Zeven verbonden
en wat zij ons leren
1
Verbond:
- overeenkomst tussen twee
personen of partijen (algemeen)
2
Verbond volgens theologie:
- beloften van God met te vervullen
voorwaarden door de mens:
bijvoorbeeld gehoorzaamheid,
beke...
Verbond:
‫ברית‬
diaqhkh
brith
diathèkè
door-plaatsing
4
Verbond 1:
- met Noach, Genesis 6:18-22
5
Verbond 1: éénzijdig verbond van
Alueim met Noach
Kenmerken:
* geen: ‘indien’
* geen: ‘zullen/moeten’
* Ark (thevah)  Noa...
7
Verbond 2:
- met Noach, zijn zonen en
heel de mensheid Genesis 9:9-17
8
Voor de grote vloed: geen regen
(Genesis 2:5,6)
Bij en na de grote vloed: wel regen
(Genesis 7:4)
9
Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer
alle vlees door het water van een vloed zal
worden afgesneden, en dat er geen vl...
En Ieue Alueim zei tot Noach: Dit is het teken van het
verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende zielen
die bij...
3e eon: regenboog
4e eon: regenboog
5e eon: geen regenboog
Aarde vergaat
niet meer door
water, hemelen
en aarde wel
door v...
Verbond 3:
Verbond van het land
Genesis 15:7-21
13
Hij zei tegen hem:
Haal voor Mij
1.een driejarige jonge koe,
2.een driejarige geit,
3.een driejarige ram,
4.een tortelduif...
Hij haalde al deze voor Hem, deelde ze
doormidden en legde de stukken
tegenover elkaar; de vogels deelde hij
echter niet G...
Genesis 15:18 16
Verbond 4:
de besnijdenis: afsnijden van
een stukje vlees
(als type van het totale vlees)
Genesis 17
17
God onthult zich als Al-Sjaddai,
AL, de Algenoegzame
Abram  Abraham (de letter hee = 5)
Sarai  Sarah (de jod (10) wordt ...
Het land en de zegen was voor de gelovige rest
van het volk die het geloof van Abram hebben
dat hij in onbesneden staat be...
Verbond 5:
Het oude verbond:
de wet, de Thora
20
Het oude verbond: twee partijen die
elk hun kant van het verbond moeten
houden: Ieue en Israël huwen
21
Mozes kwam en riep de oudsten van het volk, en
hield hun al deze woorden voor, die Ieue hem
geboden had. Toen antwoordde h...
En het gebeurde, toen
hij in de nabijheid van
het kamp kwam en het
kalf en de reidansen
zag, dat Mozes in
woede ontstak. H...
Daarop maakte ik een kist van
acaciahout en hieuw twee stenen
tafelen uit, net als de eerste; en ik
klom de berg op met de...
twee stenen tafelen
onder het verzoendeksel
(kapporèth/hilastèrion)
= beschermdeksel 25
Thora: mislukt project?
Israël hield zich er niet aan
Bedoeling van God:
Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor
...
De wet echter kwam er bij in opdat de
krenking zou toenemen, waar echter de
zonde toeneemt, stroomt de genade over
Romeine...
Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde?
Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren
kennen dan door de wet.
...
Verbond 6:
Zie, er komen dagen, spreekt Ieue, dat
Ik met het huis van Israël
en met het huis van Juda een nieuw
verbond za...
Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van
Israël snijden zal, spreekt Ieue: Ik zal Mijn Thora in ...
Het nieuwe verbond kan niet misgaan, want het
vraagt geen voorwaarden van de mens:
God doet alles.
Zijn geest werkt in de ...
Oud (5) Nieuw (6)
• 2 partijen
• Ieue moet wat doen
• Israël moet wat doen
• in stenen gegrift
• vlees
• verdwijnende
heer...
33
Verbond 7:
Het is openbaar geworden dat jullie een
brief van Christus zijn, door onze bediening
opgesteld, geschreven n...
34
Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus tot God.
……, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij maakt ons
ook tot bekwam...
35
Hij maakt ons ook tot bekwame dienaars
van een nieuw verbondzv,
niet van de letter, maar van de geest
* Door de stijlfi...
36
Nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een
bedekking over zijn gezicht.……. En als de zonen van Israël ...
