Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Journalistieke Media voor MKB 08-10

Ondernemers die in contact (willen) komen met journalistieke media.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Journalistieke Media voor MKB 08-10

 1. 1. ‘ I N T H E P I C T U R E’ Media  ondernemersverenigingen MKB Nederland Woensdag 15 oktober 2008
 2. 2. D O E L S T E L L I N G <ul><li>Kennis van journalistieke media verbreden </li></ul><ul><li>Beeld van journalist(iek) nuanceren </li></ul><ul><li>Publiciteitskansen herkennen </li></ul><ul><li>Gesprekstechniek verbeteren </li></ul>
 3. 3. P R O G R A M M A <ul><li>Introductie </li></ul><ul><li>Inzicht in Journalistiek </li></ul><ul><li>Uitwisselen ervaringen </li></ul><ul><li>Videofragmenten </li></ul><ul><li>Oefenen van interviews </li></ul><ul><li>Publiciteit </li></ul>
 4. 4. TREFFENDE TEKSTEN PUBLICITEIT GESPREKSLEIDING Algemeen Bureau voor Communicatie Derk Eimers
 5. 5. <ul><li>H E T D I L E M M A </li></ul>
 6. 6. G R O N D W E T A R T I K E L 7 : <ul><li>“ Niemand heeft voorafgaand verlof nodig, om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet .” </li></ul>
 7. 7. G R O N D W E T A R T I K E L 1 0 : <ul><li>Lid 1: </li></ul><ul><li>“ Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.” </li></ul>
 8. 8. J O U R N A L I S T I E K M E D I U M <ul><li>Duider (van de context) </li></ul><ul><li>Representant (van de bevolking) </li></ul><ul><li>‘ Waakhond’ (van de maatschappij) </li></ul>
 9. 9. J O U R N A L I S T I E K E P R I N C I P E S <ul><li>Onafhankelijk • Verantwoordelijk </li></ul><ul><li>Pluriform • Zorgvuldig </li></ul><ul><li>Gedragscode Genootschap Hoofdredacteuren (2008) </li></ul><ul><li>Leidraad Raad voor Journalistiek (2007) </li></ul><ul><li>Code van Bordeaux (1954) </li></ul>
 10. 10. J O U R N A L I S T I E K E O R G A N I S A T I E <ul><li>Redactioneel </li></ul><ul><li>Commercieel </li></ul>
 11. 11. ‘ D E J O U R N A L I S T ‘ <ul><li>* Netwerker * Registrator * Taalkundige </li></ul><ul><li>* Nieuwsjager * Deskundige * ‘Schoonheid’ </li></ul><ul><li>* Interviewer * Analist * Prominent </li></ul>
 12. 12. D É J O U R N A L I S T BESTAAT NIET !
 13. 13. D É W A A R H E I D BESTAAT NIET !
 14. 14. R E A L I T E I T  ‘ M E D I A T I J D ‘ <ul><li>Zintuigbeperking </li></ul><ul><li>Referentiekader </li></ul><ul><li>Capaciteit </li></ul><ul><li>Ruimte-/tijdbeperking </li></ul><ul><li>Klantgerichtheid </li></ul><ul><li>Vooringenomenheid </li></ul>
 15. 15. I N F O R M A T I E N I V E A U S <ul><li>Feit </li></ul><ul><li>Waarneming </li></ul><ul><li>Mening </li></ul><ul><li>Drijfveer </li></ul>objectief subjectief
 16. 16. J O U R N A L I S T I E K I N T E R V I E W <ul><li>“ i n t e r ” + “ v i e w “ = </li></ul><ul><li>Een [niet vrijblijvende] uitwisseling van informatie door vraag en antwoord met als [expliciet] doel: PUBLICATIE </li></ul>
 17. 17. S O O R T E N V R A G E N <ul><li>Open ( wie, welke, … ) </li></ul><ul><li>Gesloten ( antwoord= ja of nee ) </li></ul><ul><li>Non ( stelling of opdracht ) </li></ul>
 18. 18. S C O R E N D E ‘ S P I T s ‘ <ul><li>S impel (geformuleerde ) </li></ul><ul><li>P ositief (gekleurde ) </li></ul><ul><li>I nventief (verwoorde ) </li></ul><ul><li>T oekomst (gerichte ) </li></ul><ul><li>S TELLING </li></ul>
