Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doelgroepsegmentatie & klantenbeheer

1,710 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Doelgroepsegmentatie & klantenbeheer

 1. 1. Doelgroepsegmentatie en klantenbeheer in de praktijk (verdeel en heers)
 2. 2. Marketingadviesbureau voor ondernemers Marketingadvies MarketingplanMarketing management
 3. 3. Wij richten ons tot alle kmo’s in Vlaanderen. versusWij richten ons tot industriële bedrijven in de metaal-, chemie- en energiesector in Oost- en West- Vlaanderen, waarbij we vooral contact hebben met productieverantwoordelijken en aankopers.
 4. 4. Onze klanten zijn voornamelijk particulieren. versusOnze klanten zijn gezinnen met kinderen, in een straal van 25 km rond de zaak. Om hen te bereiken werken we vaak samen met de verantwoordelijken voornaschoolse opvang in lagere- en middelbare scholen.
 5. 5. HOE BETER UWDOELGROEPSEGMENTATIE, HOEBETER U KUNT COMMUNICEREN.
 6. 6. HOE GEAUTOMATISEERDER UWDOELGROEPSEGMENTATIE, HOEBETER U KUNT COMMUNICEREN.
 7. 7. PROGRAMMA Segmentatiecriteria De link tussen klantensegmenten en klantenbehoeftenTools (software) voor klantenbeheer en database management Adressenverrijking
 8. 8. Segmentatie- criteria
 9. 9. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen?
 10. 10. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen?Volgens regio
 11. 11. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen? Particulier versusVolgens regio professioneel
 12. 12. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen? Particulier versusVolgens regio Volgens geslacht professioneel
 13. 13. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen? Particulier versusVolgens regio Volgens geslacht Volgens leeftijd professioneel
 14. 14. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen? Particulier versus Volgens regio Volgens geslacht Volgens leeftijd professioneelVolgens functie in hetbedrijf of beroep (B2C)
 15. 15. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen? Particulier versus Volgens regio Volgens geslacht Volgens leeftijd professioneel Volgens de grootte van hetVolgens functie in het bedrijf of samenstelling gezinbedrijf of beroep (B2C) (B2C)
 16. 16. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen? Particulier versus Volgens regio Volgens geslacht Volgens leeftijd professioneel Volgens de grootte van hetVolgens functie in het bedrijf of samenstelling gezin Volgens sectorbedrijf of beroep (B2C) (B2C)
 17. 17. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen? Particulier versus Volgens regio Volgens geslacht Volgens leeftijd professioneel Volgens de grootte van hetVolgens functie in het Directe klant versus indirecte bedrijf of samenstelling gezin Volgens sectorbedrijf of beroep (B2C) doelgroep (B2C)
 18. 18. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen? Particulier versus Volgens regio Volgens geslacht Volgens leeftijd professioneel Volgens de grootte van hetVolgens functie in het Directe klant versus indirecte bedrijf of samenstelling gezin Volgens sectorbedrijf of beroep (B2C) doelgroep (B2C) Volgens taal
 19. 19. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen? Particulier versus Volgens regio Volgens geslacht Volgens leeftijd professioneel Volgens de grootte van hetVolgens functie in het Directe klant versus indirecte bedrijf of samenstelling gezin Volgens sectorbedrijf of beroep (B2C) doelgroep (B2C) Volgens plaats in de Volgens taal salescyclus (lead, prospect, suspect, klant)
 20. 20. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen? Particulier versus Volgens regio Volgens geslacht Volgens leeftijd professioneel Volgens de grootte van hetVolgens functie in het Directe klant versus indirecte bedrijf of samenstelling gezin Volgens sectorbedrijf of beroep (B2C) doelgroep (B2C) Volgens plaats in de Volgens koopgedrag & Volgens taal salescyclus (lead, prospect, koophistoriek suspect, klant)
