Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ahmet yakar 20082885

1,550 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ahmet yakar 20082885

 1. 1. HAZIRLAYAN AHMET YAKAR 20082885
 2. 2. İÇİNDEKİLER Gelişim dosyası (Portfolyo) Dereceli puanlama anahtarı(Rubik) Kontrol listesi Öz değerlendirme Akran değerlendirme Grup değerlendirmesi
 3. 3. GELİŞİM DOSYASI(portfolyo) <ul><li>Öğrenenin belirli bir zaman diliminde çabalarını, gelişimini ve başarısını, hedeflenen amaçlara Ulalaşabilmede izledikleri yolların ve kazanımların planlı ve sistematik olarak incelenmesidir. </li></ul>
 4. 4. Üç tane gelişim dosyası bölümü vardır bunlar: <ul><li>1. özgeçmiş: öğretmene, öğrenci öğrenci ürünlerinin gelişim tarihi ile bilgi vererek öğrencinin daha iyi tanınmasına yardımcı olmaktadır. </li></ul><ul><li>2. ürünler: öğrenci tarafından ortaya konulan tüm çalışmaları kapsamaktadır. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>3. yansıtma: öğrenci yaptığı çalışmaların değerlendirmesini yapmak amacıyla kendi görüşlerini yansıtır. Neleri iyi yaptım?, hangi alanlarda zayıfım? Gibi sorulara yanıt arar. </li></ul>
 6. 6. 3 türü bulunmaktadır bunlar: <ul><li>Sergileme: öğrencini kendisini en iyi yansıttığına inandığı , henüz tamamlanmamış çalışmaları kapsar. </li></ul><ul><li>Çalışma: öğretmen ve öğrenci süreci beraber yaparak öğrenme anlamında büyüme ve gelişmeyi gösteren örnekler seçilmekte. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>3.değerlendirme: tüm maddeler öğretmen tarafından puanlanır, sıralanır ve değerlendirilir. </li></ul>
 8. 8. Gelişim dosyası üstün yanları: <ul><li>Öğrencini güçlü ve zayıf yanlarını görmesini sağlar </li></ul><ul><li>Öğrencini öz değerlendirme yapmasını sağlar </li></ul><ul><li>Öğrencini işbirliği içerisinde katılımını destekler </li></ul>
 9. 9. Dijital gelişim dosyası üstün yanları: <ul><li>Ailelerle iletişimin artmasına olanak sağlar. </li></ul><ul><li>Öğretmenler istedikleri yerden öğrenci çalışmalarını kontrol edebilir </li></ul><ul><li>Öğrenciler çalışmalarını uzaktan teslim etme olanağına sahiptir. </li></ul>
 10. 10. Örnek gelişim dosyası değerlendirme form örneği Öğrenci adı-soyadı Ölçütler DERECELER 1 (geliştirilmeli) 2 (orta) 3 (çok iyi) Tasarım Renk, biçim ve sayfa düzeni tasaramında ek siklikler var. Renk, biçim ve sayfa düzeni tasarlanmış ama özgün değil Renk, biçim ve sayfa düzeni özgün şekilde tasarlanmış Html kullanımı Html doğru şekilde kullanılmış Html kullanımında bazı hatalar yapılmış Html kullanımında çok fazla hata yapılmış Dereceli puanlama anahtarına göre en yükse puan 40 en düşük 8. buna göre 8-18 puan arası geliştirilmeli 19-29 arası iyi ve 30-40 arası çok iyi.
 11. 11. Gelişim dosyasının zayıf yanları: <ul><li>Puanlama zaman alıcıdır </li></ul><ul><li>Objektif testlere göre günevenilirliği daha düşüktür </li></ul><ul><li>Maliyeti yükseltir ve saklanması da mekansal sorun yaratır. </li></ul>
 12. 12. Dijital gelişim dosyası <ul><li>21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişikliklerle birlikte dijital gelişim dosyası kullanılmaktadır. Bireysel ürünlerin web tabanlı koleksiyonu olarak tanımlanır. </li></ul>
 13. 13. Dereceli puanlama anahtarı <ul><li>Çalışmada neyin önemli olduğuna ilişkin ölçütlerin listelenerek her bir ölçütün nitelik derecelerinin açık olarak ifade edildiği bir puanlama aracıdır. iki türü vardır. Bunlar: analitik dereceli puanlama Anahtarı ve Bütüncül dereceli puanlama anahtarı. </li></ul>
 14. 14. Dereceli puanlama anahtarı geliştirirken dikkat edilecekler <ul><li>Ölçütler hedefe uygun ve tutarlı olmalı </li></ul><ul><li>Ölçütler açık ve anlaşılır olmalı </li></ul><ul><li>Puanlama sistemi </li></ul>
