Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HAZIRLAYAN MUHAMMED ALİ DEVECİ 20082763
TEMEL KAVRAMLAR <ul><li>ÖLÇME </li></ul><ul><li>VE </li></ul><ul><li>DEĞERLENDİRME </li></ul>
ÖLÇME <ul><li>Ölçme, bir varlık veya olayın belli bir özelliğe sahip oluş derecesini belirleme işlemidir. Eğitimde ölçme,...
Ölçme türleri <ul><li>Eğitim sürecinde bazı özellikler doğrudan bazı özellikler dolaylı olarak ölçülmektedir.Doğrudan,dola...
Doğrudan ölçme <ul><li>Ölçülen özellik ile ölçmede kullanılan aracın niteliği aynı ise bu tür ölçmeler doğrudan ölçmedir. ...
Dolaylı ölçme <ul><li>Doğrudan ölçülemeyen bazı nitelikler o nitelikle ilgili olduğu bilinen ya da düşünülen başka bir öze...
Türetilmiş ölçme <ul><li>Ölçülmek istenilen değişken üzerinde bir ölçme yapmadan bir değişkenle, üzerinde ölçme işlemi yap...
Ölçmede hata <ul><li>Ölçülen özelliğin gerçek değeriyle ölçme aracından elde edilen değer arasındaki farka ölçme hatası de...
Hata Türleri <ul><li>Sabit Hata: Bütün ölçümlerde miktar olarak aynı olan hatalardır. Örneğin terazinin tarttığı her nesne...
Değerlendirme <ul><li>Değerlendirme, ölçme ile ortaya konulan duruma bir anlam verme işlemidir. Eğitimde değerlendirme; be...
Mutlak değerlendirme <ul><li>Mutlak değerlendirmede ilgili ders kapsamındaki kazanımların her bir öğrenci tarafından ne dü...
Bağıl değerlendirme <ul><li>Bağıl değerlendirmede ise her bir öğrenciye not verme işlemi, özellikle, sınıftaki öğrencileri...
Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme <ul><li>* Öğrencilerin belli bir kurs, ders yada ünitenin önkoşulu niteliğind...
Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme <ul><li>örnek </li></ul><ul><li>Öğrencilerin belli üniversitelere, bir ünivers...
Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme <ul><li>Program sürecinde yapılan değerlendirme biçimlendirici değerlend...
Değer biçmeye dönük değerlendirme <ul><li>Öğretim süreci devam ederken konu ya da ünite sonlarında uygulanan bu testlerin ...
Geleneksel ölçme değerlendirme teknikleri <ul><li>YAZILI YOKLAMALAR </li></ul><ul><li>Soruların yazılı olarak verildiği v...
Sözlü yoklamalar <ul><li>Soruların sözlü sorulduğu ve cevapların sözlü olarak verildiği sınavdır. Öğrencilerin sözlü anlat...
Çoktan seçmeli testler <ul><li>Öğrenci, verilen seçeneklerden doğru veya doğru seçeneği bulup işaretler. Öğrenci diğer sın...
Doğru yanlış testleri <ul><li>Bu teste doğru-yanlış maddesinde yalnızca iki seçenekten oluşur.Öğrencilerin yanlış öğrendik...
Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri <ul><li>Performans değerlendirme olarak ta adlandırılan alternatif ölçme değerle...
Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri <ul><li>Sonucun yanı sıra sürece de odaklanma </li></ul><ul><li>Sadece öğretimi...
Rekabet yerine işbirliğini destekleyen alternatif ölçme değerlendirme teknikleri <ul><li>Yazıya dayalı soyut görevlerden ç...
Performans değerlendirme sürecinin <ul><li>Amacın belirlenmesi </li></ul><ul><li>Performans ölçütlerin belirlenmesi </li>...
Performans ödevleri <ul><li>Öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerilerini günlük yaşamlarıyla ilişkilendirerek rtaya koyma...
