Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
El procediment científic del Treball de Recerca M. Teresa Quintillà Zanuy
Recursos en xarxa sobre el TR
I. Què és el TR? <ul><li>petita investigació individual * </li></ul><ul><li>monotemàtica o interdisciplinar </li></ul><ul>...
II. Per què el TR? 1. S’ha de tenir aprovat per superar el Batx 2. Afavoreix la teva iniciativa personal i et dóna la poss...
Per què fer recerca al Batx? <ul><li>La majoria dels descobriments científics foren imaginats abans dels 25 anys </li><...
Avantatges de fer el TR <ul><li>aproximació a àmbits d’estudi que no tindríes ocasió de con è ixer d’altra manera (si n...
III. Organització de centre 1- Proposta de temes 2- Organització de tutories 3- Establiment de calendari 4- Criteris d’ava...
IV. Procés a seguir A. Fase pre-experimental <ul><li>relacionar les accions a fer </li></ul><ul><li>Temporitzar-les </li><...
B. Fase experimental <ul><li>Recerca bibliogràfica </li></ul><ul><li>Treball de camp: experiments </li></ul><ul><li>enque...
C. Fase post-experimental <ul><li>bibliografia consultada </li></ul><ul><li>Aplicació de coneixements teòrics </li></ul>-b...
<ul><li>Tècniques comunicatives motivadores...... </li></ul>-a base de  10. Planificar i dur a terme l’exposició oral
1. Com escollir el tema? 1. Relacionat amb: - la teva modalitat de batx - els teus interessos o afeccions - el teu entor...
QUÈ VULL INVESTIGAR? QUINA PREGUNTA VULL RESPONDRE I PER QUÈ? Criteris per formular una bona pregunta: PERTINÈNCIA : ha ...
Dificultats habituals 1- temes poc “acadèmics” 2- temes “perillosos”: *manca de maduresa *necessitat de dinamització: exem...
EQUILIBRI 1- el TR no és una TD 2- el TR no és un treball qualsevol Com aconseguir-lo? a- màxima acotació i senzillesa...
COM HO FARÉ? QUINS PASSOS SEGUIRÉ? ESTRATÈGIA METODOLÒGICA ( EL MÈTODE ) art d’organitzar una sèrie de pensaments diverso...
El mètode  ens ha de permetre definir :  un punt  de partida i un punt d’arribada , <ul><li>i ens ha de garantir q...
Procediments sotmesos a processos de  control que donin  validesa  a la nostra recerca en 3 sentits bàsics: EN QUÈ C...
DIVERSITAT METODOLÒGICA POCS TREBALLS PURS // NO HI HA MÈTODES EXCLUSIUS Descobriment i comprensió de particularitats s...
1. TREBALL EXPLICATIU <ul><li>El color dels espinacs. Importància de la nutrició en els pigments vegetals </li></ul><ul><l...
PAUTA D’UN DISSENY EXPERIMENTAL 1. Una hipòtesi (nul.la o positiva) que relacioni una o més VI i una VD . Temperatura ...
Un exemple ... Treball d’Eduard Cámara, tutoritzat per Mercè Del Barrio IES Guindàvols, 2005-06
Plantejament de problemes Formulació d’hipòtesis
Metodologies ...
2. TREBALL DESCRIPTIU O DE CATALOGACIÓ <ul><li>Macromicets del litoral de Gavà </li></ul><ul><li>Estudi de les aus d’un fe...
PROCÉS EN UN TR DESCRIPTIU 1. Preparar un model d’anàlisi (definir el conceptes i els indicadors o variables que es vol...
Autora: Lara Rossell Tutora: M. Teresa Quintillà IES Guindàvols, 2006-07 Un exemple
 
 
 
3. TREBALL COMPARATIU <ul><li>Comparació d’una novel·la amb la seva adapt. al cinema </li></ul><ul><li>L'escola republican...
IV. ESTUDI D’UN CAS <ul><li>Història d’una associació local, ... </li></ul><ul><li>Les dones i la guerra civil </li></ul><...
ELEMENTS ESSENCIALS EN TOT TR
diari en el qual has d’ anota r tots els avenços i incidents produïts durant el procés de recerca EL DIARI DE RECERCA
és imprescindible el maneig i domini de: A- elements teòrics : marc teòric B- elements tècnics : fonts d’informació , ...
a- Quin és l’estat de la qüestió? A. EL MARC TEÒRIC situar-me en el tema i dominar els conceptes fonamentals que em permet...
