Successfully reported this slideshow.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn thi: TIẾNG NGA; Khối D
(Đáp án có 0...
Mã đề - Đáp án
Câu
279 415 524 731 836 957
44 B A D B D A
45 D B B C C A
46 C D C D B A
47 C C C A A A
48 B A A A A D
49 A...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013

2,766 views

Published on

Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013

  1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NGA; Khối D (Đáp án có 02 trang) Mã đề - Đáp án Câu 279 415 524 731 836 957 1 A A B C A C 2 D B C A D D 3 B C B A B A 4 D C A B B A 5 C D C D A D 6 A D A D C D 7 B A D A C D 8 C A B B C A 9 A A B D A B 10 C C B B B C 11 D A D D A B 12 C B B A C B 13 D D A C C A 14 D D A C D D 15 D B B D B C 16 A D A A D B 17 B D B B B B 18 D B B C D B 19 C A D C C B 20 C A C C B B 21 A D A A A B 22 C B A B C B 23 D C D A A B 24 B C B B D D 25 B C B B B D 26 D C B A B A 27 C C C C A C 28 A B A D B A 29 A C B D B B 30 A A D A B C 31 B A C A B D 32 D C D B D D 33 D A D D C C 34 C D D C D B 35 B A B A A A 36 B B D C C D 37 A B C B D D 38 A A D D A A 39 D D D D D C 40 C A C B C B 41 D D D C C C 42 D C D A B D 43 B B B C A A www.dethidaihoc.edu.vn
  2. 2. Mã đề - Đáp án Câu 279 415 524 731 836 957 44 B A D B D A 45 D B B C C A 46 C D C D B A 47 C C C A A A 48 B A A A A D 49 A B D D A A 50 C C B B B B 51 D B C B C D 52 A B D B A C 53 B C A B D C 54 D B C A D D 55 B A C B B C 56 B D C A C B 57 B D A B B C 58 C B A A B D 59 B D C C C D 60 C A A D A A 61 A D D D A A 62 B C A C D D 63 A A A C D B 64 B B C D D C 65 C B C C C C 66 A C B A C A 67 A C C D D C 68 A B C D D C 69 C C C A B B 70 C D A C D C 71 C B B D A A 72 A D D B C C 73 C D A C A B 74 B C A C B D 75 A D D A D D 76 A A D B A A 77 D C B D C C 78 D A C B A A 79 B D A C D B 80 D B A D C C www.dethidaihoc.edu.vn

×