Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ADOBEFIREWORKS CS4Kullanıcı El Kitabı
İÇİNDEKİLERÇalışma Alanı						 1Bitmap Dosyaları ile Çalışmak			 63Vektör Görselleri ile Çalışmak			 93Sembollerle Çalışma...
BÖLÜMBÖLÜMBÖLÜMBÖLÜM1ÇalışmaAlanıYeni Doküman OluşturmakArayüzün Hızlı Bir TuruPanellerle ÇalışmakÇalışma Alanını Kayıt Et...
Bölüm 1Çalışma Alanı1Fireworks, web arayüzü tasarımında kullanabileceğiniz birçok özelliği bulunan hem vektörelhem de piks...
Bölüm 1Çalışma Alanı22	 New Document (Yeni Belge) iletişim kutusu açılır.3	 Canvas Size (Tuval Boyutu) kısmından gerekli W...
Bölüm 1Çalışma Alanı3Arayüzün Hızlı Bir TuruFireworks uygulaması arayüzünde Tools (Araçlar) paneli, Properties (Özellik) d...
Bölüm 1Çalışma Alanı4ABCDEFMenü çubuğu Fireworks’ü kullanırken ihtiyaç duyacağınız menü komutlarının bulunduğuçubuktur. Me...
Bölüm 1Çalışma Alanı5Properties (Özellikler) denetçisi, çalışmalarınız sırasında seçtiğiniz nesnelerin özelliklerini göste...
Bölüm 1Çalışma Alanı6Panellerle ÇalışmakFireworks uygulamasında paneller ister sağ taraftaki paneller menüsünde veya çalış...
Bölüm 1Çalışma Alanı7Ayrılmış olan panel grubunu sağ üst köşesindeki çarpı işaretine basarak kapatabilirsiniz.Herhangi bir...
Bölüm 1Çalışma Alanı8Her bir panelin içindeki araçlara göre kendine özgü bir içerik menüsü bulunmaktadır. Bu içerikmenüsü ...
Bölüm 1Çalışma Alanı9Çalışmanız sırasında anlık olarak tüm panelleri ve araç çubuklarını kapatıp çalışma alnına gözatmak i...
Bölüm 1Çalışma Alanı10Çalışma alnını kayıt etmek için aşağıdakileri yapın:1	 Çalışma alanınız tercihlerinize göre düzenley...
Bölüm 1Çalışma Alanı11Hazır Kayıtlı Çalışma AlanlarıFireworks içinde hazır kayıtlı 3 adet çalışma alanı bulunmaktadır.▶ Ex...
Bölüm 1Çalışma Alanı12▶ Iconic (Simgesel) Mod: Tüm açık panel adları simgeler ile ifade edilmektedir. Panelleri açmakiçin ...
Bölüm 1Çalışma Alanı13Sekmeli Dokümanlarla ÇalışmakUygulamamızda yeni belge açtıkça çalışma alanının üzerindeki belge sekm...
Bölüm 1Çalışma Alanı14Cetvel (Ruler), Kılavuzları(Guide) Ve Izgaraları (Grid)KurmakFireworks uygulamasında nesneler ile ça...
Bölüm 1Çalışma Alanı15Cetvelleri açmak için aşağıdakileri yapın:1	 View > Rulers veya Görümün > Cetveller menü nesnesini s...
Bölüm 1Çalışma Alanı16Kılavuzlar, sayfa içinde çalışmalarınıza referans olarak kullanabileceğiniz sanal çizgilerdir. Bu sa...
Bölüm 1Çalışma Alanı173	 İmlecinizi yatay veya dikey cetvellerin üzerine götürün ve sürüklemeye başlayın.4	 İmleciniz çalı...
Bölüm 1Çalışma Alanı18Araç İpuçları Ve Akıllı KılavuzlarFireworks ’de araç ipuçları ve akıllı kılavuzlar nesneleri oluştur...
Bölüm 1Çalışma Alanı19Araç ipucunu etkinleştirmek için:View > Tooltips (Ctrl+ü) veya Görünüm > Araç İpuçları (Ctrl+ü) seçe...
Bölüm 1Çalışma Alanı20Akıllı kılavuzlar, çalışmalarınızda nesneleri taşırken veya düzenlerken size gerekli ipuçlarınısağla...
Bölüm 1Çalışma Alanı21Projenizdeki sayfaları görüntülemek ve geçiş yapmak için:
Bölüm 1Çalışma Alanı221	 Fireworks içinde Sayfalar panelini, açık değilse açmak için Window > Pages veya Pencere >Sayfalar...
Bölüm 1Çalışma Alanı23veyaEdit > Insert > Page veya Düzenle > Ekle > Sayfa menü nesnesini seçin.3	 Yeni boş bir sayfa ekle...
Bölüm 1Çalışma Alanı242	 Silmek istediğiniz sayfayı seçin.
Bölüm 1Çalışma Alanı253	 Pages veya Sayfalar paneli içerik menüsünden Delete Page veya Sayfayı Sil menü nesnesiniseçebilir...
Bölüm 1Çalışma Alanı26ABCDEFGHIYeni katman eklemek içinüç farklı yoldan birinikullanabilirsiniz:▶ Layers veya Katmanlar Pa...
Bölüm 1Çalışma Alanı27▶ Edit > Insert > Layer (Shift+L) veya Düzenle > Ekle > Katman (Shift+L) ‘ye basın.
Bölüm 1Çalışma Alanı28▶ Layers veya Katmanlar Panelinin seçenekler menüsünden New Layer veya Yeni katman’ıtıklayın.Katman ...
Bölüm 1Çalışma Alanı29▶ Silmek istediğiniz Layer veya katmanı sürükleyip Layers veya katmanlar panelindeki çöptenekesi Del...
Bölüm 1Çalışma Alanı30▶ Katmanlar Paneli seçenekler menüsnüden Katmanı Sil içerik menü nesnesine tıklayın.Fireworks’de kat...
Bölüm 1Çalışma Alanı31Herhangi bir katmanı genişletmek ve daraltmak için:▶ Seçilen katmanın solunda yer alan Katmanı geniş...
Bölüm 1Çalışma Alanı32Katmanlarla çalışmanız sırasında, yanlışlıkla değiştirilmemeleri için kilitlemeniz gerekebilir.Herha...
Bölüm 1Çalışma Alanı33Herhangi bir katmanı taşımak için:▶ Katmanları sürükleyerek taşıyabilirsiniz.Herhangi bir katmanın i...
Bölüm 1Çalışma Alanı34Özellik Denetçisini KullanmakProperties veya Özellik denetçisi seçilen nesnenin veya aracın özellikl...
Bölüm 1Çalışma Alanı35Özellik denetçisinin durumunu değiştirmek için sol üst köşesinde bulunan ok işaretlerinitıklayabilir...
Bölüm 1Çalışma Alanı36▶ Görünüm: Görünüm araçlarıBu araç çubuğu içinde yer alan bazı araçların altına aşağı doğru üçgen iş...
Bölüm 1Çalışma Alanı37Tercihler paneli yedi bölümden oluşmaktadır.▶ General (Genel)▶ Edit (Düzenle)▶ Guides and Grids(Kıla...
Bölüm 1Çalışma Alanı38DüzenleEdit veya Düzenle tercihleri, Fireworks’ün nesneleri düzenlerken kullandığı genel tercihlerin...
Bölüm 1Çalışma Alanı39YazımType veya Yazım tercihleri, Satır Aralığı, Taban Çizgisi Kayması ve varsayılan font gibi yazıml...
Bölüm 1Çalışma Alanı40Başlat ve DüzenleBaşlat ve düzenle tercihi, harici uygulamalara erişim bilgilerini içermektedir.Ekle...
BÖLÜMBÖLÜMBÖLÜMBÖLÜM2Bitmap Dosyalarile ÇalışmakBitmap AraçsetiGörselleri BoyutlandırmakSeçim Araçlarını KullanmakÇizim Ar...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak63Bitmap’ler piksellerden oluşan resimlerdir. Fotoğraflar, taranmış görüntüler ve boya...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak64Görselleri BoyutlandırmakFireworks uygulaması ile görselleri boyutlandırmak için gen...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak652	 Tools veya Araçlar panelinden Ölçekleme Aracı’nı seçin.3	 Görselin etrafında kare...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak66Seçim Araçlarını KullanmakFireworks uygulamasında herhangi bir nesne ile işlem yapab...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak67Layers (Katmanlar) panelinden nesneyi seçin.Layers (Katmanlar) paneli açık değilse, ...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak68Nesneleri toplu seçmek için aşağıdakileri yapın:
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak691	 Seçim araçlarından Pointer (İşaretçi) aracını seçin.2	 Seçmek istediğiniz nesnele...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak703	 Resim üzerinde saklamak istediğiniz bölüm işaretleyin.4	 Klavyeden Enter tuşuna b...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak71Çizim Araçlarını KullanmakFireworks uygulamasında Bitmap resimler üzerinde çizim yap...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak721	 Tools (Araçlar) panelinden Pencil (Kurşun kalem) aracını seçin.2	 Pencil (Kurşun ...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak734	 Resim üzerinde farenin sol tuşuna basarak uygulayın.Fırça aracını kullanmak için ...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak741	 Tools (Araçlar) Panelinden Rubber Stamp (Lastik Damgası) aracını seçin.2	 Propert...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak753	 İmleci kaynak olarak kullanmak istediğiniz alanı tıklayın.4	 Daha sonra aracın di...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak764	 Properties (Özellikler) denetçisindeki diğer ayarlamaları da yapın.5	 İmleci deği...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak77Efekt AraçlarıBulanıklaştırma Aracı
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak78		Blur (Bulanıklaştırma) aracı herhangi bir resmin içindeki belli bir bölgeyi bulanı...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak79Keskinleştirme AracıSharpen (Keskinleştirme) aracı görüntüdeki bulanıklıkları giderm...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak802	 Aracın özelliklerini Properties (özellikler) denetçisinden düzenleyin.3	 Uygulama...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak812	 Aracın özelliklerini Properties (özellikler) denetçisinden düzenleyin.3	 Uygulama...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak822	 Aracın özelliklerini Properties (özellikler) denetçisinden düzenleyin.3	 Uygulama...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak83Düzeyler Filtresini Kullanarak Görselleri GeliştirmekLevels (Düzeyler) filtresi resi...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak843	 Filters>Adjust Color>Levels veya Filtreler > Renk Ayarla > Düzeyler… menü nesnesi...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak85Bitmap MaskelemeFireworks uygulamasının maske işlem özelliğini kullanarak bir görsel...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak86Bitmap Seçim AraçlarıBitmap resim dosyalarınız içinde seçim yapmanız gerektiğinden B...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak872	 Aracın özelliklerini Özellikler Denetçisini kullanarak düzenleyebilirsiniz.3	 Res...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak88Kement / Çokgen Kement AracıKement aracı, resim içinde serbest bir çizimle alan seçm...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak89Silgi AracıEraser (Silgi) aracı Bitmap resimleriniz içinden belli bölümleri silmeniz...
Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak902	 Aracın özelliklerini Properties (Özellikler) Denetçisini kullanarak düzenleyebili...
BÖLÜMBÖLÜMBÖLÜMBÖLÜM3Vektör Görselleriile ÇalışmakVektör Araç SetiKalem Aracını KullanmakAlt Seçim Aracını KullanmakSerbes...
Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak93Vektörel çizimler, çözünürlükten bağımsız ve matematiksel ifadelerden oluştuğu için...
Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak942	 Pen (Kalem) aracının özelliklerini, Properties (Özellikler) Denetçisinden düzenl...
Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak955	 Çizim işlemini bitirmek için çizgiyi kapatabilirsiniz (tekrar başlangıç noktasın...
Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak96Alt Seçim Aracını KullanmakSupselection (Alt Seçim) aracı ile daha önce çizmiş oldu...
Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak973	 Birleşim noktası düzenlenebilir hale gelecektir.Serbest Biçim AracıFreeform (Ser...
Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak982	 Freeform (Serbest Biçim) aracı ile, farenizin sol tuşu basılı iken, çiziminizin ...
Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak991	 Araçlar panelinden Reshape Area (Alanı Yeniden Şekillendir) aracını seçin.2	 Res...
Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak100▶ Dougnhut (Simit)▶ Spiral▶ Rounded Rectangle (Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen)▶ Star (...
Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak1011	 Düzenlemek istediğiniz Auto Shape (Otomatik Şekli) seçin2	 Auto Shape Propertie...
Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak1024	 Fireworks uygulamasında oluşturduğunuz vektör nesneleri ve metinleri doldurmak ...
Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak1033	 Nesnenizin üzerinde beliren kılavuzların köşelerini değişmesi istemediğiniz ala...
Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak104Stroke (Kontur) özelliklerini düzenlemek için:1	 Stroke (Kontur) uygulamak istediğ...
BÖLÜMBÖLÜMBÖLÜMBÖLÜM4SembollerleÇalışmakGrafik Sembol OluşturmakDüğme Sembolleri OluşturmakAnimasyon Sembolleri Oluşturmak...
Bölüm 5Sembollerle Çalışmak107Semboller herhangi bir nesne, metin veya gruptan oluşturulan ve birden fazla kullanılabilenk...
Bölüm 5Sembollerle Çalışmak1082	 Karşımıza çıkan Convert to Symbol (Sembole Dönüştür) penceresinde Name (Adı) bölümünesemb...
Bölüm 5Sembollerle Çalışmak1093	 Button (Düğme) düzenleyici ekranında Button (düğme) nun dört durumunudüzenleyebilirsiniz....
Bölüm 5Sembollerle Çalışmak1105	 Button (Düğme) ların durumları arasında genellikle sadece basit görsel farklılık olduğund...
Bölüm 5Sembollerle Çalışmak1116	 4. ve 5. maddeyi sonraki durumlar için tekrar edebilirsiniz.7	 Düğme tasarımınızı bitirdi...
Bölüm 5Sembollerle Çalışmak112Animasyon Sembolleri OluşturmakAnimasyon sembolü oluşturmak için:1	 Edit > Insert > New Symb...
Bölüm 5Sembollerle Çalışmak1134	 Boş bir Animation (Animasyon) sembolü açılacaktır. Bu sembol içine hareketlendirmekiçin b...
Bölüm 5Sembollerle Çalışmak114Ortak Kütüphane İle Sembolleri PaylaşmakFireworks uygulaması, oluşturduğunuz sembolleri başk...
Bölüm 5Sembollerle Çalışmak1153	 Document Library (Belge Kitaplığı) içerik menüsünden Save to Common (Ortak kitaplığa)kayd...
Bölüm 5Sembollerle Çalışmak116Bir Sembol Örneğini DüzenlemekFireworks uygulaması ile önceden kaydedilmiş sembolleri düzenl...
Bölüm 5Sembollerle Çalışmak117▶ Document Library (Belge Kitaplığı) panelinde, bir sembol simgesini çift tıklayın.Herhangi ...
Bölüm 5Sembollerle Çalışmak1182	 İstediğiniz bir sembolü sürükle bırak yöntemi ile Canvas (Tuvalin) üzerine yerleştirin.3	...
BÖLÜMBÖLÜMBÖLÜMBÖLÜM5Web Grafikleriile ÇalışmakWeb AraçsetiSıcak Nokta Aracını Kullanarak EtkileşimDilimleme Aracını Kulla...
Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak121Fireworks, temel özellik ve araçlarıyla tam bir web arayüzü geliştirme aracıdır. Web ...
Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak122▶ Rectangle Hotspot (Dikdörtgen sıcak) nokta aracı: Dikdörtgen seçimler yapar.▶ Circl...
Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak1231	 Tools (Araçlar) panelinden Hotspot (Sıcak nokta) aracını seçin.2	 Uygulamak istedi...
Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak124▶ Hotspot (Sıcak Nokta): İstediğiniz bir ad yazın▶ Shape (Şekil): Varsayılan olarak ç...
Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak1251	 Tools (Araçlar) panelinden Slice (Dilim) aracını seçin.2	 İmleci dilimlemek istedi...
Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak126▶ Slice (Dilim): İstediğiniz bir ad yazın▶ Type (Tür): Ön Plan görüntüsü, Arka Plan g...
Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak1271	 Optimize (En iyileştir) yardımı ile düzenlenecek dilimi seçin.
Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak1282	 Optimize (En İyieştir) panelini açmak için Window>Optimize veya Pencere > En İyile...
Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak129Bazı durumlarda HTML’i ürettiğiniz Fireworks dosyasını bulamayabilirsiniz. Bu durumda...
Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak130HTML Sayfalarını İhraç EtmekFireworks ile yapmış olduğunuz tasarımı HTML düzeninde dı...
Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak1311	 Sayfa içinde dilimlerinizi hazırlayın ve gerekli bağları verin.2	 File>Export veya...
Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak1326	 General (Genel) sekmesi altında HTML stilini istediğiniz uygulamaya uygun standart...
BÖLÜMBÖLÜMBÖLÜMBÖLÜM6MetinlerleÇalışmakMetni Şekillere BağlamakMaske Olarak Metin KullanmakWeb Sayfalarına Uygun Metin Haz...
Bölüm 7Metinlerle Çalışmak135Fireworks metinlerle çalışmak için alışılagelmiş araçların yanında web sayfalarına uygunözell...
Bölüm 7Metinlerle Çalışmak136	Text(Metin) özelliklerini düzenlemek için aşağıdakileri yapın:1	 Özelliklerini düzenlemek is...
Bölüm 7Metinlerle Çalışmak1372	 Text (Metin) kutusu işaretlendikten sonra Properties (Özellikler) denetçisinde metin alanı...
Bölüm 7Metinlerle Çalışmak138Metni Şekillere BağlamakFireworks ile bir yol çizip metin bu yola eklenebilirsiniz. Metin yol...
Bölüm 7Metinlerle Çalışmak1393	 Text (Metin) Path (Yolun) ‘in şekline uygun şekilde akacaktır.Text (Metin)’i seçilen bir y...
Bölüm 7Metinlerle Çalışmak1404	 Text (Metin)’in yol boyunca akışını düzenlemek için Text>Oriantation veya Metin >Yönlendir...
Bölüm 7Metinlerle Çalışmak141Maske Olarak Metin KullanmakMaske olarak metin kullanırken de mevcut nesnelere uyguladığınız ...
Bölüm 7Metinlerle Çalışmak1422	 Maskelemek istediğiniz resmi Fireworks dosyası içine alın.3	 Maskelemek istediğiniz resmi ...
Bölüm 7Metinlerle Çalışmak1435	 Edit>Paste Inside veya Düzenle > İçine Yapıştır menü nesnesini seçin.Maskeleme işlemi tama...
Bölüm 7Metinlerle Çalışmak1442	 Slice (Dilim) nesnesi seçiliyken, Properties (Özellikler) denetçisindeki Type (Tür) açılır...
BÖLÜMBÖLÜMBÖLÜMBÖLÜM7İş AkışıFireworks ile Sayfaları Önizleme
Bölüm 8İş Akışı147Fireworks kendi üzerine düşen işi kolaylıkla gerçekleştirebilecek bir web sayfası prototiparacıdır. Fire...
Bölüm 8İş Akışı1483	 Fireworks sayfanızın geçici bir kopyasını varsayılan tarayıcı içinde açacaktır.
Bölüm 8İş Akışı149Fireworks içine birden fazla tarayıcı tanımlayabilirsiniz. Böylelikle birden fazla tarayıcı ilesayfaları...
Bölüm 8İş Akışı1503	 İkincil tarayıcı seçmek için File>Preview in Browser> Set Secondary Browser veya Dosya >Tarayıcıda Ön...
Bölüm 8İş Akışı1512	 Açılan toplu işleme dosya seçim penceresi içinden eklemek istediğiniz dosya ve klasörleriseçebilirsin...
Bölüm 8İş Akışı1523	 Next (İleri) butonuna basarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.4	 Açılan Batch Process (Toplu İşlem...
E i mlerinizi tamamlad ktan sonra yetkinli inizi belgelemek üzere Medyaso tara ndan düzenlenenGra k Tasar m yada Web Tasar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fireworks CS4 Türkçe Kullanım Kitapçığı

1,740 views

Published on

Fireworks CS4 Türkçe Kullanım Kitapçığı

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fireworks CS4 Türkçe Kullanım Kitapçığı

 1. 1. ADOBEFIREWORKS CS4Kullanıcı El Kitabı
 2. 2. İÇİNDEKİLERÇalışma Alanı 1Bitmap Dosyaları ile Çalışmak 63Vektör Görselleri ile Çalışmak 93Sembollerle Çalışmak 107Web Grafikleri ile Çalışmak 121Metinlerle Çalışmak 135İş Akışı 147
 3. 3. BÖLÜMBÖLÜMBÖLÜMBÖLÜM1ÇalışmaAlanıYeni Doküman OluşturmakArayüzün Hızlı Bir TuruPanellerle ÇalışmakÇalışma Alanını Kayıt EtmekHazır Kayıtlı Çalışma AlanlarıSekmeli Dokümanlarla ÇalışmakCetvel (Ruler), Kılavuzları(Guide) Ve Izgaraları (Grid)KurmakAraç İpuçları Ve Akıllı KılavuzlarSayfalarla Çalışmak Katmanlarla ÇalışmakÖzellik Denetçisini KullanmakAraç ÇubuğuTercihler Paneli
 4. 4. Bölüm 1Çalışma Alanı1Fireworks, web arayüzü tasarımında kullanabileceğiniz birçok özelliği bulunan hem vektörelhem de piksel tabanlı çalışabileceğiniz bir web grafikleri düzenleme aracıdır.Fireworks ile web sitenizde kullanacağınız fotoğrafları veya flickr’a koyacağınız kişisel fotoğraflarınızıda düzenleyebilirsiniz. Fireworks içinde bulunan fotoğraf düzenleme özellikleri birçok fotoğraf rötuşişlemini kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlar.Fireworks arayüzündeki paneller diğer Adobe programlarındaki panellere benzer yerleşimleresahiptir.Yeni Doküman OluşturmakFireworks uygulaması yeni oluşturulan dosyaları daha sonra üzerinde değişiklik yapmak için orijinaldosya kaydetme formatı olan PNG türünde kayıt eder. Fireworks uygulaması ile yapılan çalışmalarıbir çok dosya formatında dışa aktarabilir ve kayıt edebilirsiniz.Yeni bir doküman oluşturmak için:1 File > New (Ctrl+N) veya Dosya > Yeni (Ctrl+N) komutunu seçin.
 5. 5. Bölüm 1Çalışma Alanı22 New Document (Yeni Belge) iletişim kutusu açılır.3 Canvas Size (Tuval Boyutu) kısmından gerekli Width (genişlik),Height(yükseklik) veResolution (çözünürlük) ayarlamalarını yapın.4 Canvas Color (Tuval Rengi) kısmından White (beyaz),Transparent( saydam) veyaCustom(özeli seçerek istediğiniz )bir rengi seçerek OK (Tamam) düğmesine tıklayın.5 Yeni dokümanınız Fireworks içinde oluşturulacaktır.
 6. 6. Bölüm 1Çalışma Alanı3Arayüzün Hızlı Bir TuruFireworks uygulaması arayüzünde Tools (Araçlar) paneli, Properties (Özellik) denetçisi, menüler vediğer paneller yer almaktadır. Çalışmalarınızı ve dosyalarınızı arayüz de yer alan öğeleri kullanarakoluşturur ve değiştirirsiniz.
 7. 7. Bölüm 1Çalışma Alanı4ABCDEFMenü çubuğu Fireworks’ü kullanırken ihtiyaç duyacağınız menü komutlarının bulunduğuçubuktur. Menü çubuğu içinde menu komutlarının yanı sıra, yakınlaştırma aracı, el aracı veyakınlaştırma oranının bulunduğu ek bir alan da bulunmaktadır.Çalışma alanı menüsü Fireworks içindeki çalışma alanı yerleşimleriniz arasında geçiş yapabilmeimkanı tanır. Bu menüden ayrıca kendi kayıt ettiğiniz yerleşimlere de erişebilirsiniz.Araç çubuğu Fireworks’ün temel işlevlerini yerine getirirken kullanabileceğiniz dosya işlemleri,kopyalama, yapıştırma vb. araçlarını barındıran bölümüdür.Tools (Araçlar) paneli Fireworks içinde kullandığınız tüm temel araçları içinde barındırmaktadır.Menü ÇubuğuÇalışma Alanı MenüsüAraç ÇubuğuTools (Araçlar) PaneliProperties (Özellikler) DenetçisiDiğer Paneller
 8. 8. Bölüm 1Çalışma Alanı5Properties (Özellikler) denetçisi, çalışmalarınız sırasında seçtiğiniz nesnelerin özelliklerini gösterir.Bu özellikleri, bu denetçi yardımı ile düzenleyebilirsiniz.Bunun dışında kalan paneller uygulamayı kullanırken size yardımcı olacak çeşitli özelliklerbarındıran yaptıkları işe göre gruplandırılmış arayüzlerdir. Bu panelleri kendi çalışma ortamınızagöre düzenleyebilirsiniz.
