Het koninkrijk in de
Griekse Schrift
25-11-2013

Koninkrijk in Griekse Schrift - 1

1
Lijn in Tenach (OT)
(Thora-Profeten-Psalmen):

Adam – Noach – Abraham – Richteren
– Saul – David – Salomo - Koningen
Beloo...
Israël, dat geroepen is tot
koninklijk priesterschap
(Exodus 19:6; 1 Petrus 2:9),
overschatte eigen kracht en
onderschatte...
25-11-2013

Koninkrijk in Griekse Schrift - 1

4
Een scheidslijn die
een nieuw begin
markeert omdat
Israël weerspannig was
– waar?
400 jaar tussen OT en NT?
25-11-2013

Ko...
De Schrift trekt een doorgaande lijn:
OT

NT

Vele malen en op vele wijzen, van
ouds, sprak God tot de vaderen in de
profe...
de boekrol van de wording van
Jezus Christus,
de Zoon van David,
de Zoon van Abraham.
Mattheüs 1:1
NB: 5 vrouwen in Matthe...
Dit koninkrijk van de hemelen is hét
onderwerp van Mattheüs, dat in 3-en
ingedeeld kan worden:
1:1-4:16

Geboorte Messias ...
De koning geboren

en zij zal een Zoon baren, en u
zult Hem de naam Jezus
geven, want Hij zal Zijn volk
redden van hun zon...
Teken van zekerheid en bescherming

Zie, de maagd zal zwanger
worden en een Zoon baren, en
u zult Hem de naam Immanuël
gev...
De vraag naar:
de koning van de Joden

zie, wijzen uit het oosten
kwamen in Jeruzalem aan,
en zeiden: Waar is de voortgebr...
De Heer Jezus is:
de koning van de Joden

En zij brachten boven Zijn
hoofd een opschrift aan met de
aanklacht tegen Hem:
D...
De Heer Jezus is:
de Messias, de Christus, de Gezalfde

En nadat hij alle overpriesters en
schriftgeleerden van het volk
b...
De Heer Jezus is:
de Leidsman, de Herder van Israël

En u, Bethlehem, land van
Juda, bent beslist niet de minste
onder de ...
Jezus is:
het kind, geboren in Bethlehem

Hij was het doelwit van mateloze
haat; onderwerp van aanbidding
en van Gods zorg...
De Heer Jezus is:
de zoon van God, uit Egypte geroepen

En hij bleef daar tot de dood van
Herodes, opdat vervuld werd wat
...
De Heer Jezus is:
de Nazarener, de Vernederde
En toen hij daar gekomen was, ging hij
wonen in een stad die Nazareth
heette...
Koninkrijk van God =
Koninkrijk van de hemelen

?
25-11-2013

Koninkrijk in Griekse Schrift - 1

18
In die dagen trad Johannes
de doper op en hij verkondigde in de woestijn van Judea,
en zei: bekeert je, want het koninkrij...
En nadat Johannes overgeleverd
was, ging Jezus naar Galilea en
verkondigde het evangelie van het
koninkrijk van God, en Hi...
het koninkrijk
van de hemelen

32 x alleen in Mattheüs,
verwijst naar
Daniël 2:44 en 7:27
25-11-2013

Koninkrijk in Grieks...
In de dagen van die koningen zal de Alue
van de hemelen echter een koninkrijk doen
opkomen dat voor de eonen niet te grond...
Maar het koninkrijk en de heerschappij en de
grootheid van het koninkrijk onder al de
hemelen zullen gegeven worden aan he...
Daniël 2:44 + 7:27 =
koninkrijk van de hemelen

van de  oorsprong, waar
komt het vandaan?

de hemelen!
25-11-2013

Konink...
1. Wat is het
voor een koninkrijk?
Het koninkrijk van de hemelen is een
koninkrijk in de zin van de wereldrijken
die uitge...
2. Wat is de bron, het
karakter en plaats van
dat koninkrijk?
Het koninkrijk van de hemelen is hemels
als het gaat om bron...
Oude wereldrijken

Jezus Christus komt
als zoon van Adam
(30x in Mt.)

Koninkrijk van de hemelen
25-11-2013

Koninkrijk in...
3. Wie gaat regeren in het
koninkrijk van de hemelen?

Net als de koninkrijken waarvoor het in
de plaats komt, behoort het...
4. Hoe lang duurt de regering
van Israël in dit koninkrijk
van de hemelen?
Koninkrijken gingen onder; dit koninkrijk
van d...
Koninkrijk van de hemelen
=
Koninkrijk van God

?
25-11-2013

Koninkrijk in Griekse Schrift - 1

30
In Marcus wordt ‘koninkrijk van God’ 6x gebruikt
en in Lucas 9x, waar in Mattheüs in dezelfde
Schriftgedeelten ‘koninkrijk...
Koninkrijk van God – waar?

