donacions per Crèdit Andorrà, seguint l’objectiu que recolliran a l’hospital i s’enviaranInternacional Josep Carreras per destacar que Espanya és el primer per poder augmentar les possibilitats de ha adquirit de fer difusió de la implanta- al banc de teixits de Catalunya.a la Lluita contra la Leucèmia, la país europeu i el segon del món, trobar trasplantaments compatibles per ció del programa al Principat. Redacció / Andorra la Vella /Fundació Crèdit Andorrà i el Ser- en dipòsits de cordons umbili- @mes_andorraASSOCIACIONS XERRADA SOBRE ECONOMIAEl Rotary Club impulsa una Les mesures dels Estats Units per fer front a la crisientitat d’ajuda als discapacitats El vicepresident de l’empresa deEl Rotary Club d’Andorra ha im- tary, els clubs francesos de Font- serveis financers nord-america-pulsat una nova associació adre- romeu i Prades, en col·laboració na Gamco Asset Management,çada a discapacitats. Hi Arriba- amb l’andorrà, presentaran una Robert Leininger, explicarà,rem, que és com es diu l’entitat, resolució sobre les mines antiper- avui, a les set del vespre a l’edi-té com a objectiu oferir facilitats sones en què es demana que es fici Crèdit Centre, en el marc dea aquestes persones per fer certes deixin d’utilitzar armes d’aquest l’aliança estratègica signada pelactivitats que no poden desenvo- tipus que no disposin d’un me- banc amb la firma per gestionar La seu de Crèdit Andorrà onlupar per la seva minusvalidesa, Els membres del Rotary Club. canisme que les desactivi al cap la renda variable en dòlars del es farà la xerrada. // T. M.com pot ser gaudir d’una ascen- // T. M. d’un temps. banc, les polítiques monetàriessió a una muntanya o d’una pas- Així mateix, l’associació va i fiscals implantades als Estats dent de l’oficina que l’entitatsejada en vaixell. la mà de l’entitat però posteri- anunciar que Andorra acollirà Units arran de la crisi econòmi- americana té a Zuric, Gusta- El president del Rotary Club, orment es va ampliar amb col- a partir de demà i fins al 17 de ca i les seves conseqüències a vo Vasquez-Caicedo, els qualsJaume Sabater, va indicar que lectius d’afectats. juny una trobada de clubs Ro- curt i a llarg termini. també donaran la seva visióla iniciativa s’ha creat seguint Els projectes de l’associació, tary europeus que es van crear A banda de Leininger, també sobre la implementació de lesl’exemple de l’associació Albatros però, van més enllà de les fron- l’any 1978. seran presents en la xerrada el mesures.(dedicada a les persones amb teres andorranes. En la propera Redacció / Andorra la Vella / delegat de Gamco a Londres, Redacció / Andorra la Vella /hiperactivitat), que va néixer de convenció internacional del Ro- @mes_andorra Gustavo Pifano, i el vicepresi- @mes_andorra
 7. 7. Dimecres, 13 de juny del 2012 7 N¿Sabies que... La dada EfemèrideVeneçuela vol dir ‘petita Venècia’ i és degut a les construccions 855 euros per infant són els que subvencionarà la Generalitat 13 de juny del 2010lacustres dels indígenes al llac Maracaibo? a les escoles bressol públiques. Sandro Rosell arriba a la presidència de l’FC Barcelona.MEDI AMBIENT CONFERÈNCIA DE LUIS ALONSOEl nombre de cabrits fixaràquants isards es poden caçarEl ministre de Medi Ambient,Francesc Camp, va indicar ahirdurant la visita a l’abocadord’Encodina que la comissió deseguiment de la caça ha deciditintroduir alguns criteris nous perpermetre la caça d’isards. Un ésl’índex de creixement, que ha dedeterminar quants exemplars espodran caçar aquest any en fun- Alonso va presentar ahir la conferència, que tindrà lloc avui a lació de l’increment del nombre seu de MoraBanc. // T. M.de cabrits. A més, els caçadorshauran de vestir armilles o gorresd’un color visible per poder par- Les concessions permetranticipar en la Setmana de la caçade l’isard. A l’últim, el ministre va El ministre Francesc Camp amb Consol Naudí i Marc Rossell en la reactivar la construccióafirmar que la setmana es man- visita a l’abocador d’Encodina. // AGÈNCIEStindrà invariable aquest any i que Les concessions administra- indicar no sempre