Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Design Durven Doen 2007

1,861 views

Published on

Dit boekje is een verslag van het project Design Durven Doen 2007.
Samen met een aantal partijen zijn de industrie en creatieve industrie samen aan de slag gegaan. In het verslag zijn de 10 samenwerkingen te lezen.

Published in: Design, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Design Durven Doen 2007

 1. 1. Design Durven Doen: Kickstart 2007
 2. 2. Inhoudsopgave 4 Voorwoord 5 Design Werkt! 8 AJG Gebouwenservice 10 Arte di Granito BV 12 Bossenbroek BV 14 Dilmah 16 Dual Inventive, solutions that serves 18 Haku 20 Peters Polyester 22 Prodim International BV 24 Sinwi BV 26 Starsock BV 29 Nawoord 30 Colofon SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 3
 3. 3. Voorwoord Design werkt! Design werkt ook voor het MKB. Met deze visie is in 2007 het ontwerpers aan elkaar gekoppeld. Tijdens Pimp your Product Design Durven Doen kickstart 2007 project Design durven Doen Kickstart 2007 gestart. Er werd werden de oplossingen omgezet tot concrete producten en een compleet programma aangeboden waarbij een onderne- gepresenteerd aan het aanwezige publiek. Wanneer een MKB-bedrijf samenwerkt met een ontwerper In deze publicatie zijn de praktijkverhalen opgenomen van mer kon instappen op zijn of haar niveau. Begonnen is om be- leidt dit meestal tot meer omzet en minimaal tot nieuwe het hoogtepunt van Design Durven Doen; Pimp your Product. drijven te informeren over de mogelijkheden van de inzet van bezocht zijn door ruim 250 ondernemers uit de twee sectoren. inzichten. Met 25% van het Nederlandse ontwerptalent dat Tijdens Pimp your Product werkten bedrijven en ontwerpers design. Uit de deelnemers van deze bijeenkomsten werden zich gevestigd heeft in de regio Brainport Eindhoven en het een dag samen om een concrete ontwerpvraag op te lossen. samen met de projectpartners deelnemers begeleid naar een was het startpunt van verschillende activiteiten. Deze Hol- groot aantal industriële bedrijven in deze regio is het tijd voor En inderdaad, goed design levert een bijdrage aan product- verdiepingsslag. Hier werd in kleinere groepen, de gepresen- landse huiskamer stond in Strijp S, dat tijdens de DDW structurele samenwerking tussen deze twee bedrijfstakken. verbetering en marktvergroting. Of, zoals Dual Inventive zijn teerde materie eigen gemaakt. 22.000 bezoekers heeft gehad. Voeg daar de koppeling met onderzoek en overheid aan toe en ervaring samenvat: ”Wat ik een bijzonder toegevoegde waarde de 5 O’s zijn compleet; Ondernemers, Ontwerpers, Onderzoek, vind, is dat je op zo’n dag vijf uur lang met een ontwerper Het hoogtepunt van het project was in de Dutch Design Week inspiratie laten opdoen tijdens de DDW. Overheid en OMZET. aan de slag gaat en zijn werkwijze meemaakt. Dat heeft ons 2007 (DDW) die plaatsvond van 20 tot en met 28 oktober. 10 vandaag doen besluiten om voorlopig geen tekenpakket aan te Dagen lang puilde Eindhoven uit van creativiteit en innovatieve een aantal brainstormsessies, waarvan er zeker één heeft Syntens, Innovatienetwerk voor ondernemers, adviseert schaffen maar met het ontwerpbureau te blijven samenwer- ideeën. De regio Eindhoven zet zich hiermee overtuigend op de geleid tot de oprichting van een bedrijvencluster. ondernemers bij hun innovatieactiviteiten. Naast individuele ken.” kaart als ontwerpregio. Een kwart van de hele beroepsgroep begeleiding initieert Syntens activiteiten voor groepen onder- van ontwerpers heeft zich in deze regio gevestigd. Aangezien MKB-bedrijven die nog geen of weinig ervaring hebben met nemers. Samen met de Hub, Simbon Innovation Management Om de teams te stimuleren hun samenwerking ook na de in hetzelfde gebied veel innovatieve bedrijven ondernemen, product design. Door deze bedrijven, met een concrete ont- Solutions, DEB designinbusiness, YDN young designers DDW voort te zetten reikte de Hub na afloop van Pimp your biedt deze combinatie grote kansen voor een vruchtbare werpbehoefte, te matchen aan ontwerpbureaus en deze network, Stadvis Produkties, Design Connection Brainport Product een tweetal Creative Vouchers uit. Deze vouchers zijn samenwerking. Toch komt deze maar schoorvoetend op gang. gelegenheidsteams gedurende een dag te laten samenwerken, Eindhoven en de Dutch Design Week zijn diverse activiteiten mogelijk gemaakt door de gemeente Eindhoven. Veel ondernemers denken bij werk van ontwerpers vaak ondervinden de deelnemers aan den lijve waaruit de meer- ontwikkeld onder de noemer Design Durven Doen Kickstart aan ‘duur en niet uitvoerbaar.’ Veel ontwerpers op hun beurt waarde van een ontwerper kan bestaan. Deze dag is een start- 2007. Deze activiteiten hadden als gemeenschappelijk doel Mijn Syntens-collega’s en ik blijven de bedrijven volgen in hun hebben bij ondernemers vaak een beeld van ‘behoudend en punt voor een mogelijke samenwerking. Of zoals ondernemer om de industriële ondernemingen met de creatieve industrie innovatieproces. geen bereidheid om te investeren in een mooie vormgeving.’ en deelnemer Peter van Hulten van Looman salades zegt: “We te laten samenwerken. Design Durven Doen Kickstart 2007 Ondernemers en ontwerpers lijken ieder een eigen taal te hebben het er al zo lang over om de verpakking een keer goed werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Eindhoven Ir. Detlef La Grand spreken. Of toch niet? aan te pakken, maar de stap naar een ontwerpbureau is om en REAP Zuid-oost Brabant. Innovatieadviseur, Syntens Eindhoven Voor Design Durven Doen werd bij de deelnemende bedrij- de een of andere reden erg groot. Nu deed zich deze gelegen- Projectcoördinatie ven samen met Syntens een ontwerpvraag geformuleerd. heid voor. PYP is voor ons een prima gelegenheid om met een Vervolgens werden geschikte jonge ontwerpers geselecteerd ontwerper aan de slag te gaan.” op basis van hun portfolio en werden de ondernemers en 4 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 5
