Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BTT. Modül 9. Yazıcılar

4,005 views

Published on

BTT. Modül 9. Yazıcılar
Dot Matrix (İğne Uçlu) Yazıcılar
InkJet (Mürekkep Püskürtmeli) Yazıcılar
Laser Yazıcılar

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

BTT. Modül 9. Yazıcılar

 1. 1. T.C. Mİ EĞİ M BAKANLIĞI LLÎ Tİ MEGEP (MESLEKİ İ M VE ÖĞ EĞ Tİ RETİ Sİ M STEMİ N Nİ GÜÇLENDİ LMESİ Rİ PROJESİ ) Bİ ŞM TEKNOLOJİ Lİİ LERİ YAZICILAR ANKARA 2007
 2. 2. Milli Eğ Bakanlıı ğ tarafı geliş itim ndan tirilen modüller;  Talim ve Terbiye Kurulu Baş ğnı 02.06.2006 tarih ve 269 sayı Kararı ı kanlı n lı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğ Okul ve Kurumları kademeli olarak itim nda yaygı tılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğ nlaşrı retim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandı rmaya yönelik geliş tirilmişöğretim materyalleridir (Ders Notları r). dı  Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandı rmak ve bireysel öğrenmeye ş rehberlik etmek amacı öğ yla renme materyali olarak hazı rlanmı denenmek ve , geliş tirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğ itim Okul ve Kurumları nda ş uygulanmaya baş lanmı r. tı  Modüller teknolojik geliş melere paralel olarak, amaçlanan yeterliğ i kazandı rmak koş ile eğ ulu itim öğ retim sı nda geliş rası tirilebilir ve yapı lması önerilen değ iklikler Bakanlı ilgili birime bildirilir. iş kta  Örgün ve yaygı eğ kurumları letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik n itim , iş kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaş abilirler.  Bası ş ılı lmımodüller, eğ kurumları öğ itim nda rencilere ücretsiz olarak dağtır.  Modüller hiçbir ş lamaz ve ücret karş ğ ıı ekilde ticari amaçla kullanı lı nda satı lamaz.
 3. 3. İ NDEKİ Çİ LER AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii Gİ Ş.......................................................................................................................................1 Rİ 1. NOKTA VURUŞ (DOT MATRIX) YAZICILAR .........................................................3 LU ş 1.1. Nokta Vuruş YazılarıYapı ve Çalı Prensibi ................................................4 lu cı n sı ma 1.2. Nokta Vuruş Yazıya Ait Aksesuarlar......................................................................6 lu cı 1.2.1. Alttan İ tmeli Traktör (Bottom Push Tractor).........................................................7 1.2.2. Çekme Traktörü (Pull Tractor) ..............................................................................7 ı 1.2.3. Tekli Kağ Besleme Ünitesi (Cut Sheet Feeder)...................................................7 t ı 1.2.4. Rulo Kağt Ünitesi (Roll Paper Stand) ..................................................................7 1.3. Nokta Vuruş Yazıya Ait Teknik Özellikler ............................................................8 lu cı 1.3.1. Yazma Hı (CPS) ................................................................................................. 8 zı 1.3.2. Form Yı (TEAR) ............................................................................................8 rtma ı 1.3.3. Kağ Park Etme (PARK) ......................................................................................8 t 1.3.4. Karakter Sı ğ(CPI)............................................................................................8 ı klı 1.3.5. Yazı Geniş i..................................................................................................... 8 cı liğ 1.3.6. Formun Baş cı langı (TOF)......................................................................................9 1.3.7. Emülasyon (Emulation) .........................................................................................9 1.3.8. MTBF ....................................................................................................................9 1.3.9. MVBF....................................................................................................................9 1.4. Nokta Vuruş Yazıya Ait Tuş lu cı Menüsü..................................................................... 9 UYGULAMA FAALİ YETİ .............................................................................................. 11 ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME ....................................................................................16 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -2................................................................................................... 17 2. MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ (INK JET) YAZICILAR ................................................17 ş 2.1. Mürekkep Püskürtmeli YazılarıYapı ve Çalı Prensibi ................................. 18 cı n sı ma 2.1.1. Isı l KabarcıPüskürtme (Thermal Bubble Jet) Yöntemi ....................................19 k 2.1.2 Piezo Elektrik Yöntemi.........................................................................................20 2.2. Mürekkep Püskürtmeli Yazılara Ait Aksesuarlar ....................................................21 cı 2.2.1. Otomatik İ Taraflı ki Baskı Aksesuarı .................................................................. 21 2.2.2. Küçük Kağ Tepsili İ Taraflı ıt ki Baskı Aksesuarı ................................................22 ı 2.2.3. Kağ Tepsisi ........................................................................................................22 t 2.3. Mürekkep Püskürtmeli Yazılara Ait Teknik Özellikler ........................................... 