van pels ma-al novembre es farà una consulta moment “no s’ha decidit res so- no tancats. Pel que fa a la durada tives, segons l’arquitecte Luis teixos camins.amb la federació de caça i pesca, bre la setmana de la caça, ni si es de la setmana, Camp va assegu- Alonso, és el camí per donar Sobre aquest últim punt, elles organitzacions protectores de canviarà ni si es mantindrà”. rar que “aquest any continua la un impuls a l’arquitectura i, al gerent de l’Associació de Con-la natura i els caçadors per abor- Un dels criteris nous per Setmana de la caça si el recomp- mateix temps, a l’economia del tractistes d’Obres, Víctor Filloy,dar els possibles canvis que afec- permetre la caça és el concepte te de finals d’agost permet caçar, país. Així ho va assegurar en la va recordar que els diferents ac-ten la durada o la distribució de d’índex de creixement, que té en i les modificacions es debatran a presentació de la conferència tors de la construcció estan tre-la caça. compte l’increment del nombre partir de la tardor”. Medi Ambi- L’arquitectura com a valor afegit ballant i reclamant la llei que re- En els últims mesos la comissió de cabrits i determinarà “quanta ent farà una consulta al novembre de l’economia, que ofereix avui a guli aquestes concessions, i quede seguiment de la caça, que in- cabana es podrà caçar aquest any “per veure com es pot canviar i la sala d’actes de MoraBanc a les ajudaria a reactivar el sector.clou el mateix ministeri de Medi si és que es pot caçar”. Aquest va- intentar fer-ho amb el màxim set del vespre. Amb tot això, Alonso va vo-Ambient, la federació de caça i lor no es tenia en compte fins ara, consens”. Respecte a la visita a L’arquitecte posarà èmfasi ler destacar que l’arquitecturapesca i les entitats de protecció va reconèixer el ministre, i “per- l’abocador d’Encodina, l’objectiu en cinc conceptes per afavorir pot “donar un valor afegit” ade la natura, ha estat treballant en metrà millorar molt la gestió de la era comprovar-ne el bon estat l’economia des de l’arquitectu- l’economia del país, ajudant-lala millora del pla de caça i ha arri- cabana global d’isards que tenim gràcies a la feina feta des de Medi ra, com edificis multifuncio- a superar la crisi i, de passada,bat a alguns acords pel que fa a la en aquest país”, va dir. També s’ha Ambient i Patrimoni Natural en nals, l’ús del subsòl, la flexibi- fent remuntant un dels sectorsgestió d’aquesta pràctica. Segons acordat que els caçadors hauran els últims anys. litat en l’arquitectura, l’alçada més castigats.va comentar Camp, durant una de vestir armilles o gorres d’un Redacció / Andorra la Vella / i la sinergia entre la iniciativa A. LL. / Andorra la Vella /visita a l’abocador d’Encodina, de color visible, a més d’altres punts @mes_andorra pública i la privada, que com va @A_LlacunaSALUT EMPRESA ENTITATS Associació de veneçolans Un grup de persones vene- çolanes o amb algun lligam amb Veneçuela han decidit tirar endavant una associació de residents i simpatitzants (Arevpa), per promoure acti- vitats que serveixin per difon- dre la cultura i la gastronomia d’aquest país sud-americà i potenciar l’intercanvi entre andorrans i veneçolans. Des- // T. M. // T. M. prés d’un temps de treball, Formació sobre la lactància K-tuin obre portes per oferir el dia 23 a les nou del vespre celebraran l’assemblea cons- materna els productes Apple tituent, en el transcurs d’un L’hospital de Meritxell va acollir posat en relleu que a Andorra la K-tuin va obrir portes ahir amb completa d’ordinadors Mac, el sopar al restaurant Mr. Wok, a ahir i dilluns una formació cen- lactància materna és força eleva- un acte d’inauguració en el nou iPad, l’iPhone i els repro- Escaldes. Ja han posat en mar- trada en la lactància materna en da, així que el repte és mantenir qual es van repartir diferents ductors de música digital iPod, xa una pàgina web, http:// què el pediatre Adolfo Gómez els percentatges actuals i treba- premis. K-tuin, el distribuïdor així com una àmplia selecció arevpa.es.tl, on es pot trobar va exposar als assistents els be- llar per allargar aquest període, més gran d’Apple, ha obert la d’accessoris. Fins dijous faran neficis que comporta per als així com per aconseguir l’acredi- seva botiga a l’avinguda Me- un 10% de descompte per la informació. nadons. Durant les jornades s’ha tació IHAN. ritxell 76, on ofereix la gamma compra d’un Mac. Redacció / Andorra la Vella / @mes_andorra
