Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EL TREBALL
1La característica que defineix la personahumana no és el pensament, la raó, laciència, sinó la producció, el treball
2El treball és una relació de l’home amb lanatura (transformació) i amb la resta d’homes(relació social). Les relacions qu...
Els sistemes de producció no són inmutables,sinó que canvien. La història és eldesenvolupament dels sistemes de producció(...
EL CAPITALISME
La relació de producció s’estableix entrel’obrer i el capitalista. L’obrer és qualsevolindividu que està capacitat per a t...
La força de treball de lobrer és objecte decompra i venda en el mercat. Comqualsevol mercaderia, la força de treball tétam...
Per a que la força de treball pugui realitzarla seva tasca són necessaris mitjans deproducció (matèries primeres, eines,mà...
Entre el capitalista i l’obrer hi ha una relaciód’explotació. La força de treball genera unamercaderia que es posada a la ...
AUGMENT   VENDRE MÉS     FABRICARCONSTANT DEL   BARAT      MÉS RÀPID  BENEFICI DIVISIÓ DEL    TECNIFIC...
12/04/12
ALIENACIÓ
El treballador no té absolutament cap controlsobre la seva activitat productiva.Aquest fenomen és l’alienació
Des del moment en que el treballador venla seva força deixa de ser del treballadorper a passar a ser propietat delcapitali...
El sistema de divisió del treballcomporta que lobjecte finalment produïtno és mai produït íntegrament per capdels treballa...
CLASSESSOCIALS
Hi ha dues grans classes socials: venedorade força de treball i compradora de força detreball. Aquestes dues classes sónre...
LA IDEOLOGIA
La societat capitalista, a través de laideologia liberal, ha generat el concepte dedret humà (llibertat i igualtat), ha at...
Aquesta ideologia liberal és falsa. La societatcapitalista està en contradicció amb elsprincipis del dret i de lEstat que ...
La funció de la filosofia (crítica) és posaral descobert aquesta contradicció.
Igualtat: efectivament no es compleix en lasocietat capitalista la d’igualtat universal.La presencia de la plusvàlua exige...
El treballador és lliure de vendre la seva forçade treball perquè està lliure (no té) daltresmercaderies (mitjans de produ...
Si els principis del dret resulten en realitataplicats només a una part de la societat, elmateix passa amb la garantia daq...
El concepte, de república democràtica ésentés (ideològicament) com a vàlid per ales dues classes però realment només ésple...
TENDENCIES DEL SISTEMA
Augment del nivell tecnològic dels mitjans deproducció a través dun augment de la divisió del treball.Augment del nivell d...
Quina actitud tenen burgesia i proletariatrespecte aquestes tendències del sistema?
La burgesia està del costat de lapermanència del sistema i de la democràciatal i com de fet s’aplica.
El proletariat pot adoptar dues actituds: unaactitud és estar del costat de lapermanència del sistema (tot i introduirrefo...
Laltra actitud del proletariat és la revolució.La revolució és un acte guiat per laconciència.
Conciència de què?El desenvolupament del sistema capitalistacondueix al proletariat a una situació talque: representa la g...
Prendre conciència per a què?Es pren consciència de que determinada accióha de ser realitzada efectivament. I el que elpro...
LA DICTADURADEL PROLETARIAT
Lactuació del proletariat ha de començaramb la destrucció de lEstat.
La dictadura del proletariat és la presa depoder polítíc per part del proletariat contrala permanència de la societat capi...
La dictadura del proletariat representa larealització efectiva de la repúblicademocràtica i a desaparició de lesclasses so...
Desapareix el sistema de producció basaten la competéncia entre una pluralitat deplanificacions i és substitut per un sist...
Cada cual segúnsus capacidades,a cada cual segúnsus necesidades
El comunisme no és el "remei" de la societatmoderna sinó la seva autèntica realització ique soposa no a la societat modern...
Marx
Marx
Marx
Marx
Marx
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Marx