22 cı 2.3.1. Ppm (page per minute).........................................................................................22 2.3.2. GPPM (graphic page per minute) ........................................................................22 2.3.3. Tampon bellek:(Buffer Memory) ........................................................................22 ı 2.3.4. DPI (Dots Per Inch / Inch baş nokta sayı)....................................................23 na sı 2.3.5. Isı Zamanı nma ..................................................................................................... 23 2.4. All In One (Çok Fonksiyonlu) Yazılar..................................................................... 23 cı 2.4.1. Amaçları za Uygun Özellikler........................................................................... 23 nı 2.4.2. All In One Yazı lara Ait Tuş cı Menüsü................................................................ 24 UYGULAMA FAALİ YETİ .............................................................................................. 25 ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME ....................................................................................27 ÖĞ RENME FAALİ YETİ -3................................................................................................... 28 3. LAZER VE TERMAL YAZICILAR ................................................................................. 28 ş 3.1. Lazer YazılarıYapı ve Çalı Prensipleri ........................................................ 29 cı n sı ma i
 4. 4. ş 3.1.1. Adı Adı Çalı Prensibi.............................................................................. 30 m m ma 3.2. Lazer Yazılara Ait Teknik Özellikler ....................................................................... 31 cı 3.2.1. Baskı Emülasyonları Dili (Printer Language) .....................................................31 3.2.2. GDI ...................................................................................................................... 31 3.2.3. PCL (Printer Control Language) ......................................................................... 31 3.2.4. Adobe PostScript ................................................................................................. 32 3.2.5. Isı Zamanı nma ..................................................................................................... 32 3.2.6. Aylı Maks. Kapasite (Duty Cycle) ....................................................................32 k 3.3. Termal (Isı Yazılar................................................................................................. 32 l) cı 3.3.1. Termal Yazı Çeş ........................................................................................ 32 cı itleri 3.3.2. Termal Transfer Ribon ........................................................................................ 33 cı ş 3.3.3. Termal Transfer Yazı Çalı Prensibi............................................................ 34 ma UYGULAMA FAALİ YETİ .............................................................................................. 35 ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME ....................................................................................37 MODÜL DEĞ ERLENDİ RME .............................................................................................. 38 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 39 ÖNERİ LEN KAYNAKLAR.................................................................................................. 40 KAYNAKÇA .........................................................................................................................41 ii
 5. 5. AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD 481BB0017 ALAN Biliş Teknolojileri im DAL/MESLEK Alan Ortak MODÜLÜN ADI Yazılar cı Yazı çeş ve yapı nıtanılarak bu yazıları cı itleri ları n tı cı n MODÜLÜN TANIMI bilgisayara montajı n anlatı ğbir öğ ı nı ldı renme materyalidir. SÜRE 40/8 ÖN KOŞUL ş Monitörler modülünü almıolmak. YETERLİK Bilgisayar yazıları n bağ sı yapmak cı nı lantını Genel Amaç Bu modül ile gerekli ortam sağ ğnda yazıları landıı cı kullanabilmek için gerekli bağ larıve ayarlamaları lantı yapabileceksiniz. Amaçlar MODÜLÜN AMACI 1. Nokta vuruş yazıyı lu cı bilgisayara bağlayarak kartuşunu takabilecek ve çı almaya hazıhale getirebileceksiniz. ktı r 2. Mürekkep püskürtmeli yazıyı cı bilgisayara bağ layarak kartuşunu takabilecek ve çı ktıalmaya hazı hale r getirebileceksiniz. 3. Lazer yazıyı bilgisayara bağ cı layarak kartuş unu takabilecek ve çı almaya hazıhale getirebileceksiniz. ktı r Donanı :Yazı çeş m şı cı itleri ve çalır vaziyette bir EĞİ M ÖĞRETİ Tİ M bilgisayar. ORTAMLARI VE DONANIMLARI Ortam: Laboratuvar ortamı Her faaliyet sonrası nda o faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Modül içinde ve sonunda verilen öğretici sorularla edindiğ iniz bilgileri pekiş tirecek, ÖLÇME VE uygulama örneklerini ve testleri gerekli süre içinde DEĞERLENDİ RME tamamlayarak etkili öğ renmeyi gerçekleş tireceksiniz. ş Sı yla araşrma yaparak, grup çalı rası tı maları katı na larak ve ş en son aş amada alan öğ retmenlerine danı arak ölçme ve değerlendirme uygulamaları gerçekleş nı tirin. iii
 6. 6. iv