B. LES FONTS D’INFORMACIÓ <ul><li>Tipus de fonts: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>primàries </li></ul></ul></ul></ul><...
TÈCNIQUES MÉS HABITUALS DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ <ul><li>Elaboració de fitxes </li></ul><ul><li>El qüestionari / en...
AVALUACIÓ DE RESULTATS I CONCLUSIONS I. TREBALL DE SÍNTESI Ha arribat l'hora d‘  interpretar les dades obtingudes i treu...
II. AUTOAVALUACIÓ <ul><li>la capacitat d'organització </li></ul><ul><li>el càlcul del  temps necessari per a les diverse...
<ul><li>Què he fet? (recull i presentació dels resultants obtinguts) </li></ul><ul><li>Per què és important o significati...
LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA Estructura general clara Bona redacció (correcció lingüística) Prèviament, elaborar un guió: - r...
ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA <ul><li>Coberta o portada </li></ul><ul><li>Agraïments (optatiu) </li></ul><ul><li>Índex </li></u...
Alumna: Núria Pujol Moliné Tutor: Anicet Cosialls IES Guindàvols, 2005-06
COM ES FA UNA EXPOSICIÓ? <ul><li>P lanifica </li></ul><ul><li>P repara </li></ul><ul><li>P ractica </li></ul><ul><li>P res...
Alumna: Alba Samarra Tutora: Mercè Del Barrio IES Guindàvols, 2005-06
Exemple de pòster AUTORA: Alba Samarra TUTORA: Mercè del Barrio
Exporecerca 2007
Autor: Víctor Lacasa Mesa Tutor: Anicet Cosialls IES Guindàvols, 2005-06
Autor: Antoni Jauset Tutor: Anicet Cosialls IES Guindàvols, 2006-07
El que sabem és una gota d’aigua; el que ignorem és tot un oceà Isaac Newton ( 1642-1727) m atem à tic i físic brit à ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Treballs Recerca Batxillerat 2008

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Treballs Recerca Batxillerat 2008

 1. 1. El procediment científic del Treball de Recerca M. Teresa Quintillà Zanuy
 2. 2. Recursos en xarxa sobre el TR
 3. 3. I. Què és el TR? <ul><li>petita investigació individual * </li></ul><ul><li>monotemàtica o interdisciplinar </li></ul><ul><li>tutoritzada </li></ul><ul><li>part important del teu currículum: 2 crèdits i 10% nota final Batxillerat </li></ul><ul><li>s’inicia a 1batx i s’avalua a 2batx * </li></ul>Decret 82/1996, de 5 de març > Resolució de 12 de juny de 1998 > Ordre de 31 de juliol de 1998
 4. 4. II. Per què el TR? 1. S’ha de tenir aprovat per superar el Batx 2. Afavoreix la teva iniciativa personal i et dóna la possibilitat d’escollir una part del teu currículum 3. Desenvolupa la teva capacitat per plantejar-te preguntes, imaginar respostes, resoldre problemes i dissenyar estratègies 4. T’empeny a defensar i explicar de forma clara la teva recerca
 5. 5. Per què fer recerca al Batx? <ul><li>La majoria dels descobriments científics foren imaginats abans dels 25 anys </li></ul><ul><li>Els grans descobriments són fruit del pensament divergent </li></ul><ul><li>Per arribar a un gran avenç científic són necessàries milions de petites investigacions anònimes </li></ul>
 6. 6. Avantatges de fer el TR <ul><li>aproximació a àmbits d’estudi que no tindríes ocasió de con è ixer d’altra manera (si no t’obliguessin) </li></ul><ul><li>introducció al maneig de procediments que et seran útils en la teva carrera acadèmica posterior (universitat) o laboral </li></ul><ul><li>coneixement de recursos (programes informàtics, documentació, fonts secundàries o primàries, etc) que d’altra manera no usaries </li></ul>
 7. 7. III. Organització de centre 1- Proposta de temes 2- Organització de tutories 3- Establiment de calendari 4- Criteris d’avaluació
 8. 8. IV. Procés a seguir A. Fase pre-experimental <ul><li>relacionar les accions a fer </li></ul><ul><li>Temporitzar-les </li></ul><ul><li>Preveure necessitats </li></ul>-a base de  4. Planificar la recerca (guió) <ul><li>Plantejar una ? </li></ul><ul><li>Plantejar una hipòtesi </li></ul><ul><li>Plantejar-se un objectiu </li></ul>-a base de  3. Definir la qüestió a investigar <ul><li>Consulta bibliografia </li></ul><ul><li>Consulta persones expertes </li></ul>-basada en  2. Fer una exploració inicial <ul><li>Interessos personals </li></ul><ul><li>Proposta profes </li></ul>-basant-se en  1. Tenir 1 idea / triar 1 tema
 9. 9. B. Fase experimental <ul><li>Recerca bibliogràfica </li></ul><ul><li>Treball de camp: experiments </li></ul><ul><li>enquestes </li></ul><ul><li>entrevistes </li></ul>-basada en  5. Recollida de dades
