üLkemizde NüFus Konu AnlatıMı

30,454 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

üLkemizde NüFus Konu AnlatıMı

 1. 1. Hazırlayan FATİH KARACAN www.ogretmenweb.com II. ÜNİTE ÜLKEMİZDE NÜFUS KONU ANLATIMI
 2. 2. <ul><li>Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. </li></ul><ul><li>Bir yerde yaşayan insan sayısını tespit etmek amacı ile nüfus sayımları yapılır. </li></ul>NÜFUS
 3. 3. <ul><li>1. Nüfusun miktarını, artış hızını, dağılışını öğrenmek. </li></ul><ul><li>2. Nüfusun yapısını </li></ul><ul><li>* Yaş, cinsiyet, eğitim, </li></ul><ul><li>* Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılışını, </li></ul><ul><li>* Kır-kent nüfusunu, İşsizlik oranını, </li></ul><ul><li>* Asker çağındakilerin ve seçmen sayısını öğrenmek gibi sebeplerle sayım yapılır. </li></ul>Nüfus Sayımı Yapılmasının Sebepleri
 4. 4. <ul><li>Nüfus sayımı bir ülkede yasayan insanların belli bir günde sayılması işlemidir. Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. İkincisi 1935 yılında, daha sonra her 5 yılda bir nüfus sayımları yapılmıştır. </li></ul><ul><li>1990 dan sonra alınan kararla her 10 yılda bir sayım yapılacaktı. Ancak 1997 yılında seçmen yaşının düşürülmesinden dolayı tekrar sayım yapıldı. </li></ul><ul><li>En son yapılan 2000 Genel Nüfus sayımına göre nüfusumuz 67.803.927 olmuştur.   </li></ul>TÜRKİYE’DE NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI
 5. 5. 67.803.927 22.10.2000 62.865.574 30.11.1997 56.473.035 21.10.1990 50.664.458 20.10.1985 44.736.957 12.10.1980 40.347.719 26.10.1975 35.605.176 25.10.1970 31.391.421 24.10.1965 27.754.820 23.10.1960 24.064.763 23.10.1955 20.947.188 22.10.1950 18.790.174 21.10.1945 17.820.950 20.10.1940 16.158.018 20.10.1935 13.648.270 20.10.1927 NÜFUS YILLAR
 6. 6. <ul><li>Yıllık nüfus artış hızı 1940-1945 döneminde binde 10.6 ile en düşük seviyede iken 1955-1960 döneminde binde 28.5 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır </li></ul><ul><li>Nüfusumuzun yıllık artış hızı 1960-1985 döneminde önemli bir değişim göstermemiş ancak 1985 yılından sonra hızla azalma sürecine girmiştir. </li></ul><ul><li>Yıllık nüfus artış hızı, 1980-1985 döneminde binde 24.9, 1985-1990 döneminde binde 21.7 iken 1990-2000 döneminde binde 18.3'e düşmüştür </li></ul><ul><li>1945 yılından sonra ilk kez 1990-2000 döneminde nüfus artış hızı binde 20'nin altına düşmüştür. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Türkiye'nin toplam nüfusu 67 803 927 , şehirlerin (il ve ilçe merkezleri) nüfusu 44 006 274, köylerin nüfusu ise 23 797 653'tür. </li></ul><ul><li>1990-2000 döneminde yedi coğrafi bölgenin tamamının nüfusu artmaktadır. Bölgeler arasında en yüksek artış hızı Marmara Bölgesinde , en düşük artış hızı ise Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir. 1990-2000 döneminde Marmara Bölgesinin yıllık nüfus artış hızı binde 26.7 , Karadeniz Bölgesinin yıllık nüfus artış hızı binde 3.6 'dır. </li></ul><ul><li>Ülke genelindeki nüfusun yüzde 26'sının bulunduğu Marmara Bölgesi en fazla nüfusa sahip iken, nüfusun yüzde 9'unun bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi en az nüfusa sahiptir. </li></ul><ul><li>Bölgeler arasında şehir nüfus oranı en fazla olan bölge Marmara Bölgesi iken en az olan bölge Karadeniz Bölgesidir. Marmara Bölgesindeki nüfusun yüzde 79'u, Karadeniz Bölgesindeki nüfusun ise yüzde 49'u şehirlerde bulunmaktadır. </li></ul>2000 NÜFUS SAYIMLARI
