Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Brief aan de Galaten     -6-   Hoe ging het?
Galaten 1:18Vervolgens….na 3 jaar in JeruzalemKefas verslag doen, 15 dagen daar.Handelingen 9:26-28
Galaten 1:19En ik heb niemand anders van de apostelengezien; alleen Jakobus, de broer van de Heer Jakobus      de br...
De gelovigen van Israëlijveraars voor de Thorain het evangelie van het koninkrijkde gemeente, die Zijn lichaam is :leeft i...
Zij willen leraars van de Thora zijn;zij willen zich mooi voordoen.1 Timotheüs 1:6-9; Galaten 6:12-13
Veel gelovigen van nu:leven in het evangelie van het koninkrijkijveraars voor de ThoraDe gemeente, die Zijn lichaam is :le...
sommigen zijn daarvanafgeweken en hebbenzich gewend totijdel/vruchteloosgepraat.1 Timotheüs 1:6-9
Zij willen leraars van de wet zijn enhebben geen inzicht in wat zij zeggen enevenmin in wat zij zo sterk benadrukken.1 Tim...
maar wij weten dat de wet goed is, alsmen die wettig gebruikt1 Timotheüs 1:8
en als men dit weet: dat de wet nietbestemd is voor de rechtvaardige….maar voor wettelozen en vooropstandigen1 Timotheüs 1:9
Wat ik jullie nu schrijf:  zie, voor Gods aangezicht:  ik lieg niet Galaten 1:20‘de waarheid van het evangelie’ Galaten ...
Wat ik jullie nu schrijf:  zie, voor Gods aangezicht:  ik lieg niet  Galaten 1:20‘het woord van de waarheid van heteva...
Ik lieg niet…..1:20 Gezondene/apostel: Daartoe ben ik aangesteldals prediker en apostel (ik zeg dewaarheid in Christus, ...
Waarvan beschuldigden zij Paulus:Men heeft hun over u verteld dat u alle Jodenonder de heidenen , leert afvallig te worden...
Titus 1:14 … en zich niet zullenbezighouden met Joodse mythen engeboden van mensen die zich van dewaarheid afkeren.
2 Petrus 1:16 …Want wij zijn geen wijze(lijk) gemaaktemythen gevolgd, toen wij u de kracht ende komst van onze Heer Jezus ...
1 Timotheüs 4:7maar verwerp de onheilige en oud-wijfsemythen en oefen uzelf in de godsvrucht, wantde oefening van hethet l...
vervolgens kwam ik in de gebiedenvan Syrië en CiliciëGalaten 1:20
vervolgens kwam ik in de gebiedenvan Syrië en CiliciëGalaten 1:21Twistgesprekken met de hellenisten(door Griekse cultuurge...
En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus tezoeken; en toen hij hem gevonden had,bracht hij hem naar Antiochië.Handelingen...
Galaten 1:22…ik was echter onbekendvan aangezicht aande uitgeroepen gemeentendie van Judea diein Christus zijnPaulus niet ...
Galaten 1:23…alleen hoorden zij echter:hij die ons vroeger vervolg-de, verkondigt nu als evan-gelie het geloof, dat hijvro...
“En zij verheerlijkten God in mij”Galaten 1:24Boodschap die Paulus bracht vondenzij geen probleem…
Gal1dl6 dg190313
Gal1dl6 dg190313
Gal1dl6 dg190313
Gal1dl6 dg190313
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gal1dl6 dg190313