 10. 10. C. Fase post-experimental <ul><li>bibliografia consultada </li></ul><ul><li>Aplicació de coneixements teòrics </li></ul>-basant-se en  8. Explicar els resultats <ul><li>Identificar constants, correlacions, lleis </li></ul><ul><li>Identificar possibles relacions causa-efecte, ... </li></ul>-a base de  7. Interpretar les dades i treure’n conclusions <ul><li>Bases de dades </li></ul><ul><li>Taules, quadres </li></ul><ul><li>Gràfics, esquemes </li></ul>-per mitjà de  6. Organitzar les dades <ul><li>Seguir una estructura pautada (justificació, metodologia, cos, conclusions, bibliografia, annexos... </li></ul>-a base de  9. Redacció de la memòria/informe
 11. 11. <ul><li>Tècniques comunicatives motivadores...... </li></ul>-a base de  10. Planificar i dur a terme l’exposició oral
 12. 12. 1. Com escollir el tema? 1. Relacionat amb: - la teva modalitat de batx - els teus interessos o afeccions - el teu entorn immediat 2. Adequat a la teva capacitat i preparació 4. Equilibri entre temps de dedicació i complexitat del tema 5. Les fonts d’informació i la seva accesibilitat 6. Materials i recursos disponibles 3. S’ha de concretar al màxim possible
 13. 13. QUÈ VULL INVESTIGAR? QUINA PREGUNTA VULL RESPONDRE I PER QUÈ? Criteris per formular una bona pregunta: PERTINÈNCIA : ha de ser un problema significatiu i abordable científicament CLAREDAT : pregunta sense vaguetats ni dispersió, ben acotada VIABILITAT : adequada a les habilitats i possibilitats intel·lectuals REALISME : proporcionada als recursos disponibles
 14. 14. Dificultats habituals 1- temes poc “acadèmics” 2- temes “perillosos”: *manca de maduresa *necessitat de dinamització: exemple : metodologia comparativa
 15. 15. EQUILIBRI 1- el TR no és una TD 2- el TR no és un treball qualsevol Com aconseguir-lo? a- màxima acotació i senzillesa b- màxim rigor metodològic
 16. 16. COM HO FARÉ? QUINS PASSOS SEGUIRÉ? ESTRATÈGIA METODOLÒGICA ( EL MÈTODE ) art d’organitzar una sèrie de pensaments diversos per tal de descobrir una veritat que ignorem o bé per provar a altri una veritat que coneixem. Logique de Port-Royale, 1662 Etimologia: μετὰ  ὁδός Definició :
 17. 17. El mètode ens ha de permetre definir : un punt de partida i un punt d’arribada , <ul><li>i ens ha de garantir que d’altres : </li></ul><ul><ul><ul><li>puguin recórrer el camí seguit per nosaltres </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>i puguin valorar l’interès del recorregut i dels resultats obtinguts. </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Procediments sotmesos a processos de control que donin validesa a la nostra recerca en 3 sentits bàsics: EN QUÈ CONSISTEIX EL MÈTODE? <ul><li>Valor del tema escollit : interès o rellevància d’allò que es vol investigar . </li></ul><ul><li>Validesa interna : coherència lògica i metodològica, solidesa argumentativa i raonabilitat del treball. </li></ul><ul><li>Validesa externa : adequació dels resultats, és a dir, els resultats obtinguts són transferibles a un domini més ampli. </li></ul>
 19. 19. DIVERSITAT METODOLÒGICA POCS TREBALLS PURS // NO HI HA MÈTODES EXCLUSIUS Descobriment i comprensió de particularitats significatives Estudi d’un cas Aplicació de criteris de comparació entre 2 o + elements Treball comparatiu Recollida, anàlisi i classificació o ordenació d’una quantitat important i significativa de dades Treball descriptiu (catalogació) Plantejament d’hipòtesis explicatives o interpretatives + avaluació + contrastació Treball explicatiu Estratègia metodològica Tipus de recerca
 20. 20. 1. TREBALL EXPLICATIU <ul><li>El color dels espinacs. Importància de la nutrició en els pigments vegetals </li></ul><ul><li>Influència del so en el creixement de les plantes </li></ul><ul><li>Factors determinants en l’èxit escolar a Primària </li></ul>EXEMPLES Observació >> Inducció Plantejament d’1 o més hip ò tesis Contrastació de la hipòtesi mitjançant UN EXPERIMENT Adequació o refutació Conclusions PROCÉS Hipotètico-deductiu MÈTODE Per què? PREGUNTA
 21. 21. PAUTA D’UN DISSENY EXPERIMENTAL 1. Una hipòtesi (nul.la o positiva) que relacioni una o més VI i una VD . Temperatura afecta resultats exàmens 2. Procediments per mesurar les V graus (temperatura) / 0-10 (examen) 3. Diversos grups experimentals i 1 grup de control experimenten les variants // sense variants 4. Sistemes de control de variants pertorbadores factors que podrien alterar: hora, lloc, etc. 5. Mostra representativa QUÈ ÉS UN EXPERIMENT?