 21. 21. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen? Particulier versus Volgens regio Volgens geslacht Volgens leeftijd professioneel Volgens de grootte van hetVolgens functie in het Directe klant versus indirecte bedrijf of samenstelling gezin Volgens sectorbedrijf of beroep (B2C) doelgroep (B2C) Volgens plaats in de Volgens koopgedrag & Volgens taal salescyclus (lead, prospect, Volgens financiële slagkracht koophistoriek suspect, klant)
 22. 22. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen? Particulier versus Volgens regio Volgens geslacht Volgens leeftijd professioneel Volgens de grootte van het Volgens functie in het Directe klant versus indirecte bedrijf of samenstelling gezin Volgens sector bedrijf of beroep (B2C) doelgroep (B2C) Volgens plaats in de Volgens koopgedrag & Volgens taal salescyclus (lead, prospect, Volgens financiële slagkracht koophistoriek suspect, klant)Volgens vertegenwoordiger of account verantwoordelijke
 23. 23. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen? Particulier versus Volgens regio Volgens geslacht Volgens leeftijd professioneel Volgens de grootte van het Volgens functie in het Directe klant versus indirecte bedrijf of samenstelling gezin Volgens sector bedrijf of beroep (B2C) doelgroep (B2C) Volgens plaats in de Volgens koopgedrag & Volgens taal salescyclus (lead, prospect, Volgens financiële slagkracht koophistoriek suspect, klant)Volgens vertegenwoordiger of Volgens strategisch belang account verantwoordelijke (A/B/C/D-klanten)
 24. 24. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen? Particulier versus Volgens regio Volgens geslacht Volgens leeftijd professioneel Volgens de grootte van het Volgens functie in het Directe klant versus indirecte bedrijf of samenstelling gezin Volgens sector bedrijf of beroep (B2C) doelgroep (B2C) Volgens plaats in de Volgens koopgedrag & Volgens taal salescyclus (lead, prospect, Volgens financiële slagkracht koophistoriek suspect, klant)Volgens vertegenwoordiger of Volgens strategisch belang Volgens toepassing, account verantwoordelijke (A/B/C/D-klanten) liefhebberij of behoefte
 25. 25. Hoe kunnen we klanten in vakjes opdelen? Particulier versus Volgens regio Volgens geslacht Volgens leeftijd professioneel Volgens de grootte van het Volgens functie in het Directe klant versus indirecte bedrijf of samenstelling gezin Volgens sector bedrijf of beroep (B2C) doelgroep (B2C) Volgens plaats in de Volgens koopgedrag & Volgens taal salescyclus (lead, prospect, Volgens financiële slagkracht koophistoriek suspect, klant)Volgens vertegenwoordiger of Volgens strategisch belang Volgens toepassing, Volgens sociale klasse account verantwoordelijke (A/B/C/D-klanten) liefhebberij of behoefte
 26. 26. Hoe wij het doen: segmentatie op bedrijfsniveau (1/3)
 27. 27. Hoe wij het doen: segmentatie op bedrijfsniveau (2/3)
 28. 28. Hoe wij het doen: segmentatie op bedrijfsniveau (3/3)
 29. 29. Subsegmentering van Sector/Marketing&communicatieHoe wij het doen: segmentatie op bedrijfsniveau (3/3)
 30. 30. Hoe wij het doen: segmentatie op persoonsniveau
 31. 31. ONDERNEMERSNETWERKENCONSULTANTS VMACOMMUNICATIESPECIALISTEN Markant Agoria NSZMEDIA Financ. Bedrijven- SOFIA ADECCO adviseurs centraOVERHEID Boekhoud- Sociaal VOKA VKW GENERALI kantoren secret.FILIAALBEDRIJVEN Export- Verzeker. Unizo maatschap ERA adviseurs pijenBEROEPSFEDERATIES Manag. Juridisch Business- Syntra adviseurs DAS adviseurs clubs /SBMONDERWIJS Fiscaal Sales ONDER- adviseurs NEMERS Kluwer C21 adviseurs ASANDERE Marcom Hoge Banken PMO ADVEN- bureaus scholen TURE Internet Copy- Vakbladen Amelior ARGENTA bureaus writers Kwaliteits Confed. Graydon EROV CARDOEN pers Bouw Ex- Bloggers PMV BOSE collega’s Leveran- Mode Innovatie- ciers Unie centra Bedrijven centra Hoe wij het doen: segmentatie van de beïnvloeders rond ondernemers