 4. 4. DE DEELNEMERS Pimp your Product (PYP) Startfase Het informeren van potentiële deelnemers 6-6-2007 Bezoek ontwerpbureau GBO, Helmond met ondernemers 11 deelnemers Een korte impressie van hoe het er tijdens die dag, Op basis van deze criteria komt de jury tot de volgende selectie: 14-6-2007 Kennispoortbijeenkomst Design Durven Doen 78 deelnemers 26 oktober aan toe is gegaan: Een bedrag van € 2500,- wordt toegekend aan de theema- 19-6-2007 IDEE Mee bij Little Mountain, Eindhoven 12 deelnemers In het gebouw Strijp S, één van de vier hoofdlocaties van de chine van onderneming Dilmah en ontwerpbureau Drift. De 25-6-2007 IDEET bij Volvo de Beemd, Best 45 deelnemers DDW, heeft Syntens een MKB-ontmoetingsplek ingericht in jury motiveert dit met waardering voor het nieuw concept dat een Hollandse Huiskamer. Voor PYP is er een aparte ruimte tegelijkertijd haalbaar is en waaruit gevoel blijkt. Uitvoeringsfase De deelnemende bedrijven worden begeleid gecreëerd waar de deelnemers ongestoord kunnen werken. De innovatievoucher van € 5000,- gaat naar Peters Polyester 5-9-2007 One Stop Industrial Design Shop bij Little Mountain, Eindhoven 21 deelnemers Na de ontvangst in de Hollandse Huiskamer nemen de deel- die met hulp van ontwerpbureau Kessels en Granger werk 27-9-2007 Design Battle Sports and Technology Evoluon, Eindhoven 14 deelnemers nemers plaats aan de tafels die in de PYP- ruimte klaar staan. maakt van een eigen ontwerp dakkap voor op haar koelwa- Sept/okt Werving 13 MKB-ondernemers voor deelname Pimp your Product 50 bedrijven Syntensadviseur Rim Stroeks heet de deelnemers van harte gens. Het juryrapport is lovend over de wijze waarop techni- Per ondernemer zijn de portfolio’s van drie jonge ontwerpers voorgelegd geïnformeerd welkom en dan gaan de teams aan de slag. sche uitvoering en vormgeving beiden zijn uitgewerkt. Het feit Sept/okt Telefonische uitnodiging voor Guided Design Tours 80 bedrijven dat het bedrijf aangeeft dat het op korte termijn aan de slag Sept/okt Telefonische uitleg voor Guided Design Tours 40 bedrijven Zowel ouderwetse schetsmaterialen zoals markers en papier gaat om het nieuwe ontwerp daadwerkelijk in productie te Sept/okt Voorbereiding bij bedrijf Guided Design Tours over design, bedrijf en DDW 20 bedrijven worden gebruikt als grafische programma’s op laptops. nemen geeft de doorslag. Daarmee bewijst ontwerpbureau Ondanks het feit dat de meeste teams elkaar hooguit een Kessels en Granger zijn eigen motto: Design Works! Presentatiefase De resultaten worden uitgedragen tijdens de Dutch Design Week (DDW) week eerder voor het eerst hebben ontmoet, is de sfeer aan Zat. 20 t/m Stand “Hollandse Huiskamer” Syntens, de Hub, Klokgebouw Strijp S DDW 22.000 bezoekers de tafels inspirerend en energiek. Van gescheiden werelden is “Ik heb weer inspiratie gekregen voor nieuwe ideeën, getuige zon. 28 okt. De ontmoetingsplek voor het MKB tijdens de DDW Klokgebouw niets merkbaar. de prijs voor een nieuw ontwerp die we onlangs wonnen”. En 23-10-2007 Guided Design Tour voor overheden en kennisinstellingen. Diverse locaties DDW 10 deelnemers Na de pauze voeren de deelnemers het tempo nog wat op om ja, en u raadt het al; ook alweer dankzij Syntens, die betrokken 23-10-2007 Made In Holland, Kruisstraat Eindhoven 20 deelnemers de verrichtingen aan het eind van die dag te kunnen presen- was bij de organisatie van deze wedstrijd. Ondertussen heb ik 24-10-2007 MKB goes DDW tijdens de DDW, Klokgebouw Strijp S, Eindhoven teren. wél de helft van mijn ontwikkelingskosten gewonnen”. Aandacht in Booming Brabant, Omroep Brabant 14 deelnemers Ton Peters, directeur van Peters Koelwagens in Kunststof 25-10-2007 Guided Design Tour voor maak-industrie, diverse locaties DDW 10 deelnemers Voor alle aanwezigen en een jury presenteert ieder team een Magazine, januari 2008, nummer 1. 25-10-2007 Kennisdeeldag Syntens adviseurs Creative Industrie, Klokgebouw Strijp S 50 deelnemers korte presentatie van het ontwerponderwerp. De teams kun- 26-10-2007 Pimp your Product met 11 samenwerkingsverbanden, tijdens de DDW, nen een Creative Voucher winnen van respectievelijk Wat Design heeft betekend voor al de PYP-koppels is te lezen Klokgebouw Strijp S € 2500 en € 5000,- . Deze vouchers van de Hub, zijn mogelijk in de bijgevoegde praktijkverhalen. Opnames Booming Brabant in het Klokgebouw, Omroep Brabant 35 deelnemers gemaakt door de gemeente Eindhoven. De jury, bestaande uit 26-10-2007 Uitreiking van twee Creative Voucher door de Hub aan de twee beste Murk Peutz (regiodirecteur Syntens), Frans Dillen (Bestuurs- resultaten Pimp your Product, klokgebouw Strijp S 60 toehoorders lid de Hub) en Robert van Rixtel (curatorium DDW) baseert haar keuze voor de winnende teams op drie criteria: origi- naliteit, haalbaarheid en meerwaarde voor de markt en de onderneming. 6 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 7
