Pembelajaran berasaskan projek nota

1,018 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,018
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
67
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pembelajaran berasaskan projek nota

 1. 1. PembelajaranBerasaskanProjek BentukPembelajaranBerasaskanProjek
 2. 2. LangkahPembelajaranBerasaskanProjek Peranan Guru DalamPembelajaranBerasaskanProjek
 3. 3. ERANAN GURU DALAM PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK
 4. 4. PEMBELAJARAN ELEKTRONIK JENIS-JENIS PEMBELAJARAN ELEKTRONIK JENIS-JENIS KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN ELEKTRONIK
 5. 5. BENTUK PENYAMPAIAN PENGAJARAN ELEKTRONIK
 6. 6. Ciri-ciriPembelajaranElektronik Pembelajaranmengikutkadarkendiripelajar. Pembelajaranberlakumengikutkehendakdankeperluanpelajar. Pelajarmenentukancara, masa, tumpuandankemahiran yang ingindikuasai. Direkabentukmengikutkeperluanpelajardanmemenuhipelbagaigayapembelajaran. Bolehdicapaiolehlebihramaijumlahpelajar. Memerlukankemahiranmenggunakankomputerdan internet.
 7. 7. Aplikasiteknologidalampendidikan yang telahdilaksanakandapatdilihatdenganjelasberdasarkanlaporanberitadaripadasalahsatukeratanak hbarberikut. 1.4 PEMBELAJARAN BERASASKAN LAMAN SESAWANG PENGENALAN Satubentukpembelajaranelektronik yang sedangberkembangpesatialah ‘pembelajaranberasaskanlamansesawang’. Perkembanganinovasi yang pesatpadahariinimenjadikanpembelajaranberasaskanlamansesawangsatuinovasi yang utamadalamsistempendidikan. KEBAIKAN Maklumatpembelajaran, penaksirandanperkongsian idea sertapandanganmenjadilebihmudah, pantasdicapaidandisebarkan. Pelajardapatmenyemakmarkahdanmendapatmaklumbalassecaralangsungkhususnyadal ambentukkuiz. Guru danpelajarmudahberkomunikasidalamkumpulanpesertaberdaftar. Maklumatdanmaklumbalasdapatdikongsisamaapabilapelajarmemberiresponskepadaper soalanatauisu yang dikemukakan.
 8. 8. 2.0 PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN Kesanglobalisasidanliberalisasimenuntut guru yang berilmu agar celikdanmahirdalampenggunaanteknologimaklumatdankomunikasi.Dalamsuasanaalafbaharu yang berorientasikanteknologimaklumatdankomunikasi, teknologimemainkanperanan yang besardalampendidikan. Mok Soon Sang dalambukunya ‘Pendidikan di Malaysia’ (1996), menyatakanpenggunaankomputerdalampendidikanmembawareformasisertaperkembanganbah arudalambidangpendidikan, khasnyadalamteknologipendidikan, teoripengajarandanpembelajaran, sistempentadbiranpendidikandankemahiransertalatihan guru. teoripendidikan, pengurusansekolah,
 9. 9. (DewanMasyarakat, Mei ; 2012) “Teknologidapatmembangunkankemahiranbelajar yang pentingsepertipemikirankritikal, menganalisamaklumatdanmenyelesaikanmasalah”. (Dipetikdaripadaucapan Tan Sri Dato’ MuhyiddinMohdYassin, TimbalanPerdanaMenteri dalamMajlisSidangKemuncakPendidikan Malaysia ke-14 di PusatKonvensyen,Sunway Pyramid). BENTUK-BENTUK PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN Prinsip-prinsipPenggunaanTeknologidalamPendidikan
 10. 10. Dijadikansebagaibahanbantumengajardantidakbolehdigunakanuntukmenggantikanpeng ajaran. Digunakanuntukpengajarandanbukanuntukhiburan. Dipilihberdasarkankesesuaiantopikdanobjektifpengajaran. Penggunaannyamestidirancangdalamtigaperingkatiaitu : KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN

×