 7. 7. Gİ Ş Rİ Gİ Ş Rİ Sevgili Öğrenci, ı Teknolojinin her geçen gün hı ilerlediğ bu zamanda, çağ gerisinde kalmama zla i n ın adı en yeni ve en geçerli teknolojik ürün olarak kabul edilen ve çağ zı vazgeçilmezi na mı olan bilgisayar teknolojisini toplum olarak ne derecede kabullendiğ imiz, millet olarak geliş liğ miş imizin direk göstergelerinden birisi olacaktı r. Günümüz Türkiye’sinde birçok eve artı bilgisayar girmiş Bu bilgisayarlar ile k tir. lerini artı daha kolay bir ş ekilde yapmaya baş ş internetin yaygı ması insanlar iş k lamı , nlaş yla hem bilgiye çok kolay bir ş şhem de bilgisayarı ekilde ulaşarak zamandan kazanmı bir ş r. eğ lence aracı olarak kullanmılardı ş ı Bilgisayarıfaydalıkullanabilmemizde çevre birimlerinin etkisi tartılmazdı Bunları r. n en önemlisi ise belki de yazılardı Daha önce yaygı olarak kullanı daktilolar, cı r. n lan rakmı r. Bilgisayar aracığ ş lıı bilgisayarları yaygı ması n nlaş ndan sonra yerini yazı lara bı cı tı yla hazı ğmıbelgelerin kağ üzerine aktarı nda yazılarıpayı ş ı ı ı rladı z t lması cı n tartılmazdı r. Bilgisayar kullanı nı günden güne yaygı ması neredeyse bütün bilgisayar mı n nlaş ve destekli yazı iş m lerinde yazıları kullanı cı n lması bu cihazları kullanı her geçen gün ile n mı artmaktadı Farklı r. ihtiyaçlar doğrultusunda farklı tipte yazıları üretilmesi, doğ olarak cı n al yazı kavramı n sıflara ayrı na neden olmuş cı nı nı lması tur. Bu modül sonunda edineceğ bilgi ve beceriler ile baskı nda her türlü iş iniz alanı lerinizi yapmak için vazgeçilmez olan yazı cıçeş itleri ile ilgili temel bağ larıve gerekli lantı ayarlamalarıyapabileceksiniz. 1
 8. 8. 2
 9. 9. ÖĞRENME FAALİ YETİ –1 AMAÇ Bu öğrenme faailyeti ile nokta vuruş yazı ları yacak ve gerekli ortam lu cı tanı sağ ğnda nokta vuruş yazı larıbilgisayar bağ sı gerçekleş landıı lu cı n lantını tirebileceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanı gereken öncelikli araşrmalar ş z tı unlardı r:  ş Nokta vuruş yazıları kullanıamaçları araşrız. lu cı n nı tını  Piyasada bulunan nokta vuruş yazı lu cımarkaları nıve bunlara ait çeş itli modellerin özelliklerini araşrı z. tını lemleri için internet ortamı yazı ları satı ğ mağ ı azaları Araşrma iş tı ve cı n ldı gezmeniz gerekmektedir. Yazıları kullanı amaçları cı n m için ise bu yazıları cı kullanan kiş ilerden ön bilgi edininiz. 1. NOKTA VURUŞ (DOT MATRIX) LU YAZICILAR Nokta vuruş yazılar (Dot Matrix Printers), matris ş lu cı eklinde düzenlenmişbaskı ı iğnelerini bilgisayardan gelen veriler doğ rultusunda elektromı s yardı yla kâğt ile knatı mı yazı kafası nda gergin duran ş cı arası eride nokta vurarak baskı yapan yazılardı cı r. Resim 1.1: Nokta vuruş yazı ve sürekli form kağdı lu cı ı Nokta vuruş yazıları renkli olanları vardı Yazma ş lu cı n da r. eritleri birkaç renkten oluş modeller, renk gerektiren grafikler için kullanır. Renkli nokta vuruş yazılar an lı lu cı sırlı da renkleri elde etmek için kullanır. Nokta vuruş yazı lar kenarları delikler nı sayı lı lu cı nda ı ı bulunan, “sürekli form” adıverilen kâğtlara baskı yapabildikleri gibi normal kâğ üzerine t de baskıyapabilirler. 3
 10. 10. ş Sırlıçözünürlük ve grafik yetenekleri, gürültülü çalı nı maları düş hı , ük zlarıgibi olumsuz özellikleri olan bu tür yazılar; sadece harf ve rakamlardan oluş baskı cı an, gereksinimi olan muhasebe kayı nıbası tları n lması iş gibi lerde halen kullanırlar. lı 1.1. Nokta Vuruş Yazıları Yapı ve Çalı Prensibi lu cı n sı şma ı Nokta vuruş yazılar, kâğ üzerinde bir karakteri belli sayı nokta kalı basarak lu cı t da bı inde tutulur. Bir karakter bası ı oluşturur. Baskı pları cı n belleğ kalı yazını lacağ zaman kalı p bellekten alır, daha sonra da yazma kafası iletilir. Yazma kafasıüzerinde bulunan nı na neler, alı karaktere bağ olarak ş üzerine baskı iğ nan lı erit yapar. Resim 1.2: Yazı İ Yapı cıç sı 1. Ş (Kartuş erit üzerindeki Siyah Bant) (Resim 1.4) 2. Adı Motor (Yazma Kafası hareket ettirir.) m nı 3. Yazma Kafası Üzerinde iğ ( neler bulunur) 4. ı Güç Kaynağ (Sisteme enerji sağ lar) 5. ı Silindir (Kâğ hareket ettirir.) dı 6. ı ktı nacak form) Kâğt (Çı alı Nokta vuruş yazı larda iki tür yazma kafasıkullanır. Bunlar; manyetik ve lu cı lı ş ş ğı elektromanyetik esaslara göre çalı yazma kafaları r. Her ikisinin de çalı mantı an dı ma nenin ş üzerine vurması sağ aynı r ve iğ dı erit nı lamaya yöneliktir. Fakat manyetik yazma kafaları daha hı olduğ zlı undan daha profesyonel bası iş m leri yapan yerlerde kullanılmaktadır. 4
 11. 11. Resim 1.3: Yazma kafası ş Yazma kafası adı motoru tarafı bir diş kayıya da daha farklı yöntemle bir m ndan li, bir yatay olarak hareket ettirilir. Bu sayede yazı cıkafa yatayda istenilen her konuma ı getirilebilir. Dikey doğrultuda kafa hareket etmez, bunun yerine kâğt dikey doğrultuda hareket eder. (Resim 1.3) Resim 1.4: Ş kartuş erit neler bir sütun ş ş Vurucu iğ eklinde sıralanmı r. Bu iğ tı neler, bir satıboyunca alı r nan ı veriye bağ lıolarak öne çı karlar. Böylece istenilen karakterlerin kâğt üzerine baskı sı yapı ş neler, ş üzerinde bulunan mürekkebin kâğt üzerine yapı ı ş nı lmıolur. Vurucu iğ erit ması sağ Yazma kafası lar. üzerindeki iğ sayı ne kadar çok olursa baskı ne sı kalitesi de o kadar kaliteli olacak demektir. Yazma kafası24 pin olan nokta vuruş yazı ları 9 pin olan lu cı n yazılara göre daha kaliteli baskı cı yapması n nedeni de budur. Bu yüzden, yazılarda pin nı cı sayını artması birlikte fiyatı artmaktadı Nokta vuruş yazılarda fiyatı sın yla da r. lu cı etkileyen diğ önemli faktörler ise saniyede bası sayfa sayıdı er lan sı r. 5
 12. 12. Resim 1.5: Elektrik akı nıoluş mı n turduğ manyetik alandan dolayıiğ hareket ederek ş u , ne erit üzerindeki mürekkebi kağt üzerine aktarı ı r. ş 9 pinli ve 24 pinli yazma kafaları n yanı ra, bazı nı sı profesyonel çalı malarda kullanı lan 18 pinli yazma kafası sahip yazılar da vardı 9 pin yazma kafaları kolonda 9 iletim na cı r. bir iğnesi, 24 pin yazma kafalarıher birinde 12 adet olmak üzere iki kolonda 24 iletim iğ ve , nesi 18 pin yazma kafaları her birinde 9 adet olmak üzere 2 kolonda 18 iletim iğ kullanı da nesi r. (Resim 1.6) Resim 1.6: İne Çeş ğ itleri Resim 1.7: İnelerle Yazı ş ğ lmıharf Nokta vuruş yazılarda, her kolonda bulunan noktalar arası lu cı ndaki mesafe, yazı nı cın yazma çözünürlüğ gösterir. ünü Tüm yazılarda olduğ gibi nokta vuruş cı u lularda da bir tampon bellek bulunmaktadı r. Bu bellek yazdılacak dosyanı önce bilgisayardan yazıya aktarı nı lar. Böylece rı n cı lması sağ yazdı iş daha hı bir ş rma lemi zlı ekilde yapır. Nokta vuruş için bu bellek genel olarak 4 lı lular KB ile 32 KB arası r. ndadı 1.2. Nokta Vuruş Yazıya Ait Aksesuarlar lu cı Aksesuarlar, yazıdan ayrıolarak satı ve yazını kullanı kolaylıı artı ğ cı lan cı n m nı ran yardı parçalardı mcı r. 6
