Design Durven Doen 2008

4,441 views

Published on

Dit boekje is een verslag van het project Design Durven Doen 2008.
Samen met een aantal partijen zijn de industrie en creatieve industrie samen aan de slag gegaan. In het verslag zijn een aantal van de in totaal van de 30 samenwerkingen te lezen.

Published in: Business, Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Design Durven Doen 2008

 1. 1. Design Durven Doen 2008
 2. 2. Inhoudsopgave 4 Voorwoord 5 Design Durven Doen 2008 8 Innovatiepitches en creativiteitsworkshops 10 Graphic Design Pressure Cooker: Helioz Vitrinebouw 12 Graphic Design Pressure Cooker: The Brokersite 14 Design Pressure Cooker Food: Desem enzo 16 Design Pressure Cooker Food: Vergouwen 18 Design Pressure Cooker Sports: G.P.G. Stirrups 20 Design Pressure Cooker Sports: Coolen B.V. 22 Dutch Design Week 2008 26 Publicaties 28 Nawoord en vervolg 30 Colofon SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 3
 3. 3. Voorwoord Design werkt! Krachtenbundeling ontwerpers en ondernemers Marktkansen na succesvolle combinaties Voorbij is de tijd waarin een bedrijf zich louter kon onder- De magnetron met vijftig knopjes waarvan de gebruiker er Creatieven leren de belangen en randvoorwaarden van MKB- scheiden met kostprijs en kwaliteit. Het oog wil ook wat. maximaal vijf wel eens indrukt. Een situatie die voor menig- ondernemers te herkennen en worden getraind zich profes- Of je nu het woord imago, beeldvorming, uitstraling, ontwerp een herkenbaar is en die onderstreept dat ontwerpers bedrij- sioneel te presenteren.” of design in de mond neemt, de buitenkant speelt een essen- ven niet alleen expertise kunnen bieden op het vlak van het tiële rol. Multinationals en grote bedrijven hebben dat allang uiterlijk van bijvoorbeeld hun product, maar ook ten aanzien De eerste acties in het kader van Design Durven Doen maken in de gaten, maar in het MKB moet het besef nog dikwijls van de functionaliteit. Het is een element dat in 2008 dikwijls concreet hoe de doelstelling wordt vertaald naar de praktijk. doordringen. aan de oppervlakte kwam tijdens Design Durven Doen. La Grand: “In Eindhoven heb je een grote concentratie van creatieve industrie in het centrum. De industrie is juist gro- Ik werd me daar extra van bewust toen ik in 2006 als inno- “De industrie benadert zaken vanuit het perspectief van de tendeels gevestigd in de schil rond de stad. Beide werelden vatieadviseur van Syntens rondliep tijdens de Dutch Design technologie. De creatieve industrie stelt juist de gebruiker werden samengebracht en gingen aan de slag in onder andere Week in Eindhoven. Zó veel prachtig design en zó weinig on- centraal. Ontwerpers zouden daarom vaak in een eerder workshops, innovatiepitches en Design Pressure Cookers dernemers van buiten de creatieve industrie. Binnen Syntens, stadium met de ondernemer om de tafel moeten zitten dan op (DPC). Bij zo’n DPC worden tien ondernemers gekoppeld aan innovatienetwerk voor het MKB, vormde die constatering de Dat wil zich profileren als food gemeente. Samen met ruim het moment dat er een designvraag ligt. Ik verwacht zelfs dat tien ontwerpbureaus. Zij gaan een dag lang aan de slag met aanzet tot wat we Design Durven Doen zijn gaan noemen. twintig projectpartners ontwikkelde Syntens workshops, bij- zij steeds meer betrokken gaan worden bij de ontwikkeling een concreet ontwerpvraagstuk.” Kort en goed gaat het er daarbij om creativiteit te brengen eenkomsten en innovatiepitches die vervolgens volop werden van verdienmodellen en product marktcombinaties.” bij ondernemers, maar andersom ook ondernemerschap te ingezet. De zogeheten Design Pressure Cookers gaven onder- stimuleren bij ontwerpers en designers. nemers het laatste zetje in de gewenste richting. De woorden zijn van innovatieadviseur Detlef la Grand. Namens Syntens, innovatienetwerk voor het MKB, draagt hij Dankzij de financiële ondersteuning van de Provincie Noord- Met die Design Pressure Cookers binnen een projectmatige sinds 2007 zorg voor de projectcoördinatie van Design Durven Brabant en de gemeenten Breda, Den Bosch, Eindhoven, aanpak is een interessant fenomeen geboren. Bedrijven uit Doen. Het initiatief beoogt de integrale samenwerking tussen Helmond en Tilburg kon Syntens sinds 2007 voor het eerst beide sectoren worden getraind om zich uiteindelijk een dag de creatieve industrie en het MKB te bevorderen. vormgeven aan Design Duren Doen. Daarmee hielpen we lang te focussen op een concrete designvraag. Het doel: een stakeholders hun specifieke ambities voor economische ont- concreet resultaat presenteren. De lezer komt een aantal Belang wikkelingen te verwezenlijken. Neem nu Helmond. aansprekende voorbeelden tegen in deze uitgave. La Grand: “MKB-ondernemers worden bewust gemaakt van de potentie en het belang van creativiteit in hun bedrijf en bij Ir. Detlef La Grand de ontwikkeling van hun producten en diensten. Innovatieadviseur Syntens Eindhoven Projectcoördinatie 4 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 5
 4. 4. Design werkt! FOODCONNECTIONPOINT Het imago van food oppoetsen bij scholieren. Initiatie- ven ontplooien op het grensvlak van bedrijfsleven en opleidingen. Het zijn zomaar twee speerpunten van FoodConnectionPoint (FCP). De organisatie gaf onder Het was een succes, zo illustreren de cijfers. Vier van de La Grand: “In totaal zijn 550 deelnemers met de materie in meer de aanzet tot de Groene Campus in Helmond. Op tien een-tweetjes leidden tot projecten die de markt hebben aanraking gekomen. Concrete marktresultaten? Ik heb een de locatie waar schooltheorie en ondernemerspraktijk bereikt, en dat aantal kan nog groeien. De positieve reacties mooi voorbeeld. GBO Design-Engineering en het bedrijf GPG worden gecombineerd, kwamen op donderdag 25 sep- hadden een verdrievoudiging van het aantal Pressure Cookers Stirrups uit Weert ontwikkelden in oktober gedurende een dag tember tien ondernemers en evenzoveel ontwerpers tot gevolg in 2008. In Breda waren er tien combinaties rondom een idee (zie pag. 18) en in januari wordt het eerste prototype bij elkaar in het kader van Design, Durven, Doen. de grafische industrie, in Helmond was food het thema en in getest door een Olympisch kampioen uit de paardensport.” “FCP is in Brabant dé