Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
20.Y.Y.’IN BAŞINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU
II.MEŞRUTİYET <ul><ul><ul><li>Tarih : 24 Temmuz 1908 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dönemin Padişahı : II. Abdülhamit...
II. MEŞRUTİYET ‘İN NEDENLERİ <ul><li>İstibdat politikası </li></ul><ul><li>Duyun-ı Umumiye </li></ul><ul><li>Halk isyanı(a...
İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN FAALİYETLERİ <ul><li>1-Jön Türkler’in kurduğu tüm örgütler İttihat ve Terakki Cemiyeti adı...
I. MEŞRUTİYET-II.MEŞRUTİYET <ul><li>Padişah : </li></ul><ul><li>II.Abdülhamid </li></ul><ul><li>Güç: Genç Osmanlılar </li>...
31 MART OLAYI <ul><li>Sebep : II. Meşrutiyet’e tepki </li></ul><ul><li>Olayı Çıkaranlar : Padişah-Ulema </li></ul><ul><li>...
TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) <ul><li>OSMANLI </li></ul><ul><li>DEVLETİ </li></ul><ul><li>İTALYA </li></ul><ul><li>İNGİLT...
SAVAŞIN SEYRİ <ul><li>- Osmanlı Devleti Trablusgarp’a yardım gönderemedi. </li></ul><ul><li>SORU :Yardım gönderilememesin...
UŞİ ANTLAŞMASI (1912) OSMANLI İTALYA <ul><li>Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlar’a verildi. </li></ul><ul><li>Oniki Ada geçi...
I. BALKAN SAVAŞI (1912-1913) <ul><li>-OSMANLI </li></ul><ul><li>DEVLETİ </li></ul><ul><li>-BULGARİSTAN </li></ul><ul><li>...
I. BALKAN SAVAŞI’NIN SONUÇLARI <ul><li>Ortamdan yararlanan Arnavutluk 1913’te bağımsızlığını ilan etti. </li></ul><ul><li>...
II. BALKAN SAVAŞI (1913) SEBEP : Dimyat’a pirince giderken eldeki bulgurdan olmak. <ul><li>BULGARİSTAN </li></ul><ul><li>Y...
BALKAN DEVLETLERİ AÇISINDAN SAVAŞIN SONUÇLARI: <ul><li>1-Bulgaristan yenildi. </li></ul><ul><li>(Osmanlı Devleti bundan fa...
OSMANLI DEVLETİ AÇISINDAN SAVAŞIN SONUÇLARI : <ul><li>1-1913 İSTANBUL ANTLAŞMASI </li></ul><ul><li>Osmanlı-Bulgaristan </l...
I.DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) <ul><li>ALMANYA </li></ul><ul><li>AVUSTURYA-MACARİSTAN </li></ul><ul><li>İTALYA </li></ul><ul><...
Alman İmparatoru II.Wilhelm; Osmanlı Padişahı 5.Mehmet Reşat;Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph
I.DÜNYA SAVAŞI’NIN SEBEPLERİ <ul><li>Almanya’nın sömürge arayışı </li></ul><ul><li>İtalya’nın sömürge arayışı </li></ul><u...
Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand’ın bir Sırp genci tarafından vurulması.
OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞA GİRMEK İSTEMESİNİN NEDENLERİ <ul><li>Kaybedilen toprakları geri alma </li></ul><ul><li>Enver Pa...
ALMANYA’NIN OSMANLI’YI SAVAŞA SOKMAK İSTEMESİNİN NEDENLERİ <ul><li>Osmanlı’nın jeopolitik konumundan yararlanmak </li></ul...
YAVUZ ZIRHLISI
CEPHELER -Kafkasya : Osmanlı Rusya -Çanakkale: Osmanlı İngiltere Fransa -Kanal: Osmanlı Almanya İngiltere -Suriye-Filisti...
