Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OSMANLI DEVLETİ
OSMANLI DEVLET YÖNETİMİ
DİVAN-I HÜMAYUN
DİVAN-I HÜMAYUN’A GENEL BAKIŞ <ul><li>Osmanlı merkez teşkilatının en önemli bölümü Divan-ı hümayun’dur. Osmanlı Devleti’nd...
DİVAN-I HÜMAYUN TOPLANTILARI <ul><li>1475’e yani Fatih  dönemine kadar divana bizzat padişah başkanlık ederdi. Toplantı ...
<ul><li>Fatih’ten itibaren divan haftada 4 gün toplanmaya başladı ve toplantı Cumartesi,Pazar,Pazartesi ve Salı günleri...
İKİNDİ DİVANI <ul><li>Divan toplantılarından sonra Vezir-i azam her gün kendi konağında ikindi vakti divan toplardı ki bun...
GALEBE DİVANI <ul><li>Kapıkulu ocaklarına maaş verilmesi ve elçilerin kabulü dolayısıyla toplanan divana Galebe Divanı a...
AYAK DİVANI <ul><li>Olağanüstü zamanlarda önemli ve acele işlerin görüşülmesi için toplanan divana Ayak Divanı adı veril...
DİVAN-I HÜMAYUN ÜYELERİ <ul><ul><li>VEZİR-İ AZAM </li></ul></ul><ul><ul><li>VEZİRLER(KUBBE ALTI VEZİRLERİ) </li></ul></ul>...
VEZİR-İ AZAM  <ul><li>Devlet işlerinde padişahın mutlak vekili vezir-i azamdır. Padişahın mührünü taşır ve mührün geri al...
VEZİRLER(KUBBEALTI VEZİRLERİ) <ul><li>İlk Osmanlı Divanı’nda tek bir vezir vardı. Daha sonra 1. Murat döneminde vezir sayı...
KAZASKER(KADIASKER) <ul><li>Divanda askeri sınıfa ait şer’i ve hukuki işlere bakardı. İlk kazaskerlik 1362 yılında 1. Mu...
DEFTERDAR <ul><li>Osmanlı Devleti’nin mali işlerinden sorumlu olan kişidir. Devletin gelir ve giderlerini tespit eder ve b...
NİŞANCI <ul><li>Divandaki yazışmalar,tahrir işleri ve tuğra çekme işi nişancıya aittir. Divan üyesi olmasına rağmen vezir ...
KAPTAN-I DERYA <ul><li>16. yüzyıldan itibaren ve vezir rütbesi aldıktan sonra İstanbul’da bulunduğu zamanlarda divan üyesi...
ŞEYHÜLİSLAM <ul><li>Divan toplantılarının daimi üyesi olmakla beraber gerektiğinde alınan kararların İslam uygun olup olma...
YENİÇERİ AĞASI <ul><li>Divan toplantılarına katılmaz ancak divanda alınan kararları yeniçerilere bildirirdi. Divan toplant...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7.Osmanlı Devlet YöNetimi