 13. 13. 1.2.1. Alttan İ tmeli Traktör (Bottom Push Tractor) ı Yazını kâğ besleme kabiliyetini arttır. Alttan itmeli traktör ile yüksek hacim cı n t rı ı ı gerektiren sürekli form çı ihtiyaçlarıdüz kâğ yolu ve güvenilir kâğ besleme özellikleri ktı , t t ı ile kolayca karşlanabilir. Resim 1.8: Alttan İ tmeli Traktör 1.2.2. Çekme Traktörü (Pull Tractor) Yazıya daha ileri çok yönlü kullanı kabiliyeti ve esneklik özellikleri katar. cı m Resim 1.9 : Çekme Traktörü Traktör (Tractor): Sürekli form kâğdın takı ğ, formu deliklerinden tutup ı nı ldıı ilerleten mekanizma. 1.2.3. Tekli Kağt Besleme Ünitesi (Cut Sheet Feeder) ı Tekli ya da önceden bası dökümanları otomatik olarak beslenmesini sağ lı n layarak ı yazını kağ yönetim kabiliyetini ve esnekliğ arttır. cın t ini rı 1.2.4. Rulo Kağt Ünitesi (Roll Paper Stand) ı Rulo kâğt ünitesi, sayfa uzunluğ ile ilgili kıtıortadan kaldı ğ ı ıiçin çı u sı rdı ktı ı boyutunda baskıimkânısağ Bu sayede hem daha az kağt kullanı lar. rken hem de kullanını kayızamanı minimize etmiş cı n p nı olursunuz. 7
 14. 14. 1.3. Nokta Vuruş Yazıya Ait Teknik Özellikler lu cı 1.3.1. Yazma Hı (CPS) zı Bir nokta vuruş yazını hı, CPS (Character per second) dediğ lu cı n zı imiz saniyede bastıı ğ karakter sayı ile ölçülür. Üreticiler genellikle taslak kalitesindeki (Draft Quality) sı baskı zı hınıverirler. Aynıyazı nı mektup kalitesindeki (Letter Quality) veya mektup cı n kalitesine yakı(Near Letter Quality) yazı n tiplerini basması daha uzun zaman alabilir. çok 1.3.2. Form Yı rtma (TEAR) ı Form yı özelliğ yazdılan sürekli form sayfaların kâğ zarar vermeden veya rtma i rı nı da yazıyı cı ayarlamadan koparı labilmesini sağ Formları lar. durdururken form yı rtma özelliği ı menüden seçtiğiniz bir süre sonunda, otomatik olarak kâğ kaydı dı rarak delikleri (açma ı nda kapağaltı bulunan) yı çubuğ hizalar. rtma uyla 1.3.3. Kağ Park Etme (PARK) ı t ı Kağt park özelliğ sürekli formu yazıdan çı i cı karmadan tek sayfa yazdı rmaya ı, ı geçmenizi sağ Tek sayfa yazdı lar. rmak istediğinizde, sürekli form kâğdı kâğt yolundan çekmek için yazını bu özelliğ destekliyorsa PARK düğ cı z i mesine basmanı ve sonra sayfa z kılavuzunu kaldıp sayfayı rı yükleyerek yazdı görevini göndermeniz yeterlidir. rma 1.3.4. Karakter Sı ğ(CPI) klıı Karakter sı ğ her satı kaç karakter yazdılacağnı klıı rı ı belirler. Her karakter için inç , rda ı baş karakter (CPI) cinsinden belirli bir sabit geniş (10 – 20) seçebilirsiniz. Daha yüksek na lik cpi ayarlarıgenellikle hesap tabloları kullanır. nda lı 1.3.5. Yazı Geniş i cı liğ ı Yazını içine alabileceğ kâğ n geniş ini gösterir. Nokta vuruş yazılarda cı n i dı liğ lu cı kolon cinsinden verilir. Belli bir harf sı ğı klında, yazını bir satı yazabileceğen çok harf cı n ra i sı verir. 10 cpi harf sı ğ esas alı ğnda 2 temel standart vardı 80 kolon (dar ı ndıı sayını klı r: yazı); 136 kolon (geniş cı cı yazı). Resim 1.11: 136 Kolon GenişYazı cı Resim 1.10: 80 Kolon Dar Yazı cı 8
 15. 15. 1.3.6. Formun Baş langı (TOF) cı lama konumunu belirler. Fabrika çış ı Formun baş cı(TOF) yazdı langı rmaya baş kı varsayı ayar en üstten 1 inçtir. TOF (Top of Form) tek bir yazdı işveya tüm yazdı lan rma i rma ı iş için olarak 1/180 inçlik aralı leri klarla değ tirilebilir. Toplam ayarlama miktarıkâğ iş , t sış rı ş kı maları önlemek için sı rlandılmı r. nı nı tı 1.3.7. Emülasyon (Emulation) Uyumluluk, öykünme. Yazını piyasada standart olarak kullanı komut dillerinden cın lan şabildiğ gösterir. Bu, nokta vuruş yazı larda genellikle IBM hangileriyle sorunsuz çalı ini lu cı Proprinter veya Graphics Printer ve Epson FX veya LQ olur. 1.3.8. MTBF zası ş Ortalama arı z çalı süresidir. ma 1.3.9. MVBF Ortalama arı z yazı satısayıdı zası lan r sır. Not: Buradaki ifadeler ve ayarlamalar yazı markaları göre farklık gösterebilir. cı na lı Daha çok bu özelliklerin ne iş yaradıı dikkat etmelisiniz. ğna e 1.4. Nokta Vuruş Yazıya Ait Tuş lu cı Menüsü GÖSTERGELER DURUM ANLAMI SEL (SEÇ) AÇIK Yazı Çevrimiçi (Yazdı cı rabilir) ş ı KAPALI Yazı Çevrimdı (Yazdı cı ramaz) Alarm gösterge ığ birlikte yanı şı ıyla YanıSönüyor p p sönüyorsa yazdı rmaya devam edilemez. ı ALARM AÇIK Kağt Yok ı KAPALI Kağt Mevcut Kağt Sış ı kı YanıSönüyor p ması Alarm Durumu Sel gösterge ığ birlikte yanı şııyla p sönüyorsa yazdı rmaya devam edilemez. Yüksek Sı k Alarm Durumu caklı MENU (MENÜ) AÇIK Menü Yazdı Modu rma KAPALI Normal Yazdı Modu rma YanıSönüyor p Yüksek Sı k Belirtisi caklı 9
 16. 16. QUIET (SESSİ Z) AÇIK Sessiz Yazdı Modu (Daha yavaş rma yazar) KAPALI Normal Hı Yazdı Modu zda rma YanıSönüyor p Yüksek Sayı Çok Parçalı da Yazdı rma Modu POWER (GÜÇ) AÇIK Yazı AÇIK cı KAPALI Yazı KAPALI cı YanıSönüyor p Düş Güç Tüketimi Modu ük DÜĞMELER DURUM ANLAMI SEL (SEÇ) Çevrimiçi Yazı yı cı çevrimiçi yapar. şı ş ı Çevrimdı Yazı yı cı çevrimdı yapar ve alarm durumunu iptal eder. SHIFT (DEĞ Ş R) İTİ Düğ melerden herhangi biriyle birlikte farklı görev üstlenmek bir için kullanır. lı LF (SAYFA BESLEME) ı Çevrimiçi Kâğ bir satıbesler. Düğ dı r menin bası tutulması lı sürekli satıbesleme r ile sonuçlanı r. şı ı Çevrimdı Kâğ bir satıbesler. Düğ dı r menin bası tutulması lı sürekli satıbesleme r ile sonuçlanı r. FF /LOAD (FORM Çevrimiçi ve Sonraki sayfanı ilk satına kadar n rı BESLEME/YÜKLE) şı çevrimdı sürekli sürekli form beslemesi yapır. lı Formlar modu Çevrimiçi ve Sayfayı karı çı r. şı çevrimdı Elle tek sayfa modu TEAR Çevrimiçi Sürekli Sürekli formu kesme konumuna Formlar Modu getirir. Düğ meye tekrar basır veya lı veri alırsa form orijinal konumuna nı geri getirilir. Çevrimiçi Elle tek Etkisiz sayfa modu şı Çevrimdı Etkisiz PARK Sürekli Formlar Sürekli form konumundaysa formu Modu geri almak ve tek sayfa moduna geçmek için bu düğ meye bası n. Not: Burada belirtilen menü açı klamaları cı yazı marka ve modellerine bağ olarak lı farklıklar gösterebilir. lı 10