 15. 15. Analitik dereceli puanlama anahtarı <ul><li>Çalışmanın parçalara ayırarak yanıtın ya da yapılan işin aşamalarına göre değerlendirilmesinin yapıldığı süreç odaklı değerlendirme olarak tanımlanır. </li></ul>
 16. 16. Analitik dereceli puanlama örneği ölçütler Nitelik dereceleri 5 ( çok iyi) 3(iyi) 1(geliştirilmeli) Sunum içeriği İçerikte yer alan bilgi güvenilir ve hazır bulunuşluk düzeyi iyi İçerikte yer alan bilgi güvenilir ve hazır bulunuşluk düzeyi kısmen uygun İçerikte yer alan bilgi güvenilir ve hazır bulunuşluk düzeyine uygun değil Hesaplaması ise en yüksek puan 20 ise en düşük puan 4 tür. Bu ödevden bir öğrenci 10 almış sayarsak öğrenci 100 üzerinden alacağı not (10x100)/20=50 dir.
 17. 17. Bütüncül dereceli puanlama anahtarı <ul><li>Ölçülecek performan farklı boyutlara ayrılmadan özelliklerin tümünün farklı düzeyler için tanımlaması yapılır. Süreçle değil sonuçla ilgilenir. </li></ul>
 18. 18. Bütüncül dereceli puanlama anahtarı örneği ölçütler puan görünüm 4 Cd kapağı titizlikle hazırlanmış, görünüm temiz ve düzenli kapak ilgi çekici 3 Cd kapağı titizlikle hazırlanmış, görünüm temiz ve düzenli kapak ilgi çekici değil 2 Cd kapağı titizlikle hazırlanmış, görünüm temiz ve düzenli değil kapak ilgi çekici değil 1 Cd kapağı titizlikle hazırlanmış, görünüm düzensiz. kapak ilgi çekici değil
 19. 19. Öğrencilere sağlayacağı yararlar <ul><li>Düzenli bir şekilde kendi gelişimlerini izleyebilir. </li></ul><ul><li>Eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. </li></ul><ul><li>Ödev ya da özel bir göreve ilişkin nitelikleri anlayabilir. </li></ul>
 20. 20. Kontrol listesi <ul><li>Genellikle daha küçük parçalara ayrılabilen ve karmaşık davranışları belirlemek için kullanımı uygun olan var-yok, evet-hayır şeklinde puanlanabilen bir dizi davranış, özellik veya nitelik bulunur. </li></ul>
 21. 21. Kontrol listesi örneği Öğrencinin adı- soyadı tarih…../……/ Sesini etkin kullanıyor evet Katılımcılarla göz teması kuruyor hayır Vücut dilini etkin kullanıyor evet Zamanı verimli kullanıyor evet
 22. 22. Öz değerlendirme <ul><li>Kendini değerlendirme olarak adlandırılır. Bireyin kendisi hakkında yeni bilgiler edinmesi sürecidir. Öğrencilere sağladığı yaralar: </li></ul><ul><li>Güdülenmeyi artırır </li></ul><ul><li>Güçlü ve zayıf yanlarını görürler </li></ul><ul><li>Kendilerine dışarıdan bakma yetisi gelişir </li></ul>
 23. 23. Öz değerlendirme örneği Öğenci adı-osyadı beceriler puan 1 2 3 4 5 Yönergelerdeki sırayı takip ettim Farklı kaynaklardan bilgi topladım Bu etkinlikten neler öğrendim?..................................................... Etkinlik süresince hangi zorluklarla karşılaştım?.............................vb.
 24. 24. Akran değerlendirme <ul><li>Gruptaki öğrencilerin belli ölçütler çerçevesinde birbirlerini değerlendirme sürecidir.amaç öğrencilerin öz değerlendirme yapması değil bir başka öğrencinin çalışmasını değerlendirmektir.öğrencilerin kendine olan özgüvenini artırır ve öğretmen dışında birinden geribildirim almasını sağlar. </li></ul>
 25. 25. Akran değerlendirme örneği Değerlendiren öğrencinin adı-soyadı Arkadaşının adı-soyadı Arkadaşının adı-soyadı Her zaman Proje başında Proje sonunda Hiçbir zaman 1. arkadaş 2. arkadaş Etkinliklere gönüllü katıldı Farklı kaynaklardan bilgi toplar
 26. 26. GRUP DEĞERLENDİRMESİ <ul><li>Öğrencilerin grupla birlikte yaptıkları çalışmaları değerlendirmek için kullanılır. Farklı bakış açıları ile tüm projeyi değerlendirmelerini sağlar. </li></ul>
 27. 27. Örnek grup değerlendirmesi örneği Gruptaki öğrenciler Grubun adı Proje etkinlikleri derece evet bazen hayır Proje planı yaptık Farklı kaynaklardan bilgi topladık
 28. 28. <ul><li>TEŞEKKÜRLER </li></ul>

×