ÇANAKKALE ZAFERİ (18 MART 1915) <ul><li>-Çanakkale Cephesinin açılma nedenleri : </li></ul><ul><li>1-Rusya’da iç karışıkl...
İtilaf Devletleri’nin Durumu : <ul><li>-Boğazlardan geçemediler. </li></ul><ul><li>-Gelibolu Yarımadası’na asker çıkardıla...
Fransız Zırhlısının Batışı
ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN SONUÇLARI <ul><li>İngiltere ve Fransa yenildi. </li></ul><ul><li>Rusya’da Bolşevik ihtilali çıktı.Çar...
GİZLİ ANTLAŞMALAR <ul><li>-1916 Sykes Picot </li></ul><ul><li>İngiltere </li></ul><ul><li>Fransa </li></ul><ul><li>Rusya <...
“ İstiyorsanız uslu durun” (İngilizcede Turkey “Hindi” anlamına geliyor)
I.DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI <ul><li>İttifak Devletleri yenildi. </li></ul><ul><li>İmparatorluklar parçalandı.Avrupa tablo...
I.DÜNYA SAVAŞI’NDAN ÖNCE AVRUPA
I. DÜNYA SAVAŞI’NDAN SONRA AVRUPA
İTTİFAK DEVLETLERİ’NİN SAVAŞI KAYBETME SEBEPLERİ <ul><li>Hem Osmanlı hem de Almanya’nın deniz gücü yetersizliği. </li></ul...
WİLSON İLKELERİ <ul><li>Yenen Devletler yenilenlerden toprak almayacak. </li></ul><ul><li>Yenilen devletler savaş tazminat...
ANTLAŞMALAR <ul><li>1-Versay Antlaşması : </li></ul><ul><li>- Tarih : 28 Haziran 1919 </li></ul><ul><li>-İmzalayanlar :Al...
2-Sen Jermen Antlaşması : <ul><li>-Tarih : 10 Eylül 1919 </li></ul><ul><li>-İmzalayanlar :Avusturta-Macaristan İmparatorl...
3-Nöyyi Antlaşması : <ul><li>- Tarih : 27 Kasım 1919 </li></ul><ul><li>-İmzalayanlar :Bulgaristan-İtilaf Devletleri </li><...
4-Triyanon Antlaşması : <ul><li>- Tarih : 4 Haziran 1920 </li></ul><ul><li>-İmzalayanlar :Macaristan-İtilaf Devletleri </l...
5-Sevr Antlaşması <ul><li>-Tarih : 10 Ağustos 1920 </li></ul><ul><li>-Osmanlı Devleti’ne imzalatılmak istendi.Ancak hiçbir...
SORULAR 1-Meşrutiyet ne demektir ? 2-II.Meşrutiyet’in nedenleri nelerdir ? 3-II.Meşrutiyet nasıl ilan edilmiştir? 4-I.Meşr...
7-II.Balkan Savaşı ‘nı değerlendirin. 8-Balkan Savaşları’nın Osmanlı Devletine etkisi ne olmuştur? 9-I.Dünya Savaşı’ndaki ...
