Δήμος ΚΩ Μελέτη Επικοινωνιακής Υποστήριξης Τουριστικής Ανάπτυξης [Branding & Promotion]
Ξεκινώντας … <ul><li>Το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο αποτελεί την απάντηση της ΚΩ, στις τρέχουσες δραματικές εξελίξεις στο ε...
<ul><li>Το ταξίδι είναι μία αρχέγονη επιθυμία του ανθρώπου. Η επιθυμία να διαβεί τα σύνορα του ευρύτερου χώρου στον οποίο ...
<ul><li>Η Κως - τρίτο μεγαλύτερο νησί του Νομού Δωδεκανήσων και δεύτερο σε πληθυσμό μετά τη Ρόδο - είναι ένα νησί με όλες ...
<ul><li>Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ο Τουρισμός στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση οι μικρ...
<ul><li>Ο τουρισμός μολονότι αποτελεί σημαντικό τομέα της εθνική μας οικονομίας, δεν έχει αντιμετωπισθεί μέσα από ένα στρα...
<ul><li>Η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται από μνημειώδεις προκλήσεις και διαρκώς αναδυόμενα νέα δεδομένα που επιτάσσουν μ...
<ul><li>Ο ελληνικός τουρισμός πέρα από τα όποια διαχρονικά προβλήματα αποτελεί αναμφίβολα τη μόνη πλέον βαριά βιομηχανία π...
<ul><li>Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη μείωση των εσόδων καθώς πέρα από τη μείωση των αφίξεων, παρατηρείτε μείωση ...
Ο τουρισμός σήμερα <ul><li>Η εικόνα του τουρισμού στην Ελλάδα συνδέεσαι άρρηκτα με την ΚΩ .και την επηρεάζει, η Κως δεν μπ...
Ο τουρισμός σήμερα <ul><li>Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, και πρέπει να θέσει σαν στόχο, να προσελκύσει ένα διαφορετικό είδο...
Ο τουρισμός σήμερα <ul><li>Η εικόνα του τουρισμού στην Ελλάδα γενικά(συν.) </li></ul><ul><li>Επαναπροσδιορισμός των προτερ...
Ο τουρισμός σήμερα <ul><li>Δημιουργία νέων αγορών - Μέσω του εμπλουτισμού και της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου: </li><...
Ο τουρισμός σήμερα <ul><li>Η εικόνα του τουρισμού στην Ελλάδα γενικά (συν.) </li></ul><ul><li>Δύο ακόμη σημαντικές επισημά...
Ο τουρισμός σήμερα <ul><li>Δράσεις για τον τουρισμό από άλλους φορείς </li></ul><ul><li>Αυτή τη στιγμή είναι σε κυκλοφορού...
<ul><li>T ο κλειδί για την επίτευξη των όποιων στρατηγικών στόχων , στηρίζεται στην δυνατότητα να ανακαλύψουμε και να συγκ...
<ul><li>Στη προσπάθεια μας να καταθέσουμε άμεσες προτάσεις στο πλαίσιο της Μελέτη Επικοινωνιακής Υποστήριξης Τουριστικής Α...
ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
<ul><ul><li>Αποτελεί το μείγμα των κύριων χαρακτηριστικών του προορισμού που το διακρίνει από τους άλλους. Συνδυάζει το αν...
<ul><ul><li>Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίληψη είναι πιο ισχυρή από την πραγματικότητα και άρα είναι καθοριστική η σημασί...
<ul><li>H σημασία, ο ρόλος και η δυναμική της οπτικής ταυτοποίησης ενός προϊόντος / προορισμού είναι πλέον τόσο ξεκάθαρη ...
Η έννοια της ταυτότητας “Logo”
<ul><li>Πως διαμορφώνουμε αντιλήψεις [ ? ] Αλληλεπίδραση πραγματικότητας – εικόνας </li></ul><ul><li>Προβολή </li></ul><...
<ul><li>Αυθεντική / φυσική Σαγηνευτική </li></ul><ul><li>Αναδυόμενη / ιστορική Πολυτελής / αυθεντική </li></ul>Η έννοια ...
<ul><li>Ενετική, κοσμοπολίτικη  Ειδυλλιακή, γραφική </li></ul><ul><li>Μοναδική </li></ul>Η έννοια της αντίληψης
H ΚΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΚΩΣ σήμερα / SWOT ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ <ul><li>καταξιωμένος προορισμός </li></ul><ul><li>δυνατότητα διαμόρφωσης στοχ...
<ul><li>Η Κως αποτελεί ένα σύγχρονο τουριστικό νησί που μπορεί να προσφέρει ποικίλες επιλογές δραστηριοτήτων και τουριστικ...
<ul><li>Η Κως σήμερα παρουσιάζει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά : </li></ul><ul><ul><li>υπάρχουν σημαντικά περιθώρια τουριστ...
<ul><li>Όπως και στα περισσότερα μέρη της πατρίδας μας, η ανάγκη – και πολλές φορές η ανασφάλεια - για την επίτευξη τουρισ...
<ul><ul><li>Σημαντικό βαθμό ανεκμετάλλευτων «χαρακτηριστικών προϊόντος» αναφορικά με την στοχευμένη προσέγγιση κοινών-στ...
<ul><ul><li>Η Κως συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 4 σημαντικότερους προορισμούς της Ελλάδας. </li></ul></ul><ul><ul><li>Η ...
<ul><ul><li>Η τουριστική ζήτηση στη ΚΩ συγκροτείται τόσο από Έλληνες όσο και αλλοδαπούς επισκέπτες με σαφή διαφορετ...
<ul><li>Τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια οι δυτικές κοινωνίες (βασικός πυρήνας της τουριστικής κίνησης της ΚΩ έχουν εξ...
 
<ul><li>Μολονότι το 95% των επισκεπτών είναι ξένοι, παρουσιάζεται μία σαφής αύξηση της εγχώριας κίνησης, προσφέροντας μία ...
<ul><li>Πιο συγκεκριμένα : </li></ul><ul><ul><li>Η Γερμανία αποτελεί τον βασικότερο πελάτη της ευρύτερης περιοχής περιοχή...
<ul><li>Σε μία περίοδο όπου η ελληνική οικονομία και το σύνολο της κοινωνίας μας καλείται να αντιμετωπίσει δομικές και μνη...
<ul><li>Ο συνδυασμός πλούσιας ιστορίας, φυσικού περιβάλλοντος, άρτιων υποδομών μαζί με μια πλειάδα νέων τουριστικών προτάσ...
<ul><li>Η φιλοσοφία της διαμόρφωσης «βιώσημου» τουριστικού προϊόντος μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά και πολυδιάστατα οφέλ...
Η προοπτική του προϊόντος ΚΩΣ Traditional Alternative ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Sun Sea Sand Οικοτουρισμός Πολιτιστικός Φυσικός...
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
<ul><ul><li>Το νησί της ΚΩ αποτελείται από άγνωστα, πολύτιμα και αμόλυντα μικρά «μυστικά», μακριά από το σύγχρονο και πιεσ...
<ul><ul><li>Οι υποδομές φιλοξενίας και πρόσβασης των νησιών μαζί με τη φιλοξενία των κατοίκων διασφαλίζουν ότι η ΚΩΣ δεν ε...
<ul><ul><li>Άγχος </li></ul></ul><ul><ul><li>Απόδραση καθημερινότητας </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Αλλαγή ρυθμού </li><...
<ul><li>Ελληνική αγορά </li></ul><ul><ul><li>Συνεδριακός τουρισμός </li></ul></ul><ul><ul><li>Θεματικός τουρισμός [Ιπποκρ...
<ul><li>Στα πλαίσια μίας εναλλακτικής – ισχυρά δυναμικής προσέγγισης, η εικόνα της ΚΩ μπορεί να στηριχτεί σε 4 βασικούς πυ...
<ul><li>Οικογενειακός προορισμός με έμφαση στην φιλοξενία για αξιοποίηση των μεσαίων καταλυμάτων  </li></ul><ul><ul><li>Φ...
<ul><li>Η Κως είναι το κεντρικό σημείο για γειτονικούς προορισμούς </li></ul><ul><ul><li>Αποδέσμευση από τη Ρόδο </li></...
<ul><li>Συνεδριακός Τουρισμός με έμφαση </li></ul><ul><ul><li>Ιπποκράτη </li></ul></ul><ul><ul><li>Ασκληπιείο </li></ul>...
<ul><li>Παγκόσμια τάση για οικολογική συμπεριφορά και περιβαλλοντική συνείδηση μέσω της σύνδεσης του τουρισμού με τη βιώσι...
<ul><li>Σε μία εποχή όπου η επικοινωνία διαδραματίζει καθοριστικό - ίσως υπερβολικό - ρόλο σε κάθε τομέα της ζωής, ο ρόλος...
<ul><li>Η διαμόρφωση ενός μηχανισμού διαρκούς επικοινωνιακής κεφαλαιοποίησης των  στοιχείων που διαμορφώνουν τη μοναδικ...
<ul><li>Η ανάδειξη της ΚΩ ως το πλέον σημαντικό προορισμό στην εν λόγω περιοχή με άξονα το συνδυασμό πλούσιας ιστορίας, φυ...
<ul><li>Η επαναπροσέγγιση μέσα από νέα κανάλια επικοινωνίας με αγορές όπως η Γερμανία, η Αγγλία και οι Σκανδιναβικές χώρε...
<ul><li>Η εδραίωση μίας νέας-διαφορετικής αντίληψης για τη ΚΩ και για τα χαρακτηριστικά που έχει ως σύγχρονος τουριστικό π...
<ul><ul><li>Ο επισκέπτης της ΚΩ επιθυμεί να ανακαλύψει τα «μικρά μυστικά» του νησιού με απλό, λιτό, αυθεντικό ελληνικό,...
<ul><ul><li>ΕΞΩ ΤΕΡΙΚΟ </li></ul></ul><ul><ul><li>Πρωτεύον </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Τουριστικοί παράγοντες (αγορ...
<ul><li>H ΚΩΣ </li></ul><ul><li>αποτελεί πρωταρχική επιλογή </li></ul><ul><li>για τις διακοπές τόσο Ελλήνων, όσο και αλ...
<ul><li>Σταθερό logo τα τελευταία 3 χρόνια </li></ul><ul><ul><li>Δροσερό </li></ul></ul><ul><ul><li>Δυναμικό </li></ul>...
<ul><ul><li>Όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι στόχοι έχουν ως κοινό παρανομαστή την διαμόρφωση και εδραίωση μία ισχυρής και σύ...
<ul><li>Σε αυτό το πλαίσιο, μείζονος σημασίας κρίνεται, η ανάπτυξη ενός σύνθετου προγράμματος υπηρεσιών στρατηγικής επικοι...
<ul><li>Η εν λόγω κατηγορία δράσεων αποτελεί στρατηγικό όπλο ιδίως σε περίοδους ειδικών συνθηκών όπως η τρέχουσα . Πιο συγ...
<ul><li>  Μολονότι η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι οι ενέργειες των δημοσίων σχέσεων λειτουργούν συμπληρωματικά με την δι...
<ul><ul><li>η δημιουργία σταθερών ετήσιων συσκέψεων /μινι συνεδρίων για θεματικό τουρισμό. </li></ul></ul><ul><ul><li>οι ...
<ul><ul><li>ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ισορροπεί ανάμεσα στη διαφήμιση και την έμμεση δημοσιότητα που χρησιμοποιείται πλέον με ποικίλε...
<ul><li>Οι διακοπές είναι το πρώτο στοιχείο αναζήτησης των χρηστών στο διαδίκτυο </li></ul>ONLINE ADVERTISING CAMPAIGNS ...
<ul><li>Η χρήση των media κινείται από τα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας στα online </li></ul>ONLINE ADVERTISING CAMPAIG...
<ul><li>Ο αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου αυξάνεται συνεχώς [ 1.464.000 χρήστες ] </li></ul>ONLINE ADVERTISING CAMP...
<ul><li>Διαρκής αύξηση της χρήσης του internet για το τουρισμό στις χώρες στόχους της ΚΩ </li></ul>ONLINE ADVERTISING CA...
