อริยวินัย พิมพ์ครั้งที่ ๑๐

1,065 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,065
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อริยวินัย พิมพ์ครั้งที่ ๑๐

 1. 1. อานนท ! ความคิดอาจมีแกพวกเธออยางนี้วา ธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาลวงลับไปแลว พวกเราไมมีพระศาสดา ดังนี้ อานนท ! พวกเธออยาคิดอยางนั้น อานนท ! ธรรมก็ดี วินัยก็ดี ที่เราแสดงแลว บัญญัติแลว แกพวกเธอทั้งหลาย ธรรมวินัยนั้น จักเปนศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยกาลลวงไปแหงเรา ( มหาปรินิพพานสูตร มหา. ที. ๑๐/๑๕๙/๑๒๘. ) พุทธวัจน
 2. 2. »ÃÐÁÇžÃоط¸ºÑ­­ÑµÔ ÍÃÔÂÇԹѠÇÔ¶ªÇµ ·Õ¹Óʋ¤ÇÒÁ໚¹ÍÃÔÂÐ Õ ÕÔ è Ù ÃǺÃÇÁ¨Ò¡¾ÃÐäµÃ»®¡
 3. 3. ¤Ó¹Ó (㹡ÒþÔÁ¾¤ÃÑé§áá) ¹ÐâÁ µÑÊÊÐ ÀФÐÇÐâµ, ÍÐÃÐËÐâµ, ÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Ø·¸ÑÊÊÐÏ. ¾Ø·¸Ñ§ ¸ÑÁÁѧ Êѧ¦Ñ§ ¹ÐÁÑÊÊÒÁÔ. ¢Í¹Íº¹ŒÍÁᴋ¾ÃмŒÁ¾ÃÐÀÒ¤à¨ŒÒ ¼ŒÃŒÙ ¼Œµ¹ ¼ŒàºÔ¡ºÒ¹ Ù Õ Ù Ù ×è Ù ¾ÃŒÍÁ·Ñ§¾ÃиÃÃÁ à¤Ã×ͧªÕ¹Ó·Ò§¾Œ¹·Ø¡¢ é è é áÅоÃÐʧ¦ ªØÁª¹¼Œ»ÃоĵԵÒÁ¸ÃÃÁÇԹѨ¹ËÁ´»˜­ËÒÊÔ¹·Ø¡¢áŌǹѹ Ù é é ´ŒÇÂàÈÕÂÃà¡ÅŒÒÏ Í¹Ö觴ŒÇÂà˵طÕèÊÓ¹Ö¡ã¹¾ÃФسÊØ´»ÃÐÁÒ³ÁÔ䴌 ·ÕèÂѧ¤§ÁÕ¾ÃÐÊÑ·¸ÃÃÁ ¤ÓÊѧÊ͹ ¤×Í ¾ÃиÃÃÁÇԹ¢ͧ¾ÃкÃÁÈÒÊ´Ò´ÓçÊ׺µ‹Í¡Ñ¹ÁÒ ¨¹·Óãˌ¾Ç¡àÃÒ è Ñ ·Ñé§ËÅÒÂ䴌ÃѺ»ÃÐ⪹ ÁÕ¤ÇÒÁʧºÊØ¢·Ñé§Ê‹Ç¹ºØ¤¤ÅáÅÐÊѧ¤Á »ÃÒö¹Ò·Õèãˌ ¾ÃÐÊÑ·¸ÃÃÁ´ÓçÍ‹Í‹ҧ¶Ù¡µŒÍ§ ٠໚¹ÇÔ¶ªÇµ·ÕÁ¡ÒûÃоĵԻ¯Ôºµà¾×ͤÇÒÁ Õ ÕÔ è Õ Ñ Ô è ¾Œ¹·Ø¡¢ Í‹ҧ᷌¨ÃÔ§ µÃ§¾Ãоط¸»ÃÐʧ¤ à¾×èÍ»ÃÐ⪹à¾×èÍà¡×éÍ¡ÙÅᡋª¹ ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡Ê׺µ‹Íä» áÅÐà¾×ͺ٪ҾÃФس¢Í§ËÅǧ»†Ù ¾ÃФÃÙÀÒǹҹÔà·È¡ ͧ¤ è ·ØµÂ਌ÒÍÒÇÒÊÇÑ´à¢ÒÇѧ ¼ŒÁ¤³»¡Òë֧¶Ö§á¡‹ÁóÀҾŧàÁ×ÍÁÕÊÃÍÒÂØ䴌 ñðò »‚. Ô Ù Õ Ø Ù è è ÔÔ ¨Ò¡¡Ò÷Õ䴌àËç¹»˜­ËҢͧ¼ŒÊ¹ã¨µ‹Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ «Ö§ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐʧ¤µÍ§¡Òà è Ù è Œ ¨Ð»¯Ôºµãˌ¶¡µÃ§µÒÁ¾ÃиÃÃÁÇԹ ᵋÇÒÁÕ¤ÇÒÁÂÒ¡·Õ¨ÐÈÖ¡ÉÒ¾ÃÐÇԹ·ѧã¹Ê‹Ç¹ Ñ Ô Ù Ñ ‹ è Ñ é ·ÕèÁÒã¹¾ÃлҵÔâÁ¡¢ áÅй͡¾ÃлҵÔâÁ¡¢ãˌ¤Ãº¶ŒÇ¹ºÃÔºÙó ¾Í·Õè¨Ð»¯ÔºÑµÔ 䴌Í‹ҧ¶Ù¡µŒÍ§ ¤Ãѹ¨ÐÈÖ¡ÉÒã¹Ë¹Ñ§Ê×Í ¡çµÍ§ÈÖ¡ÉÒã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍËÅÒÂàŋÁ¨Ö§¨ÐÊÓàÃç¨ é Œ »ÃÐ⪹ ºÒ§àŋÁ¡ç໚¹ÀÒÉÒÊÁÑÂà¡‹Ò ËÃ×ÍÁÕȾ·à©¾ÒзÕࢌÒã¨ÂÒ¡ÊÓËÃѺ¤¹Ã‹¹ Ñ è Ø »˜¨¨Øº¹ ºÒ§àŋÁ¡çÂÒ¡·Õ¨Ðá¡䴌ÇÒ Ê‹Ç¹ã´à»š¹¾Ø·¸Ò¸ÔºÒÂâ´ÂµÃ§ Ê‹Ç¹ã´ Ñ è ‹ ໚¹¤Ó͸ԺÒªÑé¹ÍÃö¡¶Ò¨ÒÏ. ¨Ö§ä´Œ´ÓÃÔ·Õè¨Ð¨Ñ´ÃǺÃÇÁàÃÕºàÃÕ§˹ѧÊ×ÍàŋÁ¹Õé¢Öé¹ÁÒ â´Â¾ÂÒÂÒÁ·Õè¨Ð ÃǺÃÇÁÇԹѷÑé§Ê‹Ç¹ËÅÑ¡¤×Í·ÕèÁÒã¹¾ÃлҵÔâÁ¡¢ áÅÐʋǹ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¢ŒÍ»¯Ôºµ¹Í¡¾ÃлҵÔâÁ¡¢ ¤×Í ÍÀÔÊÁÒ¨Ò÷ѧËÁ´¨Ò¡¾ÃÐäµÃ»®¡ ·Ñ§àÃ×ͧ Ñ Ô é é è à˵طÕèÁҢͧ¾Ãоط¸ºÑ­­ÑµÔ ¢ŒÍˌÒÁ¢ŒÍ͹حҵ ¾Ãоط¸Ò¸ÔºÒ à¾×èÍãˌ·ÃÒº (ò)
 4. 4. ¾Ãоط¸»ÃÐʧ¤â´ÂµÃ§ ·Ñé§ä´ŒÃǺÃÇÁ¤Ó¾Ô¹·Ø͸԰ҹ ¤ÓàÊÕÂÊÅТͧ»Å§ÍÒºÑµÔ áÅСÃÃÁÇÒ¨ÒÊÑ § ¦¡ÃÃÁµ‹ Ò § æ ·Õè ã ªŒ º‹ Í Âänj ã ¹ÀÒ¤¼¹Ç¡ â´Â¾ÂÒÂÒÁ àÃÕºàÃÕ§ãˌÊÒÁÒöÈÖ¡ÉÒ䴌â´Â§‹ÒÂáÁŒã¹¼ŒÙãËÁ‹ã¹¾ÃиÃÃÁÇԹѠãˌÊÒÁÒö ໚¹¤‹ÙÁ×Í㹡Òû¯ÔºÑµÔ¾ÃÐÇԹѠãˌÊÒÁÒö»¯ÔºÑµÔ¾ÃиÃÃÁÇÔ¹ÑÂ䴌Í‹ҧ¶Ù¡µŒÍ§ µÃ§µÒÁ¾Ãоط¸»ÃÐʧ¤ äÁ‹à»š¹¡ÒÃÅÙº¤ÅÓÈÕÅ¢ŒÍÇѵÃã¹·Ò§·Õè¼Ô´ ¶Ö§¾ÃŒÍÁ ´ŒÇ¤ÇÒÁÊÓÃÇÁÊѧÇà àËç¹ÀÑÂã¹â·ÉáÁŒÁÕ»ÃÐÁÒ³¹ŒÍ à¾×èͨÐ䴌ÁÕ¤ÇÒÁ ¡ŒÒÇ˹ŒÒã¹·Ò§¾ÃиÃÃÁÇԹ ¨¹¶Ö§·ÕÊ´áˋ§¤ÇÒÁ·Ø¡¢µÍä». Ñ èØ ‹ ͹֧ 㹡ÒèѴ·Ó¹Õé 䴌¾ÂÒÂÒÁ·Õ¨Ðãˌ˹ѧÊ×ÍÁÕ¤ÇÒÁ˹ÒäÁ‹ÁÒ¡¨¹à¡Ô¹ä» è è ¨Ö§¨Ó໚¹µŒÍ§Â‹Í㨤ÇÒÁ㹺ҧʋǹ ·Óãˌ¢Ò´ÃÒÂÅÐàÍÕ´㹺ҧ»ÃСÒà ᵋ¡ä´Œ ç àÃÕºàÃÕ§¨Ñ´ËÁÇ´ËÁ‹Ù µÒÁËÁÇ´ËÁ‹àŋÁµÍ¹¢Í§¾ÃÐäµÃ»®¡ à¾×Íãˌ¼Ê¹ã¨ã½†ÃŒÙ Ù è ŒÙ ¨Ð䴌ʺ¤Œ¹¨Ò¡¾ÃÐäµÃ»®¡â´ÂµÃ§ «Ö§à»š¹à¨µ¹ÒÃÁ³Í¡»ÃСÒÃ˹֧¢Í§¡ÒèѴ·Ó × è Õ è ˹ѧÊ×ÍàŋÁ¹Õ鴌ÇÂ. Í‹ҧäáçµÒÁ˹ѧÊ×͹Õé ÁÔÍÒ¨¨ÐºÃèØÍÃÔÂÇԹ·Õ໚¹ÇÔ¶ªÇµ ໚¹ªÕǵ¨Ãԧ䴌 Ñ è Õ ÕÔ Ô ¨Ó໚¹µŒÍ§ÍÒÈÑ¡Òû¯ÔºµÍ‹ÃÇÁ¡Ñ¹ ÍÒÈÑ¡Òû¯Ôºµà»š¹»¡µÔ¢Í§ªÕǵ ÍÒÈѤÇÒÁ Ñ Ô Ù‹ Ñ Ô Ô àÍ×éÍÍÒ·Ã ¤ÇÒÁàÁµµÒ¡ÃسҢͧ¾ÃÐÍØ»˜ª¬ÒÍÒ¨ÒÏ ÃÇÁ·Ñé§à¾×è͹Ê˾ÃËÁ¨ÒÃÕ ¼ŒÃÇÁ»ÃоĵԻ¯Ôºµ¸ÃÃÁ·Ñ§ËÅÒ 䴌ªÇº͡ ª‹ÇÂá¹Ð¹Ó ÊѧÊ͹Ê׺µ‹Í¡Ñ¹ÁÒ Ù‹ Ñ Ô é ‹ è Ê׺µ‹Í¡Ñ¹ä» ËÃ×ÍàÃÕ¡NjҴŒÇ¡Òà ¾Ù´ãˌ¨Ó - ·Óãˌ´Ù - Í‹ãˌàËç¹ - àÂç¹ãˌÊÁ¼ÑÊ Ù Ñ ¨Ö§¨ÐÊÓàÃ稻ÃÐ⪹ ÁÕ¤ÇÒÁà¨Ãԭ㹸ÃÃÁÍ‹ҧ᷌¨ÃÔ§. 㹡ÒèѴ·Ó˹ѧÊ×ͤÃѧ¹Õé 䴌¨´¾ÔÁ¾µ¹©ºÑº¢Ö¹¡‹Í¹¨Ó¹Ç¹Ë¹Ö§ â´Â䴌ú é Ñ Œ é è Ñ ¤ÇÒÁ¡ÃسҨҡ·‹Ò¹¾ÃÐÍÒ¨ÒϼŒÙ·Ã§¸ÃÃÁ·Ã§ÇÔ¹ÑÂËÅÒ·‹Ò¹ 䴌ª‹Ç¡ÃØ³Ò µÃǨÊͺ ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§ áÅÐãˌ¤Óá¹Ð¹Óµ‹Ò§ æ ÍѹÁÕ»ÃÐ⪹ËÅÒ»ÃСÒà ¹ÓÁÒ ·Ó¡ÒÃᡌ䢡‹Í¹·Õ¨Ð¨Ñ´¾ÔÁ¾¢¹¨ÃÔ§ ¨Ö§¢Í͹حҵ¡Å‹ÒǹÒÁ¢Í§·‹Ò¹änj ´ŒÇ¤ÇÒÁ è Öé ¢Íº¾ÃФسáÅÐà¤ÒþÍ‹ҧÊÙ§ÁÒ ³ âÍ¡ÒʹմÇ ¤×Í é Œ ñ. ·‹Ò¹à¨ŒÒ¤Ø³¾ÃÐàÁ¸ÕÇÃÒÀó (Œ ÍػʹÚâµ) ».¸. ù ÇÑ´à¢ÒÇѧ ÃÒªºØÃÕ Ø ò. ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏÁËÒ¤³Ò¾Ô¾²¹ ·Õ»ÒÊâ ».¸.÷ ÇÑ´à¢ÒÇѧ ÃÒªºØÃÕ Ñ ó.¾ÃÐÍÒ¨ÒÏÁËÒÊÓà¹Õ§ ¸ÁÚÁ¸âà ».¸.÷ ÇÑ´à¢ÒÇѧ ÃÒªºØÃÕ ô.¾ÃÐÍÒ¨ÒÏÁËÒÊÁ¾§É à¢ÁÇâà ».¸.÷ ÇÑ´à¢ÒÇѧ ÃÒªºØÃÕ õ. ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏÁËҺحàÅÔÈ °Ò¹·Ô¹â¹ ».¸.ö ÇÑ´»†ÒÇÔÊ·¸Ô­Ò³ ¹¤Ã¾¹Á Ú Ø (ó)