organisatie voor foodonderne- Eindhoven draaide het om sport. mers. Wij staan voor belangenbehartiging op regionaal, Op verzoek van Syntens peilde een student van de Technische provinciaal, landelijk en EU-niveau”, zegt projectmana- Regionaal karakter Unversiteit Eindhoven de reacties van deelnemende bedrijven ger Nicole Swinkels Meulendijks. “We zijn het centrale “De animo en de resultaten waren toch wel boven verwach- uit 2007 en 2008. aanspreekpunt voor ondernemers in food, onderwijs in ting”, stelt La Grand. “Dat is mede te danken aan de speci- food en overheid in food. Het is onze missie bovenlo- fieke thema’s. Daarmee konden we aansluiten bij het karakter kale initiatieven te coördineren en initiëren.” van het bedrijfsleven in een regio. Breda kent bijvoorbeeld A L B E R T K I V I T S , Hoofd sector Economische Wat is bereikt binnen het thema innovatie? Swinkels veel grafische industrie. Zaken, Gemeente Eindhoven: Meulendijks: “Wij verwachten veel van de samenwer- Onze stakeholders, dat zijn de Provincie Brabant en ge- kingsverbanden die we zijn aangegaan met partijen meenten Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg, “Het project Design Durven Doen zorgt ervoor dat die bekendstaan om hun focus op innovatie. Denk aan 6% Deelnemers 4% per regio hebben in veel gevallen de weg richting Design Durven Doen Brabantse ondernemers in de volle breedte in con- Food Valley, Flander’s FOOD uit België en Food-Pro- Design Durven Doen en de Pressure Cookers geplaveid door publiciteit te geven tact komen met design en in het bijzonder de Dutch cessing Initiative uit Duitsland.” 8% 36% aan de acties. Dat geldt ook voor organisaties uit deze steden. Design Week. De creatieve industrie schept belangrijke Een mooi voorbeeld is FoodConnectionPoint (zie kadertekst randvoorwaarden voor allerlei sectoren, maar wordt in Breda e.o. Tilburg e.o. FoodConnectionPoint).” belangrijke mate zelf steeds meer een economische Den Bosch e.o. sector van betekenis. De Dutch Design Week is sterk La Grand: “Maar liefst zeventig procent meldde te gaan Eindhoven e.o. Helmond e.o. Rijk gegroeid. Niet alleen in grootte, maar ook in diepte. samenwerken met een designer en nog eens tien procent Oost Brabant en Limburg Individuele adviezen, workshops, ondernemersbijeenkomsten, De internationale belangstelling is fors toegenomen en had die intentie. Het maakt duidelijk dat de boodschap van Overig 34% innovatiepitches, genoemde Design Pressure Cookers, film- de verbindingen met het bedrijfsleven, in het bijzonder de stakeholders en Syntens goed is aangekomen. Van nature 11% pjes, folders, Podcasts en ga nog maar even door. Het was een het midden- en kleinbedrijf, worden ook steviger.” mixen industrie en creatieve industrie niet zo gemakkelijk 1% rijk instrumentarium dat Syntens inzette om ondernemers te met elkaar, maar we slagen er nu toch steeds vaker in het te doordringen van de waarde van design. bewerkstelligen.” 6 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 7
 5. 5. Innovatiepitches en creativiteitsworkshops Innovatiepitches Het concept van de Innovatiepitches is dat ondernemers zich- zelf in minder dan een minuut leren te presenteren voor de camera. Net als in de bedrijfspraktijk moeten zij in een korte tijd hun boodschap over de bühne kunnen brengen. Onderne- mers leren op deze manier keuzes te maken in hun informatie en niet uit te weiden over hun verhaal. Syntens heeft in elke stad samengewerkt met de audiovisuele sector. Verder waren er combinaties met de Hub en Design Connections (Eindhoven), Colin en NHTV (Breda), Veemarkt- kwartier (Tilburg), de Verkadefabriek (Den Bosch) en Food Connection Point en GBO (Helmond). De resultaten van alle innovatiepitches zijn getoond in de Hollandse Huiskamer van Syntens tijdens de Dutch Design Week. ‘De hoofdreden om aan deze pitch mee te doen was voor mij Creativiteitsworkshops het verkrijgen van meer focus’, vertelt Rolf Hofland van De Op 20 juni vond in Eindhoven de workshop ‘Creativiteit; motor Ik vond het heel verassend wat daar uitgekomen is. Het is Groenfabriek. ‘Je leert tijdens de pitch de boodschap van je voor innovatie’ plaats. De workshop, die gegeven werd door voor mij al meer duidelijk geworden wat ik eigenlijk maak en bedrijf over te brengen en je toegevoegde waarde voor je klan- Dokvis, bood ondernemers oplossingen om aan de slag te voor wie.’ ten duidelijk te maken. Je hebt wel ongeveer in je hoofd zitten gaan met een nieuw product. De ingrediënten: reflectie, inspi- wat je wilt vertellen, maar vaak is dat verhaal te uitgebreid. ratie, creativiteit, teamwork en plezier. De deelnemers kregen Op 23 oktober, tijdens de Dutch Design Week, organiseerde Door het voor de camera in een kleine minuut te verwoorden, tijdens deze middag een nieuwe kijk op innovatie. Syntens de Food for Future Inspiratietour. De deelnemers kom je tot de kern van de zaak.’ Dokvis heeft een werkwijze ontwikkeld waarbij gezamenlijk werden getrakteerd op een ’out-of-the-box’ bezoek in de ‘Het leuke aan deze dag was voor mij persoonlijk het op een ruimte gecreëerd wordt door originele waarden op product- Graduation Galleries waar de afstudeerwerkstukken van de nieuwe manier leren presenteren van jezelf en je bedrijf’, stelt en merkniveau te ontwikkelen. Kennisoverdracht blijkt veel Design Academy werden gepresenteerd. Aansluitend werd er Coen van Ham van COEN! Bureau voor Vormgeving. ‘Tijdens effectiever te zijn wanneer er actie bij te pas komt. In het een netwerklunch gehouden in restaurant Avant Garde, waar de pitch heb ik kunnen ontdekken hoe ik om moet gaan met verlengde daarvan is de beleving voor nieuwe inzichten groter de circa dertig deelnemers enkele Food-Design-verrassingen videopresentaties, maar belangrijker nog is dat ik de kern van zodra bedrijven al in een vroeg stadium met elkaar werken van meesterkok Johan van Groeninge te wachten stonden. mijn bedrijfsactiviteit heb gevonden. Wat kan ik goed, hoe doe aan concrete visies en resultaten. Deelneemster Liesbeth De deelnemers waardeerden vooral het out-of-the-box leren ik dat en hoe breng ik dat ook nog eens over bij mijn klanten? Kaag is zeer tevreden over de workshop. ‘Ik ben meteen erna denken. Zij stelden het ook op prijs producten en trends te Ik ben erg tevreden met het eindresultaat en het is een goede aan de slag gegaan met de klant(plaatjes/woorden). bekijken vanuit andere invalshoeken. start om mee verder te gaan.’ 8 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 9