 17. 17. UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İ ş Basamakları lem Öneriler  Yazını YAZICI BAĞLANTILARININ YAPILMASI cı zı yerleş tirmek için sağ ve düz bir yüzey kullanı lam n.  Kâğ silindir kolu ve çeş kağt ı ı t itli besleme yolları kolay eriş na im için yazının cızı çevresinde yeterince boş luk bulunması na dikkat ediniz.  Yazını kapatı açma arası cı zı p nda en az 5 saniyelik bir süre bı n. rakı  Yazının ve bilgisayarı zı güç düğ cı zı nın mesinin kapalıolduğundan emin olunuz.  Paralel bağlantıkablonuzun IEEE 1289 uyumlu bir kablo olması na dikkat ediniz.  Paralel bağlantı kablonuzun bir ucunu yazını diğ ucunu bilgisayarıza takı z. cı za, er nı nı  USB kablonuzun USB 2.0 uyumlu korumalı bir kablo olması dikkat ediniz. na  Paralel ve USB yazdı rmayıbir arada kullanmayı n.  Yazı USB’den bağ cı lanacaksa uygun bir USB kablosunu yazıya bağ n. Sonra kabloyu cı layı bilgisayarıza takı nı n.  Güç kablosunu prize takarken dikkatli olunuz.  Güç kablosunu yazını arkası cın ndaki giriş ve e ş sonra topraklanmıbir elektrik prizine takı z. nı 11
 18. 18. İ ş Basamakları lem Öneriler  Güç YAZICI KARTUŞUNUN TAKILMASI düğ mesi açık ş konumdayken erit değ tirmeyin. iş  Yazının ve bilgisayarızı kapalıolduğ cızı nın undan emin olunuz.  Yazdırmadan sonra yazma kafası sı cak olabilir. Dokunmadan önce soğuması bekleyiniz. nı  Açma kapağ açı ve yazdı kafası ortalayı ını n rma nı n.  Yazını için doğ ş cı z ru erit ğ za ı kartuş kullandını dikkat u şş ediniz. Yanlı erit takırsa lı yazı baskı cı yapmaz. Ş erit mürekkebinin etrafa bulaş maması dikkat ediniz. na  Ş yazdı kafası ş erit rma ile erit kılavuzu arası ndaki inde ş boş luktan geçtiğ eridin  Yeni ş kartuş erit unun paketini açı ve yazdı n rma bükülmüş veya hasarlı kafası takı na n. olmaması dikkat ediniz. na  Düğ meyi saat yönüne ters yönde çevirmeyiniz; aksi takdirde ş sı ş erit kı abilir. Şeridin ucunu almasıiçin alma düğmesini (1) içe kı k ok yönünde çevirin. vrı 12
 19. 19. Öneriler İ ş Basamakları lem  Yazını WINDOWS XP’DE YAZICI EKLEME AYARI cı zla beraber verilmişbir sürücü CD’si varsa yazını bilgisayara cızı bu CD ile de tanıtabilirsiniz.  Windows işletim sisteminizde önce “Baş tuş lat” una daha sonra da “Yazı cıve Fakslar” seçeneğine tı nı klatız.  Bilgisayarı za nı gerektiğinde birden fazla yazı ekleyebilirsiniz. cı  Açı “Yazı ve Faxlar” klasöründe sol üst tarafta lan cı bulunan menüde “Yazı Ekle” seçeneğ tı nı cı ine klatız.  Karş za çı “Yazı Ekleme Sihirbazı “ileri” ını kan cı ”nda tuş tı n. una klatı 13
 20. 20.  Bilgisayarı z nı bir ağ üzerinde ise bu ağ daki herhangi bir bilgisayarara takılı olan yazı yı cı bilgisayarı za tanı nı tarak o yazıyı cı kullanabilirsiniz.  Herhangi bir ağ bağ değ a lı ilseniz resimde seçili olan “yerel yazı” seçeneğ cı inin, iş aretli olması dikkat na ederek “ileri”ye tı nı klatı z.  Yazını USB üzerinden cı z bilgisayarı za bağ ise nı lı yazını cızıkendi CD’si ile tanı sı z. tmalını  Eğ yazını ile bilgisayarı z arası er cı z nı ndaki bağ lantı paralel bağ lantıise burada “LPT1” seçeneğ inin iş aretli olması sağ nı layarak “ileri”ye tı nı klatı z.  IBM Proprinter III sürücüsü hemen hemen bütün nokta vuruş lu yazılarla cı uygun ş şı çalı abilir. Bunun dında Epson FX veya NQ sürücüsünü de yükleyebilirsiniz.  Karş za çı ı nı kan üretici firmalar ve modeller  Her yazını cı n ayar menüsünden, üreticiler bölümünden IBM’i ve bölümünde emülasyon yazılar kı ndan IBM Proprinter III seçeneğ cı smı ini ayarıvardı Buradan da r. işaretleyerek bundan sonra gelen son menülerde de size verilmiş emülasyon ileri seçeneklerine tı klatarak yazı kurulum cı seçeneklerinden en uygun işleminizi tamamlayı z. nı olanını seçebilirsiniz. Bunun için yazının cı zı kullanım kı lavuzunu inceleyebilirsiniz. 14
 21. 21. İ ş Basamakları lem Öneriler  Test sayfasıyazdı TEST SAYFASI YAZDIRMA rmadan önce yazıcıile bilgisayar arası ndaki bağ lara dikkat ediniz. lantı  Test sayfasıyazdı rmadan önce yazının açı olduğ cı zı k undan emin olunuz.  Bütün yazı çeşcı itlerinde test  Windows iş letim sisteminizde önce “Baş lat” sayfası yazdı iş aynır. rma lemi dı tuşuna daha sonra da “Yazı cıve Fakslar” seçeneğ tı nı ine klatız.  Birden fazla yazı tanı ş cı mlanmı sa eğ doğ yazını sürücü er ru cın özelliklerini seçtiğ inize emin olunuz.  Yazı dosyası n üzerine fare imleciyle gelerek cı nı sağtuş bası z ve açı menüde özellikler a nı lan seçeneğ tı nı ini klayı z.  Yazıyı yazdırken kesinlikle cı rı yazını cı zıkapatmayı Bu yazı n. cı kafası n bozulması nı na neden olabilir.  Açı özellikler menüsünde bulunan “Sı lan nama SayfasıYazdı tuş tı nı r” una klayı z.  Test sayfasıyazdılamazsa eğ rı er sorun gider seçeneğ tıini klatarak açı lan yardı penceresindeki m önerilerle sorunu bulmaya ş çalı sı z. Buna malını rağmen sorunun sebebini bulamazsanı z yetkili bir teknik servisten yardı m istemelisiniz.  Yazını ilgili ayarları zda herhangi bir cı zla nı sorun yoksa test sayfası yazdılacaktı rı r. Buradaki menüde tamam seçeneğ ini işaretleyiniz. 15