Proje <ul><li>Grup yada bireysel şekilde çalışarak bir kavram yada beceriyi kazandırmak için bir problem durumunu ,zihins...
Bireysel yada grup olarak gerçekleştirilebilen proje sürecinin yararları şu şekildedir. <ul><li>Proje geliştirme süreci uz...
örneğin <ul><li>Bilişim teknolojileri dersi 8. basamak internet sitesi yapıyorum ünitesinde 100 eser başlıklı ödev proje ö...
<ul><li>Hikaye ve romanlardan oluşan 100 eserden birinin seçilerek okunması. </li></ul><ul><li>İnternette araştırma yapıl...
Kaynakça <ul><li>Ders kitabından aldığım bilgiler </li></ul><ul><li>http://www.msxlabs.org/forum/egitim-bilimleri/197840-...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Muhammed ali deveci 20082763

2,303 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Muhammed ali deveci 20082763

 1. 1. HAZIRLAYAN MUHAMMED ALİ DEVECİ 20082763
 2. 2. TEMEL KAVRAMLAR <ul><li>ÖLÇME </li></ul><ul><li>VE </li></ul><ul><li>DEĞERLENDİRME </li></ul>
 3. 3. ÖLÇME <ul><li>Ölçme, bir varlık veya olayın belli bir özelliğe sahip oluş derecesini belirleme işlemidir. Eğitimde ölçme, genellikle öğrencilerin belli bir takım davranışları, öğrenme derecelerini belirlemesi olarak kullanılır. </li></ul>
 4. 4. Ölçme türleri <ul><li>Eğitim sürecinde bazı özellikler doğrudan bazı özellikler dolaylı olarak ölçülmektedir.Doğrudan,dolaylı ve türetilmiş ölçme olmak üzere üç tür ölçme eğitimde kullanılır. </li></ul>DOĞRUDAN ÖLÇME DOLAYLI ÖLÇME ÖLÇME TÜRLERİ TÜRETİLMİŞ ÖLÇME
 5. 5. Doğrudan ölçme <ul><li>Ölçülen özellik ile ölçmede kullanılan aracın niteliği aynı ise bu tür ölçmeler doğrudan ölçmedir. </li></ul><ul><li>Ölçülecek değişkenin değerleri doğrudan doğruya gözlenebiliyorsa, somut ise buna doğrudan ölçme denir. </li></ul><ul><li>örnek </li></ul><ul><li>-  Özge’nin boyu 1,60 cm’dir.  -  Sibel 50 kg ağırlığındadır. </li></ul>
 6. 6. Dolaylı ölçme <ul><li>Doğrudan ölçülemeyen bazı nitelikler o nitelikle ilgili olduğu bilinen ya da düşünülen başka bir özellik gözlenerek ölçülür.  </li></ul><ul><li>örnek </li></ul><ul><li>öğrencinin kişilik testinde verdiği cevapların, onun kişilik özelliklerini yansıttığını varsayarız. </li></ul><ul><li>Dolaylı ölçme bir değişkenin bir başka değişken yardımıyla ölçülmesidir.     </li></ul>
 7. 7. Türetilmiş ölçme <ul><li>Ölçülmek istenilen değişken üzerinde bir ölçme yapmadan bir değişkenle, üzerinde ölçme işlemi yapılmış diğer değişkenler arasındaki bağlantıdan yararlanarak ölçümlerin elde edilmesidir. Örnek </li></ul><ul><li>Bir cismin kütlesinin (ağırlığının) hacmine bölünmesiyle yoğunluğu bulunur. Yine öğrencinin sınıf geçme notunun vize ortalamasının % 40’ıyla finalpuanının % 60’ının toplanmasıyla elde edilmesi de türetilmiş ölçmeye verilebilecek bir başka örnek olabilir. </li></ul>
 8. 8. Ölçmede hata <ul><li>Ölçülen özelliğin gerçek değeriyle ölçme aracından elde edilen değer arasındaki farka ölçme hatası denir. Hata artı veya eksi yönde olabilir. </li></ul><ul><li>Ölçmede hata 3’e ayrılır. </li></ul><ul><li>Sabit hata </li></ul><ul><li>Sistematik hata </li></ul><ul><li>Tesadüfî hata </li></ul>