13-Çanakkale Savaşı deyince ilk olarak aklınıza neler geliyor_ 14-Gizli Antlaşmalar nelerdir?Bu antlaşmalar uygulansaydı g...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20.YüZ. Osm. Ve 1.DüNya Sav.Slayt

16,108 views

Published on

Published in: Business, Technology

20.YüZ. Osm. Ve 1.DüNya Sav.Slayt

 1. 1. 20.Y.Y.’IN BAŞINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU
 2. 2. II.MEŞRUTİYET <ul><ul><ul><li>Tarih : 24 Temmuz 1908 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dönemin Padişahı : II. Abdülhamit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etkin Grup : Jön Türkler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meşrutiyeti Getiren Cemiyet : İttihat ve Terakki Cemiyeti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cemiyetin Kurulduğu Merkezler : Selanik,Paris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cemiyetin Amacı : Meşrutiyet Yönetimi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Düşünce Akımı :Türkçülük </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anayasa : Kanun-ı Esasi </li></ul></ul></ul>
 3. 3. II. MEŞRUTİYET ‘İN NEDENLERİ <ul><li>İstibdat politikası </li></ul><ul><li>Duyun-ı Umumiye </li></ul><ul><li>Halk isyanı(ağır vergi) </li></ul><ul><li>Azınlıkların isyanı </li></ul><ul><li>Genç Osmanlıların affedilip dönmeleri </li></ul><ul><li>1905 Rus-Japon Savaşı </li></ul><ul><li>Reval Konferansı </li></ul><ul><li>1905 Rus Devrimi </li></ul>
 4. 4. İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN FAALİYETLERİ <ul><li>1-Jön Türkler’in kurduğu tüm örgütler İttihat ve Terakki Cemiyeti adı altında birleşti. </li></ul><ul><li>2-1907’deki kongrede eylemler belirlendi. </li></ul><ul><li>3-ihtilal askeri karakterde olacaktı. </li></ul><ul><li>4-Tüm Rumeli’den saraya telgraflar yollandı. </li></ul><ul><li>5-Duvarlara meşrutiyet bildirileri asıldı. </li></ul><ul><li>7-23 Temmuz’da tek taraflı meşrutiyet ilan edildi. </li></ul><ul><li>8-Padişah 24 Temmuz 1908’de Meşrutiyet’i ilan etmek zorunda kaldı </li></ul>
 5. 5. I. MEŞRUTİYET-II.MEŞRUTİYET <ul><li>Padişah : </li></ul><ul><li>II.Abdülhamid </li></ul><ul><li>Güç: Genç Osmanlılar </li></ul><ul><li>Akım: Osmanlıcılık </li></ul><ul><li>Siyasi Parti yok </li></ul><ul><li>Hükümet Padişaha Karşı Sorumlu </li></ul><ul><li>Anayasa: Kanun-ı </li></ul><ul><li>Esasi </li></ul><ul><li>Padişah : II. Abdülhamid </li></ul><ul><li>Güç: Jön Türkler </li></ul><ul><li>Akım: Türkçülük </li></ul><ul><li>Siyasi Partiler Kuruldu </li></ul><ul><li>Hükümet Meclise Karşı Sorumlu </li></ul><ul><li>Anayasa: Kanun-ı Esasi </li></ul>
 6. 6. 31 MART OLAYI <ul><li>Sebep : II. Meşrutiyet’e tepki </li></ul><ul><li>Olayı Çıkaranlar : Padişah-Ulema </li></ul><ul><li>Olayın Niteliği : İrtica (gericilik) </li></ul><ul><li>Amaç : Meşrutiyet düzenini değiştirmek </li></ul><ul><li>İsyanı Bastıran : Hareket Ordusu </li></ul><ul><li>Komutan : Mahmut Şevket Paşa </li></ul><ul><li>Genel Kurmay Başkanı : Mustafa Kemal </li></ul><ul><li>Sonuç : II. Abdülhamid tahttan indirildi. </li></ul><ul><li>SORU :31 Mart Olayı’nı nasıl değerlendiriyorsunuz </li></ul>
 7. 7. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) <ul><li>OSMANLI </li></ul><ul><li>DEVLETİ </li></ul><ul><li>İTALYA </li></ul><ul><li>İNGİLTERE </li></ul><ul><li>FRANSA </li></ul><ul><li>RUSYA </li></ul>SEBEP :İtalya’nın siyasi birliğini tamamladıktan sonra hammadde ve Pazar arayışına girerek gözünü Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a çevirmesi. _
 8. 8. SAVAŞIN SEYRİ <ul><li>- Osmanlı Devleti Trablusgarp’a yardım gönderemedi. </li></ul><ul><li>SORU :Yardım gönderilememesinin nedenleri neler olabilir ? </li></ul><ul><li>-Mustafa Kemal Derne ve Tobruk’ta İtalyanlara müdahale etti. </li></ul><ul><li>(Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı </li></ul><ul><li>-İtalya Oniki Ada’yı işgal etti. </li></ul><ul><li>-Balkan Savaşları başlayınca Osmanlı barış istedi. </li></ul><ul><li>-1912 Uşi Antlaşması yapıldı. </li></ul>
 9. 9. UŞİ ANTLAŞMASI (1912) OSMANLI İTALYA <ul><li>Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlar’a verildi. </li></ul><ul><li>Oniki Ada geçici olarak İtalyanlar’a verildi. </li></ul>SORU : Trablusgarp’ın coğrafi konumunu göz önünde bulundurarak bu savaşın Osmanlı Devleti için önemini açıklayın.
