Německá gramatika: Jmenný rámec a podstatné jméno

3,143 views

Published on

Gramatika německého jazyka: Jmenný rámec a podstatné jméno
http://www.deutschweb.net

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,143
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
474
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Německá gramatika: Jmenný rámec a podstatné jméno

 1. 1. Gramatika německého jazyka www.deutschweb.net Podstatné jméno
 2. 2. Jmenný rámec je tvořen podstatným jménem, které může být rozvinuté determinantem(členem), dalším podstatným jménem ve 2. pádě, podstatným jménem s předložkou,přídavnými jmény, příslovcem nebo vedlejší větou vztažnou.Podstatné jméno v 1.p. Fisch schmeckt mir nicht. Ryby mi nechutnají.Determinant Das Kind weint. Dítě pláče. Kennst du meinen Vater? Znáš mého otce?Podst. jm. ve 2.p. Das ist Peters Schwester / die To je Petrova sestra/ sestra Schwester eines Freundes. kamaráda.Podst. jm. Kennst du den Mann mit der Znáš toho pána s brýlemi?s předložkou Brille?Příídavné jméno Paul ist ein guter Student. Paul je dobrý student.Příslovce Wer ist der Mann dort hinten? Kdo je ten muž tam vzadu?Vedlejší věta vztažná Die Frau, die dort hinten sitzt, war Ta žena, která sedí vzadu, byla moje meine Französischlehrerin. učitelka francouzštiny.► Jmenný rámec může být nahrazen osobním zájmenem:Kennst du meinen Vater? - Nein, ich kenne ihn nicht. [Ne, neznám ho].► U podstatných jmen, determinantů a zájmen existují gramatické kategorií vyjadřujících rod, číslo a pád.Rod (mužský, střední, ženský) je součástí podstatného jména, číslo (jednotné a množné,pád (1.- 4. pád) závisí na funkci, kterou zastává podstatné jméno nebo zájmeno ve větěa závisí na slovese, předložce nebo přídavném jménu.Kategorie rodu, čísla a pádu jsou vyjádřené pomocí koncovek determinantu/členu,přídavného jména a podstatného jména nebo zájmena).
 3. 3. 1. pád Das ist mein Freund. To je můj přítel.4. pád Hast du meinen Freund gesehen? Viděl jsi mého přítele?3. pád Hast du mit meinem Freund gespro- Mluvil jsi s mým přítelem? chen?2.pád Dank meines Freundes konnten wir Díky mému příteli jsme ten problém das Problem schnell lösen. mohli rychle vyřešit.U všech částí, které tvoří jmenný rámec (determinant, přídavná a podstatná jména)dochází ke shodě v rodě, čísle a pádě.Znaky skloňování se ovšem projevují jen některých z nich. mužský rod střední rod ženský rod1.p. jednotného čísla der Hund das Tier die Katze [pes] [zvíře] [kočka]3.p. jednotného čísla dem Hund dem Tier der Katze1.p. množného čísla die Hunde die Tiere die Katzen
 4. 4. 2. Podstatné jménoPodstatná jména jsou jádrem jmenného rámce. Označují osoby, zvířata věci, jevy, pojmya další.V němčině se všechna postatná jména píší s velkým počátečním písmenem.Podstatná jména jsou:Vlastní jména (jména osob, zeměpisné náz- Hans, Herr Müller [pan Müller], die Alpen [Alpy],vy, obyvatelská jména, apod.) Deutschland [Německo], die Deutschen [Němci]Obecná jména (označují druhy osob, zvířat, Hund [pes], Sauerstoff [kyslík], Polizei [policie],předměty, pojmy nebo jevy) Anarchie [anarchie]Obecná jména dělíme na:Konkrétní Hund [pes], Baum [strom]Abstraktní Leidenschaft [vášeň], Sozialismus [socialismus]Počitatelná Buch [kniha], Hand [ruka]Nepočitatelná Feuer [oheň], Milch [mléko], Polizei [policie]U podstatných jmen rozlišujeme kategorie rodu, čísla a pádu.
