Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Factors agents biològics

1,977 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Factors agents biològics

 1. 1. Geòrgia Muntané GiménezSara RiyaniJudith Raya RocaLídia Pérez Carrillo
 2. 2. ÍNDEX Què son els agents biològics? Què provoquen? 4 Grups de risc dinfecció Tipus d’agents biològics Mesures de prevenció Altres mesures higièniques
 3. 3. AGENTS BIOLÒGICSAGENTS BIOLÒGICSQuè son? Són microorganismes, o els seus derivats,capaços d’originar qualsevol tipus d’infecció, al·lèrgia otoxicitat.
 4. 4. QUÈ PROVOQUEN? Malalties professionals i utilitzen les mateixesvies d’entrada que el agents químics.Ex: Constipats, grips…
 5. 5. GRUPS DE RISC D’INFECCIÓ (I) Grup 1. Poc probable que causi malaltia.Ex: Gastronterítis.
 6. 6. GRUPS DE RISC D’INFECCIÓ (II) Grup 2. Poden causar una malaltia i constituirun perill per als treballadors, però es pocprobable. Ex: Legionel·la, virus de la grip…
 7. 7. GRUPS DE RISC D’INFECCIÓ (III) Grup 3: Poden provocar una malaltia greu iconstituir un perill seriós per als treballadors,amb probabilitats de propagació. o Exemples: tuberculosi,hepatitis B, brucel·losi…
 8. 8. GRUPS DE RISC D’INFECCIÓ (IV) Grup 4: provoquen una malaltia greu iconstitueixen i perill seriós, amb importantprobabilitat de propagació. Ex: virus d’Ebolai de verola
 9. 9. TIPUS D’AGENTS BIOLÒGICS (I) Bacteris: Tètanus, la tuberculosi o labrucel·losi.
 10. 10. TIPUS D’AGENTS BIOLÒGICS (II) El virus: Malalties víriques com la grip,hepatitis, L’ herpes o la sida.
 11. 11. TIPUS D’AGENTS BIOLÒGICS (III) Fongs: Malalties infeccioses, com lahistoplasmosis, a la qual estan exposats el sectoragrícola o el de jardineria.
 12. 12. TIPUS D’AGENTS BIOLÒGICS (IV) Parasits:Malalties com lanquilostomiasi, queprodueix anemia en els infectats o la sarna alaqual estan exposats els treballadors sanitaris.
 13. 13. MESURES DE PREVENCIÓManteniment del lloc de treball,orde i netejaProcediments adeqüats per a evitar o disminuir elrisc.Reduir els treballadors expossats.Utilitzar equipaments de protecció colectiva iindividual.
 14. 14. ALTRES MESURES HIGIENIQUESProhibicio de menjar i beure enzones de treball.Rentar-se les mans sempre abansde menjar o beure i quan sacaba la jornada laboral.Disposar de lavabos i emmagatzematge de materialsapropiats.No utilitzar la mateixa roba de casa que a la feina.Formacio i informació dels treballadors.
 15. 15. GRACIES PER LAVOSTRA ATENCIÓ
 16. 16.

×