 5. 5. DE ONDERNEMING Een veilig en ergonomisch product in de schoonmaakbranche AJG Gebouwenservice Omdat de productontwikkeling in een fase verkeert waarin de Pimp your Product M. Stokestraat 40 Het product mogelijkheden op octrooibescherming onderzocht worden, wil Ontwerper Marijn van der Poll verwoordt zijn taak als volgt: 5216 KP ‘s-Hertogenbosch AJG Gebouwenservice reinigt de ramen van (hoge) gebouwen. de ondernemer begrijpelijkerwijs nog niet veel kwijt over zijn “Ad heeft een sterk idee, hij heeft goed onderzoek gedaan. Nu Contactpersoon: Ad Guntlisbergen De schoonmaakbranche waar AJG Gebouwenservice deel van productidee. Ad: “Ik streef met de deelname aan PYP naar een werken wij samen aan een model en een powerpointpresen- uitmaakt, moet aan steeds zwaardere eisen voldoen. Zo legt werkend prototype, een demonstratiestuk. Mijn product neemt tatie om straks zijn idee goed aan ontwikkelpartners te laten AJG Gebouwenservice maakt de raampartijen ondermeer de ARBO-wetgeving het gebruik van ladders om een groot aantal nadelen weg van het Tuckerpolesysteem. Als zien. Daarna zal een engineer het product tot in detail moeten van gebouwen schoon. veiligheidsredenen aan banden. De branche zelf wordt geacht er mogelijkheden zijn om te beschermen dan ga ik er wel een uitwerken.” hiervoor veiligere producten te ontwikkelen. Het zogeheten octrooi op aanvragen, ja.” Markten ‘Tuckerpolesysteem’ is al jaren een veel gebruikt alternatief. PYP-impressie Utiliteitsgebouwen en particuliere woningen. Dit systeem kent echter ook de nodige nadelen die door TNO Ondernemer Ad Guntlisbergen: “Heel leuk en vernieuwend nader zijn onderzocht. De uitkomsten van het TNO-onderzoek om zo te werken. Dit is heel anders dan waar ik me normaal inspireerden ondernemer Ad Guntlisbergen tot het ontwikkelen gesproken mee bezig houd. Ik heb er een goed gevoel bij dat van een verbeterd product. het me een stuk verder brengt.” En dat is een hele prestatie, aangezien de branche, ondanks Ook voor ontwerper Marijn van der Poll is het een nieuwe er- de geconstateerde nadelen, ook vele voordelen ervaart in het HET ONTWERPBUREAU varing : “Ik vind het erg leuk en leerzaam om een keer samen gebruik van het Tuckerpolesysteem: te werken met iemand die zelf met een idee komt en al goed 1. Hogere productiviteit dan bij gebruik van een hoogwerker; onderzoek verricht heeft. Ik heb echt alle gereedschappen om North 2. Bereik tot en met de vierde verdieping (is ongeveer samen met Ad hiervan een mooi verhaal te maken!” Gagelstraat 8 13 meter); 5611 BH Eindhoven 3. Vlek- en streeploos resultaat, zelfs in direct zonlicht; www.marijnvanderpoll.com 4. werken zonder ladder; Contactpersoon: Marijn van der Poll 5. Lichtgewicht materiaalgebruik; 6. Geen valgevaar. Marijn van der Poll is een ontwerper die sterk is in conceptdesign. De productgroepen waar hij zich op richt zijn uiteenlopend: meubilair, automotive, open- bare ruimte, consumentenproducten. Markten Producenten van consumentenproducten, musea, collega-ontwerpbureaus. 8 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 9
 6. 6. DE ONDERNEMING HET ONTWERPBUREAU Vormvariaties met het plaatmateriaal Silestone Arte di Granito BV Studio Vormkrijgers Industrieterrein 9110 Vestdijk 141 A Maisdijk 4 5611 CB Eindhoven 5704 RM Helmond www.vormkrijgers.nl www.artedigranito.nl Contactpersonen: Sander Mulder en Dave Keune Contactpersoon: Gerbert Dirks Vormkrijgers richt zich op meubel-, verlichting- en Arte produceert en vermarkt producten van steen en interieuraccessoires. afgeleiden daarvan voor toepassingen in keuken, badkamer of woonkamer. Markten Projecten op eigen initiatief en voor uiteenlopende Markten opdrachtgevers, voor de particuliere en professionele Consumenten via dealernetwerk. markt. Pimp your Product PYP-impressie Arte Specials neemt aan Pimp your Product deel met als doel Gerbert Dirks is zeer ingenomen met de inbreng van Vorm- om het materiaal Silestone in al zijn mogelijkheden te onder- krijgers: “De ontwerpers hebben als het ware een concept zoeken. Arte Specials is een dochteronderneming van Arte car ontwikkeld, waarvan misschien 90% nog niet uitvoerbaar en zich richt op speciale toepassingen en exclusief personal is, maar 10% wel. Daar ben ik naar op zoek!” Gerbert ziet de design. Samen met de ontwerpers van Vormkrijgers ontwik- samenwerking met de ontwerpers als een helikopterview kelt algemeen Manager van Arte Specials, Gerbert Dirks waarbij hij buiten de gebaande paden naar zijn materialen een concept voor een ‘kwalitatief hoogwaardige leefruimte.’ kijkt. Onder zijn klanten is een kleine groep, zo verwacht de Het product kwarts bestaat. Aan de mix worden vaak ook fijne stukjes Ontwerper Sander Mulder: “Het plaatmateriaal dat Arte manager, die interesse heeft in deze ‘concept car.’ Dat zijn de Opgericht in 1996, specialiseert Arte di Granito BV zich in glas, spiegel, Cristobalite of granietkorrels toegevoegd normaal gesproken toepast verwerkt het bedrijf recht toe klanten die op zoek zijn naar exclusiviteit. Gerbert Dirks is vast de productie van keukenbladen uit steenachtige materialen. waardoor er meerdere variaties ontstaan. De natuurlijke recht aan. Waar wij ons in dit gecomprimeerde ontwerpproces van plan om tenminste één maal per jaar met ontwerpers een Het productieproces is in de tien jaar dat het bedrijf bestaat bestanddelen geven het composiet een mooie, strakke op concentreren is om op extremere wijze aan te tonen wat ander licht op zijn materialen te laten schijnen. geleidelijk aan maximaal geautomatiseerd. Wat onveran- uitstraling. Het materiaal heeft de volgende combinatie van er technisch gezien allemaal nog meer mogelijk is met het derd bleef is het product: keukenbladen. Inmiddels heet het eigenschappen: een buitengewoon dichtheid en slijtvastheid materiaal.” In een driedimensionale presentatie visualiseren bedrijf simpelweg Arte vanwege het feit dat graniet allang dat de meeste steensoorten overtreft. Silestone is in hoge de ontwerpers enkele concepten. Daarin krijgt het materiaal niet meer het enige materiaal is dat het bedrijf verwerkt. mate hitte-, kras- en vlekbestendig, duurzaam, hygiënisch in modulaire units een sculpturale toepassing. De ontwer- Sinds kort voert Arte ondermeer het materiaal Silestone in en bijna onderhoudsvrij. Omdat het materiaal bovendien pers zien mogelijkheden voor het materiaal in een sanitaire haar assortiment. Silestone is een composietgesteente dat bacteriedodende eigenschappen heeft is het voor de keu- toepassing, maar ook een unit met sportfaciliteiten of een naast de bestanddelen hars en kleurstof voor 93% uit pure ken- en badkameromgeving buitengewoon geschikt. toiletruimte behoren tot de mogelijkheden. 10 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 11