 5. 5. ö. ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏʸÃÃÁ ÊظÁÚâÁ ÇÑ´»†Ò˹ͧ伋 Ø àÁ×ͧ ʡŹ¤Ã ÷. ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏʧº Á¹ÊÚʹÚâµ ÇÑ´ÊѹµÔ¸ÃÃÁÒÃÒÁ ⾸ÒÃÒÁ ÃÒªºØÃÕ ø. ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏȡ´ÔªÂ ¡Ôµµªâ ÇÑ´¸ÒùéÓäËÅ äªÂÒ ÊØÃÒɮÏ¸Ò¹Õ Ñ ì Ñ Ú Ô ¹Í¡¨Ò¡¹Õ§ÁÕ¼ÃÇÁ´Óà¹Ô¹¡ÒÃã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ ÍÕ¡ËÅÒ·‹Ò¹ ઋ¹ ¾ÃÐÍÒ¨ÒÏ é Ñ ŒÙ ‹ ÁËÒàÊÕ§ªÒ µÔ¡¢ÇÕâÃ, ¾ÃÐÇÃÔ¹·Ã ͵ڵ·¹Úâµ ª‹ÇµÃǨ·Ò¹, ¤Ø³ªÒ­ªÑ ¾Ô¹·Øàʹ è Ú áÅФسä¡Ãġɏ à¢çÁ·Í§ ª‹ÇÂÈÔÅ»-¶‹ÒÂÀÒ¾, Í.ÇÔÁÅÈÃÕ ÂصµÐ¹Ñ¹·¹ àÍ×Í࿄ÍÃÙ»ÀÒ¾, é œ ¤Ø³ÇÕÃÐ ¨ÓÃÙ­¨ÒÃÕµ, ¤Ø³ÈÃÒÇØ²Ô ºØ­ÂÔ¹´Õ, ¤Ø³ÊÁÀ¾ ´Ç§Á³Õ, ¤Ø³ÀÒ¹Ø ÍѨ©ÃÔºصà ª‹Ç»ÃÐÊÒ¹§Ò¹, ¤Ø³ä¾ºÙŏ ᡌÇà¨ÃÔ­ ª‹Ç¨ѴÃÙ»àŋÁ ÍÕ¡ËÅÒ·‹Ò¹ª‹ÇÂʹѺʹع »˜¨¨Ñ¡ÒèѴ¾ÔÁ¾ áÅÐËÅÒ·‹Ò¹ª‹ÇÂàËÅ×Íã¹´ŒÒ¹Í×¹ æ ·ÕÁÍÒ¨¡Å‹ÒǹÒÁ䴌ËÁ´ è è Ô ÁÕÁÒôҺԴҤÃÙÍØ»˜ª¬ÒÍÒ¨ÒÏ áÅз‹Ò¹·Õèãˌ¡ÓÅѧã¨áÅÐ ¡ÓÅѧ¡ÒÂÁÕºÔ³±ºÒµ áÅл˜ ¨ ¨Ñ  ÊÕè à »š ¹ µŒ ¹ ÃÇÁ·Ñé § ·‹ Ò ¹¼ŒÙ ͋ Ò ¹·Õè ·Óãˌ Ë ¹Ñ § Ê× Í àŋ Á ¹Õé ÊÓàÃç ¨ »ÃÐ⪹ ¨Ö § ¢Í¢Íº¾ÃÐ¤Ø ³ Í¹Ø â Á·¹Ò ã¹¡Ø È Åਵ¹Ò¢Í§·Ø ¡ ·‹ Ò ¹ÁÒ ³ âÍ¡ÒʹÕé . ¢Íãˌ Í Ò¹Ô Ê §Ê ¹Õé à »š ¹ ¾Å»˜ ¨ ¨Ñ  ãˌ ·Ø ¡ ·‹ Ò ¹ÁÕ ¤ ÇÒÁà¨ÃÔ ­ ¡Œ Ò Ç˹Œ Ò ã¹¸ÃÃÁÇÔ ¹Ñ  ¨¹¶Ö§·ÕèÊØ´áˋ§·Ø¡¢´ŒÇ¡ѹ·Ø¡·‹Ò¹·Ø¡¤¹. ËÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´»ÃСÒÃã´ Íѹà¡Ô´¨Ò¡¡ÒèѴ·Ó˹ѧÊ×ÍàŋÁ¹Õé ¤³Ð ¼ŒÃÇÁ¨Ñ´·Ó¢Í¹ŒÍÁÃѺ¢ÍÍÀÑÂ໚¹Í‹ҧÊÙ§ áÅШÐ䴌·Ó¡ÒÃᡌä¢ã¹âÍ¡Òʵ‹Íä». ً à¨ÃÔ­¸ÃÃÁ ¤³Ð¼ŒÙËÇÁ¨Ñ´·Ó ÇѹÁÒ¦ºÙªÒ ໚¹¾ÃÃÉÒ·Õè òõôõ ËÅѧ¾Ãоط¸»ÃÔ¹¾¾Ò¹. Ô (ô)
 6. 6. º·¹Ó ¤ÇÒÁÊӹ֡㹡ÒÃÃÑ¡ÉÒÈÕÅËÃ×Í»¯ÔºµµÒÁÈÕÅ á¡Í͡䴌໚¹ ò ´ŒÒ¹ Ñ Ô ¤×Í ¡Òýƒ¡ËÑ´¢Ñ´à¡ÅÒµ¹àͧ (à¾×ͤÇÒÁ¡ŒÒÇ˹ŒÒ㹤س¸ÃÃÁ·ÕÂ§æ ¢Ö¹ä») è è Ôè é Í‹ҧ˹Öè§ áÅСÒäӹ֧¶Ö§»ÃÐ⪹¢Í§¼ŒÙÍ×è¹ËÃ×ͧ͢Êѧ¤ÁÍ‹ҧ˹Öè§ â´Â੾ÒÐã¹ÇÔ ¹Ñ  ¢Í§¾ÃÐʧ¦ ·‹ Ò ¹à¹Œ¹ ¤ÇÒÁÊÓ¹Ö¡ ÍÂ‹Ò §¹Õéä ÇŒË ¹Ñ¡ ṋ¹ ¤ÇÒÁÊÓ¹Ö¡Í‹ҧáá¤×Í¡Òýƒ¡ËÑ´¢Ñ´à¡ÅÒµ¹àͧ¹Ñ¹ ¾Í¨ÐÁͧàË繡ѹ䴌ª´ é Ñ Í‹áÅŒÇ Ê‹Ç¹·Õ¤ÇÃÂéÓänj ³ ·Õ¹¤Í ¡Òäӹ֧¶Ö§»ÃÐ⪹Ê¢¢Í§Ê‹Ç¹ÃÇÁËÃ×Í Ù è è Õé × Ø ¢Í§¼ŒÍ¹ àÁ×ÍÁÕ¾ÃÐÀÔ¡ÉØ¡ÃзӡÒÃäÁ‹´äÁ‹§ÒÁ¢Ö¹ ÊÁ¤Çèкѭ­ÑµÊ¡¢Òº· Ù ×è è Õ é ÔÔ ¾Ãоط¸à¨ŒÒ·Ã§»ÃЪØÁʧ¦ ÊͺÊǹ¼Œ¡ÃзӡÒÃ䴌¤ÇÒÁÊÁ¨ÃÔ§áÅŒÇ ¨Ð·Ã§ Ù ªÕéâ·É¢Í§¡ÒáÃзӹÑé¹Ç‹Ò äÁ‹à»š¹ä»à¾×èÍ»ÊҷФ×ͤÇÒÁàÅ×èÍÁãÊᡋ¤¹·ÕèÂѧ äÁ‹àÅ×ÍÁãÊ áÅзÓãˌ¼·àÅ×ÍÁãÊÍ‹áŌǺҧ¾Ç¡¡ÅÒÂ໚¹Í‹ҧÍ×¹ä» áŌǵÃÑÊ è ŒÙ Õè è Ù è á¶Å§»ÃÐ⪹·Á§ËÁÒÂËÃ×ÍÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ã¹¡Òúѭ­ÑµÊ¡¢Òº· àÊÃç¨áŌǨ֧ Õè ‹Ø ÔÔ ·Ã§ºÑ­­ÑµÊ¡¢Òº·¢ŒÍ¹Ñ¹ æ ¢Ö¹änj ¢ŒÍ¤ÇÒÁ·ÕÇÒäÁ‹à»š¹ä»à¾×ͤÇÒÁàÅ×ÍÁãÊ ÔÔ é é è‹ è è ¢Í§¤¹·ÕèÂѧäÁ‹àÅ×èÍÁãÊ à»š¹µŒ¹¹Ñé¹ áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ó¹Ö§¶Ö§»ÃÐ⪹ÊØ¢¢Í§ ʋǹÃÇÁáÅТͧ¼ŒÙÍ×è¹ »ÃÐ⪹Ê¢Í‹ҧáá¡ç¤Í ¤ÇÒÁ´ÓçÍ‹´Ç´բͧªØÁª¹·ÕàÃÕÂ¡Ç‹Ò Ø × Ù Œ è ʧ¦ Ë Ã× Í ¨ÐNj Ò ¢Í§¾ÃÐÈÒʹҡç ä ´Œ à¾ÃÒФÇÒÁÁÑè ¹ ¤§¢Í§Ê§¦ á ÅТͧ ¾ÃÐÈÒʹҵŒÍ§ÍÒÈÑÂÈÃÑ·¸Ò¢Í§»ÃЪҪ¹ »ÃÐ⪹Ê¢ÊӤѭÍÕ¡Í‹ҧ˹֧¡ç¤Í Ø è × »ÃÐ⪹Ê¢¢Í§»ÃЪҪ¹ËÃ×ͪÒǺŒÒ¹¼ŒàÅ×ÍÁãÊáÅШÐàÅ×ÍÁãʹѹàͧ à¾ÃÒÐ Ø Ù è è è »ÊҷФ×ͤÇÒÁàÅ×èÍÁãÊ ¤ÇÒÁ¼‹Í§ãÊ ËÃ×ͤÇÒÁâ»Ã‹§ÊºÒ¢ͧ¨Ôµã¨ ໚¹ ¤Ø³¸ÃÃÁÊӤѭÍ‹ҧ˹Öè§ à»š¹ÊÔè§à¡×éÍ¡ÙÅᡋ¨Ôµã¨ ໚¹»˜¨¨ÑÂáˋ§¤ÇÒÁÊØ¢ ª‹ÇÂãˌà¡Ô´ÊÁÒ¸Ô áÅÐàÍ×éÍÍÓ¹ÇÂᡋ¡ÒÃ㪌»˜­­Ò·Óãˌ¾ÃŒÍÁ·Õè¨ÐࢌÒã¨àÃ×èͧ·Õè ¾Ô¹Ô¨¾Ô¨ÒÃ³Ò àÁ×è;Ãоط¸à¨ŒÒ¨Ð·Ã§à·È¹ÒÍÃÔÂÊѨᵋÅФÃÑé§ ¾ÃÐͧ¤·Ã§ ¤‹Í æ Ê͹àµÃÕÂÁ¾×鹨Եã¨áÅ똭­Ò¢Í§¼ŒÙ¿˜§ãˌ¾ÃŒÍÁ¢Öé¹ä»·ÕÅТÑé¹ æ ¨¹¼Œ¹¹ÁÕ¨µ·Õ¤Å‹Í§ÊºÒ ¹‹Á¹ÇÅ »ÅÍ´¨Ò¡¹ÔÇó àºÔ¡ºÒ¹ ¼‹Í§ãʤ×ÍÁÕ Ù Ñé Ô è Ø »ÊÒ·ÐáÅŒÇ ¨Ö§·Ã§áÊ´§ÍÃÔÂÊѨ ô ¡Ò÷վÃÐÀÔ¡ÉØûã´Ãٻ˹֧»ÃоĵԴ§ÒÁ è Ù è Õ (õ)
 7. 7. µÑé§Í‹Ùã¹ÈÕÅ ¨Ö§ÁÔ㪋à¾×èÍÁ‹Ø§»ÃÐ⪹·Õè¾Ö§ÁÕÁÒᡋµ¹¨Ò¡¤ÇÒÁàÅ×èÍÁãʢͧ ªÒǺŒÒ¹ «Ö§¨Ð໚¹¡Òû¯Ôºµ¼´¾ÅÒ´Í‹ҧàµçÁ·Õè ᵋµÍ§Á‹§à¾×Í»ÃÐ⪹Ê¢ è Ñ Ô Ô Œ Ø è Ø ¢Í§Ê§¦áÅТͧªÒǺŒÒ¹·ÕèÊÑÁ¾Ñ¹¸à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ÊÓËÃѺÀÔ¡Éػضت¹¡Òû¯ÔºÑµÔ à¾×Íʧ¦áÅÐà¾×Í»ÃЪҪ¹ ÂѧµŒÍ§´Óà¹Ô¹¤Çº¤‹ä»¡Ñº¡Òýƒ¡ËÑ´¢Ñ´à¡ÅÒµ¹àͧ è è ٠ᵋÊÓËÃѺ¾ÃÐÍÃÔºؤ¤Å â´Â੾ÒоÃÐÍÃËѹµ «Ö§ËÁ´¡Ô¨·Õ¨ÐµŒÍ§½ƒ¡µ¹ã¹ è è ´ŒÒ¹ÈÕÅ ËÃ×ÍËÁ´¡ÔàÅÊâ´ÂÊÔ¹àªÔ§áÅŒÇ ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÈÕÅ ËÃ×Í»¯ÔºµµÒÁÇԹ ¡çÁÕ é Ñ Ô Ñ áµ‹¡ÒáÃзÓà¾×Í»ÃÐ⪹Ê¢¢Í§Ê§¦áÅлÃЪҪ¹´ŒÒ¹à´ÕÂÇ à¢ŒÒ¡Ñº¤µÔ·à»š¹ è Ø Õè ËÅÑ¡ãË­‹áˋ§¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕǵáÅСÒúÓà¾ç­¡Ô¨¢Í§¾Ãоط¸à¨ŒÒáÅоط¸ÊÒÇ¡ Ô ·ÕÇÒ “»¯Ôºµà¾×Í»ÃÐ⪹Ê¢¢Í§¾ËÙª¹… à¾×ÍàÍ×Í͹Øà¤ÃÒÐˏâÅ¡” áÅÐ è‹ Ñ Ô è Ø è é ¤µÔáˋ§¡ÒÃÁÕ¨µàÍ×ÍàÍç¹´ÙᡋªÁª¹·Õ¨Ðà¡Ô´ÁÒÀÒÂËÅѧ à¾×Í໚¹áººÍ‹ҧ·Õ´§ÒÁ Ô é Ø è è è Õ ¢Í§Í¹Øª¹ ËÃ×ÍÍ‹ҧ¹ŒÍ¡çà¾×ÍàªÔ´ªÙ¤ÇÒÁ´Õ§ÒÁänjã¹âÅ¡ ໚¹¡Òà à¤Òþ¸ÃÃÁ è à¤ÒþÇԹ ¹Ñ¹àͧ... Ñ é ¤ÇÒÁ¨ÃÔ § ÁÔ ã ª‹ á µ‹ ÈÕ Å à·‹ Ò ¹Ñé ¹ áÁŒ ÇÑ µ õ‹ Ò § æ ઋ ¹ ¸Ø ´ §¤ ໚ ¹ µŒ ¹ «Ö§ÁÔ㪋ʧ¨Ó໚¹á¡‹µÇ·‹Ò¹ áÅÐÁÔ㪋¢ÍºÑ§¤Ñºã¹ÇԹ ¾ÃÐÍÃËѹµºÒ§·‹Ò¹¡ç è Ôè Ñ Œ Ñ »¯Ôºµâ´ÂÊÁèÓàÊÁÍ à¾×Í໚¹·Ô¯°Ô¸ÃÃÁÊØ¢ÇÔËÒÃʋǹµ¹ áÅÐËÇѧ¨Ð͹Øà¤ÃÒÐˏ Ñ Ô è ª¹Ã‹Ø¹ËÅѧãˌ䴌ÁÕẺÍ‹ҧ·Õè´Õ§ÒÁ… ¡ÒûÃоĵÔã¹àÃ×èͧ ÈÕÅ Çѵà ¢ŒÍ»¯ÔºÑµÔ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ »ÃÐà¾³Õ ¾Ô¸Õ¡Òà ẺἹ Ãкº ÃÐàºÕºµ‹Ò§ æ ·Õè¼Ô´¾ÅÒ´¡ç¤×Í ¡Òö×Íâ´Â§Á§Ò ÊѡNjҷӵÒÁ æ ¡Ñ¹ÁÒ Í‹ҧäÁ‹à¢ŒÒ㨤ÇÒÁÁ‹§ËÁÒÂ Ø äÁ‹àËç¹à˵ؼŠ¨¹Ëŧä»Ç‹Ò¨Ð¶Ö§¤ÇÒÁºÃÔÊ·¸Ôì ¨ÐºÃÃÅب´Á‹§ËÁÒÂ Ø Ø Ø ÊØ´·ŒÒÂà¾Õ§´ŒÇÂÈÕÅÇѵà ´ŒÇÂÃкºÃÐàºÕº¾Ô¸àËŋҹÕé ໚¹à˵ØãˌÈÅÇѵÃÕ Õ ÃкºÃÐàºÕº¾Ô¸¡ÒÃàËŋҹѹ ¢ÂÒÂÃÙ»á»Å¡»ÃÐËÅÒ´¾ÔÊ´ÒÃàµÅÔ´ÍÍ¡ Õ é ä»à»š¹¢ŒÍ»¯Ôºµ¹Í¡á¹Ç·Ò§¢Í§¾Ãоط¸ÈÒÊ¹Ò ËÃ×ÍÃÑ¡ÉÒÈÕźÓà¾ç­ Ñ Ô ÃÐàºÕº»¯ÔºÑµÔµ‹Ò§ æ â´ÂÁյѳËÒ·Ô¯°Ôáͺὧ ÍÂҡ䴌ÅÒÀ ÂÈ ÊÃÃàÊÃÔ­ ÊØ¢ ÊÇÃä ໚¹¼ÅµÍºá·¹ Á‹Ø§ËÇѧ¨Ð䴌໚¹Í‹ҧ¹Ñé¹ Í‹ҧ¹Õé ¨¹º´ºÑ§¤ÇÒÁÁ‹§ËÁÒ·Õ᷌¨ÃÔ§ áÅл´¡Ñ¹äÁ‹ãˌࢌҶ֧¨Ø´ËÁÒÂ Ø è é ¢Í§¡Òû¯Ôºµ¸ÃÃÁ ËÃ×ÍÃÑ¡ÉÒºÓà¾ç­Çѵà ·ÓµÒÁÃÐàºÕºẺἹ¾Ô¸Õ Ñ Ô (ö)
