SlideShare a Scribd company logo

Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Dan Faktor-faktor Yang Mendorong Perkembangannya

desi_aoi
desi_aoi

Dokumen tersebut membahas sejarah berbagai mazhab fiqh yang berkembang pada abad ke-2 sampai ke-4 Hijriyah. Munculnya berbagai mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dengan pendirinya masing-masing. Dokumen juga menjelaskan dasar-dasar hukum setiap mazhab tersebut.

1 of 10
Download to read offline
M. Abdur Rouf Ali 213-14-162
Nami Puspita Ningrum 213-14-166
Desi Novitasari 213-14-167
Pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad
ke-4 H. Periode ini disebut sebagai periode gemilang
karena fiqh dan ijtihad ulama semakin berkembang.
Pada periode inilah muncul berbagai mazhab,
khususnya mazhab yang empat, yaitu Mazhab Hanafi,
Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali.
Kitab-kitab fiqh pun mulai disusun pada periode
ini, dan pemerintah pun mulai menganut salah satu
mazhab fiqh resmi negara, seperti dalam pemerintahan
Daulah Abbasiyah yang menjadikan fiqh Mazhab
Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan.
Banyaknya imam mujtahid, menyebabkan
timbulnya ajaran-ajaran baru dari mazhab-mazhab yang
ada. Dan berkembangnya masa serta meluasnya daerah
serta semakin canggihnya dunia, maka tidak semua
imam mazhab tersebut solid didalam ajaran-ajarannya,
maka para mujtahid berfatwa dengan ijtihadnya,
sehingga timbulah pada masa ini aliran-aliran mazhab.
Pendiri madzhab ini adalah An-Nu’man bin Zuhdi,
dan lebih dikenal sebagai Imam Abu Hanafi. Beliau
lahir di Kufah tahun 80 H dan wafat tahun150 H
dengan lahirnya Imam Syafi’i R.A. Abu Hanafi adalah
seorang mujtahid yang ahli ibadah. Dalam memperoleh
suatu hukum yang tidak ada dalam nash, kadang-
kadang ulama mazhab ini meninggalkan qaidah qiyas
dan menggunakan qaidah istihsan.
Dasar-dasar Mazhab Hanafi dalam menerapkan hukum
fiqh antara lain:
 Al-Qur’an, merupakan sumber hukum utama yang
tidak perlu diperdebatkan lagi.
 Sunnah, sebagai sumber hukum setelah Al-Qur’an,
tetapi dengan beberapa kualifikasi dalam
penggunaannya.
 Ijma’ sahabat, dalam hal ini ijma’ sahabat lebih
diutamakan daripada pendapat pribadi Abu Hanifah dan
murid-muridnya.
 Qiyas.
 Istihsan.
 Urf
Pendiri mazhab ini adalah Malik bin Anas bin Abu
Amir. Yang terkenal dengan sebutan Imam Malik.
Beliau lahir pada tahun 93 H = 712 M di Madinah.
Beliau terkenal sebagai seorang Ahlulhadits.
Mazhab Maliki adalah kumpulan dari beberapa
pendapat yang berasal dari Imam Malik dan para
penerusnya di masa sesudah beliau meninggal dunia.
Sumber hukum madzhab Maliki:
 Al-Qur’an, sebagaimana imam yang lain, Imam Malik
menempatkan Al-Qur’an sebagai landasan utamanya.
 Sunnah, walaupun sama-sama menggunakan sunnah
sebagaimana imam lainnya tetapi Imam Malik
memiliki konsepsi sendiri.
 Ijma’ sahabat.
 Pendapat individu sahabat.
 Qiyas
 Istislah (maslahat)
 Urf.
Mazhab ini dibangun oleh Imam asy-Syafi’i. Beliau lahir di Gaza
(Palestina) tahun 150 H bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu
Hanifah yang menjadi mazhab pertama. Guru Imam Syafi’i yang pertama
ialah Muslim bin Khalid, seorang mufti di Mekah. Imam Syafi’i sanggup
hafal Al-Qur’an pada usia tujuh tahun.
Mazhab Syafi’i terdiri dari dua macam: Qaul Qadim, yaitu mazhab
yang dibentuk sewaktu hidup di Irak. Qaul Jadid, yaitu mazhab yang
dibentuk sewaktu beliau hidup di Mesir pindah dari Irak.
Dasar-dasar Mazhab Syafi’i dalam mengistinbat hukum syara’ adalah:
Al-Qur’an
As-Sunnah
Al-Ijma’
Khabar Ahad
Al-Qiyas
Al-Istishab
Pemikiran Mazhab Hanbali diawali oleh
Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir di Bagdad
pada tahun 164 H, wafat tahun 241 H.
Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah dalam kitab
I’laamul Muwaaqi’in, prinsip dasar Mazhab
Hanbali adalah sebagai berikut:
Nash Al-Qur’an atau nash hadits
Fatwa sebagian sahabat
Pendapat sebagian sahabat
Hadits mursal atau hadits dhaif
Qiyas
TERIMA KASIH

