ηλ. δ νσεις α΄ γυμνασίου

1,955 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,955
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
307
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ηλ. δ νσεις α΄ γυμνασίου

 1. 1. Ηλεκηρομικές διεσθύμζεις ιζηοζελίδωμ και βίμηεο για ηο μάθημα ηης μοσζικής
 2. 2. 1. Ση είλαη κνπζηθή Blogs γηα ηνλ νξηζκό ηεο κνπζηθήο: http://yourforum.gr/InvisionBoard/index.php?showtopic=45385 http://forum.kithara.gr/index.php?topic=6630.25 http://www.makemusic.gr/forum/vbarticles.php?do=article&articleid=5 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE ΤΣ: Μάζεκα Κηζάξαο (3:14) http://www.youtube.com/watch?v=0iCUkOZaOcw ΤΣ: Μάζεκα Υνξωδίαο (7:48) http://www.youtube.com/watch?v=SxXyTGjISMw YT: Sound of Music | Central Station Antwerp (Belgium) (4:01) http://www.youtube.com/watch?v=7EYAUazLI9k YT: ALIKI VOUGIOUKLAKI - NTO RE MI ( MELODIA TIS EYTYXIAS ) http://www.youtube.com/watch?v=GdUOw-ZRQg8&feature=related
 3. 3. 2. Γηαηί ππάξρνπλ νη λόηεο; http://www.peemde.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=34 http://users.otenet.gr/~djv14/jim/jimtheory.htm http://www.musicportal.gr/byzantine_music_system/?lang=el ΤΣ: Music Lesson - Reading Music (2:49) http://www.youtube.com/watch?v=rjD7C6IsBX8 ΤΣ: Bach, Toccata and Fugue in D minor, organ (8:43) http://www.youtube.com/watch?v=ipzR9bhei_o
 4. 4. 3. Ήχος – Ακοή  http://www.clab.edc.uoc.gr/physics/sound/sound_1.htm  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%87%CE%BF%CF%82  http://www.medlook.net.cy/article.asp?item_id=2100  http://www.medlook.net.cy/article.asp?item_id=1773  http://www.findsounds.com/ Μητανή αναζήτησης ήτων  ΤΣ: Annoying sounds (1:53)  http://www.youtube.com/watch?v=sagpqzH9O88  ΤΣ: Galen Breaks a Glass with His Voice (1:26)  http://www.youtube.com/watch?v=PlpXrB4NP3w  ΤΣ: How Ear Works (1:00)  http://www.youtube.com/watch?v=skXQ6PuIc4s  ΤΣ: Ondas Sonoras ( Sound waves) (1:10)  http://www.youtube.com/watch?v=hIWova0DG48
 5. 5. 4. Απ’ ηα ςειά ζηα ρακειά • http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%89%CF%87%CE%BF%CF%82 • http ://www.writedesignonline.com/resources/design/rules/EMunch-Scream.jpg • ΤΣ: Hearing Test (5:11) • http://www.youtube.com/watch?v=4G60hM1W_mk
 6. 6. 5. Απ’ ηα δπλαηά ζηα ζηγαλά  http://www.soundservice.gr/tilehirismos.htm κόθηης ένηαζης ήτοσ  http://www.e-tipos.com/content/staticfiles/issues/2008/06/01/010608%2035.pdf «Ζ ένηαζη ζκοηώνει ηη μοσζική» Άρθρο ηοσ ΔΣ.  ΤΣ: Ravel - Bolero - Daniel Barenboim - Berliner Phil. Pt. 1 (7:08)  http://www.youtube.com/watch?v=S2q-gWMAGjw  ΤΣ: Ravel - Bolero - Daniel Barenboim - Berliner Phil. Pt. 2 (8:20)  http://www.youtube.com/watch?v=MP3qwZxm7p4  ΤΣ: The Sound of Silence(Live) – 2003 (3:48)  http://www.youtube.com/watch?v=kdD52DAaFRs