 9. 9. Bölüm 1Çalışma Alanı6Panellerle ÇalışmakFireworks uygulamasında paneller ister sağ taraftaki paneller menüsünde veya çalışma alanındaistenilen bir yerinde bağımsız olarak kullanılabilir. Paneller tıklama, sürükle bırak ve panelsekmesinde bulunan seçenekler ile yönetilebilirler ve esnek bir yapıya sahiptirler.Panellerin veya panel gruplarının bir arada bulunduğu alanlara sabitleme alanları denir ve bualanlar dikey konumda bulunur. Panelleri bu alanlarda istediğiniz şekilde sürüle bırak mantığı ileyerleşimlerini sağlayabilirsiniz. Yerleşim esnasında panelin etrafında size yardımcı olacak mavi renklibir yerleştirme yardımcısı görüntülenirFireworks içindeki paneller diğer Adobe uygulamalarındakilere benzerler. Herhangi bir paneli içindebulunduğu panel grubundan ayırmak için panel isminin bulunduğu sekme kulakçığını sürükleyipbırakmanız gereklidir.Sürükleme işlemi sonrasında panel gruptan ayrılacaktır.
 10. 10. Bölüm 1Çalışma Alanı7Ayrılmış olan panel grubunu sağ üst köşesindeki çarpı işaretine basarak kapatabilirsiniz.Herhangi bir panel grubunu sağ üst köşede bulunan çift oka basarak daraltabilir veya aynı oklaratekrar basarak genişletebilirsiniz.
 11. 11. Bölüm 1Çalışma Alanı8Her bir panelin içindeki araçlara göre kendine özgü bir içerik menüsü bulunmaktadır. Bu içerikmenüsü ile panellerin içindeki özelliklere ek bazı araçlar bulabilirsiniz. Panellerin içerik menüsüneulaşmak için panelin sağ üst köşesindeki içerik menüsü butonuna basabilirsiniz.
 12. 12. Bölüm 1Çalışma Alanı9Çalışmanız sırasında anlık olarak tüm panelleri ve araç çubuklarını kapatıp çalışma alnına gözatmak isterseniz F4 tuşunu kullanarak panellerinizi kapatabilirsiniz.Çalışma Alanını Kayıt EtmekFireworks içinde düzenlemiş olduğunuz çalışma alanını kayıt edebilirsiniz. Bu işlem sonucundakayıt etmiş olduğunuz çalışma alanı daha sonra tekrar geri dönebileceğiniz bir özellik olarak kayıtlıçalışma alanları açılır menüsünde görünecektir.
 13. 13. Bölüm 1Çalışma Alanı10Çalışma alnını kayıt etmek için aşağıdakileri yapın:1 Çalışma alanınız tercihlerinize göre düzenleyin.2 Düzenleme işlemi sonrasında kayıt etmek için çalışma alanı menüsünden Save Current(Geçerliyi Kaydet) seçeneğini seçin.3 İletişim penceresindeki alana bu çalışma alanı tercihlerinizi hangi adla kayıt etmek istediğiniziyazın.
 14. 14. Bölüm 1Çalışma Alanı11Hazır Kayıtlı Çalışma AlanlarıFireworks içinde hazır kayıtlı 3 adet çalışma alanı bulunmaktadır.▶ Expanded (Genişletilmiş) Mod: Tüm açık paneller genişletilmiş olarak gösterilir.▶ Iconic Mode With Panel Names (Panel Adı Simgesel) Mod: Tüm açık panellerin isimleri veyanlarında simgeleri ile gösterilirler.Paneli açmak için ismine veya simgesine tıklamanız yeterli olacaktır.
 15. 15. Bölüm 1Çalışma Alanı12▶ Iconic (Simgesel) Mod: Tüm açık panel adları simgeler ile ifade edilmektedir. Panelleri açmakiçin simgelerine tıklayabilirsiniz.
 16. 16. Bölüm 1Çalışma Alanı13Sekmeli Dokümanlarla ÇalışmakUygulamamızda yeni belge açtıkça çalışma alanının üzerindeki belge sekmelerinin bulunduğuyerde yeni sekme olarak dosya adı görüntülenir. Dosyalar arasında geçiş yapmak için, dosyanınadının yazılı olduğu sekmeye tıklamak yeterlidir. Çalışması biten dosyayı kapatmak için sekmeninsağındaki x işaretine tıklayın.Herhangi bir sekme üzerinde sağ tıkladığınızda bu sekmenin içerik menüsünü görebilirsiniz. Buiçerik menüsü ile çalıştığınız dosyayı veya tüm dosyaları kapatabilirsiniz.
 17. 17. Bölüm 1Çalışma Alanı14Cetvel (Ruler), Kılavuzları(Guide) Ve Izgaraları (Grid)KurmakFireworks uygulamasında nesneler ile çalışırken yerleştirme ve hizalama için kılavuzlar, ızgaralar vecetvellerden yardım alabilirsiniz.Cetveller sayfanın solunda ve üstünde bulunan ve sayfa içindeki nesnelerin ve imlecinizin yerinikolayca görüntüleyebilmeniz için size yardımcı olan ölçülü alanlardır.
 18. 18. Bölüm 1Çalışma Alanı15Cetvelleri açmak için aşağıdakileri yapın:1 View > Rulers veya Görümün > Cetveller menü nesnesini seçin veya Ctrl + Alt + R klavyekısayolu tuşlarına basın.
 19. 19. Bölüm 1Çalışma Alanı16Kılavuzlar, sayfa içinde çalışmalarınıza referans olarak kullanabileceğiniz sanal çizgilerdir. Bu sanalçizgiler ile sayfanızın içindeki nesneleri hizalayabilir veya ölçülerini ayarlayabilirsiniz. Kılavuzlarresimlerinizi kullanmak için ihraç (kayıt) ettiğinizde görünmeyecektir.Sayfanıza kılavuz eklemek için aşağıdakileri yapın:1 Cetveller açık değilse açmak için Ctrl + Alt + R kısayolu tuşlarına basın.2 Guide (Kılavuz) ların görünürlüğünün açık olduğundan emin olun. Eğer açık değilseView > Guides>Show Guides veya Görünüm > Kılavuzlar > Kılavuzları Göster menü nesnesiniseçebilirsiniz.
 20. 20. Bölüm 1Çalışma Alanı173 İmlecinizi yatay veya dikey cetvellerin üzerine götürün ve sürüklemeye başlayın.4 İmleciniz çalışma alanınızın (tuval) üzerinde geldiğinde farenizin sol butonunu bırakın.5 Kılavuzların yerini dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.6 Kılavuzu kaldırmak için çalışma alanınızın gri bölümüne yada cetvele sürüklemeniz yeterliolacaktır.Kılavuz özeliklerini Edit > Preferences veya Düzenle > Tercinler menü nesnesini seçtiktensonra açılan pencerede Guides and Grids veya “Kılavuzlar ve Izgaralar” seçeneğini seçerekdüzenleyebilirsiniz.Kılavuzlarınızın çalışırken yanlışlıkla bozulmasını istemiyorsanız, kilitlemek içinView >Guides>Lock Guides veya Görünüm > Kılavuzlar > Kılavuzları Kilitle menü nesnesiniseçebilirsiniz.
 21. 21. Bölüm 1Çalışma Alanı18Araç İpuçları Ve Akıllı KılavuzlarFireworks ’de araç ipuçları ve akıllı kılavuzlar nesneleri oluştururken düzenleme, hizalama vedönüştürme işlemleri sırasında kullanıcıya yardım eden ipuçlarıdır. Her iki ipucu da gerektiğindekendiliğinden gözükmektedir.
 22. 22. Bölüm 1Çalışma Alanı19Araç ipucunu etkinleştirmek için:View > Tooltips (Ctrl+ü) veya Görünüm > Araç İpuçları (Ctrl+ü) seçeneğini tıklayın.
 23. 23. Bölüm 1Çalışma Alanı20Akıllı kılavuzlar, çalışmalarınızda nesneleri taşırken veya düzenlerken size gerekli ipuçlarınısağlamaktadır. Örneğin herhangi bir nesneyi taşırken, nesnenin ortası ile sayfanın ortasınınkesiştiğini akıllı kılavuzların uyarısı sayesinde anlayabilirsiniz.Akıllı kılavuları etkinleştirmek için :View > Smart Guides >Show Smart Guides (Ctrl+ç) veya Görünüm > Akıllı Kılavuzlar > AkıllıKılavuzları Göster (Ctrl+ç) seçeneğine basın.Sayfalarla Çalışmak Fireworks, projelerinizdeki web sayfalarının tüm arayüzlerini tek bir PNG dosyası içindesaklayabilir. Bu özelliği sayesinde Fireworks arabirim prototiplerini tek bir çatı altında toplayaraksize kolaylık sağlamış olur.Sayfalar özelliğini kullanırken oluşturulan her sayfanın kendine özgü özellikleri ayarlamakmümkündür.Sayfalarla çalışmak için Sayfalar panelini kullanabilirsiniz. Sayfalar panelini açmak için Pencere >Pages (F5) veya Sayfalar (F5) menü nesnesini seç ebilirsiniz.
 24. 24. Bölüm 1Çalışma Alanı21Projenizdeki sayfaları görüntülemek ve geçiş yapmak için:
 25. 25. Bölüm 1Çalışma Alanı221 Fireworks içinde Sayfalar panelini, açık değilse açmak için Window > Pages veya Pencere >Sayfalar menü nesnesine tıklayın.2 Pages veya Sayfalar Panelinden istenilen sayfanın üzerine gelin ve tıklayın.3 Tuval içeriğiniz ilgili sayfanın içeriğini görüntüleyecek şekilde değişecektir.Projenize yeni bir bir sayfa eklemek için aşağıdakileri yapın:1 Fireworks içinde Sayfalar panelini, açık değilse açmak için Window > Pages veya Pencere >Sayfalar menü nesnesine tıklayın.2 Pages veya Sayfalar paneli içerikmenüsünden New /Duplicate Page veya SayfaEkle / Çoğalt menü nesnesini
 26. 26. Bölüm 1Çalışma Alanı23veyaEdit > Insert > Page veya Düzenle > Ekle > Sayfa menü nesnesini seçin.3 Yeni boş bir sayfa eklenecektir.Projeniz içindeki bir sayfayı silmek için aşağıdakileri yapın:1 Fireworks içinde Sayfalar panelini, açık değilse açmak için Window > Pages veya Pencere >Sayfalar menü nesnesine tıklayın.
 27. 27. Bölüm 1Çalışma Alanı242 Silmek istediğiniz sayfayı seçin.
 28. 28. Bölüm 1Çalışma Alanı253 Pages veya Sayfalar paneli içerik menüsünden Delete Page veya Sayfayı Sil menü nesnesiniseçebilir yadaSayfalar panelinde silmek istediğiniz sayfayı işaretledikten sonra Sayfalar panelindeki çöpkutusu ikonuna basınKatmanlarla ÇalışmakFireworks uygulamasında katman özelliği nesneleri organize etmeye yarayan güçlü bir araçtır.Katmanlar nesneleri oluşturabileceğiniz ve saklayabileceğiniz saydam düzlemlerdir. Katmanlaryardımı ile nesneleri sıralar, kilitler, taşır veya gizleyebilirsiniz. Bu özellikleri sayesinde katmanlarkarmaşık nesnelerin yönetimini kolaylaştırır. Ayrıca maske ve opaklık işlemleri de katmanlarpanelinde görüntülenir.
 29. 29. Bölüm 1Çalışma Alanı26ABCDEFGHIYeni katman eklemek içinüç farklı yoldan birinikullanabilirsiniz:▶ Layers veya Katmanlar Panelinden New veya Yeni / Çoğaltılmış Katman’a tıklayın.Katmanı genişletme vedaraltmaKatmanı gizleme vegöstermeKatmanı kilitleme ve açmaYeni / Çoğaltılmış katmanYeni Alt KatmanMaske EkleYeni Bitmap Görüntüsü
 30. 30. Bölüm 1Çalışma Alanı27▶ Edit > Insert > Layer (Shift+L) veya Düzenle > Ekle > Katman (Shift+L) ‘ye basın.
 31. 31. Bölüm 1Çalışma Alanı28▶ Layers veya Katmanlar Panelinin seçenekler menüsünden New Layer veya Yeni katman’ıtıklayın.Katman silmek için üç farklı yoldan birini kullanabilirsiniz:▶ Layers veya Katmanlar Panelinden Delete Layer veya Katmanı Sil’e tıklayın.
 32. 32. Bölüm 1Çalışma Alanı29▶ Silmek istediğiniz Layer veya katmanı sürükleyip Layers veya katmanlar panelindeki çöptenekesi Delete Selection (Seçimi Sil) üzerine baırakabilirsiniz.
 33. 33. Bölüm 1Çalışma Alanı30▶ Katmanlar Paneli seçenekler menüsnüden Katmanı Sil içerik menü nesnesine tıklayın.Fireworks’de katmanlar birden fazla nesneyi içinde tutan klasörler gibi davranırlar. Buklasörlerin içindeki nesneleri görebilir yada gizleyebilirsiniz.