 6. 6. Deelnemer Grafische Design Pressure Cooker Helioz Vitrinebouw Het product Veel liever toont Helioz Vitrinebouw wat de mogelijkheden Helioz Vitrinebouw is een bedrijf dat vitrines ontwerpt en zijn in de vitrinebouw. Dat deze stap consequenties heeft bouwt. Winkels, kantoren, musea en particulieren kunnen voor zaken als de prijslijst en de website, lijkt De Bruin niet bij het bedrijf terecht voor basismodellen, maatwerk of vol- meer dan logisch. ledig nieuwe ontwerpen. Kwaliteit, degelijkheid en maat- Daarvoor doet Helioz Vitrinebouw een beroep op Ontwerp- werk waren altijd al kernwoorden, maar volgens de nieuwe bureau Kees Zwart BNO. De ontwerpen van dat bureau directeur gaat het bij vitrines vooral om plezier, begeren en kenmerken zich door hun kleurrijkheid, speelsheid en het gevoel van ‘kijken maar niet aankomen’. Eigenaar Wim glossy uitstraling, kortom een soort joie de vivre. Toch wil de Bruin: “In de vitrine zet je dát wat je koestert, wat je op het bureau niet alleen mooie dingen maken, maar vooral DE ONDERNEMING HET ONTWERPBUREAU waarde schat.” een boodschap goed overbrengen. Pepijn Zwart, zoon van de oprichter, maakt het ontwerp voor Helioz. Helioz Vitrinebouw Ontwerpbureau Kees Zwart BNO De vraag Haansbergseweg 69a-69b Luchtenburgseweg 2 Bijna hilarisch is de wijze waarop De Bruin zijn wensen Resultaat Pressure Cooker 5121 LH Rijen 4858 RJ Ulvenhout illustreert bij de andere deelnemers aan deze Pressure Pepijn Zwart: “Het draait helemaal niet om de vitrine zelf, www.helioz.nl www.zwartbno.nl Cooker. Hij doet dat aan de hand van de oude folder van het maar veel meer om de neuzen die tegen het glas gedrukt Contactpersoon: Wim de Bruin Contactpersoon: Pepijn Zwart bedrijf. In één klap is voor iedereen duidelijk dat de vormge- staan, om de mensen die staan te kijken naar wat zich in ving niet strookt met zijn ambities. Bij de reorganisatie van de vitrine bevindt. Maar het ging te ver om helemáál geen Helioz is een bedrijf met ruim 8 jaar ervaring in Ontwerpbureau Kees Zwart BNO is in 1958 opgericht het bedrijf hoort duidelijk ook een nieuw gezicht. vitrine meer te laten zien.” het ontwerpen, fabriceren en monteren van alle als het eerste bureau voor Grafische Vormgeving in De Bruin: “Het gevoel van vitrine = fun moet beter worden Vervolgt: “We hebben gekozen voor het gebruik van impres- voorkomende vitrines. Breda. Voorbeelden van producten: verpakkingen, gecommuniceerd. De huidige brochure straalt niets uit siefoto’s, in warme kleuren met veel glanzende objecten, pakpapieren, bewegwijzering, belettering bedrijfs- van dit sexy karakter van het begrip vitrine. Erger nog, hij waarin vooral het gevoel terug te vinden is. Daarnaast komt Markten: wagens, bedrijfslogo’s, bedrijfspublicaties, wijk- onderscheidt zich niet van het publiciteitsmateriaal van een tekst over de diverse mogelijkheden van een vitrine, de O.a. winkels, kantoren, musea, particulieren, presentaties, commerciële boeken, jaarverslagen concurrerende bedrijven. Wij zoeken dus een brochure die basismodellen, de werkwijze en ga maar door. Die infor- banken, horeca en showrooms. en kalenders. Het bureau bepaalde in de laatste tien minder productgericht is, want dat product verandert toch matie wordt geïllustreerd met beeldmateriaal als foto’s en jaar het gezicht van het Bredase Jazzfestival. steeds.” ontwerptekeningen.” Markten: Divers 10 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 11
 7. 7. Deelnemer Grafische Design Pressure Cooker The Broker Site Het product Rovers ontwerpt regelmatig websites, maar zou zich daar The Broker Site is een platform als Marktplaats. Ruim ne- nooit toe willen beperken. “Juist de combinatie met het maken genhonderd handelaren schaffen er hardware aan of bieden van publicaties op papier of het inrichten van tentoonstel- die te kopen aan. Als een middeleeuwse veilingmeester lingen maakt het vak interessant voor mij. Ik zie mezelf als verhuurt eigenaar Mario Biemans dus kraampjes, maar dan een ontwerper die niet alleen maar nadenkt over vorm, maar digitaal. De meeste concurrentie ondervindt hij van grote die vooral vanuit de inhoud werkt. Het leuke van de Pressure Amerikaanse bedrijven. Binnen Europa is The Broker Site Cooker? Het is een uitdaging. Ik ben niet gewend om zo dicht dé site op het gebied van nieuwe en gebruikte computer- op de opdrachtgever te zitten bij het ontwerpproces.” onderdelen. Er zijn strenge eisen en duidelijke spelregels, zodat alleen betrouwbare handelaren worden toegelaten. Resultaat Pressure Cooker DE ONDERNEMING HET ONTWERPBUREAU Zo functioneert de site zelfs als een keurmerk. “Het zoeken is het belangrijkste op The Broker Site”, zegt Rovers. “We hebben daarom het veld voor de zoekfunctie The Broker Site Reneroof | grafisch ontwerp De vraag vergroot en gekozen voor een tabblad systeem. De gebrui- Postbus 4011 Terheijdenseweg 9 Biemans werkt sinds 1999 samen met webbouwers die zijn ker kan zo gemakkelijk de weg vinden. Bovendien is het 4900 CA Oosterhout 4815 BD Breda gevestigd op de Filippijnen. De site is organisch gegroeid formaat dusdanig aangepast, dat de site op elk type beeld- www.thebrokersite.com www.reneroof.nl vanuit de functie, vanuit de eisen die de handel aan de site scherm goed is te zien.” Biemans: “Wat ik erg waardeer Contactpersoon: Mario Biemans Contactpersoon: René Rovers stelt. Nooit is echt nagedacht over de vorm. “Daardoor oogt in de samenwerking, is de frisse blik van de ontwerper. de site wat onprofessioneel”, oordeelt Biemand. Dankzij zijn ervaring kent Rovers het probleem van functie The Broker Site is een Europese digitale business-to- Reneroof is René Rovers, studeerde in 2002 Hij koos voor ontwerper René Rovers van Reneroof: “Ik en vorm van een site die vanuit techniek is ontworpen” business marktplaats voor het kopen en verkopen van af als grafisch ontwerper aan de academie voor kunst heb drie mensen gesproken, en hij stelde de goede vragen, Rovers: “Vaak staan er overbodige knoppen of informatie computeronderdelen. en vormgeving St. Joost in Breda en werkt momenteel begreep meteen wat het probleem was”. op. Door kritisch naar die tools te kijken en steeds te vragen als zelfstandig ontwerper in Breda. waarvoor ze dienen, kan er aardig worden gereduceerd tot Markten: reneroof ontwerpt affiches, huisstijlen, brochures, Biemans zegt geen enkele verwachting te hebben over de slechts de essentiële informatie overblijft.” Europese business-to-business markt flyers, boeken, websites, belettering en alle andere uiteindelijke vorm. Hij heeft Rovers wel de sites getoond Terwijl het ontwerp van de website vastere vormen aannam, soorten grafisch werk. van zijn grote Amerikaanse concurrenten en hij zou het fijn werkten Rovers en Biemans ook samen met de provider en vinden als zijn website even gebruiksvriendelijk wordt als de bouwers van de site op de Filippijnen. Met hen moesten Markten: Divers Google. de technische consequenties worden besproken. 12 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 13