5,140 views

Published on

Published in: Spiritual

7.Osmanlı Devlet YöNetimi

 1. 1. OSMANLI DEVLETİ
 2. 2. OSMANLI DEVLET YÖNETİMİ
 3. 3. DİVAN-I HÜMAYUN
 4. 4. DİVAN-I HÜMAYUN’A GENEL BAKIŞ <ul><li>Osmanlı merkez teşkilatının en önemli bölümü Divan-ı hümayun’dur. Osmanlı Devleti’nde önemli devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı yüksek merci olan Divan-ı Hümayun bugünkü Bakanlar Kurulu’na benzetilebilir. Divan-ı Hümayun teşkilatı Orhan Bey döneminde kurulmuştur. Divan-ı Hümayun’da imparatorluğa ait siyasi,idari,askeri,örfi,şer’i,adli, mali işler,şikayetler ve davalar görüşülüp ilgililer tarafından tetkik edildikten sonra bir karara bağlanırdı. </li></ul>
 5. 5. DİVAN-I HÜMAYUN TOPLANTILARI <ul><li>1475’e yani Fatih dönemine kadar divana bizzat padişah başkanlık ederdi. Toplantı her gün sabah namazından sonra başlar ve öğleye kadar devam ederdi. </li></ul><ul><li>Fatih 1475 yılından itibaren divan toplantılarına başkanlık etmekten vazgeçti. Divana vezir-i azam başkanlık etmeye başladı. Divanın toplandığı salonun üstünde kafes denilen bir pencere vardı ve padişah bu pencerenin arkasından arzu ettiği takdirde divandakilerin haberi olmadan toplantıları takip edebilirdi. Böylece divan üyeleri toplantı esnasında kendilerini daima padişahın kontrolünde hissederlerdi. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Fatih’ten itibaren divan haftada 4 gün toplanmaya başladı ve toplantı Cumartesi,Pazar,Pazartesi ve Salı günleri yapılırdı. Toplantıdan sonra padişahın huzuruna arza girilirdi. </li></ul><ul><li>17. yüzyılda divan toplantıları haftada 2 güne düşmüştür. 18. yüzyılda ise divan idari bir kurum olarak işlevini kaybetmeye başlamıştır. </li></ul><ul><li>Bu divan toplantılarından başka üç çeşit divan toplantısı daha vardır. Bunlar;İkindi Divanı,Galebe Divanı ve Ayak Divanı’dır. </li></ul>
 7. 7. İKİNDİ DİVANI <ul><li>Divan toplantılarından sonra Vezir-i azam her gün kendi konağında ikindi vakti divan toplardı ki buna İkindi Divanı adı verilirdi. Burada saraydaki divanda bitmeyen işler görüşülür şikayetler dinlenirdi. Padişaha arza gerek görülmeyen konular İkindi Divanı’nda karara varılırdı. 17. yüzyıldan itibaren İkindi Divanı’nın önemi artmış ve önemli birçok konu tartışılır ve görüşülür hale gelmiştir. </li></ul>
 8. 8. GALEBE DİVANI <ul><li>Kapıkulu ocaklarına maaş verilmesi ve elçilerin kabulü dolayısıyla toplanan divana Galebe Divanı adı verilir. Galebe Divanı’na Yeniçeri Ağası kalabalık bir yeniçeri mahiyetiyle gelir ve törenle yemek yenilirdi. Yeniçerilerin herhangi bir sebeple yemek yemeyi ret etmeleri herkesi telaşlandırır ve bir isyandan korkulurdu. </li></ul>
 9. 9. AYAK DİVANI <ul><li>Olağanüstü zamanlarda önemli ve acele işlerin görüşülmesi için toplanan divana Ayak Divanı adı verilirdi. Ayak Divanı sırasında padişahtan başka herkes vezir-i azam ve diğer divan üyeleri ayakta dururlardı. Seferde padişah olmadığı zamanlarda Serdar-ı Ekrem tayin edilen kişinin başkanlığında ordugahta Ayak Divanı toplanırdı. </li></ul>