 8. 8. Í‹ҧÍÊѵºØÃØÉ ¤×Íà¡Ô´¤ÇÒÁÁÑÇàÁÒŋØÁËŧµ¹àͧ ¡àÍҤس¤ÇÒÁ´Õ àËŋҹÕé¢Öé¹ÁÒ໚¹¢ŒÍà»ÃÕºà·Õº à¾×èÍ¡µ¹¢‹Á¼ŒÙÍ×è¹ (ઋ¹à»š¹¾ËÙÊÙµ ໚¹ÇԹ¸à ໚¹¸ÃÃÁ¡¶Ö¡ ¶×ÍÍ‹»Ò ¶×ͼŒÒºÑ§ÊØ¡Å ¶×ÍÃØ¡¢ÁÙÅ ¶×ͩѹÁ×Íà´ÕÂÇ Ñ Ù † Ø é ËÃ×Í䴌¬Ò³ÊÁҺѵÔ໚¹µŒ¹áŌÇÀÙÁÔ㨵¹ ¤Ô´´Ù¶Ù¡¼ŒÙÍ×è¹Ç‹ÒäÁ‹ä´Œà»š¹Í‹ҧ¹Ñé¹ ·‹Ò¹Ç‹Ò໚¹ÍÊѵºØÃØÉ ..Á.ÍØ. ñô/ñøô–ñùð/ñó÷–ñôð. ÁÕÈÕÅÊÑÁ»·ÒáŌǴÕ㨠ÀÙÁã¨Â¡µ¹¢‹Á¼ŒÍ¹ ª×ÍNjÒ໚¹¼Œ»ÃÐÁÒ· Á.ÁÙ.ñò/óôø/óöõ)* Ô Ù ×è è Ù ¼ŒÙ ÃÑ ¡ ÉÒÈÕ Å »ÃÐ¾ÄµÔ µ ÒÁÇÔ ¹Ñ  ¤ÇÃࢌ Ò ã¨ ÇÑ µ ¶Ø » ÃÐʧ¤ ¤× Í »ÃÐ⪹ ·Õè Á‹Ø § ËÁÒ¢ͧÇÔ ¹Ñ  ·Õè ¾ ÃÐ¾Ø · ¸à¨Œ Ò ·Ã§á¶Å§¡‹ Í ¹ºÑ ­ ­Ñ µÔ ÊÔ¡¢Òº·áµ‹ÅТŒÍ (ÇÔ¹Â.ñ/òð/ó÷) «Ö§ÁÕÍ‹٠ñð »ÃСÒä×Í è ñ. à¾×ͤÇÒÁ´Õ§ÒÁ·Õ໚¹ä»â´Â¤ÇÒÁàË繪ͺËÇÁ¡Ñ¹¢Í§Ê§¦ è è ò. à¾×èͤÇÒÁ¼ÒÊØ¡áˋ§Ê§¦ ó. à¾×Í¡ÓÃÒº¤¹Ë¹ŒÒ´ŒÒ¹äÁ‹Ã¨Ñ¡ÍÒÂ è ŒÙ ô. à¾×èͤÇÒÁÍ‹ټÒÊØ¡áˋ§àËŋÒÀÔ¡ÉؼŒÙÁÕÈÕÅ´Õ§ÒÁ õ. à¾×Í»´¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊ×ÍÁàÊÕ ¤ÇÒÁ·Ø¡¢ ¤ÇÒÁà´×ʹÌ͹·Õ¨ÐÁÕ è é è è ã¹»˜¨¨Øº¹ Ñ ö. à¾×Í»´¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊ×ÍÁàÊÕ ¤ÇÒÁ·Ø¡¢ ¤ÇÒÁà´×ʹÌ͹·Õ¨ÐÁÕ è é è è ã¹ÀÒÂËÅѧ ÷. à¾×ͤÇÒÁàÅ×ÍÁãʢͧ¤¹·Õ§äÁ‹àÅ×ÍÁãÊ è è è Ñ è ø. à¾×ͤÇÒÁàÅ×ÍÁãʢͧ¤¹·ÕàÅ×ÍÁãÊáÅŒÇ è è è è ù. à¾×ͤÇÒÁ´ÓçÁѹáˋ§ÊÑ·¸ÃÃÁ è è ñð.à¾×Íʋ§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁ໚¹ÃÐàºÕºàÃÕºÌÍ ʹѺʹعÇÔ¹Âãˌ è Ñ Ë¹Ñ¡á¹‹¹… ÊÒÃÐÊÓ¤Ñ ­ ·Õè à »š ¹ ᡹¡ÅÒ§áˋ § ਵ¹ÒÃÁ³ · Ò§ÊÑ § ¤Á¢Í§ÈÕ Å â´Â੾ÒÐÈÕÅ·Õè໚¹ÃдѺÇԹѠ¡ç¤×Í ¤ÇÒÁà¤Òþã¹Ê§¦ ¡Òö×Íʧ¦áÅÐ ¡Ô¨¢Í§Ê§¦à»š¹ãË­‹ ¡Òö×ͤÇÒÁà¨ÃÔ­ÁÑ蹤§¢Í§Ê§¦ËÃ×Í»ÃÐ⪹ÊØ¢¢Í§ ʋǹÃÇÁ໚¹ÊӤѭ áÅСÒÃÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºÍ‹ҧÊÙ§µ‹Íʧ¦áÅлÃÐ⪹Ê¢ Ø * ¡ÒÃ͌ҧ·ÕÁÒã¹àŋÁ¹Õãé ªŒÃкº àŋÁ / ¢ŒÍ / ˹ŒÒ ઋ¹ äµÃ. ñò/óôø/óöõ = è ¾ÃÐäµÃ»¯¡ àŋÁ ñò ¢ŒÍ óôø ˹ŒÒ óöõ (÷)
 9. 9. ¢Í§Ê§¦ ਵ¹ÒÃÁ³¹Õé ¾Ãоط¸à¨ŒÒáÅоÃÐÍÃËѹµ·§ËÅÒÂ䴌»ÃоĵԻ¯ÔºµÔ Ñé Ñ ¹Ó໚¹áººÍ‹ҧänjáÅŒÇ ¤ÇÒÁà¤Òþʧ¦ ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂà¹×ͧÍ‹´Ç¡ѹ¡Ñº¤ÇÒÁà¤Òþ㹸ÃÃÁ è Ù Œ áÅФÇÒÁà¤Òþã¹ÇԹ ËÃ×ͤÇÒÁà¤Òþ¸ÃÃÁÇԹ à¾ÃÒСÒÃÃѺ¼Ô´ªÍºµ‹Í Ñ Ñ Ê§¦áÅл¯ÔºÑµÔà¾×èÍ»ÃÐ⪹ÊØ¢áˋ§Ê§¦ ¡ç¤×Í¡Òû¯ÔºÑµÔ·ÕèªÍº´ŒÇ¸ÃÃÁ áÅÐ໚¹ä»µÒÁÇԹѠ¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ‹Íʧ¦áÅлÃÐ⪹Ê¢¢Í§Ê§¦ ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ Ø à¹×ͧÍ‹´Ç¡ѹ¡Ñº¡Òû¯Ôºµà¾×Í»ÃÐ⪹Ê¢¢Í§¾ËÙª¹ à¾ÃÒÐʧ¦ËÁÒ¶֧ è Ù Œ Ñ Ô è Ø Ê‹Ç¹ÃÇÁáÅÐʧ¦ä´ŒÁÕ¢Ö鹡çà¾×èÍ»ÃÐ⪹ÊØ¢¢Í§¾ËÙª¹ ¾Ãоط¸à¨ŒÒ·Ã§à»š¹ ¼Œ¹Ó㹡Òû¯Ôºµàª‹¹¹Õé ´Ñ§¾Ø·¸¾¨¹ÇÒ Ù Ñ Ô ‹ “µ¶Ò¤µÍÃËÑ ¹ µÊÑ Á ÁÒÊÑ Á ¾Ø · ¸à¨Œ Ò à»š ¹ ¼ŒÙ · ç¸ÃÃÁ ໚ ¹ ¸ÃÃÁÃÒªÒ ·Ã§ÍÒÈѸÃÃÁ¹Ñè¹àͧ ÊÑ¡¡ÒÃÐà¤Òþ ¹Íº¹ŒÍÁ¸ÃÃÁ ÁÕ¸ÃÃÁ໚¹¸§ªÑ ÁÕ¸ÃÃÁ໚¹µÃҪ٠໚¹¸ÃÃÁÒ¸Ô»äµÂ ¨Ñ´¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ ¤ŒØÁ¤Ãͧ»‡Í§¡Ñ¹ÍѹªÍº¸ÃÃÁ ᡋÀÔ¡É؅ÀÔ¡ÉسՅÍغÒÊ¡…ÍغÒÊÔ¡Ò ·Ñé § ËÅÒ â´Â¹Ñ  Nj Ò ¡Ò¡ÃÃÁ…Ç¨Õ ¡ ÃÃÁ…Á⹡ÃÃÁ…ÍÒªÕ Ç Ð... ¤ÒÁ¹Ô¤Á… Í‹ҧ¹Õ¤ÇÃàʾ Í‹ҧ¹ÕäÁ‹¤ÇÃàʾ” (Íѧ.»˜­¨¡.òò/ñóó/ñöø) é é “àÃÒÊÑ¡¡ÒÃÐ à¤Òþ ÍÒÈѸÃÃÁ·ÕàÃÒ䴌µÃÑÊ̹Ñé¹àͧ໚¹Í‹٠è Ù áÅÐàÁ×Íã´Ê§¦»ÃСͺ´ŒÇ¤ÇÒÁàµÔºãË­‹ àÁ×͹ѹàÃÒ‹ÍÁÁÕ¤ÇÒÁà¤Òþ è è é áÁŒã¹Ê§¦” (Íѧ.¨µØ¡¡.òñ/òñ/ò÷) ´ŒÇÂà˵عÕé àÁ×ÍÁÕÀ¡ÉبӹǹÁÒ¡¢Ö¹ à¨ÃÔ­´ŒÇ¤ÇÒÁÌ»ÃÐʺ¡Òó è Ô é Ù ¤³Ðʧ¦á¾Ã‹ËÅÒ¢ÂÒ¡njҧ¢ÇÒ§ÍÍ¡ä» ¾Ãоط¸à¨ŒÒ¨Ö§ä´Œ·Ã§ºÑ­­ÑµÔ Êѧ¦¡ÃÃÁ»ÃÐàÀ·µ‹Ò§ æ ¢Öé¹ áÅзçÁͺÍÓ¹Ò¨ãˌ·Õè»ÃЪØÁʧ¦à»š¹ãË­‹ ã¹Êѧ¦¡ÃÃÁàËŋҹѹ àÃÔÁᵋ·Ã§ËÂØ´àÅÔ¡ãˌͻÊÁº·â´Â¾ÃÐͧ¤àͧ áÅÐ é è Ø â´Â¾ÃÐÊÒÇ¡ÃÒºؤ¤Å à»ÅÕ¹໚¹¡ÒÃãˌͻÊÁº·â´Âʧ¦ ໚¹µŒ¹… è Ø áÅÐàÁ×èͨÐàʴ稴Ѻ¢Ñ¹¸»ÃÔ¹Ô¾¾Ò¹ ¡ç䴌µÃÑÊÇ‹Ò “´Ù¡‹Í¹ÍÒ¹¹· ¸ÃÃÁÇԹ·ÕàÃÒ䴌áÊ´§áŌǺѭ­ÑµáÅŒÇ á¡‹à¸Í·Ñ§ËÅÒ ¹Ñ¹¤×ÍÈÒÊ´Ò Ñ è Ô é é ¢Í§¾Ç¡à¸Í àÁ×ÍàÃÒŋǧÅѺ仔 (·Õ.Á. ñ/ñôñ/ñ÷ø) è (ø)
 10. 10. ÀÒÂËÅѧ¾Ø·¸»ÃÔ¹Ô¾¾Ò¹áÅŒÇ ¤ÃÒÇ˹Öè§ ÇÑÊÊ¡ÒþÃÒËÁ³ä´Œ¶ÒÁ ¾ÃÐÍÒ¹¹·Ç‹Ò “·‹Ò¹¾ÃÐÍÒ¹¹·¼à¨ÃÔ­ ÁÕÀ¡ÉØÊ¡Ãٻ˹֧äËÁ ·Õ·Ò¹¾ÃÐ- ŒÙ Ô Ñ è è ‹ ⤵ÁÐ䴌·Ã§áµ‹§µÑ§änjÇÒ : àÁ×ÍàÃÒŋǧÅÑºä» ÀÔ¡Éع¨¡à»š¹·Õ¾§·Õ¾Ó¹Ñ¡ é ‹ è Õé Ñ è Öè è ¢Í§à¸Í·Ñ§ËÅÒ «Ö§à»š¹¼Œ·¾Ç¡·‹Ò¹¤ÍÂáŋ¹à¢ŒÒËÒÍ‹㹺Ѵ¹Õé ?” é è Ù Õè Ù ¾ÃÐÍÒ¹¹·µÍºÇ‹Ò äÁ‹ÁÕ áÅÐáÁŒáµ‹À¡Éطʧ¦àÅ×Í¡µÑ§ ·ÕÀ¡ÉØà¶ÃÐ Ô Õè é è Ô ¨Ó¹Ç¹Áҡᵋ§µÑé§àµÃÕÂÁänjŋǧ˹ŒÒ¡‹Í¹¾Ø·¸»ÃÔ¹Ô¾¾Ò¹ ¡çäÁ‹ÁÕ áµ‹¡ÃйÑé¹ “´Ù¡Í¹¾ÃÒËÁ³ ¾Ç¡àÃÒÁÔ㪋¨ÐäÌ·¾§¾Ó¹Ñ¡ ¾Ç¡àÃÒÁÕ·¾§¾Ó¹Ñ¡ ¤×Í ‹ Õè Öè Õè Öè ÁÕ¸ÃÃÁ໚¹·Õ¾§¾Ó¹Ñ¡” è Öè ·‹Ò¹Í¸ÔºÒ¡ÒÃÁÕ¸ÃÃÁ໚¹·Õ¾§¾Ó¹Ñ¡Ç‹Ò “´Ù¡Í¹¾ÃÒËÁ³ ÊÔ¡¢Òº· è Öè ‹ ·Õ¾ÃмŒÁ¾ÃÐÀÒ¤ÍÃËѹµÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Ø·¸à¨ŒÒ ¼Œ·Ã§ÃŒ¼·Ã§àËç¹¾ÃÐͧ¤¹¹ è Ù Õ Ù Ù ŒÙ Ñé ·Ã§ºÑ­­Ñµänj »ÒµÔâÁ¡¢··Ã§áÊ´§änj ÁÕÍ‹٠«Ö§àÁ×Ͷ֧ÇѹÍØâºÊ¶ ¾Ç¡ Ô Õè è è ¢ŒÒ¾à¨ŒÒÁըӹǹ෋Òã´ÍÒÈÑÂࢵ¤ÒÁ˹Öè§Í‹٠·Ñé§ËÁ´·Ø¡ÃÙ»¹Ñ鹡ç¨ÐÁÒ »ÃЪØÁ ³ ·Õà´ÕÂǡѹ ¤ÃѹáŌǨÐàªÔ­ÀÔ¡ÉØû·Õ·Ã§¨Ó»ÒµÔâÁ¡¢ä´Œ¤Å‹Í§ è é Ù è ãˌÊÇ´áÊ´§ ¶ŒÒ¢³ÐàÁ×èÍÊÇ´áÊ´§Í‹٠»ÃÒ¡¯ÀÔ¡ÉØÁÕÍҺѵԤ×ÍÁÕâ·É ·ÕèŋǧÅÐàÁÔ´ ÍÒµÁÀÒ¾·Ñé§ËÅÒ¨лÃѺâ·Éãˌà¸Í»¯ÔºÑµÔµÒÁ¸ÃÃÁ µÒÁ¤ÓÍ¹Ø È Òʹ ¡Ò÷Õè à »š ¹ ´Ñ § ¹Õé ¨ Ъ×è Í Ç‹ Ò ¾Ç¡ÀÔ ¡ ÉØ ¼ŒÙ à ¨ÃÔ ­ ·Ñé § ËÅÒ ·Ó¡ÒûÃѺâ·É ¡çËÒÁÔ䴌 ¸ÃÃÁ (µ‹Ò§ËÒ¡) »ÃѺâ·É” áÅÐÀÔ¡Éط໚¹ËÅÑ¡ ¡çÁÍ‹µÒÁ¤Ó͸ԺÒ¢ͧ·‹Ò¹Ç‹Ò Õè Õ Ù “´Ù¡Í¹¾ÃÒËÁ³ ¸ÃÃÁ໚¹·Õµ§áˋ§¤ÇÒÁàÅ×ÍÁãÊ ñð »ÃСÒÃ* ‹ è Ñé è ·Õ¾ÃмŒÁ¾ÃÐÀÒ¤ÍÃËѹµÊÑÁÁÒÊÑÁ¾Ø·¸à¨ŒÒ¼Œ·Ã§ÃŒÙ ¼Œ·Ã§àËç¹ ¾ÃÐͧ¤¹¹ è Ù Õ Ù Ù Ñé 䴌µÃÑÊänjÁÍ‹٠«Ö§ã¹ºÃôÒÍÒµÁÀÒ¾·Ñ§ËÅÒ ËÒ¡¼Œã´ÁÕ¸ÃÃÁàËŋҹѹ Õ è é Ù é ¾Ç¡ÍÒµÁÀÒ¾¡ç¨ÐÊÑ¡¡ÒÃÐ à¤Òþ ¹Ñº¶×Í ºÙªÒ ÍÔ§ÍÒÈÑ·‹Ò¹¼ŒÙ¹Ñé¹ à»š¹Í‹” Ù ÀÔ¡ÉؼŒÙ䴌ÃѺÁͺËÁÒÂãˌÇÔ¹Ô¨©ÑÂ͸ԡó (µÑ´ÊÔ¹¤´Õ) µŒÍ§¶×ÍËÅÑ¡ »¯ÔºµÇÒ ¾Ö§à»š¹¼Œà¤Òþʧ¦Á㪋à¤ÒþºØ¤¤Å ¾Ö§à¤ÒþÊÑ·¸ÃÃÁ (¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ Ñ Ô‹ Ù Ô ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§ ¤ÇÒÁ໚¹¸ÃÃÁ) ÁÔ㪋à¤ÒþÍÒÁÔÊ (ÇÔ¹Â.ø / ñðøó /ôðô) * Á.ÍØ. ñô/ñðø /ùñ »ÊÒ·¹Õ¸ÃÃÁ ñð ¹Ñ¹¤×Í ñ.ÁÕÈÅ, ò.໚¹¾ËÙʵ, ó.Êѹâ´É, ô.䴌¬Ò³ô, ¢ŒÍõ-ñð.ÁÕÍÀÔ­­Òö é Õ Ù (ù)
