Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Agile IT - A value driven approach to IT delivery final
Next

Share

Tok v poluprovodnici_1

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Tok v poluprovodnici_1

 1. 1. Задачи за изпълнение:1.Изучете свойствата на полупроводниците2.Изследвайте V-A характеристика на полупроводников диод
 2. 2. СВОЙСТВА НА ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕПри нагряване илиосветяванесъпротивлението наполупроводницитенамалява
 3. 3. Хаотично движение на електрони и дупкиНасочено движение на токовиносители при приложенонапрежение
 4. 4. При контакт между две области с различен тип проводимоствъзниква контактен слой, наречен p-n преход.Той има малкадебелина (от порядъка на μm), но е с голямо специфичносъпротивление.В резултат на рекомбинация в него липсватсвободни токови носители.
 5. 5. При приложено правонапрежение тече значимток в права посока При приложено обратно напрежение токът е нищожно малък
 6. 6. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обрата посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mAДиоди: + - mA + - V V KN 1 2 3 4 5 6 7U (V) 0 50 100 150 200 250 300I (mA) 0
 7. 7. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mAДиоди: + - mA + - V V KN 1 2 3 4 5 6 7U (V) 0 50 100 150 200 250 300I (mA) 0
 8. 8. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V KN 1 2 3 4 5 6 7U (V) 0 50 100 150 200 250 300I (mA) 0
 9. 9. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V KN 1 2 3 4 5 6 7U (V) 0 50 100 150 200 250 300I (mA) 0
 10. 10. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. С помощта на мишката и чрез реостата увеличавайте подаваното напрежение през 50V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V KN 1 2 3 4 5 6 7U (V) 0 50 100 150 200 250 300I (mA) 0 0,125
 11. 11. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V KN 1 2 3 4 5 6 7U (V) 0 50 100 150 200 250 300I (mA) 0 0,125 0,135
 12. 12. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V KN 1 2 3 4 5 6 7U (V) 0 50 100 150 200 250 300I (mA) 0 0,125 0,135 0,135
 13. 13. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V KN 1 2 3 4 5 6 7U (V) 0 50 100 150 200 250 300I (mA) 0 0,125 0,135 0,135 0,135
 14. 14. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V KN 1 2 3 4 5 6 7U (V) 0 50 100 150 200 250 300I (mA) 0 0,125 0,135 0,135 0,135 0,135
 15. 15. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в обратна посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 50V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V kN 1 2 3 4 5 6 7U (V) 0 50 100 150 200 250 300I (mA) 0 0,125 0,135 0,135 0,135 0,135 0,2 Към волт- амперната характеристика
 16. 16. Волт - амперна характеристика на полупроводников диод, включен в обратна посока I, mA 350 300 250 200 150 100 50 0-U, V 0,1 U, V 0,2 -I, mA
 17. 17. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mAДиоди: + - mA + - V V KN 1 2 3 4 5 6 7U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6I (mA) 0
 18. 18. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода mAДиоди: + - mA + - V V KN 1 2 3 4 5 6 7U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6I (mA) 0
 19. 19. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 I (mA) 0
 20. 20. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V KN 1 2 3 4 5 6 7U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6I (mA) 0
 21. 21. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V KN 1 2 3 4 5 6 7U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6I (mA) 0 15
 22. 22. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 I (mA) 0 15 28
 23. 23. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V KN 1 2 3 4 5 6 7U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6I (mA) 0 15 28 40
 24. 24. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 I (mA) 0 15 28 40 50
 25. 25. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 I (mA) 0 15 28 40 50 100
 26. 26. Ход на работа:1. С помощта на мишката изберете диод, който е свързан в права посокa.2. Затворете веригата с ключа “K”.3. Чрез реостата и с помощта на мишката увеличавайте подаваното напрежение през 0,1V.4. След попълване на таблицата наблюдавайте V-A характеристика на диода. mA + - mA + - V V K N 1 2 3 4 5 6 7 U (V) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 I (mA) 0 15 28 40 50 100 300 Към волт- амперната характеристика
 27. 27. Волт - амперна характеристика на полупроводников диод, включен в права посока I, mA 300 250 Теоритична крива 200 Въз основа на реален 150 експеримент с германиев диод Д7Ж 100 50-U, V U, V 0,7 0,8 0,1 0,4 0,5 0,6 0,2 0,3 -I, mA Към обща волт- амперна характеристика
 28. 28. Волт - амперна характеристика на полупроводников диод (права и обратна посока на свързване) I, mA-U, V U, V -I, mA
 29. 29. Екип в състав: Диана Йосифова е-mail: diana_yosifova@abv.bg Екатерина Светлозарова e-mail: katq_7@abv.bg Иван Начков e-mail: ivan_nachkov@yahoo.com ученици от МГ “Д-р Петър Берон”-Варна РЪКОВОДИТЕЛ: Петя Костадиноваe-mail: petya_7@mail.bg – учител по физика и астрономия
 • valgb1

  Sep. 27, 2015

Views

Total views

881

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×