 22. 22. Un exemple ... Treball d’Eduard Cámara, tutoritzat per Mercè Del Barrio IES Guindàvols, 2005-06
 23. 23. Plantejament de problemes Formulació d’hipòtesis
 24. 24. Metodologies ...
 25. 25. 2. TREBALL DESCRIPTIU O DE CATALOGACIÓ <ul><li>Macromicets del litoral de Gavà </li></ul><ul><li>Estudi de les aus d’un femer de Calamocha (Teruel) </li></ul><ul><li>Les tribus urbanes a l’institut </li></ul><ul><li>Els antropònims a l’institut </li></ul><ul><li>Confecció d’un herbari d’una zona determinada </li></ul>EXEMPLES Recollida sistemàtica de dades Anàlisi i ordenació de les dades Detecció de regularitats Establir generalitzacions Adequació o refutació Conclusions PROCÉS Inductiu MÈTODE Què? Com? PREGUNTA
 26. 26. PROCÉS EN UN TR DESCRIPTIU 1. Preparar un model d’anàlisi (definir el conceptes i els indicadors o variables que es volen analitzar) o fitxa de catalogació 2. Determinar l’objecte o població a observar: -totalitat -mostra representativa (500 – 345; 3% error) 3. Tipus d’observació: * directa (fer una guia d’observació) * enquesta
 27. 27. Autora: Lara Rossell Tutora: M. Teresa Quintillà IES Guindàvols, 2006-07 Un exemple
 28. 31. 3. TREBALL COMPARATIU <ul><li>Comparació d’una novel·la amb la seva adapt. al cinema </li></ul><ul><li>L'escola republicana i l’escola franquista </li></ul><ul><li>Dues visions de la guerra civil </li></ul><ul><li>etc. </li></ul>EXEMPLES Determinar els criteris de la comparació Observació directa Fitxa de comparació Buidat de dades Establir relacions entre els elements comparats PROCÉS Inductiu MÈTODE Quines semblances o diferències? PREGUNTA
 29. 32. IV. ESTUDI D’UN CAS <ul><li>Història d’una associació local, ... </li></ul><ul><li>Les dones i la guerra civil </li></ul><ul><li>L’escola dels meus pares </li></ul><ul><li>L’escola dels meus avis </li></ul>EXEMPLES Tècniques qualitatives de recerca: L’observació participant L’entrevista focalitzada L’entrevista en profunditat La història de vida PROCÉS Inductiu MÈTODE Qui és/era? Com es viu/ es va viure? PREGUNTA
 30. 33. ELEMENTS ESSENCIALS EN TOT TR
 31. 34. diari en el qual has d’ anota r tots els avenços i incidents produïts durant el procés de recerca EL DIARI DE RECERCA
 32. 35. és imprescindible el maneig i domini de: A- elements teòrics : marc teòric B- elements tècnics : fonts d’informació , recollida i tractament de la informació En línies generals, en tota recerca
 33. 36. a- Quin és l’estat de la qüestió? A. EL MARC TEÒRIC situar-me en el tema i dominar els conceptes fonamentals que em permetran interpretar les dades obtingudes b- Quines teories o conceptes previs he de dominar per emprendre la recerca? Què s’ha dit i/o escrit sobre el tema
 34. 37. B. LES FONTS D’INFORMACIÓ <ul><li>Tipus de fonts: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>primàries </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>secundàries </li></ul></ul></ul></ul></ul>Fonts d’informació: <ul><li>bibliogràfica (textos lit., històrics, filosòfics) </li></ul><ul><li>oral (entrevistes, enquestes) </li></ul><ul><li>documental (arxius, hemeroteca) </li></ul><ul><li>artística (pintura, escultura, música, arquitectura) </li></ul><ul><li>periodística (premsa, r à dio, tv) </li></ul><ul><li>internet </li></ul><ul><li>experiments </li></ul>