 19. 19. N I E U W S F O R M U L E S <ul><li>AAAAA </li></ul><ul><li>ABABA </li></ul><ul><li>ABCDE </li></ul>
 20. 20. A A A A A <ul><li>A ctueel </li></ul><ul><li>A fwijkend </li></ul><ul><li>A antal </li></ul><ul><li>A fwisseling </li></ul><ul><li>A musement </li></ul>
 21. 21. A B A B A <ul><li>A ctueel </li></ul><ul><li>B elangstelling </li></ul><ul><li>A fwijking </li></ul><ul><li>B elangrijk </li></ul><ul><li>A utoriteit </li></ul>
 22. 22. A B C D E <ul><li>A andacht (samenleving & medium) </li></ul>
 23. 23. A B C D E <ul><li>A andacht (samenleving & medium) </li></ul><ul><li>B eïnvloeding (hoog & breed) </li></ul>
 24. 24. A B C D E <ul><li>A andacht (samenleving & medium) </li></ul><ul><li>B eïnvloeding (hoog & breed) </li></ul><ul><li>C onflict (reeks & rechtspersonen) </li></ul>
 25. 25. A B C D E <ul><li>A andacht (samenleving & medium) </li></ul><ul><li>B eïnvloeding (hoog & breed) </li></ul><ul><li>C onflict (reeks & rechtspersonen) </li></ul><ul><li>D ichtbij (tijd/plaats & beleving) </li></ul>
 26. 26. A B C D E <ul><li>A andacht (samenleving & medium) </li></ul><ul><li>B eïnvloeding (hoog & breed) </li></ul><ul><li>C onflict (reeks & rechtspersonen) </li></ul><ul><li>D ichtbij (tijd/plaats & beleving) </li></ul><ul><li>E xclusief (uniek & waardevol) </li></ul>
 27. 27. A B C D E <ul><li>A andacht (samenleving & medium) </li></ul><ul><li>B eïnvloeding (hoog & breed) </li></ul><ul><li>C onflict (reeks & rechtspersonen) </li></ul><ul><li>D ichtbij (tijd/plaats & beleving) </li></ul><ul><li>E xclusief (uniek & waardevol) </li></ul>
 28. 28. M E D I A S T R A T E G I E <ul><li>Passief </li></ul><ul><li>Reactief </li></ul><ul><li>Offensief </li></ul><ul><li>Persuasief </li></ul><ul><li>Manipulatief </li></ul>
 29. 29. C O N T A C T M E T M E D I A <ul><li>Persbericht </li></ul><ul><li>Persinformatie </li></ul><ul><li>Perscommuniqué </li></ul><ul><li>Persconferentie </li></ul><ul><li>Interview </li></ul><ul><li>Periodiek contact </li></ul>
 30. 30. ‘ P U B L I C A B E L’ <ul><li>Nieuwswaardig </li></ul><ul><li>‘ Journalistisch’ </li></ul><ul><li>Mediasegmentatie </li></ul><ul><li>Meerdere persberichten </li></ul><ul><li>Relatie </li></ul>
 31. 31. A B C D E voor P E R S B E R I C H T <ul><li>A ctueel </li></ul><ul><li>B etrouwbaar </li></ul><ul><li>C orrecte opmaak </li></ul><ul><li>D alende nieuwswaarde </li></ul><ul><li>E envoudig </li></ul>
 32. 32. P U B L I C I T E I T S P L A N I <ul><li>1. Eigen / huidige situatie </li></ul><ul><li>2. Visie + Doel </li></ul><ul><li>3. Inhoud / ‘Boodschap’ </li></ul><ul><li>4. Publieksgroepen (en dus media) </li></ul><ul><li>5. Budget </li></ul>
 33. 33. P U B L I C I T E I T S P L A N II <ul><li>6. Instrumenten / Middelen </li></ul><ul><li>7. Planning </li></ul><ul><li>8. Organisatie </li></ul><ul><li>9. Evaluatie (meeting) </li></ul>
 34. 34. I N D E P R A K T I J K <ul><li>1. Creatief met actualiteit (hype) </li></ul><ul><li>2. Presentie branchebijeenkomsten </li></ul><ul><li>3. Prominent(en) aanwezig </li></ul><ul><li>4. Contacten met journaille </li></ul><ul><li>5. Origineel </li></ul>
 35. 35. <ul><li>R E A D E R </li></ul><ul><li>& </li></ul><ul><li>B O E K E N </li></ul>
 36. 36. V R A G E N = V R I J ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

×