Recommended

PPT fiqh (sejarah pembentukan empat mahzab dalam fiqh) Kelompok 5
PPT fiqh (sejarah pembentukan empat mahzab dalam fiqh) Kelompok 5PPT fiqh (sejarah pembentukan empat mahzab dalam fiqh) Kelompok 5
PPT fiqh (sejarah pembentukan empat mahzab dalam fiqh) Kelompok 5NavenAbsurd
 
Istihsan, urf, istishab, marsalah mursalah
Istihsan, urf, istishab, marsalah mursalahIstihsan, urf, istishab, marsalah mursalah
Istihsan, urf, istishab, marsalah mursalahrisky13
 
istihsan, istishhab, mashlahah mursalah
istihsan, istishhab, mashlahah mursalahistihsan, istishhab, mashlahah mursalah
istihsan, istishhab, mashlahah mursalahMarhamah Saleh
 
Presentasi Ushul Fiqh (Ta'rif, Tarikh, Mashadir)
Presentasi Ushul Fiqh (Ta'rif, Tarikh, Mashadir)Presentasi Ushul Fiqh (Ta'rif, Tarikh, Mashadir)
Presentasi Ushul Fiqh (Ta'rif, Tarikh, Mashadir)Marhamah Saleh
 
Makalah 'AM dan KHASH (Ulumul Qur'an 2)
Makalah 'AM dan KHASH (Ulumul Qur'an 2)Makalah 'AM dan KHASH (Ulumul Qur'an 2)
Makalah 'AM dan KHASH (Ulumul Qur'an 2)Khusnul Kotimah
 

More Related Content

What's hot

Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan-nya
Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan-nyaPembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan-nya
Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan-nyaHolong Marina Ops
 
Tasyri' syiah khawarij
Tasyri' syiah khawarijTasyri' syiah khawarij
Tasyri' syiah khawarijMarhamah Saleh
 
Pendapat ulama ttg sunnah ijma' qiyas ijtihad
Pendapat ulama ttg sunnah ijma' qiyas ijtihadPendapat ulama ttg sunnah ijma' qiyas ijtihad
Pendapat ulama ttg sunnah ijma' qiyas ijtihadMarhamah Saleh
 
Qiyas-Ushul Fiqh Powerpoint (Miftah'll Everafter)
Qiyas-Ushul Fiqh Powerpoint (Miftah'll Everafter)Qiyas-Ushul Fiqh Powerpoint (Miftah'll Everafter)
Qiyas-Ushul Fiqh Powerpoint (Miftah'll Everafter)Miftah Iqtishoduna
 
Aliran Khawarij
Aliran KhawarijAliran Khawarij
Aliran KhawarijRatih Aini
 
muhkam dan mutasyabih
muhkam dan mutasyabihmuhkam dan mutasyabih
muhkam dan mutasyabihfajriatus sny
 
Istihsan (استحسان)
Istihsan (استحسان)Istihsan (استحسان)
Istihsan (استحسان)Nana Cahmaxcy
 