<ul><li>Αποτελεί το ιδανικό εργαλείο προβολής σε περίοδο κρίσης γιατί διαθέτει αμεσότητα και επικεντρώνεται απόλυτα στον σ...
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Traditional Approach - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Υψηλής αισθητικής καταχωρήσεις Που προβάλουν κρυμμένα μυσ...
<ul><li>Η συμμετοχή σε εκθέσεις και κυρίως σε ειδικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στις μεγάλες τουριστικές αγορές και π...
<ul><li>ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ </li></ul><ul><li>Η έκθεση Philoxenia , που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Θεσσαλονίκη, έχει πι...
ΕΚΘΕΣΕΙΣ <ul><li>ΡΩΣΙΑ –ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ ΙΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ SPA + ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ </li></ul><ul><li>Η έκθεση ΜΙΤΤ είναι η βασική τουρισ...
Kos  stratigiki
Kos  stratigiki
Kos  stratigiki
Kos  stratigiki
Kos  stratigiki
Kos  stratigiki
Kos  stratigiki
Kos  stratigiki
Kos  stratigiki
Kos  stratigiki
Kos  stratigiki
Kos  stratigiki
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kos stratigiki

1,745 views

Published on

Published in: News & Politics, Travel, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kos stratigiki

 1. 1. Δήμος ΚΩ Μελέτη Επικοινωνιακής Υποστήριξης Τουριστικής Ανάπτυξης [Branding & Promotion]
 2. 2. Ξεκινώντας … <ul><li>Το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο αποτελεί την απάντηση της ΚΩ, στις τρέχουσες δραματικές εξελίξεις στο επίπεδο της εθνικής οικονομίας και στην ανάγκη για ολοκληρωμένη, σύγχρονη, ευέλικτη και άμεσα αποδοτική διαχείριση ενός εκ των δύο εναπομενόντων εθνικών κεφαλαίων της πατρίδας μας του τουρισμού. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Στο σχέδιο που ακολουθεί γίνεται μία δυναμική προσέγγιση αναφορικά με τα εργαλεία επικοινωνίας και εξωστρέφειας που πρέπει να επιστρατεύσει η ΚΩΣ ώστε να διατηρήσει την ισχυρή της θέση στο παγκόσμιο και δη περιφερειακό τουριστικό χάρτη. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Την ίδια στιγμή γίνεται μία σαφής οριοθέτηση της εικόνας που πρέπει να προβληθεί αναφορικά με την δυναμική των ειδικών μορφών τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν επιτυχημένα στο νησί και να δώσουν τη δυνατότητα προσέγγισης ειδικών κοινών στόχων, εξασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητα – αυτή τη δύσκολη στιγμή – αλλά και δημιουργώντας ένα ισχυρό κυματοθραύστη στην επιρροή των διεθνών ταξιδιωτικών γραφείων. </li></ul><ul><li>Σε μία περίοδο όπου η ελληνική οικονομία και το σύνολο της κοινωνίας μας καλείται να αντιμετωπίσει δομικές και μνημειώδεις προκλήσεις, ο ελληνικός τουρισμός πέρα από τα όποια διαχρονικά προβλήματα αποτελεί αναμφίβολα τη μόνη πλέον βαριά βιομηχανία που ενισχύει το πλεόνασμα στο ισοζύγιο των υπηρεσιών, και παράλληλα αντισταθμίζει το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Η ΚΩΣ μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις ισχυρές προκλήσεις και αποτελέσει πλατφόρμα γόνιμης δημιουργίας, ανάπτυξης και προόδου. </li></ul><ul><li>HIGH FIDELITY , M άϊος 2010 </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Το ταξίδι είναι μία αρχέγονη επιθυμία του ανθρώπου. Η επιθυμία να διαβεί τα σύνορα του ευρύτερου χώρου στον οποίο ζει, να αποκτήσει εμπειρίες, να πλουτίσει τις γνώσεις του είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Αυτή η επιθυμία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε ανάγκη. Οι ρυθμοί που ακολουθεί η ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, τον έχουν εγκλωβίσει στα στενά όρια του χώρου όπου διαμένει, με ένα φορτωμένο καθημερινό πρόγραμμα το οποίο δεν αφήνει περιθώρια διαφυγής. Επομένως είναι απόλυτα φυσικό το ταξίδι να έχει γίνει πρωταρχική ανάγκη. </li></ul><ul><li>Καθένας υποκινείται από διαφορετικούς λόγους για να ταξιδέψει. Επομένως οι ταξιδιώτες χωρίζονται σε κατηγορίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά η καθεμία. Τις διαφορετικές ταξιδιωτικές ανάγκες και ταξιδιωτικές εμπειρίες που αναζητά η κάθε κατηγορία είναι σε θέση να ικανοποιήσει το νησί τη ΚΩ. </li></ul><ul><li>Η ΚΩΣ , ένα από τους πλέον δημοφιλείς αλλά και σημαντικούς προορισμούς της χώρας μας, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν, μπορεί να ανταποκριθεί στο μεγαλύτερο μέρος του φάσματος των επιθυμιών των τουριστών . </li></ul>Εισαγωγικά
 4. 4. <ul><li>Η Κως - τρίτο μεγαλύτερο νησί του Νομού Δωδεκανήσων και δεύτερο σε πληθυσμό μετά τη Ρόδο - είναι ένα νησί με όλες τις σύγχρονες υποδομές. </li></ul><ul><li>Το διεθνές αεροδρόμιο, </li></ul><ul><li>το λειτουργικό λιμάνι, </li></ul><ul><li>η σύγχρονη μαρίνα, </li></ul><ul><li>το σχεδιασμένο οδικό δίκτυο, </li></ul><ul><li>οι σύγχρονες τουριστικές εγκαταστάσεις, </li></ul><ul><li>το θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον και </li></ul><ul><li>η βαριά πολιτιστική κληρονομιά </li></ul><ul><li>έχουν καταστήσει το νησί έναν από τους πρώτους τουριστικούς προορισμού της Ελλάδας. </li></ul><ul><li>Την ίδια στιγμή όμως ο ισχυρός ανταγωνισμός και οι τρέχουσες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες καθιστούν μείζονος σημασίας την ανάπτυξη ενός σύγχρονου μηχανισμού προσέγγισης των αγορών και θωράκισης του τουριστικού προϊόντος και μέσω αυτού της τοπικής οικονομίας από τα σύνθετα ζητήματα που επενεργούν στο περιβάλλον του τουρισμού. </li></ul>Εισαγωγικά (συν.)
 5. 5. <ul><li>Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ο Τουρισμός στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση οι μικρές περιφερειακές αγορές όπως είναι η ΚΩΣ. </li></ul><ul><li>Πέρα από τα διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου που είναι πλέον γνωστά, όπως η εποχικότητα των αφίξεων και εσόδων, η μεγάλη εξάρτηση από τους tour operators , ο χαμηλός εσωτερικός τουρισμός και η μεγάλη συγκέντρωση της προέλευσης τουριστών από λίγες Ευρωπαϊκές χώρες, η πρόσφατη διεθνής οικονομική συγύρια μας θύμισε την τεράστια ευαισθησία του τουριστικού προϊόντος απέναντι σε εξωτερικούς και πολύ διαφορετικούς παράγοντες. </li></ul><ul><li>Τρομοκρατία, καιρικές συνθήκες και φυσικές καταστροφές, διακυμάνσεις νομισμάτων, πανδημίες είναι μερικά από αυτά που μπορούν να καταστρέψουν τον τουριστικό κλάδο μιας χώρας μέσα σε μια χρονιά. Εάν σε αυτή την αρνητική θεώρηση προσθέσουμε και τις διαχρονικές «κατάρες της φυλής μας» όπως η πολυδιάσπαση στόχων και ρόλων, η έλλειψη σαφούς και συντονισμένης στρατηγικής και κυρίως η έλλειψη παιδείας τότε έχουμε μπροστά μας μία εφιαλτική πραγματικότητα. </li></ul><ul><li>Τα παραπάνω αποκτούν ύψιστη σημασία εάν αναλογιστούμε την άμεση και έμμεση συμβολή του ελληνικού τουρισμού στο ΑΕΠ που ξεπερνάει το 16% και με την προοπτική να φθάσει το 20% σε μια 5ετία αλλά και την άμεση και έμμεση απασχόληση που φτάνει το 20% της συνολικής απασχόλησης. </li></ul>Ο τουρισμός σήμερα
 6. 6. <ul><li>Ο τουρισμός μολονότι αποτελεί σημαντικό τομέα της εθνική μας οικονομίας, δεν έχει αντιμετωπισθεί μέσα από ένα στρατηγικό και πολυδιάστατο όραμα, με αποτέλεσμα, να προσεγγίζεται αποσπασματικά και αναποτελεσματικά, ενώ τις περισσότερες φορές η απογοήτευση των τοπικών αγορών από την πολιτεία επιφέρει λανθασμένες και αντικρουόμενες ενέργειες που στερούνται αποτελεσματικότητας, ενώ υποβαθμίζουν τις ομορφιές της χώρας μας. </li></ul><ul><li>Επιπλέον η χωρίς πρόγραμμα ραγδαία ανάπτυξη του τουρισμού, συνδυασμένη με την απουσία σύγχρονης και αποδοτικής πολιτικής , την έλλειψη μέτρου στη σχέση Τουρισμού-Περιβάλλοντος-Πολιτισμού προς όφελος της εύκολης οικονομικής ευμάρειας και την αλόγιστη καταπόνηση του φυσικού περιβάλλοντος , είχε σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του εθνικού τουριστικού προϊόντος μας αλλά τελικά και της ζωής των κατοίκων των όποιων τουριστικών περιοχών. </li></ul><ul><li>Η πολιτεία ως τοπική αυτοδιοίκηση , καλείται να ενσαρκώσει το ρόλο του συντονιστή με στόχο να βοηθήσει τον ευρύτερο τουριστικό κλάδο να πετύχει συγκεκριμένους στόχους, να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να έχει σαφή στρατηγική ανάπτυξης με στόχο όχι μόνο την τουριστική ανάπτυξη αλλά και την προστασία και τον σεβασμό του τοπικού φυσικού κάλους και την ουσιαστική κοινωνική ευημερία μέσα από νέες θέσεις εργασίας και βιώσιμες τουριστικές και εμπορικές δράσεις. </li></ul>Ο τουρισμός σήμερα (συν.)
 7. 7. <ul><li>Η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται από μνημειώδεις προκλήσεις και διαρκώς αναδυόμενα νέα δεδομένα που επιτάσσουν μία σύγχρονη, απόλυτα δυναμική θεώρηση αναφορικά με την επιχειρηματική ανάπτυξη και την διαχείριση του όποιου χαρτοφυλακίου. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Μολονότι η κρίση της ελληνικής οικονομίας είναι κυρίως καρπός χρόνιων προβλημάτων, αντανακλά τις επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης, η οποία σήμερα έχει μπει σε μια δεύτερη, δύσκολη φάση, παρά την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς. Επιπλέον, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σήμερα, πέραν των άλλων προβλημάτων, και ένα χωρίς προηγούμενο έλλειμμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Στα πλαίσια αυτά είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο καθυστέρησης για τον δομικό εκσυγχρονισμό του αναπτυξιακού προτύπου με έμφαση κυρίως στις επενδύσεις και την περιφερειακή ανάπτυξη, ώστε να δημιουργηθεί σταδιακά μια δυναμική και εξωστρεφής οικονομία. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Ως εκ τούτου, τομείς όπως ο τουρισμός οφείλουν να ξεπεράσουν πρακτικές και μεθοδολογίες του παρελθόντος και να κινηθούν με άξονα το απτό, μετρήσιμο και κατά το μέγιστο δυνατό, πολύπλευρο όφελος. </li></ul>Επίδραση της κρίσης στον τουρισμό
 8. 8. <ul><li>Ο ελληνικός τουρισμός πέρα από τα όποια διαχρονικά προβλήματα αποτελεί αναμφίβολα τη μόνη πλέον βαριά βιομηχανία που ενισχύει το πλεόνασμα στο ισοζύγιο των υπηρεσιών, και παράλληλα αντισταθμίζει το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα. </li></ul><ul><li>Η διεθνής κρίση που ξέσπασε στα μέσα του 2007 και ιδιαίτερα η κλιμάκωσή της από το Σεπτέμβριο του 2008 ήταν ένας τέτοιος απρόβλεπτος παράγοντας, ο οποίος ήρθε να αλλάξει ριζικά το τοπίο δημιουργώντας μια ιδιαίτερα δυσχερή συγκυρία για τον τουριστικό κλάδο παγκοσμίως. </li></ul><ul><li>Νέες τάσεις αρχίζουν να διαφαίνονται καθώς ο τουρίστας που αντιμετωπίζει την ανασφάλεια στην αγορά εργασίας και τη συμπίεση του διαθέσιμου εισοδήματος θα μειώσει ή και θα εξαλείψει σημαντικά τις δαπάνες του για αναψυχή και τουρισμό. </li></ul><ul><li>Αυτοί οι τρόποι περιορισμού των δαπανών μεταφράζονται σε τάσεις που αφορούν την μείωση της απόστασης του προορισμού από τον τόπο διαμονής, τη μικρότερη διάρκεια των διακοπών και την επιλογή προορισμών με πολύ καλή σχέση ποιότητας-τιμής. </li></ul>Επίδραση της κρίσης στον τουρισμό (συν.)