 7. 7. DE ONDERNEMING HET ONTWERPBUREAU Klinken met cachet Bossenbroek BV Slingerland Verhoeven Romeinenweg 86a Engwijkpad 16 5349 AL Oss 5397 BG Lith www.slingerlandenverhoeven.nl Contactpersoon: Tiny van Schijndel Contactpersoon: Olav Slingerland Bossenbroek is groothandel op het gebied van wijn- Bureau voor industriële vormgeving en het ontwer- accessoires in de breedste zin van het woord. De on- pen van producten, o.a. meubilair, textiel, keramiek, derneming adviseert over en levert producten voor het materiaalonderzoek, styling, advies. Olav Slingerland bewaren, ontkurken, decanteren en schenken van de werkt als zelfproducerend ontwerper. Zijn specialisatie wijn. is keramisch concept- en productontwerp. Markten Markten Pimp your Product PYP-impressie Grootwinkelbedrijven, slijterijen, horeca in de toplaag Uiteenlopende opdrachtgevers. Veelal museum- en Servies is aanvankelijk het product waarmee de ondernemer Al vanaf het begin van de dag ervaren de ondernemer en de van de markt. designwinkels. en de ontwerper Olav Slingerland aan het werk gaan. De ontwerper een gemeenschappelijke mentaliteit. Zoals Olav werkwijze van Olav Slingerland laat echter alle ruimte voor verwoordt: “Tiny en ik zitten geen van beiden op de snelweg andere invalshoeken. Van een songtekst van the Who –see van de grootwinkelbedrijven, maar kiezen voor het bospad me, feel me, touch me- via het veel geserveerde -en teleur- dat voor verstilling staat en voor ‘tijd voor jezelf ‘nemen. Ik stellende- broodmandje, komen beide heren uit op een vor- maak zelf mijn eigen producten zonder concessies te doen. menstudie. Olav: “Ik zoek naar een beeldtaal voor een familie Dat vraagt eenzelfde mentaliteit als die van de persoon die zijn Het product Smaak is een kwaliteit die niet alleen de kok en de sommelier waar elk lid weliswaar dezelfde familietrekjes heeft maar toch wijn met veel zorg omgeeft.” ‘Wijn maakt van een maaltijd een diner... Bossenbroek in het restaurant realiseren, smaak wordt in belangrijke mate een eigen karaktertje blijft.” Na deze eerste verkenning valt Tiny van Schijndel: “Eén dag is natuurlijk te kort om een maakt van een diner een beleving.’ Dit statement, waar- ook bepaald door de setting waarin geproefd wordt. Dit nu is uiteindelijke de keuze op het vormgeven van een productfami- compleet ontwerp te maken. Olav en ik hebben er echter alle mee de onderneming zich ook op haar website profileert, bij uitstek het werkterrein van Bossenbroek. Tiny van Schijn- lie náast het servies. De kandelaar, het asbakje en het vaasje, vertrouwen in dat er iets unieks uit gaat komen. De samen- vormt eveneens de motivatie waarmee ondernemer Tiny van del: ”De wijze waarop tot nu toe veel tafels worden gedekt is accessoires die op menig stijlvolle tafel naast elkaar staan werking bevalt me goed.” Schijndel aan Pimp your Product deelneemt. Als leverancier nog erg conservatief. Ik denk dat daar nog veel te doen is.” Hij maar desondanks in vorm nauwelijks enige samenhang heb- aan ondermeer de betere restaurants hecht Bossenbroek heeft dan ook de wens om een eigen product te ontwikkelen ben. Daar zou een familietrekje niet misstaan. BV veel waarde aan kwaliteit en exclusiviteit in de assorti- waarmee zijn klant meer mogelijkheden heeft om op verras- De restauranthouder moet daar zelf als het ware de ziel van mentkeuze. sende wijze wijn en spijzen te presenteren. zijn bedrijf in kunnen leggen. De ontwerper denkt daarbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van het restaurantlogo als watermerk in het keramiek. 12 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 13
 8. 8. DE ONDERNEMING Dilmah’s thee-automaat schenkt thee met smaak en stijl Dilmah H.N. Werkmanweg 17 Pimp your Product PYP-impressie 2031 BA Haarlem Dat kan beter, dacht de Nederlandse vestiging van Dilmah. Het resultaat dat het ontwerpteam aan het eind van de dag HET ONTWERPBUREAU contactpersoon: William Gerretsen Waarom bestaat er nog geen theemachine? Een automaat presenteert is goed voor de toekenning van de innovatievou- waarmee waaruit de theedrinker een vers bakje thee kan tap- cher van € 2500. De jury waardeert met name het feit dat de Dilmah produceert en verkoopt thee. Het is een van de Drift VOF pen en waarvan de watertemperatuur en de waterkwaliteit, theeautomaat voorziet in een nieuw marketingconcept. “Het weinige theemerken die in Sri Lanka (Ceylon) de thee Nieuwe Emmasingel 15A erg bepalend voor de smaak, uitstekend is. concept getuigt van gevoel. Het gaat om een nieuw concept dat op traditionele wijze produceert. De theeproductie start 5611 AM Eindhoven Het ontwerpevenement Pimp your Product vormt een prima tegelijkertijd haalbaar is,” zo luidt de argumentatie van de jury. direct na de pluk en daarbij worden geen conserve- www.designdrift.nl aanleiding om dit idee in samenwerking met ontwerpbureau Ondernemer William Gerretsen:”Het voordeel van zo’n dag is ringsmiddelen toegevoegd. De thee wordt aan de bron Contactpersonen: Lonneke Gordijn en Ralph Nauta Drift verder vorm te geven. Dit ontwerpbureau heeft boven- dat je goed geconcentreerd en gefocust aan de slag gaat. De luchtdicht verpakt waardoor Dilmah thee een maximale dien veel aandacht voor milieuverantwoord ontwerpen en tijdsdruk werkte in die zin stimulerend.” concentratie antioxidanten bevat. Drift is een ontwerpersduo dat zich bezighoudt met stemt daar de materiaalkeuze voor het ontwerp op af. Oprichter Merill Fernando groeide zelf op in het gebied de vormgeving van interieurs en interieurproducten. waar de thee groeit. Als geen ander kent hij de succes- factoren om een heerlijke theesmaak te bereiken. Markten Producten op eigen initiatief en in opdracht van Markten particulieren en