 8. 8. <ul><li>İllerin Nüfus Artışı </li></ul><ul><li>Son on yılda 81 ilden 66'sının nüfusu artarken 15'inin nüfusu azalmıştır. Nüfusu azalan iller Artvin, Çorum, Edirne, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Sinop, Sivas, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük ve Kilis'tir. </li></ul><ul><li>81 il içinde nüfus artış hızı en yüksek olan ilk üç il sırasıyla Antalya, Şanlıurfa ve İstanbul'dur. 1990-2000 döneminde Antalya'nın yıllık nüfus artış hızı binde 41.8, Şanlıurfa'nın yıllık nüfus artış hızı binde 36.6 ve İstanbul'un yıllık nüfus artış hızı ise binde 33.1 olarak gerçekleşmiştir. </li></ul><ul><li>81 il içinde nüfus artış hızı en düşük olan ilk üç il sırasıyla Tunceli, Ardahan ve Sinop'dur. 1990-2000 döneminde Tunceli'nin yıllık nüfus artış hızı binde -35.6, Ardahan'ın yıllık nüfus artış hızı binde -20.2 ve Sinop'un yıllık nüfus artış hızı binde -16.2 olarak gerçekleşmiştir. </li></ul>2000 NÜFUS SAYIMLARI
 9. 9. <ul><li>İllerin Nüfus Artışı </li></ul><ul><li>Son on yılda 81 ilden 66'sının nüfusu artarken 15'inin nüfusu azalmıştır. Nüfusu azalan iller Artvin, Çorum, Edirne, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Sinop, Sivas, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük ve Kilis'tir. </li></ul><ul><li>81 il içinde nüfus artış hızı en yüksek olan ilk üç il sırasıyla Antalya, Şanlıurfa ve İstanbul'dur. 1990-2000 döneminde Antalya'nın yıllık nüfus artış hızı binde 41.8, Şanlıurfa'nın yıllık nüfus artış hızı binde 36.6 ve İstanbul'un yıllık nüfus artış hızı ise binde 33.1 olarak gerçekleşmiştir. </li></ul><ul><li>81 il içinde nüfus artış hızı en düşük olan ilk üç il sırasıyla Tunceli, Ardahan ve Sinop'dur. 1990-2000 döneminde Tunceli'nin yıllık nüfus artış hızı binde -35.6, Ardahan'ın yıllık nüfus artış hızı binde -20.2 ve Sinop'un yıllık nüfus artış hızı binde -16.2 olarak gerçekleşmiştir. </li></ul>2000 NÜFUS SAYIMLARI
 10. 10. <ul><li>www.ogretmenweb.com </li></ul>ÖĞRETMEN WEB SOSYAL BİLGİLER KAYNAK CD SETİ 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER CD İÇERİSİNDEKİ ÇALIŞMALARDANDIR.
 11. 11. NÜFUSUN DAĞILIŞI
 12. 12. <ul><li>*** Dünya üzerinde nüfusu en fazla olan kıta Asya, en az olan kıta Avustralya (Okyanusya) kıtasıdır. </li></ul><ul><li>Antarktika kıtasında ise yerleşik hayat yoktur. </li></ul><ul><li>*** Nüfusu en fazla olan bölgemiz Marmara, en az olan bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesidir (1997). </li></ul>
 13. 14. <ul><li>1.İklim: Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur. Yağışların fazla , kışların ılık geçtiği iklim bölgeleri sık nüfusludur. Örnek; kutup bölgeleri , çöl bölgeleri ve Ekvatorda 1000 m. nin altındaki yerler (yüksek nem ve sıcaklıktan) seyrek nüfusludur. </li></ul><ul><li>2.Yer şekilleri: iklim şartları elverişli olsa bile dağlık kesimler seyrek nüfuslanmıştır. Ör. Dünya üzerinde Alp-Himalaya dağları , Yurdumuzda ise Menteşe yöresi, Taşeli platosu, Teke yarımadası Toroslar gibi. </li></ul><ul><li>3.Akarsu: Akarsu çevreleri su imkanı ve verimli tarım alanlarından