Fiqih Muamalah - Pengantar Fiqih Muamalah
Fiqih Muamalah - Pengantar Fiqih MuamalahFiqih Muamalah - Pengantar Fiqih Muamalah
Fiqih Muamalah - Pengantar Fiqih MuamalahHaristian Sahroni Putra
 
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaran
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaranPengertian, ruang lingkup fiqh muqaran
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaranMarhamah Saleh
 
Hubungan ilmu kalam dengan filsafat islam
Hubungan ilmu kalam dengan filsafat islamHubungan ilmu kalam dengan filsafat islam
Hubungan ilmu kalam dengan filsafat islamYandra Helira
 
Fiqih jinayah
Fiqih jinayahFiqih jinayah
Fiqih jinayahAzat Net
 
Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1
Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1
Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1Ramadhan, Dicky
 
Tafsir pada masa nabi saw dan sahabat
Tafsir pada masa nabi saw dan sahabatTafsir pada masa nabi saw dan sahabat
Tafsir pada masa nabi saw dan sahabatJumal Ahmad
 
Terminologi hakim, mahkum fih, mahkum 'alaih
Terminologi hakim, mahkum fih, mahkum 'alaihTerminologi hakim, mahkum fih, mahkum 'alaih
Terminologi hakim, mahkum fih, mahkum 'alaihMarhamah Saleh
 
penyimpangan ibnu taimiyah dan muhammad abduh
penyimpangan ibnu taimiyah dan muhammad abduhpenyimpangan ibnu taimiyah dan muhammad abduh
penyimpangan ibnu taimiyah dan muhammad abduhVisnu Candra
 

What's hot (20)

Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan-nya
Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan-nyaPembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan-nya
Pembagian Hadis Berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan-nya
 
Ilmu jarh dan ta'dil
Ilmu jarh dan ta'dilIlmu jarh dan ta'dil
Ilmu jarh dan ta'dil
 
Tasyri' syiah khawarij
Tasyri' syiah khawarijTasyri' syiah khawarij
Tasyri' syiah khawarij
 
Ahlul ra'yi
Ahlul ra'yiAhlul ra'yi
Ahlul ra'yi
 
Pendapat ulama ttg sunnah ijma' qiyas ijtihad
Pendapat ulama ttg sunnah ijma' qiyas ijtihadPendapat ulama ttg sunnah ijma' qiyas ijtihad
Pendapat ulama ttg sunnah ijma' qiyas ijtihad
 
Qiyas-Ushul Fiqh Powerpoint (Miftah'll Everafter)
Qiyas-Ushul Fiqh Powerpoint (Miftah'll Everafter)Qiyas-Ushul Fiqh Powerpoint (Miftah'll Everafter)
Qiyas-Ushul Fiqh Powerpoint (Miftah'll Everafter)
 
Aliran Khawarij
Aliran KhawarijAliran Khawarij
Aliran Khawarij
 
muhkam dan mutasyabih
muhkam dan mutasyabihmuhkam dan mutasyabih
muhkam dan mutasyabih
 
Fawatihus suwar
Fawatihus suwarFawatihus suwar
Fawatihus suwar
 
Istihsan (استحسان)
Istihsan (استحسان)Istihsan (استحسان)
Istihsan (استحسان)
 
Hukum Taklifi Wadh'i
Hukum Taklifi Wadh'iHukum Taklifi Wadh'i
Hukum Taklifi Wadh'i
 
Fiqih Muamalah - Pengantar Fiqih Muamalah
Fiqih Muamalah - Pengantar Fiqih MuamalahFiqih Muamalah - Pengantar Fiqih Muamalah
Fiqih Muamalah - Pengantar Fiqih Muamalah
 
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaran
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaranPengertian, ruang lingkup fiqh muqaran
Pengertian, ruang lingkup fiqh muqaran
 