 9. 9. <ul><li>Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη μείωση των εσόδων καθώς πέρα από τη μείωση των αφίξεων, παρατηρείτε μείωση στις ημέρες διαμονής και στη κατά κεφαλή δαπάνη. Το τελευταίο μάλιστα, παρατηρήθηκε το περασμένο καλοκαίρι, καθώς μεγάλο μέρος των τουριστών ήταν χαμηλότερης ποιότητας και εισοδηματικής τάξης. </li></ul><ul><li>Έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η μεγαλύτερη μείωση των τουριστικών εισπράξεων κατά 15% από ότι των αφίξεων στο -8%). Πάντως παρά την σημαντική κάμψη η ελληνική τουριστική αγορά συρρικνώθηκε με ηπιότερο ρυθμό από ότι αναμενόταν και συγκριτικά με πιο ώριμες αγορές. </li></ul><ul><li>Ο ελληνικός τουρισμός αυτή τη χρονιά βρέθηκε από τη μία υπό το καθεστώς της διεθνούς οικονομικής ύφεσης και από την άλλη σε ένα εσωτερικό περιβάλλον κοινωνικής αστάθειας και δυσμενών εξελίξεων σε μακροοικονομικό επίπεδο . </li></ul><ul><li>Αν αναλογιστούμε ότι μαζί με την ναυτιλία, ο τουρισμός χαρακτηρίζεται από μια διαρκή δυναμική ανάπτυξης τότε είναι εμφανής ο βαθμός όπου η επίδραση της κρίσης στην Ελλάδα αποκτάει μεγαλύτερη σημασία από ότι σε άλλες χώρες </li></ul>Επίδραση της κρίσης στον τουρισμό (συν.)
 10. 10. Ο τουρισμός σήμερα <ul><li>Η εικόνα του τουρισμού στην Ελλάδα συνδέεσαι άρρηκτα με την ΚΩ .και την επηρεάζει, η Κως δεν μπορεί να οικοδομήσει εντελώς αυτόνομη οντότητα λόγω διαθέσιμων κονδυλιών . </li></ul><ul><li>Στο μεγαλύτερο βαθμό, η τουριστική κίνηση στην Ελλάδα περιστρέφεται γύρω από τους άξονες ΗΛΙΟΣ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ. Σήμερα, τα κύρια τμήματα της ελληνικής τουριστικής ζήτησης είναι: </li></ul><ul><ul><li>Οικογένειες με παιδιά , με χαμηλό-μέσο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, που επισκέπτονται την Ελλάδα για διακοπές «Ήλιος και Θάλασσα» αγοράζοντας τουριστικά πακέτα </li></ul></ul><ul><ul><li>Ομάδες φίλων , με χαμηλό-μέσο κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, που αναζητούν διασκέδαση, ψυχαγωγία, «Ήλιο και Θάλασσα» ( back-packers) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ταξιδιώτες όλων των ηλικιών , που ενδιαφέρονται για πολιτισμό, αρχαιολογία και επισκέπτονται την Ελλάδα μία φορά στη ζωή τους </li></ul></ul>
 11. 11. Ο τουρισμός σήμερα <ul><li>Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, και πρέπει να θέσει σαν στόχο, να προσελκύσει ένα διαφορετικό είδος επισκέπτη. Πως επιτυγχάνεται αυτό; δύο είναι οι βασικοί άξονες: </li></ul><ul><ul><li>Ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων σε τουριστικά προϊόντα </li></ul></ul><ul><ul><li>Η δημιουργία νέων αγορών που δεν ταυτίζονται υποχρεωτικά με γεωγραφικά όρια, αλλά αποτελούν ειδικά τμήματα μέσα στις αγορές χωρών που κινείται ήδη ο ελληνικός τουρισμός </li></ul></ul>
 12. 12. Ο τουρισμός σήμερα <ul><li>Η εικόνα του τουρισμού στην Ελλάδα γενικά(συν.) </li></ul><ul><li>Επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων σε τουριστικά προϊόντα. </li></ul><ul><li>Με βάση τον συνδυασμό ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας, ένα νέο χαρτοφυλάκιο τουριστικών προϊόντων μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής: </li></ul><ul><ul><li>Μέγιστη προτεραιότητα σε γιώτινγκ πολυτελείας , θεματικές κρουαζιέρες, εκπαιδευτικό τουρισμό, επαγγελματικές συναντήσεις, περιηγητικό τουρισμό, συνέδρια μικρά και μεσαία, τουρισμός περιπέτειας, γαστρονομία, μίνι διακοπές, ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών , ταξίδια κινήτρων </li></ul></ul><ul><ul><li>Επιλεκτική επένδυση σε βίλες, θαλασσοθεραπεία , φυσιολατρικό τουρισμό, απλό γιώτινγκ, εκδηλώσεις-εκθέσεις, θαλάσσια και χερσαία σπόρ, κρουαζιέρες γενικού ενδιαφέροντος , αθλητικές διοργανώσεις, μεγάλα συνέδρια </li></ul></ul><ul><ul><li>Ελεγχόμενη ανάπτυξη σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, κάμπινγκ, ξενοδοχεία χαμηλών κατηγοριών </li></ul></ul>
 13. 13. Ο τουρισμός σήμερα <ul><li>Δημιουργία νέων αγορών - Μέσω του εμπλουτισμού και της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου: </li></ul><ul><ul><li>Υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερα από 300 τουριστικά προϊόντα ειδικών ενδιαφερόντων διά μέσου 2.800 “special interest tour packagers” </li></ul></ul><ul><li>Οι προτεινόμενες νέες κατευθύνσεις της τουριστικής ανάπτυξης δημιουργούν νέα προφίλ τουριστών: </li></ul><ul><ul><li>Ταξιδιώτες εμπειριών : ηλικίες 25-34 και 50-64 ετών, ανώτερη μόρφωση και μέσο-ανώτερο εισόδημα, που είναι κατ’ εξοχήν διαμορφωτές γνώμης </li></ul></ul><ul><ul><li>Επισκέπτες συνεδρίων και κινήτρων : συμμετέχουν σε μικρά-μεσαία συνέδρια και επαγγελματικές συναντήσεις, ωθούν στην αξιοποίηση των υποδομών και υπηρεσιών μετα-Ολυμπιακά </li></ul></ul><ul><ul><li>Τουρίστες για ήλιο και θάλασσα : οικογένειες με παιδιά, με έμφαση στο μέσο-ανώτερο οικονομικό-μορφωτικό επίπεδο </li></ul></ul>
 14. 14. Ο τουρισμός σήμερα <ul><li>Η εικόνα του τουρισμού στην Ελλάδα γενικά (συν.) </li></ul><ul><li>Δύο ακόμη σημαντικές επισημάνσεις διατυπώνονται στη μελέτη του ΣΕΤΕ: </li></ul><ul><ul><li>Είναι επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης ενός brand name με διάρκεια χρόνου – τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν υπάρξει οκτώ brand names! </li></ul></ul><ul><ul><li>Η έννοια της προώθησης του ελληνικού τουρισμού πρέπει να αναβαθμιστεί </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ΚΆΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ Δημιουργία κεντρικής μονάδας μάρκετινγκ ( Marketing Task Force) πλαισιωμένης από εξειδικευμένες Μονάδες και εξειδικευμένα Marketing Product Clubs </li></ul></ul></ul><ul><li>Και τα δύο αυτά ζητήματα θα εξεταστούν στη συνέχεια </li></ul>
 15. 15. Ο τουρισμός σήμερα <ul><li>Δράσεις για τον τουρισμό από άλλους φορείς </li></ul><ul><li>Αυτή τη στιγμή είναι σε κυκλοφορούν παράλληλα τουλάχιστον προγράμματα επικοινωνίας για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, τα οποία πρέπει να συνυπολογιστούν στην στρατηγική επικοινωνίας της ΚΩ και να δρουν συνεργειακά και όχι ανταγωνιστικά ή απομονωμένα το ένα από το άλλο. Συγκεκριμένα: </li></ul><ul><li>Kalimera </li></ul><ul><li>A masterpiece you can afford </li></ul><ul><li>και τα παλιά </li></ul><ul><li>Μένουμε Ελλάδα (ημεδαποί τουρίστες) </li></ul><ul><li>Shooting in Greece ( διεθνής κινηματογράφος- Hollywood) </li></ul>
 16. 16. <ul><li>T ο κλειδί για την επίτευξη των όποιων στρατηγικών στόχων , στηρίζεται στην δυνατότητα να ανακαλύψουμε και να συγκεκριμενοποιήσουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες των δυνητικών επισκεπτών και να τις ικανοποιήσουμε αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα από τον ανταγωνισμό. </li></ul><ul><li>Προκειμένου όμως να υπάρξει το παραπάνω θεμελιώδες σημείο, θα πρέπει πρώτα να έχουμε ξεκαθαρίσει και οριοθετήσει το Business Mission του τουριστικού προϊόντος - ή καλύτερα του «καλαθιού» προσφερόμενων προϊόντων της ΚΩ. </li></ul><ul><li>Λαμβάνοντας υπόψη τα έως τώρα δεδομένα μελετών για την περιοχή , αλλά και τις πλέον ευρέως αποδεκτές τρέχουσες τουριστικές τάσεις, η συγκεκριμένη μελέτη προτείνει : </li></ul><ul><ul><li>την οικοδόμηση μίας εναλλακτικής στρατηγική που θα επιτρέψει να προχωρήσει η ΚΩΣ στην άμεση και επιλεκτική ομαδοποίηση του τουριστικού κεφαλαίου της σε ξεχωριστά υπό-χαρτοφυλάκια τουριστικών προϊόντων υψηλού ενδιαφέροντος και πολυδιάστατης δυναμικής σημασίας </li></ul></ul><ul><ul><li>την λειτουργία ενός ευέλικτου μηχανισμού επικοινωνίας που θα κεφαλαιοποιήσει κάθε δυνατότητα στοχευμένης προβολής και σφυρηλάτησης σχέσεων . </li></ul></ul>Σκοπός της μελέτης
 17. 17. <ul><li>Στη προσπάθεια μας να καταθέσουμε άμεσες προτάσεις στο πλαίσιο της Μελέτη Επικοινωνιακής Υποστήριξης Τουριστικής Ανάπτυξης προχωρήσαμε στην ακόλουθη μεθοδολογία: </li></ul><ul><ul><li>Αναλύσαμε τις τρέχουσες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους όπως αυτές διαμορφώνονται μετά το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης της Κυβέρνησης που παρουσιάστηκε προ μηνών, αλλά κυρίως, μετά την παρουσίαση των βασικών σημείων του προγράμματος προσαρμογής που παρουσίασε στις 2 Μαΐου ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου . </li></ul></ul><ul><ul><li>Αναλύσαμε τις τρέχουσες τάσεις τις αγοράς αναφορικά με το κλάδο του τουρισμού . </li></ul></ul><ul><ul><li>Προχωρήσαμε σε σειρά διερευνητικών επαφών /συνεντεύξεων με στελέχη ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων από το κλάδο των αερομεταφορών, της κρουαζιέρας, της φιλοξενίας και των τουριστικών επενδύσεων σε μία προσπάθεια να συλλέξουμε άμεσα στοιχεία από την αγορά που θα μας επιτρέψουν να αναδείξουμε τις πλέον αξιόπιστες και άμεσα υλοποιήσιμες προοπτικές. </li></ul></ul><ul><ul><li>Αναλύσαμε μελέτες, εκθέσεις και θέσεις θεσμικών παραγόντων όπως την πρόσφατη ετήσια έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, αλλά και ανταγωνιστικών προορισμών της ΚΩ . </li></ul></ul>Μεθοδολογία μελέτης
