Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Group 3 bahagi ng pangungusap

686 views

Published on

bahagi ng pangungusap

Published in: Education
  • Be the first to comment

Group 3 bahagi ng pangungusap

  1. 1. BAHAGI NG PANGUNGUSAP
  2. 2. May dalawang bahagi ang pangungusap paksa o simuno -ang bahaging pinag-uusapang maaaring payak o tambalan. Halimbawa: A. Si Dan ay mahusay na pinuno .(Si Dan ang paksa , ang pinaguusapan ay isang pangalan lamang kaya payak ang tawag sa paksang ito.) B. Nagtulungan sina Dan at Roy sa lahat ng panahon. (Sina Dan at Roy ang paksa , ang pinag-uusapan ay dalawang pangalan kaya tambalan ang tawag sa paksang ito.)
  3. 3. PANAG-URI Ang bahaging nagsasabi tungkol sa paksa at maaaring payak o tambalan. Halimbawa: A. Si Roy ay mabuti (Ang pang-uring mabutiay isang salitang naglalarawan sa paksa o kaya ang tawag dito ay payak na panag-uri.) B. Siya ay masunurin at tapat (Ang masunurin at tapat ay dalawang salitang naglalarawan sa paksa kaya tambalang panag- uri ang tawag dito.
  4. 4. GROUP III Members:Denzel Mathew Buenaventura Mikaela R. Pangilinan Alyanna Dale D. Villareal Sophia Cassandra Santos Karlmelo Anthony D. David Therese Sofia A. Flores Dara Lindsae S. Borlongan Zhamel S. Abejo Reynaldo Francisco III

×