 32. 32. Voorbeeld B2B sector - Installaties voor industriële bakkerijen
 33. 33. Voorbeeld B2B sector - Installaties voor industriële bakkerijen
 34. 34. Voorbeeld B2C sector - InterieurwinkelEEN TYPE-KLANT VAN ONZE WINKEL HEEFT HET VOLGENDE PROFIEL: WOONT IN EEN STRAAL VAN 25KM ROND GENT IS 40+ ZIT IN SOCIALE KLASSE A, B1 OF B2 IS BEDIENDE, (HOGER) KADERLID, ZELFSTANDIGE OF BEDRIJFSLEIDER (ACTIEF OF GEPENSIONEERD) HEEFT GEVOEL VOOR SCHOONHEID (SMAAK) BESCHIKT OVER VOLDOENDE BUDGET (GEEN PRIJSKOPER) BESTEDEN GRAAG TIJD AAN HUN INTERIEUR, MAAR HEBBEN GEEN TIJD VOOR COÖRDINATIE ZOEKT ADVIES OF (TOTAAL)BEGELEIDING KLANTENBEHOEFTEN ZE WILLEN MET HUN INTERIEUR HET WELZIJNSGEVOEL VERHOGEN (COMFORT) ZE WILLEN ORDE & STRUCTUUR IN HUN WOON- OF WERKOMGEVING (HARMONIE)
 35. 35. Voorbeeld B2C sector - Interieurwinkel (indirecte doelgroep) FAMILIE & VRIENDEN INTERIEUR VASTGOED ARCHITECTEN MAKELAARS INTERIEUR SOCIALE BLOGGERS MAGAZINES MEDIA VAK- BIJLAGEN FEDERATIES DAGBLADEN BUREN- KLANT AUTO- HANDELAARS DEALERS ONDER NEMERS WOON NETWERKEN TV SPORT- SCHILDERS CLUBS KUNST KOKS GALERIJEN SLAAP- CONSULTANTS
 36. 36. Voorbeeld B2B sector - Verkoop industriële producten
 37. 37. Voorbeeld B2C sector - Verkoop piano’s Volgens typeWe delen de volledige doelgroep op in volgende types:• Pianisten• Muziekscholen• Pianodocenten• Pianoverkopers Volgens regioWe delen de volledige doelgroep op in volgende regio’s:• Westhoek, Kust, Zuid-West-Vlaanderen en Midden-West-Vlaanderen voor verhuur, verkoop en stemmen - gericht naar pianisten, muziekscholen & pianodocenten• Vlaanderen (uitgezonderd West-Vlaanderen) voor restauratie & revisie - gericht naar pianoverkopers
 38. 38. WAT DOEN WIJ MET ONZE GEGEVENS? 1. VERWERKEN IN STATISTIEK 2. GERICHTE COMMUNICATIE
 39. 39. Basis voorcommunicatie naar een deelsegment van de totale doelgroep:To do: e-mailing naar 435 coaches en consultants
 40. 40. Basis voorcommunicatie naar een deelsegment van de totale doelgroep: To do:Postkaartmailing naar 1.235 modezaken
 41. 41. Ander voorbeeld van communicatie naar een deelsegment van de totale doelgroep: E-mailing naar 265interieurarchitecten
 42. 42. Ander voorbeeld van communicatie naar een deelsegment van de totale doelgroep: E-mailing naar 90 gezinnen met een communicant (op basis van aankoophistoriek)
 43. 43. Ander voorbeeld van communicatie naar een deelsegment van de totale doelgroep: Postkaartmailingnaar bedrijven uit de bouwsector
 44. 44. Gebruik de link tussenklantensegmenten en klantenbehoeften
 45. 45. HOE BETER UW DOELGROEPSEGMENTATIE EN HOE BETER U DE KLANTENBEHOEFTENVAN ELK SEGMENT KENT, HOE BETER U KUNT COMMUNICEREN.
 46. 46. Voorbeeld B2C sector - Verkoop piano’s De pianist wil in de eerste plaats een goede prijs-kwaliteit verhouding. Die zoekt hij in de eerste plaats bij bekende pianoverkopers waar hij vertrouwen in heeft Wat wil de pianist? omdat de naam bekend is. Daarnaast laat hij zich leiden door het advies van een pianodocent of muziekschool. Tot slot wil de pianist professioneel advies en een correcte begeleiding bij de aankoop van de piano. De muziekschool wil in de eerste plaats de beste prijs-kwaliteit verhouding. Maar Wat wil de ze hebben ook nood aan een professioneel bedrijf waar ze steeds voor elke vraag muziekschool? of probleem terecht kunnen. De pianodocent wil in de eerste plaats een financieel voordeel wanneer hij bij eenWat wil de pianodocent? leerling een bepaald merk of pianoverkoper naar voor schuift. Maar hij staat ook open om van Dries Verhulst bij te leren op vlak van stemmen en restaureren.