 11. 11. ¾ÃÐÍÃËѹµÊÒÇ¡¼ŒãË­‹¡µÍ§»ÃоĵԹÓ໚¹µÑÇÍ‹ҧ㹡ÒÃàÍÒã¨ãʋ¡¨ Ù ç Œ Ô ¢Í§Ê§¦ ઋ¹àÃ×èͧ·Õè¾Ãоط¸à¨ŒÒ·Ã§àµ×͹ãˌ¾ÃÐÁËÒ¡Ñ»»¹Ðä»Ã‹ÇÁ»ÃЪØÁ ÍØâºÊ¶Êѧ¦¡ÃÃÁ µÃǨÊͺ·º·Ç¹¡ÒûÃоĵԻ¯ÔºµµÒÁ¾ÃÐÇԹ áÁŒÇÒ Ñ Ô Ñ ‹ ·‹Ò¹à»š¹¾ÃÐÍÃËѹµ¼ºÃÔÊ·¸ÔÍ‹áÅŒÇ (ÇÔ¹Â.ô/ñõó/òðø) áÅоÃÐÁËÒ¡ÑÊÊ» ŒÙ Ø ì Ù Í‹ËÒ§·Õ»ÃЪØÁʧ¦·ÓÍØâºÊ¶»ÃÐÁÒ³ ô ¡ÔâÅàÁµÃ àÁ×Ͷ֧ÇѹÍØâºÊ¶ áÁŒ¨Ð Ù ‹ è è à´Ô¹·Ò§ÅÓºÒ¡µŒÍ§ÅØ¢ŒÒÁáÁ‹¹éÓÊÒÂ˹֧ÃÐËNjҧ·Ò§ ·‹Ò¹¡çà´Ô¹à·ŒÒä»à¢ŒÒËÇÁ è »ÃЪØÁ (ÇÔ¹Â.ô/ñöò/òñô)… ÈÕÅÃдѺÇԹ·Õ䴌º­­ÑµÇÒ§änjáŌÇÍ‹ҧ¤Ãº¶ŒÇ¹ÊÓËÃѺ໚¹áººá¼¹ Ñ è Ñ Ô áˋ§¤ÇÒÁ໚¹Í‹٠ËÃ×Í໚¹ÃкºªÕÇÔµ´ŒÒ¹¹Í¡·Ñé§ËÁ´¢Í§ªØÁª¹ËÁ‹Ù˹Öè§æ ã¹·Ò§¾Ãоط¸ÈÒÊ¹Ò ÁÕẺÍ‹ҧ·Õഋ¹ªÑ´¤×Í ÇԹ¢ͧʧ¦ ¼Œ·ä´ŒÈ¡ÉÒ è Ñ Ù Õè Ö áÅÐÊѧࡵ¨ÐàËç¹Ç‹Ò ÇԹѺѭ­ÑµÔ¢Í§Ê§¦ÁÔ㪋ÈÕÅ㹤ÇÒÁËÁÒÂ᤺æ Í‹ҧ·ÕÁ¡à¢ŒÒ㨡ѹ§‹ÒÂæ ᵋ¤Ãͺ¤ÅØÁàÃ×ͧà¡ÕÂǡѺ¤ÇÒÁ໚¹Í‹·Çæä» è Ñ è è Ù Ñè ·ÕàÃÕ¡NjҪÕǵ´ŒÒ¹¹Í¡¢Í§ÀÔ¡ÉØʧ¦·¡á§‹àÃÔÁµÑ§áµ‹¡Ó˹´¤Ø³ÊÁºÑµÔ ÊÔ·¸Ô˹ŒÒ·Õè è Ô Ø è é áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃÃѺÊÁÒªÔ¡ãËÁ‹à¢ŒÒʋ٪ØÁª¹¤×Íʧ¦ ¡ÒôÙᎃ¡ÍºÃÁÊÁÒªÔ¡ãËÁ‹ ¡ÒÃᵋ§µÑé§à¨ŒÒ˹ŒÒ·Õè·Ó¡Ô¨¡Òâͧʧ¦ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇ¤سÊÁºÑµÔáÅÐ˹ŒÒ·Õè·Õè ¡Ó˹´ãˌ ÃÐàºÕºà¡ÕÂǡѺ¡ÒÃáÊǧËÒ ¨Ñ´·Ó à¡çºÃÑ¡ÉÒ áº‹§ÊÃû˜¨¨Ñ ô è ઋ¹ »ÃÐàÀ·µ‹Ò§ æ ¢Í§ÍÒËÒà ÃÐàºÕº¡ÒÃÃѺáÅШѴẋ§Ê‹Ç¹ÍÒËÒà ¡Ò÷ӨÕÇÃáÅТŒÍ»¯Ôºµà¡ÕÂǡѺ¨ÕÇà »ÃÐàÀ·¢Í§ÂÒ ¡Òû¯ÔºµµÍÀÔ¡ÉØÍÒ¾Ò¸ Ñ Ô è Ñ Ô ‹ ¢ŒÍ»¯Ôºµ¢Í§¤¹ä¢ŒáÅмŒÃ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ䢌 ¡ÒèѴÊÃ÷ÕÍ‹ÍÒÈÑ ¢ŒÍ»¯Ôºµ¢Í§ Ñ Ô ÙÑ è Ù Ñ Ô ¼ŒÍÒÈÑ ÃÐàºÕº¡Òá‹ÍÊÌҧ·ÕÍ‹ÍÒÈÑ ¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹áÅÐÃѺ¼Ô´ªÍºã¹¡Òà ٠è Ù ¡‹ÍÊÌҧ ¡ÒèѴ¼Ñ§·ÕÍ‹ÍÒÈÑ¢ͧªØÁª¹Ê§¦¤ÍÇÑ´ NjҾ֧ÁÕÍÒ¤ÒÃËÃ×ÍÊÔ§¡‹ÍÊÌҧ è Ù × è Í‹ҧã´æ ºŒÒ§ ÃÐàºÕºÇÔ¸´Óà¹Ô¹¡ÒûÃЪØÁ ¡ÒÃ⨷ËÃ×Í¿‡Í§¤´Õ ¢ŒÍ»¯ÔºµÔ Õ Ñ ¢Í§â¨·¡ ¨ÓàÅÂáÅмŒÇ¹¨©Ñ¤´Õ ÇÔ¸´Óà¹Ô¹¤´ÕáÅеѴÊÔ¹¤´Õ ¡ÒÃŧâ·ÉẺ ÙÔ Ô Õ µ‹Ò§ æ ÏÅυ ´ŒÇÂà˵عÕé ã¹·Ò§¾Ãоط¸ÈÒÊ¹Ò ÇԹѨ֧໚¹¾×é¹°Ò¹·ÕèÃͧÃѺänj «Ö§ÃкºªÕǵ·Ñ§ËÁ´·Õ໚¹áºº¢Í§¾Ãоط¸ÈÒÊ¹Ò áÅÐ໚¹·ÕÍÓ¹ÇÂâÍ¡ÒÊ è Ô é è è ãˌ¡Òû¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡¡Òâͧ¾Ãоط¸ÈÒʹҴÓà¹Ô¹ä»ä´Œ´ŒÇÂ´Õ ÇԹѠ(ñð)
 12. 12. ¢Í§ÀÔ¡ÉØʧ¦¡ç໚¹à¤Ã×èͧª‹ÇÂãˌʧ¦ ໚¹áËŋ§·ÕèºØ¤¤Å¼ŒÙ໚¹ÊÁÒªÔ¡¤×Í ÀÔ ¡ ÉØ Ê ÒÁÒöà¨ÃÔ ­ §Í¡§ÒÁ 䴌ÃѺ»ÃÐ⪹·Õè¾Ö §ä´Œ¨Ò¡¾ÃÐ¾Ø · ¸ÈÒÊ¹Ò àÁ×èÍÇÔ¹ÑÂÂѧ¤§Í‹٠ʧ¦¡çÂѧÍ‹٠àÁ×èÍʧ¦ÂѧÍ‹٠»ÃÐ⪹·ÕèºØ¤¤Å¾Ö§ä´Œ¨Ò¡ ÃкºªÕÇԵẺ¾Ø·¸¡ç¨ÐÂѧ¤§Í‹م ¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧÇԹѨЪѴᨌ§ÊÁºÙó µ‹ÍàÁ×èÍÊÑÁ¾Ñ¹¸àª×èÍÁµ‹Í ¡Ñº¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ¸ÃÃÁ ¸ÃÃÁ໚¹Ê‹Ç¹à¹×éÍËÒáÅÐËÅÑ¡¡Òâͧ¤ÇÒÁ »ÃоĵÔáÅФÇÒÁ໚¹Í‹Ẻ¾Ø·¸ ÇÔ¹Â໚¹ÀÒ¤»¯Ôºµ·¹ÓàÍÒà¹×ÍËÒ Ù Ñ Ñ Ô Õè é áÅÐËÅÑ¡¡Òùѹ仨ѴÊÃÃãˌ¤ÇÒÁ»ÃоĵÔáÅФÇÒÁ໚¹Í‹Ẻ¾Ø·¸¹Ñ¹ é Ù é à¡Ô´ÁÕ໚¹ÃٻËҧ¨ÃÔ§¨Ñ§¢Öé¹ áÅÐÊÒÁÒöἋ¢ÂÒ¡njҧ¢ÇÒ§ÍÍ¡ä»ã¹ Êѧ¤ÁÁ¹Øɏ ¾Ù´ÍÕ¡ÍÂ‹Ò§Ë¹Ö§Ç‹Ò ÇԹ¤×Íà¤Ã×ͧÁ×ͧ͢¸ÃÃÁÊÓËÃѺ¨Ñ´ÊÃÃÊѧ¤Á è Ñ è ËÃ×ͪØÁª¹ãˌ໚¹ä»µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃáÅФÇÒÁÁ‹§ËÁÒ¢ͧ¸ÃÃÁ ËÃ×Í໚¹à¤Ã×ͧÁ×Í Ø è ÊÓËÃѺ¨Ñ´ÃкºªÕǵẺ¾Ø·¸ãˌà¡Ô´ÁÕ໚¹¨ÃÔ§¢Ö¹ ¸ÃÃÁÁ‹§à¹×ÍËÒ์¹·Õº¤¤Å Ô é Ø é è Ø ÇÔ¹ÑÂÁ‹Ø§à¹Œ¹·ÕèÃкº… ´ŒÇÂà˵عÕé ËÒ¡¨Ð¿„¹¿Ù¡Òû¯ÔºµÇ¹Â ¡ÒÃ์¹áµ‹à¾Õ§¤ÇÒÁà¤Ã‹§¤ÃÑ´ œ Ñ ÔÔ Ñ ´ŒÒ¹ÃٻẺÍ‹ҧà´ÕÂÇ‹ÍÁäÁ‹à¾Õ§¾Í ÀÒáԨÊӤѭ·ÕèÂѧäÁ‹ä´Œ·ÓÊ׺µ‹Í ¨Ò¡à´ÔÁ ËÃ×Í䴌˴ËÒÂä»áŌÇÂÔ觡NjÒà´ÔÁ «Ö觤Çÿ„œ¹¿Ù¡ç¤×Í ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ à¨µ¹ÒÃÁ³·Ò§Êѧ¤Á¢Í§ÈÕÅã¹ÇÔ¹Âʧ¦ãˌ¤§Í‹٠äÁ‹àÅ×͹Åҧ˴ËÒÂä» àËÅ×ÍÍÂ‹Ù Ñ áµ‹ã¹ÃÙ»¢Í§¾Ô¸¡ÃÃÁáˌ§ æ áÅÐÍÕ¡Í‹ҧ˹֧ ¡ÒâÂÒÂਵ¹ÒÃÁ³·Ò§Êѧ¤Á Õ è ¢Í§ÈÕŹѹãˌ¡ÇŒÒ§ÍÍ¡ä»Ê‹¡Òû¯Ôºµã¹Êѧ¤Á¤ÄËÑʶÃͺ¹Í¡´ŒÇ â´Â¨Ñ´ÊÃà é Ù Ñ Ô ÇԹ·Õ໚¹ÃкºªÕǵáÅÐÃÐàºÕºÊѧ¤ÁẺ¾Ø·¸¢Í§ªÒǺŒÒ¹ ãˌà¡Ô´ÁÕ¢¹Í‹ҧ Ñ è Ô Öé àËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÀÒ¾áǴŌÍÁ¢Í§¡ÒÅÊÁÑÂ. ¤Ñ´ÁҨҡ˹ѧÊ×Í.. “¾Ø·¸¸ÃÃÁ” ˹ŒÒ ôóô - ôõñ ·Õà¢Õ¹â´Â ¾ÃиÃÃÁ»®¡ (». Í. »Âصâµ) è Ú (ññ)
 13. 13. à¹×Í᷌͹µÃ¸Ò¹ é Ñ ÀÔ¡ÉØ·Ñé§ËÅÒ àÃ×èͧà¤ÂÁÕÁÒáÅŒÇ : ¡ÅͧÈÖ¡¢Í§¡ÉѵÃԏ¾Ç¡·ÊÒÃËÐ àÃÕ Â ¡Ç‹ Ò ÍÒ¹¡Ð ÁÕ Í Â‹Ù . àÁ×è Í ¡ÅͧÈÖ ¡ ¹Õé ÁÕ á ¼Åᵡ ËÃ× Í ÅÔ , ¾Ç¡¡ÉÑ µ ÃÔ Â ·ÊÒÃËÐ䴌 Ë Òà¹×é Í äÁŒ Í×è ¹ ÁÒ·Ó໚ ¹ ÅÔè Á àÊÃÔ Á ŧã¹ÃÍÂᵡ¢Í§¡Åͧ¹Ñé ¹ (·Ø¡¤ÃÒÇä»). ÀÔ¡ÉØ·Ñé§ËÅÒ àÁ×èÍàª×èÍÁ»ÐࢌÒËÅÒ¤ÃÑé§ËÅÒ¤ÃÒÇઋ¹¹Ñé¹ ¹Ò¹à¢ŒÒ¡ç¶§ÊÁÑÂ˹֧ «Ö§à¹×ÍäÁŒ¢Í§µÑÇ¡ÅͧËÁ´ÊÔ¹ä» àËÅ×ÍÍ‹ᵋà¹×ÍäÁŒ Ö è è é é Ù é ·Õ·ÓàÊÃÔÁࢌÒãËÁ‹à·‹Ò¹Ñé¹; è ÀÔ¡ÉØ·Ñé§ËÅÒ ©Ñ¹ã´¡ç©Ñ¹¹Ñé¹ : 㹡ÒÅÂ×´ÂÒǽ†ÒÂ͹Ҥµ ¨Ñ¡ÁÕÀÔ¡ÉØ ·Ñ§ËÅÒÂ, ÊصµÑ¹µÐ (¤ÓÊ͹ʋǹ·ÕÅ¡«Ö§) àËŋÒã´ ·Õ໚¹¤Ó¢Í§µ¶Ò¤µ ໚¹ é è Ö é è ¢ŒÍ¤ÇÒÁÅÖ¡ ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒ«֧ ໚¹ªÑ¹âšصµÃРNjÒ੾ÒдŒÇÂàÃ×ͧÊØ­­µÒ, é é è àÁ×èÍÁÕ¼ŒÙ¹Ó ÊصµÑ¹µÐàËŋҹÑé¹ÁҡŋÒÇÍ‹Ù; à¸Í¨Ñ¡äÁ‹¿˜§´ŒÇÂ´Õ ¨Ñ¡äÁ‹à§ÕèÂËÙ¿˜§ ¨Ñ¡äÁ‹µ§¨Ôµ à¾×ͨÐ̷Ƕ֧ áÅШѡäÁ‹ÊӤѭNjÒ໚¹ÊÔ§·Õµ¹¤ÇÃÈÖ¡ÉÒàŋÒàÃÕ¹. ʋǹ Ñé è Ù Ñè è è Êص¹µÐàËŋÒã´ ·Õ¹¡¡ÇÕᵋ§¢Ö¹ãËÁ‹ ໚¹¤ÓÌÍ¡Ãͧ»ÃÐàÀ·¡Ò¾Â¡Å͹ Ñ è Ñ é ÁÕÍ¡ÉÃÊÅÐÊÅÇ ÁÕ¾ÂÑ­ª¹ÐÍѹÇÔ¨µÃ ໚¹àÃ×ͧ¹Í¡á¹Ç ໚¹¤Ó¡Å‹ÒÇ Ñ Ô è ¢Í§ÊÒÇ¡, àÁ×è Í ÁÕ ¼ŒÙ ¹ÓÊÙ µ ÷Õè ¹Ñ ¡ ¡ÇÕ á µ‹ § ¢Öé ¹ ãËÁ‹ àËŋ Ò ¹Ñé ¹ Áҡŋ Ò ÇÍ‹٠; à¸Í¨Ñ¡¿˜§´ŒÇÂ´Õ ¨Ñ¡à§ÕÂËÙ¿§ ¨Ñ¡µÑ§¨Ôµà¾×ͨÐ̷Ƕ֧ áÅШѡÊӤѭä»Ç‹Ò໚¹ÊÔ§·Õµ¹ è ˜ é è Ù Ñè è è ¤ÇÃÈÖ¡ÉÒàŋÒàÃÕ¹. ÀÔ¡ÉØ·Ñé§ËÅÒ ¤ÇÒÁÍѹµÃ¸Ò¹¢Í§ÊصµÑ¹µÐàËŋҹÑé¹ ·Õè໚¹¤Ó¢Í§ µ¶Ò¤µ ໚¹¢ŒÍ¤ÇÒÁÅÖ¡ ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒ«Öé§ à»š¹ªÑé¹âšصµÃРNjÒ੾ÒдŒÇ àÃ×ͧÊØ­­µÒ ¨Ñ¡ÁÕ䴌´ÇÂÍÒ¡ÒÃÍ‹ҧ¹Õé áÅ. è Œ (¾ÃÐäµÃ»®¡ºÒÅÕ ÊÂÒÁÃÑ° ñö / óññ /ö÷ò)