Hubungan ilmu kalam dengan filsafat islam
Hubungan ilmu kalam dengan filsafat islamHubungan ilmu kalam dengan filsafat islam
Hubungan ilmu kalam dengan filsafat islam
 
Aliran murjiah
Aliran murjiahAliran murjiah
Aliran murjiah
 
Fiqih jinayah
Fiqih jinayahFiqih jinayah
Fiqih jinayah
 
Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1
Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1
Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1
 
Tafsir pada masa nabi saw dan sahabat
Tafsir pada masa nabi saw dan sahabatTafsir pada masa nabi saw dan sahabat
Tafsir pada masa nabi saw dan sahabat
 
Terminologi hakim, mahkum fih, mahkum 'alaih
Terminologi hakim, mahkum fih, mahkum 'alaihTerminologi hakim, mahkum fih, mahkum 'alaih
Terminologi hakim, mahkum fih, mahkum 'alaih
 
penyimpangan ibnu taimiyah dan muhammad abduh
penyimpangan ibnu taimiyah dan muhammad abduhpenyimpangan ibnu taimiyah dan muhammad abduh
penyimpangan ibnu taimiyah dan muhammad abduh
 

Similar to Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Dan Faktor-faktor Yang Mendorong Perkembangannya

PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptxPPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptxOktavia Ningrum
 
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum IslamImam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islamkarina_auliaa
 
Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi
Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomiSejarah peradaban dan pemikiran ekonomi
Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomiAmalia Damayanti
 
1. SEJARAH PERKEMBANGAN USUL FIQH.pptx
1. SEJARAH PERKEMBANGAN USUL FIQH.pptx1. SEJARAH PERKEMBANGAN USUL FIQH.pptx
1. SEJARAH PERKEMBANGAN USUL FIQH.pptxnimalfaiz1
 
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafieBab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafiewmkfirdaus
 
Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)
Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)
Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)wmkfirdaus
 
KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH
 KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH
KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAHannisa arsya wardani
 
Buku fiqih 5 mazhab
Buku fiqih 5 mazhabBuku fiqih 5 mazhab
Buku fiqih 5 mazhabhusayn12
 
Mengenal Kitab Al Umm - Imam Syafie
Mengenal Kitab Al Umm - Imam SyafieMengenal Kitab Al Umm - Imam Syafie
Mengenal Kitab Al Umm - Imam SyafieGua Syed Al Yahya
 
Makalah ushul fiqh ii stain kudus
Makalah ushul fiqh ii stain kudusMakalah ushul fiqh ii stain kudus
Makalah ushul fiqh ii stain kudusKira Distinct
 
Tarikh tasyrik 8
Tarikh tasyrik 8Tarikh tasyrik 8
Tarikh tasyrik 8mas karebet
 
Biografi imam al baghawi
Biografi imam al baghawiBiografi imam al baghawi
Biografi imam al baghawiSidqi Maulana
 
MAKALAH ASWAJA.docx
MAKALAH ASWAJA.docxMAKALAH ASWAJA.docx
MAKALAH ASWAJA.docxAhmadSukronM
 
Tokoh - Tokoh Aswaja Secara Holistik .pdf
Tokoh - Tokoh Aswaja Secara Holistik .pdfTokoh - Tokoh Aswaja Secara Holistik .pdf
Tokoh - Tokoh Aswaja Secara Holistik .pdfZukét Printing
 
Tokoh - Tokoh Aswaja Secara Holistik.docx
Tokoh - Tokoh Aswaja Secara Holistik.docxTokoh - Tokoh Aswaja Secara Holistik.docx
Tokoh - Tokoh Aswaja Secara Holistik.docxZukét Printing
 

Similar to Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Dan Faktor-faktor Yang Mendorong Perkembangannya (20)

Mazhab fiqh
Mazhab fiqhMazhab fiqh
Mazhab fiqh
 
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptxPPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx
PPT STUDI FIQH (Hanafi-Maliki).pptx
 
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum IslamImam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam
Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam
 
Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi
Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomiSejarah peradaban dan pemikiran ekonomi
Sejarah peradaban dan pemikiran ekonomi
 
