Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Co-creatie 1/3; Waarom Open Innovatie En Co-creatie

1,558 views

Published on

In dit drieluik artikel wordt gekeken waar co-creatie vandaan komt, wat het inhoudt en hoe het is toe te passen.
In het eerste deel wordt gekeken naar de stromingen en trends die een bijdrage hebben geleverd aan het ontstaan van co-creatie.

Published in: Business, Spiritual, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Co-creatie 1/3; Waarom Open Innovatie En Co-creatie

  1. 1. Co-creatie 1/3; Waarom open innovatie en co-creatie? Om open innovatie en met name co-creatie in het huidige tijdsbeeld te plaatsen wil ik eerst een aantal trends en gebeurtenissen bespreken. FASE ONTWIKKELINGYOU STAPPENPLAN REIZEN WIKIPEDIA ONLINE MANIEREN VAN CO-CREEREN ONLINE PRODUCTEN VERSPREIDEN VERDIENMODELLEN KOPPELING UITINGEN Wikipedia1 Een goed voorbeeld is Wikipedia. Deze online encyclopedie wordt dagelijks aangevuld met nieuwe kennis. • De Nederlandstalige versie is te vinden op nl.wikipedia.org en bevat meer dan 542.000 artikelen. • De Engelstalige versie is het grootst met ruim 2.800.000 artikelen. • In totaal zijn er meer dan 12.500.000 artikelen in 264 verschillende talen te vinden op heel Wikipedia. In december 2005 publiceerde het wetenschappelijk tijdschrift Nature de resultaten van een steekproef uit 42 natuurwetenschappelijke artikelen uit zowel de Encyclopaedia Britannica als de Engelstalige Wikipedia. Onafhankelijke reviewers vonden in de Britannica-artikelen 123 fouten en in de Engelstalige Wikipedia-artikelen 162. Het tijdschrift concludeerde hieruit dat Wikipedia in de buurt kwam van de Encyclopaedia Britannica wat betreft nauwkeurigheid van de natuurwetenschappelijke artikelen. De fouten in Wikipedia konden echter direct verbeterd worden. De fouten in de Britannica staan nog steeds gedrukt. Wikipedia bestaat doordat het gebruik maakt van de wereldwijde online denkkracht. Co-creatie 1/3 Waarom open innovatie en co-creatie? Ir. Detlef La Grand Syntens
  2. 2. You2 Elk jaar roept Time Magazine een persoon uit als “Persoon van het jaar”. Dit betreft een persoon, groep, idée of plaats die dat jaar het meeste, positieve of negatieve invloed heeft gehad op de gebeurtenissen in dat jaar. De lijst is een verzameling van presidenten, dictators, groepen wetenschappers e.d. In 2006 riep Time Magazine You uit als persoon van et jaar. Door de opkomst van het World Wide Web en de wereldwijde dialoog en netwerk die aan het ontstaan was, heeft iedereen de mogelijkheid om de wereld te veranderen. De invloed van moderne communicatiemiddelen is alleen maar toegenomen. Kijk maar eens naar de invloed van youtube bij de ontdekking van nieuwe sterren en de informatievoorziening Twitter die invloed heeft op een democratisch proces. Door jezelf te profileren op internet kan je eigen kennis en kunde gedeeld worden met de hele wereld, kom je in contact met geestverwanten en wordt je continu geïnspireerd. Een bedrijf heeft Unique Selling Points (USP’s), als ondernemer kan je aan de slag met YSP’s; Your Selling Points. Door het openstellen van je kennis en kunde wordt authenticiteit en originaliteit belangrijk. Vanwege de koppeling tussen kennis en kunde vanuit verschillende platforms, wordt een totaalbeeld geschetst, die voor iedere toehoorder net een andere insteek heeft. Je komt zodoende in contact met een grote diversiteit een mensen met een gemeenschappelijke deler. Deze deler zorgt voor vermenigvuldiging. Co-creatie 1/3 Waarom open innovatie en co-creatie? Ir. Detlef La Grand Syntens
  3. 3. Reizen ipv verplaatsen3 Er is onderzoek gedaan door Jane Jacobs over de leefbaarheid in wijken. In eenzelfde stad blijken wijken met lange straten en grote huizenblokken veel minder levendig te zijn dan wijken met grote straten, verbonden door een web van kleine straatjes. Bij lang aaneengesloten blokken is de kans op ontmoeting een heel stuk kleiner, dan wanneer er gebruik wordt gemaakt kan worden van een alternatieve weg. Vrijwel dezelfde weg wordt afgelegd alleen is het pad telkens anders en dus een stuk interessanter. Veel bedrijven functioneren nu nog als een aaneengesloten blok, waar alleen contact is met de buitenwereld via de inkoop- en verkoopafdelingen. De snelheid van verspreiding4 Omstreeks 1900 werd het verzenden van berichten via radiosignalen geintroduceerd. Het duurde toen zo’n 38 jaar voordat er 50 miljoen gebruikers waren. 40 38 Time to reach a 50 million audience 35 30 25 Years 20 15 13 10 4 3 5 2 0 Radio TV Internet IPhone Facebook Neem bijvoorbeeld de Iphone. Van de eerste versie werden in 74 dagen tijd 1 mln. exemplaren verkocht. Bij de vernieuwde 3G en 3GS versie duurde het slechts 3 dagen om 1mln exemplaren te verkopen. Dit betekent dat in Apple in een zeer korte tijd hun diensten, gekoppeld aan de IPhone kunnen verspreiden. Zijn deze cijfers realistisch voor een MKB? Nee. Geeft dit een veranderend tijdsbeeld aan? Ja Co-creatie 1/3 Waarom open innovatie en co-creatie? Ir. Detlef La Grand Syntens
  4. 4. Altijd en overal online5,6 Hoewel het al sinds 1996 technisch mogelijk was, is mobiel internet het voor het brede publiek sinds enige jaren beschikbaar via mobiele apparaten zoals Blackberry, HTC, Nokia en IPhone. In 2008 vond er een ommekeer plaats. Voor het eerst steeg het aantal mobiele internetgebruikers harder dan het aantal vaste internetgebruikers. Vorig jaar steeg het aantal mobiele internet gebruikers van 1,6 mln naar 2 mln, in een half jaar tijd. Op dit moment heeft ongeveer de helft van de mobiele telefoon bezitters internet op de GSM. Verwacht wordt dat dit binnen korte tijd naar de 100% zal gaan. Dankzij mobiel internet komen er een heel nieuw scala aan nieuwe producten en diensten beschikbaar. Alleen al voor de IPhone zijn er tot op heden zo’n 50.000 gratis en betaalde on- en offline applicaties bedacht. Ir. Detlef La Grand, Innovatieadviseur Syntens Bronnen: 1 www.wikipedia.org 2 http://mikepress.wordpress.com/ 3 De erfenis van Tante Jane, wetenschap van en liefde voor de creatieve stad, Dany Jacobs. 4 http://gizmodo.com/5299510/iphone-3gs-selling-as-quickly-as-iphone-3g 5 http://www.nu.nl/internet/1880481/explosieve-stijging-gebruik-mobiel-internet.html 6 http://www.dutchcowboys.nl/onderzoek/14963 Co-creatie 1/3 Waarom open innovatie en co-creatie? Ir. Detlef La Grand Syntens

×