Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diseminare

Diseminare participare program de perfectionare Comenius

  • Login to see the comments

Diseminare

  1. 1. DESCRIERE ACTIVITATE STAGIU AUGUST 2008 În perioada 10-23 august 2008 am participat la un stagiu de formare continuă Comenius 2.2 în Exeter, Marea Britanie, în urma obținerii unui grant de la Ageniția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Instituția organizatoare a stagiului, International Study Programmes, are o tradiție de 25 de ani în organizarea de cursuri de perfecționare sub patronatul Ministerului European al Educației și al Institutului de Formare Continuă pentru Profesori, Marea Britanie. Ţările reprezentate de participanţii la stagiu au fost: Spania, Guyana Franceză, Franța, Italia, Polonia și România. Cursul a avut ca temă ”Metodologia predării-învățării integrate a conținutului și a limbii străine - CLIL” și a fost adresat profesorilor de limbi străine. Motivația alegerii acestui curs a avut în vedere domeniul de cercetare, CLIL, care nu dispune în România de specialiști pe această temă, deoarece este o direcție metodică recent adoptată la noi și chiar și în alte țări europene. În termeni concreți, metoda presupune predarea într-o limbă străină a unor obiecte de studiu ce sunt în mod normal predate în limba maternă. Abordarea CLIL poate fi făcută atât de către un profesor de limbă străină care să predea un conținut dintr-o altă arie curriculară în limba străină, cât și de către un profesor de matematică, să spunem, care să predea obiectul său în limba străină. Medota se bucură în prezent de o mare popularitate în țări cum ar fi Spania, Italia, Franța, care perfecționează un număr important de profesori din aceeași școală, în același timp, școala urmând mai apoi a avea două limbi de predare. Avantajul principal, de care ar putea profita și învățământul românesc, prin abordarea metodologiei în cauză, este faptul că elevii vor obține simultan noțiuni atât în limba maternă cât și într-o limbă de circulație europeană și studiile lor le-ar putea permite mai ușor accesul pe piața muncii oriunde în Uniunea Europeană, fără necesitatea altor teste de recunoaștere a nivelului de pregătire lingvistic sau a echivalării studiilor. Deplasarea accentului de pe conținutul lingvistic al lecțiilor pe alte domenii de interes pentru elevi, înlesnită prin predarea integrată într-un conținut a unei limbi moderne îi va ajuta pe elevi să dobândească competențe cheie esențiale integrării și participării la viața socială la nivel european: comunicarea în limbi străine, ”a învăţa să înveţi”, competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice, sensibilizarea la cultură, elemente esențiale pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Acestă metodă de predare-învățare-evaluare răspunde nevoilor specifice ale elevilor, este adaptată diferitelor stiluri de învățare și inteligențelor multiple, presupune transferul de noțiuni de la o arie curculară la alta, încurajează autonomia elevului, asigură un progres mai rapid în raport cu alte metode și încurajează predarea cooperativă. Cursul la care am participat a fost foarte riguros organizat, urmărind o multitudine de aspecte legate atât de planificarea unui curs cu specific CLIL cât și de crearea de material didactic, adaptarea tehnicilor de lucru, metode de evaluare, organizarea grupului de elevi etc. În cadrul orelor de curs organizatorii au oferit prezentări pe suport electronic ale unor aspecte ale metodologiei CLIL și materiale didactice specifice, urmate de aplicarea efectivă a acestora de către patricipanți lucrând în grup sau în perechi. După aplicare, am fost încurajați să evaluăm activitatea atât din punctul de vedere al elevului cât și al profesorului, urmărind avantajele, dezavantajele și modul în care ar putea fi adaptată la nevoile specifice fiecărui grup de elevi. În cadrul atelierelor de lucru, lucrand în echipe, am proiectat cursuri bazate pe metodologia CLIL adaptate la specificul claselor la care predăm. Ni s-a oferit ocazia să purtăm discuții individuale cu profesorii de curs și să ne clarificăm anumite aspecte precum și să împărtășim experiența didactică personală cu ceilalți colegi. Unii participanţi la stagiu și-au prezentat instituţia de provenienţă și au diseminat aspecte legate de
  2. 2. proiectele interculturale pe care le desfășoară iar câțiva colegi și-au manifestat intenția de a iniţia parteneriate şi proiecte de colaborare. Stagiul ne-a oferit, de asemenea, prilejul de a socializa prin organizarea a două excursii (la Proiectul Eden și Coast to Coast), vizite la muzeu, Catedrala din Exeter, Primăria Locală, plimbări şi serate muzicale, de dans și poezie. Anul acesta școlar am propus un curs de perfecționare la Casa Corpului Didactic Bacău ”Abordarea Cross-curriculară și CLIL”în care voi fructifica experiența dobândită în urma acestui stagiu precum și a celorlalte 2 anterioare în Plymouth, Marea Britanie (2006) și la Universitatea Limerick, Irlanda (2007). motivatie, justificare; obiective clare, precise, fezabilitate; activitati prevazute în vederea realizarii obiectivelor; mod de valorificare a rezultatelor; mod de diseminare a cunostintelor dobândite; concordanta cu lucrarile elaborate anterior; încadrare si validare în programul de studiu/cercetare;

×