 14. 14. ¤ÓªÕéᨧ¡‹Í¹Í‹Ò¹ »ÃÐÁÇžط¸ºÑ­­ÑµÔÍÃÔÂÇԹѨҡ¾ÃÐäµÃ»®¡¹Õé ໚¹àÃ×èͧà¡ÕèÂǡѺ ÃÐàºÕº»¯ÔºµÔ ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³Õ ÇÔ¶ªÇµáÅÐÇÔ¸´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡Òõ‹Ò§ æ Ñ Õ ÕÔ Õ ¢Í§ÀÔ¡ÉØʧ¦áÅÐÀÔ¡ÉسÕʧ¦ ·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò ¾ÃÐÇԹѠ«Öè§à»š¹¾Ø·¸ºÑ­­ÑµÔ ẋ§Í͡䴌໚¹Êͧʋǹ ¤×Í ÍÒ·Ô¾ÃËÁ¨ÃÔ¡ÒÊÔ¡¢Ò ËÁÒ¶֧ ËÅÑ¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒͺÃÁã¹½†Ò º·ºÑ­­ÑµÔ ËÃ×Í¢ŒÍ»¯ÔºµÍ¹à»š¹àº×ͧµŒ¹áˋ§¾ÃËÁ¨ÃÏ ·Õ¾Ãоط¸à¨ŒÒ·Ã§ Ñ ÔÑ é è ºÑ­­ÑµÔänj໚¹¾Ø·¸ÍÒ³Ò à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁ»ÃоĵÔàÊÕÂËÒÂáÅÐÇÒ§â·É ᡋÀ¡ÉؼÅǧÅÐàÁÔ´â´Â»ÃѺÍҺѵ˹ѡºŒÒ§ àºÒºŒÒ§ ¾ÃÐʧ¦ÊÇ´·Ø¡¡Ö§à´×͹ Ô ŒÙ ‹ Ô è àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¾ÃлҵÔâÁ¡¢ áÅÐʋǹ ÍÀÔÊÁÒ¨ÒÃÔ¡ÒÊÔ¡¢Ò ËÁÒ¶֧ ËÅÑ¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒͺÃÁã¹½†Ò ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁà¡ÕèÂǡѺÁÃÃÂÒ· áÅФÇÒÁ໚¹Í‹ٷÕè´Õ§ÒÁÊÓËÃѺªÑ¡¹Ó¤ÇÒÁ »ÃÐ¾ÄµÔ ¤ÇÒÁ໚¹Í‹¢Í§Ê§¦ãˌ´§ÒÁ ÁÕ¤³¤‹Ò ¹‹ÒàÅ×ÍÁãÊÈÃÑ·¸ÒÂÔ§¢Ö¹ä» Ù Õ Ø è è é ¾ÃÐÇԹ¹ѹ ¾Ãоط¸Í§¤äÁ‹ä´Œ·Ã§ºÑ­­ÑµÅǧ˹ŒÒ µ‹ÍàÁ×Íà¡Ô´¤ÇÒÁ Ñ é ԋ è àÊÕÂËÒ¢Öé¹ ¨Ö§·Ã§ºÑ­­ÑµÔÊÔ¡¢Òº·ËŒÒÁ»ÃоĵÔઋ¹¹Ñé¹ÍÕ¡ ´Ñ§¨ÐàËç¹ä´ŒÇ‹Ò 㹵͹µŒ¹¾Ø·¸¡ÒÅ ¤×͵ѧᵋ¾ÃÃÉÒ·Õè ñ ¶Ö§¾ÃÃÉÒ·Õè ññ ¾Ãоط¸à¨ŒÒÂѧäÁ‹ä´Œ é ·Ã§ºÑ­­ÑµÔÊÔ¡¢Òº·änjṋ¹Í¹ à¾ÃÒÐÀÔ¡ÉØʧ¦ÅŒÇ¹ÁÕÇѵû¯ÔºÑµÔ´Õ§ÒÁµÒÁ ẺÍ‹ҧ ·Õ¾Ãоط¸à¨ŒÒ·Ã§»ÃоĵԻ¯ÔºµÁÒ è Ñ Ô µ‹ÍÁÒ ËÅѧ¨Ò¡ÍÍ¡¾ÃÃÉÒ·Õè ñò ¹ÕéáŌǾÃоط¸à¨ŒÒ䴌·Ã§ºÑ­­ÑµÔ »ÒÃÒªÔ¡ÊÔ¡¢Òº··Õè ñ ˌÒÁÀÔ¡ÉØàʾàÁ¶Ø¹ â´Â»ÃÒÃÀà˵ءÒóÁÑÇËÁͧ 㹤³Ðʧ¦ Íѹà¹×ͧÁÒ¨Ò¡¡Ò÷վÃÐÊØ·¹àʾàÁ¶Ø¹¡ÑºÍ´ÕµÀÃÃÂÒ·Õ»ÒÁËÒÇѹ è è Ô è † ¡ÃاàÇÊÒÅÕ ¡Ò÷վÃоط¸à¨ŒÒ·Ã§ºÑ­­Ñµ¤Ãѧ¹Õ¹ºà»š¹¤Ãѧáá áÅзçºÑ­­ÑµÔ è Ô é é Ñ é àÃ×ÍÂÁÒ·Ø¡¤ÃÑ駷Õà¡Ô´à˵ءÒóäÁ‹´Õ§ÒÁ¢Ö¹ã¹¤³Ðʧ¦ è è é 㹡Òúѭ­ÑµÊ¡¢Òº·áµ‹ÅФÃѧÁÕ¢¹µÍ¹ ´Ñ§¹Õ¤Í àÁ×Íà¡Ô´àÃ×ͧÁÑÇËÁͧ ÔÔ é Ñé é × è è ¢Ö¹ÀÒÂ㹤³Ðʧ¦ ¾Ãоط¸à¨ŒÒµÃÑÊÊѧãˌ»ÃЪØÁʧ¦ µÃÑʶÒÁÀÔ¡Éؼ¡Íà赯 é è ŒÙ ‹ ãˌ·ÅÃѺáÅŒÇ ·Ã§ªÕâ·Éáˋ§¡ÒûÃоĵÔઋ¹¹Ñ¹ áÅеÃÑÊÍÒ¹Ôʧʏáˋ§¤ÇÒÁ Ù é é (ñó)
 15. 15. ÊÓÃÇÁÃÐÇѧ áŌǨ֧·Ã§µÑ駾Ãкѭ­ÑµÔˌÒÁÁÔãˌÀÔ¡ÉØ·ÓÍ‹ҧ¹Ñé¹ÍÕ¡µ‹Íä» ·Ã§¡Ó˹´â·ÉÊÓËÃѺ¼Œ½Ò½„¹ËÃ×ÍŋǧÅÐàÁÔ´ àÃÕÂ¡Ç‹Ò »ÃѺÍÒºÑµÔ Ù † ¤ÓÇ‹Ò ÍÒºÑµÔ á»ÅÇ‹Ò ¡ÒõŒÍ§ (¤ÇÒÁ¼Ô´) ¡ÒÃŋǧÅÐàÁÔ´ ¤Ó¹Õ໚¹ é ª×ÍàÃÕ¡¡ÔÃÂÒ·ÕÅǧÅÐàÁÔ´ÊÔ¡¢Òº·¹Ñ¹ æ áÅÐ໚¹ª×ÍàÃÕ¡â·ÉËÃ×ͤÇÒÁ¼Ô´ è Ô è‹ é è ·Õà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃŋǧÅÐàÁÔ´ÊÔ¡¢Òº· ઋ¹ ÀÔ¡ÉءŋÒÇÍÇ´ÍصµÃÔÁ¹ØʸÃÃÁ·ÕäÁ‹ÁÕ è è ã¹µ¹ µŒÍ§ÍҺѵ»ÒÃÒªÔ¡ ໚¹µŒ¹ Ô ÍҺѵÁÕ ÷ ¡Í§¤×Í Ô ñ. »ÒÃÒªÔ¡ (á»ÅÇ‹Ò ¼Œ¾ÒÂᾌ) Ù ‹ ò. Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ (á»ÅÇ‹Ò ÍҺѵÔÍѹ¨Ó»ÃÒö¹Òʧ¦ 㹡ÃÃÁ àº×éͧµŒ¹áÅСÃÃÁ·ÕèàËÅ×Í) ó. ¶ØÅÅѨ¨Ñ (á»ÅÇ‹Ò ¤ÇÒÁŋǧÅÐàÁÔ´·ÕËÂÒº) è ô. »Ò¨ÔµµÕ (á»ÅÇ‹Ò ¡ÒÃÅÐàÁÔ´·Õ§¡ØÈÅãˌµ¡) è Ñ õ. »Ò¯Ôà·Ê¹ÕÂÐ (á»ÅÇ‹Ò ¨Ð¾Ö§áÊ´§¤×¹) ö. ·Ø¡¡¯ (á»ÅÇ‹Ò ·ÓäÁ‹´) Õ ÷. ·Ø¾ÀÒÊÔµ (á»ÅÇ‹Ò ¾Ù´äÁ‹´) Õ ÍҺѵ»ÒÃÒªÔ¡ÁÕâ·É˹ѡ ·Óãˌ¼ÅǧÅÐàÁÔ´¢Ò´¨Ò¡¤ÇÒÁ໚¹ÀÔ¡ÉØ Ô ŒÙ ‹ ÍҺѵÔÊѧ¦Ò·ÔàÊÊÁÕâ·É˹ѡ¹ŒÍÂŧÁÒ ¼ŒÙŋǧÅÐàÁÔ´µŒÍ§Í‹١ÃÃÁ¤×Í »ÃоĵÔǵõÒÁ·Õ·Ã§ºÑ­­ÑµÔ ¨Ö§¨Ð¾Œ¹¨Ò¡ÍҺѵ¹Õé Ñ è Ô Ê‹Ç¹ÍÒºÑµÔ õ ¡Í§·ÕàËÅ×ÍÁÕâ·ÉàºÒ ¼ŒÅǧÅÐàÁÔ´µŒÍ§»ÃСÒÈÊÒÃÀÒ¾¼Ô´ è ً µ‹Í˹ŒÒÀÔ¡ÉØ´Ç¡ѹ ´Ñ§·ÕàÃÕ¡NjһŧÍÒºÑµÔ (ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕ´ÇÔ¸ã¹ÀÒ¤¼¹Ç¡ ˹ŒÒ Œ è Õ ôñø - ôñù) ¨Ö§¨Ð¾Œ¹ÍҺѵàËŋҹÕé Ô º·ºÑ­­ÑµÔã¹¾ÃÐÇÔ¹ÑÂᵋÅТŒÍËÃ×ÍÁÒµÃÒ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ÊÔ¡¢Òº· á»ÅÇ‹Ò ¢ŒÍ·ÕµÍ§ÈÖ¡É҅ è Œ (ñô)
 16. 16. ¾ÃÐÇԹ»®¡ ã¹¾ÃÐäµÃ»®¡ÁÕ¡ÒÃẋ§Í͡໚¹ õ ¤ÑÁÀÕÏ ø àŋÁ´Ñ§¹Õé Ñ ñ. ¤ÑÁÀÕÃÀ¡¢ØÇÀ§¤ ËÃ×Í ÁËÒÇÔÀ§¤ NjҴŒÇº·ºÑ­­ÑµÊÓËÃѺÀÔ¡ÉØ  Ô Ô Ñ Ñ Ô òò÷ ÊÔ¡¢Òº··ÕèÁÒã¹¾ÃлҵÔâÁ¡¢ ໚¹»ÃиҹáÁ‹º· ʧ¦Â¡¢Öé¹·º·Ç¹ ·Ø¡¡Öè§à´×͹ẋ§à»š¹¡Å‹ØÁ䴌´Ñ§¹Õé ÀÔ¡¢ØÇÔÀѧ¤ ÀÒ¤ ñ ¾ÃÐÇԹѻ¯¡ àŋÁ ñ NjҴŒÇ»ÒÃÒªÔ¡ ô Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ ñó ͹Ôµ ò ÀÔ¡¢ØÇÀ§¤ ÀÒ¤ ò ¾ÃÐÇԹ»¯¡ àŋÁ ò NjҴŒÇ¹ÔÊÊѤ¤Ô»ҨԵµÕ Ô Ñ Ñ (»Ò¨ÔµµÕ·µÍ§ÊÅТͧ¡‹Í¹¨Ö§»Å§ÍҺѵ䴌) óð »Ò¨ÔµµÕ ùò »Ò¯Ôà·Ê¹ÕÂÐ ô  Õè Œ Ô àÊ¢ÔÂÐ ÷õ ͸ԡóÊÁ¶Ð (ÇÔ¸ÃЧѺàÃ×ͧ·Õ‹à¡Ô´¢Ö¹áŌÇʧ¦µÍ§¨Ñ´µŒÍ§·Ó) ÷ Õ è é Œ ò. ¤ÑÁÀÕÃÀ¡¢Ø¹ÇÀ§¤ ¾ÃÐÇԹ»¯¡ àŋÁ ó NjҴŒÇº·ºÑ­­ÑµÊÓËÃѺ  Ô ÕÔ Ñ Ñ Ô ÀÔ¡ÉØ³Õ óññ ÊÔ¡¢Òº· ·ÕèÁÒã¹ÀÔ¡¢Ø³Õ»ÒµÔâÁ¡¢Ê‹Ç¹·ÕèäÁ‹«éӡѺ¢Í§ÀÔ¡ÉØ (ÁÔ䴌¹ÓÁÒ»ÃÐÁÇÅänjã¹Ë¹Ñ§Ê×͹Õé) ÊÔ¡¢Òº··ÕÁÒã¹¾ÃлҵÔâÁ¡¢¹¹»ÃѺÍҺѵᡋÀ¡ÉؼÅǧÅÐàÁÔ´änj¤Ãº è Ñé Ô Ô ŒÙ ‹ ·Ø¡ÍÒºÑµÔ ¤×ÍÃкØÍҺѵâ´ÂµÃ§ ô ¡Í§ 䴌ᡋÍÒºÑµÔ »ÒÃÒªÔ¡, Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ, Ô »Ò¨ÔµµÕ (·Ñ§¹ÔÊÊѤ¤Ô»ҨԵµÕ ·ÕµÍ§ÊÅТͧàÊÕ¡‹Í¹¨Ö§»Å§ÍÒºÑµÔ áÅÐ ÊØ·¸Ô¡- é è Œ »Ò¨ÔµµÕÂ) áÅлүÔà·Ê¹ÕÂÐ ÁÕÍҺѵ·äÁ‹ä´ŒÃкØänjâ´ÂµÃ§ÍÕ¡ ó ¡Í§ «Ö§à»š¹  Ô Õè è ¤ÇÒÁ¼Ô´¢Í§ÊÔ¡¢Òº·ã¹¾ÃлҵÔâÁ¡¢ºÒ§¢ŒÍ ·Õè·Ã§»ÃѺâ·ÉẺŴÃдѺ 㹡óշÁ¡ÒáÃзӼԴ ã¹ÅѡɳзÕᵡµ‹Ò§Í͡仨ҡÊÔ¡¢Òº··Õº­­Ñµänj Õè Õ è è Ñ Ô à¾Õ§àÅ硹ŒÍ 䴌ᡋ ÍҺѵ¶ÅÅѨ¨ÑÂ, ÍҺѵ·¡¡®, ÍҺѵ·¾ÀÒÊÔµ Ô Ø Ô Ø Ô Ø ÊÔ¡¢Òº··ÕèÁÒã¹¾ÃлҵÔâÁ¡¢àËŋҹÕé ¡ànj¹Í¹ÔµáÅÐàÊ¢ÔÂÐ ¨Ñ´à»š¹ÍÒ·Ô¾ÃËÁ¨ÃÔ¡ÒÊÔ¡¢Ò ʋǹ͹Ôµ àÊ¢ÔÂÐ áÅÐÊÔ¡¢Òº·¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ·ÕÁҹ͡¾ÃлҵÔâÁ¡¢Åǹ໚¹ ÍÀÔÊÁÒ¨ÒÃÔ¡ÒÊÔ¡¢Ò ÁÕ·§·Õ·Ã§ºÑ­­Ñµà»š¹ è Œ Ñé è Ô ¢ŒÍˌÒÁáÅТŒÍ͹حҵ 㹡óշ໚¹¢ŒÍˌÒÁ ¶ŒÒÀÔ¡ÉØÅǧÅÐàÁÔ´äÁ‹»¯ÔºµµÒÁ Õè ‹ Ñ Ô ·Ã§»ÃѺÍҺѵ·¡¡® »ÃѺµÒÁ¤Çà ઋ¹ »Ò¨ÔµµÕ ËÃ×Í»ÃѺÊÙ§¢Ö¹ä»¶Ö§¶ØÅÅѨ¨ÑÂ Ô Ø é ó. ¤ÑÁÀÕÃÁËÒÇÃä á»ÅÇ‹Ò ÇÃäãË­‹ ¤×ÍNjҴŒÇÂàÃ×ͧ·Õà¡ÕÂǡѺʧ¦  è è è ·Õ໚¹àÃ×ͧÊӤѭ æ áÅеŒÍ§·ÓàÊÁÍ áº‹§à»š¹ ò ÀÒ¤ ÃÇÁ ñð ¢Ñ¹¸ è è (ñõ)