 18. 18. ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 19. 19. <ul><ul><li>Αποτελεί το μείγμα των κύριων χαρακτηριστικών του προορισμού που το διακρίνει από τους άλλους. Συνδυάζει το ανεπιτήδευτο άρωμα του προορισμού και είναι το στοιχείο εκείνο που παρατηρεί ο επισκέπτης και το ταυτίζει με την περιοχή. </li></ul></ul><ul><ul><li>Είναι δηλαδή ο τρόπος που ο ίδιος ο προορισμός ωριμάζει, αναπτύσσεται και παρουσιάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφέροντας την ίδια στιγμή καθοριστικά πλεονεκτήματα : </li></ul></ul><ul><ul><li>Προσωπικότητα </li></ul></ul><ul><ul><li>Διαφορετικότητα </li></ul></ul><ul><ul><li>Μνήμη </li></ul></ul><ul><ul><li>Διαχωρισμός από ανταγωνιστές </li></ul></ul><ul><ul><li>Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης </li></ul></ul><ul><ul><li>Ανάδειξη προσιτών τιμών </li></ul></ul>Η έννοια του τουριστικού “Brand”
 20. 20. <ul><ul><li>Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίληψη είναι πιο ισχυρή από την πραγματικότητα και άρα είναι καθοριστική η σημασία που έχει ο βαθμός αξιοπιστίας στην επικοινωνία. </li></ul></ul><ul><li>Στόχος μας είναι πάντα η ανάδειξη υπαρχόντων στοιχείων τουριστικού προϊόντος και όχι εικονικών αφού σε καμία περίπτωση δε μπορούμε να κρύψουμε την όποια αλήθεια. </li></ul><ul><li>Το επιτυχημένο branding απαιτεί σαφήνεια , στόχο , ειλικρίνεια </li></ul><ul><ul><li>[ ? ] Προϊόν [ ? ] Logo [ ? ] Slogan [ ? ] Εικόνα </li></ul></ul><ul><ul><li>[ ? ] Αισθητική Δημιουργικής Σχεδίασης [ ? ] Καμπάνια Marketing </li></ul></ul><ul><li>Ανταγωνιστική ταυτότητα είναι το «άρωμα / πνεύμα» του προορισμού! </li></ul><ul><li>… και τότε η απόφαση λαμβάνεται μέσα σε λίγα λεπτά… </li></ul>Η έννοια του τουριστικού “Brand”
 21. 21. <ul><li>H σημασία, ο ρόλος και η δυναμική της οπτικής ταυτοποίησης ενός προϊόντος / προορισμού είναι πλέον τόσο ξεκάθαρη και ευρέως αναγνωρισμένη που δε χρήζει καν αναφοράς. </li></ul><ul><li>Απλά, ξεκάθαρα, ελκυστικά και οπτικά συμπαγή , τα λογότυπα αποτελούν την υπογραφή μας και ως εκ τούτου την τελική εντύπωση που αποτυπώνεται. </li></ul><ul><li>Αντίστοιχα σημαντικό είναι και το “tag line” ή slogan όπως λένε πολλοί. </li></ul><ul><ul><ul><li>Ireland: “The ancient birthplace of great times” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Croatia: “The Mediterranean as it once was” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thailand: “Land of smiles” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peru: “Land of the Incas” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Scotland: “Home of golf” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estonia: “Nordic with a twist” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Slovakia: “Part of Europe worth seeing” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Andalucía: “There’s only one” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Morocco: “Once seen never forgotten” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Philippines: “More than just the usual” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quebec: “Providing emotions since 1534” </li></ul></ul></ul>Η έννοια της ταυτότητας “Logo”
 22. 22. Η έννοια της ταυτότητας “Logo”
 23. 23. <ul><li>Πως διαμορφώνουμε αντιλήψεις [ ? ] Αλληλεπίδραση πραγματικότητας – εικόνας </li></ul><ul><li>Προβολή </li></ul><ul><ul><ul><li>Συντονισμένη προώθηση του εμπορίου και τουρισμού </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Κάλυψη από τα διεθνή μέσα </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Μέλη διεθνών οργανισμών </li></ul></ul></ul><ul><li>Εικόνα </li></ul><ul><ul><ul><li>Πολιτιστική κληρονομία </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Φυσικό περιβάλλον και υποδομές </li></ul></ul></ul><ul><li>Εμπειρία </li></ul><ul><ul><ul><li>Συμπεριφορά πολιτών στο εξωτερικό </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Συμπεριφορά ντόπιων προς τους τουρίστες </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Διασκέδαση </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Αθλητισμός </li></ul></ul></ul><ul><li>Εξαγόμενα τοπικά προϊόντα </li></ul><ul><li>Εγχώρια και εξωτερική πολιτική </li></ul><ul><li>Δημόσια πρόσωπα κύρους </li></ul>Η έννοια της αντίληψης
 24. 24. <ul><li>Αυθεντική / φυσική Σαγηνευτική </li></ul><ul><li>Αναδυόμενη / ιστορική Πολυτελής / αυθεντική </li></ul>Η έννοια της αντίληψης
 25. 25. <ul><li>Ενετική, κοσμοπολίτικη Ειδυλλιακή, γραφική </li></ul><ul><li>Μοναδική </li></ul>Η έννοια της αντίληψης
 26. 26. H ΚΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
 27. 27. Η ΚΩΣ σήμερα / SWOT ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ <ul><li>καταξιωμένος προορισμός </li></ul><ul><li>δυνατότητα διαμόρφωσης στοχευμένων ειδικών προτάσεων υψηλού επιπέδου βάση των χαρακτηριστικών της ΚΩ </li></ul><ul><li>υποδομές πρόσβασης </li></ul><ul><li>μαρίνα </li></ul><ul><li>αριθμός δωματίων </li></ul><ul><li>ιδανικό περιβάλλον για ειδικές / εναλλακτικές μορφές τουρισμού </li></ul><ul><li>αεροπορικό δίκτυο </li></ul><ul><li>σημεία αεροπορικής πρόσβασης για κοντινά νησιά προορισμούς ( hub) </li></ul><ul><li>προοπτικές στο πεδίο της «δεύτερης κατοικίας» </li></ul>ΜΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΕΙΛΕΣ <ul><li>έλλειψη ξεκάθαρης τουριστικής ταυτότητας και χρώματος </li></ul><ul><li>χαμηλού επιπέδου υποδομές φιλοξενίας στο πλαίσιο της πρακτικής του μαζικού τουρισμού </li></ul><ul><li>υψηλή εξάρτηση από διεθνείς τουριστικά γραφεία </li></ul><ul><li>εποχικότητα </li></ul><ul><li>χαμηλή ποιότητα οδικού δικτύου </li></ul><ul><li>λιμενικές υποδομές / δίκτυο </li></ul><ul><li>διεθνείς κρίση / εθνική κοινωνικό-οικονομική κατάσταση </li></ul><ul><li>έντονος ανταγωνισμός από νέους προορισμούς και τάσεις της αγοράς </li></ul><ul><li>υποβάθμιση του περιβάλλοντος λόγω της μέχρι τώρα μαζικότητας του τουρισμού </li></ul><ul><li>αδυναμία ελέγχου του επιπέδου υπηρεσιών </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Η Κως αποτελεί ένα σύγχρονο τουριστικό νησί που μπορεί να προσφέρει ποικίλες επιλογές δραστηριοτήτων και τουριστικών προϊόντων στους χιλιάδες επισκέπτες του. </li></ul><ul><li>Στην ραγδαία τουριστική ανάπτυξη της Κω συνέβαλε η μορφολογία του εδάφους της (112 χιλ μήκος ακτής), το οποίο είναι επί το πλείστον πεδινό και ημιορεινό, καθώς και οι πολλές αμμώδεις παραλίες που διαθέτει (57 χιλ μήκος ακτής). </li></ul><ul><li>Η οικονομική ανάπτυξη του νησιού αποτυπώνεται στη συνεχή αύξηση του πληθυσμού, οι οποίοι είναι κατά πολύ μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους της χώρας. Η οικονομική διάρθρωση του νησιού στηρίζεται στο τριτογενή τομέα, λόγω του τουρισμού και των υπηρεσιών και λιγότερο στον πρωτογενή τομέα και στον μεταποιητικό. </li></ul><ul><li>Οι υποδομές του νησιού βρίσκονται σε σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο σε όλους τους τομείς με το λιμάνι της Κω να λειτουργεί ως κύρια ακτοπλοϊκή σύνδεσης του νησιού τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, όσο και με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. </li></ul><ul><li>Η μοναδική μαρίνα του νησιού που διαχειρίζεται ο Δήμος Κω εξυπηρετεί μέχρι 250 τουριστικά σκάφη, ενώ το αεροδρόμιο «Ιπποκράτης» κατατάσσεται στα Διεθνή αεροδρόμια με σημαντική κίνηση σε πτήσεις charters η οποία είναι πολλαπλάσια από την κίνηση εσωτερικού. </li></ul>Η ΚΩΣ σήμερα
 29. 29. <ul><li>Η Κως σήμερα παρουσιάζει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά : </li></ul><ul><ul><li>υπάρχουν σημαντικά περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης, λόγω των πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων που διαθέτουν, αλλά και της τουριστικής βαρύτητας που έχει κάθε τοπικός προορισμός </li></ul></ul><ul><ul><li>η τουριστική υποδομή είναι σχετικά επαρκής, αλλά απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε τουρίστες διακοπών καλοκαιριού, χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων με τη πλειονότητα των κλινών βρίσκεται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή μικρά ξενοδοχειακά καταλύματα </li></ul></ul><ul><ul><li>οι ακτές κολύμβησης είναι καλές και αποτελούν το σημαντικότερο πόλο έλξης της περιοχής, στον οποίο στηρίζεται η τουριστική δραστηριότητα </li></ul></ul><ul><ul><li>οι προσβάσεις είναι σχετικά επαρκείς, αλλά απαιτούνται ουσιαστικές βελτιώσεις </li></ul></ul><ul><ul><li>η συνολική κίνηση χαρακτηρίζεται από την έντονη εποχικότητα της τουριστικής ζήτησης και από την υπεροχή του αριθμού των αλλοδαπών τουριστών σε σχέση με τους ημεδαπούς </li></ul></ul>Η ΚΩΣ σήμερα