1. SEJARAH PERKEMBANGAN USUL FIQH.pptx
1. SEJARAH PERKEMBANGAN USUL FIQH.pptx1. SEJARAH PERKEMBANGAN USUL FIQH.pptx
1. SEJARAH PERKEMBANGAN USUL FIQH.pptx
 
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafieBab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
Bab 1 sejarah perkembangan mazhab syafie
 
Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)
Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)
Bab 1 konsep fatwa dalam islam (1)
 
Presentasi fiqih 2
Presentasi fiqih 2Presentasi fiqih 2
Presentasi fiqih 2
 
KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH
 KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH
KONSEP PEMIKIRAN PENDIDIKAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH
 
Buku fiqih 5 mazhab
Buku fiqih 5 mazhabBuku fiqih 5 mazhab
Buku fiqih 5 mazhab
 
Mengenal Kitab Al Umm - Imam Syafie
Mengenal Kitab Al Umm - Imam SyafieMengenal Kitab Al Umm - Imam Syafie
Mengenal Kitab Al Umm - Imam Syafie
 
Makalah ushul fiqh ii stain kudus
Makalah ushul fiqh ii stain kudusMakalah ushul fiqh ii stain kudus
Makalah ushul fiqh ii stain kudus
 
Tarikh tasyrik 8
Tarikh tasyrik 8Tarikh tasyrik 8
Tarikh tasyrik 8
 
Biografi imam al baghawi
Biografi imam al baghawiBiografi imam al baghawi
Biografi imam al baghawi
 
MAKALAH ASWAJA.docx
MAKALAH ASWAJA.docxMAKALAH ASWAJA.docx
MAKALAH ASWAJA.docx
 
Tokoh - Tokoh Aswaja Secara Holistik .pdf
Tokoh - Tokoh Aswaja Secara Holistik .pdfTokoh - Tokoh Aswaja Secara Holistik .pdf
Tokoh - Tokoh Aswaja Secara Holistik .pdf
 
Tokoh - Tokoh Aswaja Secara Holistik.docx
Tokoh - Tokoh Aswaja Secara Holistik.docxTokoh - Tokoh Aswaja Secara Holistik.docx
Tokoh - Tokoh Aswaja Secara Holistik.docx
 
jadi - 1. ASWAJA.pptx
jadi - 1. ASWAJA.pptxjadi - 1. ASWAJA.pptx
jadi - 1. ASWAJA.pptx
 
Pemikiran hukum islam
Pemikiran hukum islamPemikiran hukum islam
Pemikiran hukum islam
 
Pemikiran hukum islam
Pemikiran hukum islamPemikiran hukum islam
Pemikiran hukum islam
 

Recently uploaded

PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...Kanaidi ken
 
MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)
MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)
MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)MohdFirdauzShariff
 
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"SABDA
 
AKSI NYATA PMM REFLEKSI DIRI MERDEKA MENGAJAR
AKSI NYATA PMM REFLEKSI DIRI MERDEKA MENGAJARAKSI NYATA PMM REFLEKSI DIRI MERDEKA MENGAJAR
AKSI NYATA PMM REFLEKSI DIRI MERDEKA MENGAJARFitraRahmadianFatria
 
Branding yang berhasil membuat siapa pun pesaingmu nanti kesulitan menjadi sa...
Branding yang berhasil membuat siapa pun pesaingmu nanti kesulitan menjadi sa...Branding yang berhasil membuat siapa pun pesaingmu nanti kesulitan menjadi sa...
Branding yang berhasil membuat siapa pun pesaingmu nanti kesulitan menjadi sa...Mulyani86
 
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas Interaktif
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas InteraktifModul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas Interaktif
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas InteraktifLIDIADEVEGA4
 
MODUL AJAR FOR 7 GRADE STUDENTS - MY SCHOOL ACTIVITIES
MODUL AJAR FOR 7 GRADE STUDENTS - MY SCHOOL ACTIVITIESMODUL AJAR FOR 7 GRADE STUDENTS - MY SCHOOL ACTIVITIES
MODUL AJAR FOR 7 GRADE STUDENTS - MY SCHOOL ACTIVITIESKangAntok1
 