 34. 34. Bölüm 1Çalışma Alanı31Herhangi bir katmanı genişletmek ve daraltmak için:▶ Seçilen katmanın solunda yer alan Katmanı genişletme ve daraltma simgesine tıklayabilirsiniz.
 35. 35. Bölüm 1Çalışma Alanı32Katmanlarla çalışmanız sırasında, yanlışlıkla değiştirilmemeleri için kilitlemeniz gerekebilir.Herhangi bir katmanı kilitlemek veya açmak için:▶ Seçilen katmanın veya nesnenin solunda yer alan Katmanı kilitleme ve açma simgesinetıklayabilirsiniz.
 36. 36. Bölüm 1Çalışma Alanı33Herhangi bir katmanı taşımak için:▶ Katmanları sürükleyerek taşıyabilirsiniz.Herhangi bir katmanın ismini değiştirmek için:▶ Katman adına çift tıklayarak ismini değiştirebilirsiniz.
 37. 37. Bölüm 1Çalışma Alanı34Özellik Denetçisini KullanmakProperties veya Özellik denetçisi seçilen nesnenin veya aracın özelliklerine duyarlı olarak çalışan veseçimin özelliklerini görüntüleyen paneldir. Özellik denetçisi varsayılan olarak çalışma alanının altkısmında yer alır ve paneller gibi esnek yapılandırma seçeneklerine sahiptir.Özellik denetçisi herhangi bir aracı seçtiğinizde bu aracın özelliklerini görüntüler.Herhangi bir nesneyi seçtiğinizde ise bu nesnenin özellikleri özellik denetçisinde görüntülenecektir.Özellik denetçisi kapalı, yarım açık (2 satır bilgi) veya tam açık (4 satır bilgi) şekildegörüntülenebilir.
 38. 38. Bölüm 1Çalışma Alanı35Özellik denetçisinin durumunu değiştirmek için sol üst köşesinde bulunan ok işaretlerinitıklayabilirsiniz.Özellik denetçisini uygulama içinde taşıyabilmek için:▶ Panel sekmesini tıklayarak çalışma alanının başka bir kısmına sürükleyip bırakın.Özellik denetçisini çalışma alanının alt tarafına sabitlemek için:▶ Panel sekmesini tıklayarak ekranın altına sürükleyip mavi kılavuz çizgisin gördüğünüzdebırakın.Araç ÇubuğuFireworks işlevlerine göre sınıflandırılmış araçlar içeren bir araç çubuğuna sahiptir. Bu araççubuğu içinde her bir aracın üzerine geldiğinizde o aracın ismini ve parantez içinde klavyekısayolunu görebilirsiniz.Fireworks araç çubuğu 6 ana bölüme ayrılmıştır:▶ Seç: Nesneleri seçmek için kullanılan araçlar▶ Bitmap: Resim dosyaları ile çalışırken kullanılan araçlar▶ Vektör: Vektörel çizimler için kullanılan araçlar▶ Web: Web sayfaları geliştirirken kullanılan araçlar▶ Renkler: Renk araçları
 39. 39. Bölüm 1Çalışma Alanı36▶ Görünüm: Görünüm araçlarıBu araç çubuğu içinde yer alan bazı araçların altına aşağı doğru üçgen işaretleri bulunmaktadır. Buişaretler bu araçların altında, benzer araçların bulunduğunu ifade eder.Bu araçlara imlecinizle basılı tutarak araçların altındaki diğer araçlara erişebilirsiniz.Tercihler PaneliFireworks uygulamasını kullanırken genel kullanım tercihlerini Tercihler paneli ilebelirleyebilirsiniz.Tercihler panelini açmak için aşağıdakileri yapın:1 Edit > Preferences (Ctrl+U) veya Düzenle > Tercihler (Ctrl+U)‘e basın.2 Preferences veyaTercihler Penceresinde değiştirmek istediğiniz tercih kategorisine tıklayın.3 İstediğiniz değişiklikleri yapın ve Tamam’ı tıklayın.
 40. 40. Bölüm 1Çalışma Alanı37Tercihler paneli yedi bölümden oluşmaktadır.▶ General (Genel)▶ Edit (Düzenle)▶ Guides and Grids(Kılavuzlar ve Izgaralar)▶ Type (Yazım)▶ Photoshop Import/Open (Photoshop İçe Aktar/Aç)▶ Launch And Edit (Başlatve Düzenle)▶ Plug-ins (Eklentiler)GenelGeneral veya Genel tercih kategorisinde yer alan seçenekler yardımı ile Fireworks uygulamalarınızıngenel tercihlerini belirleyebilirsiniz.
 41. 41. Bölüm 1Çalışma Alanı38DüzenleEdit veya Düzenle tercihleri, Fireworks’ün nesneleri düzenlerken kullandığı genel tercihlerinbelirlendiği alandır.Kılavuzlar ve IzgaralarGuides And Grids veya Kılavuzlar ve Izgaralar tercihlerinden Kılavuz ve Izgaralar ile ilgili geneldüzenlemeleri yapabilirsiniz.
 42. 42. Bölüm 1Çalışma Alanı39YazımType veya Yazım tercihleri, Satır Aralığı, Taban Çizgisi Kayması ve varsayılan font gibi yazımla ilgiligenel tercihleri yapabileceğiniz alandır.Photoshop İçe Aktarma ve AçFireworks, PSD dosyalarını ithal ederken içeriklerine ve katmanlarına duyarlıdır. Fireworksherhangi bir PSD ile karşılaştığında sergileyeceği davranışları bu tercihler penceresindendüzenleyebilirsiniz.
 43. 43. Bölüm 1Çalışma Alanı40Başlat ve DüzenleBaşlat ve düzenle tercihi, harici uygulamalara erişim bilgilerini içermektedir.EklentiFireworks, Photoshop eklentilerini kullanabilir. Ayrıca harici doku ve desen ithal edebilir. Tüm budosyaların yerlerini bu tercihler penceresinden belirleyebilirsiniz.
 44. 44. BÖLÜMBÖLÜMBÖLÜMBÖLÜM2Bitmap Dosyalarile ÇalışmakBitmap AraçsetiGörselleri BoyutlandırmakSeçim Araçlarını KullanmakÇizim Araçlarını KullanmakRötuş AraçlarıEfekt AraçlarıDüzeyler Filtresini Kullanarak Görselleri GeliştirmekBitmap MaskelemeBitmap Seçim AraçlarıSilgi Aracı
 45. 45. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak63Bitmap’ler piksellerden oluşan resimlerdir. Fotoğraflar, taranmış görüntüler ve boyamaprogramlarında oluşturulan grafikler bitmap grafiklere iyi birer örnektir. Fireworks, fotoğrafdüzenleme, vektör çizim uygulamalarının işlevselliğini birleştirirerek Bitmap görüntülerini, bitmaparaçlarıyla düzenlemenize imkan sağlar.Bitmap AraçsetiFireworks konularına ayrılmış bir araç çubuğuna sahiptir. Bu araç çubuğu içinde her bir aracınüzerinde geldiğinizde ismini ve kısayolunu görebilirsiniz.Bu konularına göre ayrılmış araçlardan bir tanesi de Bitmap araçsetidir.Marquee Tool (M) veya Seçim Çerçevesi (M): Bitmap resimleriniz içinde dikdörtgen şeklindeseçimler yapar.Oval Marquee (M) veya Oval Seçim Çerçevesi (M): Bitmap resimleriniz içinde oval şeklindeseçimler yapar.Magic Wand (W) veya Sihirli Değnek Aracı (W): Bitmap resimleriniz içinde benzer rekli alanlarıseçer.Pencil Tool (B) veya Kalem (B): Sert kenarlı çizgiler çizer.Blur Tool (R) veya Bulanıklaştırma Aracı (R): Resimdeki sert kenarları bulanıklaştırır.Sharpen Tool (R) Keskinleştirme Aracı (R): Resimdeki yumuşak kenarları netleştirir.Dodge Tool (R) Soldurma Aracı (R): Resimdeki belirli alanların rengini açar.Burn Tool (R) veya Yakma Aracı (R): Resimdeki belirli alanların rengini koyulaştırır.Smudge Tool (R )Leke Aracı(R): Resimde ıslak boyanın dağılma etkisini oluşturur.Lasso Tool (L) veya Kement Aracı (L)/ Polygon Lasso Tool veya Çokgen Kement Aracı: Serbestbiçimde ve çok köşeli manyetik seçimler yapar.Brush Tool (B) veya Fırça (B): Fırça darbeleriyle boyama yapar.Eraser Tool (E) veya Silgi (E): pikselleri silerRubber Stamp Tool (S) veya Lastik Damgası Aracı (S): Resimde örneklenen belirli bir alanıngörüntüsüyle boyama yapar.Replace Color Tool (S) veya Renk Değiştir Aracı (S): Bir rengi başka bir renk ile değiştirir.Red Eye Removal Tool (S) veya Kırmızı Göz Kaldırma Aracı (S): Flaşla çekilen fotoğraflardakikırmızı göz kusurunu tek tıklamayla siler.
 46. 46. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak64Görselleri BoyutlandırmakFireworks uygulaması ile görselleri boyutlandırmak için genel olarak iki farklı yol kullanılmaktadır.Birincisi, araçlar panelinden Ölçek Aracı seçilerek. İkincisi, görselin üzerine tıklandığında özelliklerdenetçisinde karşımıza çıkan genişlik ve yükseklik değerlerini girerek. İkinci seçenekte sorun, resmiorantılı olarak ölçeklemektir.Ölçekleme Aracı kullanarak görseli boyutlandırmak için:1 Öncelikle görselin üzerine tıklayarak görselin etrafında mavi seçim sınırının belirmesinisağlayın.
 47. 47. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak652 Tools veya Araçlar panelinden Ölçekleme Aracı’nı seçin.3 Görselin etrafında kare noktalar belirir. Bu noktaların köşelerde olanlarını sürükleyerekyapılan boyutlandırma işleminde en boy oranı korunur. Fakat köşelerin ortalarında (kenarlarınüzerinde) çıkan kare tutamaçlar ile yapılan boyutlandırma işlemlerinde orantı korunmaz.İstediğiniz iki seçenekten biri ile işlemi tamamlayabilirsiniz.
 48. 48. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak66Seçim Araçlarını KullanmakFireworks uygulamasında herhangi bir nesne ile işlem yapabilmek için öncelikle o nesneninseçilmesi gerekmektedir.İşaretçi AracıSeçilen nesnelerin bilgisi Properties (özellikler) denetçisinde sol tarafta görüntülenmektedir.Ayrıca Properties (özellikler) denetçisi birden çok nesne seçildiyse seçilen nesnelerin toplam sayısınıda gösterir. Nesneleri seçmek için birden fazla yok vardır.Nesneleri tekli seçmek için üç yol vardır:▶ İşaretçiyi nesnenin üzerine götürüp tıklayın.▶ Nesnenin konturunu veya dolgusunu tıklayın.
 49. 49. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak67Layers (Katmanlar) panelinden nesneyi seçin.Layers (Katmanlar) paneli açık değilse, açmak için Window>Layers veya Pencere > Katmanlar menünesnesini seçin.
 50. 50. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak68Nesneleri toplu seçmek için aşağıdakileri yapın:
 51. 51. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak691 Seçim araçlarından Pointer (İşaretçi) aracını seçin.2 Seçmek istediğiniz nesnelerin etrafında sanal bir dikdörtgen çizin.Nesnelerin arkasındaki bir nesneyi seçmek için aşağıdakileri yapın:1 Pointer (İşaretçi) aracına, araç kutusu içinde basılı tutun. Diğer aracı görebileceğiniz birpencere açılacaktır. Açılan bu pencere içinden Select Behind Tool (Arkasındakini Seç) aracınıseçin.2 Bu araç ile hangi nesnenin arkasındaki başka bir nesneyi seçmek istiyorsanız üzerine tıklayarakseçebilirsiniz.Kırpma AracıHerhangi bir Bitmap resmin belli bir bölgesini kesip atmak istediğinizde kırpma aracınıkullanabilirsiniz. Kırpma aracı resim içinde işaretlediğiniz bölgedeki resmi saklayarak geri kalankısmını kırparak silecektir.Kırpma aracını kullanmak için aşağıdakileri yapın:1 Kırpmak istediğiniz resmi açın2 Araç çubuğundan Crop (kırpma) aracını seçin.
 52. 52. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak703 Resim üzerinde saklamak istediğiniz bölüm işaretleyin.4 Klavyeden Enter tuşuna basın yada seçtiğiniz alan içine çift tıklayın.