 22. 22. ÖLÇME VE DEĞERLENDİ ERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞ RME A- OBJEKTİ TESTLER (ÖLÇME SORULARI) F Aş ı sorularıcevapları doğ ve yanlıolarak değ ş ağdaki n nı ru erlendiriniz. 1. Nokta vuruş yazılarıbaskı zları er yazılara oranla yüksektir. (.....) lu cı n hı diğ cı 2. üktür. (.....) Nokta vuruş yazılarıgrafik yetenekleri düş lu cı n 3. üzerinde bulunur. (.....) Nokta vuruş yazılarda bulunan iğ lu cı neler yazma kafası 4. Nokta vuruş yazı larda baskıiğ lu cı , nelerden mürekkepin püskürtülmesiyle oluş turulur. (.....) 5. Tüm nokta vuruş Yazılarda bulunan iğ sayı aynı r. (.....) lu cı ne ları dı Aş ı cümlelerde bulunan boş lukları uygun ş ağdaki en ekilde doldurunuz. 6. Nokta vuruş yazılarda ________ kartuş lu cı kullanır. lı 7. Nokta vuruş yazılar, _______ dar yazı ve ________ geniş cı lu cı cı yazı olmak üzere 2 çeş ittirler. 8. ______, yazınısaniyede bastıı ğ karakter sayıdı cın sı r. 9. Nokta vuruş yazılarda ___ , ___ ve ___ iğ yazma kafaları lu cı neli vardı r. 10. Sürekli form kâğdı n takı ğ formu deliklerinden tutup ilerleten mekanizmaya ı nı ı ldı, ________ denir. ı rı z. Cevapları zı nı cevap anahtarı karş tını ile laş DEĞERLENDİ RME ı rız. Cevapları zıcevap anahtarıile karş tını Doğ cevap sayı zıbelirleyerek nı laş ru nı erlendiriniz. Yanlıcevap verdiğ ya da cevap verirken tereddüt yaş ğ z ş adıı kendinizi değ iniz nı sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğ cevap verdiyseniz diğ faaliyete geçiniz. ru er 16
 23. 23. ÖĞRENME FAALİ YETİ -2 ÖĞRENME FAALİ YETİ -2 AMAÇ Bu öğ renme faailyeti ile mürekkep püskürtmeli yazıları yacak ve gerekli ortam cı tanı sağ ğnda landıı mürekkep püskürtmeli yazıları cı n bilgisayar bağ sı lantını gerçekleş tirebileceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanıgereken öncelikli araşrmalar ş z tı unlardı r:  ş Mürekkep püskürtmeli yazılarıkullanıamaçları araşrız. cı n nı tını  Piyasada bulunan mürekkep püskürtmeli yazı markaları ve bunlara ait çeş cı nı itli modellerin özelliklerini araşrı z. tını lemleri için internet ortamı yazıları satı ğ mağı azaları Araşrma iş tı ve cı n ldı gezmeniz gerekmektedir. Yazıları kullanı amaçları cı n m için ise bu yazıları cı kullanan kiş ilerden ön bilgi edininiz. 2. MÜREKKEP PÜSKÜRTMELİ(INK JET) YAZICILAR Günümüzün en yaygı yazılarıolarak mürekkep püskürtmeli yazıları(Ink Jet n cı cı Printers) göstermek mümkündür. Bu, yazılar gerek renkli çı şverebilmeleri, gerekse cı kı uygun fiyatlarısayesinde oldukça ilgi görmektedirler. Resim 2.1: Mürekkep püskürtmeli yazı cı ı Bu teknolojideki yazılar kâğ üzerine baskıyapabilmek için sı cı t vımürekkep lulardaki gibi ş kullanı Nokta vuruş rlar. eritleri bulunmaz, bunun yerine uygun yerlerinde püskürtme sağlayacak delikleri olan mürekkep tankları vardır. 17
 24. 24. Resim 2.2: Siyah ve renkli kartuş lar ı şı Normal kâğtlar dında aydı nger, asetat ve genelde kendi üretici firmalarıtarafı ndan ı üretilip pazarlanan özel kâğtlara yüksek kalitede baskıyapabilirler. Bazımodellerinde özellikle fotoğ ya da yüksek kalitede dijital imaj baskı yapabilmek için özel kartuş raf sı ları vardı Bu yazıları hemen hepsinde mürekkep kartuş r. cı n larıtekrar doldurulabilmektedir. (Resim 2.2) 2.1. Mürekkep Püskürtmeli Yazıları Yapı ve Çalı Prensibi cı n sı şma Mürekkep püskürtmeli yazılar, nokta vuruş yazı larda olduğ gibi ş ve iğ cı lu cı u erit ne kullanmazlar. Bunun yerine grafik ve karakterleri oluş turmak için püskürtmeli bir yöntem kullanı Mürekkep püskürtmeli yazılarda bulunan tampon bellek, l6 KB ile 4 MB rlar. cı arasındadı r. Resim 2.3: Kartuş n takı ğ ve mürekkebin püskürtüldüğ yazma kafası ları ldıı ü Mürekkep püskürtmeli yazılarda Kartuş n takı ğ yer olan yazma kafası ı ldıı cı ları kâğ da ı değ mez. Bunun yerine yazma kafasıkâğda mürekkep damlacı püskürtür. (Resim 2.3) , kları Mürekkep püskürtmeli yazılarda kullanı yöntem nokta vuruş yazılarda cı lan lu cı kullanı yönteme benzer. Yazma kafasıbir adı motoru ile sağ sola hareket ettirilirken lan , m a ı kâğ merdaneler yardı yla ileri doğ hareket eder. Yazma kafasıdikey olarak t mı ru ı yerleştirilmişbirçok püskürtücü ucundan kâğ minik noktalar halinde özel bir mürekkep da püskürtür. Bu püskürtücü uçlarıçapı milimetrenin 20’de biri kadar küçüktür. n ,1 18
 25. 25. Resim 2.5: Kağdı hareket ettiren ı ileri Resim 2.4: Yazma kafası hareket nı merdaneler ettiren adı motoru m Mürekkebi kafadan ileri doğ püskürtmek için iki yöntem kullanır. Bunlar; ıl ru lı sı kabarcıpüskürtme (Thermal Buble Jet) yöntemi ve piezo elektrik yöntemidir. k 2.1.1. Isı l Kabarcı Püskürtme (Thermal Bubble Jet) Yöntemi k ı caklı En çok kullanı teknolojilerden biridir. Bu teknolojide mürekkep, kâğ sı k lan da yardı yla püskürtülür. mı Resim 2.6: Yazı Kafası Bulunan Püskürtme Odası cı nda Püskürtülme iş için mürekkep, ıtı metal ile ıtır. Isı lemi sıcı sılı yardı ile oluş mı turulan ı ı mürekkep baloncuğ bası n etkisi ile patlar ve baskı lan kâğ üzerine dağ r. u, ncı yapı t lı 19
 26. 26. Metal ını Baş ç langı sı nca Balon Mürekkep Metal soğ ve ur Durumu baloncuk geniş ledikçe damla halinde baş ç langı genişler. mürekkep püskürtülür. durumuna ş kar. dı çı arı dönülür. Resim 2.7: Mürekkebin ıtı sılarak püskürtülmesi Yazı kafası bulunan püskürtme odaları yaklaş 300 °C’ ye kadar ıtı ı cı nda nda k sılan ğı ı mürekkep damlacı buharlaş oluş küçük patlama ile yüksek bir hı (100 km/saat) p, an zla ı kâğ püskürür. Bu iş saniyede birkaç bin defa yapır. da lem lı 2.1.2 Piezo Elektrik Yöntemi ı Piezo elektrik yönteminde, bası lması istenen noktacıklara karş k gelen püskürtme lı uçlarındaki piezo kristale gerilim uygulanı Piezo kristal, bu gerilimle esneme hareketi yapar r. ve iç kımdaki mürekkep haznesine bası uygulayarak mürekkep damlası n püskürtme sı nç nı ş kması sağ ucundan dı çı arı nı lar. Resim 2.8: Yazı Kafası Bulunan Püskürtme Odası cı nda Bu yöntemde Bubble Jet teknolojisinin aksine mürekkebin ıtı na gerek yoktur. sılması inin birçok avantajıvardı Her ş ı Bu baskıtekniğ r. eyden önce mürekkebin kâğ üzerine t uygulanı ekli sayesinde püskürtülen damlanı gerek ş gerekse miktarıkonusunda şş n ekli önemli ölçüde kontrol sağlanabilmektedir. 20