 7. 7. 6. Αξγά ή γξήγνξα; http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid =30 Άρθρο για ηη τρονική αγωγή http://www.ecclesia.gr/greek/archbishop/meletes/manual_ieropsalti_17.html Άρθρο για ηην τρονική αγωγή ζηην εκκληζία http://users.auth.gr/~papadeli/PUBLICATIONS/Sinapsis%20Dec08.pdf Δπιζηημονικό ζύγγραμμα για ηον τρόνο ζηη μοσζική http://84.16.250.254/albums/9489?cln=gr ΤΣ: ΣΑ ΘΟΘΘΗΛΑ ΠΑΣΗΛΗΑ - ΚΑΡΓΑΡΗΣΑ ΕΟΡΚΠΑΙΑ http://www.youtube.com/watch?v=9SVfsTktiNk&feature=related ΤΣ: Helmut Lotti Kalinka Russian Songs (3:30) http://www.youtube.com/watch?v=5Srk5SpVTsE
 8. 8. 7. Έχει χρώμα η μουσική;  ΤΣ: Helium Balloon Singing and Talking (2:09)  http://www.youtube.com/watch?v=dek8bO9LmBw  ΤΣ: Η ΖΩΗ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑ - ΔΗΜΗΣΡΗ΢ ΔΙΑΜΑΝΣΙΔΗ΢ (0:30)  http://www.youtube.com/watch?v=cV8328pR8qU  ΤΣ: Η ΖΩΗ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑ - ΛΙΝΑ ΢ΑΚΚΑ (0:31)  http://www.youtube.com/watch?v=CKXRLwPWDso  ΤΣ: Η ΖΩΗ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑ - ΓΙΑΝΝΗ΢ Σ΢ΙΜΙΣ΢ΕΛΗ΢ (0:32)  http://www.youtube.com/watch?v=oh0NlRV47fM  ΤΣ: Η ΖΩΗ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑ - ΝΙΚΟ΢ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ΢ (0:35)  http://www.youtube.com/watch?v=4DJ9JJyqsYg  ΤΣ: Η ΖΩΗ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑ - ΖΕΣΑ ΜΑΚΡΤΠΟΤΛΙΑ (0:31)  http://www.youtube.com/watch?v=g1Jaam6wuPI  ΤΣ: Ευριδίκη - Η ζωή έχει χρώμα - Evridiki I Zoi Exei Xroma (3:46)  http://www.youtube.com/watch?v=PufsIixKx-A  ΤΣ: Pio kali i monaxia (2:56)  http://www.youtube.com/watch?v=JjGq-tI2Uqg  ΤΣ: F.Pliatsikas An tha mporousa ton kosmo na allaza (3:22)  http://www.youtube.com/watch?v=LCp7muaQQzA
 9. 9. 8. Όια μεθηλνύλ από ηελ νξγάλσζε – Ο ξπζκόο  http://www.musicportal.gr/ancient_greek_music_rhythm/?lang=el Ο ξπζκόο ζηελ αξραία ειιεληθή κνπζηθή  http://www.classicalmusic.gr/features/article.php?id=129 Ρπζκόο θαη ηέκπν ζηελ εξκελεία ηεο κνπζηθήο.  http://www.pgmusic.com/ Παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο “Band in the box”, ξπζκνί γηα ηνλ Ζ/Τ  http://www.rembetiko.gr/forums/forumdisplay.php?f=474 Φόξνπκ γηα ιαϊθνύο θαη ξεκπέηηθν πε ξπζκνύο  http://wiki.kithara.gr/%CE%A1%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF Διιεληθνί ξπζκνί  ΤΣ: Paul gilbert Rhythm lesson (5:11) μάθημα ρσθμών με ηλ. κιθάρα  http://www.youtube.com/watch?v=FCojcP_6AkI  ΤΣ: Rhythm Lessons - Practice Rhythm (8:25) μάθημα ρσθμών με πιάνο  http://www.youtube.com/watch?v=tbCyj210cQc  ΤΣ: How Music Works 2 - Rhythm - Part 1 (!0:01) Πέντε 10λεπτα βίντεο  http://www.youtube.com/watch?v=c_jEkNiYFNc  ΤΣ: Stomp- Stomp Out Loud (3:48) Ακολοσθούν κι άλλα βίντεο της παροσσίασης  http://www.youtube.com/watch?v=Zu15Ou-jKM0  ΤΣ: MVA - MAD 08 Going Through - Maria Korinthiou 301 kai simera (4:30)  http://www.youtube.com/watch?v=n7sjpQel094  ΤΣ: Ζκηζθνύκπξηα-Βνπθνιηθό [High Quality] (4:16)  http://www.youtube.com/watch?v=06_ZYgmI-pQ
