Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Pangangailangan at
Kagustuhan
Pangangailangan
• Pangunahing
Pangangailangan/
Basic/ Primary Needs
• Mga bagay na
mahalaga sa pananatili
ng buhay ng tao:...
Kagustuhan
• Wants/Secondary
Needs
• Maaaring tugunan o
hindi tugunan sapagkat
hindi nakasalalay ang
buhay ng tao dito.
• ...
Teorya ng Pangangailangan ni
Maslow
Hirarkiya ng mga
Pangangailangan
• Si Abraham Harold
Maslow ay isang
Amerikanong
psychologist na
nagpanukala ng
hirarkiya ...
Hirarkiya ng mga
Pangangailangan
Physiological Needs
• Kabilang dito ang mga bayolohikal na
pangangailangan sa pagkain, tubig, hangin,
at tulog.
Safety Needs
• Ito ay nauukol sa mga
pangangailangan para sa
kaligtasan at katiyakan sa
buhay. Kabilang dito ang
katiyakan...
Love / Belonging
• Kabilang dito ang
pakikipag-ugnayan
sa general
emotions, tulad ng
pakikipagkaibigan,
at pagkakaroon ng
...
Esteem
• Nauukol sa pagkakamit ng respeto sa sarili
at respeto ng ibang tao.
Actualization
• Pinakamataas na
antas sa hirarkiya.
• Dito ang tao ay may
kamalayan hindi
lamang sa kanyang
sariling poten...
• Batay sa teorya, nagagawa lamang matuon
ng tao ang kanyang pansin sa mas mataas
na antas kung napunan na ang nasa
ibaban...
Teorya ng Pangangailangan ni
McClelland
• David McClelland –
ayon sa kanya, ang
pangangailangan ng
tao ay natatamo sa
mata...
Teorya ng Pangangailangan ni
McClelland
Nagawa (Achievement)
• Ang nagawa ay higit na mahalaga kaysa sa mga
gantimpalang materyal at salapi.
• Ang makamit ang lay...
Nagawa (Achievement)
• Mahalaga ang feedback upang masubaybayan
ang pag-unlad na kanilang nakamit.
• Kadalasan ay humihing...
Kapangyarihan (Power)
• Dalawang uri ng kapangyarihan sa
pangangailangan ng tao:
1. Personal – Pangangailan ng personal na...
Pagsapi (Affiliation)
• Ang mga tao na may pangangailangan sa
pagsapi ay nagnanais ng maayos na
pakikisalamuha sa ibang ta...
Pangangailangan ng Pamilyang
Pilipino
• Pagkain – Batay sa
survey na isinagawa
ng NSO at Family
Income and
Expenditure Sur...
Pangangailangan ng Pamilyang
Pilipino
• Ipinahihiwatig ng survey na sa bawat P100
na ginagastos ng bawat pamilyang Pilipin...
• NCR ang nagtalang pinakamalaking gastos
ng pamilya sa Rehiyon kumpara sa kabuuan
ang Pilipinas sa mga taong 2003 at 2006...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pangangailangan at kagustuhan

