Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lockepolitica

5,588 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lockepolitica

 1. 1. John LockeLorigen de la societat i deles lleis
 2. 2. 1. LESTAT DE NATURALESA LESTAT DE NATURALESA descriu la situació dels éssers humans anterior a qualsevol forma de govern o Estat. No sempre els homes han viscut obligats per les lleis escrites i administrades per les institucions de lEstat.
 3. 3. 1. LESTAT DE NATURALESA CONTRACTUALISME NATURALISMEL’origen de l’Estat es troba en La vida social forma parte deun acord entre individus que la condició humana (l’home ésposa fi a un “estat de un animal polític)naturalesa” Organicisme: lindividu ésLa vida social no és inherent a impensable fora del cos socialla naturalesa humana
 4. 4. 1. LESTAT DE NATURALESA LLIBERTAT IGUALTAT
 5. 5. 1. LESTAT DE NATURALESA LLIBERTAT accions La raó, la conciència que tenim de que ningú ha de danyar la vida, la llibertat i les propietats dels altres Limitada per laLlibertat LLEI NATURAL No maleficència Tolerànciapropietats Existència d’un DRETS NATURALS: vida, salut, seguretat, propietat, llibertat, etc.
 6. 6. Thomas Hobbes 1588-1679
 7. 7. 1. LESTAT DE NATURALESA •L’únic dret natural que reconeix l’ésser humà en l’estat natural és la preservació de la seva pròpia naturalesa (vida, propietats, llibertat). •La persecució de l’interés propi (egoisme natural) inclou la possibilitat de perjudicar els interessos dels demés. Els interessos dels demés no són reconeguts de forma natural.Homo homini lupus •Aquesta tendència natural condueix a una situació d’inseguretat recíproca i permanent (la vida, la llibertat, la propietat, són insegures). Estat de guerra de tots contra tots
 8. 8. 1. LESTAT DE NATURALESA Tenim dret a castigar les transgressions de la llei natural? En l’estat de naturalesa cadascú té dret a defensar la seva vida, llibertat i propietat (no cal l’Estat). El càstig dels infractors és bo per naturalesa perquè robar, matar, etc. és dolent per naturalesa. L’autodefensa està legitimida per la llei natural perquè implica la privació no arbitrària dels drets d’aquelles persones que han volgut privar-nos d’aquests drets.
 9. 9. 2. LESTAT DE SOCIETAT Per impedir la parcialitat i la violència en la defensa dels drets naturals, s’instauren les institucions de l’Estat
 10. 10. 2. LESTAT DE SOCIETATL’Estat i les seves lleis no són el contrari del dret natural sinó querepresenten el seu perfeccionament.Defensa drets Parcialitat i Violència EstatnaturalsLa finalitat de les institucions de l’Estat és protegir i garantir elsdrets naturals de cadascun dels individus: vida, llibertat,propietatUna llei positiva es pot considerar justa quan està fonamentadaen els principis de la llei natural
 11. 11. 3. CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTATPer garantir la imparcialitat en ABSOLUTISMEl’elaboració de les lleis i en la sevaaplicació, cal que el poder no es DIVISIÓ DE PODERSconcentri en mans d’un sol individuo institucióPer garantir igualtat natural de tots TOTALITARISMEels individus dins de l’Estat, aixícom el seu consentiment SISTEMA DEMOCRÀTICPer garantir la protecció efectiva AUTODEFENSAdels drets naturals dels individus MONOPOLI DE LA VIOLÈNCIA
 12. 12. «Sostenim com evidents aquestes veritats: que tots els homes són creats iguals, que són dotats pel seu Creador de certs drets inalienables, entre els quals estan la vida, la llibertat i la recerca de la felicitat; que per garantir aquests drets s’institueixen entre els homes els governs, que deriven els seus poders legítims del consentiment dels governat; que quan una forma de govern es torni destructora d’aquests principis, el poble té dret a reformar-la o abolir-la i instituir un nou govern que és el fonament d’aquests principis i a organitzar els seus poders en la formaDeclaració d’Independència que, a parer seu, ofereixi les més grana Americana (1776) possibilitats d’assolir la seva seguretat i felicitat».
 13. 13. 4. EL PACTE SOCIAL El govern civil és el remei contra els inconvenients de l’estat de naturalesa Transferim el poder individual a defensar els drets (la sobirania) aIGUALS canvi de la seva protecció legalLLIURES Rebem protecció dels drets i l’obligació de complir les lleis Vida Monopoli Llibertat de la violència Seguretat Propietat
 14. 14. 5. LA FORMA DE L’ESTATElecció dels governs: la forma de govern és decisióde la majoria dels individus que accepten formar unasocietat. En qualsevol cas el govern serà sempre elpoble (We the people) El poble: un de persones que consenteix a formar una sol cos polític on la majoria és qui té dret d’actuar i decidir sobre la resta
 15. 15. 5. LA FORMA DE L’ESTATDivisió de poders: per evitar una concentració absolutadel poder (jutge i part) cal repartir-lo: legislatiu, executiu ifederatiu
 16. 16. 5. LA FORMA DE L’ESTATDesobediència civil: Cada vegada que una forma degovern esdevé destructiva, els ciutadans tenen dret adestruir-la. L’obediència està subordinada alcompliment del contracte.

×