Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Ilustracio

2,435 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La Ilustracio

 1. 1. La Il·lustració
 2. 2. La II·lustració <ul><li>Moviment cultural, polític i filosòfic que s’inicia a Europa en el s. XVIII </li></ul><ul><li>Els focus d’irradiació és França. S’extèn per Anglaterra i Alemanya. </li></ul><ul><li>Un lema: “Sapere aude”, atreveix-te a saber </li></ul>CONEIXEMENT = LLIBERTAT
 3. 3. Característiques de la II·lustració <ul><li>1) La Raó crítica: quins són els límits de la raó. Sublevació contra l’autoritat. </li></ul><ul><li>2) Apologia de l’educació. </li></ul><ul><li>3) Optimisme i fe en el progrés. </li></ul><ul><li>4) Contractualisme social </li></ul><ul><li>5) El Dret natural. Els drets humans. </li></ul><ul><li>6) La religió natural. Deisme i ateisme </li></ul>
 4. 4. La Raó Crítica EXALTACIÓ DE LA RAÓ Coneixement legítim/ilegítim EMPIRISME <ul><li>Crítica del pensament medieval (oscurantisme) </li></ul><ul><li>Escepticisme davant de la veritat imposada per l’autoritat </li></ul><ul><li>Contra la tutela intel·lectual </li></ul><ul><li>A favor del pensament propi </li></ul>Hume i Kant, dos grans crítics Sublevació contra la tradició i l’autoritat intel·lectual Destrucció de les IDEES METAFÍSIQUES Déu Anima Llibertat Creació Causa Posar límits a la raó EL SEGLE DE LES LLUMS
 5. 5. Apologia de l’educació Per tenir pensament propi cal estar ben informat L’Encyclopèdie i el Dictionaire. Proporcionar informació i instrucció i crear opinió crítica Els cafès. Voltaire i Diderot en el cafè Procope Els salons
 6. 6. Apologia de l’educació J.J. Rousseau (1712-1778) L’Emili <ul><li>Descobriment de la infantesa com a edat autònoma. Hem d’educar infants, no aspirants a adults </li></ul><ul><li>Sistemes pedagògics no punitius </li></ul><ul><li>Mínima intervenció de l’educador </li></ul><ul><li>Ritme d’aprenentatge marcat per l’infant </li></ul><ul><li>Educació del sentit comú </li></ul><ul><li>Experimentalisme </li></ul><ul><li>Pragmatisme </li></ul><ul><li>Pedagogia antillibresca </li></ul><ul><li>Contacte amb la naturalesa </li></ul>
 7. 7. Noves idees polítiques <ul><li>Teoria del Dret Natural </li></ul><ul><li>Contractualisme </li></ul><ul><li>Crítiques als règims absolutistes (liberalisme) </li></ul>
 8. 8. El Dret Natural Dret natural Dret positiu <ul><li>Per sobre les les lleis escrites hi ha un conjunt de normes vàlides per a totes els temps i llocs </li></ul><ul><li>La llei escrita només és vàlida si concorda amb els principis fonamentals del Dret Natural </li></ul>Lluita contra l’absolutisme, o sigui, contra l’autoritat externa que la Raó no reconeix Fonamentació dels Drets Humans (1776; 1789) J. Locke (1632-1704) <ul><li>Nega l’origen diví del poder polític </li></ul><ul><li>Drets inalienables: vida, propietat, llibertat </li></ul><ul><li>L’Estat, garantia dels drets individuals </li></ul>
 9. 9. El contractualisme Contractualisme Naturalisme L’origen de l’Estat es troba en un acord entre individus que posa fi a un “estat de naturalesa” La vida social no és inherent a la naturalesa humana La vida social forma parte de la condició humana (l’home és un animal polític) Organicisme El fenomen dels nens salvatges dóna raó a les tesis naturalistes L’infant salvatge de l’Aveyron Els pobles “salvatges”, exemple d’homes encara en estat natural
 10. 10. La religió natural Religió natural Religio revelada <ul><li>DEISME </li></ul><ul><li>Existeix un Déu que crea l’univers, però que posteriorment no té cap influència. </li></ul><ul><li>Rebuig dels esdeveniments sobrenaturals (miracles, profecies) </li></ul><ul><li>S’hi arriba a través de la raó i no a través de la fe o la Revelació </li></ul><ul><li>Déu organitzador, arquitecte, enginyer, demiürg </li></ul><ul><li>Déu no moral (el bé i el mal són qüestions de conciència personal) </li></ul><ul><li>La religió ha d’estar separada de l’Estat i de la ciència </li></ul>Thomas Paine (1737-1809) Un “Déu rellotger ” O un “Déu enginyer”

×