 5. 5. 2.1. R odV němčině existují tři rody: mužský (maskulinum), ženský (femininum) a střední (neu-trum).U většiny slov nelze rod vyvodit z tvaru podstatného jména. Rod je většinou vyjádřenčlenem. V množném čísle je člen die platný pro všechny tři rody. jednotné číslo množné čísloMužský rod der Mann [muž] die Männer [muži]střední rod das Kind [dítě] die Kinder [děti]ženský rod die Frau [žena] die Frauen [ženy]Rod je arbitrární a často se liší od rodu v češtině. Například:der Löffel (mužský) lžíce der Stuhl židledas Messer (střední ) nůž die Sonne (ženský) slunce Rod je třeba se naučit a zapamatovat spolu s podstatným jménem a jeho určitým Tip členem. (Neurčitý člen nevyjadřuje v 1. pádě rozdíl mezi mužským a středním rodem: ein Mann - mužský rod - ein Kind - střední rod).
 6. 6. U složených podstatných jmen je rod určen posledním slovem:das Auto + der Schlüssel der Autoschlüssel klíč od autadas Haus + die Tür die Haustür domovní dveřePravidla pro určení roduU některých druhů podstatných jmen lze rod odvodit pomocí určitých pravidel. Rodmůže být daný podle slovního významu (měsíce jsou mužského rodu) nebo formálně(podstatná jména s příponou –heit jsou vždy ženského rodu).♦ Rod u osob obvykle odpovídá pohlaví. der Junge kluk die Großmutter babičkaVýjimkou jsou podstatná jména středního rodu das Kind [dítě], das Mädchen [dívka] a dasWeib [ženská]♦ Společenské funkce jako povolání jsou většinou mužského rodu. Přechýlením - obvykle pomocí přípony -in / přehláska + -in – se vytváří ženský rod.der Arzt - die Ärztin lékař/ lékařka der Lehrer - die Lehrerin učitel / učitelkader Kunde - die Kundin zákazník/ der Student - die Studentin student/ studentka zákaznice♦ Akademické tituly se nepřechylují. Dr. Müller [doktor Müller/ doktorka Müller]
 7. 7. Vždy mužského rodu jsoupodle významu slova:♦ názvy ročních období, měsíců a dnů v týdnu: der Winter [zima], der März [březen], der Mittwoch [středa]♦ světové strany: der Norden [sever]♦ většina klimatických jevů a větrů: der Regen [déšť], der Schnee [sníh], der Orkan [uragán]♦ nerosty: der Diamant [diamant]♦ automobilové značky: der BMW, der Mercedes♦ vína a destiláty: der Wein [víno], der Cognacpodle tvaru (slovotvorné přípony):♦ slova cizího původu zakončená na -us nebo -ismus: der Phallus, der Sozialismus výjimkou jsou lingvistické termíny das Tempus [čas], das Genus [rod]Vždy středního rodu jsoupodle významu slova:♦ názvy barev: das Blau [modrá]♦ většina kovů, chemické prvky a fyzikální jednotky: das Eisen [železo], das Kilowatt [kilowatt]♦ města, světadíly a země většinou u sebe nemají člen (Rom [Řím], Österreich [Rakousko]); rod je vyjádřen členem pouze pokud jsou rozvinutá přídavným jménem nebo pod- statným jménem v 2. pádě: das antike Rom [starověký Řím], das Österreich des XIX. Jahrhunderts [Rakousko 19. století]