bedrijven, meubelproducenten. horeca en delicatessenwinkels. Het product Als innovatieve onderneming is Dilmah steeds op zoek Met alle smaakvariaties heeft thee inmiddels een volwaardige naar nieuwe manieren om haar kernproduct thee onder plaats naast koffie veroverd. In de bedrijfsomgeving echter, de aandacht te brengen. Zo ontwikkelde het bedrijf eerder moet de theedrinker het meestal stellen met een heetwater- een cocktailbar waar cocktails worden geserveerd op basis tap –waar wárm water uit komt- en de keuze uit een of enkele van thee. Ook organiseert het Nederlandse distributienet- theesmaken. De koffiedrinker daarentegen heeft zelfs bij de werk voor de consument kookworkshops waar een van de koffieautomaat volop keuzemogelijkheden om het kopje koffie kerningrediënten thee is. optimaal af te stemmen op zijn individuele smaak. Sterk, Thee is over het algemeen favoriet onder vrouwen, terwijl slap, schuimkraag, espresso, cappuccino, gewoon, met of mannen vaker voor een kop koffie kiezen. zonder melk, suiker, hij heeft keuze genoeg. 14 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 15
 9. 9. DE ONDERNEMING ZKL 3000 houdt treinsein op rood Dual Inventive, solutions that serves Berkvelt 8 Het product Pimp your Product PYP-impressie 5071 TE Udenhout Werkzaam bij de marktleider voor werkplekbeveiliging in het Dual Inventive is nu toe aan verdere optimalisatie van de ZKL Aan het eind van de dag geeft ondernemer Lex van der Poel www.dualinventive.com spoor, leert Lex van der Poel de wereld van het spoor goed ken- 3000. Feedback uit het werkveld en de gebruiksgegevens via de volgende reactie op het evenement: ”Wat ik een bijzonder Contactpersonen: Lex van der Poel en Jan de Beer nen. Het is een mooie wereld waar nostalgie een belangrijke de satellietverbinding zijn hierbij het uitgangspunt. Lex: “In- toegevoegde waarde vind, is dat je op zo’n dag 5 uur lang met drijfveer is. Hierdoor komen echte innovaties wat langzamer van middels is de ZKL 3000 al vele uren getest in het spoor, waar- een ontwerper als Frans van Boekel aan de slag gaat en zijn Dual Inventive ontwikkelt en vermarkt beveiligingsap- de grond. Spoorwerkzaamheden hebben onder strikte bevei- door wij ontzettend veel informatie vanuit de markt hebben werkwijze meemaakt. Dat heeft ons vandaag doen besluiten paratuur die wordt ingezet tijdens werkzaamheden op liging plaats waarbij een zogeheten ‘Zelfsignalerende Kort- en in het model hebben verwerkt. Binnen Pimp your Product om voorlopig geen tekenpakket aan te schaffen maar met HS het spoor. sluitLans’(ZKL) de werkplek beveiligt. Door een ZKL blijven de willen wij door een andere bril kijken en met HS Development Development te blijven samenwerken.” spoorseinen voor tegemoetkomende treinen op rood staan. de ergonomische aspecten van het product verbeteren. Vanuit Ontwerper Frans van Boekel: “Ik denk dat ik er een hele mooie Markten Hoewel de basisfunctionaliteit volstaat, ziet Lex genoeg moge- de markt denken wij daar te weinig informatie over te krijgen. klant bij heb!” Aannemers en werkplekbeveiligingsbedrijven op het spoor. lijkheden om deze bestaande ZKL aanzienlijk te verbeteren. Lex Het is tenslotte een stoere markt.” besluit zijn commerciële kwaliteiten te koppelen aan de techni- sche know how van elektrotechnicus Jan de Beer om zijn ideeën in korte tijd te kunnen realiseren. Vanaf januari 2007 starten zij hun eigen bedrijf in spoorbeveiliging onder de naam Dual HET ONTWERPBUREAU Inventive. Samen ontwikkelen de ondernemers de ‘ZKL 3000’. Via ondermeer Infra Safety Services BV wordt de ZKL 3000 in het HS Development werkveld beproefd. De feedback is zonder uitzondering positief. Kwartiersedijk 14/B De spoorwerkers, gewend aan een onhandige ZKL die nogal eens 4793 RE Fijnaart doorbrandt, willen het model van Dual Inventive nauwelijks nog Contactpersoon: Frans van Boekel afstaan. Wat onderscheidt de ZKL 3000 van haar concurrenten? HS Development is gespecialiseerd in het ontwerpen - De inklapbare ZKL 3000 is compact tijdens transport en in één van producten en machines waarbij veiligheid een rol beweging te installeren met een zeer hoge bedrijfszekerheid; speelt. De nadruk in de projecten ligt op productietech- - maakt gebruik van sateliet- en mobiel netwerkverbinding, nisch en kostengunstig ontwerpen. Het bureau heeft waardoor informatie ter plaatse kan worden verzonden naar GSM’s; veel kennis van kunststoffen en metaal. - is ongevoelig voor stromen in het spoor, waardoor door- branden van de lans niet mogelijk is; Markten - is voorzien van een black-box waarin een hazard-log (mkb-)bedrijven in de machine- en apparatenbouw (gevarenlogboek met veiligheidsrelevante data) per lans automatisch wordt bijgehouden. 16 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 17
 10. 10. DE ONDERNEMING HET ONTWERPBUREAU Comfortabele mobiele douchecabine Haku Landwater & the Sky Hulst 120 Kanaaldijk Zuid 17A Pimp your Product 5662 TK Geldrop 5611 VA Eindhoven Erik de Groot van Landwater & the Sky beaamt: “de hui- www.haku-service.nl www.landwater-thesky.com dige cabine geeft niet echt een douchegevoel.” Er zijn ruim Contactpersoon: Maurice Hampsink Contactpersoon: Erik de Groot voldoende aanknopingspunten voor de ontwerper om in de cabine dit gevoel wel te creëren. Het PYP-evenement is een Haku verhuurt mobiele douche- en toiletgelegen- Landwater & the Sky is een jong ontwerpbureau dat mooie aanleiding om de gebruikersaspecten onder de loep te heden. Deze worden gebruikt bij evenementen zich bezig houdt met het gehele ontwikkelingsproces nemen. Ook de indirecte gebruiksaspecten bepalen te mate en renovatie- cq. bouwprojecten. Daarnaast biedt van uiteenlopende producten. Veelal gaat het om Het product van ‘comfortbeleving.’ Bij de huidige cabine is de warmwater- Haku een uitgebreide service voor zowel het engineering en ontwerpen van producten voor de Haku koopt de subcomponenten van de verhuurproducten in voorziening beperkt tot maximaal tien minuten douchen. De plaatsen, reinigen en ledigen. consumentenmarkt. Daarnaast verzorgt Landwater en doet de eindassemblage zelf. Desgewenst plaatst Haku volgende gebruiker moet eerst tien minuten wachten voor de & the Sky patentonderzoek en –aanvraag. de producten ter plaatse. Als verhuurbedrijf van ondermeer boiler weer op capaciteit is. Erik de Groot noemt een aantal Markten mobiele douchecabines, heeft Haku veel marktinformatie aspecten waarop de warmwatervoorziening kan worden ver- Particulieren, evenementenorganisaties, installatie- Markten over het gebruik van deze cabines in de praktijk. De schat aan beterd. Dit biedt niet alleen voor de gebruiker voordelen maar bedrijven. Producenten van consumentenproducten, straat- informatie heeft Haku ertoe gebracht om zelf al de nodige dient ook het milieu. Daarmee heeft de ondernemer een extra meubilair en scheepsbouw. aanpassingen aan de douchecabine te doen. Voor de vloer van marketingargument. de douche heeft het bedrijf een eigen ontwerp in gebruik waar een speciale mal voor is gemaakt. Het is de onderneming PYP-impressie gelukt om de cabine 35 kilo lichter te maken. Dat is ruim een Ondernemer Maurice Hampsink: ” We hebben een aantal mo- kwart van het oorspronkelijke ontwerp! Haku heeft de binnen- gelijkheden bekeken waar een vervolg op moet komen. Naar ruimte weten te verdubbelen en tegelijkertijd de buitenom- de stroomtoevoer bijvoorbeeld moet nog een keer kritisch trek iets kleiner kunnen maken. Het merendeel van de winst gekeken worden. Probleem is dat iedere toevoeging de winst schuilt hem in de keuze voor andere zijwanden dan de wanden van de gewichtsreductie verkleint en daar zijn onze monteurs waarmee Haku voorheen de cabines bouwde. niet blij mee! Ik wil er in een vervolgafspraak graag met de Al met al een resultaat waarmee de ondernemer tevreden ontwerper meer aandacht aan besteden.” kan zijn. Desalniettemin reiken de ambities van ondernemer Bijkomend probleem is dat veel oplossingen tot te hoge Maurice Hampsink verder. Hij beseft dat er mogelijkheden productiekosten leiden. Niet bepaald een klus om in een dag blijven liggen: “Wij hebben ons bij het herontwerp geconcen- te klaren! Van de andere kant, als Haku erin slaagt om een treerd op functionele aspecten van de cabine, waaronder de product te ontwikkelen dat aan deze zware eisen voldoet dan hanteerbaarheid. Met het uiterlijk hebben we ons nog niet is de voorsprong op de concurrent des te groter. bezig gehouden.” 18 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 19
 11. 11. DE ONDERNEMING HET ONTWERPBUREAU € 5000 voor herontwerp van dakkap voor koelwagen Peters Polyester KesselsGranger DesignWorks VOF Lekstraat 24 “Het Atelier” Pimp your Product 5347 KV Oss Lijsterbesstraat 21A Ton Peters verwacht dat er nog het nodige aan de dakkap kan www.peterspolyester.nl 5616 LE Eindhoven worden verbeterd. Hij heeft voor de ontwerpsessie van van- Contactpersoon: Ton Peters www.kesselsgranger.nl daag een exemplaar van het huidige ontwerp meegenomen. Contactpersonen: Steven Kessels en James Granger Samen met de laptop die de ontwerpers als gereedschap bij Peters Polyester B.V. is gespecialiseerd in het bouwen zich hebben kan het team aan de slag. Ontwerpers Steven van koelwagens op basis van bestelauto’s. Kessel Granger designworks VOF ontwerpt producten Kessels en James Granger delen hun passie voor auto’s en in kleinere series, van hoge kwaliteit waarin innovatie creëren een eerste model op hun beeldscherm. Het team, Markten en ambachtelijkheid handwerk gecombineerd worden. bestaande uit de ondernemer en de twee ontwerpers, kent Winkelbedrijven, bedrijfswagendealers en leasemaat- Productgroepen zijn auto’s, meubels en interieurs, elkaar om precies te zijn één dag. Toch is dat niet te merken, schappijen, overheidsorganisaties. lifestyle accessoires. de drie zijn goed op elkaar ingespeeld. Steven Kessels: “Het directe contact met de klant maakt het mogelijk om 1:1 met Markten hem te discussiëren en snel bij te modelleren. De uitdaging Exclusievere nichemarkten, automotive, jachtbouw. is om een mooi product te ontwikkelen, ondanks dat het door zijn relatief kleine oplage beperkte productiemogelijkheden heeft.” Het product Bestaande bestelwagens bouwt Peters Polyester om tot koelwagens. In het dagelijkse gebruik van de wagens zijn de meeste ingrepen die het bedrijf aan een bestelwagen PYP-impressie Na de plenaire presentatie blijkt dat dit team de innovatievou- verricht aan het oog ontrokken. De monteurs van het bedrijf Aan het eind van de dag is ondernemer Ton Peters aangenaam cher van € 5000,- wint. Juryvoorzitter Murk Peutz noemt het brengen extra isolatie in de wanden van de laadruimte aan, verrast: “Ik had verwacht dat ik hoe dan ook concessies moest ontwerpvoorstel “dusdanig uitdagend gezien de complexe ma- ze monteren op het dak een koelmachine en schermen deze doen. Zo van: als ik het ene wil, dan kan het andere niet. Het terie waarin technische uitvoering en vormgeving beiden zijn af met een dakkap. De dakkap blijft wel zichtbaar en vangt ontwerpvoorstel van Kessels en Granger biedt louter voorde- uitgewerkt.” Doorslaggevend is ook dat het ontwerp daadwer- de rijwind waarmee de koelmachine optimaal kan koe- len!” De ontwerpers hebben verscheidene aspecten geïnte- kelijk in productie zal worden genomen. De innovatievoucher len. Zoals zoveel producenten in de branche, heeft Peters greerd in hun ontwerp. Er is aandacht voor aërodynamica, de is een extra ondersteuning om deze volgende stap in het Polyester de dakkap zelf vorm gegeven. Ondernemer Ton vormgeving is er op vooruit gegaan en -niet onbelangrijk voor ontwerpproces te zetten. Een hele prestatie van de onderne- Peters: “Bij de vorm van de kap hebben we tot nu toe weinig de onderneming- op het ontwerp kan de bedrijfsnaam nu goed mer en het ontwerpbureau dat elkaar pas één dag eerder voor aandacht besteed aan esthetische of aërodynamische leesbaar worden geplaatst. het eerst ontmoet heeft. aspecten.“ 20 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 21