 8. 8. 8 Dimecres, 13 de juny del 2012 N¿Sabies que... La dada Efemèridecada dia 35 persones són declarades mortes als Estats Units 138 són els arbres que Barcelona té protegits pel seu caràcter 13 de juny de 1790per errors informàtics de la Seguretat Social del país? centenari, el seu valor estètic o la seva raresa. Neix el polític i president de Veneçuela José Antonio Páez.PARC NATURAL DEL COMAPEDROSA BENESTARUn recorregut transfronterer,la novetat per a aquest estiuL’itinerari interpretatiu trans-fronterer Comapedrosa-la Mo-linassa és l’única novetat quepresenta aquest estiu al parc delComapedrosa, que arrenca dis-sabte amb l’obertura de la casetad’informació, que estarà opera-tiva fins al 16 de setembre. Enaquest sentit, la consellera deCultura, Medi Ambient, Agricul- La cònsol major d’Escaldes, Trini Marín.tura i Sostenibilitat de la Massa- // T. M.na, Jael Pozo, va indicar ahir, enla presentació de la temporadad’estiu del parc, que la voluntat Escaldes aposta pel carnetdel Comú és oferir cada any mi-llors equipaments, i és que “cada Pozo i Nicolau en la presentació del recorregut transfronterer, ahir. // T. M. de família nombrosacop hi ha més persones queaposten pel turisme sostenible i refugis o la caseta d’informació de 8.30 a 13. A banda d’informar El Comú d’Escaldes-Engordany El carnet de família nombro-per conèixer Andorra a través de de forma gratuïta, permetrà des- i assessorar sobre els recorreguts aposta per la creació del carnet sa serveix per acreditar als pos-les muntanyes”. cobrir la flora, la fauna o la mor- que es poden fer, també vendran de família nombrosa d’Andorra. seïdors aquesta condició. Són La nova ruta, segons va ex- fologia glacial de l’indret. objectes de marxandatge. Per aquest motiu plantejarà considerades famílies nombro-plicar el tècnic del parc natural Aquest itinerari es comple- A banda de la caseta, els en- aquesta proposta en la propera ses les que tenen tres fills o més,del Comapedrosa Jordi Nicolau, menta amb l’actual, el circuit in- carregats del parc natural man- reunió de cònsols, que se cele- les que tenen dos fills i un éssegueix el GR-11 entre el refu- terpretatiu, un recorregut de dos tindran el panell informatiu dels brarà el 3. discapacitat i les monoparentalsgi guardat del Comapedrosa i quilòmetres per a aquells que diferents recorreguts perquè els La corporació ja s’ha posat amb dos fills. Disposar de la tar-l’aparcament de la Molinassa, s’iniciïn en el senderisme, no que arribin en horari en què la en contacte amb el Govern amb geta permet accedir a diversosmolt a prop del refugi guardat de estiguin tan ben preparats o vul- caseta no estigui oberta es pu- l’objectiu d’explorar les possi- beneficis. A més a més, tambéVallferrera, al parc natural de l’Alt guin descobrir amb tota tranquil- guin assessorar i informar ells bilitats de col·laboració entre facilita l’obtenció d’avantatgesPirineu, i consta de “20 quilòme- litat i sense complicacions el parc mateixos. l’executiu i els comuns per im- similars a escala internacional.tres, 13 en territori català i 7 en natural. El parc, a més, també ha reno- pulsar la iniciativa. Al mateix La cònsol major d’Escaldes,andorrà”. A més, en el recorregut A banda dels dos itineraris, el vat la seva pàgina web, comape- temps, des de la corporació es Trini Marín, va indicar que ambhi ha instal·lats vint pilons reci- Comapedrosa ampliarà l’horari drosa.ad, “més visual, més pràcti- posa en relleu la necessitat que el carnet no caldrà presentar elclables a mode de senyalització de la caseta d’informació per, se- ca i amb més informació”, segons el Govern impulsi l’elaboració llibre de família a l’hora de feri que, alhora, mostren