 8. 8. podle tvaru (slovotvorné přípony nebo způsobu tvoření):♦ podstatná jména zakončená na -chen a -lein (zdrobněliny): das Kätzchen [kočička], das Büchlein [knížečka]♦ podstatná jména hromadná s předponou Ge-: das Gebirge [pohoří ]♦ podstatná jména přejatá , která končí na -et, -il, -ma a -um: das Komma, das Zentrum♦ zpodstatnělé infinitivy: das Rauchen [kouření], das Handeln [jednání]Vždy jsou ženského rodupodle významu slova:♦ většina stromů a rostlin: die Buche [buk], die Rose [růže]♦ značky a názvy motocyklů, letadel a lodí: die Kawasaki, die Boeing♦ číslovky základní jako podstatná jména: die Eins [jednička], die Tausend [tisícovka]podle tvaru (slovotvorné přípony nebo způsobu tvoření):♦ většina podstatných jmen zakončených na -e: die Schule [škola], die Vase [váza]♦ podstatná jména zakončená na -ei, -heit, -keit, -schaft, -ung: die Partei [strana], die Freiheit [svoboda], die Freundschaft [přátelství], die Verachtung [touha]♦ slova cizího původu s několika málo výjimkami, zakončená na -age, -anz, -ät, -enz, -ie, -ik, -ion, -ur: die Garage, die Diät, die Kopie, die Politik, die KulturDvojí rodExistuje několik podstatných jmen, u nichž rod kolísá. Změna rodu mění v některýchpřípadech význam slova.der See jezero die See moředas Steuer volant die Steuer daň
 9. 9. 2.2. Č ísloV němčině existují tak jako v češtině dvě čísla: jednotné a množné.Množné číslo je vyjádřeno především ve tvaru podstatného jména. Určitý člen je vždydie, neurčitý v množném čísle neexistuje (= ”člen 0”, nulový člen).j.č.: ein Mann / der Mann [muž]; eine Frau / die Frau [žena]mn.č.: Männer / die Männer [muži]; Frauen / die Frauen [ženy]Tvoření množného číslaMnožné číslo se tvoří přidáním koncovky ke kořenu (s možností „nulové koncovky“) a vněkterých případech přehláskou.Existuje osm druhů množného čísla. V množném čísle přidáváme koncovku: zzzzzzzz–e s přehláskou nebo bez♦ Mnoho podstatných jmen rodu mužského a středního. Ve středním rodě dochází k přehlásce jen velmi zřídka.♦ Mnoho jednoslabičných podstatných jmen ženského rodu, většina s přehláskou.♦ Podstatná jména ženského a středního rodu zakončená na –is (v množném čísle se zdvojuje s: –isse)–en nebo -n bez přehlásky♦ Většina podstatných jmen ženského rodu (pokud jsou zakončená na -in zdvojuje se -n: -innen).♦ Všechna podstatná jména mužského rodu typu Student (s koncovkou –n ve všech pádech kromě 1. pádu jednotného čísla).
 10. 10. Koncovku –n přibírají podstatná jména zakončená v jednotném čísle na –e. U ostat- ních se mění koncovka na –en.bez koncovky („nulová koncovka“) s přehláskou nebo bez♦ V mužském rodě všechna zakončená na -er.♦ Ve středním rodě všechna zakončená příponami -chen y -lein (zdrobněliny).–er pokud je to monžné - s přehláskou♦ Mnoho podstatných jmen středního rodu. Žádná podstatná jména ženského rodu.–s bez přehlásky♦ Mnoho přejatých slov, především středního rodu. Podstatná jména zakončená samohláskou (kromě e) a zkratky.Tabulka tvarů množného čísla. Nejčastější modely jsou označeny tučně.kon- rod bez přehlásky s přehláskoucovka -e maskulinum der Monat [měsíc] - die Monate der Sohn [syn] - die Söhne neutrum das Jahr [rok] - die Jahre femininum die Ersparnis - die Ersparnisse [úspory] die Hand [ruka] - die Hände-en / -n m der Junge [kluk] - die Jungen n das Bett [postel] - die Betten f die Woche [týden] - die Wochen„-“ (0) m. der Sommer [léto] - die Sommer der Vater [otec] - die Väter n das Mädchen [dívka] - die Mädchen