 10. 10. 9. Η κεισδία  http://www.artissimo.gr/greek/cm_glossaryx/melodyx.htm  http://www.pare-dose.net/blog/?p=2719 Οη ραξαθηεξηζηηθόηεξεο κειωδίεο ηεο θιαζζηθήο κνπζηθήο  ΤΣ: Walt Disney - Adventures In Music : Melody – 1953 (10:09)  http://www.youtube.com/watch?v=KgMRi_hHQKA  ΤΣ: Natasa Theodoridou-Mia glykia melwdia (4:03)  http://www.youtube.com/watch?v=i4tPkWx6Sq0  ΤΣ: Active Member - I melodia tis parakmis (3:47)  http://www.youtube.com/watch?v=GRpkhv4Q42A  ΤΣ: Ζ Φωηεηλή Πιεπξά Σεο Εωήο - Μαθξηλά Ξαδέξθηα (4:02)  http://www.youtube.com/watch?v=iCnvd5_Q7gQ  ΤΣ: ALIKI VOUGIOUKLAKI - NTO RE MI ( MELODIA TIS EYTYXIAS ) (1:23)  http://www.youtube.com/watch?v=GdUOw-ZRQg8  ΤΣ: Sound Of Music (Do Re Mi) (4:51)  http://www.youtube.com/watch?v=ZCq92OKg9jE  ΤΣ: Susan Boyle - Britains Got Talent 2009 Episode 1 - Saturday 11th April (5:49)  http://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWyk  ΤΣ: ☆"Britains Got Talent ♥ Connie Talbot, age 6, WOWs Simon Cowell !" (4:57)  http://www.youtube.com/watch?v=wldNJRlifp4  ΤΣ: How Music Works 1 - Melody - Part 1 (9:56) Πέντε 10λεπτα βίντεο.  http://www.youtube.com/watch?v=PnbOWi6f_IM  ΤΣ: Constantinopolitan Hymn of Love[2]Πνιίηηθνο Ύκλνο ηεο Αγάπεο -2 (7:05)  http://www.youtube.com/watch?v=7elz7eeXud4  ΤΣ: Cosi fan tutte - Recitativo & Aria "Per Pieta" Youth Opera (7:48)  http://www.youtube.com/watch?v=T3zL4uHmk_Q
 11. 11. 10. Πώς παροσσιάζοσμε τη μοσσική  http://sfrang.com/selides/musorg/Instrum03.htm Ζ ηζηνξία ηεο νξρήζηξαο  http://choir.ntua.gr/ Υνξωδία θνηηεηώλ Δζλ. Μεηζόβεηνπ Πνιπηερλείνπ  http://gym-mous-lamias.fth.sch.gr/ Μνπζηθό ζρνιείν Λακίαο  http://www.lamia-band.com/ Γεκνηηθή Φηιαξκνληθή Λακίαο  http://chorodialamias.blogspot.com/ Γεκνηηθή Υνξωδία Λακίαο  http://stylidahor.blogspot.com/ Γεκνηηθή Υνξωδία ΢ηπιίδαο  ΤΣ: Pernalonga Pianista (6:50) Ρεζηηάι πηάλνπ κε ηνλ Bungs Bunny  http://www.youtube.com/watch?v=BnGxesAICwI  ΤΣ: Hilary Hahn Ernst Last Rose of Summer (9:36)  http://www.youtube.com/watch?v=hZN10K10WYo  ΤΣ: Rossini's "Cats Duet" (animation) (2:55)  http://www.youtube.com/watch?v=1DinASQRRFA  ΤΣ: Chicago Wedding Ceremony Music Classical Trio Canon in D (1:56)  http://www.youtube.com/watch?v=wlG3UdOLFTw  ΤΣ: True Colours Quartet (2:35)  http://www.youtube.com/watch?v=bjPcvtmqr9w  ΤΣ: The King's singers (4:56)  http://www.youtube.com/watch?v=dDZpZPFGzOA  ΤΣ: H καηηά ελόο παηδηνύ (3:42) Παιδική χορωδία  http://www.youtube.com/watch?v=7KALwsiAAfs  ΤΣ: Γνμνινγία-Οη Μαΐζηνξεο ηεο Φαιηηθήο Σέρλεο (7:20) Λειτουργική  http://www.youtube.com/watch?v=No4k29F6hlo  ΤΣ: Ύκλνη ηωλ Σξηώλ Ηεξαξρώλ από ηε Βπδαληηλή ρνξωδία ηεο Υ.Φ.Γ. (10:22) Συναυλιακή  http://www.youtube.com/watch?v=dzq1tGzD8uU