37
Zonen van Israël zagen een
verdwijnende heerlijkheid
Onvermogen van Israël om de wet te houden:
Oppervlakkige, waarneem...
38
Ons ‘verbond’ heeft een onwaarneembare,
geestelijke heerlijkheid.
Paulus hoefde de eerste heerlijkheid van zijn
eerdere...
39
Wat leren deze 7 verbonden ons
40
God alleen is in staat een verbond te houden
Menselijk onvermogen wordt zichtbaar tijdens
de eonen, God bereidt de mens...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Verbonden dg120314

3,120 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verbonden dg120314

 1. 1. Zeven verbonden en wat zij ons leren 1
 2. 2. Verbond: - overeenkomst tussen twee personen of partijen (algemeen) 2
 3. 3. Verbond volgens theologie: - beloften van God met te vervullen voorwaarden door de mens: bijvoorbeeld gehoorzaamheid, bekering, geloof e.d. 3
 4. 4. Verbond: ‫ברית‬ diaqhkh brith diathèkè door-plaatsing 4
 5. 5. Verbond 1: - met Noach, Genesis 6:18-22 5
 6. 6. Verbond 1: éénzijdig verbond van Alueim met Noach Kenmerken: * geen: ‘indien’ * geen: ‘zullen/moeten’ * Ark (thevah)  Noachs gezin (8) gered ‫תבה‬ 6
 7. 7. 7
 8. 8. Verbond 2: - met Noach, zijn zonen en heel de mensheid Genesis 9:9-17 8
 9. 9. Voor de grote vloed: geen regen (Genesis 2:5,6) Bij en na de grote vloed: wel regen (Genesis 7:4) 9
 10. 10. Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden afgesneden, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten. Genesis 9:11 10
 11. 11. En Ieue Alueim zei tot Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende zielen die bij u zijn, voor generaties olam: Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. Genesis 9:11,1211
 12. 12. 3e eon: regenboog 4e eon: regenboog 5e eon: geen regenboog Aarde vergaat niet meer door water, hemelen en aarde wel door vuur 12
 13. 13. Verbond 3: Verbond van het land Genesis 15:7-21 13
 14. 14. Hij zei tegen hem: Haal voor Mij 1.een driejarige jonge koe, 2.een driejarige geit, 3.een driejarige ram, 4.een tortelduif en 5.een jonge duif. 3 : belofte, vormwording 5 : genade,verborgen dingen 14
 15. 15. Hij haalde al deze voor Hem, deelde ze doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde hij echter niet Genesis 15:10 15
 16. 16. Genesis 15:18 16
 17. 17. Verbond 4: de besnijdenis: afsnijden van een stukje vlees (als type van het totale vlees) Genesis 17 17
 18. 18. God onthult zich als Al-Sjaddai, AL, de Algenoegzame Abram  Abraham (de letter hee = 5) Sarai  Sarah (de jod (10) wordt hee (5)) Genesis 17:5,15 18
 19. 19. Het land en de zegen was voor de gelovige rest van het volk die het geloof van Abram hebben dat hij in onbesneden staat bezat. Alle nageslacht in het vlees hoorde daar niet bij. Teken: de besnijdenis De be-teken-is van de besnijdenis 19
 20. 20. Verbond 5: Het oude verbond: de wet, de Thora 20
 21. 21. Het oude verbond: twee partijen die elk hun kant van het verbond moeten houden: Ieue en Israël huwen 21
 22. 22. Mozes kwam en riep de oudsten van het volk, en hield hun al deze woorden voor, die Ieue hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de Ieue gesproken heeft, zullen wij doen! En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan Ieue Exodus 19:8; 24:3,7 22
 23. 23. En het gebeurde, toen hij in de nabijheid van het kamp kwam en het kalf en de reidansen zag, dat Mozes in woede ontstak. Hij wierp de tafelen uit zijn handen en sloeg ze onder aan de berg in stukken. Exodus 32:19 23
 24. 24. Daarop maakte ik een kist van acaciahout en hieuw twee stenen tafelen uit, net als de eerste; en ik klom de berg op met de twee tafelen in mijn hand. Toen schreef Hij op de tafelen, overeenkomstig de eerste tekst, de Tien Woorden die Ieue tot u gesproken had op de berg, vanuit het midden van het vuur, op de dag dat u bijeenkwam; en Ieue gaf ze aan mij. En ik keerde mij om, daalde de berg af en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. Daar zijn ze, zoals Ieue mij geboden had. Deuteronomium 10:3-5 Kist = arun  tweede Thora erin Deuteronomium 10:3-5 24