 10. 10. I. BALKAN SAVAŞI (1912-1913) <ul><li>-OSMANLI </li></ul><ul><li>DEVLETİ </li></ul><ul><li>-BULGARİSTAN </li></ul><ul><li>-YUNANİSTAN </li></ul><ul><li>-SIRBİSTAN </li></ul><ul><li>- KARADAĞ </li></ul>SEBEP :Balkan Devletleri’nin Osmanlı Devleti’ni Balkanlar’dan çıkartmak istemeleri.
 11. 11. I. BALKAN SAVAŞI’NIN SONUÇLARI <ul><li>Ortamdan yararlanan Arnavutluk 1913’te bağımsızlığını ilan etti. </li></ul><ul><li>Osmanlı Devleti yenildi ve barış istedi. </li></ul><ul><li>1913 Londra Antlaşması yapıldı. </li></ul><ul><li>Osmanlı Devleti Midye- Enez Hattının batısındaki tüm topraklarını kaybetti. </li></ul><ul><li>Bab-ı Ali baskını :1913’te İttihat ve Terakki savaşın kaybedilmesine tepki olarak yaptı. </li></ul>SORU :Bir zamanlar Osmanlı Devleti’nin hakim olduğu Balkan Devletleri’nin şimdi onu yenebilmesini hangi etkenlerle açıklarsınız?
 12. 12. II. BALKAN SAVAŞI (1913) SEBEP : Dimyat’a pirince giderken eldeki bulgurdan olmak. <ul><li>BULGARİSTAN </li></ul><ul><li>YUNANİSTAN </li></ul><ul><li>SIRBİSTAN </li></ul><ul><li>KARADAĞ </li></ul><ul><li>ROMANYA </li></ul>SORU :Savaşın nedeni ne olabilir?
 13. 13. BALKAN DEVLETLERİ AÇISINDAN SAVAŞIN SONUÇLARI: <ul><li>1-Bulgaristan yenildi. </li></ul><ul><li>(Osmanlı Devleti bundan faydalanarak Edirne ve Kırklareli’yi geri aldı) </li></ul><ul><li>2-1913 Bükreş Antlaşması imzalandı. </li></ul><ul><li>3-Balkan Devletleri kendi sınırlarını oluşturdular. </li></ul>
 14. 14. OSMANLI DEVLETİ AÇISINDAN SAVAŞIN SONUÇLARI : <ul><li>1-1913 İSTANBUL ANTLAŞMASI </li></ul><ul><li>Osmanlı-Bulgaristan </li></ul><ul><li>Doğu Trakya Osmanlı’ya bırakıldı. </li></ul><ul><li>Meriç Nehri sınır kabul edildi. </li></ul><ul><li>1-1913 ATİNA ANTLAŞMASI </li></ul><ul><li>Osmanlı-Yunanistan </li></ul><ul><li>Yanya,Selanik,Girit, Yunanistan’a bırakıldı. </li></ul><ul><li>Günümüzdeki Türk-Yunan sınırı çizildi. </li></ul>
 15. 15. I.DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) <ul><li>ALMANYA </li></ul><ul><li>AVUSTURYA-MACARİSTAN </li></ul><ul><li>İTALYA </li></ul><ul><li>İNGİLTERE </li></ul><ul><li>FRANSA </li></ul><ul><li>RUSYA </li></ul><ul><li>ALMANYA </li></ul><ul><li>AVUSTURYA-MACARİSTAN </li></ul><ul><li>OSMANLI DEVLETİ </li></ul><ul><li>İNGİLTERE </li></ul><ul><li>FRANSA </li></ul><ul><li>RUSYA </li></ul><ul><li>İTALYA </li></ul>1 2
 16. 16. Alman İmparatoru II.Wilhelm; Osmanlı Padişahı 5.Mehmet Reşat;Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph
 17. 17. I.DÜNYA SAVAŞI’NIN SEBEPLERİ <ul><li>Almanya’nın sömürge arayışı </li></ul><ul><li>İtalya’nın sömürge arayışı </li></ul><ul><li>İngiltere-Almanya arasındaki ekonomik rekabet </li></ul><ul><li>Fransa ile Almanya arasındaki Alsas-Loren meselesi </li></ul><ul><li>Rusya ile Avusturya’nın Balkanlar’daki rekabeti </li></ul><ul><li>Rusya’nın sıcak denizlere inme isteği </li></ul><ul><li>Silahlanma yarışı </li></ul><ul><li>Bloklaşma gruplarının oluşması </li></ul>
 18. 18. Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand’ın bir Sırp genci tarafından vurulması.
 19. 19. OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞA GİRMEK İSTEMESİNİN NEDENLERİ <ul><li>Kaybedilen toprakları geri alma </li></ul><ul><li>Enver Paşa’nın Alman hayranlığı </li></ul><ul><li>Pan-Türkizm ideali </li></ul><ul><li>Dış politikada yalnızlıktan kurtulma </li></ul>ENVER PAŞA
 20. 20. ALMANYA’NIN OSMANLI’YI SAVAŞA SOKMAK İSTEMESİNİN NEDENLERİ <ul><li>Osmanlı’nın jeopolitik konumundan yararlanmak </li></ul><ul><li>Kendi cephe sayısını azaltarak;yükünü hafifletmek </li></ul><ul><li>Osmanlı’nın Halifelik gücünden yararlanmak </li></ul><ul><li>İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantısını kesmek </li></ul><ul><li>Musul-Kerkük petrollerinden yararlanmak </li></ul>SORU :Halifelik gücünden nasıl yararlanılabilir?
 21. 21. YAVUZ ZIRHLISI
 22. 22. CEPHELER -Kafkasya : Osmanlı Rusya -Çanakkale: Osmanlı İngiltere Fransa -Kanal: Osmanlı Almanya İngiltere -Suriye-Filistin: Osmanlı İngiltere-Arap -Irak : Osmanlı İngiltere
 23. 23. ÇANAKKALE ZAFERİ (18 MART 1915) <ul><li>-Çanakkale Cephesinin açılma nedenleri : </li></ul><ul><li>1-Rusya’da iç karışıklık çıktı. </li></ul><ul><li>2-İtilaf Devletleri’nin amaçları : </li></ul><ul><li>a-Rusya’ya yardım göndermek </li></ul><ul><li>b-İstanbul ve Boğazları almak </li></ul><ul><li>c-Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak </li></ul><ul><li>d-Almanya’nın yayılmasını önlemek </li></ul>
 24. 24. İtilaf Devletleri’nin Durumu : <ul><li>-Boğazlardan geçemediler. </li></ul><ul><li>-Gelibolu Yarımadası’na asker çıkardılar. </li></ul><ul><li>-Anafartalar,Arıburnu,Conkbayırında Mustafa Kemal’e yenildiler . </li></ul>
 25. 25. Fransız Zırhlısının Batışı
 26. 26. ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN SONUÇLARI <ul><li>İngiltere ve Fransa yenildi. </li></ul><ul><li>Rusya’da Bolşevik ihtilali çıktı.Çarlık Rusyası yıkıldı. </li></ul><ul><li>Rusya’nın gücü kırıldı. </li></ul><ul><li>Bulgaristan Üçlü İttifak yanında savaşa girdi. </li></ul><ul><li>Osmanlı konumunu korudu. </li></ul><ul><li>Mustafa Kemal Anafartalar Kahramanı unvanını aldı. </li></ul><ul><li>Çanakkale ruhu Milli Mücadele ruhuna temel hazırladı. </li></ul>