 12. 12. 11. Ο καέζηξνο  http://www.youtube.com/watch?v=dzq1tGzD8uU ΢πλέληεπμε κ’ έλαλ καέζηξν  http://www.classicalmusic.gr/features/article.php?id=1189 Ο ξόινο ηνπ καέζηξνπ  ΤΣ: Mickey Mouse - Symphony Hour (7:34)  http://www.youtube.com/watch?v=GXT-6Ana2yM  ΤΣ: bugs bunny direttore d' orchestra (2:08)  http://www.youtube.com/watch?v=7H7NwZL6A94  ΤΣ: Arturo Toscanini (6:37)  http://www.youtube.com/watch?v=bqmmTjC3ffk  ΤΣ: Karajan - Beethoven Symphony No. 3 'Eroica' - Part 1 (24:32)  http://www.youtube.com/watch?v=FFltqVS8d9I  ΤΣ: Bernstein rehearses Kiri and Jose for 'Tonight' (4:00)  http://www.youtube.com/watch?v=bWRBtdrw88E  ΤΣ: ΢πλαπιία Γεκήηξε Μεηξόπνπινπ (10:48)  http://www.youtube.com/watch?v=M0__2YtgAGw
 13. 13. 12. Η αλζξώπηλε θσλή http://www.peemde.gr/portal/index.php?option=com_content&task= view&id=42&Itemid=33 Άξζξν γηα ηηο αλζξώπηλεο θωλέο http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF% CE%B1_%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF% 82 Μαξία Κάιιαο http://www.callas.it/ http://www.lucianopavarotti.com/ ΤΣ: Maria Callas sings "Voi lo sapete" from Cavalleria (3:37) http://www.youtube.com/watch?v=50f_qPBofFw ΤΣ: Pop Music's Top 10 Alto-Range Vocalists (9:56) http://www.youtube.com/watch?v=PcsmaLqQqkw ΤΣ: Three Tenors singing "La donna e mobile" (5:47) http://www.youtube.com/watch?v=HcGoY4COi-I ΤΣ: Glenn Miller sings A Basso Profundo Am I (2:59) http://www.youtube.com/watch?v=eo_lUP_Jdt0 ΤΣ: The Man of 101 More...er Voices (8:35) http://www.youtube.com/watch?v=1XunezwEKHk ΤΣ: Huun Huur Tu at Philadelphia Folk Festival, August 2006 (3:32) http://www.youtube.com/watch?v=RxK4pQgVvfg
 14. 14. 13. Φσσιολογία της ανθρώπινης υωνής  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CE%BD%CE%AE  http://www.classicalmusic.gr/features/article.php?id=1054  http://www.medlook.net.cy/article.asp?item_id=860  http://www.medlook.net/kids/voice.asp  ΤΣ: Video Stroboscopy of the Vocal Cords (2:03)  http://www.youtube.com/watch?v=ajbcJiYhFKY  ΤΣ: The Man of Another 100 Voices (5:04)  http://www.youtube.com/watch?v=f2krVT5R9PQ  ΤΣ: Vocal lessons (6:53)  http://www.youtube.com/watch?v=iPhD3myRDjg  ΤΣ: Orthophonie (1:34)  http://www.youtube.com/watch?v=9MkiGWyzAWU
