Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Landeskunde voor docenten NLaVT

681 views

Published on

Toelichting op de veranderingen in Nederland in de afgelopen 50 jaar.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Landeskunde voor docenten NLaVT

 1. 1. Landeskundevoor aanstaande docenten Nederlands Derk Sassen
 2. 2. Verkiezingsuitslagen 1960 –> 2010
 3. 3. Verkiezingsuitslagen 1955 - 20101959 Partijen (= aantal 2010 Partijen (= aantalzetels) zetels)•Katholieken (49) •Christelijken (21)•Gereformeerden (14) •Sociaal-democraten (30) •Liberalen (31)•Hervormden (12) SAMEN = 82 van de 150•Sociaal-democraten (48) Nieuwe partijen:•Liberalen = (19) •Rechts (24)SAMEN = 142 van de 150 •Neo-liberalen (10) •Groen-Links (10) •Socialisten (15)
 4. 4. Nederland in jaren 50 - verdeling in zuilen Hervormd (christelijk) Sociaal-democraatPartij CHU PvdAKrant Trouw Vrije volkVoetbal Zaterdag ZondagVloeken Verdorie Verdomme (potverdorie) (godverdomme) (jee, jeetje) (jezus)Vakbond CNV NVVSchool School met de bijbel OpenbaarRadio (tv) NCRV VARAKerk Lid van de Geen lid van kerk Nederlands- Hervormde kerkKoningshuis Pro Anti
 5. 5. Leven en laten levenKenmerken van de Nederland tot 1960• Sterke verdeeldheid aan de basis – indeling in zuilen (gereformeerden, sociaal-democraten, hervormden, katholieken)• Geen zuil sterk genoeg om wil aan anderen op te leggen – leven en laten leven• Samenwerking tussen leiders van de zuilen• Elites bepalen in de ‘achterkamer’ de praktische politiek, dat wil zeggen: oplossing van problemen) freule Christine Wilhelmine Isabelle Wttewaall van Stoetwegen – politiek leider hervormden
 6. 6. Begin van ont-zuiling
 7. 7. Klamie thuis (1958) Derk thuis (1958)Partij van de Arbeid CHUVara NCRVVrije Volk TrouwNVV Boerenbond- KerkWeg met oranje KoningsgezindZondagvoetbal ZaterdagvoetbalGodverdomme (jezus) Potverdorie (jeetje)Openbare school Openbare school
 8. 8. Na 1960: geleidelijke ‘ontzuiling’• Derk gaat 1954 niet naar de christelijke maar openbare school• Derk gaat 1969 op zondag voetballen• …..Verval van de zuilen – nieuwe geluiden in de politiek
 9. 9. Ondanks ontzuiling – structuur blijftVoorbeeld minderheden•Elke minderheid in Nederland isgeorganiseerd in een officiële, door deregering betaalde organisatie.•Deze organisatie (de top, de leiding) is deofficiële partner voor de Nederlandseregering•De regering moet 2 keer per jaar overleghouden met de organisatie•Dat overleg bepaalt mede de politiek.•Alle organisaties zijn gevestigd in Utrecht.

×