 27. 27. GİZLİ ANTLAŞMALAR <ul><li>-1916 Sykes Picot </li></ul><ul><li>İngiltere </li></ul><ul><li>Fransa </li></ul><ul><li>Rusya </li></ul><ul><li>-1917 Sean Jean dö Maurenne </li></ul><ul><li>İngiltere </li></ul><ul><li>Fransa </li></ul><ul><li>İtalya </li></ul><ul><li>-Mac Mahon </li></ul><ul><li>İngiltere </li></ul><ul><li>Arap </li></ul>
 28. 28. “ İstiyorsanız uslu durun” (İngilizcede Turkey “Hindi” anlamına geliyor)
 29. 29. I.DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI <ul><li>İttifak Devletleri yenildi. </li></ul><ul><li>İmparatorluklar parçalandı.Avrupa tablosu değişti. </li></ul><ul><li>Rejim değişiklikleri yaşandı. </li></ul><ul><li>Sömürgecilik yerini mandacılığa bıraktı. </li></ul><ul><li>Cemiyet-i Akvam kuruldu.(Milletler Cemiyeti) </li></ul><ul><li>İngiltere en çok kar eden ülke oldu.Alman sömürgelerini ele geçirdi. </li></ul><ul><li>A.B.D’nin dünya etkinliği arttı.(Wilson İlkeleri) </li></ul><ul><li>Antlaşmalar imzalandı. </li></ul>
 30. 30. I.DÜNYA SAVAŞI’NDAN ÖNCE AVRUPA
 31. 31. I. DÜNYA SAVAŞI’NDAN SONRA AVRUPA
 32. 32. İTTİFAK DEVLETLERİ’NİN SAVAŞI KAYBETME SEBEPLERİ <ul><li>Hem Osmanlı hem de Almanya’nın deniz gücü yetersizliği. </li></ul><ul><li>İngiltere’nin sürekli sömürgelerinden yardım alması. </li></ul><ul><li>Osmanlı dahil tüm müttefiklerin Almanya’ya bağımlı olması. </li></ul><ul><li>Almanya’nın hammadde ve insan gücünün sınırlı olması. </li></ul><ul><li>A.B.D.’nin İtilaf Devletleri yanında savaşa girmesi. </li></ul>
 33. 33. WİLSON İLKELERİ <ul><li>Yenen Devletler yenilenlerden toprak almayacak. </li></ul><ul><li>Yenilen devletler savaş tazminatı ödemeyecek. </li></ul><ul><li>Savaş öncesi sınırlar geçerli olacak. </li></ul><ul><li>Gizli Antlaşmalar yapılmayacak. </li></ul><ul><li>Cemiyet-i Akvam kurulacak.(Milletler Cemiyeti) </li></ul><ul><li>Boğazlar uluslar arası ticarete açık olacak. </li></ul><ul><li>Türkler çoğunluktaysa hakimiyet Türkler’de olacak.Azınlıklar çoğunlukta ise kendi devletlerini kurabilecekler. </li></ul><ul><li>SORU: Wilson İlkelerinin Osmanlı’yı ilgilendiren maddelerini açıklayın. </li></ul>
 34. 34. ANTLAŞMALAR <ul><li>1-Versay Antlaşması : </li></ul><ul><li>- Tarih : 28 Haziran 1919 </li></ul><ul><li>-İmzalayanlar :Almanya-İtilaf Devletleri </li></ul><ul><li>-Sonuç : </li></ul><ul><li>1-Almanya Avrupa’daki bazı topraklarını kaybetti. </li></ul><ul><li>2-Almanya Denizaşırı topraklarını kaybetti. </li></ul>