 9. 9. Hata Türleri <ul><li>Sabit Hata: Bütün ölçümlerde miktar olarak aynı olan hatalardır. Örneğin terazinin tarttığı her nesneyi 50 gr. Eksik tartması, öğretmenin bütün sınıfa 10 puan fazla vermesi. </li></ul><ul><li>Sistematik hata : Ölçmeden ölçmeye belli oranda artan ya da azalan hatalardır. Eğitimde öğretmenin yanlı davranması da sistematik hata kapsamında ele alınır </li></ul><ul><li>Tesadüfi Hata: Ölçme sonuçlarına belirsiz şekilde karışan hatalardır. Hatanın kaynağı belli olmadığı için bazen eksik bazen fazla ölçüm söz konusu olabilir. Öğretmenin sınavları puanlarken toplama hatası yapması, şans başarısı, öğrencinin sınav günü hasta olmas ı </li></ul><ul><li>Not: Sabit ve sistematik hatalar ölçme araçlarının güvenirliği üzerinde bir etkiye sahip değildir. Güvenirlik yalnızca tesadüfi hatalardan etkilenir. </li></ul>
 10. 10. Değerlendirme <ul><li>Değerlendirme, ölçme ile ortaya konulan duruma bir anlam verme işlemidir. Eğitimde değerlendirme; belli bir takım davranışların öğrenilme derecesi ölçme ile ortaya konulduktan sonra bu ölçme sonuçlarına dayanarak neler yapılacağının kararlaştırılması şeklinde görülür . </li></ul>
 11. 11. Mutlak değerlendirme <ul><li>Mutlak değerlendirmede ilgili ders kapsamındaki kazanımların her bir öğrenci tarafından ne düzeyde kazanıldığının ölçülmesi, elde edilen ölçme sonuçlarının ilgili kurum tarafından öngörülen ölçütler takımıyla karşılaştırılması ve her bir öğrenciye başarı düzeyinin karşılığı sayılan notun verilmesi beklenmektedir. Dolayısıyla mutlak değerlendirmede her bir öğrenci sınıfındaki diğer öğrencilerin başarı düzeylerinden bağımsız olarak değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır.  </li></ul>
 12. 12. Bağıl değerlendirme <ul><li>Bağıl değerlendirmede ise her bir öğrenciye not verme işlemi, özellikle, sınıftaki öğrencilerin ortalama başarı düzeyi ve standart sapma değeri ölçüt alınmak suretiyle yapılmaktadır. Dolayısıyla belli bir öğrencinin başarılı veya başarısız sayılması, mutlak değerlendirmenin aksine, sınıftaki diğer öğrencilerin başarı düzeyleri ile doğrudan ilişkilendirilmektedir. Bir başka deyişle bu değerlendirme yaklaşımında her bir öğrenciye verilen </li></ul>
 13. 13. Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme <ul><li>* Öğrencilerin belli bir kurs, ders yada ünitenin önkoşulu niteliğindeki “giriş davranışlarına” sahip olma derecesini belirlemek. </li></ul><ul><li>* İlgili kursun geliştirmeyi düşündüğü davranışlardan öğrencilerce önceden edinilenlerin olup olmadığını belirlemek. </li></ul><ul><li>Bu belirlemeler sonunda öğretimin başlangıç noktası belirlenir ve eğitim öğrenci düzeyine göre ayarlanır. </li></ul><ul><li>  Tanılayıcı değerlendirme öğrencilerin programa başlamadan önce ön koşul niteliğindeki bilişsel davranış, duyuşsal özellik ve devinişsel becerilerini tanımlamak için yapılır. </li></ul><ul><li>Yerleştirmeye yönelik değerlendirme ise öğrencileri eğitimsel açıdan gruplama sorunuyla ilgilenir. </li></ul>
