Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Random 120110134852-phpapp02

260 views

Published on

  • Be the first to comment

Random 120110134852-phpapp02

  1. 1. Околен свят – 2 класНина Кънева - Габрово
  2. 2. Планини
  3. 3. План на урока:1. Природата и ние:а) жива природа – хора,
  4. 4. Дървета Храсти Корен Тревисти Стъбло растения ЛистаДиворастящи Цвят и културни Плод
  5. 5. Кои от тези животни се срещат свободно в България?
  6. 6. Нежива природа
  7. 7. Природата е жива и нежива.Въздухът, почвата, водата, скалите и космическите тела изграждат неживата природа. Всички живи организми (растения, животни, човек) представляват живата природа.
  8. 8. Слънцето изпраща светлина и топлина на растенията и животните. Дъждътнапоява земята. Растенията пречистват въздуха и осигуряват храна за животните и човека. Среда и условия за живот
  9. 9. Домашна работа –Учебна тетрадка: стр. 17 упр. 3

×