Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doa murah rezeki

411 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Doa murah rezeki

  1. 1. 1AMALAN DAN DOA MURAH REZEKI1) Membaca SURAH AL-WAQIAH- Sabda Rasulullah SAW:‫ﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ﺔ‬‫ﻌ‬‫ﻗ‬‫ﺍ‬‫ﻮ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹶ‬‫ﺓ‬‫ﺭ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬ ‫ﹶﺮﺃ‬‫ﻗ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ﹶﺔ‬‫ﻗ‬‫ﻓﺎ‬ ‫ﻪ‬‫ﺒ‬‫ﺼ‬‫ﺗ‬ ‫ﻢ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﺔ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﹼ‬‫ﻞ‬‫ﹸ‬‫ﻛ‬“Sesiapa yang membaca surah al-Waqiah pada setiapamalam ia tidak akan ditimpa kefakiran.” (Riwayatdaripada Ibn Mas‘ud: al-Azkar, al-Jami al-Soghir).- Sabda Rasulullah SAW:‫ﺳ‬‫ﻮ‬‫ﺭ‬‫ﹸ‬‫ﺓ‬‫ﻮ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻗ‬‫ﺍ‬‫ﻌ‬‫ﺔ‬‫ﺳ‬‫ﻮ‬‫ﺭ‬‫ﹸ‬‫ﺓ‬‫ﻐ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﻰ‬‫ﹾ‬‫ﻗ‬‫ﺎ‬‫ﺮ‬‫ﺅ‬‫ﻭ‬‫ﻫ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻋ‬‫ﱢ‬‫ﻠ‬‫ﻤ‬‫ﻮ‬‫ﻫ‬‫ﺎ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬‫ﻭ‬‫ﹶ‬‫ﻻ‬‫ﺩ‬‫ﹸ‬‫ﻛ‬‫ﻢ‬“Surah al-Waqiah adalah surah kekayaan. Hendaklahkamu membacanya dan ajarkanlah ia kepada anak-anakkamu.” (Riwayat Ibn Mardawaih daripada Anas: Kasyfal-Khafa’).2) Membaca SURAH AL-IKHLAS:‫ﺪ‬‫ﺣ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻮ‬‫ﻫ‬ ‫ﹾ‬‫ﻞ‬‫ﹸ‬‫ﻗ‬،‫ﺪ‬‫ﻤ‬‫ﺼ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬،‫ﻠ‬‫ﻳ‬ ‫ﻢ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬‫ـ‬‫ﻢ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬‫ﻮ‬‫ﻳ‬‫ـ‬‫ﺪ‬،‫ﺪ‬‫ﺣ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﹰ‬‫ﺍ‬‫ﹸﻮ‬‫ﻔ‬‫ﹸ‬‫ﻛ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬ ‫ﹸﻦ‬‫ﻜ‬‫ﻳ‬ ‫ﻢ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬‫ﻭ‬“Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah AllahYang Maha Esa; "Allah Yang menjadi tumpuan sekalianmakhluk untuk memohon sebarang hajat; "Ia tiadaberanak, dan Ia pula tidak diperanakkan; "Dan tidakada sesiapapun yang serupa denganNya".”- Sabda Rasulullah SAW: Sesiapa yang membacaQulhuwallu ahad ketika masuk ke rumahnya, nescayadihindarkan kefakiran daripada ahli rumahnya danjirannya. (Daripada Jarir bin Abdullah: Kanzu al-‘Ummal, Mu‘jam al-Tabarani; daripada Ibn Mas‘ud:Mujma‘ al-Zawaid)
  2. 2. 23)ُ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﺸ‬‫ﺗ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﻚ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﻤ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻲ‬‫ﺗ‬‫ﺆ‬‫ﺗ‬ ‫ﻚ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﻤ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻚ‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹺ‬‫ﻞ‬‫ﹸ‬‫ﻗ‬‫ﻨ‬‫ﺗ‬‫ﻭ‬ُ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﺸ‬‫ﺗ‬ ‫ﻦ‬‫ﻤ‬‫ﻣ‬ ‫ﻚ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﻤ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻉ‬‫ﹺ‬‫ﺰ‬،‫ﺎﺀ‬‫ﺸ‬‫ﺗ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﺰ‬‫ﻌ‬‫ﺗ‬‫ﻭ‬،‫ﱡ‬‫ﻝ‬‫ﺬ‬‫ﺗ‬‫ﻭ‬‫ﺎﺀ‬‫ﺸ‬‫ﺗ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬،‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﺨ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻙ‬‫ﺪ‬‫ﻴ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬،ٍ‫ﺀ‬‫ﻲ‬‫ﺷ‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬‫ﹸ‬‫ﻛ‬ ‫ﻰ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﻚ‬‫ﻧ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬‫ﺮ‬‫ﻳ‬‫ﺪ‬‫ﹶ‬‫ﻗ‬،‫ﻴ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺞ‬‫ﻟ‬‫ﻮ‬‫ﺗ‬‫ـ‬‫ﹺ‬‫ﺭ‬‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﻨ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻲ‬‫ﻓ‬ ‫ﹶ‬‫ﻞ‬،‫ﺍﻟ‬ ‫ﺞ‬‫ﻟ‬‫ﻮ‬‫ﺗ‬‫ﻭ‬‫ﻨ‬‫ـ‬‫ﺭ‬‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﹺ‬‫ﻞ‬‫ﻴ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻲ‬‫ﻓ‬،‫ﺖ‬‫ﻴ‬‫ﻤ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﻲ‬‫ﺤ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﺝ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﺨ‬‫ﺗ‬‫ﻭ‬،‫ﺝ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﺨ‬‫ﺗ‬‫ﻭ‬‫ﺍ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﻴ‬‫ﻤ‬‫ـ‬‫ﻲ‬‫ﺤ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﺖ‬،‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﻐ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎﺀ‬‫ﺸ‬‫ﺗ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﻕ‬‫ﺯ‬‫ﺮ‬‫ﺗ‬‫ﻭ‬‫ﺴ‬‫ﺣ‬‫ـ‬‫ﹴ‬‫ﺏ‬‫ﺎ‬،‫ﺭ‬‫ﺣ‬‫ﻤ‬‫ﻦ‬‫ﺪ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻧ‬‫ﻴ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﺧ‬‫ﺍﻵ‬‫ﺮ‬‫ﺓ‬‫ﻭ‬‫ﺭ‬‫ﺣ‬‫ﻴ‬‫ﻤ‬‫ﻬ‬‫ﻤ‬‫ﺎ‬،‫ﺗ‬‫ﻌ‬‫ﻄ‬‫ﻣ‬ ‫ﻲ‬‫ﻦ‬‫ﺗ‬‫ﺸ‬ُ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬‫ﻨ‬‫ﻬ‬‫ﻤ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﺗ‬‫ﻤ‬‫ﻨ‬‫ﻊ‬‫ﻣ‬‫ﻦ‬‫ﺗ‬‫ﺸ‬ُ‫ﺀ‬‫ﺎ‬،‫ﺍ‬‫ﺭ‬‫ﺣ‬‫ﻤ‬‫ﹺ‬‫ﻨ‬‫ﻲ‬‫ﺭ‬‫ﺣ‬‫ﻤ‬‫ﹰ‬‫ﺔ‬‫ﺗ‬‫ﻐ‬‫ﹺ‬‫ﻨ‬‫ﻴ‬‫ﹺ‬‫ﻨ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫ﻬ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﻦ‬‫ﺭ‬‫ﺣ‬‫ﻤ‬‫ﺔ‬‫ﻣ‬‫ﻦ‬‫ﺳ‬‫ﻮ‬‫ﻙ‬‫ﺍ‬“Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai Tuhan yangmempunyai kuasa pemerintahan! Engkaulah yangmemberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yangEngkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasapemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki.Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkaukehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yangEngkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahajaadanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau MahaKuasa atas tiap-tiap sesuatu. "Engkaulah (wahai Tuhan)yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang,dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalamwaktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkansesuatu yang hidup dari benda yang mati, danEngkaulah yang mengeluarkan benda yang mati darisesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezekikepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dengan tiadahitungan hisabnya". Yang Maha Pengasih dan MahaPenyayang di dunia dan akhirat. Engkau memberikedua-duanya kepada sesiapa yang Engkau mahu.Engkau menahan kedua-duanya terhadap sesiapa yangEngkau mahu. Rahmatilah aku dengan suatu rahmatyang mencukupi untukku berbanding rahmat yang adapada selainMu.”- Sabda Rasulullah SAW: “Wahai Mu‘az! Aku mahuajarkan engkau sebuah doa. Jika engkau menanggungsegunung hutang lalu engkau membacanya nescayaAllah menunaikannya untuk engkau. Bacalah: ‫ا‬‫ا‬.... (Ayat dan doa di atas).” (Kanz al-Ummal).