3,147 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gal1dl6 dg190313

 1. 1. Brief aan de Galaten -6- Hoe ging het?
 2. 2. Galaten 1:18Vervolgens….na 3 jaar in JeruzalemKefas verslag doen, 15 dagen daar.Handelingen 9:26-28
 3. 3. Galaten 1:19En ik heb niemand anders van de apostelengezien; alleen Jakobus, de broer van de Heer Jakobus de broer van de Heer: familie/lijn van het vlees wettisch Handelingen 15:14; 21:20
 4. 4. De gelovigen van Israëlijveraars voor de Thorain het evangelie van het koninkrijkde gemeente, die Zijn lichaam is :leeft in genadeEfeziërs 2:5-8
 5. 5. Zij willen leraars van de Thora zijn;zij willen zich mooi voordoen.1 Timotheüs 1:6-9; Galaten 6:12-13
 6. 6. Veel gelovigen van nu:leven in het evangelie van het koninkrijkijveraars voor de ThoraDe gemeente, die Zijn lichaam is :leeft niet onder wetRomeinen 6:14,15; Galaten 5:4
 7. 7. sommigen zijn daarvanafgeweken en hebbenzich gewend totijdel/vruchteloosgepraat.1 Timotheüs 1:6-9
 8. 8. Zij willen leraars van de wet zijn enhebben geen inzicht in wat zij zeggen enevenmin in wat zij zo sterk benadrukken.1 Timotheüs 1:7
 9. 9. maar wij weten dat de wet goed is, alsmen die wettig gebruikt1 Timotheüs 1:8
 10. 10. en als men dit weet: dat de wet nietbestemd is voor de rechtvaardige….maar voor wettelozen en vooropstandigen1 Timotheüs 1:9
 11. 11. Wat ik jullie nu schrijf: zie, voor Gods aangezicht: ik lieg niet Galaten 1:20‘de waarheid van het evangelie’ Galaten 2:5‘de waarheid van het evangelie’ Galaten 2:14
 12. 12. Wat ik jullie nu schrijf: zie, voor Gods aangezicht: ik lieg niet Galaten 1:20‘het woord van de waarheid van hetevangelie’ Kolossenzen 1:5‘het woord van de waarheid, het evangelievan jullie redding’ Efeziërs 1:13
 13. 13. Ik lieg niet…..1:20 Gezondene/apostel: Daartoe ben ik aangesteldals prediker en apostel (ik zeg dewaarheid in Christus, ik lieg niet), alsleraar van de natiën in geloof enwaarheid. 1 Timotheüs 2:7
 14. 14. Waarvan beschuldigden zij Paulus:Men heeft hun over u verteld dat u alle Jodenonder de heidenen , leert afvallig te wordenvan Mozes, doordat u zegt dat zij de kinderenniet moeten besnijden en ook niet moetenwandelen overeenkomstig de gebruiken.Handelingen 21:21
 15. 15. Titus 1:14 … en zich niet zullenbezighouden met Joodse mythen engeboden van mensen die zich van dewaarheid afkeren.
 16. 16. 2 Petrus 1:16 …Want wij zijn geen wijze(lijk) gemaaktemythen gevolgd, toen wij u de kracht ende komst van onze Heer Jezus Christusbekendmaakten…
 17. 17. 1 Timotheüs 4:7maar verwerp de onheilige en oud-wijfsemythen en oefen uzelf in de godsvrucht, wantde oefening van hethet lichaam is van weinig nut
 18. 18. vervolgens kwam ik in de gebiedenvan Syrië en CiliciëGalaten 1:20
 19. 19. vervolgens kwam ik in de gebiedenvan Syrië en CiliciëGalaten 1:21Twistgesprekken met de hellenisten(door Griekse cultuurgevormde Joden)  broeders leiddenhem naar Ceasareaen vandaar naar Tarsus(in Cilicië).Handelingen 9:29-30
 20. 20. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus tezoeken; en toen hij hem gevonden had,bracht hij hem naar Antiochië.Handelingen 11:25-26
 21. 21. Galaten 1:22…ik was echter onbekendvan aangezicht aande uitgeroepen gemeentendie van Judea diein Christus zijnPaulus niet door hen onderricht
 22. 22. Galaten 1:23…alleen hoorden zij echter:hij die ons vroeger vervolg-de, verkondigt nu als evan-gelie het geloof, dat hijvroeger verwoestte..Gemeenten in Judea stonden inhet evangelie van de besnijdenisJezus is de Christus! (Ha.9:22)
 23. 23. “En zij verheerlijkten God in mij”Galaten 1:24Boodschap die Paulus bracht vondenzij geen probleem…

×