 11. 11. kon- rod bez přehlásky s přehláskoucovka- er m der Leib [tělo] - die Leiber der Mann [muž] - die Männer n das Kind [dítě] - die Kinder das Haus [dům]- die Häuser-s m der Opa [dědeček] - die Opas n das Kino [kino] - die Kinos Doporučuje se tvar množného f die Kamera - die Kameras čísla naučit spolu s podstatným jménem.Doporučuje se tvar množného čísla naučit spolu s podstatným jménemVýjimky ve tvoření množného číslaExistuje skupina podstatných jmen, u nichž jednotné nebo množné číslo nelze vytvořit.Pouze jednotná jsou:♦ Vlastní jména (jména osob a zeměpisné názvy): Hans, München, die Schweiz; Je možné vytvořit množné číslo u příjmení: die Müllers [Müllerovi] Některé zeměpisné názvy, zejména hory mají pouze tvar množného čísla: die Alpen, die Anden♦ Podstatná jména označující látku nebo hmotu: die Milch [mléko], das Eisen [železo], das Blut [krev]♦ Hromadná jména: die Polizei [policie], die Bevölkerung [obyvatelstvo]♦ Méně obvyklé je také množné číslo u podstatných jmen označujících abstraktní pojmy: die Freiheit [svoboda], das Gewissen [vědomí]
 12. 12. Zmnožení látek, hromadných podstatných jmen a abstraktních pojmů lze vyjádřit složeninami: die französischen Käsesorten [francouzské sýry], verschiedene Altersstufen [různé věkové skupiny]♦ Zpodstatnělé infinitivy a přídavná jména množné číslo nemají: das Lernen [učení], das Gute [to dobré] Pouze množná jsou:♦ některá podstatná jména, která odkazují na skupinu osob: Eltern [rodiče], Leute [lidé], Geschwister [sourozenci]♦ některé svátky: Ostern [Velikonoce], Weihnachten [Vánoce]
 13. 13. 2.3. P ádyI. S kloňování podstatných jmenV němčině existují čtyři pády: 1. pád (nominativ), 2. pád (genitiv), 3. pád (dativ),4. pád (akuzativ).Gramatický pád vyjadřuje vztah mezi podstatným jménem nebo podmětem a ostatnímivětnými členy. Je determinován slovesem, předložkou, přídavným nebo jiným pod-statným jménem a odpovídá na otázky uvozené tázacími zájmeny wer? was?[kdo? co?],wen? was? [koho? co?], wem? [komu, čemu?] a wessen? [koho, čeho?].2. pád se od ostatních odlišuje tím, že rozvíjí podstatné jméno ve funkci přívlastku: das Haus meines Vaters [dům mého otce].Skloňování podstatných jmen mužského roduPro rod mužský existují dva typy skloňování.► Většina slov mužského rodu se skloňuje podle vzoru Mann. Tvar podstatného jménase mění 2. pádě jednotého čísla (koncovky –es nebo –s) a v 3. pádě množného čísla(koncovka –n). V ostatních případech je pád vyjádřen pouze členem.Mann [muž] Jednotné číslo Množné číslo1. pád ein / der Mann die Männer4. pád einen / den Mann die Männer3. pád einem / dem Mann den Männern2. pád eines / des Mannes der Männer