Overal waar God regeert,
waar Zijn wil gedaan wordt
25-11-2013

Koninkrijk in Griekse Schrift ...
Verschillen:
koninkrijk vd hemelen koninkrijk van God
• onderschikking aan
Israël
• door volkeren
• alleen op aarde
• auto...
Koninkrijk van de hemelen – regering / autoriteit:

Apostelen op 12 tronen om stammen van Israël te
richten - in de wederg...
Koninkrijk van God in Mattheüs
Maar als Ik door de geest van God de
demonen uitwerp, dan is het
koninkrijk van God op u ge...
Koninkrijk van God in Mattheüs
Jezus zei tegen Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg
jullie dat een rijke moeilijk het koninkr...
Koninkrijk van God in Mattheüs
Wie van deze twee heeft de wil van de vader
gedaan? Zij zeiden tegen Hem: De eerste. Jezus
...
Koninkrijk van God in Mattheüs
Daarom zeg Ik jullie dat het koninkrijk van
God van jullie weggenomen zal worden
en aan een...
En dan zal aan de hemel het teken van
de Zoon des mensen verschijnen; en
dan zullen al de stammen van het
land rouw bedrij...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kkrijk gsdg1

2,261 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kkrijk gsdg1

 1. 1. Het koninkrijk in de Griekse Schrift 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 1
 2. 2. Lijn in Tenach (OT) (Thora-Profeten-Psalmen): Adam – Noach – Abraham – Richteren – Saul – David – Salomo - Koningen Beloofd in de profeten: herstel van het koninkrijk voor Israël, 2 (Juda) + 10 (Israël/Efraïm) stammen samengevoegd onder het nieuwe verbond. 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 2
 3. 3. Israël, dat geroepen is tot koninklijk priesterschap (Exodus 19:6; 1 Petrus 2:9), overschatte eigen kracht en onderschatte Gods kracht Tuchtiging door God 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 3
 4. 4. 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 4
 5. 5. Een scheidslijn die een nieuw begin markeert omdat Israël weerspannig was – waar? 400 jaar tussen OT en NT? 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 5
 6. 6. De Schrift trekt een doorgaande lijn: OT NT Vele malen en op vele wijzen, van ouds, sprak God tot de vaderen in de profeten, in deze laatste dagen spreekt Hij tot ons in de Zoon Hebreeën 1:1 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 6
 7. 7. de boekrol van de wording van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. Mattheüs 1:1 NB: 5 vrouwen in Mattheüs 1  Genesis 3:15! 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 7
 8. 8. Dit koninkrijk van de hemelen is hét onderwerp van Mattheüs, dat in 3-en ingedeeld kan worden: 1:1-4:16 Geboorte Messias + bediening Johannes 4:17-16:20 Bediening van Jezus + bediening van de twaalf aan de verloren schapen van het huis Israël, dat het afwijst. 16:21-28:20 Hoe koninkrijk op te richten ná deze afwijzing? Vergeving schenken door Zijn dood+opstanding! 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 8
 9. 9. De koning geboren en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk redden van hun zonden Mattheüs 1:21 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 9
 10. 10. Teken van zekerheid en bescherming Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuël geven; vertaald betekent dat: God met ons. Mattheüs 1:23 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 10
 11. 11. De vraag naar: de koning van de Joden zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de voortgebrachte Koning van de Joden? Mattheüs 2:1,2 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 11
 12. 12. De Heer Jezus is: de koning van de Joden En zij brachten boven Zijn hoofd een opschrift aan met de aanklacht tegen Hem: DIT IS JEZUS, DE KONING VAN DE JODEN. Mattheüs 27:37 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 12
 13. 13. De Heer Jezus is: de Messias, de Christus, de Gezalfde En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden Mattheüs 2:4 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 13
 14. 14. De Heer Jezus is: de Leidsman, de Herder van Israël En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen die mijn volk Israël herderen zal. Mattheüs 2:6 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 14
 15. 15. Jezus is: het kind, geboren in Bethlehem Hij was het doelwit van mateloze haat; onderwerp van aanbidding en van Gods zorg Mattheüs 2:8,9,11,13, 13,14,20,20,21 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 15
 16. 16. De Heer Jezus is: de zoon van God, uit Egypte geroepen En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen. (Hosea 11:1) Mattheüs 2:15 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 16
 17. 17. De Heer Jezus is: de Nazarener, de Vernederde En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is: dat Hij Nazarener genoemd zal worden. Mattheüs 2:23 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 17
 18. 18. Koninkrijk van God = Koninkrijk van de hemelen ? 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 18
 19. 19. In die dagen trad Johannes de doper op en hij verkondigde in de woestijn van Judea, en zei: bekeert je, want het koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen Mattheüs 3:2 Van toen af begon Jezus te verkondigen en te zeggen: bekeert je, want het koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen Mattheüs 4:17 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 19