 53. 53. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak71Çizim Araçlarını KullanmakFireworks uygulamasında Bitmap resimler üzerinde çizim yapabileceğimiz iki araç bulunmaktadır.Bu araçların ortak özellikleri piksel tabanlı olmasıdır. Bu araçlarla yapmış olduğunuz çizimlerBitmap resimlerinizin içinde kalıcı olarak kalacaktır.▶ Pencil (Kurşun kalem) aracı: Sert kenarlı çizgiler çizer.▶ Brush (Fırça) Aracı: Fırça darbeli şeklinde boyama yapar.Pencil (Kurşun kalem) aracını kullanmak için aşağıdakileri yapın:
 54. 54. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak721 Tools (Araçlar) panelinden Pencil (Kurşun kalem) aracını seçin.2 Pencil (Kurşun kalem) aracının özellikleri Properties (özellikler) denetçisi içindegörüntülenecektir.3 Properties (Özellikler) denetçisinden uygulamak istediğiniz özellikleri seçin.
 55. 55. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak734 Resim üzerinde farenin sol tuşuna basarak uygulayın.Fırça aracını kullanmak için aşağıdakileri yapın:1 Tools (Araçlar) panelinden Brush (Fırça) aracını seçin.2 Brush (Fırça) aracının özellikleri özellik denetçisi içinde görüntülenecektir.3 Properties (Özellikler) denetçisinden uygulamak istediğiniz özellikleri seçin.4 Resim üzerinde farenin sol tuşuna basarak uygulayın.Rötuş AraçlarıLastik Damgası AracıRubber Stamp (Lastik damgası) aracı ile rötuş yapma işlemi, görüntüdeki belirli bir alanı başka biralana kopyalamaya yarar. Bu işlem ile görüntü içinde görsel olarak düzgün bir alandaki dokuyudiğer bir noktaya taşıyabilirsiniz.Rubber Stamp (Lastik Damgası) Aracını kullanmak için:
 56. 56. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak741 Tools (Araçlar) Panelinden Rubber Stamp (Lastik Damgası) aracını seçin.2 Properties (Özellikler) denetçisinde beliren Rubber Stamp (lastik damgası) aracının ayarlarınıdüzenleyin.
 57. 57. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak753 İmleci kaynak olarak kullanmak istediğiniz alanı tıklayın.4 Daha sonra aracın diğer parçasını hedefteki alan üzerin götürüp tıklayarak kaynağıçoğaltabilirsiniz.Renk Değiştirme AracıReplace Color (Renk değiştirme) aracı görüntüdeki belirli bir rengi istenilen başka bir rengedönüştürmeye yarar.Replace Color (Renk değiştir) aracını kullanmak için aşağıdakileri yapın:1 Tools (Araçlar) panelinden Replace Color (Renk Değiştir) aracını seçin.2 Properties (Özellikler) denetçisinden değiştirmek istenilen renk için From (Kaynak) renginetıklayarak Eyedropper (damlalık) aracı vasıtası ile görüntü üzerinden veya renk şemasındanrenk seçin.3 Aynı işlemi To (hedef) renk içinde tekrar edin.
 58. 58. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak764 Properties (Özellikler) denetçisindeki diğer ayarlamaları da yapın.5 İmleci değiştirmek istediğiniz rengin üzerinden sürükleyerek rengi değiştirin.Kırmızı Göz Kaldırma AracıRed Eye Removal (Kırmızı Göz Kaldırma) aracı flaşla çekilen fotoğraflardaki kırmızı göz kusurunutek tıklamayla düzeltir. Bu işlem kırmızımsı renklerin gri ve siyahla değiştirerek, fotoğrafın sadecekırmızı alanlarını boyanarak gerçekleştirir.Red Eye Removal (Kırmızı göz kaldırma) aracını kullanmak için aşağıdakileri yapın:1 Tools (Araçlar) panelinin bitmap bölümünde Red Eye Removal (Kırmızı Göz Kaldırma)Aracı’nı seçin.2 Properties (Özellikler) denetçisinde bu ayarları seçin:Tolerance (Tolerans) Değiştirilecek tonaralığını belirler (0 sadece kırmızıyı değiştirir; 100 kırmızı içeren bütün tonları değiştirir).3 Strength (Kuvvet) Kırmızımsı renkleri değiştirmek için kullanılan grilerin koyuluğunu ayarlar.Hedef biçimli işaretçiyi fotoğraftaki kırmızı göz bebeklerinin üzerinde sürükleyin ve tektıklamayla işlemi tamamlayın.
 59. 59. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak77Efekt AraçlarıBulanıklaştırma Aracı
 60. 60. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak78 Blur (Bulanıklaştırma) aracı herhangi bir resmin içindeki belli bir bölgeyi bulanıklaştırmak içinkullanılır.Blur (Bulanıklaştırma) aracını kullanmak için aşağıdakileri yapın:1 Blur (Bulanıklaştırma) aracını seçin.2 Aracın özelliklerini Properties (özellik) denetçisinden düzenleyin.3 Uygulamak istediğiniz alan üzerinde imlecinizi sürükleyerek efekti uygulayın.
 61. 61. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak79Keskinleştirme AracıSharpen (Keskinleştirme) aracı görüntüdeki bulanıklıkları gidermede kullanılır.1 Sharpen (Keskinleştirme) aracını seçin.2 Aracın özelliklerini Properties (özellikler) denetçisinden düzenleyin.3 Uygulamak istediğiniz alan üzerinde imlecinizi sürükleyerek efekti uygulayın.Leke AracıÜzerinden geçtiği renkleri birbirine karıştırmaya ve kenarları yumuşatmaya yarar.1 Smudge (Leke) aracını seçin.
 62. 62. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak802 Aracın özelliklerini Properties (özellikler) denetçisinden düzenleyin.3 Uygulamak istediğiniz alan üzerinde imlecinizi sürükleyerek efekti uygulayın.Soldurma AracıÇalışmanızdaki görüntü üzerinde bazı renklerin tonlarını açmak istediğinizde soldurma aracınıkullanabilirsiniz.Dodge (Soldurma) aracını kullanmak için:1 Dodge (Soldurma) aracını seçin.
 63. 63. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak812 Aracın özelliklerini Properties (özellikler) denetçisinden düzenleyin.3 Uygulamak istediğiniz alan üzerinde imlecinizi sürükleyerek efekti uygulayın.Yakma AracıÇalışmanızdaki görüntü üzerinde bazı renklerin tonlarını koyultmak istediğinizde yakma aracınıkullanabilirsiniz.Burn (Yakma) aracını kullanmak için:1 Burn (Yakma) aracını seçin.
 64. 64. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak822 Aracın özelliklerini Properties (özellikler) denetçisinden düzenleyin.3 Uygulamak istediğiniz alan üzerinde imlecinizi sürükleyerek efekti uygulayın.
 65. 65. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak83Düzeyler Filtresini Kullanarak Görselleri GeliştirmekLevels (Düzeyler) filtresi resimdeki parlak noktaları, ara tonları ve gölgeleri ayarlamayı sağlar.Resimlerin renk değerlerinde sorun varsa, Levels (düzeyler) penceresinde yer alan değerleriayarlayarak sorunları giderebilirsiniz. Sorun giderme işlemini eğer Fireworks’e bırakmak istiyorsanızdüzeyler penceresindeki Auto (Otomatik) seçeneğine tıklamanız yeterlidir.Levels (Düzeyler) filtresini kullanmak için aşağıdakileri yapın:1 İşlem yapılacak görüntüyü seçin.2 Properties (Özellikler) denetçisindeki Filters(Filtreler) seçeneğinin yanındaki + sembolünetıklayın. ve açılan Filter (Filtreler) menüsünden Adjust Color>Levels veya Renk Ayarla >Düzeyler ‘i seçin.
 66. 66. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak843 Filters>Adjust Color>Levels veya Filtreler > Renk Ayarla > Düzeyler… menü nesnesini seçin.4 Levels (Düzeyler) Penceresindeki kanal açılır menüsündeki değişiklikleri RGB karışımına yadaR, G, B kanallarına ayrı ayrı uygulamak için seçiminizi yapın.5 Histogram altındaki sol ok ile gölgeleri, orta ok ile orta tonları ve sağ ok ile de vurgu tonlarınıayarlayın.6 Yapılan ayarlamaları eş zamanlı görmek için Preview (önizleme) seçeneğini işaretleyebilirsiniz.7 İşlemi bitirmek için OK (Tamam) butonuna tıklayın.
 67. 67. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak85Bitmap MaskelemeFireworks uygulamasının maske işlem özelliğini kullanarak bir görsel ile diğer bir görsele maskelemeişlemi uygulayabilirsiniz.Bir görseli diğerinin üzerinde maske olarak kullanmak için aşağıdakileri yapın:1 İşlem yapacağınız iki görseli de tuvalin üzerine maskeleme pozisyonuna göre yerleştirin.2 Maskelenecek resim üstte olacak şekilde iki görseli de şeçin.3 Modify>Mask>Group as Mask veya Değiştir > Maske > Maske olarak Grupla’yı seçin.
 68. 68. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak86Bitmap Seçim AraçlarıBitmap resim dosyalarınız içinde seçim yapmanız gerektiğinden Bitmap seçim araçlarındanyararlanabilirsiniz.Seçim Çerçevesi / Oval Seçim Çerçevesi AracıMarquee (Seçim çerçevesi) aracı, resim içinde dikdörtgensel bir alanı seçmeniz gerektiğindekullanabileceğiniz bir araçtır.Marquee (Seçim Çerçevesi) Aracı’nı kullanmak için aşağıdakileri yapın:1 Tools (Araçlar) panelinden Marquee (Seçim Çerçevesi) aracını seçin. Oval Marquee (Ovalseçim çerçevesi) aracını seçmek için Marquee (Seçim Çerçevesi) aracı üzerinde imlecinizi basılıtutun.
 69. 69. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak872 Aracın özelliklerini Özellikler Denetçisini kullanarak düzenleyebilirsiniz.3 Resim üzerinde aracı uygulamak istediğiniz yere çizim yaparak seçiminiziyapabilirsiniz.
 70. 70. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak88Kement / Çokgen Kement AracıKement aracı, resim içinde serbest bir çizimle alan seçmeniz gerektiğinde kullanabileceğiniz biraraçtır. Çokgen Kement aracı doğrusal sınır çizimleri yapmanızı sağlar.Kement Aracı’nı kullanmak için aşağıdakileri yapın:1 Tool (Araçlar) panelinden Lasso (Kement) aracını seçin. Polygon Lasso (Çokgen Kement)Aracını seçmek için imlecinizi Kement aracının üzerinde basılı tutun.2 Aracın özelliklerini Properties (Özellikler) Denetçisini kullanarak düzenleyebilirsiniz.3 Resim üzerinde aracı uygulamak istediğiniz yere çizim yaparak seçiminizi yapabilirsiniz.
 71. 71. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak89Silgi AracıEraser (Silgi) aracı Bitmap resimleriniz içinden belli bölümleri silmenizi sağlar.Eraser (Silgi) aracını kullanmak için aşağıdakileri yapın:1 Tools (Araçlar) panelinden Eraser (Silgi) aracını seçin.
 72. 72. Bölüm 3Bitmap Dosyaları ile Çalışmak902 Aracın özelliklerini Properties (Özellikler) Denetçisini kullanarak düzenleyebilirsiniz.3 Resim üzerinde aracı uygulamak istediğiniz yerde farenizin sol tuşuna basarak silme işleminigerçekleştirebilirsiniz.
 73. 73. BÖLÜMBÖLÜMBÖLÜMBÖLÜM3Vektör Görselleriile ÇalışmakVektör Araç SetiKalem Aracını KullanmakAlt Seçim Aracını KullanmakSerbest Biçim AracıAlanı Yeniden Şekillendir AracıVektörel Çizim ElemanlarıŞekilleri ÖlçeklemekNesneleri Vektör Şekilleri İle MaskelemekKontur Uygulamak
 74. 74. Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak93Vektörel çizimler, çözünürlükten bağımsız ve matematiksel ifadelerden oluştuğu için yenidenboyutlandırma işlemi sırasında detay kaybetmeyen grafik türüdür. Fireworks uygulamasındavektör şekiller çizmek ve düzenlemek için vektör araç seti bulunmaktadır.Vektör Araç SetiVektör araç setinde vektör nesneleri ile çalışmak için birçok yardımcı araç bulunmaktadır. Bu araçlarile nesnelerinizi oluşturur ve düzenleyebilirsiniz. Vektör nesnesi şekillerinizi temel şekiller, OtomatikŞekiller ve serbest biçimli yollar ile oluşturabilirsiniz.Vektör araç setinde yer alan araçlar:Kalem Aracını KullanmakPen (Kalem) aracı ile çizim yapmak noktalar arasını birleştirme yolu ile çizim yapmaya benzer. FakatPen (kalem) aracı düz çizgiler çizmenin yanı sıra eğri çizgiler de oluşturabilir. Pen(Kalem) aracı,oluşturduğunuz her noktayı bir önceki nokta ile otomatik olarak birleştirir. Noktaları koyarken hernoktanın düz veya eğri çizgi olduğunu belirleyebilirsiniz.Pen (Kalem) aracını kullanarak çizim yapmak için:1 Tools (Araçlar) panelinden Pen(Kalem) Aracı’nı seçin.