 47. 47. Voorbeeld B2C sector - InterieurwinkelEEN TYPE-KLANT VAN ONZE WINKEL HEEFT HET VOLGENDE PROFIEL: WOONT IN EEN STRAAL VAN 25KM ROND GENT IS 40+ ZIT IN SOCIALE KLASSE A, B1 OF B2 IS BEDIENDE, (HOGER) KADERLID, ZELFSTANDIGE OF BEDRIJFSLEIDER (ACTIEF OF GEPENSIONEERD) HEEFT GEVOEL VOOR SCHOONHEID (SMAAK) BESCHIKT OVER VOLDOENDE BUDGET (GEEN PRIJSKOPER) BESTEDEN GRAAG TIJD AAN HUN INTERIEUR, MAAR HEBBEN GEEN TIJD VOOR COÖRDINATIE ZOEKT ADVIES OF (TOTAAL)BEGELEIDING KLANTENBEHOEFTEN ZE WILLEN MET HUN INTERIEUR HET WELZIJNSGEVOEL VERHOGEN (COMFORT) ZE WILLEN ORDE & STRUCTUUR IN HUN WOON- OF WERKOMGEVING (HARMONIE)
 48. 48. Totaalvoorbeeld B2C+B2C sector - Verkoop bootvakanties Doelgroepsegmentatie We richten ons op 50-plussers, die voldoende geld en tijd hebben. DatVolgens leeftijd kunnen zowel mensen in loondienst als zelfstandigen zijn, nog actief of en inkomen gepensioneerd. In de eerste plaats mikken we met ons aanbod op een Engelstalig publiek (USA, UK, Canada en Australië), die zeker interesse hebben in ons aanbod Flanders Fields en Kunststeden. Maar we polsen ook de behoefte op de Russische, Oost-Europese en Duitse markt. Voor deVolgens regio Nederlandse en Belgische markt denken we eerder aan de specifieke doelgroep van cultuurliefhebbers die met de economische crisis iets dichter bij huis willen blijven en toch een unieke ervaring wensen. Ons aanbod kan dan als ‘kortbijvakantie’ - naast bv. de citytrips - een stuk van de taart uitmaken. We moeten een opdeling maken tussen de consument (onze eindklant), en Volgens type reisbureaus die gespecialiseerd zijn in vaarvakanties (Barge Cruises). Ook websites voor vaarvakanties worden als een aparte doelgroep bekeken.
 49. 49. Totaalvoorbeeld B2C+B2C sector - Verkoop bootvakanties Indirecte doelgroepOVERHEID TOERISTISCHE DIENSTEN REIZEN FLANDERS INVESTMENT TRADE NAUTISCHE PROMOTIE BEURZEN BINNENVAART TOERISME NAUTIVSENIOREN VLAANDEREN REIS SENIOREN BUREAUS MAGAZINES 50- SENIOREN REIS PLUSSERS ORGANI- BEURZENNAUTISCH SATIES CON- SENIOREN REISBLOGS GRESSEN BEURZEN REIS REIS WEBSITES MAGAZINES REISBIJLAGEN IN DE MEDIA REIS TV LOKALE BESTEM- MINGEN
 50. 50. Totaalvoorbeeld B2C+B2C sector - Verkoop bootvakanties Klantenbehoeften Wilt u even weg uit de hectische maatschappij waar de druk op de mens steeds groterDe klant (consument) wil wordt? Even niet meer presteren, maar uitrusten en ontspannen? Bij KR-line bieden we een rustige, u een ‘andere’ manier van vakantie waarbij rust en ontspanning centraal staat. Op hetontspannende vakantie water bent u 100% weg uit de mallemolen van het leven, u geniet van de natuur en van alles wat op en rond de boot gebeurt. Carpe diem et festina lente! Houdt u ervan om op vakantie specifieke kennis over de regio, haar geschiedenis ofDe klant (consument) wil haar fauna & flora te verzamelen? Kom dan leren van ons. Wij beschikken voor elke kunst, cultuur en route over gedetailleerde kennis van de streek waar we doorheen varen. Op eengeschiedenis opsnuiven vakantie met KR-line koppelt u steeds het nuttige aan het aangename. Wenst u even de tijd en alles om u heen te vergeten, om er even écht tussenuit te zijn? Dan hoeft een lange, verre vakantie helemaal niet. Integendeel, met eenDe klant (consument) wil kortbijvakantie bent u dicht bij huis, maar toch even helemaal weg. Op onze booteen leuke kortbijvakantie heeft u tijd om te lezen, te zitten en te ontspannen. Of om - van boord - te wandelen en te fietsen. Op enkele dagen word je weer even helemaal opgeladen en krijg je nieuwe inspiratie. Zonder gedoe met lange autoritten of vluchttijden.
