Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuresel Isınmayı Önlemek Icin Neler Yapmaliyiz?

15,326 views

Published on

Kuresel Isınmayı Önlemek Icin Neler Yapmaliyiz?

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuresel Isınmayı Önlemek Icin Neler Yapmaliyiz?

 1. 1. Ormanları koruyalım ve miktarını arttıralım Plansız ve çarpık kentleşmeye izin vermeyelim Yetişkin bir ağaç 1 saatte 2,3 kg karbondioksiti alıp 1,7 kg oksijen verir. Herkesin yapabileceği bir şeyler var ! 1,7 kg Oksijen 2,3 kg CO 2 1 saatte
 2. 2. Toplu taşıma araçları yaygınlaştırılmalı
 3. 3. Ülkemizde yılda yaklaşık 1 milyon ton kağıtla gereksiz yazışma yapılmaktadır.
 4. 4. <ul><li>Bir ton atık kağıt geri kazanıldığında 16 adet çam ağacı kesilmekten kurtulur. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Dünyadaki su kaynaklarının sadece %1 ‘i içilebilir tatlı sudur. </li></ul>
 6. 6. 10 dakika boşa akıtan bir musluk, bir yılda 11.000 litre suyu ziyan ediyor demektir. Bu da her gün 65 bardak su demektir.
 7. 7. Kayıp Su…. <ul><li>Suların lüzumsuz harcanması kadar şebeke sisteminden kaynaklanan kayıplar da kötü sonuçlara yol açmaktadır. </li></ul>
 8. 8. Su Borularının Yenilenmesi <ul><li>Küresel ısınma,su tasarrufunun önemini gözler önüne sermektedir. </li></ul><ul><li>Bu tasarrufun sağlanması içinde gerekli yenileme çalışmalarının sürekli devam etmesi gerekir. </li></ul>
 9. 9. Su Depolarının Yenilenmesi <ul><li>Su depolarının yenilenmesi de su kayıplarının önlenmesinde faydalı olmuştur. </li></ul>
 10. 10. Su Arıtma Tesisi <ul><li>Şehir sularının arıtılarak tekrar doğaya bırakılması sağlanmalıdır. </li></ul>
 11. 11. Park Ve Bahçeler <ul><li>Özellikle ağaçlandırma çalışmalarında az su isteyen ağaçlarla </li></ul><ul><li>ağaçlandırılma yapılması, su tasarrufu sağlama adına önemli bir adımdır. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Su konusundaki hesaplar doğru yapılmalıdır. Çünkü; tatlı su kaynakları hidrolojik çevrimin en son ürünü olan yağmur ve kara bağlıdır. Hidrolojik döngüdeki bozulma her şeyi alt üst edecektir. </li></ul><ul><li>Yer altı sularının kullanımı konusunda ciddi bir disiplin oluşturulması gerekir. </li></ul><ul><li>Mümkün olduğu kadar sulak alan oluşturularak mikro klima alanları oluşturulmalıdır.. </li></ul><ul><li>Yer altındaki büyük boşluklara tatlı su şarj edilerek buraların depo olarak kullanılabilinir. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Hiç boş alan kalmayacak şekilde her mevsim daima yeşil kalabilen ve hızlı yetişen, az su isteyen ve yangına dayanıklı ağaçlarla ağaçlandırılması gerekir. Her kamu kurumu kendisi adına ağaçlandırma alanı yapmalıdır. </li></ul>1,7 kg Oksijen 2,3 kg CO 2 Yetişkin bir ağaç 1 saatte CO 2 CO 2 CO 2 CO 2
 14. 14. <ul><li>Çevrenin ve atmosferin korunmasına önem verilmeli ve gerekirse bu konuda kanuni zorlamalar yapılarak koruma hızlandırılmalı. </li></ul><ul><li>Tarım politikaları doğru yapılandırılıp mevsimsel iklim tahminlerine göre ekim, dikim yapılmalıdır. Düzenli gıda stokları tutulmalıdır. </li></ul><ul><li>Tarım politikaları doğru yapılandırılıp mevsimsel iklim tahminlerine göre ekim, dikim yapılmalıdır. Düzenli gıda stokları tutulmalıdır. </li></ul><ul><li>Enerji tüketimi azaltılmalı ve yenilebilinir enerji kaynakları kullanılmalı. </li></ul>

×