Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Brief aan de Galaten-9-De twee evangeliën
Galaten 2:7-102 evangeliën2 apostelschappenPaulus en Petrus
JeruzalemPaulus ontmoette enkelen van de besnijdenis‘wij hebben het zelfs geen uur laten lijkenop onderschikking’ Galaten...
Paulus week geen moment!Opdat de waarheid van het evangeliebij jullie zou blijvenPaulus was gesteld tot verdedigingvan het...
Van hen echter, die in enig aanzien zijn–wat zij eens waren, is voor mij van geenbelang, God hecht niet aan hetmenselijk a...
zij immers, die in aanzienwaren, legden mij niets opGalaten 2:6Bewijs van erkenning en vrijheid!
‘niet dat wij heersen over julliegeloof, maar wij zijn mede-arbeidersaan jullie vreugde, want jullie staanvast door het ge...
maar integendeel, toen zij zagen datmij het evangelie van de voorhuidtoevertrouwd was,zoals aan Petrus dat van debesnijden...
Van Genesis 12 tot Openbaring metweglating van de brieven van Paulus:Hetzelfde: volk, land, zoonschap,dezelfde heerlijkhei...
Koninkrijk van de hemelen:Israël is het koninklijk priesterschapExodus 19:5,6; 1 Petrus 2:9,10
Want uit Sion zal de Thora uitgaanen het woord van Jahweh uitJeruzalemJesaja 2:3; Micha 4:2-in de 1000 jaren en daarna-Tho...
Want de aarde zal vol worden vande kennis van de heerlijkheidvan Jahweh, zoals het water dezee bedektHabakuk 2:14
Evangelie van de besnijdenis betreft degelovigen van Israël, die koningen enpriesters zullen zijn voor alle natiënop aarde...
Petrus, Johannes en Jakobusbrachten het evangelie van hetkoninkrijk - in HandelingenIn Handelingen staat alles watmet de v...
Paulus, Barnabas, Timotheüs,Silvanus, TitusPetrus, Johannes, Jakobusde twaalfEvangelievan debesnijdenisEvangelie vande voo...
Paulus, de tentenmakerde Heer Jezus, zoon vaneen timmerman
Voorwaarden bij het evangelievan de besnijdenis:Geloven, dat Jezus de Messias is, zichbekeren en laten dopen (Handelingen ...
Voorwaarden bij het evangelievan de besnijdenis:Ideale werken doen en ideale wandel volgen(Jakobus 2:24; 1 Petrus 2:12)
Voorwaarden bij het evangelievan de besnijdenis:De wet houden en daarom besnijden(Genesis 17:10-14; Mattheüs 5:17-19; Rome...
Leid niet af dat Ik gekomen ben om de wet of de profetenontbinden; Ik ben niet gekomen om die teontbinden, maar te vervull...
Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aardevoorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de wetvoorbijgaan...
Wie dan een van deze geringste geboden losmaakt en demensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd wordenin het koninkrij...
Gal1dl9 dg210513
Gal1dl9 dg210513
Gal1dl9 dg210513
Gal1dl9 dg210513
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gal1dl9 dg210513

3,473 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gal1dl9 dg210513

 1. 1. Brief aan de Galaten-9-De twee evangeliën
 2. 2. Galaten 2:7-102 evangeliën2 apostelschappenPaulus en Petrus
 3. 3. JeruzalemPaulus ontmoette enkelen van de besnijdenis‘wij hebben het zelfs geen uur laten lijkenop onderschikking’ Galaten 2:5Waarom?
 4. 4. Paulus week geen moment!Opdat de waarheid van het evangeliebij jullie zou blijvenPaulus was gesteld tot verdedigingvan het evangelie Filippenzen 2:17
 5. 5. Van hen echter, die in enig aanzien zijn–wat zij eens waren, is voor mij van geenbelang, God hecht niet aan hetmenselijk aspect –(geen aanneming van persoon; Hijverheft niet het ene aangezicht bovenhet andere)
 6. 6. zij immers, die in aanzienwaren, legden mij niets opGalaten 2:6Bewijs van erkenning en vrijheid!
 7. 7. ‘niet dat wij heersen over julliegeloof, maar wij zijn mede-arbeidersaan jullie vreugde, want jullie staanvast door het geloof’2 Corinthiërs 1:24
 8. 8. maar integendeel, toen zij zagen datmij het evangelie van de voorhuidtoevertrouwd was,zoals aan Petrus dat van debesnijdenisGalaten 2:7
 9. 9. Van Genesis 12 tot Openbaring metweglating van de brieven van Paulus:Hetzelfde: volk, land, zoonschap,dezelfde heerlijkheid, verbonden,wetgeving, dienst aan God,beloften, verwachting
 10. 10. Koninkrijk van de hemelen:Israël is het koninklijk priesterschapExodus 19:5,6; 1 Petrus 2:9,10
 11. 11. Want uit Sion zal de Thora uitgaanen het woord van Jahweh uitJeruzalemJesaja 2:3; Micha 4:2-in de 1000 jaren en daarna-Thora = onderwijzingWoord = dabar, woord-daad
 12. 12. Want de aarde zal vol worden vande kennis van de heerlijkheidvan Jahweh, zoals het water dezee bedektHabakuk 2:14
 13. 13. Evangelie van de besnijdenis betreft degelovigen van Israël, die koningen enpriesters zullen zijn voor alle natiënop aardeGalaten 2:7
 14. 14. Petrus, Johannes en Jakobusbrachten het evangelie van hetkoninkrijk - in HandelingenIn Handelingen staat alles watmet de voortgang van die bood-schap te maken heeft.Handelingen 1:3,6,7; 28:31
 15. 15. Paulus, Barnabas, Timotheüs,Silvanus, TitusPetrus, Johannes, Jakobusde twaalfEvangelievan debesnijdenisEvangelie vande voorhuid
 16. 16. Paulus, de tentenmakerde Heer Jezus, zoon vaneen timmerman
 17. 17. Voorwaarden bij het evangelievan de besnijdenis:Geloven, dat Jezus de Messias is, zichbekeren en laten dopen (Handelingen 2:38)
 18. 18. Voorwaarden bij het evangelievan de besnijdenis:Ideale werken doen en ideale wandel volgen(Jakobus 2:24; 1 Petrus 2:12)
 19. 19. Voorwaarden bij het evangelievan de besnijdenis:De wet houden en daarom besnijden(Genesis 17:10-14; Mattheüs 5:17-19; Romeinen 4:12,16)
 20. 20. Leid niet af dat Ik gekomen ben om de wet of de profetenontbinden; Ik ben niet gekomen om die teontbinden, maar te vervullen.Mattheüs 5:17
 21. 21. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aardevoorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de wetvoorbijgaan, totdat het alles geschied is.Mattheüs 5:18
 22. 22. Wie dan een van deze geringste geboden losmaakt en demensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd wordenin het koninkrijk van de hemelen; maar wie ze doet enonderwijst, die zal groot genoemd worden in hetKoninkrijk der hemelen. Mattheüs 5:17-19

×