 8. 8. Winnaar Design Pressure Cooker Food Desem enzo Het product De vraag kwaliteit, puurheid en herkenbaarheid staat voorop.” Fijne- Resultaat Pressure Cooker Van puur water, meel en een klein beetje zeezout smakelijk Klaasen: “Wij willen met zuurdesembrood conceptmatig naar man: “Wij zeggen: ons brood proef je niet, dat belééf je. We Daniël Watze van Daniël Watze Design: “Het brood van De- brood maken. Dát is wat de creatieve bedenkers Edwin Klaa- buiten treden richting cateraars en restaurateurs. Het is de streven naar een presentatiemethode die benadrukt dat wij sem enzo moet als zodanig herkenbaar zijn in restaurants. sen en Patrick Fijneman van Desem enzo aanspreekt in zuur- bedoeling dat onze producten op een ándere manier op tafel een ambachtelijke bakker zijn die met een hoop liefde puur Het is belangrijk dat het zich onderscheidt. Daarom wordt het desembrood. Zuurdesem betekent: een aan de lucht gegist komen te liggen, met een andere signatuur.” brood bakt.” gepresenteerd in een speciaal porseleinen serviesje. Daarin deeg. Klaasen en Fijneman ontwikkelden het van oorsprong Annelies Hermsen van de gelijknamige ontwerpstudio: brood Hermsen: “Een inspirerend voorbeeld om product te kop- bevinden zich ook laatjes voor peper, zout en olie.” ‘zure’ brood tot een breed assortiment producten. wordt nu vaak heel standard gepresenteerd in restaurants. In pelen aan presentatie en believing, is de koffie van Illy. Als je Hermsen: “De restaurateur kan het serviesje aanschaffen Klaasen: “Samen met vakgenoten, culinaire experts, koks en een saai mandje of op een onopvallende plate. Wij willen de in een restaurant Illy bestelt, krijg je niet alleen de koffie van voor 14,95 euro. Dat dwingt hem het brood van Desem enzo horecagasten hebben wij een aanbod van desembrood juiste aandacht voor het brood van Desem enzo: Illy, maar ook een kopje met het logo van Illy erop.” te blijven kopen, want alleen dát brood gaat in het serviesje.” gecreëerd waarin de gebruiker en consument de bijzondere combinatie herkent van puur natuurlijk brood met een eigen- zinnige Hollandse signatuur.” DE ONDERNEMING HET ONTWERPBUREAU (1) HET ONTWERPBUREAU (2) Fijneman: “Het deeg heeft veel tijd nodig om te rijzen. Gedu- rende die zes uur krijgen alle smaakstoffen in het meel de Desem enzo Ontwerpstudio Annelies Hermsen Daniël Watze Design kans zich optimaal te ontwikkelen, met een rijke smaak als Winterdijk 13 Smalle Haven 80 Lijsterbesstraat 25 gevolg. Verder is zuurdesembrood heel gezond.” 5141 JP Waalwijk 5611 EJ Eindhoven 5616 LE Eindhoven www.desemenzo.nl www.annelieshermsen.nl www.danielwatze.com Contactpersonen: Edwin Klaasen en Patrick Fijneman Contactpersoon: Annelies Hermsen Contactpersoon: Daniël Watze Desem enzo maakt zuurdesembrood van hoogwaardige Sleutelwoorden bij Ontwerpstudio Annelies Hermsen Daniël Watze Design is een ontwerpstudio die is kwaliteit. Het assortiment bestaat uit broodsoorten zijn: productdesign, concepts en fooddesign. In de gespecialiseerd in concepten, ontwerp, visualisatie waarin ‘pure belevenis, vakmanschap en passie’ wordt ontwerpen draait het om een goede, kwalitatieve en designmanagement. herkend. Het varieert van desem vloer wit tot desem basis, een duidelijke boodschap en een eenvoudige, zonnen bonk en van desem vloer bruin tot desem mini pure uitstraling. Markten moutkorn. Bedrijven. Ontwerpen en visualiseren van consu- Markten mentgerichte concepten. Op de markt brengen van Markten Bedrijven en particulieren. Veel ontwerpen hebben eigen vormgegeven producten. Via de groothandel worden restaurateurs bediend. te maken met fooddesign. 14 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 15
 9. 9. Deelnemer Design Pressure Cooker Food ‘Niet langer ‘n verlegen soepgroente’ Het product Resultaat Pressure Cooker Knolselderij is een aromatische groente die veel calcium en Veltman: “We hebben een concept bedacht voor een sto- ijzer bevat. Het is ook een slow groente, want de groei- en rytelling product dat knolselderij moet afbrengen van zijn oogsttijd beslaat 200 dagen. Een arbeidsintensief product imago van ‘verlegen groente in de soep’.” dus, maar tegelijkertijd een product dat met veel liefde Vergouwen: “Dat leidt tot een aantal nieuwe toepassingsmo- wordt gemaakt. De knolselderij van Maatschap Vergouwen gelijkheden: producten waarover we op dit moment helaas geldt ook als een streekgebonden groente. nog niet al te veel kwijt kunnen.” Maatschap Vergouwen DE ONDERNEMING HET ONTWERPBUREAU “Knolselderij maakt een derde van ons areaal uit, maar het levert te weinig op”, zegt mede-eigenaar Yvonne Vergou- Maatschap Vergouwen Het ontwerpbureau wen. “Bij knolselderij denkt menigeen uitsluitend aan een Pietseweg 35 Culinary Food Solutions groente uit grootmoeders tijd die in de erwtensoep wordt 4751 RS Oud Gastel Klein Rome 9 gestopt. We zouden graag meerwaarde willen creëren voor heyver@hetnet.nl 6681 PA Bemmel knolselderij. Het is een heel lekkere groente die veel meer Contactpersoon: Yvonne Vergouwen www.culinaryfoodsolutions.nl bekendheid zou moeten hebben.” Contactpersoon: Marc Veltman Marc Veltman van Culinary Food Solutions: “We wilden de Maatschap Vergouwen teelt grondproducten in de volle knolselderij onder de aandacht brengen als aromatisch en grond. Het gaat om knolselderie, prei, aardappelen Culinary Food Solutions