 35. 35. 2-Sen Jermen Antlaşması : <ul><li>-Tarih : 10 Eylül 1919 </li></ul><ul><li>-İmzalayanlar :Avusturta-Macaristan İmparatorluğu-İtilaf Devletleri </li></ul><ul><li>-Sonuç : </li></ul><ul><li>1-Avusturya;Macaristan,Çekoslavakya,Romanya ve Yugoslavya’nın bağımsızlığını tanıdı. </li></ul><ul><li>(İmparatorluk parçalandı) </li></ul><ul><li>2-Avusturya topraklarının bir kısmını bu devletlere verdi. </li></ul>
 36. 36. 3-Nöyyi Antlaşması : <ul><li>- Tarih : 27 Kasım 1919 </li></ul><ul><li>-İmzalayanlar :Bulgaristan-İtilaf Devletleri </li></ul><ul><li>-Sonuç : </li></ul><ul><li>1-Bulgaristan topraklarının bir kısmını Yunanistan,Romanya ve Çekoslavakya’ya bıraktı. </li></ul>
 37. 37. 4-Triyanon Antlaşması : <ul><li>- Tarih : 4 Haziran 1920 </li></ul><ul><li>-İmzalayanlar :Macaristan-İtilaf Devletleri </li></ul><ul><li>-Sonuç : </li></ul><ul><li>1-Macaristan topraklarının bir kısmını;Yugoslavya,Romanya ve Çekoslavakya’ya bıraktı. </li></ul>
 38. 38. 5-Sevr Antlaşması <ul><li>-Tarih : 10 Ağustos 1920 </li></ul><ul><li>-Osmanlı Devleti’ne imzalatılmak istendi.Ancak hiçbir zaman imzalanmadı. </li></ul><ul><li>-İçerik : </li></ul><ul><li>Osmanlı Devleti’nin yaşama hakkı elinden alınıyor. </li></ul><ul><li>NOT : Tüm halkın Milli Mücadele birliğine katılmasında çok etkili olmuştur. </li></ul>
 39. 39. SORULAR 1-Meşrutiyet ne demektir ? 2-II.Meşrutiyet’in nedenleri nelerdir ? 3-II.Meşrutiyet nasıl ilan edilmiştir? 4-I.Meşrutiyet ile II.Meşrutiyet’i karşılaştırın. 5-Trablusgarp Savaşı Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilemiştir? 6-I.Balkan Savaşı’nın nedenleri nelerdir?Hangi devletler katılmıştır?
 40. 40. 7-II.Balkan Savaşı ‘nı değerlendirin. 8-Balkan Savaşları’nın Osmanlı Devletine etkisi ne olmuştur? 9-I.Dünya Savaşı’ndaki bloklaşmalar nasıldır? 10-Osmanlı Devleti neden I.Dünya Savaşına girmek istemiştir? 11-Osmanlı neden başka bir devletle değilde Almanya ile savaşa girmiştir? 12- Açılan cepheler ve önemleri nelerdir?
 41. 41. 13-Çanakkale Savaşı deyince ilk olarak aklınıza neler geliyor_ 14-Gizli Antlaşmalar nelerdir?Bu antlaşmalar uygulansaydı günümüze nasıl yansırdı? 15-I.Dünya Savaşı’nın dünya tarihi açısından sonuçları ve önemi nedir? 16-I.Dünya Savaşının Türk Tarihi açısından önemi nedir? 17-Wilson İlkelerinin maddeleri nelerdir.Bugünkü A.B.D. Politikası ile karşılaştırın. 18-İmzalanan Antlaşmalar nelerdir?

×