 51. 51. Totaalvoorbeeld B2C+B2C sector - Verkoop bootvakanties Klantenbehoeften Wilt u even weg uit de hectische maatschappij waar de druk op de mens steeds groterDe klant (consument) wil wordt? Even niet meer presteren, maar uitrusten en ontspannen? Bij KR-line bieden we een rustige, u een ‘andere’ manier van vakantie waarbij rust en ontspanning centraal staat. Op hetontspannende vakantie water bent u 100% weg uit de mallemolen van het leven, u geniet van de natuur en van alles wat op en rond de boot gebeurt. Carpe diem et festina lente! Houdt u ervan om op vakantie specifieke kennis over de regio, haar geschiedenis ofDe klant (consument) wil haar fauna & flora te verzamelen? Kom dan leren van ons. Wij beschikken voor elke kunst, cultuur en route over gedetailleerde kennis van de streek waar we doorheen varen. Op eengeschiedenis opsnuiven vakantie met KR-line koppelt u steeds het nuttige aan het aangename. Wenst u even de tijd en alles om u heen te vergeten, om er even écht tussenuit te zijn? Dan hoeft een lange, verre vakantie helemaal niet. Integendeel, met eenDe klant (consument) wil kortbijvakantie bent u dicht bij huis, maar toch even helemaal weg. Op onze booteen leuke kortbijvakantie heeft u tijd om te lezen, te zitten en te ontspannen. Of om - van boord - te wandelen en te fietsen. Op enkele dagen word je weer even helemaal opgeladen en krijg je nieuwe inspiratie. Zonder gedoe met lange autoritten of vluchttijden.
 52. 52. Totaalvoorbeeld B2C+B2C sector - Verkoop bootvakanties Structuur van de databaseContactgegevens Type Beïnvloeders Overheid - Toerisme Vlaanderen ConsumentVoornaam: Overheid - Toeristische diensten ReisbureauNaam: Website Overheid - Promotie BinnenvaartBedrijf: Reizen - BlogsFunctie: Reizen - BeurzenAdres: RoutePostcode Reizen - MediaPlaats: Reizen - Congressen Flanders FieldsLand: Kunststeden Nautisch - VerenigingenGeboortedatum: Romantische Leie Nautisch - BeurzenTaal: Bier & Chocolade Senioren - BeurzenTel.: Senioren - MediaGSM: Senioren - OrganisatorenE-mail:
 53. 53. Tools (software) voor klantenbeheer en database management
 54. 54. MEEST VOORKOMENDE SYSTEMEN 1. EXCEL (REKENBLAD) 2. OUTLOOK & ADRESBOEK 3. DATABASE SOFTWARE 4. CRM SOFTWARE 5. KASSASYSTEEM (WINKELIERS) 6. ERP SOFTWARE 7. SECTORGERICHTE SOFTWARE
 55. 55. Excel
 56. 56. Combinatie mailprogramma + adressenboek: Mail & Contacten (Mac)
 57. 57. Database software (onze eerste versie van Filemaker)
 58. 58. Database software (onze huidige versie van Filemaker)
 59. 59. Databasesoftware
 60. 60. Database software(software & diensten)
 61. 61. Database software(software & diensten)
 62. 62. Kassasysteem
 63. 63. CRM software Wat heeft CRM méér dan database software? • Takenplan gekoppeld aan een persoon of bedrijf • E-mail historiek van elke persoon in de database (koppeling met Outlook of Mail) • Documenten die kunnen toegewezen worden aan personen of bedrijven • Opvolging van de salescyclus (offerteopvolging) • Mogelijkheden om volledige rapporten af te drukken • Geïntegreerde agenda
 64. 64. CRMsoftware
 65. 65. CRM software(software & diensten)
 66. 66. CRMsoftware
 67. 67. CRMsoftware
 68. 68. CRMsoftware
 69. 69. CRMsoftware
 70. 70. CRM software,speciaal voor Mac
 71. 71. CRM software,speciaal voor Mac
 72. 72. ERP software Wat heeft ERP méér dan CRM? • Facturatie • Boekhouding • Voorraadbeheer • Projectbeheer • Offertes maken • Aankoop • Planning & workflow • Rapportering • Betalingsopvolging • Business intelligence • HR • ... ERP is ‘business software’.