 17. 17. ÁËÒÇÃä ÀÒ¤ ñ ¾ÃÐÇԹ»®¡ àŋÁ ô ÁÕ ô ¢Ñ¹¸ ¤×Í ÁËҢѹ¸ : Ñ ËÁǴNjҴŒÇÂàÃ×èͧÊӤѭ à˵ءÒóµÑé§áµ‹µÃÑÊÌÙ, ÍØâºÊ¶¢Ñ¹¸ : ËÁǴNjҴŒÇ ÍØâºÊ¶, ÇÑÊÊÙ»¹ÒÂԡҢѹ¸ : NjҴŒÇ¡ÒÃࢌҾÃÃÉÒ, »ÇÒóҢѹ¸ : NjҴŒÇ¡Òà ãˌÀ¡ÉØ͹µÑ¡àµ×͹䴌. Ô ×è ÁËÒÇÃä ÀÒ¤ ò ¾ÃÐÇԹ»®¡ àŋÁ õ ÁÕ ö ¢Ñ¹¸ ¤×Í ¨ÑÁÁ¢Ñ¹¸ : Ñ Ç‹Ò´ŒÇÂ˹ѧ àÃ×ͧÃÍ§à·ŒÒ ÂÒ¹¾Ò˹Ð, àÀÊѪª¢Ñ¹¸ : NjҴŒÇÂàÃ×ͧàÀÊѪ »Ò¹Ð è è ¡ÒÃà¡çºÍÒËÒÃ, ¡°Ô¹¢Ñ¹¸ : NjҴŒÇÂàÃ×ͧ¡°Ô¹, ¨ÕÇâѹ¸ : NjҴŒÇÂàÃ×ͧ ¨ÕÇáÒÃ㪌¼Ò, è è Œ ¨ÑÁà»Â¢ѹ¸ : NjҴŒÇÂà˵ءÒóã¹¡Ãا¨ÑÁ»Ò NjҴŒÇ¡ÒÃŧâ·É ¢Í§Ê§¦µÒ§ æ, ‹ â¡ÊÑÁ¾Ô¢¹¸ : NjҴŒÇÂàÃ×ͧà˵ءÒóã¹¡Ãاâ¡ÊÑÁ¾Õ ʋǹãË­‹ ¡Å‹ÒǶ֧àÃ×ͧʧ¦ Ñ è è ᵡÊÒÁѤ¤Õ¡¹ áŌǷçáÊ´§ÇÔ¸»Ãͧ´Í§¢Í§Ê§¦ã¹·Ò§ÇÔ¹Â Ñ Õ Ñ ô. ¤ÑÁÀÕèÅÇÃä á»ÅÇ‹Ò ÇÃäàÅç¡ ËÁÒ¶֧ÇÃä·ÕÇÒ´ŒÇÂàÃ×ͧàºç´àµÅç´ Ø è‹ è ¹Í¡¨Ò¡º·ºÑ­­Ñµ·ÁÒã¹¾ÃлҵÔâÁ¡¢ ẋ§à»š¹ ò ÀÒ¤ ÃÇÁ ñò ¢Ñ¹¸ Ô Õè ¨ØÅÇÃä ÀÒ¤ ñ ¾ÃÐÇԹѻ®¡ àŋÁ ö à¹×éÍËÒà¡×ͺ·Ñé§ËÁ´ äÁ‹ ä ´Œ Nj Ò ´Œ Ç Âº·ºÑ ­ ­Ñ µÔ ·Õè à »š ¹ ¢Œ Í ËŒ Ò Á ᵋ Nj Ò ´Œ Ç ÂÃÐàºÕ  º»¯Ô ºÑ µÔ µ‹ Ò § æ ·Ò§¡Ãкǹ¡ÒÃʧ¦ ·Õè¨Ð¨Ñ´¡ÒáѺ»˜­ËÒ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹Ê§¦ ÁÕ ô ¢Ñ¹¸ ¤×Í ¡ÑÁÁ¢Ñ¹¸ : NjҴŒÇÂÃÐàºÕº»¯Ôºµà¡ÕÂǡѺ¡ÒÃŧâ·É à¾×Íᡌ䢷ԯ°Ô¾ÄµÔ¡ÃÃÁ Ñ Ô è è ¢Í§ÀÔ¡ÉØ Íѹà¡Ô´ã¹Ê§¦ ·Õà¡Ô´à¾ÃÒÐà˵ØÁÃäËÃ×Í»¯Ô»·Ò, »ÒÃÔÇÒÊÔ¡¢Ñ¹¸ : è NjҴŒÇÂÃÐàºÕº»¯ÔºÑµÔà¡ÕèÂǡѺ»ÃÔÇÒÊ¡ÃÃÁ, ÊÁب¨Â¢Ñ¹¸ : »ÃÐÁÇÅÇÔ¸Õà¾×èÍ ÍÍ¡¨Ò¡ÍҺѵʧ¦Ò·ÔàÊÊ, ÊÁ¶¢Ñ¹¸ : ¢ÂÒ¤ÇÒÁÇÔ¸ÃЧѺ͸ԡó ÔÑ Õ àÃ×ͧäÁ‹´§ÒÁ«Ö§à¡Ô´¢Ö¹ã¹Ê§¦ ¶ŒÒ໚¹¡ÒÃÅÐàÁÔ´º·ºÑ­­ÑµÔ ÀÔ¡ÉØ è Õ è é ¼ŒÅÐàÁԴ‹ÍÁµŒÍ§ÍҺѵµÒÁÊÁ¤ÇÃᡋ¡Ã³Õṋ¹Í¹ â´ÂäÁ‹µÍ§ÁÕã¤ÃÁҡŋÒÇâ·É Ù Ô Œ ᵋ㹺ҧ¡Ã³ÕËÅѧ¨Ò¡·Õè»ÃѺâ·ÉáÅŒÇ ÂѧµŒÍ§ÁÕ¡Ãкǹ¡Ò÷Õ褳Ðʧ¦à¢ŒÒÁÒ à¡ÕÂÇ¢ŒÍ§ ઋ¹ ¡ÒÃÍ‹»ÃÔÇÒÊ¡ÃÃÁ - ¡ÒûÃоĵÔÁҹѵ à¾×ÍÍÍ¡¨Ò¡ÍÒºÑµÔ è Ù è Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ (´Ùá¼¹¼Ñ§·Õè ò ˹ŒÒ ôøñ), ËÃ×͡óշÍÒ¨¨ÐÁÕà˵ءͼšÃзºµ‹Í Õè ‹ ÁËÒª¹à»š¹ÍѹÁÒ¡ ¨Ö§µŒÍ§ÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃŧâ·Éà¾×èÍᡌ䢷ԯ°Ô¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§ÀÔ¡ÉØ ·Õà¡Ô´à¾ÃÒÐà˵ØÁÃäËÃ×Í»¯Ô»·Ò (´Ùá¼¹¼Ñ§·Õè ó ˹ŒÒ ôøó), ËÃ×͡óÕÁ͸ԡó è Õ à¡Ô´¢Ö¹ ¨Ö§ÁÕǸÃЧѺ͸ԡó (͸ԡóÊÁ¶Ð, ´ÙµÒÃҧ˹ŒÒ ô÷ù) àËŋҹÕÅǹ໚¹ é ÔÕ éŒ (ñö)
 18. 18. ÁÒµÃÒ¡Ò÷Õè¨Ð¨Ñ´¡ÒáѺ»˜­ËÒ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹Ê§¦ ·Ñ駹Õéà¾×èÍᡌ»˜­ËҢͧʧ¦ Í‹ҧà´ç´¢Ò´ áÅÐà¾×Í»ÃФѺ»ÃФͧÈÃÑ·¸Ò¢Í§ªÒǺŒÒ¹¼Œ¶ÇÒ¤ÇÒÁÍØ»¶ÑÁÀ è Ù ¨ØÅÇÃä ÀÒ¤ ò ¾ÃÐÇԹ»®¡ àŋÁ ÷ ¹Õé ໚¹àÃ×ͧ¢ŒÍˌÒÁ áÅÐ Ñ è ¢ŒÍ͹حҵà¡ÕèÂǡѺ¡Òû¯ÔºÑµÔµ‹ÍËҧ¡ÒÂáÅÐÍ×è¹ æ ẋ§à»š¹ ø ¢Ñ¹¸ ¤×Í ¢Ø··¡Çѵ¶Ø¢¹¸ : NjҴŒÇÂàÃ×ͧàºç´àµÅç´ àª‹¹ ¢ŒÍ»¯Ôºµã¹¡ÒÃÍÒº¹éÓ ¡ÒôÙÁËÃʾ Ñ è Ñ Ô ºÒµÃ à¤Ã×ͧ㪌âÅËÐ, àʹÒʹ¢Ñ¹¸ : NjҴŒÇÂàÃ×ͧ·ÕÍ‹٠à¤Ã×ͧ㪌 µÅÍ´¨¹¡Òà è è è è ¡‹ÍÊÌҧ, Êѧ¦àÀ·¢Ñ¹¸ : NjҴŒÇ¡Ò÷Óʧ¦ãˌᵡ¡Ñ¹. Çѵµ¢Ñ¹¸ : NjҴŒÇÂÇѵà ¢ŒÍ»¯ÔºÑµÔ ñô àÃ×èͧ ઋ¹¡Òû¯ÔºÑµÔµ‹ÍÍҤѹµØ¡Ð ÍØ»˜ª¬Ò ÈÔɏ ໚¹µŒ¹, »Ò¯ÔâÁ¡¢Ñ¯°»¹¢Ñ¹¸ : ¡Òç´ÊÇ´»ÒµÔâÁ¡¢ ¾ÃŒÍÁà§×͹ä¢, ÀÔ¡¢Ø¹¢¹¸ : è Õ Ñ ¡Å‹ÒǶ֧¤ÇÒÁ໚¹ÁÒ ¢ŒÍ»¯ÔºµÔ ¢ŒÍˌÒÁ ¢ŒÍ͹حҵµ‹Ò§ æ à¡ÕÂǡѺ¹Ò§ÀÔ¡Éس,Õ Ñ è »˜­¨ÊµÔ¡¢Ñ¹¸ : NjҴŒÇÂà˵ءÒóËÅѧ¾Ø·¸»ÃÔ¹¾¾Ò¹¶Ö§·ÓÊѧ¤Ò¹ҤÃѧ·Õè ñ Ô é ¢Í§¾ÃÐÍÃËѹµ õðð ÃÙ», ÊѵµÊµÔ¡¢Ñ¹¸ : NjҴŒÇÂÁÙÅà赯 áÅСÒôÓà¹Ô¹¡Òà 㹡Ò÷ÓÊѧ¤Ò¹ҤÃѧ·Õè ò ¢Í§¾ÃÐÍÃËѹµ ÷ðð ÃÙ». é õ. ¤ÑÁÀÕÏ»ÃÔÇÒà ¾ÃÐÇԹѻ®¡ àŋÁ ø ¹Õé໚¹¤ÑÁÀÕÏ»ÃСͺËÃ×Í ¤‹ÁÍ ºÃèؤӶÒÁµÍºÊÓËÃѺ«ŒÍÁ¤ÇÒÁ̾ÃÐÇԹµѧᵋ àŋÁ ñ - ÷ ໚¹¡ÒÃ Ù × Ù Ñ é »ÃÐÁÇÅà¹×ÍËÒ·ÕÊӤѭµ‹Ò§ æ ÁҡŋÒÇänj ÁҨѴ໚¹ËÑÇ¢ŒÍ é è ͹֧ ¡ÒÃÃǺÃÇÁ»ÃÐÁÇžÃоط¸ºÑ­­ÑµÍÃÔÂÇԹ ¨Ò¡¾ÃÐäµÃ»®¡ è Ô Ñ àŋÁ¹Õé ໚¹¡ÒÃÊÃػ‹ÍÃǺÃÇÁãˌ¡ÃзѴÃѴࢌÒ㨧‹Ò ÃÑ¡ÉÒ㨤ÇÒÁËÃ×Í¡ ¾Ø·¸¾¨¹â´ÂµÃ§ã¹ºÒ§µÍ¹ à¾×èÍãˌàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¼ŒÙʹã¨ã¤Ã‹ÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒö ÈÖ¡ÉÒ¹Óä»»¯Ôºµ½¡ËÑ´¢Ñ´à¡ÅÒµ¹àͧ áÅÐà¾×Í»ÃÐ⪹¢Í§¼ŒÍ¹¡ÃзѧÊѧ¤Á Ñ Ô ƒ è Ù ×è è ´Ñ§¡Å‹ÒÇänjáÅŒÇ â´ÂÁÕ¨´»ÃÐʧ¤·ÊӤѭÍÕ¡»ÃСÒÃ˹֧¡ç¤Í à¾×Íʋ§àÊÃÔÁ Ø Õè è × è ãˌà¡Ô´¤ÇÒÁʹ㨠·Õè¨ÐÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡¾Ãоط¸¾¨¹ã¹¾ÃÐäµÃ»®¡â´ÂµÃ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ§ÁբͨӡѴ㹡ÒèѴ·ÓËÅÒ»ÃСÒà ઋ¹ ¾ÂÒÂÒÁ¨ÐãˌÁ¢¹Ò´ é Ñ Œ Õ ¢Í§Ë¹Ñ§Ê×ÍäÁ‹Ë¹Ò¨¹à¡Ô¹ä» ໚¹µŒ¹ ¨Ö§ä´Œ¨Ñ´ËÁÇ´ËÁ‹Ù â´Â͌ҧÍÔ§¡ÒèѴËÁÇ´ËÁ‹ÙµÒÁ¾ÃÐäµÃ»®¡ ´Ñ§áÊ´§ã¹á¼¹¼Ñ§ÊÒúҭ áÅÐÁÕÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒèѴÃǺÃÇÁ¾ÔàÈÉÍ×è¹æ ·Õ¤Ç÷ÃÒº´Ñ§¹Õé :- è (ñ÷)
 19. 19. ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒèѴàÃÕ§¾ÔàÈÉÍ×¹æ ·Õ¤Ç÷ÃÒº¢Í§Ë¹Ñ§Ê×ÍàŋÁ¹Õé è è ñ.ÃǺÃÇÁÍÃÔÂÇÔ¹Â੾ÒÐʋǹÀÔ¡ÉØʧ¦·§ËÁ´ ᵋÁ䴌àÃÕºàÃÕ§ Ñ Ñé Ô ã¹Ê‹Ç¹ÊÔ¡¢Òº·ÀÔ¡ÉسÕʧ¦ ·ÕèÁÒã¹¾ÃÐÇԹѻ®¡ àŋÁ ó (à¾×èÍãˌÁÕ¢¹Ò´ äÁ‹Ë¹ÒÁÒ¡¨¹à¡Ô¹ä») ò.ã¹Ê‹Ç¹ÇԹ·ÕÁÒã¹¾ÃлҵÔâÁ¡¢ ã¹·Ø¡ÊÔ¡¢Òº· ¾ÃÐäµÃ»®¡ Ñ è ¨ÐÅӴѺà¹×éÍËҢͧᵋÅÐÊÔ¡¢Òº·ã¹ÅѡɳÐà´ÕÂǡѹ¤×Í ñ. µŒ¹ºÑ­­ÑµÔ àŋÒàÃ×ͧµŒ¹à赯 ·Õ·Óãˌ·Ã§ºÑ­­ÑµÊ¡¢Òº· è è ÔÔ ò. ¾Ãкѭ­ÑµÔ ¤×ÍÊÔ¡¢Òº··Õ·Ã§ºÑ­­ÑµÔ áÅÐ͹غ­­ÑµÔ ¤×Í è Ñ ¡Òúѭ­Ñµà¾ÔÁàµÔÁ¢ŒÍ¤ÇÒÁãˌ¡ºÊÔ¡¢Òº·¹Ñ¹ à¾×ͤÇÒÁÃͺ¤ÍºÃÑ´¡ØÁ Ô è Ñ é è ó. ÊÔ ¡ ¢Òº·ÇÔ ÀÑ § ¤ á Åк·ÀÒª¹Õ  ¤ÓNj Ò ÊÔ ¡ ¢Òº·ÇÔ ÀÑ § ¤ ËÁÒ¶֧¡ÒèÓṡ¤ÇÒÁÊÔ¡¢Òº· ¤ÓÇ‹Ò º·ÀÒª¹Õ á»ÅNjҡÒèÓṡ á¡áÂФÇÒÁËÁÒ¢ͧº· ໚¹¡ÒùÓàÍÒ¤Óã¹ÊÔ¡¢Òº·ÇÔÀ§¤ÁÒ¢ÂÒ¤ÇÒÁ Ñ à¾ÔÁàµÔÁÍÕ¡ è ô. Í¹ÒºÑµÔ Ç‹Ò´ŒÇ¢ŒÍ¡ànj¹ÊÓËÃѺ¼ŒÙŋǧÅÐàÁÔ´ÊÔ¡¢Òº·â´Â äÁ‹µÍ§ÍÒºÑµÔ Œ õ. ÇÔ¹µÇѵ¶Ø NjҴŒÇÂàÃ×ͧµ‹Ò§æ ¢Í§ÀÔ¡Éؼ¡ÃзӡÒúҧÍ‹ҧ Õ è ŒÙ ÍѹÍ‹㹢ͺ¢‹Ò¢ͧÊÔ¡¢Òº·¹Ñ¹æ «Ö§¾Ãоط¸à¨ŒÒ·Ã§äµ‹Êǹàͧ áŌǷç Ù é è ÇÔ¹Ô¨©ÑªÕé¢Ò´änj ʋǹã¹Ë¹Ñ§Ê×͹Õé¨Ð¨Ñ´àÃÕ§â´Â ñ.¹Ó¾Ãкѭ­Ñµ·ÃÇÁ͹غ­­ÑµáŌÇänj໚¹Íѹ´Ñºáá à¾×Í Ô Õè Ñ Ô è Êдǡᡋ¼È¡ÉҷըйÓä»»¯ÔºµÔ ¨Ð䴌·ÃÒºâ´Â·Ñ¹·ÕÇÒÊÔ¡¢Òº·¹Ñ¹ æ ·Ã§ºÑ­­ÑµÔ ŒÙ Ö è Ñ ‹ é änjÍ‹ҧäà â´Â¡¾Ãоط¸¾¨¹â´ÂµÃ§ÁÒ์¹¢ŒÍ¤ÇÒÁã¹à¤Ã×ͧËÁÒ¤Ӿٴänj è ò.¹ÓÇÔÀ§¤ËÃ×ͺ·ÀÒª¹Õ ੾ÒÐ㹺ҧʋǹ·ÕàËç¹Ç‹Ò¤Ó¹Ñ¹ Ñ è é ¼ŒÙÈÖ¡ÉÒÍÒ¨¨ÐࢌÒã¨ä´ŒäÁ‹ªÑ´à¨¹ à¾×è Í ãˌ · ÃÒº¶Ö § ¤ÓÍ¸Ô º Ò·Õè ÁÕ Í Â‹Ù ã ¹ ¾ÃÐäµÃ»®¡â´ÂµÃ§ (ã¹Ê‹Ç¹¹Õʹ¹ÔɰҹNjÒÁÕ·§·Õ໚¹¾Ãоط¸Ò¸ÔºÒÂâ´ÂµÃ§ éÑ Ñé è áÅкҧʋǹ໚¹¡ÒÃ͸ԺÒ·ÕÍ‹㹪ѹ¾ÃÐÊѧ¤ÒË¡Ò¨ÒϼÃǺÃÇÁ¾ÃÐäµÃ»®¡) è Ù é ŒÙ (ñø)