 12. 12. DE ONDERNEMING HET ONTWERPBUREAU Meetapparaat: de Proliner Prodim International BV Ko:work Lage Dijk 26 Montgomerylaan 575 Pimp your Product 5705 BZ Helmond 5612 BN Eindhoven De prestaties van het huidige apparaat zijn optimaal. Aan het www.prodim.nl www.kowork.nl uiterlijk is weinig veranderd. Of, zoals Tonnie Janssen zelf Contactpersoon: Tonnie Janssen Contactpersoon: Jan Roelof Kortstra zegt: “Het apparaat is duidelijk ontstaan vanuit de techniek en heeft nog teveel een prototype-uitstraling.” Prodim ontwikkelt en produceert digitale meet- Ko:work is een industrieel ontwerpbureau dat zich Tijdens de PYP-bijeenkomst gaan de ondernemer en de apparatuur voor het driedimensionaal meten van heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen van producten ontwerper samen aan de slag om de vorm van het apparaat te product- en interieurcontouren. en systemen voor de professionele gebruiker. verbeteren. Speciale aandacht krijgt de beschermkap bovenop het apparaat. Jan Roelof Kortstra: “Het is een technologisch Markten Markten hoogwaardig product. Maar als je hem op een beurs producenten van mallen voor de verwerking van (mkb-)bedrijven in de machine- en apparatenbouw tegenkomt denk ik niet dat je gauw zal zeggen: Wow, wat een natuursteen, glas en hout, de scheepsbouwindustrie beauty, die wil ik ook hebben!” en de bouwsector. Bovendien is het bedrijf er aan toe om een productlijn op te gaan zetten. Het bedrijf biedt de markt daarmee zowel een instapmodel als een luxe uitvoering van het meetapparaat. Werd in de beginfase van de Proliner het formaat bepaald door de benodigde technologie, inmiddels is de technologi- sche ontwikkeling van dien aard dat het mogelijk is om een kleiner en lichter product te ontwerpen. De aandachtspunten Het product waarmee de ontwerper aan de slag gaat zijn aldus: In 1995 gaat het bedrijf Prodim van start met een meetap- Rechte, ronde of zeer ingewikkelde vormen, horizontaal, - herontwerp prototype-uitstraling paraat waar de Proliner van af stamt. De meetapparatuur verticaal of schuin geplaatst, de Proliner meet het allemaal. - vormentaal passend bij een productlijn die het bedrijf ontwikkelt en op de markt brengt vervult een Zelfs als er een combinatie van deze variaties in één keer - compactheid en gewichtsreductie. behoefte in uiteenlopende markten. Nederland is al gauw te gemeten moeten worden. Alle meetgegevens worden auto- klein voor het bedrijf en vanaf 2001 richten de twee oprich- matisch digitaal vastgelegd. Metingen tot tien meter kunnen PYP-impressie ters zich ook op de rest van de wereld. Door de jaren heen in één keer gemeten worden en grotere metingen worden Aan het eind van de dag presenteren de ondernemer en de ondergaat de Proliner enkele technische verbeteringen. gemaakt door het combineren van tekeningen. Het appa- ontwerper hun inspanningen aan de hand van de schetsen die De huidige Proliner is een robuuste machine die op locatie raat maakt er een digitale mal van die in andere CAD-pro- Jan Roelof Kortstra gemaakt heeft. wordt ingezet voor uiteenlopende metingen. Met een speci- gramma’s en CNC-productiemachines verder kan worden De ondernemer heeft de dag goed ervaren, zo vertelt hij: “Ja, ale markeerpen kan de gebruiker het te meten voorwerp of ingezet. Met een speciale cutter kan de mal bovendien uit we zijn tot een nieuw idee gekomen. Jan Roelof denkt in een vlak aftasten of er meetpunten op uitzetten. speciale folie worden uitgesneden. bepaalde richting waar ik zelf niet op zou komen.” 22 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 23
 13. 13. Innoflame: CO2-neutrale haarden op bio-ethanol Het product Pimp your product PYP-impressie Ondernemer Freek Sins start met zijn echtgenote in 1999 de Een haard is een typisch sfeerproduct omgeven door rituelen Voor ondernemer Freek Sins is de samenwerking met ont- onderneming Sinwi op. Het bedrijf richt zich op de verkoop zoals het aansteken van het vuur. Uitstraling en ambiance werpbureau Motio een nieuwe ervaring. Hij is zeer tevre- van sfeerhaarden en haardvuuraccessoires zoals brand- zijn belangrijke sleutelbegrippen die ook voor het bedrijf zelf den over het contact met ontwerper Richard Kleijn van het stoffen, spatschermen en gereedschappen. De haarden van belang zijn. De motivatie van de ondernemer om deel ontwerpbureau. Freek: “Het was een enerverende dag. We branden op hout, gas of gel. Vooruitlopend op strengere te nemen aan Pimp your Product richt zich dan ook op de hebben hard gewerkt aan logo en huisstijl. We gaan hier zeker milieumaatregelingen ontwikkelt de ondernemer samen ontwikkeling van een logo en huisstijl voor het nieuwe bedrijf mee door.” Ook voor het ontwerpbureau is het geen alledaags met zakenpartner Cees van Gorp een nieuw branderprincipe Innoflame. Beiden moeten recht doen aan zowel het huiselijke onderwerp. Ontwerper Richard Kleijn: “Voor Motio is de open waarop de ondernemers de claim leggen dat het systeem als het innovatieve karakter van de nieuw ontwikkelde haard. haardenmarkt een nieuwe markt, Ik heb me de laatste dagen CO2-neutraal is. dan ook sterk verdiept in dit product. Al wordt Motio wel vaker HET ONTWERPBUREAU bij dit soort compleet nieuwe innovaties betrokken. Daarbij De octrooi-aanvraag voor dit branderpincipe, dat gebaseerd biedt het mij wel de mogelijkheid om met een frisse blik, niet is op bio-ethanol, is inmiddels ingediend. Gekoppeld aan de gehinderd door vooroordelen, naar dit product te kijken.” Motio claim is dat het systeem zonder