 25. 25. twee stenen tafelen onder het verzoendeksel (kapporèth/hilastèrion) = beschermdeksel 25
 26. 26. Thora: mislukt project? Israël hield zich er niet aan Bedoeling van God: Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Want door wet is erkenning van zonde. Romeinen 3:20 26
 27. 27. De wet echter kwam er bij in opdat de krenking zou toenemen, waar echter de zonde toeneemt, stroomt de genade over Romeinen 5:20 27
 28. 28. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben van begeerte, als de wet niet zei: U zult niet begeren. Romeinen 7:7 28
 29. 29. Verbond 6: Zie, er komen dagen, spreekt Ieue, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hun heer was, spreekt Ieue. Jeremia 31:31,32 29
 30. 30. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël snijden zal, spreekt Ieue: Ik zal Mijn Thora in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik ben hun tot een Alueim en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken Ieue, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt Ieue. Want Ik zal hun slechtheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Jeremia 31:33,34; Hebreeën 8:8-12 30
 31. 31. Het nieuwe verbond kan niet misgaan, want het vraagt geen voorwaarden van de mens: God doet alles. Zijn geest werkt in de gelovige uit Israël (Ez.11:19) en het nieuwe is gebaseerd op het ene Offer; het oude vereiste veel offers die vooruit wezen. Kan het bij het nieuwe verbond mis gaan? 31
 32. 32. Oud (5) Nieuw (6) • 2 partijen • Ieue moet wat doen • Israël moet wat doen • in stenen gegrift • vlees • verdwijnende heerlijkheid • verdeeldheid • Israël faalde • 2 partijen • Ieue doet alles • Israël vervult geen voorwaarden • in harten geschreven • geest • blijvende heerlijkheid • eenheid • Israël doet de wil van Ieue 32
 33. 33. 33 Verbond 7: Het is openbaar geworden dat jullie een brief van Christus zijn, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. 2 Corinthiërs 2:3
 34. 34. 34 Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus tot God. ……, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij maakt ons ook tot bekwame dienaars van een nieuw verbondzv, niet van de letter, maar van de geest; want de letter doodt, maar de geest maakt levend. 2 Corinthiërs 3:4-6
 35. 35. 35 Hij maakt ons ook tot bekwame dienaars van een nieuw verbondzv, niet van de letter, maar van de geest * Door de stijlfiguur associatie of zinsverband hebben wij als heiligen vandaag een ‘verbond’ dat in plaats komt van dat wat aan Israël gegeven werd. * Paulus vertrouwt volledig op God. * Bij ons is er een nieuw ‘verbond’: niet slechts de wil, maar het hart. * Paulus beveelt ons niet iets te doen, zoals Mozes bij Israël deed; Paulus is zelf afhankelijk van God. * Als uitdeler heeft Paulus geen bekwaamheid in zichzelf, omdat het karakter nu heel anders is dan bij het oude.
 36. 36. 36 Nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een bedekking over zijn gezicht.……. En als de zonen van Israël aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de bedekking weer over zijn gezicht……. Exodus 34:33-35 Zonen van Israël zagen een ver- dwijnende heerlijkheid
 37. 37. 37 Zonen van Israël zagen een verdwijnende heerlijkheid Onvermogen van Israël om de wet te houden: Oppervlakkige, waarneembare verschijning die verdween. De heerlijkheid van de Thora van Mozes reflecteerde nooit in de gezichten van de ontvangers; eerder de komende verduistering.
 38. 38. 38 Ons ‘verbond’ heeft een onwaarneembare, geestelijke heerlijkheid. Paulus hoefde de eerste heerlijkheid van zijn eerdere brieven nooit te bedekken. In die brieven ging het al van heerlijkheid tot heerlijkheid. In de latere brieven is de heerlijkheid nóg groter!
 39. 39. 39 Wat leren deze 7 verbonden ons
 40. 40. 40 God alleen is in staat een verbond te houden Menselijk onvermogen wordt zichtbaar tijdens de eonen, God bereidt de mens voor op de volkomen onderschikking bij en na de voleinding van de eonen!

×