 14. 14. Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme <ul><li>örnek </li></ul><ul><li>Öğrencilerin belli üniversitelere, bir üniversitenin değişik fakültelerine yada bir fakültenin farklı bölümlerine yerleştirilmeleri, onların bu öğretim kurumlarında başarılı olmak için gerekli olduğu düşünülen giriş davranışlarına sahip oluş derecelerine göre yapılır. Bu anlamda yerleştirme YORDAMA  ile yakından ilgilidir </li></ul>
 15. 15. Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme <ul><li>Program sürecinde yapılan değerlendirme biçimlendirici değerlendirmedir. Bu değerlendirmenin ana işlevi, öğretim sürüp giderken her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemek, bu eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesi yani ünitenin daha iyi öğrenilebilmesi için her öğrenciye ayrı ayrı önerilerde bulunmaktır. </li></ul><ul><li>Bu değerlendirme programa sürekli dönüt sağlamakta ve iyileştirici önlemlerin alınması için bir kontrol sistemi oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu değerlendirme yeni bir programın denenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili olarak uygun kanıtlar toplama olanağı verir. Bu kanıtlara dayanarak programda gerekli ve yerinde düzeltmeler yapılabilir. </li></ul>
 16. 16. Değer biçmeye dönük değerlendirme <ul><li>Öğretim süreci devam ederken konu ya da ünite sonlarında uygulanan bu testlerin sonuçlarına dayalı olarak öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu testlerden elde edilen sonuçlara dayalı olarak öğrencilere puan verilmez. Bu testler hangi konu ya da ünite için hazırlanıyorsa okonu ya da ünitedeki tüm davranışları kapsar nitelikte olmalıdır. </li></ul>
 17. 17. Geleneksel ölçme değerlendirme teknikleri <ul><li>YAZILI YOKLAMALAR </li></ul><ul><li>Soruların yazılı olarak verildiği ve öğrencilerin yazılı olarak cevaplandırmalarının istendiği sınavlara yazılı yoklamalar adı verilir. </li></ul><ul><li>Yazılı Yoklamanın Özellikleri 1. Soru ve cevaplar yazılıdır. 2. Derste işlenecek konulara göre bir ya da birkaç sorular sorulur. 3. Cevaplayıcı soruların cevabını kendi düşünüp bulmak zorundadır. 4. Cevaplayıcılar cevaplama zamanlarının çoğunu soruların cevaplarını düşünüp bulmaya cevaplarını yazmaya harcarlar. 5. Cevaplayıcı cevaplarının istediğini seçme ve ifade etme bağımsızlığına sahiptir. 6. Cevaplayıcıların cevapları sınırlı değildir. 7. Hazırlanması kolay fakat puanlanması güç ve zaman alıcıdır. 8. Soru sayısının azlığı, yazılı yoklamalarının geçerlilik ve güvenliğini sınırlar. </li></ul>
 18. 18. Sözlü yoklamalar <ul><li>Soruların sözlü sorulduğu ve cevapların sözlü olarak verildiği sınavdır. Öğrencilerin sözlü anlatım becerilerini geliştirmek ve bu becerilere ne kadar sahip olduklarını ölçmede sıkça kullanılan sınav türüdür. </li></ul><ul><li>Sözlü Sınavların Özellikleri </li></ul><ul><li>1. Sorular sözlü sorular ve cevaplar sözlü olarak verilir. 2. Sınav bireysel uygulandığından her öğrenciye ayrı sormak zorunludur. 3. Sözlü sınavlar bilginin gelişmesine ve derinlemesine ölçülmesine izin verir. 4. Sözlü yoklamalarda puanlama genel izlenimle yapılır. 5. Sözlü sınavlarda öğretmenle öğrenci yüz yüze olduğundan, öğrencilerin cevaplamalarına puan vermede öğretmen karar verir. 6. Sözlü yoklamalarda az sayıda soru sorulabilmesi, bu sınavların güvenirliğinin ve kapsam geçerliğinin düşük olmasında rol oynayan asıl etkenlerden birisidir. 7. Sözlü yoklama sorularının hazırlanması, diğer yoklama türlerine kıyasla hem daha kolaydır, hem de daha az zaman alır. </li></ul>