is een creatief adviesbureau, lekkersmakend product dat je voor veel méér gebruikt dan en wortelen. Er wordt geteeld op een oppervlakte van gespecialiseerd in het culinair vertalen van consu- de soep alleen. Daarvoor moeten we conceptideeën beden- honderd hectare. Maatschap Vergouwen is een fami- mentenbehoeften naar maakbare en echt smakelijke ken. Verder is het goed te kijken naar andere eetmomen- liebedrijf. Eigenaar Kees Vergouwen teelde al met zijn food-concepten. ten. Knolselderij of verwérkte knolselderij zou niet alleen ouders. Sinds achttien jaar is ook zijn vrouw Yvonne moeten worden genuttigd tijdens het avondeten, maar ook betrokken bij het bedrijf. Markten bij een broodmaaltijd als het ontbijt en diner.” Breed georiënteerd: van MKB tot multinationals, van Markten: De verwerkingsindustrie, voor gedroogde zoet tot hartig, van consumentenbehoeften naar een soepgroenten, en de versmarkt, voor de hele knol. succesvolle introductie. 16 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 17
 10. 10. DE ONDERNEMING GPG Stirrups Winnaar Design Pressure Cooker Sports Ampèrestraat 10 6013 DJ Weert www.gpgstirrups.com Contactpersoon: Richard Cornet Verrassende route met adapter GPG Stirrups is een handelsonderneming van Abra- Het product Resultaat Pressure Cooker hams Metaalbewerking BV die een verende stijgbeugel De klapschaats onder de stijgbeugels. Zó noemt Richard Rob Crins van GBO Design-Engineering: “Al brainstormend vervaardigt voor de hippische sporten. Het product heeft Cornet van GPG Stirrups de GPG stijgbeugel met instelbare zijn we een heel andere route ingeslagen dan we aanvanke- een dempende werking op de neerwaartse kracht, en schokdemping. Het product biedt naar zijn zeggen grote lijk dachten. Kijk, binnen de doelgroep hééft iedereen al een ontlast zo gewrichten van ruiter en paard. voordelen ten opzichte van de traditionele stijgbeugel. stijgbeugel. Wij hebben daarom gezegd: we gaan behalve Cornet: “Dankzij de dempende werking ontstaat een een mooie nieuwe stijgbeugel ook een verende adapter aan Markten: GPG richt zich op ruiters in de spring- en verminderde belasting van de gewrichten, zowel bij ruiter de man proberen te brengen. Een aluminium adapter waarin dressuursport en ‘eventing’, terwijl Abrahams Metaal- als bij paard. Een aantal internationale topruiters heeft al het principe van de stijgbeugel met instelbare schokdem- bewerking BV werkt voor bedrijven die behoefte hebben naar tevredenheid gepresteerd met de GPG stijgbeugels. ping is verwerkt. In je bestaande set bevestig je de adapter aan grote aantallen draai- en freesbewerkingen. Wij willen het product ook onder de aandacht brengen van aan de leren riem. De stijgbeugels schuif je vervolgens in de recreanten.” adapter, zodat je toch de voordelen hebt van de stijgbeugel met instelbare schokdemping.” HET ONTWERPBUREAU Er zijn twee types van de stijgbeugel: een met een veer die Cornet: “Mooi, hè? We kwamen hier voor een ontwerp waarin al op de markt is en een waarvan Cornet het principe nog het idee van de dempende stijgbeugel was verwerkt, maar niet wil prijsgeven en die zijn weg naar de consument moet er is ook een adapter uitgerold. We integreren bestaande GBO Design-Engineering vinden. Op beide heeft GPG Stirrups een patent. Cornet: “In stijgbeugels met een adapter.” Postbus 838 beide gevallen ook bevestig je de stijgbeugels onderaan de Crins “Op de adapter kan de bezitter bijvoorbeeld zijn initi- 5700 AV Helmond teugels. Omdat de beugel 360 graden draaibaar is, stap je alen of logo van zijn vereniging laten frezen door Abrahams www.gbo.nl gemakkelijk op.” Metaalbewerking.” Contactpersoon: Rob J.G. Crins Cornet: “We hoeven opeens ook niet meer op prijs en tech- GBO Design-Engineering is een productontwikkeling- GPG Stirrups niek te concurreren met producenten van bestaande stijg- bureau dat consumentenproducten, professionele Cornet: “Hoe kunnen wij van het tweede type stijgbeugel een beugels.” Crins: “Er is al een grote stijgbeugelmarkt. Met de producten en verpakkingen ontwerpt. Het bedrijf telt mooi en luxe ogend type krijgen waarmee je ook prestaties adapter sluit je aan bij zeventig procent daarvan, terwijl je onder meer designers, modelmakers, engineers en levert? Een design dat moet leiden tot een strak product dat daar anders de concurrentie mee had moeten aangaan. grafisch ontwerpers. een goede prijs en kwaliteit heeft en dat ook goed is voor de Cornet: “En bij Abrahams Metaalbewerking kunnen we bij gezondheid en veiligheid van ruiter en paard?” wijze van spreken morgen al adapters gaan produceren.” Markten: onder andere Consumer, Professional, Food en Automotive. 18 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 19
 11. 11. DE ONDERNEMING Coolen BV Deelnemer Design Pressure Cooker Sports Kanaaldijk Noord 51 5642 JA Eindhoven www.coolen.nl Contactpersoon: Maarten Coolen Derde dimensie Het product Coolen BV is een industriële toeleverancier voor Maarten Coolen van Coolen BV aan het begin van de Design op maat gemaakte professionele bekledingen, Pressure Cooker: “Het interieur van auto’s bekleden. stofferingen en zeildoek- of bandartikelen. Massagetafels en pedicurestoelen bekleden. Camouflagezeilen en tenten maken voor het ministerie van Defensie. Het zijn een Markten paar voorbeelden van onze activiteiten. Op dit moment zijn we Automotive, sport & welness, personenvervoer bezig met een nieuwe productlijn op het gebied van sport. en defensie. Ik kan daar verder nog niets over zeggen, behalve dat ik graag wil weten wat Gbds, hier voor ons zou kunnen betekenen.” Coolen BV HET ONTWERPBUREAU Coolen: “Het is nuttig kennis te maken met de manier van Resultaat Pressure Cooker werken van Gbds. Welke productietechnieken gebruikt Coolen: “Bij wijze van proef hebben we de technieken van Georges Beaujean Design Studio (Gbds.) Georges Beaujean? Zouden wij daar iets mee kunnen voor Georges losgelaten op een tas/rugzak. En inderdaad, er is Laagstraat 342 onze nieuwe lijn?” een derde dimensie aan gegeven. Er zijn allerlei 3D-vormen 5654 PR Eindhoven Beaujean: “Coolen BV bewerkt vlakke materialen. Onze aangebracht. Dat oogt niet alleen aantrekkelijk, maar is ook www.georgesbeaujean.com vraag is: hoe zouden we er op een ándere manier mee aan functioneel.” Contactpersoon: Georges Beaujean de slag kunnen gaan en zo nieuwe toepassingen kunnen Beaujean: “Zo hebben we padding (zachte delen door ontwikkelen? Mijn ervaring met soortgelijke materialen als embossing - ofwel 3D-vervorming - gevuld met PE schuim, Gbds. is een ontwerpstudio die bedrijven begeleidt die waar Coolen mee werkt, onder meer in de motorkle- aangebracht, zodat de rugzak comfortabeler aanvoelt bij het creëren en versterken van hun merk of brand. dingindustrie, kan hierbij van toegevoegde waarde zijn. Het wanneer je hem draagt. Verder bevindt zich aan de onder- Dat gebeurt door vernieuwende producten en product- 3D vervormen, lamineren en embossen zijn voorbeelden van kant een uitkeping, met als resultaat dat je de tas gemak- concepten te ontwikkelen. technieken die worden toegepast in deze industrie.” kelijker kunt vervoeren. Hij staat bijvoorbeeld stabieler op “Maarten en ik hebben de Pressure Cooker aangewend je stuur of bagagedrager.” Markten om te kijken naar de toepassingsmogelijkheden van deze Coolen: “Ik ben ook gecharmeerd van de optie in de tas Vooral consumentenproducten, met in de laatste jaren technieken voor zijn nieuwe productlijn. Daarmee moet een compartimenten aan te brengen, zodat je bijvoorbeeld je steeds meer producten voor de sportbranche. goede basis ontstaan voor de ontwikkeling van vernieuwen- vieze gravelschoenen kunt scheiden van je witte sportshirt. de producten en technieken voor Coolen BV” Of je natte van je droge kleding.” 20 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 21
 12. 12. Dutch Design Week 2008 Maandag 20 oktober De eerste Syntensdag stond het thema technologie centraal. Vermeldenswaardig is nog zeker de wijze waarop deelne- In samenwerking met Mikrocentrum en Redesign Me hield mers voor dit symposium zijn geworven. Het digitale netwerk het innovatienetwerk voor ondernemers de workshop ‘Design LinkedIn is ingezet om ondernemers te interesseren voor het + Techniek makes the difference’. Designers en technici onderwerp duurzaam innoveren. Via dit medium is een groot werkzaam in de maakindustrie werden uitgedaagd elkaar te aantal van de deelnemers op het symposium geattendeerd. ontmoeten op het raakvlak van techniek en design. Donderdag 23 oktober Dinsdag 21 oktober De donderdag stond Food centraal, maar het was met vijf De dinsdag stond in het teken van ‘MKB goes DDW’. Deze in- activiteiten ook onmiddellijk de drukste dag. De ochtend spiratiebijeenkomst bood MKB-ondernemers uit heel Neder- begon al vroeg voor een tiental creatieven uit de regio Breda. land dé hoogtepunten uit de Dutch Design Week. Zij konden Zij werden onderworpen aan een Pitch-off en werden getraind in de ochtend workshops op het gebied van design volgen. in het zichzelf professioneel presenteren. Ook in de ochtend Voor de middag stond er een rondleiding over de Dutch Design organiseerde Syntens de Food for Future Inspiratietoer. Week op het programma. Nieuw onderdeel in deze ook vorig jaar georganiseerde inspiratiedag was de zogeheten design- douche. Ondernemers konden een zelf meegebracht product ter plekke door een designer laten beoordelen. Ze kregen tips SJEF DE PONT, Hoofd Economische over hoe het product te verbeteren naar de laatste stand van Z a k e n , G e m e e n t e ’s - H e r t o g e n b o s c h : design. Meerdere ondernemers hebben van deze mogelijkheid gebruikgemaakt. “Design Durven Doen slaagt erin om creativiteit te Het grootste designevenement van Nederland, de Dutch Design injecteren in bestaande bedrijven met als resultaat Week, vond tussen 18 en 26 oktober 2008 plaats in Eindhoven. Woensdag 22 oktober nieuwe zakelijke mogelijkheden. Het doet echter meer. Syntens organiseerde er vanuit het project Design Durven Doen Woensdag ging het vooral over duurzaamheid. En dat hebben Het brengt het innovatief denken als drijfveer binnen en in samenwerking met een aantal projectpartners een groot veel mensen gemerkt. Syntens organiseerde voor deze dag de bedrijven op gang. Een dubbelslag dus. aantal activiteiten voor MKB-ondernemers. Deze ondernemers- het symposium ‘Duurzaam Innoveren’, wat een volle zaal aan De pressure cooker die tijdens de Dutch Design Week activiteiten waren gericht op de thema’s Technologie, Food, deelnemers trok. Het symposium was een interactieve ont- gehouden is heeft aangetoond dat door het bij elkaar Duurzaamheid en Sport. De activiteiten varieerden van rond- moetingsbijeenkomst voor en door ondernemers, ontwerpers, brengen van designers en makers onbekende paden leidingen tot workshops en symposia. Ze trokken bij elkaar zo’n wetenschappers en politici. Spreker Wubbo Ockels kreeg worden gevonden.” vierhonderd deelnemers. iedereen op zijn hand met zijn pleidooi over duurzaamheid. 22 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 23
 13. 13. SJ E F D E P O N T , H o o f d E c o n o m i s c h e Z a k e n , G e m e e n t e ’s - H e r t o g e n b o s c h : rem aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, De deelnemers aan deze tour brachten een bezoek aan de Vrijdag 24 oktober sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero Graduation Galleries, waar de afstudeerwerkstukken van de De laatste dag van de Syntensactiviteiten had als thema sport. Van diverse activiteiten tijdens de Dutch Design Week zijn consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh Design Academy werden gepresenteerd. Aansluitend konden In de ochtend begonnen tien teams van ondernemers en ook video-opnames en webinterviews gemaakt. Deze zijn te ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore zij deelnemen aan het Food for Future Symposium, dat in ontwerpers aan de uitwerking van een concrete ontwerpvraag bekijken op www.syntens.nl/ddw magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel samenwerking met Food Connection Point en Design Con- in de Design Pressure Cooker Sports. Zij hadden de hele dag el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua. nections Brainport tot stand is gekomen. de tijd om met een concreet uitgewerkt ontwerpvoorstel te komen. ’s Avonds werden de tien voorstellen gepresenteerd SJEF DE PONT, Hoofd Economische rem aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, Z a k e n , G e m e e n t e ’s - H e r t o g e n b o s c h : In de tussentijd lunchten Annemarie Moons, gedeputeerde aan elkaar en de jury onder leiding van Europarlementariër sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero van de Provincie Noord-Brabant met Economie en Duurzaam- Toine Manders. G.P.G. Stirrups uit Weert kwam als winnaar uit consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh rem aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, heid in de portefeuille, en Syntens-directeur Murk Peutz met de bus met een concept voor een nieuw soort stijgbeugel voor ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero de Brabantse ondernemers uit de MKB Innovatie Top 100. In ruiters. magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh de middag vond tot slot de netwerkbijeenkomst ‘Design voor In de tussentijd vond in de middag de expertmeeting ‘Free- el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua. ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore ondernemers’ plaats, georganiseerd in samenwerking met FormFab’ plaats in samenwerking met de Gemeente Tilburg. Jit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero con- magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel Flevum, WTC Eindhoven en de Gemeente Eindhoven. Tijdens Ontwerpers, technostarters en ondernemers konden in een sequamet etue core coreet nonsed etum dignibh ero el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua. deze netwerkbijeenkomst konden de deelnemers met eigen zogeheten FabLab hun eerste ideeën omzetten naar wer- eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore ogen ervaren hoe toepasbaar design is voor ondernemers. kende prototypen. magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua. rem aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua. Kim aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore magna consectetuer sequis adipsum sandre te. 24 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 25
 14. 14. Publicaties GEPUBLICEERDE BERICHTEN TITEL MEDIUM Het project Design Durven Doen heeft meer dan vijftig De krant heeft in meerdere uitgaven ongeveer vijf pagina’s Augustus publicaties opgeleverd. Ondernemerskrant Bedrijvig besteed aan het Design Durven Doen project. Innovatiepitch Eindhoven Bedrijvig Brabant Pressure Cooker Breda een succes Bedrijvig Brabant Brabant was de mediapartner van Syntens. ‘Samenwerking MKB’ers en ontwerpers komt te langzaam op gang’ Bedrijvig Brabant Verder zijn persberichten verzonden over het project en September Bedrijvig Brabant verschijnt maandelijks in een oplage van de activiteiten tijdens de Dutch Design Week verzonden. Syntens-project Design Durven Doen 2008 werkt zich naar finale toe: 25.000 exemplaren en wordt gratis verspreid onder directie Een greep uit de gepubliceerde berichten ziet u hiernaast. ‘We gaan van een serieel proces naar controlled chaos’ Bedrijvig Brabant Ga met Syntens naar de Dutch Design Week / Symposium Duurzaam Innoveren Syntens nieuwsbrief en hoger management van alle ondernemingen in Noord- Diverse berichten over de activiteiten van Design Durven Doen Bedrijvig Brabant Brabant met meer dan vijf werknemers. ‘Design Durven Doen 2008’ linkt MKB’ers en creatieven Eindhoven/Helmond Zakelijk Dutch Design Week voor bedrijven Capitalogue Design Durven Doen De Ondernemer BN/De Stem ‘Pressure Cooker Breda een succes’ en www.deondernemer.nl Enthousiasmeren: Met Syntens langs de hoogtepunten uit de Dutch Design Week www.urlfan.com Ontmoeting technici en ontwerpers tijdens Dutch Design Week Nieuwsbrief Incubator3+ Symposium Duurzaam Innoveren 22 oktober www.podiumonline.nl Uit: “Bedrijvig Brabant” Design Pressure Cooker Food (film) Blip.tv Veel activiteiten tijdens Dutch Design Week KvK Nieuwsbrief Limburg Oktober Design Durven Doen 2008 Design Durven Doen: ‘linkt mkb’ers met creatieven’ Syntens verbindt design en MKB Bedrijvig Brabant Diverse web-tv-interviews Luci.fm webradio Designweek ontgroeit Eindhoven Financieel Dagblad Symposium Duurzaam Innoveren www.allesduurzaam.nl Uit: “Eindhoven/Helmond zakelijk” Kom naar het Symposium “Duurzaam Innoveren” Intranet SenterNovem Syntens: Duurzaam Ondernemen MVO-nieuws MKB’ers onder de ‘design douche’ Eindhovens Dagblad en www.ed.nl Syntens-project Design Durven Doen 2008 werkt zich naar finale toe Design meets business Nieuwsbrief Dokvis ‘We gaan van een serieel proces naar controlled chaos’ Scholieren winnen fooddesignprijs Elsevier Voedingsmiddelenindustrie Durf design te doen www.vmtonline.nl Symposium Duurzaam Innoveren www.natuurenmilieu.nl Nieuwe concepten in 12 uur (film) www.youtube.nl Uit: “Bedrijvig Brabant” Food for Future Trends en Design www.firstinfood.nl Filmpjes innovatiepitches blip.tv en www.youtube.nl November Design Durven Doen Luchtgeveerde stijgbeugels Limburgs Dagblad / ‘Syntens verbindt design en mkb’ Dagblad De Limburger Uit: “Bedrijvig Brabant” 26 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 27
 15. 15. Nawoord en vervolg Bij visie hoort (vervolg)actie SJEF DE PONT, Hoofd Economische Z a k e n , G e m e e n t e ’s - H e r t o g e n b o s c h : Het beste bewijs van een succesvol initiatief? Dat er een ver- Onze boodschap komt aan bij een brede groep, want behalve rem aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, volg aan wordt gegeven. Of nog beter: dat er een vervolg aan in de creatieve industrie helpen wij ondernemers beter, eerder sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero wordt gegeven en dat het nog wordt uitgebreid ook. Als het een en sneller te innoveren in vijf andere sectoren: industrie, hu- consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh beetje meezit, past de kwalificatie straks helemaal bij Design man health, bouw, food & agri en logistiek & groothandel. ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore Durven Doen. Syntens hoopt en streeft ernaar dat het project magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel in 2009 doorgaat in Noord-Brabant en dat dan ook onderne- In 2008 waren de activiteiten gericht op Noord-Brabant. Toch el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua. mers in Limburg en Zeeland warm kunnen worden gemaakt was de aantrekkingskracht al zó groot, dat dertig procent van voor de waarde van design. de deelnemende bedrijven afkomstig was uit een andere pro- rem aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, vincie. La Grand: “De samenwerking met de stakeholders is sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero Murk Peutz is regiodirecteur Zuid van Syntens. Hij vertelt: “We goed. Neem nu de Provincie Noord-Brabant. Die plaatste ook consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh zijn dankbaar dat de Provincie Noord-Brabant en de gemeen- mooie resultaten van het project op haar website. Dat maakt ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore ten Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg ons in duidelijk dat de verantwoordelijken daar ook trots zijn. Ook magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel de gelegenheid hebben gesteld in 2007 en 2008 ondernemers externe media maakten eveneens melding van Design Durven el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua. te attenderen op de kansen van design. We hebben recent een Doen: in 2008 vijftig keer.” Peutz: “Ook buiten Brabant is nu rem aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, projectplan Creatief Ondernemen opgesteld om verder te gaan de geest uit de fles: er wordt meer gestreefd naar design en sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero met Design Durven Doen. Het spreekt voor zich dat we hopen creativiteit.” consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh op continuering en de uitbreiding ervan. Syntens is uiterst ge- Peutz vervolgt: “Design zal ook in het MKB steeds méér blij- ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore motiveerd om nóg meer koppelingen te maken tussen ontwer- ken te zijn, en ook moeten zijn, dan iets wat een ondernemer magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel pers en ondernemers. Wij roepen dan ook alle partijen op de erbij haalt om een product er leuk of aantrekkelijk uit te laten el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua. losgemaakte energie om te zetten in meer actie in Brabant.” zien. La Grand: “Multinationals en grote bedrijven hebben die slag al gemaakt. Met z’n allen stimuleren wij nu het MKB er rem aliquissit illand.Cinisism odolor summod dolutet, Detlef la Grand, bij Syntens verantwoordelijk voor de project- ook voor open te staan.” sisi. Yit autem nosto ex endrerosto conse dolorpero coördinatie van Design Durven Doen, stelt dat het innovatie- consequamet etue core coreet nonsed etum dignibh netwerk voor ondernemers is meegegroeid met de ontwik- Peutz: “Het is simpelweg nuttig en verstandig ontwerpers te ero eu faccum num incil utet, velis dolorper sum dolore kelingen. “Het onderwerp heeft een structurele plek gekregen laten meedenken over de functionaliteit van je product. De magna consectetuer sequis adipsum sandre te min vel binnen onze organisatie. Er zijn ongeveer vijftien innovatieadvi- insteek is dat je geen product levert, maar een totaaloplossing. el ulla am zzriure facin ero dolore veliqua. seurs, werkzaam door het hele land, die activiteiten verzorgen Zo van: ik verkoop geen waterpompen, nee, ik bied stromend binnen dit project. water.” 28 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 29
 16. 16. Wordt mede mogelijk gemaakt door: Wordt mede mogelijk gemaakt door: Ondernemersactiviteiten tijdens de DDW 2008 Van Ondernemersactiviteiten tijdens de DDW 2008 voor de 18 t/m 26 oktober 2008 is Eindhoven het podium Dutch Design Week, het grootste designevenement van Nederland. Van 18 t/m 26 oktober 2008 is Eindhoven het podium voor de Lo Gr Ro Go Op meer dan Week, het door de hele stad laten zo’n 800 vorm- Dutch Design 40 locatiesgrootste designevenement van Nederland. Zw Lo Gr Ro gevers hun werklocaties door de hele stad laten design, textiel & Op meer dan 40 zien op het gebied van product zo’n 800 vorm- Go Zw mode, hun werk zien op het gebied van product design, textiel & geversgrafisch ontwerp, ruimtelijk ontwerp en designmanagement & trends. Van proces totruimtelijken van industrieel ontwerp tot mode, grafisch ontwerp, product ontwerp en designmanagement De projectpartners zijn: toegepaste kunst. Projectleiding & trends. Van proces tot product enLa Grand (Syntens) : Detlef van industrieel ontwerp tot Ondernemerskrant zijn: De projectpartners Bedrijvig Brabant, toegepaste kunst. Teksten : Gerben Stolk (Pluma Tekst), Colin, CT2, De Hub, Bedrijvig Brabant, Ondernemerskrant Design Connection Ook dit jaar is er speciaal voor u een ondernemersagenda Rebecca Nelemans, Syntens Brainport, Dutch Design Week, Flevum, Colin, CT2, De Hub, Design Connection opgesteld, met: speciaal voor u Egbers (High and Low fotografie), Ook dit jaar is er Foto’s : Jan een ondernemersagenda Food Connection Design Week, Flevum,NPSP, Brainport, Dutch Point, Mikrocentrum, opgesteld, met: Marco Magielse, Tinus Comperen, Redesignme, Sports and Technology, TUE Industrial Design Food Connection Point, Mikrocentrum, NPSP, Workshop Design + Techniek “makes the difference” De Winter Drukkers & Uitgevers, en WTC Eindhoven. and Technology, TUE Industrial Design Redesignme, Sports (maandag 20 oktober) Syntens Workshop Design + Techniek “makes the difference” en WTC Eindhoven. MKB goes DDW (dinsdag 21 oktober) Vormgeving en druk (maandag 20 oktober) : andersdoen.nl Correspondentieadres :Innoveren Postbus 2078, Symposium Duurzaam Syntens, en C2C MKB goes DDW (dinsdag 21 oktober) (woensdag Duurzaam 5600 CB en C2C Symposium22 oktober) Innoveren Eindhoven, dlg@syntens.nl Symposium Food for Future (donderdag 23 oktober) Websites 22 oktober) : www.syntens.nl, www.syntens.nl/ddw, (woensdag Netwerkbijeenkomst Design voor ondernemers www.designdurvendoen.nl, Symposium Food for Future (donderdag 23 oktober) (donderdag 23 oktober) www.dutchdesignweek.nl Netwerkbijeenkomst Design voor ondernemers Design Pressure Cooker Sports (besloten) (donderdag 23 oktober) (vrijdagPressure Cooker Sports (besloten) Design 24 oktober) Januari 2009resultaten Design Pressure Cooker Sports Presentatie (vrijdag 24 oktober) www.syntens.nl/ddw (vrijdag 24 oktober) Presentatie resultaten Design Pressure Cooker Sports www.syntens.nl/ddw (vrijdag 24 oktober) Kijk voor meer informatie op www.syntens.nl/ddw en www.dutchdesignweek.nl www.syntens.nl/ddw Kijk voor meer informatie op en www.dutchdesignweek.nl

×