Aksi Nyata Perencanaan Pembelajaran SD Merumuskan Pemahaman Bermakna.pptx
Aksi Nyata Perencanaan Pembelajaran SD Merumuskan Pemahaman Bermakna.pptxAksi Nyata Perencanaan Pembelajaran SD Merumuskan Pemahaman Bermakna.pptx
Aksi Nyata Perencanaan Pembelajaran SD Merumuskan Pemahaman Bermakna.pptxaswarrasyid1
 
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.Kanaidi ken
 
Interaksi Tradisi Lokal Hindu Budha dan Islam di Indonesia.ppt
Interaksi Tradisi Lokal Hindu Budha dan Islam di Indonesia.pptInteraksi Tradisi Lokal Hindu Budha dan Islam di Indonesia.ppt
Interaksi Tradisi Lokal Hindu Budha dan Islam di Indonesia.pptsuupaardiii
 
Makalah Administrasi Kepegawaian Kelompok 1.pdf
Makalah Administrasi Kepegawaian Kelompok 1.pdfMakalah Administrasi Kepegawaian Kelompok 1.pdf
Makalah Administrasi Kepegawaian Kelompok 1.pdffierlitaamalia
 
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....BAYULAKSONOJAELANE
 
Bahan Tayang Penyusunan SKP Tahun 2024.pdf
Bahan Tayang Penyusunan SKP Tahun 2024.pdfBahan Tayang Penyusunan SKP Tahun 2024.pdf
Bahan Tayang Penyusunan SKP Tahun 2024.pdfaagau43
 
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.ppt
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.pptmateri PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.ppt
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.pptArifRivaldi3
 
5. GAYA PENULISAN DAN TEKNIK PENCERITAAN KESUSASTERAAN KANAK-KANAK (1) (1).pdf
5. GAYA PENULISAN DAN TEKNIK PENCERITAAN KESUSASTERAAN KANAK-KANAK (1) (1).pdf5. GAYA PENULISAN DAN TEKNIK PENCERITAAN KESUSASTERAAN KANAK-KANAK (1) (1).pdf
5. GAYA PENULISAN DAN TEKNIK PENCERITAAN KESUSASTERAAN KANAK-KANAK (1) (1).pdfgipgp21191622
 
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docx
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docxModul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docx
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docxMarsitaAssech2
 
Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aplikasi Wordwall.
Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aplikasi Wordwall.Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aplikasi Wordwall.
Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aplikasi Wordwall.triwahyuniblitar1
 
PPT KOMUNITAS BELAJAR 1 PSP3 DARING.pptx
PPT KOMUNITAS BELAJAR 1 PSP3 DARING.pptxPPT KOMUNITAS BELAJAR 1 PSP3 DARING.pptx
PPT KOMUNITAS BELAJAR 1 PSP3 DARING.pptxroydamanik74
 
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...Kanaidi ken
 

Recently uploaded (20)

PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
 
MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)
MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)
MESYUARAT PENGURUSAN GURU BIL.1 SESI 2024/2025 (PEGAWAI MESRA)
 
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
Materi Kelas Ministry Learning Center "Kehidupan Rasul Paulus"
 
AKSI NYATA PMM REFLEKSI DIRI MERDEKA MENGAJAR
AKSI NYATA PMM REFLEKSI DIRI MERDEKA MENGAJARAKSI NYATA PMM REFLEKSI DIRI MERDEKA MENGAJAR
AKSI NYATA PMM REFLEKSI DIRI MERDEKA MENGAJAR
 
Branding yang berhasil membuat siapa pun pesaingmu nanti kesulitan menjadi sa...
Branding yang berhasil membuat siapa pun pesaingmu nanti kesulitan menjadi sa...Branding yang berhasil membuat siapa pun pesaingmu nanti kesulitan menjadi sa...
Branding yang berhasil membuat siapa pun pesaingmu nanti kesulitan menjadi sa...
 