  3. 3. 34)‫ﹰ‬‫ﺎ‬‫ﺟ‬‫ﺮ‬‫ﺨ‬‫ﻣ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬ ‫ﻞ‬‫ﻌ‬‫ﺠ‬‫ﻳ‬ ‫ﻪ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹺ‬‫ﻖ‬‫ﺘ‬‫ﻳ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ﻭ‬‫ﻣ‬ ‫ﻪ‬‫ﹾ‬‫ﻗ‬‫ﺯ‬‫ﺮ‬‫ﻳ‬‫ﻭ‬‫ﹶ‬‫ﻻ‬ ‫ﹸ‬‫ﺚ‬‫ﻴ‬‫ﺣ‬ ‫ﻦ‬‫ﺐ‬ِ‫ﺴ‬‫ﺘ‬‫ﺤ‬‫ﻳ‬“Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (denganmengerjakan suruhanNya dan meninggalkanlaranganNya), nescaya Allah akan mengadakan baginyajalan keluar (dari segala perkara yangmenyusahkannya), Serta memberinya rezeki dari jalanyang tidak terlintas di hatinya.”- Sabda Rasulullah SAW:” Wahai sekalian manusia,jadikanlah taqwa sebagai suatu perniagaan, nescayarezeki akan datang kepada kamu tanpa modal danniaga.” Kemudian Baginda membaca ayat di atas.(Riwayat daripada Mu‘az bin Jabal: Majma‘ al-Zawaid,Kanz al-Ummal).5)‫ﹾ‬‫ﻛ‬‫ﺍ‬ ‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﱠﻠ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬‫ﻔ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﹺﻲ‬‫ﻨ‬‫ﺤ‬‫ﹶ‬‫ﻼ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﻚ‬‫ﻟ‬‫ﺣ‬‫ﺮ‬‫ﻚ‬‫ﻣ‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬ ،‫ﹾ‬‫ﻏ‬‫ﺍ‬‫ﹺ‬‫ﻨ‬‫ﹺ‬‫ﻨ‬‫ﻲ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﻙ‬‫ﻮﺍ‬‫ﺳ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﻚ‬‫ﻠ‬‫ﻀ‬“Ya Allah, ya Tuhanku! Cukupkanlah aku dengan suatuyang halal berbanding suatu yang haram yang telahEngkau tetapkan. Dan berilah aku kekayaan dengankelebihan daripada Engkau berbanding selain Engkau.”- Saidina Ali mengatakan kepada seseorang yang datangkepadanya: “Aku mahu mengajar kamu kalimah yangdiajar oleh Rasulullah kepadaku. Jika engkaumenanggung segunung hutang tentu Allah akantunaikannya. Bacalah: ‫اآ‬ ‫ا‬... (Doa di atas).”(Riwayat daripada ‘Ali: Sunan al-Tirmizi; dinilai HasanGharib).