rookkanaal geinstalleerd Esp 224 kan worden. Hieruit volgt dat de innovatieve haard op let- 5633 AC Eindhoven terlijke iedere plek in huis kan staan. DE ONDERNEMING www.motio.nl Contactpersoon: Richard Kleijn Freek Sins voorziet hiermee dat hij aan een groeiende behoefte in de markt kan voldoen. Om het product zorgvul- Sinwi BV Zeilmakerstraat 4 Motio Development is een design studio waar mobiliteit dig op de markt te kunnen introduceren richt Freek Sins 4871 ER Etten-Leur centraal staat. De portfolio van Motio omvat zowel in- als hiervoor dochteronderneming Innoflame op. www.sinwi.com exterieurdelen, zowel massaproducten als enkelstuks. Freek Sins heeft de ambitie om in februari drie eigen pro- Contactpersoon: Freek Sins De grootte varieert van een complete autocarrosserie tot ductlijnen te lanceren waarvan er één is uitgerust met het een aangepast dashboardknopje. Naast de ontwikkeling nieuwe branderprincipe. Sinwi BV is een handelsmaatschappij in haarden voor van voertuigen heeft het bureau expertise in het ontwer- vijftien verschillende producenten en richt zich op de pen van producten binnen andere markten. Europese markt. Markten Markten Mobiliteit (automotive, bussen/trucks, jachtbouw, Retail en projecten fietsen, etc.), consument, professioneel. 24 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 25
 14. 14. DE ONDERNEMING HET ONTWERPBUREAU Op sokken de Engelse markt veroveren Starsock BV Lady Penelope Parklaan 14 TAC 113 - Temporary Art Centre Pimp your Product 5061 JT Oisterwijk Gagelstraat 6A Starsock heeft zelf al één concept uitgewerkt, een tweede www.starsock.nl 5611 BH Eindhoven concept ontwikkelt het team vandaag. De tafel ligt bezaait met Contactpersoon: Tamara Smits www.ladypenelope.nl sokken, slofjes en materialen om kleding mee te verfraaien. Contactpersonen: Eva Broekhuijse & Iris Hiddink Het team bespreekt in een eerste ideeënsessie alle ingevin- Kop staartbedrijf in sokkenmode voor dames, heren en gen. De ideeën vliegen over en weer, worden op losse papier- kinderen. Het bedrijf ontwikkelt voor klanten private Sinds 2005 werkt het ontwerpcollectief Lady Penelope tjes geschreven en gecategoriseerd. labels (Zeeman, AH) en merksokken zoals Fila en Lotto. met stijl, humor en vindingrijkheid aan producten en Tamara Smits is, begrijpelijkerwijs, in dit stadium voorzich- interieurconcepten. Lady Penelope maakt ontwerpen tig met het prijsgeven van details over de ideeën waarmee Markten die het midden houden tussen kunst en design. Zowel Starsock verder gaat. Het is duidelijk dat de nieuwe sok een Midden- en lagersegment retail enkelstuks als producten voor serieproductie. spelelement moet bevatten. Daar moeten we het voorlopig even mee doen. Markten Productontwikkeling op eigen initiatief en in opdracht van producenten. PYP-impressie Juist omdat creativiteit onbegrensd is, vraagt het ontwerp- Het product Deze Britse prospect heeft interesse om bij Starsock te proces om afbakening zodat het bedrijf zich kan vinden in de Starsock ontwikkelt voor de klant met haar eigen styliste gaan bestellen, mits het bedrijf in staat is om iets vernieu- voorstellen van de ontwerpers, is de ervaring van Starsock. voor ieder seizoen een nieuwe sokkencollectie. Na uitmon- wends aan te bieden. Met dit uitgangspunt gaat het ont- Tamara Smits: “De deelname is goed bevallen. Tijdens de eer- stering presenteert het bedrijf de dessinontwerpen met de werpteam dat voor deze gelegenheid bij elkaar komt, aan ste kennismaking moesten we echt aan elkaar wennen, maar bijbehorende sfeerbladen aan de klant. Pas nadat de klant de slag. Het ontwerpteam bestaat uit Tamara Smits, zij is door een goede, open communicatie kom je uiteindelijk tot een een opdracht geeft gaat een sokontwerp in productie bij een medewerkster Inkoop en Productontwikkeling van Starsock, goede samenwerking en mooie resultaten.” van de toeleveranciers van Star Sock. Star Sock heeft dus de ontwerpsters Eva Broekhuijse & Iris Hiddink van ont- Op dit moment werkt het bedrijf de concepten uit in een proto- geen voorraad. Concrete aanleiding om deel te nemen aan werpbureau Lady Penelope en Cees Hogendoorn, adviseur type waarmee Starsock de Britse klant kan benaderen. Pimp your Product vormt het contact dat Star Sock sinds bij Syntens. Lady Penelope en Starsock hebben eerder deze kort heeft met een grote Engelse onderneming. week voor het eerst met elkaar kennis gemaakt. 26 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 27
 15. 15. Nawoord Design Durven Doen Kickstart 2007 is niet alleen door de Verschillende bedrijven hebben aangegeven om de samen- deelnemers en betrokken partijen goed ontvangen. Ook ver- werking met de ontwerpers voort te zetten en dat de eerste schillende standhouders op de DDW en afgestudeerden aan nieuwe producten medio 2008 op de markt geïntroduceerd de Design Academy vonden de contacten met ondernemers worden. Voor de toekomst gaan we er voor om Design Durven zeer interessant. De media heeft het project goed ontvangen, Doen een vaste plek op de DDW te krijgen. En de DDW ook wat te zien is aan het overzicht van de publicaties. voor ondernemend Nederland de belangrijkste beurs voor Design te laten worden. Design Durven Doen Kickstart 2007 is op de volgende manier gepromoot: gepubliceerd in de agenda’s van: o www.syntens.nl o www.dutchdesignweek.nl o www.productmagazine.nl van Pimp your Product 28 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN 29
 16. 16. C O LO F O N D E S I G N D U R V E N D O E N Projectleiding: Detlef La Grand (Syntens) Teksten: Kitty van Zanten (Dubbele Punt) Foto’s: Kitty van Zanten (Dubbele Punt), Syntens Vormgeving en druk: Andersdoen.nl Correspondentieadres: Syntens, Postbus 2078, 5600 CB Eindhoven, dlg@syntens.nl Maart 2008 30 SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN SYNTENS DESIGN DURVEN DOEN

×