Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Live Xcelsius dashboard met WebI reports

3,539 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Live Xcelsius dashboard met WebI reports

 1. 1. Live Xcelsius dashboard met WeBI reports In deze presentatie wordt uiteengezet hoe je met content uit WebI rapportages een live xcelsiusdashboard kan creëren. Voor de connectie tussen de componenten wordt gebruik gemaakt van de connectie ”Query as a Web Service”.
 2. 2. Live Xcelsius dashboard met WeBI reHoe werkt het?Open Web IntelligenceRich Client en kies eenuniverse om een queryte maken. In deze blog isde sample universeeFashion geselecteerd.Naast objecten enmeasures heb ik eenprompt in de querygemaakt die ik later inXcelsius gebruik om mijngegevens te verversen. 2
 3. 3. Live Xcelsius dashboard met WeBI reMet de gegevens uit dequery heb ik een tabelgemaakt met een extrakolom die een berekendpercentage weergeeft.Het voordeel is dat ik hierde basis set van mijn datakan ontwikkelen en dezekan gebruiken in Xcelsius.Ook zou ik daarnaast nogmeer detail gegevenskunnen opnemen in mijnWebI rapportage, zodatXcelsius en Webi voorverschillende doeleindenen verschillendeeindgebruikers gebruiktkunnen worden. 3
 4. 4. Live Xcelsius dashboard met WeBI reOm de content tegebruiken dient hetgepubliceerd teworden naar de websever. Selecteer detabel en kies uit hetmenu voor “publishblock” (vanaf XI 3.1sp3). 4
 5. 5. Live Xcelsius dashboard met WeBI reEen wizard verschijntom de WebIntelligence contentnaar de web server tepubliceren. Loop dewizard door om deWeb Intelligencecontent tepubliceren. 5
 6. 6. Live Xcelsius dashboard met WeBI reVia menu Tools en Manage BI Servicekunnen de web services beheerd wordenen kan ook de url gekopieerd wordendie we in het Excelsius dashboard gaangebruiken. 6
 7. 7. Live Xcelsius dashboard met WeBI reOpen Excelsius en voeg de knopverbindingen vernieuwen toe. Kies voorde verbinding Query as a webservice. www.controlfreaks.nl 7
 8. 8. Live Xcelsius dashboard met WeBI reCopy paste de WSDL-URL die we netaangemaakt hebben en druk opimporteren.Vul voor de eigenschappen vanverbinding minimaal de volgendekenmerken in:Methode: GetreportBlockxxxxxxxLogin/password:username /password Business Objects (laat leeg als je het dashboard wil beveiligen en alleen BO gebruikers met de juiste rechten erbij mogen)Refresh: verwijs naar een cel met de waarde 1 om queries met een prompt te verversen (anders wordt alleen met de default waarde een refresh uitgevoerd)Cell(table, row): Vul hier het bereik in voor de gegevens . Voor de header en footer rijen van de tabel dient eventueel een apart bereik ingevoerd te worden.Tabblad “Gebruik”: Stel hier in of de gegevens meteen vernieuwd moeten worden als het dashboard opstart. www.controlfreaks.nl 8
 9. 9. Live Xcelsius dashboard met WeBI reMet de gegevens van deQaaWS verbinding hebik in dit voorbeeld eengrafiek gemaakt, die bijeen druk op de knop“vernieuwen” degegevens opnieuwververst vanuit dedatabase. Voor deselectie box heb ik een 2eQaaWS verbindingaangemaakt, dat opdezelfde manier werkt alshier eerder beschreven is. 9
 10. 10. Live Xcelsius dashboard met WeBI reDennis den Broeder d.p.denbroeder@gmail.com http://nl.linkedin.com/in/dennisdenbroeder 10

×