 30. 30. <ul><li>Όπως και στα περισσότερα μέρη της πατρίδας μας, η ανάγκη – και πολλές φορές η ανασφάλεια - για την επίτευξη τουριστικής και άρα οικονομικής ανάπτυξης επέβαλε την παράλληλη διαμόρφωση τουριστικών χαρακτηριστικών με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. </li></ul><ul><li>Έτσι λοιπόν ο τουρισμός της ΚΩ χαρακτηρίζεται από: </li></ul><ul><ul><li>Το προφίλ του βιομηχανοποιημένου / οργανωμένου τουρισμού με μία σχεδόν απόλυτη εξάρτηση από μεγάλους ταξιδιωτικούς οργανισμούς της Ευρώπης, που συνεπάγεται σημαντική έλλειψη διαφοροποίησης από άλλους προορισμούς (εσωτερικούς ή εξωτερικούς) και άρα αδύναμα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά. </li></ul></ul><ul><ul><li>Σημαντικό αριθμό μικρών τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας οι οποίες δυστυχώς επιφορτίζουν το συνολικό τουριστικό προϊόν με χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών αλλά και ευρύτερες μακρό-οικονομικές αρνητικές επιδράσεις. </li></ul></ul><ul><ul><li>Σημαντικό βαθμό ανεκμετάλλευτων «χαρακτηριστικών προϊόντος» αναφορικά με την πλούσια πολιτισμική (πολιτισμός, ιστορία, παράδοση, επιστήμες) και αισθητική (φυσικές ομορφιές, κλίμα) κληρονομιά του νησιού τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν και να συγκροτήσουν ένα διακριτό και ισχυρά ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν. </li></ul></ul>Υφιστάμενο προφίλ τουρισμού στη ΚΩ
 31. 31. <ul><ul><li>Σημαντικό βαθμό ανεκμετάλλευτων «χαρακτηριστικών προϊόντος» αναφορικά με την στοχευμένη προσέγγιση κοινών-στόχοι, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού, φυσιολατρικού, αθλητικού, και πολιτιστικού/εκπαιδευτικού τουρισμού. </li></ul></ul><ul><ul><li>Σημαντικό βαθμό προοπτικών στο πεδίο της «δεύτερης κατοικίας» οι οποίες όμως χρήζουν ειδική στόχευση και αξιοποίηση. </li></ul></ul><ul><ul><li>Σημαντικό βαθμό - οριακά απόλυτο - εποχικότητας της τουριστικής δραστηριότητας που δημιουργεί σύνθετα ζητήματα στην οργάνωση και ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας αλλά και του ευρύτερου τοπικού μακρό-οικονομικού περιβάλλοντος. </li></ul></ul><ul><ul><li>Σημαντική έλλειψη μακρόπνοης και στρατηγικά οργανωμένης επικοινωνιακής προβολής του προορισμού «ΚΩΣ» που υποβαθμίζει την πραγματική εικόνα του τόπου, στερεί την δημιουργία επικοινωνιακών οικονομιών κλίμακας και αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια βιώσιμης και δυναμικής ανάπτυξης της ΚΩ </li></ul></ul>Υφιστάμενο προφίλ τουρισμού στη ΚΩ
 32. 32. <ul><ul><li>Η Κως συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 4 σημαντικότερους προορισμούς της Ελλάδας. </li></ul></ul><ul><ul><li>Η Τουρκία που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση έχει στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης υποδομών , ανταγωνιστικό νόμισμα και διαφημιστικά κονδύλια. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ακολουθώντας την πάγια και δυστυχώς επικίνδυνη πολιτική της χώρας μας να προσανατολίζει το τουριστικό προϊόν της σε συγκεκριμένες - ίδιες - αγορές την τελευταία εικοσαετία, η ΚΩΣ έχει ουσιαστικά εξαντλήσει αυτές τις αγορές . </li></ul></ul><ul><ul><li>Την ίδια στιγμή το ίδιο - αναμενόμενο και ουσιαστικά βαρετό πλέον - επικοινωνιακό μήνυμα (ήλιος / θάλασσα / πολιτισμός ) μαζί με την αδυναμία να δημιουργήσουμε νέες τάσεις και δυναμικές στερεί από τη ΚΩ τις προοπτικές που τις αξίζουν. </li></ul></ul><ul><ul><li>Μολονότι οι τιμές στη Κω διατηρούνται σε χαμηλό επίπεδο για είναι ανταγωνιστικές, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση επισκεπτών χαμηλού εισοδήματος , γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το προφίλ του τουριστικού προϊόντος (μείωση της ποιότητας του προϊόντος). </li></ul></ul>Στρατηγικές παραδοχές
 33. 33. <ul><ul><li>Η τουριστική ζήτηση στη ΚΩ συγκροτείται τόσο από Έλληνες όσο και αλλοδαπούς επισκέπτες με σαφή διαφορετικά κριτήρια επιλογής για την διαμονή τους στο νησί είτε για λόγους που σχετίζονται με τα όποια καταναλωτικών πρότυπα είτε για λόγους εισοδηματικού περιορισμού και τιμολόγησης (όπως προκύπτει από διαφορές σε μεταφορικά κόστη και μισθών). </li></ul></ul><ul><ul><li>Με δεδομένο ότι στο νησί το 95% περίπου συγκροτείται από ξένους τουρίστες, η μελλοντική ζήτηση θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συγκυρίες όπου θα επικρατήσουν στο εξωτερικό – κάτι που αποκτά μείζονα σημασία και επιβεβαιώνεται με δραματικό τρόπο στις μέρες μας αναφορικά με τόσο με τη διεθνή κρίση, όσο και με την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και τον τρόπο προβολής της στο εξωτερικό. </li></ul></ul>Στρατηγικές παραδοχές
 34. 34. <ul><li>Τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια οι δυτικές κοινωνίες (βασικός πυρήνας της τουριστικής κίνησης της ΚΩ έχουν εξελιχθεί σε ποικίλα επίπεδα δημιουργώντας νέα καταναλωτικά πρότυπα και ανάγκες για τους όποιους επισκέπτες/τουρίστες, στα οποία ο παραδοσιακός μαζικός τουρισμός δεν μπορεί πλέον να αντεπεξέλθει . Στοιχεία του παγκόσμιου οργανισμού τουρισμού (WTO) αναδεικνύουν με το πλέον σαφή τρόπο ότι οι νέες μορφές τουρισμού (ειδικές και εναλλακτικές) οδηγούν τις εξελίξεις στην τουριστική κίνηση. </li></ul><ul><li>Η ΚΩΣ αποτελεί κατ’ εξοχή προορισμό εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού αφού χαρακτηρίζεται από πλούσια παράκτια οικοσυστήματα αλλά και ιδιαίτερα πολιτισμικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά υψηλής αισθητικής και αξίας . </li></ul><ul><li>Με άξονα την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αλλά και της βιωσιμότητας του κλάδου στο μέλλον, η ΚΩΣ αποτελεί πλατφόρμα ισχυρά αποδοτικής προσέγγισης αγορών που σχετίζονται με : </li></ul><ul><ul><li>τον περιβαλλοντικό / φυσιολατρικό / περιηγητικό τουρισμό </li></ul></ul><ul><ul><li>τον πολιτιστικό / αρχαιολογικό / θρησκευτικό τουρισμό </li></ul></ul><ul><ul><li>τον τουρισμό περιπέτειας / καταδυτικός / αθλητικός </li></ul></ul>Νέες μορφές τουρισμού - ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
 35. 36. <ul><li>Μολονότι το 95% των επισκεπτών είναι ξένοι, παρουσιάζεται μία σαφής αύξηση της εγχώριας κίνησης, προσφέροντας μία σαφή προοπτική αλλά και δικλείδα ασφαλείας. </li></ul><ul><li>Πιο συγκεκριμένα την τελευταία δεκαετία παρουσιάζεται μία αύξηση της τάξης του 28% για τους έλληνες επισκέπτες έναντι 1,2% για τους ξένους. Αυτό βέβαια σχετίζεται τόσο με την οριακή εξάντληση της δυναμικής από τις παραδοσιακές αγορές της Ευρώπης (όπως αναφέραμε και παραπάνω) όσο και με τη σημαντικό αύξηση του επιπέδου στην Ελλάδα που επέτρεψε την αύξηση του εσωτερικού τουρισμού (κάτι που αναμφίβολα θα αλλάξει σημαντικά τα επόμενα χρόνια). </li></ul><ul><li>Σε κάθε περίπτωση και αναφορικά με την επικοινωνιακή στρατηγική της ΚΩ αυτό που ξεχωρίζει είναι η ανάγκη να προσεγγισθούν αποδοτικά και αποτελεσματικά οι χώρες πυρήνες της τουριστικής κίνησης. </li></ul>Οι “ πελάτες ” μας
 36. 37. <ul><li>Πιο συγκεκριμένα : </li></ul><ul><ul><li>Η Γερμανία αποτελεί τον βασικότερο πελάτη της ευρύτερης περιοχής περιοχής με ποσοστό που προσεγγίζει τη μέση τιμή του 30% την περίοδο 1997-2007. </li></ul></ul><ul><ul><li>Το Ηνωμένο Βασίλειο με μέσο όρο του να φτάνει το 21% την ίδια περίοδο αποτελεί εξίσου σημαντικό πόλο προσέλκυσης. </li></ul></ul><ul><ul><li>Αντίστοιχα σημαντική εμφανίζεται η Ιταλία όπου με μερίδιο 1,4 % το 1997 αγγίζει το 11,4% το 2007. </li></ul></ul><ul><ul><li>Σε πολύ καλό επίπεδο κινούνται επίσης οι αγορές της Ολλανδίας, Τσεχίας, Γαλλίας και Πολωνίας. </li></ul></ul><ul><ul><li>Στον αντίποδα της ανάπτυξης βρίσκονται η Αυστρία, η Ελβετία και η Φινλανδία με την πρώτη να σημειώνει πτώση από το 10,3% το 1997 στο 5,4% το 2005. </li></ul></ul>Οι “ πελάτες ” μας
 37. 38. <ul><li>Σε μία περίοδο όπου η ελληνική οικονομία και το σύνολο της κοινωνίας μας καλείται να αντιμετωπίσει δομικές και μνημειώδεις προκλήσεις, θεωρούμε ότι είναι εμφανές από τα παραπάνω ότι η τρέχουσα περίοδος αποτελεί ίσως τη μέγιστη πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό και ειδικότερα για προορισμούς όπως η ΚΩΣ. </li></ul><ul><li>Οι δραματικές εξελίξεις, οι υφιστάμενες διμερείς σχέσεις ιδιαίτερα με τη Γερμανία και την Αγγλία - που αποτελούν και τις πλέον σημαντικές πηγές επισκεπτών - αλλά η αδυναμία της χώρας μας να στηρίξει επικοινωνιακά τόσο της εικόνα της όσο και τον τουρισμό, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης όλων των σχεδιασμών και μελετών. </li></ul><ul><li>Θεωρούμε αναγκαίο να λειτουργήσει ο προτεινόμενος συνδυασμός εναλλακτικής στρατηγικής επιλεκτικής ομαδοποίησης του τουριστικού κεφαλαίου της ΚΩ και λειτουργίας ενός ευέλικτου μηχανισμού επικοινωνίας που θα κεφαλαιοποιήσει κάθε δυνατότητα στοχευμένης προβολής και σφυρηλάτησης σχέσεων. </li></ul><ul><li>Με αυτό τον τρόπο θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το σήμερα και να επικοινωνήσουμε με τους πελάτες μας ξεπερνώντας την τρέχουσα επικαιρότητα και τα όποια ανταγωνιστικά συμφέροντα. </li></ul>Οι “ πελάτες ” μας – ΣΗΜΕΡΑ !