  4. 4. 46)‫ﺭ‬ ‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﱠﻠ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬‫ﻤﺎ‬‫ﺴ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺏ‬‫ﺕ‬‫ﺍ‬‫ﺴ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺒ‬‫ﹺ‬‫ﻊ‬،‫ﻭ‬‫ﺭ‬‫ﺏ‬‫ﹺ‬‫ﺵ‬‫ﺮ‬‫ﻌ‬‫ﺍﻟ‬‫ﹺ‬‫ﻢ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻈ‬‫ﻌ‬‫ﺍﻟ‬،‫ﺭ‬‫ﻨ‬‫ﺑ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﺭ‬‫ﺷ‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬‫ﻛ‬ ‫ﺏ‬‫ﻲ‬ٍ‫ﺀ‬،‫ﻭ‬‫ﻨ‬‫ﻣ‬‫ﹺ‬‫ﺰ‬‫ﺘ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺭ‬‫ﺍﺓ‬‫ﻭ‬ِ‫ﻹ‬‫ﺍ‬‫ﻧ‬‫ﹺ‬‫ﺠ‬‫ﻴ‬‫ﻭ‬ ‫ﹶ‬‫ﻞ‬‫ﺍ‬‫ﹸ‬‫ﻘ‬‫ﻟ‬‫ﺮ‬‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﺁ‬،‫ﹶ‬‫ﻓ‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻖ‬‫ﺤ‬‫ﻮ‬‫ﻨ‬‫ﻭﺍﻟ‬ ‫ﺐ‬‫ﻯ‬،‫ﹶ‬‫ﺃ‬‫ﻋ‬‫ﻮ‬‫ﹸ‬‫ﺫ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬‫ﻣ‬ ‫ﻚ‬‫ﻦ‬‫ﹸ‬‫ﻛ‬ ‫ﺮ‬‫ﺷ‬‫ﺫ‬ ‫ﱢ‬‫ﻞ‬‫ﺷ‬ ‫ﻱ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﺮ‬‫ﻧ‬‫ﺧ‬‫ﺁ‬ ‫ﺖ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﹲ‬‫ﺬ‬‫ﻨ‬‫ﺻ‬‫ﺎ‬‫ﻴ‬‫ﻪ‬‫ﺘ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ،‫ﻧ‬‫ﺖ‬َ‫ﻷ‬‫ﺍ‬‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﻭ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻗ‬ ‫ﺲ‬‫ﺒ‬‫ﺷ‬ ‫ﻚ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻲ‬ٌ‫ﺀ‬،‫ﻭ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬‫ﻧ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﺮ‬‫ﺧ‬‫ﺍﻵ‬ ‫ﺖ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻴ‬‫ﺲ‬‫ﺑ‬‫ﻌ‬‫ﺪ‬‫ﺷ‬ ‫ﻙ‬‫ﻲ‬ٌ‫ﺀ‬،‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﺮ‬‫ﻫ‬‫ﱠﺎ‬‫ﻈ‬‫ﻭﺍﻟ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﺲ‬‫ﻮ‬‫ﹶ‬‫ﻗ‬‫ﺷ‬ ‫ﻚ‬‫ﻲ‬ٌ‫ﺀ‬،‫ﻭ‬‫ﺒ‬‫ﺍﻟ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﻦ‬‫ﻃ‬‫ﺎ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻴ‬‫ﺲ‬‫ﺩ‬‫ﻭ‬‫ﺷ‬ ‫ﻚ‬‫ﻧ‬‫ﻲ‬ٌ‫ﺀ‬،‫ﹾ‬‫ﻗ‬‫ﺍ‬‫ﻳ‬‫ﺪ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻲ‬‫ﻨ‬‫ﻋ‬ ‫ﹺ‬‫ﺾ‬‫ﻦ‬‫ﻭ‬‫ﹾ‬‫ﻏ‬‫ﺍ‬‫ﹺ‬‫ﻨ‬‫ﹺ‬‫ﻨ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﻲ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﺍﻟ‬‫ﹾ‬‫ﻘ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬“Ya Allah, Tuhan bagi tujuh lapisan langit, juga Tuhan‘Arasy yang agung. Tuhan kami dan Tuhan segalasesuatu. Yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran.Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan danmenghasilkan buah-buahan. Aku mohon berlindungdenganMu daripada kejahatan segala suatu yang jahatyang ubun-ubunnya di dalam genggamanMu. Engkaulahyang awal, tiada suatu pun yang sebelum Engkau.Engkaulah yang akhir, tiada suatu pun yang selepasEngkau. Engkaulah yang zahir, tiada suatu pun yang diatas Engkau. Engkaulah yang batin, tiada suatu punyang di bawah Engkau. Tunaikanlah hutangku danberilah aku kekayaan daripada kefakiran.”- Sabda Rasulullah SAW: “Bacalah: ‫وات‬ ‫ا‬ ‫رب‬ ‫ا‬...(Doa di atas).” (Riwayat daripada Abu Hurairah: Sunanal-Tirmizi; dinilai Hasan Sahih).