 27. 27. Piezo kristale Gerilimden dolayı Mürekkep damla Gerilim kesildiğ inde gerilim uygulanı r. kristal genleş erek halinde kristal ilk haline geri ş mürekkebi dı arı püskürtülür. döner. iter. Resim 2.9: Mürekkebin piezo elektrik yöntemiyle püskürtülmesi Ayrı bu ş ekilde mürekkebin ıtı na gerek olmaması ca sılması ndan dolayımürekkep ilebilmektedirler. Zira mürekkebin yüksek ıya üreticileri farklıteknolojiler üzerine eğ sı dayanı olması klı zorunluluğ birçok sı rlamayı beraberinde getirmektedir. u nı da Piezoelektrik Kristal: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine, elektrik enerjisini de mekanik enerjiye dönüş türebilen seramik malzemedir. Mekanik gerilimlerin etkisinde kaldı nda kütleleri içinde bir elektrik kutuplanması yüzeylerinde elektrik yükleri kları ve oluş ve bir elektrik alanı an etkisinde kaldı nda iç kuvvetlerin etkisi ile bu kristaller kları biçim değ tirir. Doğ piezoelektrik malzemeler; kuvars ve turmalindir. Ferroelektrik iş al malzemeler denen ve kutuplama sonunda piezoelektrik özellik gösteren malzemeler; lityum tantalat ve lityum nitrattı Bunlar içinde en çok kullanı r. lanlar kuvars ve lityum tantalattır. 2.2. Mürekkep Püskürtmeli Yazılara Ait Aksesuarlar cı 2.2.1. Otomatik İ Taraflı ki BaskıAksesuarı ı elle çevirmeye gerek Bu iki taraflı baskı aksesuarı yazını eklediğ nı cıza inizde kağdı olmadan iki taraflıbelgeler üretebilirsiniz. Resim 2.10: İ Taraflı ki BaskıAksesuarı 21
 28. 28. 2.2.2. Küçük Kağt Tepsili İ Taraflı ı ki BaskıAksesuarı İ taraflı ı ki belgeler basmanı sağ zı lamanı yanı ra, küçük boy kağt tepsisi sayesinde n sı iki taraflı x 15 cm fotoğ 10 raflar da basmanı mümkün kı zı lar. Resim 2.11: Küçük Kağt Tepsili İ Taraflı ı ki BaskıAksesuarı 2.2.3. Kağ Tepsisi ı t ı Kağt kapasitesini daha fazla sayı çıya karabilir ve daha az kesinti olması nı ı sağ layabilirsiniz. Ya da bu tepsiyi normal kağ için kullanı standart tepsinizi fotoğ t p raf ı kağ na ayı tları rabilirsiniz. Resim 2.12: Kağt Tepsisi ı 2.3. Mürekkep Püskürtmeli Yazılara Ait Teknik Özellikler cı 2.3.1. Ppm (page per minute) Dakikada yazı sayfa sayıdı Mürekkep püskürtmeli yazıları hını lan sı r. cı n zı ifade etmek için kullanır. lı 2.3.2.GPPM (graphic page per minute) Dakikada bası grafik icerikli sayfa sayıdı DPI : Baskı lan sır. kalitesi ise DPI yani inç bası nokta sayıdı na sır. 2.3.3. Tampon bellek:(Buffer Memory) ğı Yazını içinde, bilgisayardan gelen verileri geçici olarak sakladı RAM bellektir. cı n Tüm yazı çeş cı itlerinde bulunur. 22
 29. 29. 2.3.4. DPI (Dots Per Inch / Inch baş nokta sayı) ına sı ğ Çözünürlük, belirli bir aralı bası a labilecek nokta sayını sı temsil eder ve DPI (Dots ı Per Inch / Inch baş nokta sayı) ile belirtilir. na sı 2.3.5. Isı Zamanı nma Yazınıdüğ cı n mesi açı ktan yazmaya hazıhale gelene kadar geçen süredir. ldı r 2.4. All In One (Çok Fonksiyonlu) Yazılar cı Tarayı, faks, fotokopi ve yazı cı cıgibi ofis iş lemlerini tek bir yazıda toplayan cı ürünlerdir. Çok fonksiyonlu yazılar, ev ya da küçük (hem ebat hem iş olarak küçük) cı lev ofisler için ideal bir seçim olacaktı Ancak bu iş r. levlerin herhangi biri bozulduğ unda tamir edilene dek tüm diğ fonksiyonları da kullanı er n lmaz olması dezavantajdı Her ne kadar bir r. son dönemlerde daha hı zlımodeller çı ysa da çok fonksiyonlu ürünler her zaman ktı diğerlerine göre daha yavaş olurlar. Resim 2.13: All In One Yazı cı 2.4.1. Amaçları za Uygun Özellikler nı Çok fonksiyonlu bir yazıda ş özelliklere dikkat etmelisiniz: cı u  Bazı PC kapalı ları iken de faksı kullanmanı izin verirler, bazı da PC açı za ları k değ ilken bu iş kullanamazlar. levi  Çok iş levli yazıları bazı cı n larıgerçek fotokopi makineleri gibi iyi sonuç verirken bazı da sadece 300 dpi çözünürlükte baskı ları verirler.  Bazı cı renkli fotokopi imkânı sunar. Daha ucuz ve hı çözüm ise yazılar da zlı klasik tek renk baskır. dı  Çok fonksiyonlu yazıları bazı cı n larıtaradıklarınesneleri sabit diske alı p düzenlemenize izin verirken bazı ise sadece kopyalama ya da faks çekmek ları için tarama yaparlar. 23
 30. 30. 2.4.2. All In One Yazılara Ait Tuş cı Menüsü Resim 2.14:TuşMenüsü LCD Ekran: Tarama, kopyalama, faks ve yazdı seçenekleri ile durum ve hata 1. rma mesajlarıgörüntülenir. Menü Düğ mesi: Bir menüye girmek ve çı 2. kmak için kullanır. lı Geri Düğ mesi: Önceki menüye dönmek için kullanır. 3. lı Ok Düğmeleri: Menülerde gezinmek için kullanır. 4. lı Güç Düğ mesi: Yazıyı p kapatmak için kullanır. 5. cı açı lı İ Düğ ptal mesi: Devam etmekte olan iş iptal ettirmek için kullanır. 6. lemi lı Baş Düğ lat mesi: Kopyalama, tarama veya faks iş baş 7. lemi latmak için kullanır. lı Seç Düğmesi: Bir menü elemanı seçmek için kullanır. 8. nı lı Not: Burada belirtilen tuş klamalarıyazı marka ve modellerine göre farklıklar açı , cı lı gösterebilir. 24
 31. 31. UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İ ş Basamakları lem Öneriler  Güç YAZICI KARTUŞUNUN TAKILMASI düğ mesi açık konumdayken kartuş değ tirmeyiniz. iş  Yazının ve bilgisayarızı kapalıolduğ cı zı nın undan emin olunuz.  Yazı nın kapağnı ı açarken cı zı yazını cı zısarsmamaya özen gösteriniz.  Açma kapağ açıve kartuş n yerini tespit ediniz. ını n ları  Kartruş unuzun akı ntı ş yapmamı olması dikkat na ediniz.  Eski Kartuş çı ı u kartmak için kartuş kapağnı kaldı rarak kartuş çı nı u karız.  Yazı nı için doğ kartuş cı z ru u ğ za ı kullandını dikkat ediniz. Yeni kartuş ını unuzun koruyucu kağdı kaldını rı z. 25