 19. 19. Çoktan seçmeli testler <ul><li>Öğrenci, verilen seçeneklerden doğru veya doğru seçeneği bulup işaretler. Öğrenci diğer sınav türlerinde olduğu gibi dilediği cevabı veremez. </li></ul><ul><li>Çoktan Seçmeli Testlerin Özellikleri 1. Soruların doğru cevabı kendi içinde verilmiştir. 2. Çok sayıda soru sorulması mümkündür. 3. Maddelerin şansla doğru cevaplandırma olasılığı vardır. 4. Hazırlanması zor ve zaman alıcıdır. 5. Uygulaması ve planlaması kolaydır </li></ul>
 20. 20. Doğru yanlış testleri <ul><li>Bu teste doğru-yanlış maddesinde yalnızca iki seçenekten oluşur.Öğrencilerin yanlış öğrendikleri yerleri ortaya çıkarır. </li></ul><ul><li>Doğru-Yanlış Testleri 1. Doğru-yanlış testindeki maddelerin yarısı yanlıştır. 2. Doğru cevabı bulma olasılığı yüzde 50’dir. 3. Sorular doğru ya da yanlış olmak zorundadır. 4. Doğru-yanlış testindeki maddeleri cevaplandırma işi hem kolaydır, hem de çok az zaman alır. 5. Doğru-yanlış testlerinin puanlanması kolay, çabuk ve nesnedir. 6. Bir teste ki madde sayısı artıkça, testin güvenirliğinin ve geçerliğinin artmasına neden olur. </li></ul>
 21. 21. Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri <ul><li>Performans değerlendirme olarak ta adlandırılan alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımı öğrencilerin gerçek yaşam problemlerini çözmek amacıyla gerçekleştirdikleri etkinlikler ve geliştirdikleri ürünler ile bilgilerini yapılandırmalarına ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan değerlendirmedir.Bu tür değerlendirme sürecinde ölçmeler durağan değil süreklidir dolayısıyla öğretmenler sadece ürünü değil süreci de izlemekte ve değerlendirmektedir. </li></ul>
 22. 22. Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri <ul><li>Sonucun yanı sıra sürece de odaklanma </li></ul><ul><li>Sadece öğretimin sonunda değil öğretimin her aşamasında sürekli ölçme ve değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirme </li></ul><ul><li>Bilginin hatırlanmasından daha çok uygulanmasına ,yapılandırılmasına ve öğrencilerin üst düze becerilerini sergilemelerine önem vermektedir. </li></ul>
 23. 23. Rekabet yerine işbirliğini destekleyen alternatif ölçme değerlendirme teknikleri <ul><li>Yazıya dayalı soyut görevlerden çok ,gerçek hayata ilişkin ,performansa dayalı görevleri önemseme </li></ul><ul><li>Örtülü,belirsiz ölçütler yerine açık ve belirgin ölçütleri tercih etme </li></ul><ul><li>Not vermenin yanı sıra etkili ve zamanında geri bildirime ağırlık verme </li></ul><ul><li>Tek yöntemle ölçme yerine çok yöntemle ölçme yapma </li></ul>