  5. 5. 57)‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﱠﻠ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬ ‫ﻲ‬‫ﻧ‬‫ﻋ‬‫ﻮ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﹸ‬‫ﺫ‬‫ﻣ‬ ‫ﻚ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻦ‬‫ﻬ‬‫ﻭ‬ ‫ﻢ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬‫ﺤ‬‫ﻥ‬‫ﺰ‬‫ﻭ‬ ،‫ﹶ‬‫ﺃ‬‫ﻋ‬‫ﻮ‬‫ﹸ‬‫ﺫ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬‫ﻚ‬‫ﻣ‬‫ﻭ‬ ‫ﹺ‬‫ﺰ‬‫ﺠ‬‫ﻌ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻦ‬‫ﹶ‬‫ﻜ‬‫ﺍﻟ‬‫ﺴ‬‫ﹺ‬‫ﻞ‬‫ﻭ‬ ،‫ﹶ‬‫ﺃ‬‫ﻋ‬‫ﻮ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﹸ‬‫ﺫ‬‫ﻚ‬‫ﻣ‬‫ﻦ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺒ‬‫ﺠ‬‫ﹺ‬‫ﻞ‬‫ﺨ‬‫ﺒ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻭ‬ ،‫ﹶ‬‫ﺃ‬‫ﻋ‬‫ﻮ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﹸ‬‫ﺫ‬‫ﻚ‬‫ﻣ‬‫ﻦ‬‫ﺔ‬‫ﺒ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﹶ‬‫ﻏ‬‫ﺟ‬‫ﺮ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻬ‬‫ﹶ‬‫ﻗ‬‫ﻭ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻳ‬‫ﺪ‬‫ﺍﻟ‬‫ﹺ‬‫ﻝ‬‫ﺎ‬“Ya Allah, aku berlindung denganMu daripada dukacitadan rasa sedih; aku berlindung denganMu daripadalemah dan malas; aku berlindung denganMu daripadasifat pengecut dan bakhil; dan aku berlindungdenganMu daripada bebanan hutang dan penindasanorang.”- Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid laluterserempak seorang yang dipanggil Abu Umamah.Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Wahai AbuUmamah, aku lihat engkau duduk di masjid bukan padawaktu solat, kenapa?” Jawab Abu Umamah: “Dukacitadan hutang menyelubungiku, wahai Rasulullah!” JawabRasulullah: “Mahukah kamu aku ajarkan suatu bacaanjika kamu membacanya Allah akan menghilangkan rasadukacitamu dan melangsaikan hutangmu.” AbuUmamah menjawab: “Ya, wahai Rasulullah.” Bagindabersabda: “Apabila tiba waktu pada dan petangbacalah: ‫ن‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫أ‬ ‫إﻥ‬ ‫ا‬... (Doa di atas). KataAbu Umamah: “Aku membaca doa tersebut, lalu Allahmenghilangkan rasa dukacitaku dan melangsaikanhutangku.” (Riwayat Abu Daud daripada Abu Said al-Khudri).