 73. 73. ERPsoftware
 74. 74. Sectorgerichte software
 75. 75. Sectorgerichte software (apothekers)
 76. 76. Sectorgerichte software (orthopedie)
 77. 77. ADVIES: DOWNLOAD NIET ZOMAARSOFTWARE VAN HET INTERNET. LAAT U BEGELEIDEN DOOR EEN DIENSTENBEDRIJF.
 78. 78. ADVIES: VRAAG VOLDOENDEREFERENTIES IN UW SECTOR.
 79. 79. Hoe verrijk je dedatabase met nieuwe adressen?
 80. 80. Via eenadressenbroker
 81. 81. Via eenadressenbroker
 82. 82. Via eenadressenbroker
 83. 83. De meeste adressenbrokers werken op basisvan NACE-codes (is internationalehandelsbenoeming)
 84. 84. Maar opgelet:sommige landengebruiken andere coderingen (bv. Duitsland)
 85. 85. Via deskresearch in Google
 86. 86. Via deskresearch in LinkedIn
 87. 87. Via de Gouden Gids (ook mogelijkheid om adressenaan te kopen)
 88. 88. Via deskresearch op websites
 89. 89. Via een simpelantwoordformulier op uw eigen website
 90. 90. Via een uitgebreidantwoordformulier op uw eigen website
 91. 91. Via eenantwoordformulier én gratis product op uw eigen website
 92. 92. Via eeninschrijving op een e-nieuwsbrief
 93. 93. Via eeninschrijving op een e-nieuwsbrief
 94. 94. Via eenwebshop
 95. 95. Aan de kassa (vragen!)
 96. 96. Via netwerken op events
 97. 97. Via sms-wedstrijden in advertenties
 98. 98. Via wedstrijdenin advertenties (met coupon)
 99. 99. Via wedstrijden op sociale media(met applicatie)
 100. 100. Via wedstrijden op sociale media(met applicatie)
 101. 101. Via tipgevers- programma
 102. 102. Via tell-a-friend acties
 103. 103. Via partnerships
 104. 104. Via hetorganiseren van events
 105. 105. BESLUITEN
 106. 106. Streef naar een logische segmentatie van uw doelgroep Overdrijf niet met segmentatie: het moet werkbaar en praktisch blijven Kijk verder dan uw doelgroep: vergeet de beïnvloeders niet Gebruik de segmentatiegegevens voor statistiek en gerichte communicatie Spits uw communicatie volledig toe op de behoefte van elk segmentSchrijf de klantenbehoeften duidelijk uit, en pols ernaar bij de klant en prospectOrganiseer desnoods validatiegesprekken om de behoeften beter te leren kennen Kies de - voor uw situatie - meest ideale software Blijf weg van excel, outlook en adressenboeken Behoed u voor teveel toeters en bellen die toch niet gebruikt worden Laat u begeleiden door een lokaal opererend IT-dienstenbedrijf Check hun referenties in uw sector Zet campagnes op om de database consistent te verrijken met nieuwe data
 107. 107. Dank u en ... succes!
 108. 108. Desmyttere MarketingadviesContacteer Peter Desmyttere Kortrijksesteenweg 129 9830 Sint-Martens-Latem T. 09 279 18 82 Diamantlaan 8/329 2200 Herentals T. 014 75 24 14 peter@desmyttere.be www.desmyttere.be

×