5,762 views

Published on

Marx

 1. 1. EL TREBALL
 2. 2. 1La característica que defineix la personahumana no és el pensament, la raó, laciència, sinó la producció, el treball
 3. 3. 2El treball és una relació de l’home amb lanatura (transformació) i amb la resta d’homes(relació social). Les relacions que els homesmantenen en el fet productiu són les relacionsde producció. Aquesta relació ha adoptatmoltes formes al llarg de la història
 4. 4. Els sistemes de producció no són inmutables,sinó que canvien. La història és eldesenvolupament dels sistemes de producció(materialisme històric)
 5. 5. EL CAPITALISME
 6. 6. La relació de producció s’estableix entrel’obrer i el capitalista. L’obrer és qualsevolindividu que està capacitat per a treballar,és a dir, per a desenvolupar unadeterminada activitat productiva (força detreball). El capitalista compra aquesta forçade treball conjuntament amb la resta demitjans de producció
 7. 7. La força de treball de lobrer és objecte decompra i venda en el mercat. Comqualsevol mercaderia, la força de treball tétambé un valor: el salari.El valor de la força de treball és el valor delconjunt dels mítjans de subsistèncianecessaris per a que el treballador esmantigui com a treballador.
 8. 8. Per a que la força de treball pugui realitzarla seva tasca són necessaris mitjans deproducció (matèries primeres, eines,màquines) que tenen també un preu en elmercat.
 9. 9. Entre el capitalista i l’obrer hi ha una relaciód’explotació. La força de treball genera unamercaderia que es posada a la venda en elmercat per un valor superior al de la sumade la força de treball i el mitjans deproducció. Això s’anomena benefici oplusvàlua.
 10. 10. AUGMENT VENDRE MÉS FABRICARCONSTANT DEL BARAT MÉS RÀPID BENEFICI DIVISIÓ DEL TECNIFICACIÓ DELS MITJANS DE PRODUCCIÓ TREBALL
 11. 11. 12/04/12
 12. 12. ALIENACIÓ
 13. 13. El treballador no té absolutament cap controlsobre la seva activitat productiva.Aquest fenomen és l’alienació
 14. 14. Des del moment en que el treballador venla seva força deixa de ser del treballadorper a passar a ser propietat delcapitalista; la seva força de treball ja no lipertany, li és aliena.
 15. 15. El sistema de divisió del treballcomporta que lobjecte finalment produïtno és mai produït íntegrament per capdels treballadors. Al treballador no li calsaber com té lloc la resta de momentsdel procés de producció, ni tan sols quinés lobjecte finalment produit. Altreballador li és alié el producte quefabrica.
 16. 16. CLASSESSOCIALS
 17. 17. Hi ha dues grans classes socials: venedorade força de treball i compradora de força detreball. Aquestes dues classes sónrespectivament: proletariat i burgesia.
 18. 18. LA IDEOLOGIA
 19. 19. La societat capitalista, a través de laideologia liberal, ha generat el concepte dedret humà (llibertat i igualtat), ha atorgat al’Estat la garantia d’aquests drets i l’hadefinit com una institució formada per latotalitat dels homes (repúblicademocràtica).
 20. 20. Aquesta ideologia liberal és falsa. La societatcapitalista està en contradicció amb elsprincipis del dret i de lEstat que ella mateixaha generat (és a dir, que aquests principis nos’assumeixen efectivament per puracontradicció estructural).
 21. 21. La funció de la filosofia (crítica) és posaral descobert aquesta contradicció.
 22. 22. Igualtat: efectivament no es compleix en lasocietat capitalista la d’igualtat universal.La presencia de la plusvàlua exigeixexplotació i l’explotació implica algú queexplota i algú explotat la qual cosa no ésuna simple diferència sinó desigualtat.
 23. 23. El treballador és lliure de vendre la seva forçade treball perquè està lliure (no té) daltresmercaderies (mitjans de producció). Lallibertat amb la que ven la seva força detreball és al mateix temps obligació de vendre-la. Així, només una part de la societatrepresenta aquesta llibertat: el capitalista.
 24. 24. Si els principis del dret resulten en realitataplicats només a una part de la societat, elmateix passa amb la garantia daquestsdrets: lEstat com a força asseguradora deldret el que fa és assegurar una part de lasocietat: el capitalista. LEstat els la forçaorganitzada per expressar al dominí dunapart de la societat.
 25. 25. El concepte, de república democràtica ésentés (ideològicament) com a vàlid per ales dues classes però realment només ésplenament aplicat a una: la burgesia. Lademocràcia es revela com a democràciaburgesa.
 26. 26. TENDENCIES DEL SISTEMA
 27. 27. Augment del nivell tecnològic dels mitjans deproducció a través dun augment de la divisió del treball.Augment del nivell de producció: progressivament méscoses es van convertint en mercaderia i més individus esvan convertint en compradors daquests productes.Augment de la quantitat de força de treball en elmercat:el proletariat tendeix a convertir-rse en la majoriadins del sistema.Augment del nivell dels salaris i por tant de la capacitatadquisitiva que sexpressa en un augment del nivell de vida.
 28. 28. Quina actitud tenen burgesia i proletariatrespecte aquestes tendències del sistema?
 29. 29. La burgesia està del costat de lapermanència del sistema i de la democràciatal i com de fet s’aplica.
 30. 30. El proletariat pot adoptar dues actituds: unaactitud és estar del costat de lapermanència del sistema (tot i introduirreformes).
 31. 31. Laltra actitud del proletariat és la revolució.La revolució és un acte guiat per laconciència.
 32. 32. Conciència de què?El desenvolupament del sistema capitalistacondueix al proletariat a una situació talque: representa la gran majoria en elsistema (la humanitat); és autènticamentl’amo del procés productiu; representaallò a què es refereixen els principis del dreti lEstat: luniversal.
 33. 33. Prendre conciència per a què?Es pren consciència de que determinada accióha de ser realitzada efectivament. I el que elproletariat ha de realitzar efectivament és: a) larepública democràtica i b) assumirl’organització del procés productiu.
 34. 34. LA DICTADURADEL PROLETARIAT
 35. 35. Lactuació del proletariat ha de començaramb la destrucció de lEstat.
 36. 36. La dictadura del proletariat és la presa depoder polítíc per part del proletariat contrala permanència de la societat capitalista.
 37. 37. La dictadura del proletariat representa larealització efectiva de la repúblicademocràtica i a desaparició de lesclasses socials
 38. 38. Desapareix el sistema de producció basaten la competéncia entre una pluralitat deplanificacions i és substitut per un sistemade planificació única.Desapareix la competència, la plusvàlua, elsalari. I són substituïts per la satisfacció denecessitats humanes.
 39. 39. Cada cual segúnsus capacidades,a cada cual segúnsus necesidades
 40. 40. El comunisme no és el "remei" de la societatmoderna sinó la seva autèntica realització ique soposa no a la societat moderna sinó alseu incumpliment.

×