  6. 6. 68)Sabda Rasulullah SAW:‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﱠﻠ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬‫ﹺ‬‫ﺭ‬‫ﺎ‬‫ﺝ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬‫ﻬ‬‫ﻢ‬‫ﹶ‬‫ﻛ‬ ،‫ﺷ‬‫ﺎ‬‫ﻒ‬‫ﻐ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻢ‬‫ﻣ‬ ،‫ﹺ‬‫ﺠ‬‫ﻴ‬‫ﺐ‬‫ﺩ‬‫ﻋ‬‫ﻮ‬‫ﹶ‬‫ﺓ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬‫ﻤ‬‫ﻀ‬‫ﱠ‬‫ﻄ‬‫ﺮ‬‫ﻳ‬‫ﻦ‬‫ﺭ‬ ،‫ﺣ‬‫ﻤ‬‫ﻦ‬‫ﺪ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻧ‬‫ﻴ‬‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﺧ‬‫ﺍﻵ‬‫ﺮ‬‫ﺓ‬‫ﻭ‬‫ﺭ‬‫ﺣ‬‫ﻴ‬‫ﻤ‬‫ﻬ‬‫ﻤ‬‫ﺎ‬،‫ﹶ‬‫ﺃ‬‫ﻧ‬‫ﺖ‬‫ﺗ‬‫ﺮ‬‫ﺣ‬‫ﻤ‬‫ﹺ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﻲ‬‫ﺭ‬‫ﺎ‬‫ﺣ‬‫ﻤ‬‫ﹺ‬‫ﻨ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫ﺮ‬‫ﺣ‬‫ﻤ‬‫ﺔ‬‫ﺗ‬‫ﻐ‬‫ﹺ‬‫ﻨ‬‫ﻴ‬‫ﹺ‬‫ﻨ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫ﻬ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬‫ﻦ‬‫ﺭ‬‫ﺣ‬‫ﻤ‬‫ﺔ‬‫ﻣ‬‫ﻦ‬‫ﺳ‬‫ﻮ‬‫ﻙ‬‫ﺍ‬“Ya Allah, Yang Meleraikan dukacita, Yang Melapangkankekusutan, Yang Menyahut seruan orang yang susah,Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang di dunia danakhirat, Engkau mengasihi aku, maka rahmatilah akudengan suatu rahmat yang mencukupi untukkuberbanding rahmat yang ada pada selainMu.”Diriwayatkan daripada ‘Aisyah RA katanya: “Abu Bakardatang kepadaku lalu berkata: Adakah engkau telahmendengar daripada Rasulullah SAW sebuah doaBaginda ajarkan kepada. Aku bertanya: Apakah doaitu? Jawab beliau: Pada waktu dahulu, Isa Ibn Maryammengajar sahabat-sahabat baginda: Seandainya sesiapadi kalangan kamu yang berhutang sejumlah emas satubukit lalu ia berdoa dengan doa ini nescaya Allahtunaikan untuknya.” Kata Abu Bakar: “Aku telahberdoa dengan doa tersebut lalu Allah memberikan akusuatu ganjaran sehingga aku dapat melangsaikanhutang aku.” Kata ‘Aisyah: Aku pernah menanggunghutang lalu aku mengamalkan tersebut, tidak lamakemudian Allah memberi rezeki kepadaku sehingga akudapat bersedekah dan mewariskan harta.” (Riwayat al-Bazzar, al-Hakim dan al-Asbahani)9)‫ﹶ‬‫ﻻ‬‫ﱠ‬‫ﻻ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﻪ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬‫ﺖ‬‫ﹶﻧ‬‫ﺃ‬،‫ﻨ‬‫ﹸ‬‫ﻛ‬ ‫ﻲ‬‫ﻧ‬‫ﹺ‬‫ﺇ‬ ‫ﻚ‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬‫ﺤ‬‫ﺒ‬‫ﺳ‬‫ﲔ‬‫ﻤ‬‫ﻟ‬‫ﱠﺎ‬‫ﻈ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﺖ‬“Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau,Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yangmenganiaya diri sendiri.”Sabda Nabi SAW: “Doa saudaraku Yunus amatmenakjubkan; permulaannya tahlil, pertengahannyatasbih dan penghujungnya pengakuan melakukan dosa.Sesiapa yang berdukacita, berada dalam kekusutan,ditimpa kesusahan dan dibebani hutang pada suatuhari, lalu ia membacanya sebanyak tiga kali, nescayadimakbulkan untuknya.”

×