un picto- gons Pozo, “atendre els excursio- va indicar Nicolau. d’una guia de serveis del carnet els tràmits administratius.grama que, amb l’ajuda del llibre, nistes més matiners”. Així, l’ober- A. LL. / La Massana / amb la col·laboració de les insti- Redacció / Andorra la Vella /que es pot adquirir en els dos tura serà de dimarts a diumenge @A_Llacuna tucions escaients. @mes_andorraDIJOUSDEROCK EXPOSICIÓ BALL SOLIDARIInnvortex iDidark actuenEl raper Didark i el grup demetal Innvortex inauguraranel rellançament dels Dijous-derock. Excepcionalment, elsconcerts començaran aquestdivendres, dia 16, durant lacelebració de la Festa de la jo-ventut d’Andorra la Vella. Lacomissió va valorar les onzecandidatures rebudes i va es-collir Didark i Innvortex pera la cita inaugural. El concert // T. M. // T. M.serà divendres, a la plaça delPoble, a les deu de la nit. La ‘Esclats’, pintures a l’oli sobre cactus ‘Madonna vs Michael’, l’espectacleresta de concerts tindran lloc de l’alumna Carolina Coma de fi de curs de Líquid Dansatots els dijous del mes de ju- Carolina Coma fa tretze anys tural La Llacuna, on s’estarà La reina i el rei del pop, és ahir l’espectacle, que repeti-liol, a les 20.30 a la plaça del que és alumna de l’Escola fins al 27 de juliol. En la col- a dir, Madonna i Michael rà aquest vespre, a les 20.30,Poble, i el nom de les bandes d’Art del Comú d’Andorra lecció d’olis que presenta, Jackson, són els protagonis- a la sala del Prat del Roure.seleccionades s’anunciarà la la Vella. Coma mostra el seu Coma ha treballat la fragmen- tes del festival de fi de curs Madonna vs Michael inclou aprenentatge en l’exposició tació dels cactus, amb una que ha preparat l’escola de diversos estils de ball, comsetmana vinent. Esclats, que va inaugurar ahir pinzellada lliure i colors vius ball Líquid Dansa. L’alum- jazz o hip-hop. La recapta-Redacció / Andorra la Vella / a l’Espai B’Art del centre cul- i subtils. nat del centre va representar ció es destina a l’Unicef.@mes_andorra
 9. 9. Dimecres, 13 de juny del 2012 9E SPORTSFUTBOL KARATELa sub-21 tanca el Preeuropeuamb una derrota amb ArmèniaLa selecció acaba la fase declassificació per a l’Europeusub-21 amb zero punts. En l’úl-tima oportunitat que tenia perno tornar de buit va caure ambArmènia, en un partit que es vadecidir pels desajustos que hi vahaver al principi de cada part,que van comportar gols que de-cidirien finalment el matx. Ben aviat a la selecció se li van Ribeiro s’entrena a Bèlgica.posar les coses en contra. Els lo- // UdAcals van sortir sense especular.Hovhannes Hovhannisyan vatenir la primera oportunitat. Vi- Ribeiro representa l’UdAnardell va desfer el perill, peròno va poder fer res en la segona i Els armenis celebrant un dels gols contra Andorra. al Mundial universitariel mateix davanter el va superar // PANARMENIAper obrir el marcador. Tot i rebre Tània Ribeiro tornarà a repre- del centre d’estudis virtuals deun gol en contra tan aviat, la se- tornava a marcar, mitjançant Ens ha costat entrar al camp.” sentar la Universitat d’Andorra l’UdA.lecció no es va fer enrere. Pousa Edigaryan. El gol va donar ales I la segona, que el rival es tor- (UdA). Ho farà al Campionat El Mundial universitari s’or-va contestar amb una rematada al rival, que seguia insistint per nés a avançar massa ràpid des- del Món universitari, que es dis- ganitza una vegada cada dosque aturava Ohanyan. Al mi- ampliar el resultat. Amb tot, la prés que Smith fes la igualada: putarà a Bratislava (Eslovàquia) anys i acull les modalitats denut 33 Smith va fer l’empat, en selecció tractava de mantenir-se “Perdre la concentració suposa del 12 al 15 de juliol. kata (tècnica) i kumite (com-el que és el seu primer gol amb ferma al camp, evitant remata- rebre un gol. Hauria estat molt La katareka del Club Karate bat), tant individual com perla sub-21 en tot just el seu segon des a la porteria. Els minuts pas- important per a nosaltres man- Fudo-Shin d’Escaldes-Engor- equips.matx. L’equip va fer bona l’estra- saven sense ensurts i semblava tenir l’empat fins