 35. 38. TÈCNIQUES MÉS HABITUALS DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ <ul><li>Elaboració de fitxes </li></ul><ul><li>El qüestionari / enquesta </li></ul><ul><li>L’entrevista </li></ul><ul><li>L’observació </li></ul><ul><li>Anàlisi estadística </li></ul><ul><li>Elaboració de gràfics i taules </li></ul><ul><li>Confecció de catàlegs </li></ul><ul><li>Disseny d’un experiment </li></ul>
 36. 39. AVALUACIÓ DE RESULTATS I CONCLUSIONS I. TREBALL DE SÍNTESI Ha arribat l'hora d‘ interpretar les dades obtingudes i treure conclusions (identificar regularitats, correlacions entre variables, relacions causa-efecte), d’ explicar els resultats tenint en compte els coneixements teòrics i la bibliografia consultada i suggerir aplicacions dels resultats obtinguts o propostes per a continuar la recerca.
 37. 40. II. AUTOAVALUACIÓ <ul><li>la capacitat d'organització </li></ul><ul><li>el càlcul del temps necessari per a les diverses fases i activitats </li></ul><ul><li>l'elecció de variables </li></ul><ul><li>la previsió de materials i instal·lacions a utilitzar </li></ul><ul><li>la preparació de materials necessaris </li></ul><ul><li>la programació de visites , entrevistes, etc. </li></ul><ul><li>els problemes econòmics per tirar endavant la recerca </li></ul><ul><li>la relació amb el tutor o tutora, amb les persones enquestades o entrevistades, ... </li></ul>
 38. 41. <ul><li>Què he fet? (recull i presentació dels resultants obtinguts) </li></ul><ul><li>Per què és important o significatiu allò que he trobat o aconseguit? </li></ul><ul><li>He pogut respondre satisfactòriament la pregunta inicial? </li></ul><ul><li>He assolit els objectius que em proposava? </li></ul><ul><li>Fins on he arribat ? </li></ul><ul><li>P er què? </li></ul><ul><li>Quins obstacles i problemes he trobat ? </li></ul><ul><li>Què m’ha fallat? </li></ul><ul><li>Com es podria prosseguir o millorar el treball fet? </li></ul><ul><li>Què he après amb aquest treball? </li></ul>GUIA PER A L’AVALUACIÓ I EXTRACCIÓ DE CONCLUSIONS
 39. 42. LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA Estructura general clara Bona redacció (correcció lingüística) Prèviament, elaborar un guió: - repassar tots els materials per tal de fixar l’objectiu del TR - confegir un quadre sinòptic amb les parts del TR (cada part amb un títol i numeració) - elaboració estruc tur ada de cada part o capítol.
 40. 43. ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA <ul><li>Coberta o portada </li></ul><ul><li>Agraïments (optatiu) </li></ul><ul><li>Índex </li></ul><ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Desenvolupament o cos del treball </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul><ul><li>Annexos (optatiu) </li></ul><ul><li>Bibliografia </li></ul>
 41. 44. Alumna: Núria Pujol Moliné Tutor: Anicet Cosialls IES Guindàvols, 2005-06
 42. 45. COM ES FA UNA EXPOSICIÓ? <ul><li>P lanifica </li></ul><ul><li>P repara </li></ul><ul><li>P ractica </li></ul><ul><li>P resenta </li></ul>les 4 pes
 43. 46. Alumna: Alba Samarra Tutora: Mercè Del Barrio IES Guindàvols, 2005-06
 44. 47. Exemple de pòster AUTORA: Alba Samarra TUTORA: Mercè del Barrio
 45. 48. Exporecerca 2007
 46. 49. Autor: Víctor Lacasa Mesa Tutor: Anicet Cosialls IES Guindàvols, 2005-06
 47. 50. Autor: Antoni Jauset Tutor: Anicet Cosialls IES Guindàvols, 2006-07
 48. 51. El que sabem és una gota d’aigua; el que ignorem és tot un oceà Isaac Newton ( 1642-1727) m atem à tic i físic brit à nic

×