 20. 20. ó.µÒÁ´ŒÇÂÍ¹ÒºÑµÔ ÅѡɳзÕèäÁ‹µŒÍ§ÍÒºÑµÔ à¾×èÍãˌ¼ŒÙÈÖ¡ÉÒ ·ÃÒºÅѡɳСànj¹äÁ‹µÍ§ÍҺѵ¹¹æ(Êѹ¹ÔɰҹNjÒÃǺÃÇÁänj㹪ѹ¾ÃÐÊѧ¤ÒË¡Ò¨ÒÏ) Œ Ô Ñé é ·Õ¡Å‹ÒÇänj㹾ÃÐäµÃ»®¡â´ÂµÃ§ã¹·Ø¡ÊÔ¡¢Òº· ¡ànj¹àÊ¢ÔÂÐ è ô.µ‹Í´ŒÇ‹ͤÇÒÁàŋÒàÃ×ͧµŒ¹ºÑ­­ÑµÔ ·ÕÁÁÒã¹¾ÃÐäµÃ»®¡ è è Õ à¾×Íãˌ˹ѧÊ×ÍäÁ‹Ë¹Òà¡Ô¹ä» ᵋ§¤§ã¨¤ÇÒÁänjà¾×Íãˌ·ÃÒº·ÕÁÒ Íѹ¨Ð·Óãˌ è Ñ è è ·ÃÒºà赯 ¼ Šਵ¹ÒÃÁ³ ¾ ÃÐ¾Ø · ¸»ÃÐʧ¤ ã ¹¡ÒÃºÑ ­ ­Ñ µÔ ÊÔ ¡ ¢Òº·¹Ñé ¹ æ (ÇÔ¹µÇѵ¶Ø áÅÐâ·É·Õ»ÃѺÍҺѵŴÃдѺ ÁÔ䴌ÂÍänj ¾Ö§ÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡¾ÃÐäµÃ»®¡) Õ è Ô ‹ ó.ã¹Ê‹Ç¹ÊÔ¡¢Òº·¹Í¡¾ÃлҵÔâÁ¡¢ ËÃ×ÍÍÀÔÊÁÒ¨ÒÃÔ¡ÊÔ¡¢Ò 㹤ÑÁÀÕÃÁËÒÇÃä áÅШØÅÇÃä (¾ÃÐÇԹ»®¡àŋÁ ô, õ, ö, ÷) ¹Ñ¹ ¤§à»š¹  Ñ é ¡ÒËÍ㨤ÇÒÁàÃÕ§µÒÁ¡ÒèѴ㹾ÃÐäµÃ»®¡ ᵋ¨Ð์¹¢ŒÍ¤ÇÒÁËÃ×Í¡ ¾Ãоط¸¾¨¹änjã¹Ê‹Ç¹·Õ蹋Òʹã¨à»š¹¾ÔàÈÉ (ËÁÒÂàËµØ ã¹¾ÃÐäµÃ»®¡ºÒÅÕ ÊÂÒÁÃÑ° Íí. µÔ¡. òð / òù÷ / õòô ÁÕ ¾ ÃÐ¾Ø · ¸´ÓÃÑ Ê µÃÑ Ê Ç‹ Ò “ÀÔ ¡ ÉØ ·Ñé § ËÅÒ ÊÔ ¡ ¢Òº·ÃŒ Í Âˌ Ò ÊÔ º ÊÔ ¡ ¢Òº·¹Õé ‹ÍÁÁÒʋÙÍØà·Ê (¡Òá¢Öé¹áÊ´§ã¹·‹ÒÁ¡Åҧʧ¦) ·Ø¡¡Öè§à´×͹µÒÁÅӴѺ Íѹ¡Øźصà ¼ŒÙ»ÃÒö¹Ò»ÃÐ⪹¾Ò¡Ñ¹ÈÖ¡ÉÒÍ‹Ùã¹ÊÔ¡¢Òº·àËŋҹÑé¹Ï” ¨Ò¡¾ÃÐÊٵùÕáÊ´§ãˌ·ÃÒºÇ‹Ò ã¹¤Ãѧ¾Ø·¸¡ÒÅÊÔ¡¢Òº· ·ÕÁÒã¹¾ÃлҵÔâÁ¡¢ é é è ËÃ×Í·ÕèàÃÕ¡NjÒÍÒ·Ô¾ÃËÁ¨ÃÔ¡ÒÊÔ¡¢Òº· ÁÕ ñõð ¢ŒÍ ¤×ÍäÁ‹ÃÇÁ͹Ôµ ò áÅÐàÊ¢ÔÂÇѵà ÷õ ÁÔ㪋ÁÕ òò÷ µÒÁ·ÕèࢌÒ㨡ѹ㹺Ѵ¹Õé ´Ñ§¹Ñé¹ Í¹Ôµ áÅÐ àÊ¢ÔÂÇѵà ¤ÇèШѴÍ‹ã¹ÀÒ¤ÍÀÔÊÁÒ¨ÒÃÔ¡ÊÔ¡¢Òº· ᵋà¹×ͧ¨Ò¡¾ÃÐäµÃ»®¡ Ù è »˜¨¨ØºÑ¹ä´Œ¨Ñ´Í¹ÔµáÅÐàÊ¢ÔÂÇѵÃänj㹤ÑÁÀÕÏ ÀÔ¡¢ØÇÔÀѧ¤ÀÒ¤ ñ áÅÐÀÒ¤ ò µÒÁÅӴѺ ¡ÒèѴ¢Í§Ë¹Ñ§Ê×ÍàŋÁ¹Õ͹ØǵõÒÁ¾ÃÐäµÃ»®¡ ¨Ö§ä´Œ¨´änjµÒÁ¹Ñ¹). é Ñ Ñ é ô.䴌ÃǺÃÇÁ¾ÃÐÇԹѷÕèÁÒã¹¾ÃÐäµÃ»®¡àŋÁÍ×è¹ áÅкҧʋǹ 㹤ÑÁÀÕûÃÔÇÒà (¾ÃÐÇԹ»®¡ àŋÁ ø) ·Õ¹Òʹã¨ÁÒÃÇÁänj໚¹ËÁǴ˹֧ â´Â  Ñ è ‹ è ÃкطÁÒ¨Ò¡¾ÃÐäµÃ»®¡änjáÅŒÇ Ê‹Ç¹µÍ¹Í׹梌ҧµŒ¹¹Ñ¹ à¹×ͧ¨Ò¡ÁÕ¡ÒèѴàÃÕ§ Õè è é è µÒÁ¾ÃÐäµÃ»®¡ à¾×ÍÊдǡ㹡Ò䌹ËÒÍ‹áŌǨ֧ÁÔ䴌ÃкطÁÒänj. è Ù Õè õ.䴌ÃǺÃÇÁ¤ÓºÒÅÕ·Õè㪌º‹Í ઋ¹ ¤Ó¾Ô¹·Ø͸ÔÉ°Ò¹ ¤ÓàÊÕÂÊÅÐ »Å§ÍÒºÑµÔ Áͺ©Ñ¹·Ð ÍØâºÊ¶ ¡ÃÃÁÇÒ¨ÒÊÁÁµÔ਌Ò˹ŒÒ·Õè·Ó¡ÒÃʧ¦ áÅÐ ¡ÃÃÁÇÒ¨ÒÊѧ¦¡ÃÃÁµ‹Ò§ æ ·Õ㪌ºÍ änjã¹ÀÒ¤¼¹Ç¡à¾×ÍÊдǡ㹡ÒÃ㪌´ÇÂ. è ‹ è Œ (ñù)
 21. 21. ·ºπº—ß°“√®—¥ “√∫“≠ ‚¥¬Õâ“ßÕ‘ßμ“¡°“√®—¥ æ√–æÿ∑∏ §” —Ëß Õπ¢Õß ª“æ®π æ√–∏√√¡ ¢âÕ·π–π” —Ëß ÕπÀ√◊ÕÀ≈—°§«“¡ª√–æƒμ‘ ∑’Ë∑√ß∫—≠≠—쑉ªμ“¡ —®®∏√√¡ ‡æ◊ËÕ§«“¡ ‘Èπ‰ª·Ààߧ«“¡∑ÿ°¢å Õ“∑‘æ√À¡®“√‘¬°“ ‘°¢“ ∫∑»÷°…“Õ—π‡ªìπ‡∫◊ÈÕßμâπ·Ààßæ√À¡®√√¬å ‡ªìπª√–∏“π·¡à∫∑‡√’¬°«à“ æ√–ª“μ‘‚¡°¢å ¿‘°¢ÿ«‘¿—ß§å ¡À“«√√§ ¿‘°¢ÿ«‘¿—ß§å ¿“§ Ò ¡À“«√√§ ¿“§ Ò ( æ√–«‘𗬪îÆ° ‡≈à¡ Ò ) ( æ√–«‘𗬪îÆ° ‡≈à¡ Ù ) Ò. ‡«√—≠™°—≥±å : ‡Àμÿ„Àâæ√À¡®√√¬åμ—Èß¡—Ëπ Ò. ¡À“¢—π∏å : ‡Àμÿ°“√≥åμ—Èß·μàμ√— √Ÿâ Ú. ª“√“™‘°°—≥±å Ù  ‘°¢“∫∑ Ú. Õÿ‚∫ ∂åœ : Õÿ‚∫ ∂å, °“√· ¥ßª“μ‘‚¡°¢å Û.  —߶“∑‘‡  °—≥±å ÒÛ  ‘°¢“∫∑ Û. «—  Ÿªπ“¬‘°“œ : «à“¥â«¬°“√‡¢â“æ√√…“ Ù. Õπ‘¬μ°—≥±å Ú  ‘°¢“∫∑ Ù. ª«“√≥“œ : °“√„Àâ¿‘°…ÿÕ◊Ëπμ—°‡μ◊Õπ‰¥â ¿‘°¢ÿ«‘¿—ß§å ¿“§ Ú ¡À“«√√§ ¿“§ Ú ( æ√–«‘𗬪îÆ° ‡≈à¡ Ú ) ( æ√–«‘𗬪îÆ° ‡≈à¡ ı ) Ò. π‘  —§§‘¬°—≥±å Û  ‘°¢“∫∑ Ò. ®—¡¡¢—π∏å : «à“¥â«¬Àπ—ß,√Õ߇∑â“,¬“π Ú. ª“®‘μμ’¬°—≥±å ˘Ú  ‘°¢“∫∑ Ú. ‡¿ —™™œ : ¬“,ª“π–,°“√‡°Á∫Õ“À“√ Û. ª“Ø‘‡∑ π’¬°—≥±å Ù  ‘°¢“∫∑ Û. °∞‘π¢—π∏å : «à“¥â«¬°∞‘π Ù. ‡ ¢‘¬°—≥±å ˜ı  ‘°¢“∫∑ Ù. ®’«√¢—π∏å : «à“¥â«¬®’«√,°“√„™âºâ“ ı. Õ∏‘°√≥ ¡∂– ˜  ‘°¢“∫∑ ı. ®—¡‡ª¬¬¢—π∏å : °“√≈ß‚∑…¢Õß ß¶å ˆ. ‚° —¡æ‘¢—π∏å :  ß¶å·μ°·≈–«‘∏’ª√ÕߥÕß À¡“¬‡Àμÿ - ¿‘°¢ÿπ’«‘¿—ߧå æ√–«‘𗬪îÆ° ‡≈à¡ Û, ·≈–∫“ß à«π - §”æ‘π∑ÿ Õ∏‘…∞“𠧔 ≈–¢Õßπ‘  —§§‘¬ª“®‘μμ’¬å ¢Õß ª√‘«“√ æ√–«‘𗬪îÆ° ‡≈à¡ ¯ ¡‘‰¥â√«∫√«¡‰«â ª≈ßÕ“∫—μ‘ °√√¡«“®“ —߶√√¡μà“ß Ê œ≈œ ∑’Ë„™â∫àÕ¬ „πÀπ—ß ◊Õπ’È ºŸâ π„®æ÷ß»÷°…“®“°æ√–‰μ√ªîÆ° ·≈–¿‘°¢ÿª“Ø‘‚¡°¢å √«∫√«¡‰«âÕ¬Ÿà„π ¿“§ºπ«°
 22. 22. À¡«¥À¡Ÿà¢Õßæ√–‰μ√ªîÆ° ¢ÕßÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È :- ∏√√¡«‘π—¬ æ√–æÿ∑∏‡®â“‡√’¬°«à“ ( §”‡ªìπÀ≈—°‡ªìπª√–∏“π ) æ√–«‘π—¬ √–∫∫™’«‘μ√–∫∫°“√Ωñ°Õ∫√¡¢ÕßÕ√‘¬™π ∑’Ëæ√–æÿ∑∏Õߧå∑√ß∫—≠≠—μ‘¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈ μàÕ™ÿ¡™π ·≈–°“√ªØ‘∫—쑇æ◊ËÕ¥—∫∑ÿ°¢å Õ¿‘ ¡“®“√‘°“ ‘°¢“ ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ «—μ√ ª√–‡æ≥’Õ—π¥’ß“¡ ¢Õß ß¶å ‡ªìπ ‘°¢“∫∑ πÕ°æ√–ª“μ‘‚¡°¢å ®ÿ≈«√√§ ª√‘«“√·≈–æ√– Ÿμ√ ®ÿ≈«√√§ ¿“§ Ò ª√‘«“√·≈–æ√– Ÿμ√ ( æ√–«‘𗬪îÆ° ‡≈à¡ ˆ ) ( æ√–‰μ√ªîÆ°‡≈à¡Õ◊Ëπ Ê ) Ò. °—¡¡¢—π∏å : ¢¬“¬§«“¡«‘∏’≈ß‚∑… ß¶å §«“¡À¡“¬Õ“∫—μ‘ Ú. ª“√‘«“ ‘°¢—π∏å : «‘∏’Õ¬Ÿàª√‘«“  Õ“π‘ ß å‡√’¬π«‘π—¬ Û.  ¡ÿ®®¬¢—π∏å : «‘∏’ÕÕ°®“° —߶“∑‘‡   ∏ÿ¥ß§å ÒÛ Ù.  ¡∂¢—π∏å : ¢¬“¬«‘∏’√–ß—∫Õ∏‘°√≥å ®ÿ≈»’≈ ¡—™¨‘¡»’≈ ®ÿ≈«√√§ ¿“§ Ú ¡À“»’≈ ( æ√–«‘𗬪îÆ° ‡≈à¡ ˜ ) Õ√‘¬«ß»å Ò. ¢ÿ∑∑°«—μ∂ÿ¢—π∏å : ‡√◊ËÕ߇∫Á¥‡μ≈Á¥œ œ≈œ Ú. ‡ π“ π–¢—π∏å : ‡√◊ËÕß∑’ËÕ¬Ÿà,°“√°àÕ √â“ß Û.  —߶‡¿∑¢—π∏å : °“√∑” ß¶å„Àâ·μ°°—π Ù. «—μμ¢—π∏å : ¢âժؑ∫—μ‘μà“ß Ê ı. ª“Ø‘‚¡°¢∞ªπœ : °“√ߥ «¥ª“μ‘‚¡°¢å ˆ. ¿‘°¢ÿπ’¢—π∏å : §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß¿‘°…ÿ≥’ ˜. ªí≠® μ‘°¢—π∏å : °“√ —ߧ¬π“§√—Èß∑’Ë Ò ¯.  —μμ μ‘°¢—π∏å : °“√ —ߧ¬π“§√—Èß∑’Ë Ú - ·ºπº—ß √ÿª«‘∏’°“√∑“ߠ߶å‡æ◊ËÕ®—¥°“√‡¡◊ËÕ¡’Õ∏‘°√≥å Ù ‡°‘¥¢÷Èπ œ °“√®—¥°≈ÿà¡ ‘°¢“∫∑μ“¡‡√◊ËÕß∑’ˇ°’ˬ«‡π◊ËÕß°—π ·≈–¥—™π’™à«¬§âπÀ“ √«∫√«¡‰«âÕ¬Ÿà„π ¿“§æ‘‡»…
 23. 23. ÍÃÔÂÇԹѠ¾Ø·¸¸ÃÃÁ ¹ÓËÁ‹ÙÊѵǏ ·Ã§»ÃСÒÈ ¹Ò¹¼‹Ò¹ÁÒ ÇѹÇÒà ¼‹Ò¹·ÔÇÒ ¾ÔÊÙ¨¹¤‹Ò àÍ¡ÍØ´Á Âѧª¹ ¾Œ¹ÊѧÊÒà ¡ÔàÅÊÁÒà ¹Ò¹ÊÑè§ÊÁ ´Ø¨ËÍ¡ ÍѹáËÅÁ¤Á ࢌÒÃØ¡âÃÁ ¨¹ä´ŒªÑ áÁŒÍ§¤ ÈÒÊ´Ò ÅѺŋǧÅÒ ¼‹Ò¹ÊÁÑ ¾ÃиÃÃÁ áÅÇԹѠ»Ãзҹãˌ ໚¹µÑÇá·¹ ¾ÃÐÈÒʹ ¨Ñ¡´Ó礏 ËÁ‹Ù¾ÃÐʧ¦ ¨§Ëǧá˹ ¸ÃÃÁ-ÇԹѠÁÒµÃàËÁ×͹áÁŒ¹ ᷹ͧ¤¾ÃÐ ª¹ÐÁÒà Ï