dolayı sık nüfusludur. Bu genellemeye Ekvatoral bölge akarsuları ( Amazon, Kongo ) ve Kutup iklim bölgesindeki akarsular uymaz. Ekvatoral bölgede yüksek nem ve sıcaklıktan, kutuplarda ise düşük sıcaklıktan dolayı nüfus seyrektir. Sık nüfuslu akarsu havzalarına örnek olarak; İndus, Ganj, Fırat-Dicle, Nil gösterilebilir. </li></ul><ul><li>4.Tarım: Tarımsal faaliyetlerin gelişmiş olduğu yerler sık nüfusludur. Ör. Gediz, Çukurova, Bafra ,Çarşamba gibi. </li></ul><ul><li>5.Sanayi: Sanayi nin gelişmiş olduğu yerler iş imkanından dolayı sık nüfusludur. Ör. İstanbul , Bursa, İzmir, Adana gibi. Dünya üzerinde ise Japonya, Batı Avrupa ülkeleri ve A.B.D’nin doğusu sanayiden dolayı sık nüfusludur. </li></ul>NÜFUSUN DAĞILIŞINDA ETKİLİ FAKTÖRLER
 14. 15. <ul><li>6.Ulaşım: Ulaşımın gelişmiş olduğu yerlerde ticarette geliştiği için sık nüfuslanmıştır. Örnek; Eskişehir, Ankara, Kayseri </li></ul><ul><li>7.Turizm: Turizmin gelişmiş olduğu yerlerde mevsimlik  nüfus artışı görülür. Örnek kıyı bölgelerimizde, Antalya, Marmaris, Bodrum, Alanya yaz döneminde; Bursa-Uludağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes’ te ise kış döneminde nüfus artar. </li></ul><ul><li>8.Yer altı kaynakları: Yer altı kaynaklarının çıkarıldığı ve işlendiği yerler sık nüfusludur. Ör . Zonguldak, Batman, Soma, Ereğli, Karabük, Seydişehir gibi. </li></ul><ul><li>9.Bitki örtüsü: Ormanların sık ve gür olduğu alanlar seyrek nüfuslanmıştır. Örnek Amazon-Kongo Havzaları gibi. </li></ul><ul><li>10.Kara ve Denizlerin Dağılışı: Dünya nüfusunun büyük bir kısmı kuzey yarım kürede ılıman kuşaktadır. Sebebi karaların geniş alan kaplaması. </li></ul><ul><li>*** Bir ülkede nüfusun dağılışı büyük ölçüde iklim ve yer şekillerine bağlı ise o ülke geri kalmış, iklim ve yer şekillerinden bağımsız ise gelişmiş ülkedir. </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Çatalca-Kocaeli, </li></ul><ul><li>Doğu ve Batı Karadeniz kıyıları, </li></ul><ul><li>Ege Bölgesi’nin kıyı ovaları, </li></ul><ul><li>Çukurova </li></ul><ul><li>Amik ovası ile Gaziantep </li></ul><ul><li>***Ülkemizde nüfus dağılışında iklim ve yerşekillerinin etkisi belirgindir. </li></ul>TÜRKİYE’DE SIK NÜFUSLU YERLER
 16. 18. <ul><li>Doğu Anadolu, </li></ul><ul><li>Taşeli Plâtosu, </li></ul><ul><li>Menteşe Yöresi, </li></ul><ul><li>Tuz Gölü çevresi </li></ul><ul><li>Yıldız Dağları, </li></ul><ul><li>Teke, Biga ve Gelibolu yarımadaları </li></ul><ul><li>*** Kıyılar iç kesimlerden sık nüfuslanmıştır. </li></ul><ul><li>*** Yağış dağılışı ile nüfus dağılışı arasında paralellik vardır. </li></ul>TÜRKİYE’DE SEYREK NÜFUSLU YERLER
 17. 24. NÜFUS ARTIŞI
 18. 25. <ul><li>Nüfus artışı doğumların ölümlerden fazla olmasıdır. Ayrıca nüfus artışında dış göçlerde etkilidir. </li></ul><ul><li>Türkiye nüfusunun artmasında en fazla etkili faktörler: </li></ul><ul><li>Doğum oranlarının yüksekliği, </li></ul><ul><li>Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler, </li></ul><ul><li>Beslenme şartlarının iyileşmesi, </li></ul><ul><li>Çocuk ölümlerinin azalması, </li></ul><ul><li>Ortalama insan ömrünün uzaması </li></ul><ul><li>Dış göçler etkilidir. </li></ul>NÜFUS ARTIŞI