 14. 14. ► Některá podstatná jména mužského rodu označující živé bytosti (často povolání nebonárodnost) dostávají koncovky –n o –en en tve vševh případech s výjimkou 1. pádujednotného čísla.Mensch [muž, Jednotné číslo Množné číslolidská bytost]1. pád ein / der Mensch die Menschen4. pád einen / den Menschen die Menschen3. pád einem / dem Menschen den Menschen2. pád eines / des Menschen der Menschen♦ Koncovka –n se přidává u podstatných jmen zakončených na –e: 1. PÁD der Junge [chlapec] - 4. PÁD den Jungen; 1. PÁD der Kunde [zákazník] - 4. PÁD den Kunden♦ Koncovky –en, -ent, -et, -ist se přidávají k některým podstatným jménům zakončeným na souhlásku, včetně některých jednoslabičných slov a slov přejatých zakončených na –ant, -at: 1. PÁD der Mensch [muž] - 4. PÁD den Menschen 1. PÁD der Student [student] - 4. PÁD den StudentenVýjimka: podstatná jména Name [jméno], Wille [vůle] a Gedanke [myšlenka] se skloňují jako Mensch, ale k přidává se jim ve 2. pádě jednotného čísla koncovka -s: ČÍSLO JEDNOTNÉ: 1. PÁD, der Name; 4. PÁD. den Namen; 3. PÁD. dem Namen; 2. PÁD des Namens ČÍSLO MNOŽNÉ: VE VŠECH PÁDECH: NamenPodstatná jména středního roduPodstatná jména středního rodu se řídí modelem mužského rodu podle vzoru Mann; tvarpodstatného jména se mění ve 2. pádě jednotného čísla a 3. pádě mnoného čísla.
 15. 15. Kind [dítě] Jednotné číslo Množné číslo1. pád (nominativ) ein / das Kind die Kinder4. pád (akuzativ) ein / das Kind die Kinder3. pád (dativ) einem / dem Kind den Kindern2. pád (genitiv) eines / des Kindes der KinderZvláštnosti skloňování:♦ U podstatných jmen zakončených na -is se v 2. pádě zdvojuje -s- : das Geheimnis - des Geheimnisses [tajemství]♦ Výjimka: podstatné jméno středního rodu Herz [srdce] 1. PÁD+ 4. PÁD JEDNOTNÉHO ČÍSLA das Herz, 3. PÁD dem Herzen, 2. PÁD des Herzens; MNOŽNÉ ČÍSLO ve všech pádech: Herzen2. pád jednotného čísla u podstatných jmen mužského rodu podle vzoru Mann avšechna středního rodu se tvoří s koncovkami –s o –es.♦ Koncovka -es je povinná, pokud je podstatné jméno v 1. pádě jednotného čísla zakončené na –s, -ß, -sch, -z. das Haus [dům] – des Hauses; der Witz [vtip] – des Witzes♦ Jednoslabičná podstatná jména. das Kind [dítě] – des Kindes; der Mann – des Mannes3.pád množného čísla se nemění pokud podstatné jméno končí na -en nebo pokudmnožné číslo končí na -s: 1. PÁD J.Č. der Graben [příkop]; 3. PÁD MN.Č.: den Gräben 1. PÁD J.Č. das Mädchen [dívka]; 3. PÁD MN.Č. den Mädchen 1. PÁD MN.Č. die Taxis; 3. PÁD MN.Č. den Taxis
 16. 16. Podstatná jména ženského roduU podstatných jmen ženského rodu (s výjimkou vlastních jmen) se nepřidává koncovkav žádném pádě.Frau [žena] Jednotné číslo Množné číslo1. pád eine / die Frau die Frauen4. pád eine / die Frau die Frauen3. pád einer / der Frau den Frauen2. pád einer / der Frau der FrauenVlastní jména přibírají ve 2. pádě -s: 1. PÁD: Ute - 2. PÁD UtesII. 2. pád ( genitiv )2. pád podstatného jména zastává (podobně jako v češtině) funkci přívlastku rozvíje-jícího jiné podstatné jméno:2.pád nese následující významy:Vlastnictví nebo das Haus meines Vaters dům mého otcepřináležitost die Straßen Berlins ulice Berlínapůvodce/ autorství die Filme Godards filmy Godarda Martins Doktorarbeit doktorandská práce Martinavýsledek der Autor dieses Buches autor této knihy der Erfinder des Buchdrucks vynálezce knihtiskučást celku* ein Teil meines Geldes část mých peněz einige der Studenten někteří ze studentůNarozdíl od češtiny se neužívá 2. pádu ve vztahu celku a části, pokud se jedná o údajmíry: eine Tasse Tee [šálek kávy], ein Kilo Tomaten [kilo rajčat].