 38. 39. <ul><li>Ο συνδυασμός πλούσιας ιστορίας, φυσικού περιβάλλοντος, άρτιων υποδομών μαζί με μια πλειάδα νέων τουριστικών προτάσεων εναλλακτικού χαρακτήρα όπως προσδιορίσαμε παραπάνω εξασφαλίζει τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου βιώσιμου τουριστικού προϊόντος / «καλαθιού» από προϊόντα, ικανά : </li></ul><ul><ul><li>να ξεπεράσουν λάθη και αστοχίες του παρελθόντος </li></ul></ul><ul><ul><li>να θωρακίσουν τη ΚΩ απέναντι στις σύγχρονες ποικίλες προκλήσεις </li></ul></ul><ul><ul><li>να θέσουν το θεμέλιο λίθο για την αύξηση της τουριστικής κίνησης σε ποσότητα και σε ποιότητα καθώς και την επέκταση τουριστικής περιόδου </li></ul></ul><ul><ul><li>να απεγκλωβίσουν τη ΚΩ από το αδιέξοδο των μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών </li></ul></ul><ul><ul><li>να απαντήσουν στις σύγχρονες απαιτήσεις των ταξιδιωτών για πολυδιάστατες εμπειρίες </li></ul></ul><ul><ul><li>να αντιμετωπίσουν τον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό </li></ul></ul>Η προοπτική του προϊόντος ΚΩΣ
 39. 40. <ul><li>Η φιλοσοφία της διαμόρφωσης «βιώσημου» τουριστικού προϊόντος μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά και πολυδιάστατα οφέλη: </li></ul><ul><ul><li>Βελτίωση της πράσινης απόδοσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (green tourism) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού με έμφαση στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (special interest tourism) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ανάπτυξη μορφών τουρισμού με μικρό οικολογικό αποτύπωμα που διατηρούν την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών (alternative tourism) </li></ul></ul><ul><ul><li>Διαφοροποίηση στο τουριστικό προϊόν </li></ul></ul>Η προοπτική του προϊόντος ΚΩΣ
 40. 41. Η προοπτική του προϊόντος ΚΩΣ Traditional Alternative ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Sun Sea Sand Οικοτουρισμός Πολιτιστικός Φυσικός Αθλητικός ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ Αδιαφορία Υψηλή κατανάλωση ( απομύζηση πόρων ) Υπευθυνότητα Έλλογη χρήση πόρων ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μη-βιώσιμος τουρισμός Πράσινη ανάπτυξη Οικονομικά βιώσιμος τουρισμός
 41. 42. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
 42. 43. <ul><ul><li>Το νησί της ΚΩ αποτελείται από άγνωστα, πολύτιμα και αμόλυντα μικρά «μυστικά», μακριά από το σύγχρονο και πιεστικό τρόπο ζωής αλλά και τα στοιχεία του μαζικού τουρισμού που έχουν κουράσει. </li></ul></ul><ul><ul><li>Είναι επιλογή για ηρεμία, χαλάρωση, γνώση, με αυθεντική, ανυπόκριτη, αρχοντική, ελληνική φιλοξενία μακριά από τα δήθεν, θορυβώδη κοσμοπολίτικα lifestyle </li></ul></ul><ul><ul><li>Είναι επιλογή όπου ο καθένας έχει την ευκαιρία να βρει κάτι που θα τον ολοκληρώσει, από την ομορφιά της φύσης, τον πολιτισμικό πλούτο αλλά και τις συγκινήσεις κάθε αναζωογονητικής δραστηριότητας ή πρόκλησης. </li></ul></ul><ul><ul><li>ΜΥ KOS </li></ul></ul><ul><ul><li>ALL THE MEDITERRANEAN IN ONE ISLAND </li></ul></ul>Η “ δική μας ” ΚΩΣ
 43. 44. <ul><ul><li>Οι υποδομές φιλοξενίας και πρόσβασης των νησιών μαζί με τη φιλοξενία των κατοίκων διασφαλίζουν ότι η ΚΩΣ δεν είναι απλά ένας προορισμός, αλλά μέρος της ζωής των επισκεπτών της. </li></ul></ul><ul><ul><li>Η πατρίδα του Ιπποκράτη, πατέρα της ιατρικής, περιβάλει με τα 112 χιλιόμετρα ακτογραμμής της τα σύνολο σχεδόν των σύγχρονων εναλλακτικών μορφών τουρισμού, ικανών να απαντήσουν στις σύγχρονες απαιτήσεις – αναζητήσεις των ταξιδιωτών . </li></ul></ul>Η “ δική μας ” ΚΩΣ
 44. 45. <ul><ul><li>Άγχος </li></ul></ul><ul><ul><li>Απόδραση καθημερινότητας </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Αλλαγή ρυθμού </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Συναισθηματική επαναφόρτιση </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Επανασύνδεση με άτομα </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ελεγχόμενη αδρεναλίνη μέσω αθλητικών δράσεων </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Αυθεντικότητα </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Τοπικές γεύσεις </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Πραγματικό χρώμα </li></ul></ul></ul>Παράγοντες επιλογής προορισμού
 45. 46. <ul><li>Ελληνική αγορά </li></ul><ul><ul><li>Συνεδριακός τουρισμός </li></ul></ul><ul><ul><li>Θεματικός τουρισμός [Ιπποκράτης] </li></ul></ul><ul><ul><li>Θρησκευτικός τουρισμός [Γάμοι σε εξωτερικά σημεία παραλία, ασκληπιείο] </li></ul></ul><ul><ul><li>Τουρισμός γευσιγνωσίας [οινοποιεία, προϊόντα] </li></ul></ul><ul><li>Διεθνή αγορά </li></ul><ul><ul><li>Γερμανία </li></ul></ul><ul><ul><li>Αγγλία, </li></ul></ul><ul><ul><li>Ρωσία </li></ul></ul><ul><ul><li>Ολλανδία </li></ul></ul><ul><ul><li>Σκανδιναβία </li></ul></ul>Προσδιορίζοντας την ΑΓΟΡΑ
 46. 47. <ul><li>Στα πλαίσια μίας εναλλακτικής – ισχυρά δυναμικής προσέγγισης, η εικόνα της ΚΩ μπορεί να στηριχτεί σε 4 βασικούς πυλώνες: </li></ul><ul><ul><li>ONE TRIP MANY ISLANDS </li></ul></ul><ul><ul><li>Family destination </li></ul></ul><ul><ul><li>Multi theme island </li></ul></ul><ul><ul><li>Medical / science friendly quest </li></ul></ul><ul><ul><li>Eco / explore tourism </li></ul></ul>Προσδιορίζοντας τη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
 47. 48. <ul><li>Οικογενειακός προορισμός με έμφαση στην φιλοξενία για αξιοποίηση των μεσαίων καταλυμάτων </li></ul><ul><ul><li>Φιλικό περιβάλλον των μεσαίων καταλυμάτων </li></ul></ul><ul><ul><li>Ασφάλεια </li></ul></ul><ul><ul><li>Ρηχές παραλίες </li></ul></ul><ul><ul><li>Διασκέδαση και Shopping </li></ul></ul><ul><li>Τουρίστες 3 η ηλικίας </li></ul><ul><ul><li>Αυξημένο ποσοστό στην Ευρώπη </li></ul></ul><ul><ul><li>Ήρεμες διακοπές </li></ul></ul><ul><ul><li>Ήπιες δραστηριότητες ( walking, biking ) </li></ul></ul>FAMILY destination
 48. 49. <ul><li>Η Κως είναι το κεντρικό σημείο για γειτονικούς προορισμούς </li></ul><ul><ul><li>Αποδέσμευση από τη Ρόδο </li></ul></ul><ul><ul><li>Κως: μια μεγάλη γειτονία </li></ul></ul><ul><ul><li>Ισχυροποίηση φυσιογνωμίας </li></ul></ul><ul><ul><li>Προώθηση ημερήσιων εκδρομών </li></ul></ul><ul><ul><li>Δίκτυο ελλιμενισμού με γειτονικά νησιά </li></ul></ul>MULTI THEME island
 49. 50. <ul><li>Συνεδριακός Τουρισμός με έμφαση </li></ul><ul><ul><li>Ιπποκράτη </li></ul></ul><ul><ul><li>Ασκληπιείο </li></ul></ul><ul><li>Δημιουργία Convention bureau για τη διαχείριση των συνεδρίων </li></ul><ul><li>Τιμητική φιλοξενία στους 5 καλύτερους των ιατρικών, φαρμακευτικών, νοσηλευτικών </li></ul><ul><li>Πρόσκληση σε εταιρείες παραγωγής για εξωτερικά γυρίσματα επεισοδίων ιατρικών θεμάτων </li></ul>MEDICAL / SCIENCE friendly quest
 50. 51. <ul><li>Παγκόσμια τάση για οικολογική συμπεριφορά και περιβαλλοντική συνείδηση μέσω της σύνδεσης του τουρισμού με τη βιώσιμη ανάπτυξη. </li></ul><ul><li>Η ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού προσφέρει πλεονεκτήματα </li></ul><ul><ul><li>για την προστασία του περιβάλλοντος </li></ul></ul><ul><ul><li>την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και </li></ul></ul><ul><ul><li>την παραμονή του πληθυσμού σε μία συγκεκριμένη περιοχή </li></ul></ul><ul><li>Κίνητρα προς την κατεύθυνση του πράσινου τουρισμού για τα τουριστικά καταλύματα που </li></ul><ul><ul><li>υιοθετούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας </li></ul></ul><ul><ul><li>εφαρμόζουν ανακύκλωση των απορριμμάτων τους και εξοικονόμηση ενέργειας και νερού και </li></ul></ul><ul><ul><li>προσαρμόζουν την αρχιτεκτονική τους με βάση τα ιδιαίτερα στοιχεία της περιοχής όπου λειτουργούν </li></ul></ul><ul><ul><li>ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕ ΕΝΤΥΠΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ /ΔΡΑΣΕΩΝ </li></ul></ul><ul><li>Η Κως ενισχύει το πράσινο προφίλ της για να αυξήσει ποιοτικά την τουριστική βάση </li></ul>ECO / EXPLORE tourism
 51. 52. <ul><li>Σε μία εποχή όπου η επικοινωνία διαδραματίζει καθοριστικό - ίσως υπερβολικό - ρόλο σε κάθε τομέα της ζωής, ο ρόλος της στην ευρύτερη αγορά του τουρισμού είναι πλέον ξεκάθαρος. </li></ul><ul><li>Αντίστοιχα ξεκάθαρο είναι το γεγονός ότι η τρέχουσα περίοδος και το σύνολο όσων επενεργούν άμεσε και έμμεσα στην τουριστική ανάπτυξη της ΚΩ και μέσω αυτής στη πρόοδο του νησιού, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από τις μέχρι τώρα επικοινωνιακές / διαφημιστικές επιλογές που ακολουθούνται τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια στη χώρα μας. </li></ul><ul><li>Σε αυτό το σύνθετο και υψηλά απαιτητικό περιβάλλον η μπροσούρα (φυλλάδιο) και η συμμετοχή σε εκθέσεις δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τίποτα περισσότερο από … έξοδα. </li></ul><ul><li>Οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε κάθε εργαλείο παρέχει το σύνολο της επικοινωνίας και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία με χειρουργική ειδίκευση και ευέλικτη στρατηγική. </li></ul><ul><ul><li>Με άξονα τα παραπάνω οριοθετείται ένα ευρύ φάσμα στόχων. </li></ul></ul>Η ανάγκη
 52. 53. <ul><li>Η διαμόρφωση ενός μηχανισμού διαρκούς επικοινωνιακής κεφαλαιοποίησης των στοιχείων που διαμορφώνουν τη μοναδική αξία και δυναμική του τουριστικού προϊόντος της ΚΩ. </li></ul><ul><li>ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ –ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ με άξονα </li></ul><ul><li>INNOVATION in KOS </li></ul><ul><li>Η κατά το δυνατό απεξάρτηση από τους διεθνείς ταξιδιωτικούς οργανισμούς ( tour operators) , ώστε να μπορεί η ίδια η ΚΩΣ να ελέγξει την όποια τουριστική ανάπτυξη. </li></ul><ul><li>Η προσέγγιση νέων αγορών είτε στη βάση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά και στο επίπεδο των νέων χωρών, διαμορφώνοντας νέα κανάλια και διόδους επικοινωνίας με στόχο μεγαλύτερα και ποιοτικότερα οικονομικά οφέλη. </li></ul><ul><li>Η παράκαμψη των οικονομικών αδυναμιών και ποιοτικών αστοχιών που διαχρονικά παρουσιάζει η κεντρική διαφημιστική προσέγγιση του ΕΟΤ – ακόμα περισσότερο με τη τρέχουσα αδυναμία σοβαρής επένδυσης στον εν λόγω καταλυτικής σημασίας τομέα. </li></ul><ul><li>Η μείωση των αρνητικών επιδράσεων του προφίλ προορισμού μαζικού τουρισμού. </li></ul>Στρατηγικοί Στόχοι προβολής