 19. 27. <ul><li>Tüketim artar. </li></ul><ul><li>İhracat azalır veya ithalat artar. </li></ul><ul><li>Demografik yatırımlar artar. (Yol, su, elektrik, konut, hastane, okul gibi) </li></ul><ul><li>Kalkınma hızı yavaşlar. </li></ul><ul><li>Kişi başına düşen milli gelir azalır. </li></ul><ul><li>Tasarruflar azalır. </li></ul><ul><li>Konut sıkıntısı olur.Sonuçta gecekondulaşma olur. </li></ul><ul><li>İşsizlik artar. </li></ul><ul><li>İç ve dış göçler artar. </li></ul><ul><li>Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar. </li></ul><ul><li>Çevre sorunları artar. </li></ul>Hızlı Nüfus Artışının Olumsuz Etkileri
 20. 28. <ul><li>*** Bir ülkede milli gelir sürekli olarak artmasına rağmen, kişi başına düşen gelir aynı şekilde artmıyorsa, o ülkede nüfus artış hızı fazladır. </li></ul><ul><li>*** Bir ülkede çalışan nüfusun yaş ortalaması düşük ise , o ülkede doğum oranı yüksektir (nüfus artış hızı fazladır). </li></ul><ul><li>*** Bir yerde nüfusun artması ile iş imkanları arasında bir paralellik varsa, orada nüfus artışında dış göçler etkilidir. </li></ul>
 21. 29. <ul><li>Mal ve hizmetlere talep artar. </li></ul><ul><li>Ülke savunmasına katkısı olur. </li></ul><ul><li>Ekonomide çeşitlilik artar. </li></ul><ul><li>İşçi ücretleri düşer. Dolayısıyla üretim maliyeti azalır. </li></ul>Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Etkileri
 22. 31. <ul><li>Türkiye’de en az nüfus artışı 1940-45 yıllarında olmuştur (% 0 10,59). Sebebi ikinci dünya savaşından dolayı genç nüfusun askerde olması(seferberlik durumu) ve kıtlıktır. </li></ul><ul><li>En fazla nüfus artışı 1955-60 yılları arasında olmuştur (%o 28,58). Sebebi: Savaşların bitmesi, sağlık hizmetlerindeki gelişmeler gösterilebilir. </li></ul>
 23. 32.     18.28 67.803.927 22.10.2000     15.08 62.865.574 30.11.1997 27.865.988 28.607.047 21.71 56.473.035 21.10.1990 24.992.483 25.671.975 24.88 50.664.458 20.10.1985 22.041.595 22.695.362 20.65 44.736.957 12.10.1980 19.602.989 20.744.730 25.01 40.347.719 26.10.1975 17.598.190 18.006.986 25.19 35.605.176 25.10.1970 15.394.457 15.996.964 24.63 31.391.421 24.10.1965 13.590.932 14.163.888 28.53 27.754.820 23.10.1960 11.831.342 12.233.421 27.75 24.064.763 23.10.1955 10.374.631 10.572.557 21.73 20.947.188 22.10.1950 9.343.594 9.446.580 10.59 18.790.174 21.10.1945 8.922.038 8.898.912 19.59 17.820.950 20.10.1940 8.221.248 7.936.770 21.10 16.158.018 20.10.1935 7.084.391 6.563.879 - 13.648.270 20.10.1927 KADIN ERKEK ART. HIZ (bin) NÜFUS YILLAR
 24. 38. NÜFUS YOĞUNLUĞU
 25. 39. <ul><li>Km 2 düşen insan sayısına nüfus yoğunluğu denir. </li></ul><ul><li>Matematik (aritmetik ) nüfus yoğunluğu </li></ul><ul><li>Fizyolojik  nüfus yoğunluğu </li></ul><ul><li>Tarımsal nüfus yoğunluğu </li></ul>NÜFUS YOĞUNLUĞU
 26. 40. <ul><li>Bir yerdeki toplam nüfusun , o yerin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen sayıya, aritmetik nüfus yoğunluğu denir. Nüfus yoğunluğu birim alana (km 2 ) düsen insan sayısını ifade eder. </li></ul><ul><li>*** Bir yerde nüfus ne kadar fazla ve yüzölçüm ne kadar küçükse , aritmetik yoğunluk o nispette artar. </li></ul>1.Aritmetik (Matematik ) nüfus yoğunluğu
 27. 41. TÜRKİYE’DE NÜFUS YOĞUNLUĞU
 28. 43. NÜFUS YOĞUNLUĞU *1997 BÖLGE 36 D.Anadolu 7. 58 Karadeniz 6. 64 iç Anadolu 5. 66 Akdeniz 4. 89 Ege 3. 96 G. Dogu Anadolu 2. 236 Marmara 1.
