Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toplantı Yönetimi

2,360 views

Published on

Başarılı toplantılar için vazgeçilmez unsurları bulabilirsiniz.
Aslında çok basit kurallar, ama önemli olan uygulayabilmektir.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toplantı Yönetimi

 1. 1. Toplantı Yönetimi<br />Toplantı Yönetme Kültürü<br />
 2. 2. Toplantı Konusu<br /><ul><li>Konusu önceden belirlenmeli,
 3. 3. Toplantı tarihi önceden bildirilmeli,
 4. 4. Belirlenmiş bu konu üzerinde hazırlıklı gelinmeli,
 5. 5. Konu hakkında beyin fırtınası yapılmalı,
 6. 6. En saçma gelebilecek fikirler bile önyargısız ifade edilmeli,</li></li></ul><li>Katılımcılar<br /><ul><li>Toplantı şekli belirlenmeli,
 7. 7. Toplantıya katılımcılar belirlenmeli,
 8. 8. Bazı toplantılara tüm personel katılmalı,
 9. 9. Toplantı konusu belirli olanlara, katılımında fayda sağlayacak kişiler katılmalı,
 10. 10. Toplantı süresi belirlenmeli ve zaman yönetimine mutlaka uyulmalı, </li></li></ul><li>Toplantı Görevleri<br /><ul><li>Katılımcılar arasında görevler dağıtılmalı,
 11. 11. Zaman yönetimi,
 12. 12. Toplantı konularının kaydedilmesi,
 13. 13. Toplantının gidiş şekli ve yönteminin kontrolu,
 14. 14. Bu görevleri yapacak kişiler ve yedekleri olmalı,</li></li></ul><li>Saygı ve Disiplin <br /><ul><li>Katılımcılara saygılı davranılmalı,
 15. 15. Toplantıya belirlenen zamanda başlanmalı,
 16. 16. Mutlaka zamanından önce gelinmeli,
 17. 17. Toplantı zamanında bitirilmeli,
 18. 18. Toplantı konusu başka yerlere çekilmemeli,
 19. 19. Konu dışına çıkılmamalı,</li></li></ul><li>Yönetim<br /><ul><li>Katılımcıların konuşmaları kesilmemeli,
 20. 20. Özgür toplantı havası yaratılmalı,
 21. 21. Telefonlara kesinlikle izin verilmemeli,
 22. 22. Toplantı için kullanılan bilgisayar dışında, katılımcılar notebook bilgisayarlarını açmamalı,
 23. 23. Toplantı dışarıdan rahatsız edilmemeli, </li></li></ul><li>Takım Çalışması<br /><ul><li> Başarı, ancak bir takım çalışması ile mümkün olabilir.
 24. 24. Toplantı amacına ulaşmalı,
 25. 25. Toplantı sonucunda mutlaka bir karar alınmalı,
 26. 26. Toplantı sonucuna göre, bir takım görevler verilmeli ve takip edilmeli,
 27. 27. Görevler için süre verilmeli ve o süre içerisinde bitirilmeli,
 28. 28. Toplantı sonuçları yazılı olarak paylaşılmalıdır.</li></li></ul><li>Toplantı Yönetimi<br />Faydalı Olması Dileğiyle<br />

×