 53. 54. <ul><li>Η ανάδειξη της ΚΩ ως το πλέον σημαντικό προορισμό στην εν λόγω περιοχή με άξονα το συνδυασμό πλούσιας ιστορίας, φυσικού περιβάλλοντος, άρτιων υποδομών μαζί με μια ποικιλία ανταγωνιστικών τουριστικών προτάσεων εναλλακτικού χαρακτήρα. </li></ul><ul><li>Η ανάδειξη της ΚΩ σε τουριστικό πόλο έλξης με ποιοτικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της αναξιοποίητης πολιτισμικής και φυσικής κληρονομίας σε αντίθεση με τη τρέχουσα κατεύθυνση των οικονομικών πακέτων (μαζικός τουρισμός χαμηλού επιπέδου). </li></ul><ul><li>Η ανάδειξη της στρατηγικής θέσης του προορισμού αναφορικά με τα υπόλοιπα νησιά των βορείων Δωδεκανήσων (Σάμο , Ικαρία) αλλά και την Τουρκία. </li></ul><ul><li>Η ανάδειξη και προβολή των πολλών «μικρών μυστικών» που κάνουν τη ΚΩ να ξεχωρίζει (από τις θερμές πηγές και την ιστορία, μέχρι τον φυσικό πλούτο, τις υψηλές συνεδριακές εγκαταστάσεις και τόσα άλλα) </li></ul>Επικοινωνιακοί Στόχοι
 54. 55. <ul><li>Η επαναπροσέγγιση μέσα από νέα κανάλια επικοινωνίας με αγορές όπως η Γερμανία, η Αγγλία και οι Σκανδιναβικές χώρες που είτε παρουσιάζουν πτώση , είτε βρίσκονται ανάμεσα σε ευρύτερες τρέχουσες ισορροπίες. </li></ul><ul><li>Η διαμόρφωση εξειδικευμένων μηνυμάτων απαντώντας σε στοιχεία που διαφοροποιούν τις αγορές (προτιμήσεις διαμονής, δράσεων, κουζίνας, κλπ) και μπορούν να αποτελέσουν πεδίο διαφορετικής και αποδοτικότερης προσέγγισης. </li></ul><ul><li>Η κάλυψη αδυναμιών οι οποίες δεν ελέγχονται ουσιαστικά από την ίδια τη ΚΩ και έχουν να κάνουν : </li></ul><ul><ul><ul><li>με τις συνέπειες στην εικόνα του νησιού από την κατά το παρελθόν πολιτική προορισμού μαζικού τουρισμού </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και εικόνα της χώρας μας (που επηρεάζουν τόσο τους έλληνες όσο και τους ξένους επισκέπτες) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>με τις μεταφορές και τις υποδομές-εισόδους της ΚΩ (λιμάνια και αεροδρόμια ) </li></ul></ul></ul>Επικοινωνιακοί Στόχοι
 55. 56. <ul><li>Η εδραίωση μίας νέας-διαφορετικής αντίληψης για τη ΚΩ και για τα χαρακτηριστικά που έχει ως σύγχρονος τουριστικό προορισμός </li></ul><ul><li>Η διαφοροποίηση μέσα από ποιοτικά στοιχεία από τα «άλλα» νησιά των Δωδεκανήσων χωρίς να κινηθεί επιθετικά-ανταγωνιστικά. </li></ul><ul><li>Η διαφοροποίηση μέσα από ποιοτικά στοιχεία από άλλους προορισμούς με συναφή χαρακτηριστικά εντός και εκτός συνόρων. </li></ul><ul><li>Η εδραίωση της ΚΩ στην αντίληψη τω καταναλωτών ότι αποτελεί ελκυστικό τουριστικό προορισμό ανάλογα με εξειδικευμένες καταναλωτικές απαιτήσεις. </li></ul><ul><li>Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου τρόπου επικοινωνίας μέσα από νέα κανάλια ενημέρωσης και διαμόρφωσης τάσεων και επιλογών. </li></ul>Επικοινωνιακοί Στόχοι
 56. 57. <ul><ul><li>Ο επισκέπτης της ΚΩ επιθυμεί να ανακαλύψει τα «μικρά μυστικά» του νησιού με απλό, λιτό, αυθεντικό ελληνικό, τρόπο . </li></ul></ul><ul><ul><li>Λατρεύει τη φύση και θέλει να χαρεί τον ήλιο, την καθαρή θάλασσα αλλά και τις ομορφιές της φύσης, μαζί με τα παραδοσιακά έθιμα και τις γεύσεις του νησιού . </li></ul></ul><ul><ul><li>Θέλει να αποκομίσει εμπειρίες που θα τον συντροφεύσουν καθ’ όλη τη χρονιά και θα τον οδηγήσουν και πάλι στη ΚΩ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Θέλει να γεμίσει το χρόνο των διακοπών του διαβάζοντας βιβλία, επισκεπτόμενος τους αρχαιολογικούς χώρους, τα πολιτιστικά μνημεία, τα πανηγύρια, τα μοναστήρια του νησιού. </li></ul></ul><ul><ul><li>Θέλει να αναζωογονηθεί σωματικά στις θερμές πηγές , να εκτονωθεί σε δραστηριότητες δράσης υψηλής ποιότητας και ενδιαφέροντος και να ηρεμήσει έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί και άλλους προορισμούς, έχοντας ως βάση τη ΚΩ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Αναζητά αυθεντική, ελληνική, νησιώτικη φιλοξενία . </li></ul></ul>Κοινό στόχος – Επισκέπτης
 57. 58. <ul><ul><li>ΕΞΩ ΤΕΡΙΚΟ </li></ul></ul><ul><ul><li>Πρωτεύον </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Τουριστικοί παράγοντες (αγορά : tour operators, travel agents, special media ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Φορείς ειδικών κοινών </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Δευτερεύον </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ΜΜΕ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Διαμορφωτές κοινής γνώμης </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ΜΚΟ </li></ul></ul></ul></ul>Μέσα πρόσβασης στο Κοινό Στόχος <ul><ul><li>ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΟ </li></ul></ul><ul><ul><li>Πρωτεύον </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Τουριστικοί παράγοντες (αγορά: tour operators, travel agents, special media) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Φορείς, σύνδεσμοι, ενώσεις, επιμελητήρια γύρω από τον τουρισμό </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Φορείς ειδικών κοινών </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ΜΜΕ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Δευτερεύον </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ειδικά κοινά </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Διαμορφωτές κοινής γνώμης </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ΜΚΟ </li></ul></ul></ul></ul>
 58. 59. <ul><li>H ΚΩΣ </li></ul><ul><li>αποτελεί πρωταρχική επιλογή </li></ul><ul><li>για τις διακοπές τόσο Ελλήνων, όσο και αλλοδαπών </li></ul><ul><li>καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα από </li></ul><ul><li>εναλλακτικές / ειδικές μορφές τουρισμού, </li></ul><ul><li>προσφέροντας ποικίλες συγκινήσεις, εμπειρίες, δράσεις και υπηρεσίες, </li></ul><ul><li>μέσα από υψηλή τουριστική υποδομή , εμπειρία </li></ul><ul><li>και ευκολία πρόσβασης </li></ul>Positioning
 59. 60. <ul><li>Σταθερό logo τα τελευταία 3 χρόνια </li></ul><ul><ul><li>Δροσερό </li></ul></ul><ul><ul><li>Δυναμικό </li></ul></ul><ul><ul><li>Καλοκαιρινό </li></ul></ul><ul><li>ΠΡΟΤΑΣΗ </li></ul><ul><ul><li>Διατήρηση του υπάρχοντος σήματος </li></ul></ul><ul><ul><li>Αλλαγή του tag line σε </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Simply KOS” </li></ul></ul><ul><ul><li>my KOS </li></ul></ul><ul><ul><li>ALL THE MED IN ONE ISLAND </li></ul></ul><ul><ul><li>Happy KOS </li></ul></ul>Ταυτότητα ΚΩΣ
 60. 61. <ul><ul><li>Όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι στόχοι έχουν ως κοινό παρανομαστή την διαμόρφωση και εδραίωση μία ισχυρής και σύνθετης εικόνας για τη ΚΩ η οποία θα εναλλάσσεται με ευελιξία βάση συγκεκριμένης στρατηγικής , με άξονα τις ειδικές μορφές εναλλακτικού / βιώσιμου τουρισμού και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και τα υπό διαμόρφωση νέα δεδομένα της αγοράς (οικονομική κρίση, ανταγωνισμός, ισορροπίες δυνάμεων, κλπ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Λαμβάνοντας υπόψη μας την τρέχουσα κατάσταση στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας, τα νέα δεδομένα όπως αυτά διαμορφώνονται με την οικονομική κρίση, την τρέχουσα κατάσταση στα Μ.Μ.Ε. αλλά και το τοπίο στο κλάδο της τουρισμού , θεωρούμε ότι η όποια ενέργεια πρέπει να γίνει μέσα από ένα ισχυρό πλαίσιο στρατηγικής, διακριτικής, ποιοτικής και ισορροπημένης επαφής-σφυρηλάτησης σχέσεων. </li></ul></ul>Στρατηγικό πλαίσιο ενεργειών
 61. 62. <ul><li>Σε αυτό το πλαίσιο, μείζονος σημασίας κρίνεται, η ανάπτυξη ενός σύνθετου προγράμματος υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας που θα καλύπτει τους τομείς : </li></ul><ul><ul><li>PUBLIC [ & Μ EDIA ] AFFAIRS </li></ul></ul><ul><ul><li>PUBLIC RELATIONS </li></ul></ul><ul><ul><li>ONLINE ADVERTISING CAMPAIGNS </li></ul></ul><ul><ul><li>TRADITIONAL APPROACH (expos & ads) </li></ul></ul><ul><li>ώστε να διασφαλιστεί η περαιτέρω ενδυνάμωση και θωράκιση της εικόνας και της δυναμικής της ΚΩ ως ο τέταρτος πιο δημοφιλής προορισμός της χώρας μας, καθώς και για η διατήρηση της πλέον αποδοτικής επικοινωνίας με τα όποια ειδικά κοινά στόχους εντός και εκτός συνόρων. </li></ul><ul><ul><li>Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε το ακόλουθο μείγμα υπηρεσιών / ενεργειών επικοινωνίας : </li></ul></ul>Στρατηγικό πλαίσιο ενεργειών
 62. 63. <ul><li>Η εν λόγω κατηγορία δράσεων αποτελεί στρατηγικό όπλο ιδίως σε περίοδους ειδικών συνθηκών όπως η τρέχουσα . Πιο συγκεκριμένα … </li></ul><ul><ul><li>Ανάπτυξη της απαιτούμενης στρατηγικής για την οικοδόμηση και ενίσχυση της φήμης και εικόνας της ΚΩ διαμορφώνοντας την επιθυμητή αντίληψη στα εκάστοτε στρατηγικά κοινά - στόχος. </li></ul></ul><ul><ul><li>ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ . </li></ul></ul><ul><ul><li>Ανάπτυξη των αναγκαίων στρατηγικών σφυρηλάτησης σχέσεων και προγραμμάτων έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης των βασικών συντελεστών ανάπτυξης πολιτικών, λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης τάσεων των ειδικών κοινών στόχων. </li></ul></ul><ul><ul><li>ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΚΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ </li></ul></ul><ul><ul><li>Σφυρηλάτηση σχέσεων με, διπλωματικοί και κοινωνικούς φορείς, και ΜΚΟ). </li></ul></ul><ul><ul><li>ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ + ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Οικοδόμηση συμμαχιών και προγραμμάτων grass-rooting . </li></ul></ul><ul><li>Η εν λόγω κατηγορία δράσεων αποτελεί βασικό κομμάτι των δράσεων τουριστικής προβολής. Έως σήμερα στη χώρα μας κατά κανόνα αξιοποιείται επιδερμικά και χωρίς αντίληψη ποιοτικών παραμέτρων. </li></ul>ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Public Affairs
 63. 64. <ul><li>  Μολονότι η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι οι ενέργειες των δημοσίων σχέσεων λειτουργούν συμπληρωματικά με την διαφήμιση για την επίτευξη του επιθυμητού για τον τουριστικό προορισμό αποτελέσματος, στις μέρες μας η επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες, υψηλά αποδοτικές ενέργειες με ισχυρή σχέση κόστους-απόδοσης, τις έχει αναδείξει σε όπλα αιχμής στην επίτευξη στόχων. </li></ul><ul><li>Τέτοιες δράσεις που προτείνουμε να υλοποιηθούν είναι </li></ul><ul><li>1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ 15/6 εως 5/8 </li></ul><ul><li>2.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΚΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ για ΦΘΗΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ </li></ul><ul><li>ανακοίνωση στις 20-30/6 ου με στόχο την ενημέρωση του κοινού </li></ul><ul><li>3.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ + ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ) </li></ul><ul><li>Αποστολή προσφορών έως 20 Ιουνίου. </li></ul><ul><li>4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CELEBRITIES ΣΤΟ ΝΗΣΙ για δημοσιότητα στο νεανικό κοινό.(6-7 ος ) </li></ul><ul><li>5. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ V </li></ul>ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Public Relations ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010