 29. 45. NÜFUS YOĞUNLUĞU ÜLKE 76 YUNANİSTAN 429 HOLLANDA 6 KAZAKİSTAN 83 AZERBAYCAN 220 ALMANYA 322 JAPONYA 88 TÜRKİYE
 30. 46. <ul><li>Bir yerde, tarımla geçinen nüfusun, tarımsal alana bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna tarımsal nüfus yoğunluğu denir. </li></ul><ul><li>Tarımsal nüfus yoğunluğu, dağlık yerlerde fazla, geniş ovalarda ise düşüktür. </li></ul>2. Tarımsal nüfus yoğunluğu
 31. 47. TARIMSAL YOĞUNLUK 102 91 83 Tarımsal nüfus yoğunluğu tarım arazisinin az ve tarımda çalışan insan sayısının fazla olduğu Doğu Karadeniz’de yüksektir. Rize, Artvin Tarım alanlarının geniş olduğu iç Anadolu, Güney doğu Anadolu’da düşüktür. Şanlıurfa, Konya, Edirne TARIMSAL ALAN TARIMSAL NÜFUS YILLAR 280 000 23 147 000 1990 275 750 25 097 430 1980 154 470 15 702 850 1950
 32. 48. <ul><li>Toplam nüfusun , ekili - dikili alanlara bölünmesiyle ortaya çıkan yoğunluğa fizyolojik nüfus yoğunluğu denir. </li></ul>3. Fizyolojik  nüfus yoğunluğu
 33. 53. NÜFUSUN YAPISI
 34. 54. <ul><li>A- Yaş Yapısı </li></ul><ul><li>1.  Genç nüfus (0-14 )  </li></ul><ul><li>Gelişmiş ülkelerde genç nüfusun oranı azdır. Doğum oranı düşük olduğu için. Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde doğum oranlarının fazlalığından dolayı genç nüfus fazladır. Ülkemizde bu nüfusun (0-14) oranı %36,2 ‘tir. Bu nüfus bağımlı (tüketici) nüfustur. </li></ul><ul><li>2. Yetişkin (Olgun) Nüfus (15-64 yaş) </li></ul><ul><li>Çalışan (etkin ) nüfustur. Gelişmiş ülkelerde bu nüfus fazla iken, diğerlerinde azdır. Ülkemizde bu nüfusun oranı %59,7 dir. </li></ul><ul><li>3. Yaşlı Nüfus(65 +) </li></ul><ul><li>Genç nüfus kadar olmasa da tüketici nüfustur. Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi daha uzun olduğu için bu nüfusun oranı yüksektir. Ülkemizde bu nüfusun oranı %4,1 tür. </li></ul>NÜFUSUN YAPISI
 35. 56. <ul><li>Geri kalmış veya gelişmekte olan ülke. Doğum oranı yüksek olduğundan genç nüfus fazladır. Örnek: İran, Hindistan, Pakistan </li></ul>
 36. 57. <ul><li>Doğumların son yıllarda arttığı gelişmiş ülke bunda doğumların teşviki etkilidir. Örnek:İsveç, İtalya, A.B.D,Almanya gibi </li></ul>
 37. 58. <ul><li>Nüfusu azalan gelişmiş ülke </li></ul><ul><li>Örnek: japonya,Yunanistan gibi </li></ul>
 38. 59. <ul><li>Ülkemizde kadın erkek nüfus genelde birbirine yakındır. Fakat göç alan illerimizde erkek nüfusunda, göç veren illerimizde ise kadın nüfusunda bir fazlalık olmaktadır.   </li></ul>B-Cinsiyet Yapısı I.nolu kent göç vermiştir. Buna karşılık II nolu kent göç almıştır.