 15. 15. 14. Ορθουωνία  ΤΣ: ELISAVET-TAMPAKHS (2:02)  http://www.youtube.com/watch?v=tSjZOZMJrNE  ΤΣ: mathimata or8ofonias (2:13)  http://www.youtube.com/watch?v=jUKCF7JlVVQ  ΤΣ: amalia (part 1) (10:04)  http://www.youtube.com/watch?v=OurAadBmBxg  ΤΣ: fili fili me litrwneis (2:49)  http://www.youtube.com/watch?v=GFGQxgEZgYo  ΤΣ: ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΢ΥΟΛΗΑΕΔΗ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΚΤΡΗΑΚΖ (2:00 – 4:38)  http://www.youtube.com/watch?v=4K5vqW0tdlI  ΤΣ: Orthophonie-Test de la bougie (1:27)  http://www.youtube.com/watch?v=MsLs1bowmp4
 16. 16. 15. Τα μοσσικά όργανα  http://sfrang.com/selides/musorg/Instrum02.htm Παποςζίαζη ηων οπγάνων  http://orxistra.blogspot.com/ Παποςζίαζη ηων οπγάνων  http://www.orfeas.org.gr/ Παπαδοζιακά ελληνικά μοςζικά όπγανα  http://www.rembetiko.gr/forums/forumdisplay.php?f=416 Forum για ηα παπαδοζιακά ελληνικά μοςζικά όπγανα  http://www.oddmusic.com/ Μοςζείο παπάξενων μοςζικών οπγάνων  http://www.peemde.gr/portal/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=16&Itemid=36 Άπθπο - παποςζίαζη  http://www.musicportal.gr/musical_instruments Πόπηαλ  http://www.soundjunction.org/instrumentsandvoices/default.aspa  http://www.sfskids.org/templates/home.asp?pageid=1 Εκπ/κο – Διαδπαζηικό site  http://www.dsokids.com/2001/rooms/musicroom.asp Εκπ/κο – Διαδπαζηικό site  http://www.gemueseorchester.org/ Οπσήζηπα λασανικών ηηρ Βιέννηρ (& βίνηεο [5:56])  http://video.google.com/videoplay?docid=-801432239693985879 (38:48) Βίνηεο για ηα όπγανα  ΥΤ: Disney '53 - Toot Whistle Plunk and Boom (10:19)  http://www.youtube.com/watch?v=8iVf0pPHvjc  ΥΤ: Counterpoint - The Story of the Baroque Orchestra (3:33) Κινούμενα ζσέδια  http://www.youtube.com/watch?v=UhnV8IQRpVE  ΥΤ: Introduction of handmade vegetable musical instruments (2:30)  http://www.youtube.com/watch?v=N5aUz9cDaCY
 17. 17. 16. Πώο ρσξίδνπκε ηηο κνπζηθέο (Α) ΘΡΗ΢ΚΕΤΣΙΚΕ΢  http://www.classicalmusic.gr/features/article.php?id=1062 ΢πλέληεπμε ηνπ Άιθε Μπαιηά γηα ην θεζηηβάι ζξεζθεπηηθήο κνπζηθήο Πάηκνπ  http://www.hch.culture.gr/5/52/docs/irodeio_ier_mous.pdf Σν πξόγξακκα ηωλ εθδειώζεωλ «Ηεξέο κνπζηθέο» από ην Ζξώδεην  http://www.musicportal.gr/mplinks?c=19&lang=el&r=byzantine_music Πόξηαι γηα ηε Βπδαληηλή κνπζηθή  ΤΣ: First Delphic Hymn to Apollo [original fragment] (3:58)  http://www.youtube.com/watch?v=8I0EgfFsJMk  ΤΣ: Πέηξνο Μπεξεθέηεο Σηο Θεόο Μέγαο (2:08)  http://www.youtube.com/watch?v=a4G-myfG-MI  ΤΣ: Choir in Moscow, Russia (4:49)  http://www.youtube.com/watch?v=dbNW1kTZwBo  ΤΣ: Liturgia Eucaristica: Offertorio, Prefazio e Consacrazione (10:00)  http://www.youtube.com/watch?v=NE5nq2C0QVs  ΤΣ: Ethiopian Church Music (8:35)  http://www.youtube.com/watch?v=KE-ycqs0gPc  ΤΣ: Adhan - Islamic call to prayer (3:24)  http://www.youtube.com/watch?v=UlLaUCAQlQQ  ΤΣ: La ilaha illallah - Zikr, Zikar, dhikar 1 (http://bigakhi.blogspot.com) (5:43)  http://www.youtube.com/watch?v=WOUHk-JQsW4  ΤΣ: Tibetan Chant (5:00)  http://www.youtube.com/watch?v=_vkaVksYxMs
