Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Semantický web a Drupal

2,292 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Semantický web a Drupal

 1. 1. S émantický web a Drupal 7
 2. 2. Co je to Sémantický Web <ul><li>Vize o strukturování informací na webu podle standardizovaných pravidel </li></ul><ul><li>Specifikace vytváří W3C </li></ul><ul><li>Slouží jako předpis pro další technologie (RDF) </li></ul><ul><li>Web dokumentů => Web „ v ěcí“ </li></ul>Sémantický web a Drupal 7 www.devmates.com
 3. 3. K čemu Sémantický Web? <ul><li>Web je navržen pro lidi </li></ul><ul><li>Pro stroje je současný web nesrozumitelný </li></ul><ul><li>Data nejsou uspořádána - o brovsk á decentralizovaná databáze </li></ul>Sémantický web a Drupal 7 www.devmates.com
 4. 4. Využití Sémantického Webu <ul><li>Aplikace mohou vyhledávát a kombinovat data na webu </li></ul><ul><li>Vyhledávání podle parametrů </li></ul><ul><li>Yahoo! SearchMonkey – vylep šení SERP </li></ul>Sémantický web a Drupal 7 www.devmates.com
 5. 5. Yahoo! SearchMonkey Sémantický web a Drupal 7 www.devmates.com
 6. 6. Komponenty <ul><li>XML – syntaxe pro strukturu obsahu </li></ul><ul><li>URI – identifikace dokument ů, osob, produktů </li></ul><ul><li>RDF – jazyk pro zobrazení datových modelů ( objektů a jejich vztahů ) </li></ul><ul><li>Slovn íky (DC, FOAF, SIOC, …) </li></ul>Sémantický web a Drupal 7 www.devmates.com
 7. 7. RDF (Resource Description Framework) <ul><li>Specifikace pro modelování informací </li></ul><ul><li>Výrazy ve tvaru: podmět-vlastnost-předmět </li></ul><ul><li>„ Obloha má modrou barvu.“ </li></ul><ul><li>„ I love New York“ x „I  NY“ </li></ul>Sémantický web a Drupal 7 www.devmates.com
 8. 8. S lovn íky (Ontologie) <ul><li>DC (Dublin Core) – dc:title, dc:creator </li></ul><ul><li>FOAF (Friend of a Friend) – foaf:Person, foaf:name, foaf:knows </li></ul><ul><li>SKOS (Simple Knowledge Organisation System) – pou žívá NY Times </li></ul><ul><li>Good Relations (pro e-commerce) </li></ul>Sémantický web a Drupal 7 www.devmates.com
 9. 9. Serializace RDF <ul><li>RDFa </li></ul><ul><li>Vkládá RDF do xHTML </li></ul><ul><li>Použita Drupalem </li></ul><ul><li><span property=“dc:date”>2009-09-09</span> </li></ul><ul><li>Další: RDF /XML, N3/Turtle </li></ul>Sémantický web a Drupal 7 www.devmates.com
 10. 10. RDF a Drupal - historie <ul><li>18.5.2000 – /drupal/rdf.php </li></ul><ul><li>DrupalCon Boston 2008 – Dries Buytaert (keynote o přijmutí sémantického webu ) </li></ul><ul><li>Semantic Web Drupal Group </li></ul><ul><li>6.2.2008 – rdf 6.x-1.x-dev </li></ul><ul><li>19.10.2009 - /drupal/modules/rdf v1.1 </li></ul>Sémantický web a Drupal 7 www.devmates.com
 11. 11. Drupal RDF modul <ul><li>Od Drupal u verze 7 sou část jádra </li></ul><ul><li>P řipojuje komponenty ve zdrojovém kódu ( jazyky, slovn íky ) </li></ul><ul><li>Obsahuje defaultní RDF schéma </li></ul><ul><li>Poskytuje hooks pro vlastn í mapování </li></ul><ul><li>Drupal 6 => http://drupal.org/project/rdf </li></ul>Sémantický web a Drupal 7 www.devmates.com
 12. 12. Drupal RDF Schema Sémantický web a Drupal 7 www.devmates.com
 13. 13. Drupal 7 API a RDF <ul><li>h ook_rdf_namespaces() – pro definov ání nové namespace pro RDF </li></ul><ul><li>h ook_rdf_mapping () – u možňuje definovat vlastní RDF mapování (uzly, lid é, kategorie) </li></ul>Sémantický web a Drupal 7 www.devmates.com

×