Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Column brabantbreed13

2,056 views

Published on

Column over opleiding en sociale media. Verschenen in Brabant Breed, maart 2013

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Column brabantbreed13

  1. 1. 6 | BraBantBreeD SoCial media OPleiden en verlOssen 1 keer 3 is 3. 2 keer 3 is zes. 3 keer 3 is negen. met rijtjes stampen is iedereen groot geworden. Cijfers vermenigvuldigen met cijfers geven weer nieuwe gegevens. en zo groeit stap voor stap het aantal tafels wat men machtig is. wordt de tafel hoger dan 10, dan is een computer een handig hulpmiddel voor het uitrekenen van een som. al kunnen computers niet meer dan het verwerken van nullen en enen, ze kunnen het wel heel snel. en geschakeld in een netwerk, kunnen stanford en Mit bieden online computers heel veel data verwerken. colleges met examens aan. Het is nog een kwestie van tijd dat een studie Het internet bevat nu naar schatting 2 zelf wordt samengesteld uit de beste zettabyte aan informatie. Dat zijn heel colleges van de beste professoren van veel gegevens. neem een 64gB iPad en over heel de wereld. De college’s zet deze helmaal vol. zet deze in een rij staan op youtube en vragen kan je sOcial Media van hier naar de canarische eilanden stellen via twitter. en dat is hoeveel 2 zettabyte is. Hoewel ik kennis gebruik van mijn na de tafels komen de hoofdsteden opleiding ben ik niet opgeleid in het van landen, provincies en gewesten. vak wat ik nu uitoefen. ik ontwikkel Ding FlOF BiBs en andere ezelsbrug- tools voor een digitale wereld en voor getjes helpen het om informatie te sociale platformen als linkedin en onthouden. al zijn er na mijn lagere twitter die in 1997 nog ver weg schooltijd grote veranderingen en waren. De studenten van nu gaan een verschuivingen geweest door beroep uitoefenen dat nu nog niet oorlogen en herverdelingen, waardoor bestaat. De snelheid van ontwikkelin- mijn ezel soms voor een kapotte brug gen is zo hoog, dat opleidingen het staat. Wikipedia is dan een betere totaal niet bij kunnen houden. en informatiebron met meer dan een wanneer er een poging wordt gedaan, miljoen artikelen in 285 talen. wordt vooral duidelijk dat we vooral heel veel niet weten. zeker als Wikipedia is zo accuraat en up-to-date persoon. dat gedrukte encyclopedieën als de Britannica encyclopedia niet meer in nu we steeds meer weten dat we niet alles weten zit er maar één ding op. en geschiedenisles op de middelbare samenwerken en samen betekenis school dan nog wel nodig? geven aan die beschikbare kennis. Wie heeft dan de wijsheid in pacht? Door al deze informatie te interpreteren Wij allemaal of niemand? De toekomst en te integreren ontstaat kennis. zal het zeggen. De 666.846 studenten op de hoge- scholen en universiteiten in nederland verzamelen data, analyseren en combineren dit tot informatie en trekken conclusies om te komen tot nieuwe kennis. Mijn studie aan de tu/e bestond voornamelijk uit detlef la grand hoorcolleges en groepsopdrachten. co-creator en innovator De moderne student hoeft het Detlef@woid.nl studentenhuis niet meer uit: gerenommeerde universiteiten als

×