 75. 75. Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak942 Pen (Kalem) aracının özelliklerini, Properties (Özellikler) Denetçisinden düzenleyebilirsiniz.3 Canvas (Tuval) üzerinde ilk nokta için istediğiniz bir yere tıklayın.4 Düz çizgi oluşturmak için noktalama işlemine devam edin. Eğer eğri bir çizgi oluşturmaistiyorsanız, Pen (Kalem) aracı ile nokta koymak için tıkladıktan sonra fare ile basılı tutarakimleci istediğiniz eğriyi oluşturana kadar sağa veya sola sürükleyin. Eğrinin iki tarafındakikulakçıklar eğrinin eğimini ve şişmanlığını belirler.
 76. 76. Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak955 Çizim işlemini bitirmek için çizgiyi kapatabilirsiniz (tekrar başlangıç noktasına giden bir noktakoyabilirsiniz) veya son noktanızın üzerine çift tıklayabilirsiniz.
 77. 77. Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak96Alt Seçim Aracını KullanmakSupselection (Alt Seçim) aracı ile daha önce çizmiş olduğunuz herhangi bir vektörel çizimin birleşimnoktalarını düzenleyebilirsiniz.Supselection (Alt Seçim) aracının kullanmak için aşağıdakileri yapın:1 Tools (Araçlar) panelinden Subselection (Alt Seçim) aracını seçin.2 Subselection (Alt Seçim) aracı ile çiziminizin birleşim noktalarından değiştirmek istediğinizbirinin üzerine tıklayın.
 78. 78. Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak973 Birleşim noktası düzenlenebilir hale gelecektir.Serbest Biçim AracıFreeform (Serbest Biçim) aracı ile düzenleme yaparken vektörel nesneyi oluşturan noktalar aracınverdiği şekil ile yeniden konumlandırılır.Freeform (Serbest Biçim) aracını kullanmak için aşağıdakileri yapın:1 Tools (Araçlar) panelinden Freeform (Serbest Biçim) aracını seçin.
 79. 79. Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak982 Freeform (Serbest Biçim) aracı ile, farenizin sol tuşu basılı iken, çiziminizin birleşimnoktalarından değiştirmek istediklerinize yaklaşarak şeklini değiştirebilirsiniz.Alanı Yeniden Şekillendir AracıReshape Area (Alanı Yeniden Şekillendir) Aracının seçtiğinizde imleç bir daireye dönüşerek vektörelnesneyi imleçteki dairenin dışından içine doğru, bir elektrik süpürgesi gibi çekerek düzenlemeimkanı sunar.Reshape Area (Alanı Yeniden Şekillendir) aracını kullanmak için aşağıdakileri yapın:
 80. 80. Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak991 Araçlar panelinden Reshape Area (Alanı Yeniden Şekillendir) aracını seçin.2 Reshape Area (Alanı Yeniden Şekillendir) aracı ile, farenizin sol tuşu basılı iken, çiziminizinbirleşim noktalarından değiştirmek istediklerinize yaklaşarak şeklini değiştirebilirsiniz.Vektörel Çizim ElemanlarıFireworks içinde hazır nesneleri kullanarak kolaylıkla vektörel çizimler yapabilirsiniz. Hazır çizimaraçları, araçlar panelindeki Vektör bölümünde yer almaktadır.▶ Rectangle (Dikdörtgen)▶ Oval (Elips)▶ Polygon (Çokgen)Aşağıdaki diğer araçlar ise temel çizim nesnelerinden türetilmiş ek özellikleri bulunan OtomatikŞekillerdir.▶ Smart Polygon (Akıllı Çokgen)▶ Connector Line (Bağlayıcı Çizgi)▶ Beveled Rectangle (Eğimli Diktdörtgen)▶ L-Shape (L Şekil)▶ Arrow (Ok)▶ Arrow Line (Ok Çizgisi)▶ Chamfer Rectangle (Oluklu Dikdörtgen)▶ Pie (Pasta)
 81. 81. Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak100▶ Dougnhut (Simit)▶ Spiral▶ Rounded Rectangle (Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen)▶ Star (Yıldız)AutoShape (Otomatik şekil) leri çiziminizin içinde kullandığınızda özelliklerini düzenleyebilirsiniz.AutoShape (Otomatik şekil) lere özgü Properties (özellikleri) düzenlemek için aşağıdakileri yapın:
 82. 82. Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak1011 Düzenlemek istediğiniz Auto Shape (Otomatik Şekli) seçin2 Auto Shape Properties (Otomatik şekil özelliklerini) açmak için Window>Auto ShapeProperties veya Pencere > Otomatik Şekil Özellikleri menü nesnesini seçin.Bu araçları kullanarak yapmış olduğunuz çizimlerde Properties (Özellikler) denetçisi bu çizilennesnelerin özelliklerini gösterecek şekilde değişir.Vektörel çizim elemanlarının dolgu rengini düzenlemek için aşağıdakileri yapın:1 Düzenlemek istediğiniz nesneyi seçin.2 Properties (Özellikler) denetçisi içinde boya kutusu yanındaki dolgu rengi butonuna basarakbu nesnenin dolgu rengini düzenleyebilirsiniz.3 Dolgu rengi yanındaki açılan menüden bu nesnenin dolgu rengini nasıl uygulayacağınızıseçebilirsiniz.
 83. 83. Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak1024 Fireworks uygulamasında oluşturduğunuz vektör nesneleri ve metinleri doldurmak için çokçeşitli Fill (dolgu) ve Texture (doku) seçenekleri bulunmaktadır. Dolgular ve dokular yardımıile nesnelerinizi doldurabilirsiniz. Dolgu ve desenler seçilen nesnenin Properties (Özellikler)denetçisinde görüntülenir ve buradan yönetilir. Texture (Doku) eklemek için Doku açılırmenüsü içinden bir doku seçin ve dokunun karışım değerini ayarlayın.Şekilleri ÖlçeklemekFireworks uygulamasında farklı ölçeklendirme araçları bulunmaktadır. Ölçeklendirme araçlarından9 Dilimli Ölçeklendirme aracının farkı ise, ölçeklendirme işlemini yaparken geometrikdeformasyona uğratmadan nesnelerinizi ölçeklendirme imkanı sunmasıdır.Şekilleri ölçeklendirmek için:1 Ölçeklendirmek istediğiniz nesneyi seçin.2 Tools (Araçlar) Panelinden 9 Slice Scaling (Q) veya (9 Dilimli Ölçeklendirme) Aracı’nı seçin.
 84. 84. Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak1033 Nesnenizin üzerinde beliren kılavuzların köşelerini değişmesi istemediğiniz alalara göreayarlayın.4 Ölçeklendirme işlemini tamamlayın.Nesneleri Vektör Şekilleri İle MaskelemekFireworks uygulamasında vektör nesnesi ile maskeleme yapıldığında alttaki nesnenin sadece vektörnesnesi içinde kalan kısımları gözükür. Maskeleme işlemi yapıldıktan sonra katmanlar panelindevektör nesnesinin küçük bir önizlemesi oluşur. Maske uygulanan vektör nesnesinin bilgilendirme vedüzenleme işlemi özellikler denetçisi yardımı ile görüntülenir.Nesneleri vektör şekilleri ile maskelemek için:1 Maske olmasını istediğiniz vektör şekli seçin.2 Edit > Cut (Ctrl+X) veya Düzenle > Kes ’e basın.3 Maskelemek istediğiniz nesneyi seçin.4 Edit>Paste as Mask veya Düzenle > Maske Olarak Yapıştır ’a basın.Kontur UygulamakFireworks uygulaması ile oluşturduğunuz vektör tabanlı nesnelerin tümüne Stroke (Kontur)uygulanabilir. Kontur özellikleri yardımı ile renk, uç boyu, kontur şekli, dokusu ve doku miktarınıkontrol edebilirsiniz. Stroke (Kontur) özellikleri Properties (özellikler) denetçisi tarafından kontroledilir. Nesnelerin kontur özellikleri oluşturulduktan sonra ve oluşturulmadan önce ayarlanabilir.Nesneyi oluşturmadan önce ayarlamak için çizim için seçtiğiniz aracın Properties (Özellikler)denetçisindeki Stroke (Kontur) ayarlarını düzenlemek yeterlidir.
 85. 85. Bölüm 4Vektör Görselleri ile Çalışmak104Stroke (Kontur) özelliklerini düzenlemek için:1 Stroke (Kontur) uygulamak istediğiniz nesneyi seçin.2 Properties (Özellikler) denetçisi yardımı ile Stroke (Kontur) özelliklerini ayarlayarak konturuuygulayın.3 Konturların genel özelliklerini açılır menüden belirleyebilirsiniz.
 86. 86. BÖLÜMBÖLÜMBÖLÜMBÖLÜM4SembollerleÇalışmakGrafik Sembol OluşturmakDüğme Sembolleri OluşturmakAnimasyon Sembolleri OluşturmakOrtak Kütüphane ile Sembolleri PaylaşmakBir Sembol Örneğini DüzenlemekOrtak Kitaplık Sembollerini Kullanmak
 87. 87. Bölüm 5Sembollerle Çalışmak107Semboller herhangi bir nesne, metin veya gruptan oluşturulan ve birden fazla kullanılabilenkütüphane nesnelerdir. Oluşturulan orijinal sembolde yapılan değişiklikler kullanılan kopyalarıda etkiler. Fireworks uygulamasında üç farklı sembol bulunmaktadır.Fireworks sembol türleri:▶ Graphic (Grafik)▶ Animation (Animasyon)▶ Button (Düğme)Web sayfalarında kullanılan ve fare ile etkileşime giren nesneler birer sembol olarakhazırlandıklarında Fireworks birçok kolaylık sağlamaktadır.Grafik Sembol OluşturmakGrafik türü sembol en temel sembol türüdür. Amacı çalışmalarınız içinde sürekli kullandığınızgrafik öğelerini kütüphane içinde saklamak ve tek bir merkezden kolayca yönetebilmenizisağlamaktır. Örneğin herhangi bir logoyu kütüphanede sakladıktan sonra değişik sayfalar içindekullanabilir ve tek bir merkezden değişiklik yapabilirsiniz.Grafik sembolü oluşturmak için aşağıdakileri yapın:1 Edit>Insert>New Symbol (Ctrl + F8) veya Düzenle > Ekle > Yeni sembol menü nesnesinebasın.
 88. 88. Bölüm 5Sembollerle Çalışmak1082 Karşımıza çıkan Convert to Symbol (Sembole Dönüştür) penceresinde Name (Adı) bölümünesembolünüzün adını seçin, Type (Tür) olarak Graphic (Grafik) seçeneğini seçin3 Ok(Tamam) butonuna basın.Düğme Sembolleri OluşturmakDüğme sembolleri, web sayfalarındaki butonları oluşturmak için kullanılır. Bir düğme sembolüoluşturduğunuzda, bu sembolün aşağıdaki dört durumu Fireworks tarafından oluşturulur.▶ Up (Yukarı) (Farenin düğme ile etkileşeme girmemiş olduğu durumda düğmenin görünümü)▶ Over (Üzerinde) (Farenin düğmenin üzerine geldiğinde düğmenin durumu)▶ Down (Aşağı) (Farenin düğmenin üzerinde ve tıkladığı anda düğmenin durumu)▶ Over While Down (Aşağıdayken Üzerinde) (Fare tıklanmış bir düğmenin üzerine gelmişkendüğmenin durumu)▶ Bir düğme sembolü eklemek için aşağıdakileri yapın:1 Edit>Insert>New Button (Ctrl+Shift+F8) veya Düzenle > Ekle > Yeni Düğme’ye basın.2 Açılan pencere içinde Düğme seçeneğini ve 9 – dilimli boyulandırma seçeneğini seçtiktensonra Tamambutonuna basın.
 89. 89. Bölüm 5Sembollerle Çalışmak1093 Button (Düğme) düzenleyici ekranında Button (düğme) nun dört durumunudüzenleyebilirsiniz. Button (Düğme) düzenleyicisi başlangıçta Up (Yukarı) seçeneği ile açılır.4 Up (Yukarı) seçeneğinde düğmenizi çizdikten ve içine yazınızı yazdıktan sonra State (Durum)açılır menüsü içinden Over (Üzerinde) seçeneğini seçebilirsiniz.