 20. 20. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en verkondigde het evangelie van het koninkrijk van God, en Hij zei: de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert je en gelooft het evangelie Marcus 1:14,15 483 jaar voorbij 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 20
 21. 21. het koninkrijk van de hemelen 32 x alleen in Mattheüs, verwijst naar Daniël 2:44 en 7:27 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 21
 22. 22. In de dagen van die koningen zal de Alue van de hemelen echter een koninkrijk doen opkomen dat voor de eonen niet te gronde zal gaan en Zijn koninkrijk zal niet aan een ander volk gelaten worden. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, en het zal voor de eonen standhouden Daniël 2:44 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 22
 23. 23. Maar het koninkrijk en de heerschappij en de grootheid van het koninkrijk onder al de hemelen zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de allerhoogsten. Hun koninkrijk is een eonisch koninkrijk, en het geheel van de autoriteiten zal hen eren en gehoorzamen. Daniël 7:27 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 23
 24. 24. Daniël 2:44 + 7:27 = koninkrijk van de hemelen van de  oorsprong, waar komt het vandaan? de hemelen! 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 24
 25. 25. 1. Wat is het voor een koninkrijk? Het koninkrijk van de hemelen is een koninkrijk in de zin van de wereldrijken die uitgebeeld werden door de delen van het beeld (dat Nebukadnezar zag in een droom) koninkrijken waren. Het gaat om een toekomstig koninkrijk. 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 25
 26. 26. 2. Wat is de bron, het karakter en plaats van dat koninkrijk? Het koninkrijk van de hemelen is hemels als het gaat om bron en karakter. Maar het is aards als het gaat om locatie, want het gaat de plaats innemen van de koninkrijken die verpulverd en tenietge-daan worden. 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 26
 27. 27. Oude wereldrijken Jezus Christus komt als zoon van Adam (30x in Mt.) Koninkrijk van de hemelen 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 27
 28. 28. 3. Wie gaat regeren in het koninkrijk van de hemelen? Net als de koninkrijken waarvoor het in de plaats komt, behoort het koninkrijk van de hemelen aan een volk toe. De regering wordt aan Israël gegeven, en dat over de andere volkeren. 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 28
 29. 29. 4. Hoe lang duurt de regering van Israël in dit koninkrijk van de hemelen? Koninkrijken gingen onder; dit koninkrijk van de hemelen zal niet te vernietigen zijn. Voorheen wilden volkeren steeds hun rivalen de baas zijn; maar dit koninkrijk gaat niet op anderen over: - Zijn koninkrijk zal niet aan een ander volk gelaten worden 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 29
 30. 30. Koninkrijk van de hemelen = Koninkrijk van God ? 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 30
 31. 31. In Marcus wordt ‘koninkrijk van God’ 6x gebruikt en in Lucas 9x, waar in Mattheüs in dezelfde Schriftgedeelten ‘koninkrijk van de hemelen’ staat. Mattheüs 4:17 5:3 8:11 11:11 13:11 13:31 13:33 18:3 19:14 19:23 25-11-2013 Marcus 1:15 4:11 4:30 10:15 10:14 10:23 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 Lucas 6:20 13:28 7:28 8:10 13:18 13:20 18:17 18:16 18:24 31
 32. 32. Koninkrijk van God – waar? Overal waar God regeert, waar Zijn wil gedaan wordt 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 32
 33. 33. Verschillen: koninkrijk vd hemelen koninkrijk van God • onderschikking aan Israël • door volkeren • alleen op aarde • autoriteit aan mensen • huichelen mogelijk • nu nergens te zien 25-11-2013 • onderschikking aan God • persoonlijk/volk Israël • heel het universum • autoriteit van God zelf • huichelen onmogelijk • nu in de hemelen te zien (geen rebellie) Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 33
 34. 34. Koninkrijk van de hemelen – regering / autoriteit: Apostelen op 12 tronen om stammen van Israël te richten - in de wedergeboorte Sommigen aangesteld over 5, anderen over 10 steden Alle volkeren tot discipelen maken en hen te leren onderhouden al wat Hij (Jezus) hen geboden had 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 34
 35. 35. Koninkrijk van God in Mattheüs Maar als Ik door de geest van God de demonen uitwerp, dan is het koninkrijk van God op u gekomen. Mattheüs 12:28 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 35
 36. 36. Koninkrijk van God in Mattheüs Jezus zei tegen Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg jullie dat een rijke moeilijk het koninkrijk van de hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg Ik jullie: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Mattheüs 19:23,24 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 36
 37. 37. Koninkrijk van God in Mattheüs Wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan? Zij zeiden tegen Hem: De eerste. Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg jullie dat de tollenaars en de hoeren jullie voorgaan in het koninkrijk van God. Mattheüs 21:31 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 37
 38. 38. Koninkrijk van God in Mattheüs Daarom zeg Ik jullie dat het koninkrijk van God van jullie weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. Mattheüs 21:43 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 38
 39. 39. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van het land rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid Mattheüs 24:30 25-11-2013 Koninkrijk in Griekse Schrift - 1 39

×