 39. 60. 35.10 23.797.653 64.90 44.006.274     18.28 67.803.927 22.10.2000 35.00 21.983.217 65.00 40.882.357     15.08 62.865.574 30.11.1997 40.99 23.146.684 59.01 33.326.351 27.865.988 28.607.047 21.71 56.473.035 21.10.1990 46.97 23.798.701 53.03 26.865.757 24.992.483 25.671.975 24.88 50.664.458 20.10.1985 56.09 25.091.950 43.91 19.645.007 22.041.595 22.695.362 20.65 44.736.957 12.10.1980 58.19 23.478.651 41.81 16.869.068 19.602.989 20.744.730 25.01 40.347.719 26.10.1975 61.55 21.914.075 38.45 13.691.101 17.598.190 18.006.986 25.19 35.605.176 25.10.1970 65.58 20.585.604 34.42 10.805.817 15.394.457 15.996.964 24.63 31.391.421 24.10.1965 68.08 18.895.089 33.69 8.859.731 13.590.932 14.163.888 28.53 27.754.820 23.10.1960 71.21 17.137.420 28.79 6.927.343 11.831.342 12.233.421 27.75 24.064.763 23.10.1955 74.96 15.702.851 25.04 5.244.337 10.374.631 10.572.557 21.73 20.947.188 22.10.1950 75.06 14.103.072 24.94 4.687.102 9.343.594 9.446.580 10.59 18.790.174 21.10.1945 75.61 13.474.701 24.39 4.346.249 8.922.038 8.898.912 19.59 17.820.950 20.10.1940 76.47 12.355.376 23.53 3.802.642 8.221.248 7.936.770 21.10 16.158.018 20.10.1935 75.78 10.342.391 24.22 3.305.879 7.084.391 6.563.879 - 13.648.270 20.10.1927 KÖY NÜFUSU KENT NÜFUSU KADIN ERKEK ART. HIZ (bin) NÜFUS YILLAR
 40. 61. <ul><li>Okuma Yazma seferberlikleri ile okur yazar oranımız %90 lara çıkarılmıştır. Ancak bu oranda üniversite mezunlarını oranı çok azdır. </li></ul>C.  Eğitim Durumu
 41. 62. <ul><li>1927 yılı sayımına göre nüfusumuzun %76 sı köylerde yaşarken, 1990 da bu oran %41 lere düşmüştür. Sebebi köyden kente olan göçlerdir. </li></ul>D. Köy-Kent Nüfusu
 42. 63. 2 881 518 3 255 896 6 137 414 Doğu Anadolu 2 465 483 4 143 136 6 608 619 G.Doğu A nadlu 4 301 747 4 137 466 8 439 213 Karadeniz 3 569 832 8 039 036 11 608 868 İç Anadolu 3 501 802 5 204 203 8 706 005 Akdeniz 3 443 206 5 495 575 8 938 781 Ege 3 634 065 13 730 962 17 365 027 Marmara 23 797 653 44 006 274 67 803 927   Köy Şehir Toplam   2000 GENEL NÜFUS SAYIMI
 43. 65. <ul><li>1927 yılı sayımına göre nüfusun %82 si tarımda çalışırken, 1990 da bu oran %54 e düşmüştür. </li></ul><ul><li>Sebebi, tarım dışı sektörlerin gelişmesidir ( sanayi ve hizmet )  </li></ul>E. Ekonomik Faaliyetlere Göre Durumu
 44. 67. Az gelişmiş ülkelerde; <ul><li>Doğum oranı ve nüfus artış hızı yüksektir. </li></ul><ul><li>Genç nüfusun oranı fazla, yaşlı nüfus oranı azdır. </li></ul><ul><li>Nüfus grafiği geniş tabanlı üçgene benzer. </li></ul><ul><li>Ortalama yasam süresi azdır. </li></ul><ul><li>Çalışan nüfusun yas ortalaması düşük, bağımlı nüfus oranı fazladır. </li></ul><ul><li>Tarım sektöründe çalışan nüfus fazla, hizmet ve sanayi sektöründe çalışan nüfus azdır. </li></ul><ul><li>Nüfusun eğitim seviyesi düşüktür. </li></ul><ul><li>Nüfusun yarısından çoğu, kırsal kesimde yasamaktadır. </li></ul>
 45. 70. Gelişmiş ülkelerde; <ul><li>Doğum oranı ve nüfus artış hızı düşüktür. </li></ul><ul><li>Ortalama yasam süresi fazladır. </li></ul><ul><li>Genç nüfus oranı az, orta ve yaslı nüfus fazladır. </li></ul><ul><li>Nüfus grafiği, tabanı dar, orta kesimi şişkin bir üçgene benzer. </li></ul><ul><li>Çalışan nüfusun yas ortalaması yüksek ve bağımlı nüfus oranı azdır. </li></ul><ul><li>Hizmet ve sanayi sektöründeki çalışan nüfus, tarım sektöründe çalışan nüfustan daha fazladır. </li></ul><ul><li>Nüfusun eğitim seviyesi yüksektir. </li></ul><ul><li>Nüfusun yarısından çoğu, kentte yasamaktadır </li></ul>