 32. 32.  Kartuş yuvaya takarken u yuvanı hasar görmemesine n dikkat ediniz.  Yeni kartuş kartuş u yuvası takı z. na nı  Kartuş kapağnı açıı p kapatı rken hasar görmemesine dikkat ediniz.  Kartuş kapağ n yerine ı nı otuı undan emin olmak rduğ için kapattı ktan sonra ızla parmağnı üstten bastını rı z.  Kartuş ı dikkatli bir ş kapağnı ekilde kapatı z. nı  Yazı cıkapağnıkapattıız ı ğnı zaman yazdı rma kafası n nı baş ca langı yerleş inden tiğ emin olunuz.  Yazı kapağnı ı kapatı z. cı nı 26
 33. 33. ÖLÇME VE DEĞ ERLENDİ RME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A- OBJEKTİ TESTLER (ÖLÇME SORULARI) F Aş ı sorularıcevapları ş ağdaki n nıdoğ ve yanlıolarak değ ru erlendiriniz. 1. Mürekkep püskürtmeli yazıları baskı zları cı n hı nokta vuruş yazılara oranla daha lu cı yüksektir. (.....) 2. üktür. (.....) Mürekkep püskürtmeli yazılarıgrafik yetenekleri düş cı n 3. Mürekkep püskürtmeli yazılarda bulunan yazma kafası cı üzerinde püskürtme odaları vardı (.....) r. 4. Piezo elektrik yönteminde mürekkep ıtı sılarak püskürtülür. (.....) 5. Çok Fonksiyonlu Yazılarda tarayı özelliğ yoktur. (.....) cı cı i 6. Aş ı cümlelerde bulunan boş lukları uygun ş ağdaki en ekilde doldurunuz. 7. Mürekkep püskürtmeli yazılarda hı________ ile belirtilir. cı z 8. Mürekkep püskürtmeli yazılar, mürekkebi _______ ve ________ yöntemleri ile cı püskürtürler. 9. Mürekkep püskürtmeli yazılarda çözünürlük ______ ile ifade edilir. cı 10. Thermal bubble jet yönteminde mürekkep ________ püskürtülür. 11. Çok fonksiyonlu yazılarda ____ , ____ ve ____ özellikleri de bulunur. cı DEĞERLENDİ RME ı rız. Cevapları zıcevap anahtarıile karş tını Doğ cevap sayı zıbelirleyerek nı laş ru nı erlendiriniz. Yanlıcevap verdiğ ya da cevap verirken tereddüt yaş ğ z ş adıı kendinizi değ iniz nı sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz Tüm sorulara doğ cevap verdiyseniz diğ faaliyete geçiniz. ru er 27
 34. 34. ÖĞRENME FAALİ YETİ -3 ÖĞRENME FAALİ YETİ -3 AMAÇ renme faailyeti ile Lazer yazıları yacak ve gerekli ortam sağ ğnda ı Bu öğ cı tanı landı lazer yazıları bilgisayar bağ sı ve toner değ imini gerçekleş cı n lantını iş tirebileceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanı gereken öncelikli araşrmalar ş z tı unlardı r:  ş Lazer yazılarıkullanıamaçları araşrı z. cı n nı tını  Piyasada bulunan lazer yazı cımarkaları nıve bunlara ait çeş modellerin itli özelliklerini araşrı z. tını lemleri için internet ortamı yazıları satı ğ mağı azaları Araşrma iş tı ve cı n ldı gezmeniz gerekmektedir. Yazıları kullanı amaçları cı n m için ise bu yazıları cı kullanan kiş ilerden ön bilgi edininiz. 3. LAZER VE TERMAL YAZICILAR Lazer yazılar, ş ana kadar üretilenler içinde hı ve kaliteli baskı cı u zlı yapabilen, en iyi yazılardı Üretildiğ cı r. inden beri masaüstü yayı lı alanı vazgeçilmez bir araçtı Bu ncık nda r. yazılardan, matbaa kalitesinde çışalı cı kı nabilmektedir. Özellikle aydı nger ya da asetat üzerine çışalı kı nabilmesi önemli bir özelliğ idir. Çünkü bu yolla baskıöncesi hazı k rlı aşamaların yerine getirilmesi sağ nı lanabilmektedir. Lazer yazılar, fotokopi makinelerine cı benzemektedir. Resim 3.1: Lazer Yazı cı Lazer yazılarda da fotokopi makinelerinde olduğ gibi toner kullanı cı u lmaktadı Lazer r. ş yazıları sessiz çalı cı n malarıkalite ve hı nı yanı en büyük özellikleridir. Lazer , zları n nda yazıları bir dezavantajı sürekli form kullanamamasır. Lazer yazıları renkli baskı cı n , dı cı n yapabilenleri de üretilmektedir. 28
 35. 35. Resim 3.2: Toner ve toner doldurmada kullanı toner tüpleri lan 3.1. Lazer Yazıları Yapı ve Çalı Prensipleri cı n sı şma Resim 3.3: Lazer yazınıiç yapı cı n sı Lazer yazılarda daha önce de söylediğ cı imiz gibi toner kullanı lmaktadı Toner, r. kurutulmuştoz mürekkep taneciklerine verilen isimdir. Toner tanecikleri, bilgisayardan ı gelen veriler yardı ile kâğ üzerine basır. (Resim 3.2) mı t lı Resim 3.4: Drum (Tambur) Yazını belleğ cı n inde oluşturulan sayı sayfa görünümü, lazer tabancası sal yardı ile mı drum (tambur) üzerine aktarır. Drum’ı lazer ını manyetize edilen bölümlerine toner ş yla ı lı n, yapır. Bu ş şı ı ekilde, drum’a değ kâğt üzerinde istenilen karakter ve grafikler oluş en ur. (Resim 3.4) 29
 36. 36. 3.1.1. Adı Adı Çalı Prensibi m m şma Resim 3.5: Lazer Yazıya ait çalı prensibi cı şma 1. Adı Gelen datalar yazını hafı na kaydedilir. Eğ yazını hafı nda yer m: cı n zası er cı n zası yoksa datalar bilgisayarda bekletilir. 2. Adı Lazer yazını içinde bulunan en büyük parça drum m: cı n dediğ imiz, elektrostatik olarak yüklenebilen alüminyum bir silindirdir. Bu drum, baş bir silindir tarafı ka ndan tamamı yla elektrostatik olarak pozitif (+) yüklerle yüklenir. 3. Adı Drum üstündeki bazı m: noktalar lazer ını ş tarafı ı ndan ı eksi yükle yüklenir. Bu eksi yükler aslı kâğda yazı nda lacak olanlarıaynadaki bir görüntüsüdür. n 4. Adı Bu sı m: rada dönmekte olan drum sayesinde lazer ını negatif(-) yüklenen noktalar toner kutusunun önünden ş yla ı geçerler. Toner dediğ imiz mürekkep pudracı kları pozitif(+) yüklüdür. Bu sebeple drum üstündeki negatif(-) yüklü noktalar şı tarafı çekilirler ve drumun üstüne elektrostatik olarak yapırlar. ndan 5. Adı Bu esnada kâğ zaten yazını içine girmiş ve bir m: ı t cın tir ş silindiri tarafı arj ndan negatif (-) yükle yüklenmiş Drumun tir. ı dönmesiyle kâğt hizası gelen toner parçacı negatif (-) yüklü na kları ı ı kâğ tarafı t ndan kâğ üzerine çekilirler. Artı drum üstünde bulunan t k ı yazı kâğ üstüne geçmiş lar t tir. 30

×