 90. 90. Bölüm 5Sembollerle Çalışmak1105 Button (Düğme) ların durumları arasında genellikle sadece basit görsel farklılık olduğundanUp (Yukarı) durumunda yapmış olduğunuz çizimleri Over (Üzerinde) durumuna dakopyalamak isteyebilirsiniz. Bu durumda Over (Üzerinde) seçeneğindeyken Copy Up Graphic(Yukarıda Grafiğini Kopyala) seçeneğini seçerek Up (Yukarı) durumunda yapmış olduğunuzçizimleri Over (Üzerinde) durumuna kopyalayabilirsiniz.
 91. 91. Bölüm 5Sembollerle Çalışmak1116 4. ve 5. maddeyi sonraki durumlar için tekrar edebilirsiniz.7 Düğme tasarımınızı bitirdikten sonra State (Durum) açılır menüsünden Active Area (EtkinAlan) seçeneğini seçip butonunuzun hangi alandaki hareketlere cevap vermesini istediğinizibelirleyebilirsiniz. Varsayılan davranış olarak düğmeler içindeki çizimleri etkin alan olaraktanımlarlar.8 Tüm tanımlamalardan sonra yapmanız gereken düzenleyicinin sol üst köşesinde bulunan Page1 (Sayfa 1) ikonuna veya sol tarafı gösteren ok’a tıklamanızdır.Eğer tuvalinizin üzerinde bir çizim varsa ve bunu düğmeye çevirmek istiyorsanız bu durumdasadece F8 klavye kısayoluna basmanız yeterli olacaktır.
 92. 92. Bölüm 5Sembollerle Çalışmak112Animasyon Sembolleri OluşturmakAnimasyon sembolü oluşturmak için:1 Edit > Insert > New Symbol (Ctrl+F8) veya Düzenle > Ekle > Yeni Sembol’e basın.2 Conver to Symbol(Sembole Dönüştür) iletişim kutusuna yeni sembol için bir Name(Ad) girin.3 Animation (Animasyon)’u seçin ve OK (Tamam) butonuna tıklatın.
 93. 93. Bölüm 5Sembollerle Çalışmak1134 Boş bir Animation (Animasyon) sembolü açılacaktır. Bu sembol içine hareketlendirmekiçin bir nesne çizin. Hareketlendirme işlemini tamamlamak için nesneyi seçin veModify>Animation>Animate Selection veya Değiştir > Animasyon > Seçimi Canlandır...menü nesnesini seçin.5 Animation (Canlandır) penceresi temel animasyon özelliklerini görüntüleyecektir.6 Tanımlamalardan sonra OK (Tamam) butonuna basabilirsiniz.7 Sembolün içinden çıkmak için Page 1(Sayfa 1) yazısına veya sol oka basın.
 94. 94. Bölüm 5Sembollerle Çalışmak114Ortak Kütüphane İle Sembolleri PaylaşmakFireworks uygulaması, oluşturduğunuz sembolleri başka çalışmalarınızda kullanmanız için ortakkitaplık paneli ile paylaşmanızı sağlar.Document Library (Ortak Kitaplık) Paneli ile sembol paylaşmak için:1 Document Library (Belge Kitaplığını) seçin. Eğer belge kitaplığı açık değilse açmak içinWindow> Document Library (F11) veya Pencere > Belge Kitaplığı menü nesnesini seçin2 Document Library (Belge Kitaplığı) penceresinden paylaşmak istediğimiz sembolü seçin.
 95. 95. Bölüm 5Sembollerle Çalışmak1153 Document Library (Belge Kitaplığı) içerik menüsünden Save to Common (Ortak kitaplığa)kaydet seçeneğini seçin.4 Kaydetmek istediğiniz ortak kitaplık Dosya Adını seçip OK (Tamam) butonuna basın.Yukarıdaki işlem ile Common Library (Ortak kitaplığı)’e kaydettiğimiz sembolü Common Library(Ortak Kitaplık) Panelinde Custom Symbol (Özel Semboller) kategorisi altında bulabilirsiniz.Common Library (Ortak Kitaplık) panelini açmak için Window>Common Library veya Pencere >Ortak Kitaplık menü nesnesini seçin.
 96. 96. Bölüm 5Sembollerle Çalışmak116Bir Sembol Örneğini DüzenlemekFireworks uygulaması ile önceden kaydedilmiş sembolleri düzenleyebilirsiniz.Bir sembol örneğini düzenlemek için aşağıdakilerden birini yapın:▶ Canvas (Tuval) üzerinde sembolün üzerine çift tıklayın.▶ Sembol’ü seçin ve Modify>Symbol>Edit Symbol veya Değiştir > Sembol > Sembolü Düzenlemenü nesnesini seçin.
 97. 97. Bölüm 5Sembollerle Çalışmak117▶ Document Library (Belge Kitaplığı) panelinde, bir sembol simgesini çift tıklayın.Herhangi bir sembolü düzenlediğinizde sembol’den üretilmiş tüm nesnelerde güncellenecektir.Ortak Kitaplık Sembollerini KullanmakFireworks uygulamasında Common Library (Ortak kitaplık) panelinde yer alan sembolleriçalışmanıza ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz sembol’ü çalışmanıza uygun hale getirmek için SymbolProperties (Sembol Özellikleri) panelinden yararlanabilirsiniz.Çalışmanızı Common Library (Ortak Kitaplık)’den sembol eklemek için:1 Common Library (Ortak Kitaplık) panelini açın.
 98. 98. Bölüm 5Sembollerle Çalışmak1182 İstediğiniz bir sembolü sürükle bırak yöntemi ile Canvas (Tuvalin) üzerine yerleştirin.3 Window>Symbol Properties veya Pencere > Sembol Özellikleri menü nesnesini seçin.4 Symbol Properties veya Sembol Özellikleri aracılığı ile sembol üzerindeki değişikleri yapın.
 99. 99. BÖLÜMBÖLÜMBÖLÜMBÖLÜM5Web Grafikleriile ÇalışmakWeb AraçsetiSıcak Nokta Aracını Kullanarak EtkileşimDilimleme Aracını KullanmakDilimleri Web İçin Optimize EtmekTabloyu Yeniden Hazırla
 100. 100. Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak121Fireworks, temel özellik ve araçlarıyla tam bir web arayüzü geliştirme aracıdır. Web ile ilgilibirçok aracı ve özelliği barındırmaktadır. Bu özelliklerden bazıları tasarımların web’e uygunolarak ihraç edilmesi, dilimlemelerin yapılması ve açılır menülerin eklenmesidir.Web AraçsetiWeb araç seti dört ana araçtan oluşmaktadır.1 Hotspot (Sıcak nokta) aracı▶ Rectangle Hotspot (Dikdörtgen sıcak) nokta aracı▶ Circle Hotspot (Daire) sıcak nokta aracı▶ Polygon Hotspot (Çokgen sıcak nokta) aracı2 Slice (Dilim) Aracı▶ Slice (Dilim) Aracı▶ Polygon (Çokgen) dilim aracı3 Hide Slices and Hotspots (Dilimleri ve sıcak noktaları) gizle4 Show Slices and Hotspots (Dilimleri ve sıcak noktaları) gösterSıcak Nokta Aracını Kullanarak EtkileşimSıcak nokta aracı, Fireworks ile web için hazırladığınız görsellerin kesilmeden belli bölümlerine ayrıayrı işlevsellik katmanızı sağlar.Fireworks uygulamasında çalışmalarınıza etkileşimli bağlantı eklemek için Hotspot (Sıcak nokta)araçlarından yararlanabilirsiniz. Hotspot (Sıcak nokta) aracının üç farklı çeşidi bulunmaktadır.
 101. 101. Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak122▶ Rectangle Hotspot (Dikdörtgen sıcak) nokta aracı: Dikdörtgen seçimler yapar.▶ Circle Hotspot (Daire) sıcak nokta aracı: Dairesel seçimler yapar.▶ Polygon Hotspot (Çokgen sıcak nokta) aracı: Çok noktalı seçimler yapar.Sıcak nokta aracını kullanmak için aşağıdakileri yapın:
 102. 102. Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak1231 Tools (Araçlar) panelinden Hotspot (Sıcak nokta) aracını seçin.2 Uygulamak istediğiniz alanın üstünde bir Hotspot (Sıcak nokta) aracı nesnesi çizin.3 Properties (Özellikler) panelinden Hotspot (Sıcak nokta) ile ilgili seçimleri yapın.
 103. 103. Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak124▶ Hotspot (Sıcak Nokta): İstediğiniz bir ad yazın▶ Shape (Şekil): Varsayılan olarak çizdiğiniz Hotspot (Sıcak nokta) aracının şeklini gösterir.Değiştirmek için seçiminizi değiştirin.▶ Link (Bağ): Sıcak noktanın hedefini belirtiniz.▶ Alt: HTML açıklama etiketi▶ Taregt (Hedef): Link (Bağ)’in hangi pencerede açılacağı.Dilimleme Aracını KullanmakBir web sayfası hazırlanırken öncelikle sayfanın prototipi Fireworks ile hazırlanır. Daha sonra buprototip resim dosyası HTML standartlarına uygun olarak dilimlenir ve bir HTML sayfası içindegörüntülenebilir hale getirilir.Fireworks içinde oldukça kullanışlı bir dilimleme aracı bulunmaktadır. Çalışmalarınızı dilimlereayırarak her bir dilime fonksiyon ekleyebilir ve bu fonksiyonlara etkileşimler bağlayabilirsiniz.Her bir dilim dışarıya ayrı bir resim dosyası olarak aktarılmaktadır. Bu nedenle her bir diliminoptimizasyonunu da ayrı ayrı düzenleyebilirsiniz.Çizmiş olduğunuz dilimler web katmanı içinde biriktirilirler.İki farklı dilimleme aracı bulunmaktadır. Birinci Dilim aracı, bu araç ile dikdörtgen formda dilimleryapabilirsiniz. İkincisi ise Çokgen dilim aracı, bu araç ile çok kenarlı dilimler oluşturmaya yarar.Çalışmalarınızı dilimlemek için aşağıdakileri yapın:
 104. 104. Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak1251 Tools (Araçlar) panelinden Slice (Dilim) aracını seçin.2 İmleci dilimlemek istediğiniz alanda tıklayarak bir alan çizin.3 Çizdiğiniz dilimi seçtiğinizde Properties (Özellikler) panelinde Slice (dilim) ile ilgili özelliklerigörebilirsiniz.
 105. 105. Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak126▶ Slice (Dilim): İstediğiniz bir ad yazın▶ Type (Tür): Ön Plan görüntüsü, Arka Plan görüntüsü veya HTML seçeneğini seçin.▶ Optimize (En İyileştirme) : Oluşturduğunuz dilimin dosya türünü ve kalitesini belirtin.▶ Link (Bağ): Sıcak noktanın bağ adresini yazın.▶ Alt: HTML açıklama etiketi ekleyin.▶ Target (Hedef): Bağın hangi pencerede açılacağını seçin.Dilimleri Web İçin Optimize EtmekFireworks uygulaması ile dilimlediğimiz görselleri dışa aktarmadan önce Optimize (En İyileştir)panelini kullanarak en uygun dosya boyutlarına ve türüne ulaşmalısınız.En iyileştir panelini kullanmak için aşağıdakileri yapın:
 106. 106. Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak1271 Optimize (En iyileştir) yardımı ile düzenlenecek dilimi seçin.
 107. 107. Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak1282 Optimize (En İyieştir) panelini açmak için Window>Optimize veya Pencere > En İyileştirmenü nesnesini seçin.3 Optimize (En İyileştir) panelinde seçtiğiniz dilimle ilgili ayarlamaları yapın.Dilimizin dışarı aktarılırken seçmiş olduğunuz resim formatında ve özelliklerinde dışarıaktarılacaktır.Tabloyu Yeniden Hazırla
 108. 108. Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak129Bazı durumlarda HTML’i ürettiğiniz Fireworks dosyasını bulamayabilirsiniz. Bu durumda var olanHTML dokümanından yeniden PNG dokümanı üretebilirsiniz.Var olan HTML dokümanından PNG üretmek için aşağıdakileri yapın:1 File>Reconstitute>Table veya Dosya > Tabloyu Yeniden Hazırla menü nesnesini seçin.2 Açılan Open (Aç) penceresi içinde desteklenen formatta bir dosya göstermeniz gereklidir. Buişlem sonrasında Fireworks tablolu tasarımı bir PNG dosyasına dönüştürecektir.
