Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Factors de risc estructural

1,488 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Factors de risc estructural

  1. 1. Marta Aragonés Alaitz Duran Aida Guiu Rocio Herrera
  2. 2.  Àrea,edificada o no, en la qual els treballadors han de romandre o la qual poden accedir per la seva feina.
  3. 3.  Seguretat estructural: pilars, prestatgeries, plataformes, sostres, escales.... Espais de treball i sones perilloses: les dimensions de locals, la separació entre maquines... Altres: terres amb mal estat obertures, desnivells, finestres, portes, rampes...
  4. 4. A més, han de complir la normativa sobre evacuació i protecció contra incendis, i estar adaptades a treballadors minusvàlids. Elsllocs han d’estar ben senyalitzats, i mantindre l’ordre i la neteja per evitar accidents.
  5. 5. RISCOS/EFECTES MESURES DE PREVENCIÓ•Caigudes de persones al mateix •Estructures sòlides i apropiades.o diferent nivell. •Dimensions dels espais que•Caigudes d’objectes permetin realitzar el treballdespreniments i esfondraments. sense risc i en condicions ergonòmiques acceptables.•Cops, talls... •Ús de mesures de protecció. •Manteniment de les instal·lacions. •Formació i informació dels treballadors.
  6. 6. Hem d’incloure-hi les instal·lacions que existeixin (electricitat, gas..) la possibilitat del contacte elèctric pot ser directe o indirecte. Contacte elèctric directe: es produeix quan entrem en contacte amb algun dispositiu que es troba sota tensió. Contacte elèctric indirecte: succeeix en tocar algun element no connectat a la xarxa elèctrica però que accidentalment es troba sota tensió.
  7. 7. RISCOS / EFECTES MESURES DE PREVENCIÓ•Directe: •Manteniment dels equips i deCremades, asfíxia i aturada les instal·lacions ( endolls en boncardíaca. estat...) •Procediments adequats de•Indirecte: treball.Incendis i explosions.Caigudes per la descàrrega. •Ús d’equips de protecció (guants, calçat adequat...) •Ús de diferencials. •Informació i formació adequada del treballador.

×