 10. 10. DİVAN-I HÜMAYUN ÜYELERİ <ul><ul><li>VEZİR-İ AZAM </li></ul></ul><ul><ul><li>VEZİRLER(KUBBE ALTI VEZİRLERİ) </li></ul></ul><ul><ul><li>KAZASKER(KADIASKER) </li></ul></ul><ul><ul><li>DEFTERDAR </li></ul></ul><ul><ul><li>NİŞANCI </li></ul></ul><ul><ul><li>KAPTAN-I DERYA </li></ul></ul><ul><ul><li>ŞEYHÜLİSLAM </li></ul></ul><ul><ul><li>YENİÇERİ AĞASI </li></ul></ul>
 11. 11. VEZİR-İ AZAM <ul><li>Devlet işlerinde padişahın mutlak vekili vezir-i azamdır. Padişahın mührünü taşır ve mührün geri alınması vekaletin sona erdiğini gösterir. Padişahın en büyük yardımcısı olan vezir-i azamın sözü padişahın buyruğu kabul edilirdi. Devletin iç ve dış siyasetini yürütmek ve bununla ilgili politikanın belirlenmesi vezir-i azamın yetkisi altındadır. </li></ul><ul><li>Padişah sefere gitmediği zaman vezir-i azam “Serdar-ı Ekrem” unvanını alırdı ve sefere komutanlık ederdi. </li></ul>
 12. 12. VEZİRLER(KUBBEALTI VEZİRLERİ) <ul><li>İlk Osmanlı Divanı’nda tek bir vezir vardı. Daha sonra 1. Murat döneminde vezir sayısı artınca 1. vezire vezir-i azam denmiştir. Yıldırım Bayezıd döneminde vezir sayısı 3’e Kanuni döneminde ise vezir sayısı 7’ye yükselmiştir. </li></ul><ul><li>Vezirler divan üyesi olarak devlet işlerinde vezir-i azama yardımcı olurlardı. Vezirler yargılama yetkisine sahiptiler ve idam cezası dahil olmak üzere bazı kararlar verebilirlerdi. Ayrıca halkın şikayetlerini dinleyip hüküm verme yetkileri de vardı. </li></ul>
 13. 13. KAZASKER(KADIASKER) <ul><li>Divanda askeri sınıfa ait şer’i ve hukuki işlere bakardı. İlk kazaskerlik 1362 yılında 1. Murat döneminde kurulmuştur. </li></ul><ul><li>Kazaskerin görevi ;müderrislerin ve kadıların atanması,adalet,eğitim ve kültür işlerine bakmaktı. Rumeli ve Anadolu Kazaskeri olmak üzere ikiye ayrılırdı. Rumeli Kazaskeri baş kazaskerdi. Bu makama gelebilmek için devletin en büyük kazası olan İstanbul’un kadılığını yapmak gerekirdi. </li></ul>
 14. 14. DEFTERDAR <ul><li>Osmanlı Devleti’nin mali işlerinden sorumlu olan kişidir. Devletin gelir ve giderlerini tespit eder ve bütçeyi hazırlayıp padişaha sunardı. İlk zamanlarda defterdar sayısı bir iken sonraları mali işlerin artmasından dolayı sayısı ikiye yükselmiştir. Bunlar Anadolu ve Rumeli Defterdarı idi. Rumeli Defterdarı Baş defterdar olup aynı zamanda bütün mali işlerden sorumluydu. </li></ul>
 15. 15. NİŞANCI <ul><li>Divandaki yazışmalar,tahrir işleri ve tuğra çekme işi nişancıya aittir. Divan üyesi olmasına rağmen vezir rütbesinde olmadıkça arz günlerinde padişahın huzuruna giremezdi. </li></ul>
 16. 16. KAPTAN-I DERYA <ul><li>16. yüzyıldan itibaren ve vezir rütbesi aldıktan sonra İstanbul’da bulunduğu zamanlarda divan üyesi olarak toplantılara katılırdı. Donanmanın başkomutanı olarak deniz işlerinden sorumluydu. </li></ul>
 17. 17. ŞEYHÜLİSLAM <ul><li>Divan toplantılarının daimi üyesi olmakla beraber gerektiğinde alınan kararların İslam uygun olup olmadığı konusunda görüşü alınmak üzere divan toplantılarına katılırdı ve verdiği kararlara fetva denirdi. </li></ul>
 18. 18. YENİÇERİ AĞASI <ul><li>Divan toplantılarına katılmaz ancak divanda alınan kararları yeniçerilere bildirirdi. Divan toplantısı olduğu günlerde de yeniçeriler hakkında divana bilgi verirdi. </li></ul>

×