Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Brief aan de Galaten-11-De twee evangeliën
Galaten 2:7-102 evangeliën2 apostelschappenPaulus en Petrus
Twee evangeliën met twee doelenEvangelie van deBesnijdenis• Redt tot hetaardse koninkrijkdat door deprofetenaangekondigd e...
Geloof!de Jood moest besnijdenis en wetloslaten als hij het evangelie van devoorhuid wilde geloven rechtvaardiging is bui...
Geloof in evangelie van de besnijdenisleidt tot vergeving van zondenvergeving = vanaf-latenniet: vrij van veroordelingverg...
Vergeving vereist dat God voorbijgaat aan de gevolgen van de zonde(gevolg van zonde: doden)
vergeving vraagt Gods verdraagzaamheidvergeving toont niet Gods gerechtigheidvergeving toont niet, dat Godde Rechtvaardige...
Vergeving veronderstelt datgoede werken komenIllustratie:Hebreeën 6:7,8Want het land dat de regen indrinkt, die erdikwijls...
Vergeving vereist ‘dat wat met redding vandoen heeft’ (Hebreeën 6:9).En: ijver tot de voleinding’Hebreeën 3:6,14; 6:11;1 P...
Hebreeën 10:35-36beloning voor volharding:Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg,die een grote beloning met zich meebrengt.Wa...
Evangelie van de besnijdenishoudt ‘volharden tot het einde’ in:Mattheüs 10:22: 24:13‘en jullie zullen allen gehaat worden ...
Ook die uit de natiën werden binnen hetevangelie van de besnijdenis geachtrechtvaardig te handelen:maar in ieder volk is d...
Geloof komt voort uit deboodschap die geloofd wordt : 2 evangeliënbesnijdenis voorhuidtekenen, wonderendiverse krachtigeda...
Hun (besnijdenis) geloof werdvoortgebracht door deze factoren(tekenen, wonderen e.d.)Zie:‘gelooft de werken’ (Johannes 10:...
Besnijdenisevangelie:Geloof heeft werken nodigom volkomen te zijnJakobus 2:22-24
Besnijdenisevangelie: geloof heeft volhardingnodig om terugval te voorkomen:Want u hebt volharding nodig…de rechtvaardige ...
Koninkrijk – vanafSaul-David-SalomoRehabeam – Jerobeam2 stammen – 10 stammenBabel - Assyrië
Babel - AssyriëTerugkeer – Nehemia400 jaar stilteDe Heer Jezus geborenkoninkrijksevangelie geprediktdoor Johannes en de He...
De Heer Jezus gekruisigd, opgestaanPetrus + apostelen verkondigenkoninkrijksevangeliekoninkrijksgemeente groeit –leiders e...
Geloof…+ volhardingKoninkrijk werd afgewezen en nu had-den de gelovigen uit de besnijdenisvolharding nodig; de gelovigen w...
de gelovigen wordtgezegd het geloof vast te houden,vooral door drie brieven:Hebreeën en 1,2 Petrus
Hebreeënbrief:2:3,4 wat de Heer begon3:1 hun Hogepriester4:14 aansporen om vast te houden10:12 Hogepriester zit in het hei...
Petrusbrieven:1 P 1:1 Gericht aan de vreemelingen in deverstrooiing (Handelingen 8 en 10)1 P 1:2 besprengd met het bloed v...
Petrusbrieven:2 P 1:16 Petrus volgde geen mythen1 P 1:16 sprak van het geloof dat zij gezien hadden1 P 1:19 het profetisch...
Ná het bereikte doel: de heerlijkheidvan de Hebreeuwse profeten zal Israëltot het kruis van Christus komen.Wanneer: in de ...
Gal1dl11 dg180613
Gal1dl11 dg180613
Gal1dl11 dg180613
Gal1dl11 dg180613
Gal1dl11 dg180613
Gal1dl11 dg180613
Gal1dl11 dg180613
Gal1dl11 dg180613
Gal1dl11 dg180613
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gal1dl11 dg180613