 24. 24. ÊÒúѭ ¤Ó¹Ó (ò-ô) º·¹Ó (õ-ññ) ¤ÓªÕéᨧ¡‹Í¹Í‹Ò¹ (ñ ó - ñù ) á¼¹¼Ñ§¡ÒèѴÊÒúѭ (òð, òñ) ÊÒúѭ (òó - ô ñ) ÍÒ·Ô¾ÃËÁ¨ÃÔ¡ÒÊÔ¡¢Ò : ñ ÀÔ¡¢ØÇÀ§¤ ÀÒ¤ ñ (¾ÃÐÇԹ»®¡àŋÁ ñ) Ô Ñ Ñ ó ñ.àÇÃÑ­ª¡Ñ³± à˵Øãˌ¾ÃËÁ¨ÃϵÑé§ÁÑè¹ËÃ×ÍäÁ‹µÑé§ÁÑè¹ ô ·Ã§ÊÃÃàÊÃÔ­àËŋÒÀÔ¡ÉØNjÒ໚¹¼ŒÙª¹Ð õ à˵ط·Óãˌ¾ÃËÁ¨ÃÏ (¾ÃÐÈÒʹÒ) µÑ§ÁѹáÅÐäÁ‹µ§Áѹ Õè é è Ñé è õ ·ÙÅ¢Íãˌ·Ã§ºÑ­­ÑµÔÊÔ¡¢Òº· à¾×èͤÇÒÁµÑé§ÁÑè¹áˋ§¾ÃËÁ¨ÃÏ ö ò.»ÒÃÒªÔ¡¡Ñ³± ÍҺѵ˹ѡ·ÕÀ¡ÉصͧáŌǢҴ¨Ò¡¤ÇÒÁ໚¹ÀÔ¡ÉØ ô ÊÔ¡¢Òº· ÷ Ô è Ô Œ »ÒÃÒªÔ¡·Õè ñ à¡ÕÂǡѺ¡ÒâҴ¨Ò¡¤ÇÒÁ໚¹ÀÔ¡ÉØà¾ÃÒÐàʾàÁ¶Ø¹ è ÷ ÍÓ¹Ò¨»ÃÐ⪹ ñð »ÃСÒÃ㹡Òúѭ­ÑµÊ¡¢Òº· ÔÔ ññ »ÒÃÒªÔ¡·Õè ò à¡ÕÂǡѺ¡ÒâҴ¨Ò¡¤ÇÒÁ໚¹ÀÔ¡ÉØà¾ÃÒÐÅÑ¡¢âÁ è ñò »ÒÃÒªÔ¡·Õè ó à¡ÕÂǡѺ¡ÒâҴ¨Ò¡¤ÇÒÁ໚¹ÀÔ¡ÉØà¾ÃÒЦ‹ÒÁ¹ØɏãˌµÒ ñö è »ÒÃÒªÔ¡·Õè ô à¡ÕÂǡѺ¢Ò´¨Ò¡¤ÇÒÁ໚¹ÀÔ¡ÉØà¾ÃÒÐÍÇ´¤Ø³ÇÔàÈÉ·ÕäÁ‹Áã¹µ¹ñù è è Õ ÁËÒâ¨Ã õ ¨Ó¾Ç¡ òñ ó.àµÃʡѳ± ÍҺѵ˹ѡ·ÕµÍ§ÍÒÈÑÂʧ¦ã¹¡ÒÃÃЧѺâ·É ñó ¢ŒÍ òô Ô è Œ Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ·Õè ñ à¡ÕÂǡѺµŒÍ§ÍҺѵ˹ѡà¾ÃÒзӹéÓÍÊبãˌà¤Å×͹ è Ô Ô è òô Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ·Õè ò à¡ÕÂǡѺµŒÍ§ÍҺѵ˹ѡà¾ÃÒÐÁÕ¨µ¡Ó˹Ѵ¨ÑºµŒÍ§¡ÒÂË­Ô§ òõ è Ô Ô Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ·Õè ó à¡ÕÂǡѺµŒÍ§ÍҺѵ˹ѡà¾ÃÒÐÁÕ¨µ¡Ó˹Ѵ¾Ù´à¡ÕÂÇË­Ô§ òö è Ô Ô é (òó)
 25. 25. Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ·Õè ô à¡ÕÂǡѺµŒÍ§ÍҺѵ˹ѡà¾ÃÒоٴãˌ˭ԧºÓàÃ͵¹´ŒÇ¡ÒÁ òø è Ô Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ·Õè õ à¡ÕÂǡѺµŒÍ§ÍҺѵ˹ѡà¾ÃÒЪѡÊ×ͪÒÂË­Ô§ è Ô è òù Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ·Õè ö à¡ÕÂǡѺµŒÍ§ÍҺѵ˹ѡà¾ÃÒÐÊÌҧ¡Ø®´Ç¡ÒâÍãË­‹à¡Ô¹ óñ è Ô ÕŒ Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ·Õè ÷à¡ÕÂǡѺµŒÍ§ÍҺѵ˹ѡà¾ÃÒÐÊÌҧÇÔËÒà äÁ‹ä´Œãˌʧ¦áÊ´§·Õèóó è Ô Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ·Õè ø à¡ÕÂǡѺµŒÍ§ÍҺѵ˹ѡà¾ÃÒÐ⨷ÍҺѵ»ÒÃÒªÔ¡äÁ‹ÁÁÅ óô è Ô Ô ÕÙ Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ·Õè ù à¡ÕÂǡѺµŒÍ§ÍҺѵ˹ѡà¾ÃÒÐ͌ҧàÅÊ⨷ÍҺѵ»ÒÃÒªÔ¡ óö è Ô Ô Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ·Õè ñð à¡ÕÂǡѺµŒÍ§ÍҺѵ˹ѡà¾ÃÒзÓʧ¦ãˌᵡ¡Ñ¹ è Ô ó÷ Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ·Õññ à¡ÕÂǡѺµŒÍ§ÍҺѵ˹ѡà¾ÃÒÐ໚¹¾Ç¡¢Í§¼Œ·Óʧ¦ãˌᵡ óù è è Ô Ù Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ·Õè ñò à¡ÕÂǡѺµŒÍ§ÍҺѵ˹ѡà¾ÃÒÐ໚¹¼ŒÇÒÂÒ¡Ê͹ÂÒ¡ è Ô Ù‹ ôñ Êѧ¦Ò·ÔàÊÊ·Õè ñó à¡ÕÂǡѺµŒÍ§ÍҺѵ˹ѡà¾ÃÒлÃзØÉÌÒÂÊ¡ØÅ(»ÃШº¤ÄËÑʶ)ôò è Ô ô.͹Ôµ¡Ñ³± NjҴŒÇÂÍҺѵ͹äÁ‹á¹‹ÇҨФÇûÃѺ¢ŒÍä˹ ÁÕ ò ÊÔ¡¢Òº· ô÷ ÔÑ ‹ ͹ÔµÊÔ¡¢Òº··Õè ñ à¡ÕÂǡѺÃٻ˹֧¹Ñ§·Õź¤×ÍÍÒʹСӺѧ¡ÑºË­Ô§¤¹Ë¹Ö§ô÷ è è è èÑ è ͹ÔµÊÔ¡¢Òº··Õè ò à¡ÕÂǡѺÃٻ˹֧¹Ñ§ã¹ÍÒʹС֧¡ÓºÑ§¡ÑºË­Ô§¤¹Ë¹Ö§ ôù è è è è è ÀÔ¡¢ØÇÀ§¤ ÀÒ¤ ò (¾ÃÐÇԹ»®¡àŋÁ ò) Ô Ñ Ñ õñ ñ.¹ÔÊÊѤ¤Ô¡ѳ± ÍҺѵ»Ò¨ÔµµÕ ·ÕµÍ§ÊÅÐÊÔ§¢Í§ óð ÊÔ¡¢Òº· Ô è Œ è õò ¨ÕÇÃÇÃä ÇÃä·Õè ñ NjҴŒÇ¨ÕÇà ÁÕ ñð ÊÔ¡¢Òº· õò ÊÔ¡¢Òº··Õè ñ à¡ÕÂǡѺ¡°Ô¹à´ÒÐáŌÇà¡çºÍµÔàá¨ÕÇÃänjà¡Ô¹ ñð Çѹ õò è ÊÔ¡¢Òº··Õè ò à¡ÕÂǡѺ¡°Ô¹à´ÒÐáŌÇÍ‹»ÃÒȨҡäµÃ¨ÕÇÃáÁŒ¤¹Ë¹Ö§ õó è Ù × è ÊÔ¡¢Òº··Õè ó à¡ÕÂǡѺ¡°Ô¹à´ÒÐáŌÇà¡çºÍ¡ÒŨÕÇÃänjà¡Ô¹ ñ à´×͹ õõ è ÊÔ¡¢Òº··Õè ô à¡ÕÂǡѺ¡ÒÃ㪌¹Ò§ÀÔ¡Éسãˌ«¡, ŒÍÁ, ·Øº¨ÕÇÃà¡‹Ò õö è Õ Ñ ÊÔ¡¢Òº··Õè õ à¡ÕÂǡѺ¡ÒÃÃѺ¨ÕÇèҡÁ×ͧ͢¹Ò§ÀÔ¡ÉØ³Õ ·ÕÁ㪋­ÒµÔ õ÷ è è Ô ÊÔ¡¢Òº··Õè ö à¡ÕÂǡѺ¡ÒâͨÕÇõ‹Í¤ÄËÑʶ ·ÕÁ㪋­ÒµÔ è è Ô õ÷ ÊÔ¡¢Òº··Õè ÷ à¡ÕÂǡѺÁÕ¼»ÇÒóҨÕÇÃänjÁÒ¡ÀÔ¡ÉØúänjà¡Ô¹¨Ó¹Ç¹ õù è ŒÙ Ñ ÊÔ¡¢Òº··Õè ø à¡ÕÂǡѺࢌÒä»ËÒ¡Ó˹´ª¹Ô´¨ÕÇà µ‹Í¼Œ·¨Ð¶ÇÒ¨ÕÇà öð è Ù Õè ÊÔ¡¢Òº··Õè ù à¡ÕÂǡѺࢌÒä»ËÒ¼Œ¶ÇÒ¨ÕÇÃòÃÒÂãˌÃÇÁ¡Ñ¹ËÒ¨ÕÇÃ·Õ´Õ öñ è Ù è ÊÔ¡¢Òº··Õè ñð à¡ÕÂǡѺ¡Ò÷ǧ¨ÕÇèҡäÇÂÒÇѨ¡Ãà¡Ô¹»ÃÐÁÒ³ öò è (òô)
 26. 26. â¡ÊÔÂÇÃä ÇÃä·Õè ò NjҴŒÇÂäËÁ ÁÕ ñð ÊÔ¡¢Òº· öõ ÊÔ¡¢Òº··Õè ñ à¡ÕÂǡѺ¡ÒÃËŋÍÊѹ¶Ñµ (à¤Ã×ͧ»Ù¹§) à¨×Í´ŒÇÂäËÁ öõ è è Ñè ÊÔ¡¢Òº··Õè ò à¡ÕÂǡѺ¡ÒÃËŋÍÊѹ¶Ñµ´ŒÇ¢¹à¨ÕÂÁ´ÓŌǹ è öö ÊÔ¡¢Òº··Õè ó à¡ÕÂǡѺ¡ÒÃËŋÍÊѹ¶Ñµ¢¹à¨ÕÂÁ´Óà¡Ô¹ ò ã¹ ô ʋǹ öö è ÊÔ¡¢Òº··Õè ô à¡ÕÂǡѺ¡Ò÷Õʹ¶Ñµà¡‹Ò㪌§äÁ‹¶§ ö »‚Ëŋͧ͢ãËÁ‹ ö÷ è èÑ Ñ Ö ÊÔ¡¢Òº··Õè õ à¡ÕÂǡѺ¡ÒÃËŋÍÊѹ¶ÑµäÁ‹¹Ó¢Í§à¡‹Ò»¹Å§ã¹¢Í§ãËÁ‹ öø è ÊÔ¡¢Òº··Õè ö à¡ÕÂǡѺà´Ô¹·Ò§ä¡Å¹Ó¢¹à¨ÕÂÁä»àͧà¡Ô¹ ó ⪹ ÷ð è ÊÔ¡¢Òº··Õè ÷ à¡ÕÂǡѺ¡ÒÃ㪌À¡Éسãˌ«¡, ŒÍÁ, ÊÒ§¢¹à¨ÕÂÁ è Ô Õ Ñ ÷ñ ÊÔ¡¢Òº··Õè ø à¡ÕÂǡѺ¡ÒÃÃѺ ãˌúà§Ô¹·Í§ ËÃ×ÍÂÔ¹´Õ·à¢Òà¡çºänjãˌ ÷ò è Ñ Õè ÊÔ¡¢Òº··Õè ù à¡ÕÂǡѺ¡Ò÷ӡÒë×Í¢Ò ´ŒÇÂÃÙ»ÂÐ (à§Ô¹µÃÒ) è é  ÷ó ÊÔ¡¢Òº··Õè ñð à¡ÕÂǡѺ¡Ò÷ӡÒÃáÅ¡à»ÅÕ¹ÁÕ»ÃСÒõ‹Ò§ æ è è ÷ô »˜µµÇÃä ÇÃä·Õè ó NjҴŒÇºҵà ÁÕ ñð ÊÔ¡¢Òº· ÷ö ÊÔ¡¢Òº··Õè ñ à¡ÕÂǡѺ¡ÒÃà¡çºÍµÔàáºÒµÃ änjà¡Ô¹ ñð Çѹ è ÷ö ÊÔ¡¢Òº··Õè ò à¡ÕÂǡѺºÒµÃÌÒÇäÁ‹à¡Ô¹ õ áˋ§ ãˌ¨ÒºҵÃãËÁ‹ ÷÷ è ‹ ÊÔ¡¢Òº··Õè ó à¡ÕÂǡѺ¡ÒÃà¡çºàÀÊѪ õ änjà¡Ô¹ ÷ Çѹ è ÷ø ÊÔ¡¢Òº··Õè ô à¡ÕÂǡѺ¡ÒÃËÒ-·Ó¼ŒÒÍÒº¹éÓ½¹¹Í¡àÇÅÒ·Õ¡Ó˹´ ÷ù è è ÊÔ¡¢Òº··Õè õ à¡ÕÂǡѺ¡ÒÃãˌ¨ÇÃᡋÀ¡ÉØ͹áÅŒÇ â¡Ã¸¹ŒÍÂ㨠ªÔ§¤×¹ øð è Õ Ô ×è ÊÔ¡¢Òº··Õè ö à¡ÕÂǡѺ¡ÒâʹŒÒÂÁÒàͧãˌªÒ§ËÙ¡·Í໚¹¨ÕÇÃ è ‹ øð ÊÔ¡¢Òº··Õè ÷ à¡ÕÂǡѺ¡ÒÃãˌªÒ§·Í¨ÕÇôաNjҼŒ·¨Ð¶ÇÒÂÊѧ è ‹ Ù Õè è øñ ÊÔ¡¢Òº··Õè ø à¡ÕÂǡѺ¡ÒÃà¡çº¼ŒÒÍѨਡ¨ÕÇÃänjà¡Ô¹ÊÁÑ·ӨÕÇà è øò ÊÔ¡¢Òº··Õè ù à¡ÕÂǡѺ¡ÒÃÍ‹»ÒÁÕÀÂà¡çº¨ÕÇÃ㹺ŒÒ¹à¡Ô¹ ö ¤×¹ è Ù † Ñ øô ÊÔ¡¢Òº··Õè ñð à¡ÕÂǡѺ¡ÒùŒÍÁÅÒÀ·Õ¨Ð¶ÇÒÂʧ¦ÁÒà¾×͵¹ è è è øõ ò.»Ò¨ÔµµÕ¡³± ÍҺѵ͹Âѧ¡ØÈŸÃÃÁãˌµ¡ä» ÃÇÁ ùò ÊÔ¡¢Òº· øö  Ñ ÔÑ ÁØÊÒÇÒ·ÇÃä ÇÃä·Õè ñ NjҴŒÇ¡Òþٴ»´ ÁÕ ñð ÊÔ¡¢Òº· øö ÊÔ¡¢Òº··Õè ñ à¡ÕÂǡѺ¡Òþٴãˌ¤ÅÒ´à¤Å×͹¨Ò¡¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ è è øö ÊÔ¡¢Òº··Õè ò à¡ÕÂǡѺ¡ÒþٴàÊÕ´ᷧãˌà¨çºã¨ è ø÷ ÊÔ¡¢Òº··Õè ó à¡ÕÂǡѺ¡ÒþٴʋÍàÊÕ´ãˌ·ÐàÅÒСѹ è øø (òõ)

×