 18. 18. 16. Πώο ρσξίδνπκε ηηο κνπζηθέο (Β) ΛΑΪΚΔ΢  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AD% CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83 %CE%B9%CE%BA%CE%AE Ρεκπέηηθε κνπζηθή  http://www.musicportal.gr/folk_song_music/?lang=el Λαϊθό ηξαγνύδη  ΤΣ: ΓΑΝΑΓΗΟ ΚΟΝΗΣ΢Α΢- GANADIO KONITSAS (0:59)  http://www.youtube.com/watch?v=e_awQnuJJVs  ΤΣ: E. ΠΑΠΑΡΗΕΟΤ- ΢ΤΝΑΤΛΗΑ ΢ΣΟ ΒΟΛΟ 5/9 (1:36)  http://www.youtube.com/watch?v=AVjeb4CVLEY  ΤΣ: India Arie in Brazil with Ilê Aiyê ( 4:43)  http://www.youtube.com/watch?v=nyKw3sHYudc  ΤΣ: Panathinaikos fans singing anthem θηιαζινη ηξαγνπδνπλ πκλν 2 (1:03)  http://www.youtube.com/watch?v=SerNiXMedEg  ΤΣ: Πάκε θαη ηνλ ύκλν καο (0:22)  http://www.youtube.com/watch?v=x_zhEoR980I
 19. 19. 16. Πώο ρσξίδνπκε ηηο κνπζηθέο (Γ) ΔΝΣΔΥΝΔ΢  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD% CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9 %CE%BA%CE%AE Έληερλε ειιεληθή κνπζηθή  http://www.musicportal.gr/greek_modern_music/?lang=el Πόξηαι  http://www.u-topia.gr/issues/58/137 Άξζξν γηα ηελ αξαβηθή έληερλε κνπζηθή  ΤΣ: Alkinoos Ioannidis - Tha mai konta sou otan me thes (2:15) ΢ύγρξνλε ειιεληθή  http://www.youtube.com/watch?v=ybBE3Z1HNyc  ΤΣ: Debussy: L'après-midi d'un faune (Stokowski) part ½ (6:10) Γαιιηθή  http://www.youtube.com/watch?v=F5A4CkUAazI  ΤΣ: Ottoman Turkish Music from 17th century - Nikriz Peşrev (5:32) Σνύξθηθε  http://www.youtube.com/watch?v=--Zztr6nhTE
 20. 20. 17. Πώς ζσνδσάζοσμε ηις μελωδίες – ΢σνήτηζη – Τθή ΜΟΝΟΦΩΝΙΑ • http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%89%CE %BD%CE%AF%CE%B1 • ΤΣ: Gia pou to vales kardia mou (Paspala) (3:38) • http://www.youtube.com/watch?v=FS19TfqAqBQ • ΤΣ: Σεραηάκια ηζέπης...- Ι. Καταιρίηζας & Παιδική τορωδία ΢πύροσ Ιάμπροσ (3:20) • http://www.youtube.com/watch?v=4hpCyK3Up-w ΟΜΟΦΩΝΙΑ • http://www.musipedia.gr/index.php/%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%86%CF%89%CE% BD%CE%AF%CE%B1 • http://www.sfskids.org/templates/musicLabF.asp?pageid=16 Γιαδραζηικό παιτνίδι • ΤΣ: Olympic Anthem Opening Ceremony (2:41) • http://www.youtube.com/watch?v=Fy4UHbQ9w2U • ΤΣ: Κάθημα Υορωδίας (7:48) • http://www.youtube.com/watch?v=SxXyTGjISMw • ΤΣ: Ode To Joy (1:41) Muppet show • http://www.youtube.com/watch?v=xpcUxwpOQ_A ΕΤΕΡΟΦΩΝΙΑ • http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%86%CF %89%CE%BD%CE%AF%CE%B1 • http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&sid=1538 Άρθρο • ΤΣ: PETROLOUKAS CHALKIAS - EPIRUS – GREECE (7:10) • http://www.youtube.com/watch?v=WNAysHNqgK0 • ΤΣ: ΚΟΗΡΟΙΟΗ ΢ΣΟ ΠΟΙΤΦΧΛΗΘΟ ΘΑΡΑΒΑΛΗ / ΦΧΣΑΦΗΔ΢ ΣΖ΢ ΑΙΙΖ΢ ΟΥΘΖ΢ (1:42) • http://www.youtube.com/watch?v=y3EYZtfopzg