2,572 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gal1dl11 dg180613

 1. 1. Brief aan de Galaten-11-De twee evangeliën
 2. 2. Galaten 2:7-102 evangeliën2 apostelschappenPaulus en Petrus
 3. 3. Twee evangeliën met twee doelenEvangelie van deBesnijdenis• Redt tot hetaardse koninkrijkdat door deprofetenaangekondigd enbeloofd wasEvangelie van devoorhuid• Redt tot hetlichaam vanChristus temidden van dehemelingen in dehemelen
 4. 4. Geloof!de Jood moest besnijdenis en wetloslaten als hij het evangelie van devoorhuid wilde geloven rechtvaardiging is buiten de wet om
 5. 5. Geloof in evangelie van de besnijdenisleidt tot vergeving van zondenvergeving = vanaf-latenniet: vrij van veroordelingvergeving zegt geen verzoening aan(wet + ritueel brengen geen verzoening)
 6. 6. Vergeving vereist dat God voorbijgaat aan de gevolgen van de zonde(gevolg van zonde: doden)
 7. 7. vergeving vraagt Gods verdraagzaamheidvergeving toont niet Gods gerechtigheidvergeving toont niet, dat Godde Rechtvaardiger is
 8. 8. Vergeving veronderstelt datgoede werken komenIllustratie:Hebreeën 6:7,8Want het land dat de regen indrinkt, die erdikwijls op valt, en die nuttig gewas voort-brengt voor hen door wie hij ook bewerktwordt, ontvangt zegen van God.Maar die dorens en distels voortbrengt, isverwerpelijk en de vervloekingnabij, waarvan het einde tot verbranding leidt.
 9. 9. Vergeving vereist ‘dat wat met redding vandoen heeft’ (Hebreeën 6:9).En: ijver tot de voleinding’Hebreeën 3:6,14; 6:11;1 Petrus 2:4; 2 Petrus 1:5-11
 10. 10. Hebreeën 10:35-36beloning voor volharding:Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg,die een grote beloning met zich meebrengt.Want u hebt volharding nodig, opdat u,na het volbrengen van de wil van God,de belofte zult verkrijgen.
 11. 11. Evangelie van de besnijdenishoudt ‘volharden tot het einde’ in:Mattheüs 10:22: 24:13‘en jullie zullen allen gehaat worden omMijn Naam; maar wie volharden zal tothet einde, die zal gered worden’volharden door de grote verdrukking heeneinde vandeze eon
 12. 12. Ook die uit de natiën werden binnen hetevangelie van de besnijdenis geachtrechtvaardig te handelen:maar in ieder volk is degene die Hem vreesten gerechtigheid doet, Hem welgevalligHandelingen 10:35
 13. 13. Geloof komt voort uit deboodschap die geloofd wordt : 2 evangeliënbesnijdenis voorhuidtekenen, wonderendiverse krachtigedaden en uitdelingenvan heilige geestHebreeën 2:4; 6:5verzegeling met de geestvan de belofte, de heilige2 Corinthiërs 1:22Efeziërs 1:13; 4:30
 14. 14. Hun (besnijdenis) geloof werdvoortgebracht door deze factoren(tekenen, wonderen e.d.)Zie:‘gelooft de werken’ (Johannes 10:38)‘dit is het werk van God, dat je gelooft in degenedie Hij zendt’ (Johannes 6:29)‘wanneer het gebeurt, zul je geloven’ (Johannes 14:29)
 15. 15. Besnijdenisevangelie:Geloof heeft werken nodigom volkomen te zijnJakobus 2:22-24
 16. 16. Besnijdenisevangelie: geloof heeft volhardingnodig om terugval te voorkomen:Want u hebt volharding nodig…de rechtvaardige zal uit geloofleven Hebreeën 10:36,38
 17. 17. Koninkrijk – vanafSaul-David-SalomoRehabeam – Jerobeam2 stammen – 10 stammenBabel - Assyrië
 18. 18. Babel - AssyriëTerugkeer – Nehemia400 jaar stilteDe Heer Jezus geborenkoninkrijksevangelie geprediktdoor Johannes en de Heer Jezus
 19. 19. De Heer Jezus gekruisigd, opgestaanPetrus + apostelen verkondigenkoninkrijksevangeliekoninkrijksgemeente groeit –leiders en het volk wijzen afroeping Saulus –ekklesia die Zijn lichaam is, begint
 20. 20. Geloof…+ volhardingKoninkrijk werd afgewezen en nu had-den de gelovigen uit de besnijdenisvolharding nodig; de gelovigen wordtgezegd het geloof vast te houden dathun bekering en vergeving begeleidde
 21. 21. de gelovigen wordtgezegd het geloof vast te houden,vooral door drie brieven:Hebreeën en 1,2 Petrus
 22. 22. Hebreeënbrief:2:3,4 wat de Heer begon3:1 hun Hogepriester4:14 aansporen om vast te houden10:12 Hogepriester zit in het heiligste6:1 de beginselen10:14 volwassenheid komt onder NVDe wet (Thora) brachtgeen volkomenheid!
 23. 23. Petrusbrieven:1 P 1:1 Gericht aan de vreemelingen in deverstrooiing (Handelingen 8 en 10)1 P 1:2 besprengd met het bloed van Jezus Christus1 P 1:3 wedergeboren tot een levende verwachting1 P 1:23 uit onvergankelijk zaad: woord van God1 P 1:4 hebben een onvergankelijk lotdeel1 P 1:5 redding die onthuld wordt in de laatste era’s1 P 1:7 onthulling van Jezus Christus verwachten zij1 P 2:20 volharding geeft genade bij God1 P 1:10-12 de heerlijkheid na het lijden van de Heer
 24. 24. Petrusbrieven:2 P 1:16 Petrus volgde geen mythen1 P 1:16 sprak van het geloof dat zij gezien hadden1 P 1:19 het profetische woord dat zeer vast is1 P 1:10,11 zij zouden niet struikelen, zoals het volkwel deed (Romeinen 11), maar eenruime toegang in het koninkrijk op aarde één direct doel van het evangelie van de besnijde-nis is: leiden naar de heerlijkheid van deHebreeuwse profeten
 25. 25. Ná het bereikte doel: de heerlijkheidvan de Hebreeuwse profeten zal Israëltot het kruis van Christus komen.Wanneer: in de nieuwe schepping, dan zaler geen besnijdenis of onbesnedenen zijn.

×