al descans.” dany participarà a la capital En aquesta cita es troben elstègia en un servei de falta. Ben que el resultat no es mouria, Tot i la derrota treu fets positius eslovaca en kumite -50 quilos, millors karatekes d’arreu delpoc li va durar l’alegria a la tri- però quan estava a punt de com- del matx, com que “durant bona categoria que va estrenar el mes món que cursen estudis univer-color, ja que Taron Voskanyan plir-se el temps reglamentari part del partit hem estat concen- passat a l’Europeu de Tenerife. sitaris, ja que els aporta un graumarcava per als armenis només Kamo Hovhannisyan marcava trats defensivament davant un Ribeiro, que competirà el dia d’experiència de cara als granstres minuts després. el quart gol de la tarda. equip molt tècnic, hem tingut 14, resideix actualment a la ciu- esdeveniments de categoria sè- El segon temps va començar El seleccionador, Justo Ruiz, la pilota i hem creat perill. Estic tat belga de Lieja, on fa els seus nior que afronten o en què par-encara pitjor que el primer. No va lamentar diverses situacions. satisfet per l’entrega i l’actitud”. entrenaments amb l’excampió ticiparan en un futur proper.havia passat ni un minut des La primera, el primer i el ter- Redacció / Andorra la Vella / europeu Diego Vandeschrick i Redacció / Andorra la Vella /del xiulet inicial que Armènia cer gol. “És el sinó que tenim. @mes_andorra cursa els estudis de dret a través @mes_andorraESQUÍ FUTBOL JUDO L’FC Andorra convoca Sallés lluitarà eleccions per al 12 de juliol a París La judoka del Club Hantei Tal com estava establert en el condicions que tenen els vo- Laura Sallés participarà aquest programa electoral que fa set- tants. Els comicis se celebraran dissabte en la categoria de -63 manes va presentar la directiva el 12 de juliol a la seu del club, quilos a la final del campionat de l’FC Andorra, ahir va co- des de les deu del matí fins a les de França de Tercera Divi- mençar la convocatòria de les vuit del vespre. sió, que es disputarà a París, eleccions per escollir la nova L’actual junta directiva, des- a l’Institut du Judo. Sallés va junta del club. Els comicis se ce- prés de quatre anys de mandat, aconseguir classificar-se de lebraran el 12 de juliol. va decidir posposar les elecci- manera brillant el passat 27 // FAE Amb aquest pas, les candida- ons fins a final de temporada de maig a Tolosa. Només ac- tures es poden presentar a la seu per no enterbolir la competició cedeixen a la final de Segona Entrega dels premis de tecnificació de l’entitat a partir d’avui mateix dels equips de futbol i futbol Divisió els primers de cada de la FAE a partir de les deu de matí. El sala, considerant que els que es categoria. La Federació Andorrana d’Es- una sèrie de curses i segons termini s’acaba el 9 de juliol a facin càrrec del club tindran el Aquesta final se celebrarà al quí (FAE) va celebrar ahir l’ha- l’última llista de punts FAE. Els les set del vespre. Les llistes han temps suficient per planificar mes d’octubre i comptarà amb bitual entrega de premis de fi premis es tradueixen en forma d’incloure els noms de tots els amb total normalitat la pròxi- la participació d’Èric Risco, de temporada als components de dies d’esquí de cara a la seva components. Es pot presentar a ma campanya. En cas que el 9 que es va classificar en gua- del programa de tecnificació, preparació. En infants 1 s’han les eleccions qualsevol soci que de juliol no s’hagi presentat cap nyar la categoria a Tolosa. A corresponent a les categories imposat Mario da Cruz i Laura infants 1 i 2. Els guardons es Arnabat, mentre que en infants tingui una antiguitat superior a candidatura, una junta gestora Sallés l’acompanyarà el tècnic reparteixen pels resultats que 2 ho han fet Arià Missé i Sissi un any i que estigui al corrent dirigirà l’entitat. Dani García. han obtingut els corredors en Hinterreitner. del pagament de les quotes de Redacció / Andorra la Vella / Redacció / Andorra la Vella / soci. Aquestes són les mateixes @mes_andorra @mes_andorra
 10. 10. 10 Dimecres, 13 de juny del 2012

×