 46. 79. GÖÇ
 47. 80. <ul><li>İnsanların, doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına göç denir. </li></ul><ul><li>Göçler ikiye ayrılır. </li></ul><ul><li>İç göç </li></ul><ul><li>Dış Göç </li></ul>GÖÇ
 48. 81. <ul><li>Ülke içerisinde, nüfusun yer değiştirmesine iç göç denir. </li></ul><ul><li>İç göçlerle bir ülkenin toplam nüfusunda değişme olmaz. Sadece, bölgelerin ve illerin nüfusunda artma ya da azalma meydana gelir. </li></ul><ul><li>İç göçler, sürekli ve mevsimlik göçler olmak üzere ikiye ayrılır. </li></ul>1. İÇ GÖÇ
 49. 82. <ul><li> Ülke içerisinde yer değiştiren insanların, göç ettikleri yerlere yerleşmesiyle gerçekleşir. </li></ul><ul><li>Türkiye'de, Cumhuriyetin başlangıcından günümüze kadar, özellikle kırsal alanlardan kentlere doğru hızlı bir göç olayı görülmektedir. </li></ul>1. Sürekli Göçler
 50. 83. <ul><li>Kırsal kesimdeki bazı ailelerin büyük şehirlere, tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlere, yaz turizminin geliştiği yerlere bir müddet çalışmak üzere göç etmeleri ile gerçekleşir. </li></ul><ul><li>Mevsimlik göçlerle Adana, Mersin, Hatay, Aydın, Muğla, Antalya gibi merkezlerde, yaz ile kış mevsimleri arasındaki nüfus miktarlarında önemli değişmeler olmaktadır. </li></ul>2. Mevsimlik Göçler
 51. 84. <ul><li>Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artısı </li></ul><ul><li>Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması </li></ul><ul><li>Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması </li></ul><ul><li>Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması </li></ul><ul><li>Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler </li></ul><ul><li>Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği </li></ul><ul><li>iklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri </li></ul><ul><li>Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı is imkanlarının fazlalığı </li></ul><ul><li>Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı </li></ul>İç göçün nedenleri
 52. 85. <ul><li>Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür. </li></ul><ul><li>Yatırımlar dengesiz dağılır. </li></ul><ul><li>Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir. </li></ul><ul><li>Düzensiz kentleşme görülür. </li></ul><ul><li>Sanayi tesisleri kent içinde kalır. </li></ul><ul><li>Kentlerde konut sıkıntısı çekilir. </li></ul><ul><li>Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir. </li></ul><ul><li>Altyapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür. </li></ul><ul><li>Kentlerde işsiz insanların oranı artar. </li></ul>İç göçlerin sonuçları
 53. 86. <ul><li>Tarımda sulama imkânlarını arttırmak, </li></ul><ul><li>İntansif tarım metodunu geliştirmek, </li></ul><ul><li>Besi ve ahır hayvancılığını geliştirmek ve yaygınlaştırmak, </li></ul><ul><li>Kırsal kesimde eğitim ve sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak, </li></ul><ul><li>Tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi kollarını kırsal alanlara yönlendirmek, </li></ul><ul><li>Kırsal kesimde küçük sanayi kollarını geliştirmek vb. gereklidir. </li></ul>İç göçü önlemek için,