 24. 24. Performans değerlendirme sürecinin <ul><li>Amacın belirlenmesi </li></ul><ul><li>Performans ölçütlerin belirlenmesi </li></ul><ul><li>Performansın ya da ürünün gözlemlenebileceği ortamın oluşturulması </li></ul><ul><li>Performansın puanlanması olmak üzere üç aşaması bulnmaktadır. </li></ul>
 25. 25. Performans ödevleri <ul><li>Öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerilerini günlük yaşamlarıyla ilişkilendirerek rtaya koymasını gerektiren kısa dönemli çalışmalardır. </li></ul><ul><li>Örnek </li></ul><ul><li>Performans ödevi olarak 10 günlük süre içerisinde nesne tabanlı bir proğramlama dilinde y = 3x+5 denklemi için girilen x değerlerine göre y değerini hesaplayan proğramı oluşturunuz </li></ul>
 26. 26. Proje <ul><li>Grup yada bireysel şekilde çalışarak bir kavram yada beceriyi kazandırmak için bir problem durumunu ,zihinsel olarak belirli sırada düzenleme ,tartışarak derinlemesine araştırma yapma sonuca ulaşma çabasıdır. </li></ul><ul><li>Projenin en temel özelliği ,öğrenciler,öğretmen ya da öğretmen ve öğrencilerin birlikte bir konuya ilişkin oluşturdukları soruların yanıtını aramak için bir araştırma planlamaları ve bu araştırmayı gerçekleştirmedir. </li></ul>
 27. 27. Bireysel yada grup olarak gerçekleştirilebilen proje sürecinin yararları şu şekildedir. <ul><li>Proje geliştirme süreci uzun,karmaşık ve zorlu bir süreç olduğundan ,öğrencilerin yaratıcılık ,araştırma,iletişim gibi üst düzey zihinsel becerileri geliştirir. </li></ul><ul><li>Proje süreci öğrencileri teknolojiyi aktif olarak kullanmaya yönelteceğinden ,öğrencilerin teknolojiyi kullanma becerisi kazanmalarına yardımcı olur. </li></ul>
 28. 28. örneğin <ul><li>Bilişim teknolojileri dersi 8. basamak internet sitesi yapıyorum ünitesinde 100 eser başlıklı ödev proje ödevi olarak öğrencilerden istenmektedir.Bu proje ödevinde öğrencilerden 100 eserden birini seçip bu eseri tanıtan bir internet sitesi oluşturmaları beklenmektedir.Dört hafta süre verilen proje ödevinde şu adımların izlenmesi istenmektedir </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Hikaye ve romanlardan oluşan 100 eserden birinin seçilerek okunması. </li></ul><ul><li>İnternette araştırma yapılarak eserle ilgili görsel materyallerin bulunması. </li></ul><ul><li>İnternet sitesinde bulunacak başlıkların belirlenmesi. </li></ul><ul><li>Html etiketleri kullanılarak sitenin oluşturulması. </li></ul>
 30. 30. Kaynakça <ul><li>Ders kitabından aldığım bilgiler </li></ul><ul><li>http://www.msxlabs.org/forum/egitim-bilimleri/197840-eğitimde-olcme-ve-degerlendirme.html </li></ul><ul><li>http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96l%C3%A7me_ve_De%C4%9Ferlendirme </li></ul><ul><li>http://talimterbiye.mebnet.net/program-gel-birimi/olc-deg-birimi.htm </li></ul><ul><li>http://www.webdersanesi.com/dersler/egitim-bilimleri-olcme-ve-degerlendirme/4--coktan-secmeli-sinavlar/327 </li></ul><ul><li>http://www.turkforum.gen.tr/vforum/egitimde-kullanilan-olcme-araclari-t512741.html </li></ul><ul><li>http://www.webdersanesi.com/dersler/olcme-ve-degerlendirme/3--dogru-yanlis-turu-sinavlar/326 </li></ul><ul><li>http://www.webdersanesi.com/dersler/olcme-ve-degerlendirme/1--yazili-yoklamalar/324 </li></ul>

×