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas Interaktif
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas InteraktifModul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas Interaktif
Modul Ajar Observasi Dimensi Aktivitas Interaktif
 
Pemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptx
Pemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptxPemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptx
Pemilihan KBLI_Badan Pusat Statistik.pptx
 
MODUL AJAR FOR 7 GRADE STUDENTS - MY SCHOOL ACTIVITIES
MODUL AJAR FOR 7 GRADE STUDENTS - MY SCHOOL ACTIVITIESMODUL AJAR FOR 7 GRADE STUDENTS - MY SCHOOL ACTIVITIES
MODUL AJAR FOR 7 GRADE STUDENTS - MY SCHOOL ACTIVITIES
 
Aksi Nyata Perencanaan Pembelajaran SD Merumuskan Pemahaman Bermakna.pptx
Aksi Nyata Perencanaan Pembelajaran SD Merumuskan Pemahaman Bermakna.pptxAksi Nyata Perencanaan Pembelajaran SD Merumuskan Pemahaman Bermakna.pptx
Aksi Nyata Perencanaan Pembelajaran SD Merumuskan Pemahaman Bermakna.pptx
 
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.
Pelaksanaan WEBINAR_ Bedah Buku _"STRATEGI DIGITAL MARKETING" _ DPW PDPTN JABAR.
 
Interaksi Tradisi Lokal Hindu Budha dan Islam di Indonesia.ppt
Interaksi Tradisi Lokal Hindu Budha dan Islam di Indonesia.pptInteraksi Tradisi Lokal Hindu Budha dan Islam di Indonesia.ppt
Interaksi Tradisi Lokal Hindu Budha dan Islam di Indonesia.ppt
 
Makalah Administrasi Kepegawaian Kelompok 1.pdf
Makalah Administrasi Kepegawaian Kelompok 1.pdfMakalah Administrasi Kepegawaian Kelompok 1.pdf
Makalah Administrasi Kepegawaian Kelompok 1.pdf
 
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....
 
Bahan Tayang Penyusunan SKP Tahun 2024.pdf
Bahan Tayang Penyusunan SKP Tahun 2024.pdfBahan Tayang Penyusunan SKP Tahun 2024.pdf
Bahan Tayang Penyusunan SKP Tahun 2024.pdf
 
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.ppt
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.pptmateri PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.ppt
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.ppt
 
5. GAYA PENULISAN DAN TEKNIK PENCERITAAN KESUSASTERAAN KANAK-KANAK (1) (1).pdf
5. GAYA PENULISAN DAN TEKNIK PENCERITAAN KESUSASTERAAN KANAK-KANAK (1) (1).pdf5. GAYA PENULISAN DAN TEKNIK PENCERITAAN KESUSASTERAAN KANAK-KANAK (1) (1).pdf
5. GAYA PENULISAN DAN TEKNIK PENCERITAAN KESUSASTERAAN KANAK-KANAK (1) (1).pdf
 
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docx
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docxModul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docx
Modul Ajar MTK KLS 5 disiplin postif.docx
 
Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aplikasi Wordwall.
Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aplikasi Wordwall.Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aplikasi Wordwall.
Tingkatkan Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Aplikasi Wordwall.
 
PPT KOMUNITAS BELAJAR 1 PSP3 DARING.pptx
PPT KOMUNITAS BELAJAR 1 PSP3 DARING.pptxPPT KOMUNITAS BELAJAR 1 PSP3 DARING.pptx
PPT KOMUNITAS BELAJAR 1 PSP3 DARING.pptx
 
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
 

Penetapan Hukum Islam Pada Masa Abad Ke 2 H Hingga Pertengahan Abad Ke 4 H Dan Faktor-faktor Yang Mendorong Perkembangannya