 54. 87. <ul><li>*Türkiye'de iç göç, kırsal kesimde nüfusun artması ve kentlerde sanayileşmeye bağlı olarak, iş bulma imkanlarının gelişmesiyle artış göstermiştir. Dolayısıyla iç göçteki en büyük etken ekonomik sıkıntılardır. </li></ul><ul><li>**İç göç, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerde daha fazla olmaktadır. ***Yüksek oranda göç alan şehirlerin başlıcaları şunlardır: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Ş. Urfa, Antalya, Mersin, Konya, Samsun, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerdir. İç göç, ülkemizde özellikle sanayileşmiş merkezlere daha fazla olmaktadır. </li></ul>
 55. 88. <ul><li>Genellikle genç nüfus göç etmektedir. </li></ul><ul><li>Erkek nüfus , kadından daha fazla göç etmektedir. </li></ul><ul><li>Göç edenlerin çoğu sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaktadır. </li></ul><ul><li>Göç sonucunda kentlerde hızlı nüfus artışı meydana gelmiştir. </li></ul><ul><li>Sanayileşme göçü arttırmaktadır. </li></ul><ul><li>Bölgelerin toplam nüfusu ve nüfus yoğunluğu göçlerle hızla değişmektedir. </li></ul><ul><li>***Türkiye’de kentleşme hızı sanayileşme hızından daha yüksektir. </li></ul>Kırsal kesimden göç edenlerin özellikleri
 56. 89. <ul><li>Göç alan yerin erkek nüfus oranı daha fazladır. </li></ul><ul><li>Göç veren yerin erkek nüfus oranı azdır. </li></ul><ul><li>Örnek; İstanbul göç aldığından erkek nüfus oranı fazla, Rize göç verdiğinden erkek nüfus oranı azdır. </li></ul>UYARI
 57. 90. <ul><li>Bir ülkeden diğer bir ülkeye yapılan göçlere dış göç denir. </li></ul><ul><li>Dış göçlerin baslica nedenleri </li></ul><ul><li>Ekonomik nedenlerle çalışmaya gidilmesi </li></ul><ul><li>Doğal afetler </li></ul><ul><li>Savaşlar </li></ul><ul><li>Etnik nedenler </li></ul><ul><li>Sınırların değişmesi </li></ul><ul><li>Uluslararası anlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi </li></ul>2. DIŞ GÖÇ
 58. 91. <ul><li>Dış göçlerin sonuçları </li></ul><ul><li>Göç alan ülkede nüfus artar , göç veren ülkede ise azalır. </li></ul><ul><li>Ülkeler arasında ekonomik ve kültürel ilişkiler gelişir. </li></ul>
 59. 92. <ul><li>Ülkemize 1923 - 1989 yılları arasında çoğu Balkan ülkelerinden olmak üzere 2,2 milyon göç olmuştur. </li></ul><ul><li>1950'den sonra, basta Almanya olmak üzere yurt dışına isçi gitmeye başlamıştır. Bugün Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, ABD, Avustralya, Libya, S. Arabistan, Kuveyt ve Orta Asya ülkelerinde isçilerimiz bulunmaktadır. Yurt dışındaki nüfusumuz 4 milyonu geçmiştir. </li></ul><ul><li>Türkiye'den yurt dışına göç sonucunda; </li></ul><ul><li>Ülkemize giren isçi dövizi artmıştır. </li></ul><ul><li>Ülke turizminin gelişmesini sağlamıştır. </li></ul><ul><li>Türk ticaretinin yaklaşık % 20 sine kaynak oluşturmuştur. </li></ul><ul><li>Artan nüfusun işsizlik sorununa kısmen çözüm bulunmuştur. </li></ul>DIŞ GÖÇLER VE TÜRKİYE
 60. 93. <ul><li>www.ogretmenweb.com </li></ul>ÖĞRETMEN WEB SOSYAL BİLGİLER KAYNAK CD SETİ 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER CD İÇERİSİNDEKİ ÇALIŞMALARDANDIR.
 61. 94. www.ogretmenweb.com

×