 17. 17. 2. pád se užívá také u podstatných jmen odvozených od sloves.Peter klagt. [Peter si stěžuje] → Peters Klagen [stížnosti Petera]Ich lese ein Buch. [Čtu knihu] → die Lektüre des Buches [četba knihy].2. pád vlastních jmenU všech vlastních jmen, i v ženském rodě, se v 2. pádě přidává koncovka –s: Utes Freu-nde [kamarádi Ute]; Frau Müllers Geheimnis [tajemství paní Müllerové]Koncovka -s se přidává u zeměpisných názvů bez členu (a bez určení rodu): die ArchitekturBerlins [architektura Berlína]; ale: die Ufer der Donau [břehy Dunaje]Stejně tak nabývají koncovky -s podstatná jména označující rodinné příslušníky: Mutters Klei-der [šaty matky] Pozice 2. pádu2. pád obvykle stojí za podstatným jménem, které rozvíjí.die Ansichten eines alten Mannes [názory starého muže]Před podstatným jménem stojí v případě vlastních jmen a příbuzenských vztahů:Peters Schwester [Petrova sestra]; Vaters Kindheit [dětství otce]Vazby s von2. pád se nahrazuje vazbou von + 3. PÁD:♦ s osobními zájmeny ein Buch von ihm [jeho kniha], ein Freund von mir [můj kamarád, jeden z mých kamarádů]♦ pokud podstatné jméno nemá člen ani není rozvinuté přívlastkem shodným:
 18. 18. die Ansichten von Schülern [názory studentů]; der Anbau von Wein [pěstování vína]2. pád vlastních jmen zakončených na –s, -ß o –z je možné v psané formě vyznačitapostrofem. V mluvené řeči se nejčastěji volí vazba s předložkou von:Hans´ Freunde / die Freunde von Hans [kamarádi Hanse]; die Museen von Paris [muzea Paříže]Substituce touto vazbou je častá rovněž u ostatních vlastních jmen a podstatných jmenbez členu rozvitých přídavným jménem:Utes Freunde / die Freunde von Ute [kamarádi Ute, Utiny kamarádi]die Ansichten deutscher Schüler / die Ansichten von deutschen Schülern [názory německýchstudentů]V mluvené řeči 2.pád často ustupuje vazbě s von a to i v případech, kdy se v psanéformě 2. pád užívá.
 19. 19. 2.4. P řístavekPřístavek vysvětluje nebo specifikuje podstatné jméno, ke kterému se vztahuje. Stojíza podstatným jménem.Der Direktor, ein älterer Herr, ist oft krank. [Ředitel, starší pán, je často nemocný.].Přístavek volný je vždy oddělen čárkami. Pokud má spřežka jmenný charakter, bude jejípád stejný jako u podstatného jména, k němuž se vztahuje.:4. pád Kennst du seinen Vater, den Schau- Znáš jeho otce, herce Krolla? spieler Kroll?3. pád Er kam mit seinem Hund, einem Přišel se svým psem, ošklivým häßlichen Köter. podvraťákem.Přístavek těsný se neodděluje čárkami.Všimněte si, že se nepřipojuje žádnou předložkovou vazbou. Jedná se o:♦ Vlastní jména a názvy měsíců Herr Schmidt ; Kanzler Kohl; der Monat Mai [měsíc květen]; die Stadt Berlin [město Berlín]; die Insel Rügen [ostrov Rügen]♦ Množství + hmota nebo látka: ein Kilo Kartoffeln [kilo brambor]; ein Glas Wein [sklenička vína]

×