 • Login to see the comments

Pangangailangan at kagustuhan

 1. 1. Pangangailangan at Kagustuhan
 2. 2. Pangangailangan • Pangunahing Pangangailangan/ Basic/ Primary Needs • Mga bagay na mahalaga sa pananatili ng buhay ng tao: Pagkain, Damit, Bahay • Pangunahing Bagay (Necessities)
 3. 3. Kagustuhan • Wants/Secondary Needs • Maaaring tugunan o hindi tugunan sapagkat hindi nakasalalay ang buhay ng tao dito. • Panluhong Bagay (Luxuries)
 4. 4. Teorya ng Pangangailangan ni Maslow
 5. 5. Hirarkiya ng mga Pangangailangan • Si Abraham Harold Maslow ay isang Amerikanong psychologist na nagpanukala ng hirarkiya ng mga pangangailangan ng tao.
 6. 6. Hirarkiya ng mga Pangangailangan
 7. 7. Physiological Needs • Kabilang dito ang mga bayolohikal na pangangailangan sa pagkain, tubig, hangin, at tulog.
 8. 8. Safety Needs • Ito ay nauukol sa mga pangangailangan para sa kaligtasan at katiyakan sa buhay. Kabilang dito ang katiyakan sa hanapbuhay, pinagkukunang yaman, kaligtasan mula sa karahasan, katiyakang moral at physiological, seguridad sa pamilya, at seguridad sa kalusugan.
 9. 9. Love / Belonging • Kabilang dito ang pakikipag-ugnayan sa general emotions, tulad ng pakikipagkaibigan, at pagkakaroon ng pamilya.
 10. 10. Esteem • Nauukol sa pagkakamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao.
 11. 11. Actualization • Pinakamataas na antas sa hirarkiya. • Dito ang tao ay may kamalayan hindi lamang sa kanyang sariling potensyal ngunit higit sa lahat sa kabuuang potensyal ng tao.
 12. 12. • Batay sa teorya, nagagawa lamang matuon ng tao ang kanyang pansin sa mas mataas na antas kung napunan na ang nasa ibabang antas. • Growth force – nagtutulak sa mga taong makaakyat sa hirarkiya. • Regressive force – nagtutulak sa kanya pababa sa hirarkiya.
 13. 13. Teorya ng Pangangailangan ni McClelland • David McClelland – ayon sa kanya, ang pangangailangan ng tao ay natatamo sa matagal na panahon at hinuhubog ng karanasa.
 14. 14. Teorya ng Pangangailangan ni McClelland
 15. 15. Nagawa (Achievement) • Ang nagawa ay higit na mahalaga kaysa sa mga gantimpalang materyal at salapi. • Ang makamit ang layunin ay nagbibigay ng personal na kasiyahang higit sa makatanggap ng papuri at pagkilala. • Ang gantimpalang salapi ay itinuturing na panukat ng natamong tagumpay. • Hindi pangunahing motibo ang seguridad at katayuan.
 16. 16. Nagawa (Achievement) • Mahalaga ang feedback upang masubaybayan ang pag-unlad na kanilang nakamit. • Kadalasan ay humihingi ng pagbabago at paraan kung paano higit na mapapaunlad ang mga nagawa. • Higit na binibigyang halaga ang trabaho at responsibilidad na nakatutugon sa kanyang pangangailangan.
 17. 17. Kapangyarihan (Power) • Dalawang uri ng kapangyarihan sa pangangailangan ng tao: 1. Personal – Pangangailan ng personal na kapangyarihan ay nais na mag utos sa iba at kadalasan, ito ay hindi maganda. 2. Institusyonal – ang mga taong nangangailangan ng kapangyarihang institusyonal ay nakatuon sa mga pagsisikap ng kasapi upang maging maayos ang layunin ng samahan.
 18. 18. Pagsapi (Affiliation) • Ang mga tao na may pangangailangan sa pagsapi ay nagnanais ng maayos na pakikisalamuha sa ibang tao at kailangang nakadama na sila rin ay tinatanggap ng ibang tao.
 19. 19. Pangangailangan ng Pamilyang Pilipino • Pagkain – Batay sa survey na isinagawa ng NSO at Family Income and Expenditure Survey (FIES) noong 2006, 59% kabuuang gastusin ay nauukol sa pagkain. Noong 2003, 60%.
 20. 20. Pangangailangan ng Pamilyang Pilipino • Ipinahihiwatig ng survey na sa bawat P100 na ginagastos ng bawat pamilyang Pilipino na kabilang sa 30% ng pangkat na may pinakamababang kita noong 2006, P59 ay napupunta sa pagkain kumpara sa P60 noong 2003.
 21. 21. • NCR ang nagtalang pinakamalaking gastos ng pamilya sa Rehiyon kumpara sa kabuuan ang Pilipinas sa mga taong 2003 at 2006. • CARAGA ang may pinakamababa noong 2003. • ARMM noong 2006.

×