 21. 21. 17. Πώς ζσνδσάζοσμε ηις μελωδίες – ΢σνήτηζη – Τθή ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ • http://www.polyphonic.gr/ Ζπειρώηικη πολσθωνία • http://www.polyphonia.gr/ Κοσζικολογικό περιοδικό • ΤΣ: 'Star Wars (John Williams Is The Man)' - an a cappella tribute [HQ, Closed Captioned] (6:10) Κινηματογραφικά θέματα • http://www.youtube.com/watch?v=lk5_OSsawz4 • ΤΣ: Baaaaaaaaaaach (3:18) • http://www.youtube.com/watch?v=63X3GI_EMCI • ΤΣ: The King's singers (4:56) • http://www.youtube.com/watch?v=dDZpZPFGzOA • ΤΣ: Organ Fugue (2:45) • http://www.youtube.com/watch?v=_3BO_amwSeI • ΤΣ: ΖΠΔΗΡΟ΢ - αληζμονώ και ταίρομαι – πολσθωνικό (5:22) • http://www.youtube.com/watch?v=k8Rp1x7m4pA • ΤΣ: VLAHA (1935) North Epirus (polyphonic) (3:26) • http://www.youtube.com/watch?v=gvICM2lPYpY • ΤΣ: Polifoniko tragoudi Chaones (6:13) • http://www.youtube.com/watch?v=q1EFv4Ole_o • ΤΣ: Kenget e Atdheut tim-Irini Qirjako dhe Grupi i Picarit (2:21) • http://www.youtube.com/watch?v=NFSqHfJIIPE • ΤΣ: The MAGIC Of Bulgarian Voices & Music - Malka Moma / Little girl - LIVE (Gold collection) (3:08) • http://www.youtube.com/watch?v=gdqjcW8u7Lw
 22. 22. 18. Να βάινπκε ηε κνπζηθή ζε ηάμε – Μνξθνινγία  http://www.artissimo.gr/greek/c m_glossaryx/morphologyx.htm
 23. 23. 19. Χαρούμενα η λυπημένα – Μουσική έκφραση  http://library.thinkquest.org/15413/theory/expression.htm  ΤΣ: Loukianos kilaidonis To party (3:24)  http://www.youtube.com/watch?v=iYc8syooco4  ΤΣ: Θεξηλά ΢ηλεκά - Λνπθηαλόο Κειαεδόλεο (2:39)  http://www.youtube.com/watch?v=Liryz7nlz-0  ΤΣ: Λνπθηαλόο Κειαεδόλεο - Αξρίδεη ην καηο (audio) (2:29)  http://www.youtube.com/watch?v=CS0XwyFIaRU&feature=related  ΤΣ: Ύκλνο ηνπ Οιπκπηαθνύ - Anthem of Olympiakos (2:47)  http://www.youtube.com/watch?v=k34vIPL3WL4  ΤΣ: Οιπκπηαθνο - εθθιεζηαζηηθνο πκλνο (0:32)  http://www.youtube.com/watch?v=hYku0vAqW-E  ΤΣ: ΠΑΝΑΘΖΝΑΪΚΟ΢ -ΤΜΝΟ΢ (IVIDEO CLIP)PANATHINAIKOS (2:25)  http://www.youtube.com/watch?v=bGkPif15r9A  ΤΣ: PANATHINAIKOS - Ymnos + Psalmwdia (1:03)  http://www.youtube.com/watch?v=OqsdtNCavUg
 24. 24. 20. Μεγαλώνοντας με τη μοσσική  http://www.slideshare.net/theo0221/focus-bari- presentation-4th-athens-music-forum-2008  http://www.slideshare.net/ltscotland/music-for-all  http://www.peacebaby.com.au/music-for-babies.php  http://www.eeme.gr/6th/aksones.htm  http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?la=1&id=3 653  http://www.vima- asklipiou.gr/volumes/2007/VOLUME%2003_07/MUSI C_CHILDREN.pdf

×