 • 1. M. Abdur Rouf Ali 213-14-162 Nami Puspita Ningrum 213-14-166 Desi Novitasari 213-14-167
 • 2. Pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H. Periode ini disebut sebagai periode gemilang karena fiqh dan ijtihad ulama semakin berkembang. Pada periode inilah muncul berbagai mazhab, khususnya mazhab yang empat, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali. Kitab-kitab fiqh pun mulai disusun pada periode ini, dan pemerintah pun mulai menganut salah satu mazhab fiqh resmi negara, seperti dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjadikan fiqh Mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan.
 • 3. Banyaknya imam mujtahid, menyebabkan timbulnya ajaran-ajaran baru dari mazhab-mazhab yang ada. Dan berkembangnya masa serta meluasnya daerah serta semakin canggihnya dunia, maka tidak semua imam mazhab tersebut solid didalam ajaran-ajarannya, maka para mujtahid berfatwa dengan ijtihadnya, sehingga timbulah pada masa ini aliran-aliran mazhab.
 • 4. Pendiri madzhab ini adalah An-Nu’man bin Zuhdi, dan lebih dikenal sebagai Imam Abu Hanafi. Beliau lahir di Kufah tahun 80 H dan wafat tahun150 H dengan lahirnya Imam Syafi’i R.A. Abu Hanafi adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. Dalam memperoleh suatu hukum yang tidak ada dalam nash, kadang- kadang ulama mazhab ini meninggalkan qaidah qiyas dan menggunakan qaidah istihsan.
 • 5. Dasar-dasar Mazhab Hanafi dalam menerapkan hukum fiqh antara lain:  Al-Qur’an, merupakan sumber hukum utama yang tidak perlu diperdebatkan lagi.  Sunnah, sebagai sumber hukum setelah Al-Qur’an, tetapi dengan beberapa kualifikasi dalam penggunaannya.  Ijma’ sahabat, dalam hal ini ijma’ sahabat lebih diutamakan daripada pendapat pribadi Abu Hanifah dan murid-muridnya.  Qiyas.  Istihsan.  Urf
 • 6. Pendiri mazhab ini adalah Malik bin Anas bin Abu Amir. Yang terkenal dengan sebutan Imam Malik. Beliau lahir pada tahun 93 H = 712 M di Madinah. Beliau terkenal sebagai seorang Ahlulhadits. Mazhab Maliki adalah kumpulan dari beberapa pendapat yang berasal dari Imam Malik dan para penerusnya di masa sesudah beliau meninggal dunia.
 • 7. Sumber hukum madzhab Maliki:  Al-Qur’an, sebagaimana imam yang lain, Imam Malik menempatkan Al-Qur’an sebagai landasan utamanya.  Sunnah, walaupun sama-sama menggunakan sunnah sebagaimana imam lainnya tetapi Imam Malik memiliki konsepsi sendiri.  Ijma’ sahabat.  Pendapat individu sahabat.  Qiyas  Istislah (maslahat)  Urf.
 • 8. Mazhab ini dibangun oleh Imam asy-Syafi’i. Beliau lahir di Gaza (Palestina) tahun 150 H bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah yang menjadi mazhab pertama. Guru Imam Syafi’i yang pertama ialah Muslim bin Khalid, seorang mufti di Mekah. Imam Syafi’i sanggup hafal Al-Qur’an pada usia tujuh tahun. Mazhab Syafi’i terdiri dari dua macam: Qaul Qadim, yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu hidup di Irak. Qaul Jadid, yaitu mazhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Mesir pindah dari Irak. Dasar-dasar Mazhab Syafi’i dalam mengistinbat hukum syara’ adalah: Al-Qur’an As-Sunnah Al-Ijma’ Khabar Ahad Al-Qiyas Al-Istishab
 • 9. Pemikiran Mazhab Hanbali diawali oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H, wafat tahun 241 H. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah dalam kitab I’laamul Muwaaqi’in, prinsip dasar Mazhab Hanbali adalah sebagai berikut: Nash Al-Qur’an atau nash hadits Fatwa sebagian sahabat Pendapat sebagian sahabat Hadits mursal atau hadits dhaif Qiyas