 109. 109. Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak130HTML Sayfalarını İhraç EtmekFireworks ile yapmış olduğunuz tasarımı HTML düzeninde dışarı alabilirsiniz. Bu durumdaFireworksdilimlediğinizresimleri ayrı resimlerolarak kayıt edecek,gerekli javaScriptkodların ekleyecek vesayflarınızı bir aradatutacak tablo yapısınıoluşturacaktır.Sayfalarınızı HTMLolarak ihraç etmekiçin aşağıdakileriyapın:
 110. 110. Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak1311 Sayfa içinde dilimlerinizi hazırlayın ve gerekli bağları verin.2 File>Export veya Dosya > Dışa Aktar menü nesnesini seçin.3 Export (Dışa aktar) penceresi açılacaktır.4 Export (Dışa aktar) penceresi içinde Put images in supfolder (Görüntüleri alt klasöre koy)seçeneğini seçin ve Browse (Gözat…) butonuna basarak varsayılan değer olan “görüntüler”adını “goruntuler” ile değiştirin. Dosya ve klasöre erişim adlarında İngilizce karakterlerle dahasorunsuz çalışacaktır.5 Option (Seçenekler…) butonu ihraç edeceğiniz tablonun özelliklerini belirlemenize yardımcıolur.
 111. 111. Bölüm 6Web Grafikleri ile Çalışmak1326 General (Genel) sekmesi altında HTML stilini istediğiniz uygulamaya uygun standartlardaçıkartabileceğiniz bir açılır menü bulunmaktadır.7 Table (Tablo) sekmesi HTML dosyaları oluşturulurken tablo yerleşimlerinin nasıl olacağınıbelirlemenizi sağlar.8 Document Specific (Belgeye özgü)sekmesi altında dosya isimlendirmekurallarını belirleyebilirsiniz.9 OK (Tamam) butonuna basarakExport Dışa Aktar penceresine geridönün. Save (Kaydet) butonunabasarak Dışa Aktarma işleminitamamlayabilirsiniz.
 112. 112. BÖLÜMBÖLÜMBÖLÜMBÖLÜM6MetinlerleÇalışmakMetni Şekillere BağlamakMaske Olarak Metin KullanmakWeb Sayfalarına Uygun Metin Hazırlamak
 113. 113. Bölüm 7Metinlerle Çalışmak135Fireworks metinlerle çalışmak için alışılagelmiş araçların yanında web sayfalarına uygunözellikler de sunar.Fireworks uygulaması çalışmalarınıza metin eklemek, biçimlendirmek ve düzenlemek için birçoközellik sunar. Yazılarınızın harf, satır aralığı, paragraf girintisi gibi özelliklerini kolaylıkla Özelliklerdenetçisinden düzenleyebilirsiniz.Fireworks ayrıca metin alanlarını dilimlediğinizde bu alanları web’e uygun bir şekilde ihraçedebilmeniz için web metni halinde de ihraç etme imkanı tanır.Yeni bir metin alanı eklemek için aşağıdakileri yapın:1 Tools (Araçlar) panelinden Text (Metin) Aracı’nı seçin veya klavyeden T tuşuna basın.2 Çalışma alanınızda metin eklemek istediğiniz alana tıklayın veya sanal bir alan çizerek yazmayabaşlayın. Sadece tıkladığınızda genişliği değişken bir metin alanı oluşturmuş olursunuz. Sanalbir alan çizdiğinizde ise sabit genişlikte bir alan içine metin yazabilirsiniz.
 114. 114. Bölüm 7Metinlerle Çalışmak136 Text(Metin) özelliklerini düzenlemek için aşağıdakileri yapın:1 Özelliklerini düzenlemek istediğiniz metne tıklayın.
 115. 115. Bölüm 7Metinlerle Çalışmak1372 Text (Metin) kutusu işaretlendikten sonra Properties (Özellikler) denetçisinde metin alanınınözellikleri görüntülenecektir. Properties (Özellikler) denetçisinde gerekli düzenlemeleriyapabilirsiniz.1 Text (Metin) ile ilgili işlemler bittiğinde Text (Metin) bloğunun dışına tıklayın veya Tools(Araçlar) panelinden başka bir araç seçerek işlemi tamamlayın.
 116. 116. Bölüm 7Metinlerle Çalışmak138Metni Şekillere BağlamakFireworks ile bir yol çizip metin bu yola eklenebilirsiniz. Metin yolun şekli boyunca akacaktır. Hemmetni hem de yolu düzenleyebilirsiniz. Herhangi bir yola metin eklediğinizde yol geçici olarakkontur, dolgu ve filtre niteliklerini kaybeder. Bu işlemden sonra uyguladığınız bütün kontur, dolguve filtre nitelikleri yola değil metne uygulanır. Daha sonra metni yoldan ayırırsanız, yol kontur,dolgu ve filtre niteliklerini geri kazanır.Yola metin ekleme ve düzenleme:1 Bir Path (Yol)’a metin eklemek için, Path (Yol)’i ve metni seçin. Bunu yapmak için Shifttuşuna basılı tutarken her iki nesneyi de seçebilirsiniz.2 Hem Path (Yol) hem de Text (Metin) seçiliyken Text>Attach to Path veya Metin > Yola eklekomutunu seçin.
 117. 117. Bölüm 7Metinlerle Çalışmak1393 Text (Metin) Path (Yolun) ‘in şekline uygun şekilde akacaktır.Text (Metin)’i seçilen bir yoldan ayırmak için Text>Detach From Path veya Metin > YoldanAyır ‘ı seçebilirsiniz.
 118. 118. Bölüm 7Metinlerle Çalışmak1404 Text (Metin)’in yol boyunca akışını düzenlemek için Text>Oriantation veya Metin >Yönlendirme menü nesnesi altındaki seçeneklerden yararlanabilirsinizYolun şeklini değiştirmek üzere yol üzerindeki metin nesnesini seçmek için Subselect (AltSeçim) aracını kullanın ve yolu yeniden şekillendirmek için alt seçili noktaları sürükleyin.
 119. 119. Bölüm 7Metinlerle Çalışmak141Maske Olarak Metin KullanmakMaske olarak metin kullanırken de mevcut nesnelere uyguladığınız maskeler, vektör maskeleri ileaynı türdedir. Bu uygulama şeklini farklı kılan metnin maske nesnesi olmasıdır. Bir metin maskesiuygulamanın alışılmış yolu metnin yol ana hattını kullanmaktır, fakat gri tonlama görünümünükullanarak da bir metin maskesini uygulayabilirsiniz.1 Maske olarak kullanmayı düşündüğünüz Text (Metin)’ i yazın.
 120. 120. Bölüm 7Metinlerle Çalışmak1422 Maskelemek istediğiniz resmi Fireworks dosyası içine alın.3 Maskelemek istediğiniz resmi Edit>Cut veya Düzenle > Kes menü nesnesini seçerek kesin.4 Maske olarak kullanmak istediğiniz metni seçin.
 121. 121. Bölüm 7Metinlerle Çalışmak1435 Edit>Paste Inside veya Düzenle > İçine Yapıştır menü nesnesini seçin.Maskeleme işlemi tamamlanmış olur. Bu maskelemede metni dilediğiniz zaman maskeyibozmadan metin aracı ile düzenleyebilirsiniz.Web Sayfalarına Uygun Metin HazırlamakFireworks içinde dilimlediğiniz alanlardaki metinleri web düzenleme yazılımlarına aktarırkenmetin olarak aktarabilirsiniz. Bunu yapmak için dilimleri HTML dilimleri olarak seçmeniz yeterliolacaktır.Web sayfalarında yayınlanmak için düzenlenebilir metin oluşturmak için aşağıdakileri yapın:1 Metin alanınız olmasını düşündüğünüz alanı kaplayacak bir Slice (Dilim) çizin.
 122. 122. Bölüm 7Metinlerle Çalışmak1442 Slice (Dilim) nesnesi seçiliyken, Properties (Özellikler) denetçisindeki Type (Tür) açılırmenüsünden HTML’yi seçin.3 Edit (Düzenle) butonuna basın.4 HTML Dilimini Düzenle penceresi açılacaktır. Bu pencere içine metninizi yazın ve Tamambutonuna basın.
 123. 123. BÖLÜMBÖLÜMBÖLÜMBÖLÜM7İş AkışıFireworks ile Sayfaları Önizleme
 124. 124. Bölüm 8İş Akışı147Fireworks kendi üzerine düşen işi kolaylıkla gerçekleştirebilecek bir web sayfası prototiparacıdır. Fireworks ile dilerseniz web sayfalarınızın genel taslağını çıkartabilir veya baştan sonatasarlayabilirsiniz.Fireworks iş akışınız ne şekilde olursa olsun size araçlarıyla tam bir esneklik sağlamaktadır.Fireworks ile Sayfaları ÖnizlemeFireworks içinde yapmış olduğunuz tasarımları Fireworks uygulamasının içinden kolaylıkla webtarayıcısında önizleyebilirsiniz. Bu işlem sırasında Fireworks çalıştığınız dosyanın HTML haliningeçici bir kopyasını alır ve varsayılan tarayıcıda açar.Fireworks içinde sayfaları önizlemek için aşağıdakileri yapın:1 Ön izlemek istediğiniz sayfayı Fireworks’de açın2 Sayfayı önizlemek için klaveyden F12 kısayol tuşuna basın veya File>Preview in Browser veyaDosya > Tarayıcıda Önizleme menü nesnesini seçin.
 125. 125. Bölüm 8İş Akışı1483 Fireworks sayfanızın geçici bir kopyasını varsayılan tarayıcı içinde açacaktır.
 126. 126. Bölüm 8İş Akışı149Fireworks içine birden fazla tarayıcı tanımlayabilirsiniz. Böylelikle birden fazla tarayıcı ilesayfalarınızı test edebilirsiniz.Fireworks içindeki tarayıcıları düzenlemek için aşağıdakileri yapın:1 File>Preview in Browser> Set Primary Browser veya Dosya > Tarayıcıda Önizleme > AnaTarayıcı Ayarla… menü nesnesini seçin.2 Bu seçmiş olduğunuz birincil tarayıcınızdır.
 127. 127. Bölüm 8İş Akışı1503 İkincil tarayıcı seçmek için File>Preview in Browser> Set Secondary Browser veya Dosya >Tarayıcıda Önizleme > İkinci Tarayıcı Ayarla… menü nesnesini seçin.4 Açılan pencere içinden tarayıcının çalıştırılabilir dosyasını seçebilirsiniz.Batch Process (Toplu İşleme)Fireworks içinde birden fazla kaynak resmi aynı anda işleyebilirsiniz. Bu işleme Fireworks içindeToplu İşleme adı verilir.Özellikle belli bir amaç için kullanılacak görsellerin çeşitli boyutlarına ihtiyacınız varsa bu özellikoldukça fazla işinize yarayacaktır.Toplu işlem işlemini gerçekleştirmek için aşağıdakileri yapın:1 File> Batch Process veya Dosya > Toplu İşleme… menü nesnesini seçin.
 128. 128. Bölüm 8İş Akışı1512 Açılan toplu işleme dosya seçim penceresi içinden eklemek istediğiniz dosya ve klasörleriseçebilirsiniz.Seçmek istediğiniz dosyaları işaretledikten sonra aşağıdaki alanda Add(Ekle) butonunabasabilir veya tüm nesneleri eklemek istiyorsanız bu durumda da Add All(Tümünü ekle)seçeneğini seçmelisiniz.
 129. 129. Bölüm 8İş Akışı1523 Next (İleri) butonuna basarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.4 Açılan Batch Process (Toplu İşleme) penceresi iki sütun içermektedir. Bu sütunlardan soldakitoplu işleme sırasında kullanabileceğiniz komutları göstermektedir. Bu komutları işlenmeleriniistediğiniz sıra ile sağdaki Toplu İşlemeye Dahil Et sütununa eklemelisiniz.5 Gerekli komut seçimleri sonrasında Next (İleri) butonuna basın.6 Batch Process (Toplu işleme) penceresinin son görünümünde Dosyaların kayıt özellikleriniayarlayabilirsiniz. Yapmış olduğunuz bu komut seçimlerini de bir komut dosyası olarak kayıtedebilirsiniz.
 130. 130. E i mlerinizi tamamlad ktan sonra yetkinli inizi belgelemek üzere Medyaso tara ndan düzenlenenGra k Tasar m yada Web Tasar m ser ka s nav na girmeniz gerekir.1. S nava, e i m DVD ve kitaplar n z elinize ula ktan 2 ay sonra girmeniz önerilir.2. S nav ba vurusu için h p://www.medyaso .com.tr/ser ka girerek detayl bilgi alabilirsiniz.3. Her iki (Gra k Tasar m Akademisi ve Web Tasar m Akademisi) e i m konular ndan çoktan seçmelitoplam 50 soru sorulacak ve %50 ve üzeri ba ar yakalayan her ö renci ser ka almayahakkazanacak r.4. S navla ilgili tüm duyurular h p://www.medyaso .com.tr/ser ka adresinden takip edilebilirsinizhttp://www.medyasoft.com.tr

×