 64. 65. <ul><ul><li>η δημιουργία σταθερών ετήσιων συσκέψεων /μινι συνεδρίων για θεματικό τουρισμό. </li></ul></ul><ul><ul><li>οι παράλληλες εκδηλώσεις σε πολυσύχναστους χώρους </li></ul></ul><ul><ul><li>οι συνεντεύξεις και άλλες ενέργειες δημοσιοποίησης του τουριστικού προφίλ. </li></ul></ul><ul><ul><li>η διοργάνωση ειδικών ταξιδιών γνωριμίας ή αλλιώς fam trips ξένων και ελλήνων τουριστικών πρακτόρων, δημοσιογράφων και διαμορφωτών τάσεων σε ειδικά κοινά-στόχους </li></ul></ul><ul><ul><li>ΠΡΟΤΑΣΗ 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>1.Σε ΠΡΩΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΩΡΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ (δώρο 2ατομα για 1 εβδομάδα). </li></ul></ul><ul><ul><li>2.ΠΑΤΡΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΡΟΧΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ανθοστολισμένα). </li></ul></ul><ul><ul><li>3. ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΑΣΚΑΛΟ ΑΠΌ ΑΘΗΝΑ) </li></ul></ul><ul><ul><li>4. SERFING EVENT (20 IOYNIOY) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΕΡΦ με ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ ή άλλων διάσημο . </li></ul></ul>ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Public Relations ΠΡΟΤΑΣΗ 2010
 65. 66. <ul><ul><li>ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ισορροπεί ανάμεσα στη διαφήμιση και την έμμεση δημοσιότητα που χρησιμοποιείται πλέον με ποικίλες μεθόδους και παραλλαγές για συγκεκριμένα και ισχυρά αποδοτικά αποτελέσματα. </li></ul></ul><ul><ul><li>ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ θα καταλαμβάνει όλο και περισσότερη μερίδιο από τις παραδοσιακές διαφημίσεις γιατί διαθέτει ένα κομμάτι ενεργητικής προβολής το οποίο και επιζητάτε πλέον από την καταναλωτή, ενώ ακόμα κινείται σε σημαντικά οικονομικότερα επίπεδα επένδυσης. </li></ul></ul><ul><ul><li>ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΌΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ SITE ME DOMAIN VISITKOS.GR </li></ul></ul><ul><ul><li>EK ΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ </li></ul></ul><ul><ul><li>Επίσης μπορεί να δημιουργηθεί εφαρμογή viral ή διαγωνισμός τα οποία κεντρίζουν ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών / χρηστών των site και διεισδύουν με πιο δυναμικό τρόπο στην αντίληψη των κοινών-στόχους. </li></ul></ul><ul><ul><li>Τέλος κρίνεται απαραίτητο να αξιοποιηθούν όλα τα σύγχρονα επικοινωνιακά εργαλεία όπως η αγοράς domains που θα παραπέμπουν στη ΚΩ (ώστε όλα να γυρνάνε στο επίσημο site αλλά και αξιοποίηση των site κοινωνικής δικτύωσης ( facebook, twitter, κλπ). </li></ul></ul>ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Online Advertising Campaigns
 66. 67. <ul><li>Οι διακοπές είναι το πρώτο στοιχείο αναζήτησης των χρηστών στο διαδίκτυο </li></ul>ONLINE ADVERTISING CAMPAIGNS Βασικά Στοιχεία
 67. 68. <ul><li>Η χρήση των media κινείται από τα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας στα online </li></ul>ONLINE ADVERTISING CAMPAIGNS Βασικά Στοιχεία
 68. 69. <ul><li>Ο αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου αυξάνεται συνεχώς [ 1.464.000 χρήστες ] </li></ul>ONLINE ADVERTISING CAMPAIGNS Βασικά Στοιχεία 51 m 578 m 385 m 42 m 248 m 139 m 20 m
 69. 70. <ul><li>Διαρκής αύξηση της χρήσης του internet για το τουρισμό στις χώρες στόχους της ΚΩ </li></ul>ONLINE ADVERTISING CAMPAIGNS Βασικά Στοιχεία ΧΩΡΑ % ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ON LINE Νορβηγία 90,9% Σουηδία 89,2% Δανία 84,2% Φινλανδία 83,5% Ολλανδία 80,1% Αυστρία 72,3% Γερμανία 65.9% Ελλάδα 45,9%
 70. 71. <ul><li>Αποτελεί το ιδανικό εργαλείο προβολής σε περίοδο κρίσης γιατί διαθέτει αμεσότητα και επικεντρώνεται απόλυτα στον στόχο,. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Η διαφήμιση στα ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για την υπενθύμιση του τουριστικού προορισμού και την διατήρηση του μαζικού τουρισμού, όσο και για την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού, που απευθύνονται στο κοινό εκείνο που κινείται περισσότερο αυθόρμητα. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : </li></ul><ul><ul><ul><li>ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Μ ICRO SPOT και δωρεαν προβολή του στην ετ3 και NET με προφαση πολιτιστικές αναφορές. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ σε FREE PRESS  ενισχύει την κίνηση σε περιόδους ύφεσης προβάλλοντας </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ΚΑΙ ΜαγευτιΚ ΟΣ ΚΑΙ Οικογενεια ΚΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ Οικονομι ΚΟΣ προορισμός !! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΚΩ ΙΔΙΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΦΘΗΝΑ ! </li></ul></ul></ul>ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Traditional Approach - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
 71. 72. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Traditional Approach - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Υψηλής αισθητικής καταχωρήσεις Που προβάλουν κρυμμένα μυστικά με το Επιτυχημένο υπάρχον λογότυπο .
 72. 73. <ul><li>Η συμμετοχή σε εκθέσεις και κυρίως σε ειδικές εκθέσεις που πραγματοποιούνται στις μεγάλες τουριστικές αγορές και προσελκύουν όλους σχεδόν τους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς, αποτελεί κατά κανόνα τον βασικό κορμό των δράσεων προβολής των τουριστικών προορισμών – ιδίως στη χώρα μας. </li></ul><ul><li>Κατά το παρελθόν αποτέλεσαν τις μοναδικές δράσεις, ενώ άλλες ενέργειες (π.χ. έντυπα κλπ) γίνονταν αποσπασματικά και χωρίς να συνδέονται με τον βασικό κορμό. Μολονότι οι εκθέσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία ανάλογα με τον στόχο, το κοινό και τα δίκτυα στα οποία απευθύνεται, την εποχή και την περιοχή που γίνονται και τις παράλληλες εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν πανάκια απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. </li></ul><ul><ul><li>Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην μορφή τουρισμού που θα προβάλλεται σε κάθε έκθεση ανάλογα με τις προτιμήσεις των τουριστών που προέρχονται από την κάθε αγορά. </li></ul></ul><ul><ul><li>ΑΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ! </li></ul></ul><ul><ul><li>Βασικά στοιχεία της αποτελεσματικότητας είναι το δημιουργικό κομμάτι της όποιας παρουσίας, οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται, αλλά κυρίως, τα στελέχη που θα αξιοποιήσουν την εκάστοτε παρουσία. </li></ul></ul><ul><ul><li>Τέλος αξίζει να τονιστεί η ανάγκη για σταθερή προσέγγιση αναφορικά με τα μέσα προβολής (έντυπα, banner, κλπ) που αποτυπώνουν και χτίζουν την φυσιογνωμία της ΚΩ σε όλες τις εκθέσεις [Ελλάδα και εξωτερικό] </li></ul></ul>ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Traditional Approach - ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 73. 74. <ul><li>ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ </li></ul><ul><li>Η έκθεση Philoxenia , που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Θεσσαλονίκη, έχει πιο πολύ χαρακτήρα επαγγελματικής έκθεσης, </li></ul><ul><li>Η παρουσία της K Ω θα πρέπει να έχει κύριο άξονα την ενημέρωση των επαγγελματιών του τουρισμού που επισκέπτονται την έκθεση για την τουριστική υποδομή της περιοχής, και θα πρέπει να διοργανώνει πάντα ένα παρτυ. </li></ul><ul><li>ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ </li></ul><ul><li>Οι διεθνείς εκθέσεις καλύπτουν όλες τις αγορές από τις οποίες η ΚΩΣ δέχεται επισκέπτες. Η δύο βασικές εκθέσεις, αυτή του Λονδίνου και αυτή του Βερολίνου, είναι εκθέσεις που αποτελούν παγκόσμια γεγονότα και συγκεντρώνουν τους βασικούς ιθύνοντες του τουρισμού όλου του κόσμου. </li></ul><ul><li>Η ΚΩΣ μπορεί να συμμετέχει στα πλαίσια της συμμετοχής του ΕΟΤ αλλά μπορεί και πρέπει να διοργανώνει και δικές της δράσεις (συνέντευξη τύπου ή εκδήλωση με στόχο την προσέλκυση περισσοτέρων επισκεπτών). </li></ul><ul><li>ΜΠΟΥΦΕΣ ¨Η ΠΑΡΤΥ </li></ul><ul><li>ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ GREEN KOS και ΠΟΔΗΛΑΤΑ / </li></ul><ul><li>Η διεθνής έκθεση του Βερολίνου, ΙΤΒ , συγκεντρώνει κάθε χρόνο τα βλέμματα όλου του τουριστικού κόσμου. Τα τρία τέταρτα των εκθετών είναι διεθνής τουριστικές εταιρίες και προορισμοί. Όπως και οι εκθέτες έτσι και οι επισκέπτες της έκθεσης προέρχονται από όλο το τουριστικό φάσμα. Στόχος της συμμετοχής στην έκθεση είναι η παγκόσμια προώθηση των τουριστικών δυνατοτήτων της ΚΩ. Λόγω της μεγάλης έκτασης της έκθεσης θα πρέπει να δοθεί βάρος στην προετοιμασία της παρουσίας, και στην διοχέτευση συγκεκριμένων δελτίων τύπου προς τους Γερμανούς, αλλά και τους διεθνείς δημοσιογράφους. Η έκταση της έκθεσης ξεπερνά τα 150.000 τ.μ. ενώ οι εκθέτες είναι περίπου 8.000 με περίπου το 20% από την Γερμανία και το υπόλοιπο από όλο τον κόσμο. Οι επαγγελματίες επισκέπτες είναι περίπου 70.000 από 195 χώρες, ενώ οι δημοσιογράφοι ξεπερνούν τις 10.000. </li></ul>ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Traditional Approach - ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 74. 75. ΕΚΘΕΣΕΙΣ <ul><li>ΡΩΣΙΑ –ΠΡΟΒΑΛΟΥΜΕ ΙΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ SPA + ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ </li></ul><ul><li>Η έκθεση ΜΙΤΤ είναι η βασική τουριστική έκθεση της Ρωσίας, που αποτελεί κύρια αγορά στόχο της χώρας μας. Στην έκθεση, που διοργανώνεται εδώ και 10 χρόνια λαμβάνουν μέρος εκθέτες από 106 χώρες καλύπτοντας 36.000 τμ. Η έκθεση προσελκύει 2.500 εκθέτες, το 60% των οποίων από το εξωτερικό. Κατά την διάρκεια της οι τουριστικοί πράκτορες της χώρες επικοινωνούν με τους εκθέτες, ενώ οι 125.000 κοινού που την επισκέπτεται παίρνει αποφάσεις για τις διακοπές και τα ταξίδια τους. Το 70% των επισκεπτών ε

×